برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟

كنترل غریزه شهوت

بي ترديد يکی از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسی است. اين نيرو که از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي تحرکی را پشت سر مي گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شکفتگی آن فرا مي رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را در بر مي گيرد و بر تمامی رفتار انسان اثر می گذارد. به همين دليل غريزه جنسی و نيروی شهوت فرد را با مشکلاتی مواجه می سازد.

براي تعديل و کنترل غريزه جنسی راه های متعددي وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره مي کنيم. اما قبل از آن بيان اين نکته لازم است که کنترل غريزه جنسي به صورتي که منطبق با فطرت انسانی باشد، امري ممکن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن هايی که از مبانی اخلاقی و معنوی محکم و متينی برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگی خوب و مطلوبی از حيث ارزش های اخلاقی بهره مند هستند و اراده قوی دارند، به خوبی مي توانند از پيامدهای منفي آن مصون باشند.
براي کنترل غريزه جنسی هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خود شما می شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:

۱- برنامه ريزي براي کار مداوم:
جوانان و نوجوانان از نيروی سرشار و فوق العاده ای برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه های ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سنی آن ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غريزه جنسی در آنان پيشگيری مي شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می شود. اگر نيک بنگريم افرادي که به کار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه های مثبت و سالم به کار می اندازند، کم تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران های روحی می شوند. کار موجب می شود نيرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی های اضافی تبديل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام های بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

۲- تنظيم خواب:
تحقيقات نشان مي دهد که بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسی از فکرهای ناسالم و خيال پردازی هايی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي می شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و يک سری مسايل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشيده خواهد شد. بنابراين، يکی از روش های پيشگيری از انحرافات اين است که برنامه خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد که کاملاً خسته و آماده خواب هستيد. لازمة اين کار اين است که در طول روز مشغول فعاليت های مهم بوده و به اندازه کافي کار کرده باشد.
طبيعي است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افکار و انديشه های شهوانی و تحريک آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان می آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي می يابد. يکي از روان شناسان در اين باره مي گويد: نيمه اول شب بيش از نيمه دوم آن به بدن نيرو می دهد بنابراين بايد از آن به نحوی مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينکه از خواب بيدار شديد. بي درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد که بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان بار است، جسم را سست و ناتوان مي سازد و وسوسه هاي شوم در دل فرد ايجاد می شود.

۳- دوري از محيط هاي آلوده و ناسالم:
يکي از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محيط آلوده و محرک های شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرک در گرايش های انحرافی، منجر به طغيان غريزه جنسی در جوان مي شود. مسايلي از قبيل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال های تلويزيونی و فيلم های خارجی و هم چنين استفاده نادرست از اينترنت در تحريک شهوت و غريزه جنسی جوان مؤثر است شايد براي برخی از نوجوانان يادآوری و تذکر مسايل دينی و اخلاقی چيزی بيهوده و غير ضروری تلقی شود، زيرا آن ها نه در فکر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقی و دينی را می پذيرند، اما برای شما که روحيه مذهبی قوی داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می خواهيد از جوانی تان به خوبی استفاده کنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعی کنيد از محيط های آلوده و ديدن عوامل تحريک کننده، جداً پرهيز نماييد.

۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت:
يکی از زمينه های پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بي برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می کند. آن ها به تدريج سرخورده و مأيوس می شوند و در نتيجه به دنيای درون خويش پناه می برند و در کنج خلومت و انزوا راهی براي مشغوليت خود می جويند.

۵- بر خورداري از روابط سالم انساني:
جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي بند و بار دوست و رفيق هستند، کم کم به انحرافات کشيده می شوند و تحت تأثير امور شهوانی قرار می گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه ها است. در سنين بلوغ صحبت های آهسته و در گوشی بين نوجوانان بيش تر می شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ ترها طرح می شود. براي پيشگيری از انحرافات اخلاقی سعی کنيد از دوستي های آلوده و مشکوک جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نماييد.

