مسائل جدید کلامی

چرا در اسلام سهم ارث زن نصف سهم مرد است؟

ارث زن

شهر سوال ـ اصل برخوردارى زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است و اسلام در زمانى این اصل را اعلام نمود كه نه تنها در محیط عرب جاهلى، بلكه حتى در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه خودشان شى ئ و مال محسوب شده و به عنوان بخشى از میراث، به وراث منتقل مى شدند.

چرا شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است؟

زن و مرد

شهر سوال ـ در مورد نقص ارزش شهادت و گواهى زنان نسبت به مردان، باید توجه نمود که در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یك اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد (در بعضی موارد شهادت مردان جایگاهی ندارد) قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است و شهادت دو زن، برابر با شهادت یك مرد دانسته شده است.

زرتشتی ای که از مسلمان به دین خود پایبند تر است، به بهشت نمی رود؟

مسلمان

شهر سوال ـ «مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ یَعْمَلْ صالِحاً یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً؛[طلاق/۱۱] هر كس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد، او را در باغهایى از بهشت وارد سازد كه از زیر (درختانش) نهرها جارى است، جاودانه در آن مى‌‏مانند.»

در مورد نقش عقل در دین توضیحی می‌خواستم؟

نقش عقل در دین

شهر سوال ـ و در ادامه نیز هیچ جا، عقل سلیم از اعتبار ساقط نمی شود و لحظه به لحظه وجود دارد و نقش آفرینی می کند. حتی در آن جا که حوزه ورود عقل نیست و مسیر با قلب انسانی طی می شود و معارف با سیر و سلوک به دست می آید، عقل به عنوان ناظری حضور دارد، تا اگر مکاشفات دچار آسیبی شده اند، عقل آن را از اعتبار ساقط کند.

چرا مسلمانان در جنگها زنان را اسیر میکردند؟

شهر سوال ـ اگر چه در طول تاریخ مسلمانان، صحنه هایی از برده داری و کنیزداری مشاهده می کنیم، اما نباید فراموش کرد که مسیر جامعه اسلامی، بعد از پیامبر (ص) منحرف شده و نمی توان آن را تجسم اسلام دانست و هر چه رخ داده است را به پای اسلام نوشت.

آیا اسلام ما ارزش دارد، در حالی که به دلیل، تقلید از اجدادمان مسلمان شده ایم!

 اسلام

شهر سوال ـ البته کسی که در محیط ناسالم رشد کرده و برای به دست آوردن دین حق، تلاش بیشتری کرده، ارج و منزلت زیادی دارد، اما منزلت این شخص، هرگز منافاتی با مسلمانی که تمام اجدادش مسلمان بوده اند، ندارد. چون شاید این شخص، در ادامه دادن مسیر، به همان اندازه تلاش کرده باشد.

رابطه عقل و وحی چیست؟

شهر سوال ـ شخصى از امام ششم علیه السلام پرسید عقل چیست؟ فرمود چیزیست كه بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید آن شخص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگست، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولى عقل نیست.[۴]

علل عقب ماندگى كشورهاى اسلامى و علل پیشرفت غرب در چیست؟

كشورهاى اسلامى

شهر سوال ـ باید میان دو موضوع، تفكیك قائل شویم یكى دین اصیل و ناب و خالص كه از طرف خداوند به عنوان برنامه‏‌اى كامل براى زندگى بشر آمده است و دیگرى، عقایدى موهوم و خرافات كه ساخته دست بشر بوده و به عنوان دین معرفى گردیده است (همانند عقاید موهوم ارباب كلیسا درباره خداوند و تعالیم آنها دربارة علم و نحوه زندگى مردم اروپا در قرون وسطا) چون ما نیز معتقد نیستیم هر دینی حق است و سبب سعادت بشر می شود.

آیا پیروان ادیان دیگر با توجه به انجام کلیه اعمال دینی خود سزاوار بهشت هستند؟

شهر سوال ـ همه اهل کتاب، محکوم به دوزخ ابدی نیستند. و حکم مسیحیان و یهودیانی که با جهل بر دین خود مانده اند، فرق می کند. و حکم دوزخ ابدی برای تمام کسانی است که مسیر عناد را می پیمایند و علیرغم فهم واقعیت با آن دشمنی می کنند

رابطه علم با رشد، کمال، پیشرفت انسان چیست؟

 پیشرفت انسان

شهر سوال ـ یقینا علم و آگاهی در رشد و كمال انسان نقش بسزایی دارد، و در میان علوم نیز برخی از آنها تأثیر بیشتری برای به كمال رساندن انسان را دارند؛ اما لزوما این طور نیست كه هر كسی این علوم را فرا گرفت به كمال انسانی نایل خواهد شد.

صفحه‌ها