۶- پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش:
همه آنچه بيان شد، به نحوی می توانند در پيشگيري از انحرافات اخلاقی و طغيان شهوت و غريزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضروری است و به صورت زيربنايی در شخصيت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهی است. ما در عصری زندگي می کنيم که جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يک سره غرق در جاذبه های نفساني و امور شهوانی گرديده است. در شرايط کنونی، خلأ عظيم و هولناکي از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامی مشکلات انسان ها نيز از همين جا ناشی شده است.
اگر با تقويت ايمان و نيروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شک بخشی از مشکلات آنان به ويژه در زمينه مسايل اخلاقي و شهوت و غريزه جنسي درمان می شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می بيند و بر اساس عملکرد افراد به آن ها پاداش می دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می باشد، در اين صورت احتمال اينکه مرتکب گناه نشود بسيار زياد است.

يقين داشته باشيد، تا زماني که نيروی ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعيت کنونی که عوامل تحريک کننده بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيزي سعي کنيد نيروی ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور کنيد. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را ياري می کند تا از هر گناهی مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزه جنسی قرار نگيريد. خداوند در قرآن می‎فرماید: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَآءِ َالْمُنكَرِ؛[عنكبوت/۴۵] به درستی كه نماز انسان را از هرگونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‎دارد.» نماز واقعي نه تنها والاترين عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقي مي شود، بلکه عامل تهاجمی عليه انحرافات و شهوت ها نيز محسوب می گردد.

۷- تسهيل و تسريع درازدواج:
علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غريزه جنسی می کند، بايد برای ازدواج که يگانه راه درست ارضای غريزه جنسی می باشد، نيز اقدام کند به اين معنا که پسرها از ۱۸ سالگي به بعد می توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرايط را مساعد می بينيد، از همين سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن ها آمد به دلايل نوعاً غير موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبي ندارد و... از ازدواج خودداري نکنند و والدين هم سنگ اندازی های غير منطقی نداشته باشند.
اميد است با رعايت اين نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزه جنسی و حس شهوت را در خويش کنترل و مهار نماييد و زمانی که فرصت مناسب براي ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام کنيد. البته توجه داريد که ازدواج کردن غير از فرزند آوری است اگر میگوييم در اين سن ازدواج کنيد منظور رسيدن به تمام کار کردهای ازدواج نيست.

علاوه بر راهکارهای ارائه شده که رعايت آن ها می تواند به شکل زيربنايی اين مشکل را برطرف کند يک سری توصيه های کاربردی تر به اختصار ارائه می شود:
۱- مراقب نگاه تان باشيد.
۲- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخی کردن با آن ها جداً خودداري کنيد.
۳- از فکر کردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسی خودداري کنيد.
۴- از نگاه کردن به تصاوير و فيلم های تحريک کنند جداً خودداري کنيد.
۵- از شوخي های جنسی و محرک پرهيز کنيد.
۶- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهای محرک و داراي کالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و... را به حداقل برسانيد.
۷- براي تعديل نيروی جنسی خود حتماً ورزش و تحرک جسمانی و کار فيزيکی و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ کنيد.
۸- دعا و توسل براي نگهداری ايمان و رفع مشکلات می تواند مفيد باشد.
۹- روزه گرفتن موجب کاهش نيروی جنسی می شود.
۱۰- سعي کنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده کنيد.

در پايان توجه شما را به اين روايت جلب مي کنيم:
امام علي(ع) مي فرمايند: «اکره نفسک علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها؛ با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقی را به نفس سرکش خود تحميل کن، زيرا خواهش طبيعی بشر بر شهوات و رذايل اخلاقی است.» [فهرست غرر، ص ۳۰۹.]

facenama

دیدگاه‌ها

خب وجامع بود.ممنون

خب وجامع بود.ممنون

راه ها و روش های کم کردن و از

راه ها و روش های کم کردن و از بین بردن شهوت و تمایلات جنسی برای افراد مجرد:
باید دانست زمانی که خداوند شهوت و تمایلات زناشویی را برای بقای نسل در وجود انسان قرار داد، برای کنترل و ارضای آن ازدواج دائم را قرار داد و به آن سفارش بسیار نمود و هنگامی که شرایط برای ازدواج دائم فراهم نبود، برای اینکه ایمان و پاکدامنی انسان لطمه نخورد، ازدواج موقت را مقرر فرمود. البته با رعایت شرایطش که اسلام بیان نموده است.
اما اگر در کل شرایط برای ازدواج فراهم نبود باید چه کار کرد؟! چگونه باید از ایمان و پاکدامنی خود مراقبت نمود؟!
باید دانست اگر کسی حقیقتا و از سر اخلاص بخواهد خود را حفظ کند خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. البته برای این کار ما دستورات عملی هم در دین داریم که ما با استفاده از بعضی از روایات و دستورات بزرگان دین به برخی از شیوه های کنترل شهوت اشاره می نماییم:
- روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن، کم غذا خوردن بطوری که روزی بیشتر از دو وعده غذایی نخورد.
- نخوردن غذا های تحریک کننده مانند: پیاز، خرما، تخم مرغ،غذاهای چرب یا پروتیینی با کالری بالا و...
- خوردن موادی که شهوت را کم می کنند، مانند: آبلیمو، کافور، سرکه(که مالیدن آن به بدن هم موثر است) و...
- کنترل چشم از نگاه به نامحرم و ندیدن صحنه های حرام یا تحریک کننده، مانند: فیلم ، عکس و... زدست دیده و دل هر دو فریاد--- که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
- از بین نبردن و نتراشیدن موهای زائد بدن چون باعث تضعیف قوای جنسی می شود.
- دوری کردن از خوردن غذاها و لقمه های حرام و استفاده از غذای حلال و پاک.
- داشتن وضو و با وضو بودن که باعث دور شدن از وسوسه شیاطین می شود.
- ورزش کردن وفعالیت بدنی و دوری از تنبلی و تن پروری.
- مشغول کردن فکر و اندیشه خود به کار و فعالیت و دوری از بیکاری و آزاد گذاشتن و رها کردن فکر و اندیشه به سمت افکار و تخیلات نادرست.
- زیاد استغفار کردن.
- تنها و دمر(به شکم) نخوابیدن.

با تشکر از روش های پیشنهادی و

با تشکر از روش های پیشنهادی و عالیتان

من نزدیک ۵ سال است که مشکل

من نزدیک ۵ سال است که مشکل خود ارضایی دارم.
دختر ۲۱ ساله مجرد هستم. شرایط و شخص مناسب برای ازدواج فعلا وجود ندارد. تمامی شرایطی هم فرمودید را زمانی امتحان کرده ام ولی درخواست جنسی خودم بیشتر حاکم تر بوده و دوباره بعد مدتی ترک نتوانسته ام جلوی خودم را بگیرم واقعا از سرزنش خود خسته شدم از گناه کبیره آن در عذابم ولی...
دیگر نمیدانم چه کنم
و برای مدتی با خود گفتم شاید دوستی با یک پسر خوب باش ولی عذاب گناه ان دوستی را بدتر دانسته و دوباره به سراغ کار خود رفتم.

تصویر شهر سوال

خواهر گرامی سلام علیكم. ممنون

خواهر گرامی سلام علیكم. ممنون از اعتماد شما
مجددا پیشنهاد می‌كنم راههای گفته شده را با عزمی راسخ‌تر دنبال كنید و بیش از پیش در این مسیر از خدای بزرگ استمداد بجویید. بدانید كه خدای بزرگ جوان توبه كنند را دوست دارد هرچند بارها توبه شكسته باشد.
در روایت است كه خدای بزرگ ناله ناله كنندگان را از تسبیح تسبیح كنندگان بیشتر دوست می‌دارد!

به هرحال موفقیت در چنین مسیری مستلزم پشتكار و اراده است. ضمن اینكه ممكن است پیروزی كامل نیاز به گذشت زمان داشته باشد. مهم این است كه شما از كار خود خرسند نباشید و نا امید نشوید.
البته توجه داشته باشید یكی از علل ناكامی شما همین خودسرزنشگری است!!! خدا از شما نخواسته خود را سرزنش كنید بلكه امر كرده است كه بجای سرزنش خود، به درگاه رحمت او توبه كنید و عذر تقصیر بیاورید. در اسلام چیزی به نام بن بست وجود ندارد. بدانید خودسرزنشگری افراطی مورد تایید دین نیست. چرا كه باعث افزایش اضطراب شما می‌شود و افزایش اضطراب می‌تواند به چنین رفتاری دامن بزند. پس مواظب باشید شیطان شما را دور نزند!!!
تاكید مجدد ما بر
- فراگیری شیوه‌ها و فنون مدیریت اضطراب است كه نقش زیادی در ارتقاء روحیه شما و سطح تحمل شما دارد.
- افزایش حضور در محافل مذهبی و حتی المقدور نماز اول وقت و جماعت و همچنین تلاوت آیات كلام الله مجید
- پرهیز از مصاحبت با افراد ناصالح و كنترل ذهن بواسطه كنترل حواس پنجگانه و دوری آنها از حرام
- عدم نا امیدی و یاس
- گام به گام نفستان را مهار كنید. در این خصوص ذكر خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله سیبویه خالی از لطف نیست كه مضمون آن را تقدیم می‌كنم؛
ایشان نقل می‌فرمودند « روزی سر كوچه ما خربزه می‌فروختند و من هوس كردم كه خربزه بخورم اما برای اینكه نفسم را ادب كنم و به او صبر را بیاموزم، با خودم گفتم امروز خربزه نمیخرم و تا فردا صبر می‌كنم و فردا خربزه می‌خرم. فردا كه با خربزه فروش برخورد كردم و خواستم خربزه بخرم با خودم گفتم این مدت خربزه نخریدی و نخوردی و صبر كردی و هیچ اتفاقی نیفتاد!! مطمئن باش از این به بعد هم اگر صبر كنی و خربزه نخوری نمیمیری!!»
امیدوارم توانسته باشم منظور را منتقل كنم.
برای شما خواهر گرامی توفیق و بركت در عمر را مسئلت دارم.

من خدا را به خانم فاطمه زهرا

من خدا را به خانم فاطمه زهرا قسم دادم که نیروی شهوت من را کم کن با لطف خدا و ورزش و کار کردن در باغ توانستم شهوت خود را کنترل کنم و چندین کار را هم انجام دادم که خواهش می کنم به آنها توجه کرده و عمل کنید ۱ نماز اول وقت(یعنی زمانی که لااله الاالله پایانی اذان گفته شد شما نیت نماز را گفته ونماز را شروع کنید) ۲ طریقه ی خواندن نماز(ذکر های نماز را آرام و با آرامش تمام بگویید و در حین گفتن ذکر های نماز معنی ذکزها را از ذهن خود عبور دهید و نمازتان را طولانی کنید) ۳ وقتی که روزه هستید خودتان را با فعالیت بدنی تشنه و گرسنه کنید(درسته سخته ولی عذاب جهنم از آن هم سخت تر هست) ۴ در مهمانی هایی که ۱% امکان دارد شما را منحرف کند به خاطر امام حسین و حضرت عباس(علیه السلام) شرکت نکنید ۵نوحه و روضه زیاد گوش کنید و تا حد توان برای اهل بیت گریه ی بسیار کنید(ایام مهم نیست) ۶ عاشق و دلباخته ی اهل بیت باشید ۷ به غیر از خدا و پیامبر و اهل بیت و خانواده یتان عاشق دیگری نباشید ۸ به حرف پدر و مادرتان گوش کنید ۹ چه در تنهایی و چه در نزد دیگران,آرامش خود را حفظ کنید(یعنی با نامحرمان زیاد خندیدن و زیاد حرف زدن ممنوع) ۱۰ این یکی خیلی تاثیر داره هم روی خودتون و هم روی دیگران , دیگران را به خوبی دعوت کنید و از گناه هان دور شان کنید(امر به معروف و نهی از منکر)من این کارها را کرده ام ونتیجه گرفته ام امیدوارم شما هم نتیجه بگیرید دست عباس یارت

خوش به سعادتتون . برای ما هم

خوش به سعادتتون . برای ما هم دعا کنید

خواهشا برا ما هم دعا کنید اخه

خواهشا برا ما هم دعا کنید اخه دوست ندارم گناه کنم ولی کم اوردم نمیدونم اگه امام زمان بیاد جوابشا چی بدنم

با عرضِ سلام

با عرضِ سلام

من نظرِ شما را خواندم و می‌خواهم در پاسخ به نظرِ تان، نظر خودم را نیز مطرح کنم.
فرار از شهوت و یا خود داری از آن کارِ مشکل و دشواری است، اما در دنیا هیچ چیز ناممکن نیست. توصیه می‌کنم برای ازدواج عجله نکنید، و صبور باشید یقین داشته باشید که یک‌روز همسرِ دلخواهِ تان را پیدا می‌کنید.

برای این که از شهوت دور باشید، از تنها بودن خود داری کنید چون، فکر‌های پوج و هوسی در هنگامِ تنها‌یی به سراغ ادامها میاید. سعی‌ کنید با کسی‌ باشید که فکر تان را مشغول چیزی دیگری باشد.

سلام

سلام
کلمه صبر برای ازدواج کلمه درست، البته باید بگویم اصلا درستی نیست ومتاسفانه مشکل اساسی از بالا رفتن سن ازدواج شروع می شود.

اسلام دست و بالت و باز گذاشته

اسلام دست و بالت و باز گذاشته چرا اینقدر سخت میگیری برو صیغه کن

سلام صیغه برای شما که مردید

سلام صیغه برای شما که مردید راحت است اما برای دختران این طور نیست.
اگر دختری صیغه شود وبعد از مدتی آنرا باطل کند یقینا نمی توان زندگی راحتی داشته باشد.
این مشکل مرد های ایرانی ست که بایک چیز حیا وعفت یک دختررا میسنجند.

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
صلاح و مصلحت بودن یا نبودن صیغه، ربط چندانی به جنسیت ندارد. و ممکن است صیغه برای بعضی از مردان نیز خلاف مصلحت شان باشد.
مثلا پسران نوجوان، بهتر است ذهن خود را از مسائل جنسیتی دور کنند و خود را درگیر تبعات این مساله نسازند. یا مردان متاهل، بهتر است تا جایی که ضرورتی اقتضاء نکرده، به هیچ عنوان به طرف صیغه نروند و ...

سلام دور دوستی رو خط بکش

سلام دور دوستی رو خط بکش خودتو اینده تو خراب نکن عذاب وجدان بعد دوستی ارزششو نداره. بهترین راه نماز اول وقته . اگه یزره به تاخیرش انداختی خراب میشه. و همچننین بیرون کردن فکر گناه از همون اول . از ریشه بخشگونش فکر گناهو حتما میتونی خواهر گلم

یادش بخیر دوران تحصیل چهارم

یادش بخیر دوران تحصیل چهارم دبیرستان سال ۱۳۶۷
درس بینش اسلامی الحق در مفیدی بود بحث توفیق الهی و محرومیت از توفیق الهی را داشتیم و این درس بعد از گذشت حدود ۲۴ سال ترازوی کارهای من است اگر دروغ بگویم اگر چشم چرانی کنم اگر از چراغ قرمز رد شوم اگر زباله در خیابان بریزم اگر در اب و برق اسراف کنم توفیق الهی از من سلب میشود و برعکس کار درست موجب توفیق الهی میشود و چه چیزی در این دنیا بهتر از توفیق الهی وجود دارد؟ بیاییم زندگی خودمان را بر اساس قاعده توفیق الهی بنا کنیم و سود و زیان را بسنجیم بیاییم امتحان کنیم ما که هزاران راه را امتحان کرده اییم بیایید این را هم امتحان کنید و در زندگی اخلاص داشته باشیم اخلاص برای خداوند متعال.

هر طور دوس داری

هر طور دوس داری

من فکر میکردم این مشکلات فقط

من فکر میکردم این مشکلات فقط برای مردان هست جالبه که نونش و تو جنس مخالف هم دیدم.. ولی تا به امروز راه حل مناسبی هم براش پیدانشده انگار چون این نوع طرز فکر که خود ارضایی بهتر است تا شریک شدن ویا به گناه انداختن شخص دیگه انگار تو هر دو جنس وجود داره ولی خیلی دنبال راه حل ها و نظرت جالبتر و منطقی تر از افراد مطلع هستم

تصویر soalcity

سلام

سلام
بهترین راه ، راهی است که انسان اجازه ندهد، غریزه بر عقلش مسلط شود. و لذت های زودگذر، سعادت ابدی او را به خطر نیاندازد.

تورا خدا کامل بخونید

تورا خدا کامل بخونید
اگر میخواهید به دام شهوت اسیر نشدید اصلا سراغ فیلم های سکس نرید من یکی از قربانی های این فیلم ها هستم وقتی برای اولین بار میخواستم تماشا کنم شیطان مدام در وجودم زمزمه می کرد تو جنبه شو داری که این اصل کاملا غلط است در مقابل این فیلم ها هیچ کس نمیتونه مقاومت کنه من هم مثل یک بیمار به تکرار این کار زشت ادامه دادم از درسم که مهمترین چیز زندگیم بودم جاموندم در حالی که شاگرد اول بودم وبدتر از این که مورد خشم الهی قرار گرفتم شیطان عقلم را دزدید و آن چه نباید می شد شد حالا هم پشیمونم اما یک عوضی بیمار هستم هنوز هم دلم میخواهد فیلم ببینم تو را خدا برام دعا کنید تو وضعیت بدی قرار دارم کاش اصلا به دنیا نیومده بودم خسته م خسته....

سلام

سلام
برو ازدواج کن
تنها راه حلش

منم همین جورم دقیقا

منم همین جورم دقیقا
ولی هی یه مدت وسایلی که به اینترنت وصل میشه جمع میکنم که نبینم باز که میرم سمت اون وسایل مثلا با این فکر که دیگه نمیرم سمت اون سایت ها چون چند هفته چند ماه دور بودم ولی باز تکرار میشه حتی جدیدا طوری شده بود که تو جمع بودم ولی چون کسی به صفحه تبلتم نگاه نمیکرد منم کار خودم رو میکردم
ولی بازم یه مدت جمع کردم به مامانمم گفتم حتی تو جمع بهم نده
این دفعه نه یکی دو ماه بلکه یکسال میخوام از اینتر نت سالن استفاده کنم وخودمو در رابطه با اینتر نت سالن حداقل کنترل کنم
تا یکسال
تا اینکه خوب شم
ولی میدونم بهترین راه اینه که ادم نخواد فقط نخواد که ببینه

توسل کنید به امام حسین علیه

توسل کنید به امام حسین علیه السلام. برای من خیلی وقت پیش جواب داد خوب.
وقت گناه شرمنده میشین.

کوتاه نکردن موهای زائددرکاهش

کوتاه نکردن موهای زائددرکاهش میل جنسی موثز است موفق باشید

عزیزم میدونم کلیشه ایه ولی

عزیزم میدونم کلیشه ایه ولی از خدا بترس.چیزی جز این نمیتونه تو رو از این کار باز داره

thank u for your offers there

thank u for your offers there are very well

سلام

سلام
واقعا ممنون برای توصیه هاتون
خیلی برامون دعا کنید، من هم خیلی درگیر این نفس سرکش هستم، چند وقت آسوده ام و دقیقا به محض اینکه برنامه ی کاری ام باز میشه، تو ذهنم پر از چرت و پرت میشه... حقیقتا خسته ام؛ اما نکته ی جالبی که نوشته بودید این بود که با اینکه میدونیم کار اشتباهه و نمی تونیم خودمون رو کنترل کنیم گاهی، اما باز هم نباید خودمون رو سرزنش بیجا کنیم و چون می دونیم که کار اشتباهه و هر دفعه ناراحت می شیم، باید امیدوار باشیم و این دفعه محکم تر از قبل شروع کنیم. ان شاءالله که به حق این روزها و شب های عزیز و به حق دعاهای خیر شما این دفعه آخرین باری است که برای تحریک کردن خود، اقدام میکنم.
استغفرالله ربی و اتوب الیه.....................
الهی و ربی من لی غیرک ....................
خیلی دعام کنید

با سلام خدمت شما نویسنده

با سلام خدمت شما نویسنده محترم.من به حرفهای شما احترام میزارم ولی این بیاناتو باید به اولیائ محترم بکید که حتی یک بار در زندگیشون به بچه ها آموزش یا اختار یا راهنمایی در مورد مسایل جنسی نمیکنن فقط بلدن بچه به دنیا بیارن منی که الان ۲۳سال عمرمه و غرق در انواع گناه شدم نه حرفای شما ونه هیچ کس دیگه نمیتونه منو نجات بده حتی از روشهای زیادی هم استفاده کردم ولی شیشه ای که شکست رو نمیتونی با چسب نواری درستش کنی. با تشکر ازتون تقاضای دعای خیر دارم

تصویر شهر سوال

سلام

سلام
یکی از اشتباهات ما این است که سعی می کنیم، تقصیر را به گردن دیگران بیاندازیم و این گونه خود را تسلی داده و از اشتباه باز نمی گردیم.
اگر تصور می کنید که پدر و مادر در این زمینه مسئول هستند و هر گناهی به گردن آنهاست، فراموش نکنید که روزی خود شما پدر یا مادر خواهید شد! ایا آن وقت هم قبول می کنید که همه چیز به گردن والدین است؟

انسان هم زمان با بلوغ جنسی به حدی از بلوغ فکری نیز می رسد و همان شعور آنها مسئولیتشان در مقابل رفتارشان را شکل می دهد. و طبیعتا انسانی که ۲۳ سال عمر دارد، نمی تواند هیچ کس را در مقابل اعمال و رفتار خود مسئول معرفی کند! انسان های بسیاری بوده اند، که والدین آنها تعلیمی به آنها نداده اند، اما آنها خطا نکرده اند. و همین حجتی است که خودتان می توانستید از خطا دوری کنید.

ولی مهمترین مساله این است که تا زمانی که مرگ انسان نرسیده، مثال شیشه شکسته غلط است. قلب انسان تابلویی است که می توان سیاهی ها را از آن حذف کرد و نور به آن تاباند! و تاریخ پر است از انسان هایی که توبه کرده اند و صالح شده اند و راه برای شما نیز باز است و قدم اول اصلاح ترک ناامیدی و باور کردن عزم و اراده تان است. و باور کنید که دعا بدون عزم خود شما هیچ اثری ندارد. هر چند ما مسئول به دعا کردن هستیم و این کار را انجام میدهیم.

من دیگه این کارو نمی کنم

من دیگه این کارو نمی کنم

از هر راهی وارد میشم نمیشه

از هر راهی وارد میشم نمیشه

تصویر soalcity

سلام

سلام
خواستن توانستن است!
اگر اراده انسان قوی باشد، کوهها را جا به جا می کند. و در مقابل چنین مسائلی، زانو نمی زند.

اگر انسان بودنتو قبول داری

اگر انسان بودنتو قبول داری فقط سعی کن انسان باشی وعقلت افساربه گردن شهوتت داشته باشد نه شهوتت افساربه گردن عقلت

با عرض سلام شما که این نوشته

با عرض سلام شما که این نوشته ها را نوشتید خوشا به حال و بختی که دارید چه ثواب دارد به خدا قسم یه وقتا میاد ادم دست خودش نیست چطوری بگم اصلا به فکر عاقبت کارهای که انجام میده نیست نمیدونید با کلام منطقی شما چقدر امیدوار شدم به خود امام علی قسم
انسان بی شهوت سبک تره خیلی خوشحالم و برام و برای همه ی اونایی که شهوت نمیخوان دعا کنید صادقانه بگم اگر خواستید گناه کنید به فکر عاقبتش باشید چرا که در آینده ی نه چندان دور ضرر این گناه اول به خودتان میرسد برام دعا کنید خیلی راحت شدم منم دوست دارم همچین ادمی باشم هادی هدایت کننده یا تشکر ممنونم

با عرض سلام و خسته نباشید

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
انشاالله در پناه لطف حق تعالی و حضرت امام مهدی (عج) به فضائل اخلاقی دست پیدا کنیم
زیارت عاشورا فراموش نشود و تا آنجا که می توانیم زیات عاشورا بخوانیم که بسیار در کنترل تصورات خیال انگیز و کنترل شهوت و غریزه موثر است
با تشکر از شما

ممنونم از شما

ممنونم از شما

سلام من جوانی ۱۸ ساله هستم

سلام من جوانی ۱۸ ساله هستم میل جنسی دارم هر کاری میکنم نمیتونم ترک کنم و ترکم برای دو الی سه روز است من حتی به حج هم رفتم ولی بازم هس شهوتم از بین نرفت. و هر چه به خانواده ام میگویم میخوام ازدواج کنم میگویند ۱۰سال دیگه باید ۲۸سالت بشه راستش تو فامیل ما رسم که پسر باید ۲۸ به بالا باشی که ازدواج کنه ولی من به این معتقدد نیستم من حالا باید چکار کنم آیا باید تا ده سال دیگه حس شهوت داشته باشم ولی خوشم از صیقه موقت نمیاد .

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر

با سلام و تشکر
یکی از نیرومندترین قوای درونی نیروی غریزه جنسی است غریزه جنسی برای مصالح فراوانی در سن خاصی فعال می شود البته سطح فعالیت بستگی به عوامل ارثی، بیولوژیکی و عوامل محیطی دارد. از خواص این غریزه این است که ممکن است در موقعیتی، فراوانی زیادی داشته باشد و فرد را دچار فشار و تنش های جنسی و تحریکاتی در سطح بالا کند البته با گذشت سن و تکنیک های مخصوص کنترل و مدیریت غریزه جنسی تا حد زیادی شما می توانید این غریزه را کنترل کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که نباید به دلیل این وضعیت پیش آمده خودتان را سرزنش کنید چون باعث کاهش اعتماد به نفس و در نهایت ضعف اراده شده و تصاعدی ممکن است شما دچار خودارضایی شوید در ضمن رفتن به حج ارتباطی با سطح فعالیت غریزه جنسی ندارد غریزه جنسی هم مانند گرسنگی و تشنگی نیاز به برآورده شدن دارد اگر چه فعالیت های مذهبی ، کار و تلاش و تمرکز هدفمند روی برنامه های دیگر زندگی، موجب کاهش تنش و تحریک آزار دهنده می شود از طرفی راهکارهای مدیریت غریزه جنسی، این پاسخ را هم مطالعه فرمایید:

در رابطه با مشکلی که برایتان پیش آمده ابتدا یک مقدمه ای خدمتتان ارائه می شود بعد راهکارهای برای حل مشکلتان ارائه خواهد شد. ابتدا باید بگوییم که نیاز جنسی مانند سایر نیازیک نعمت خدادادی است و هدف خاصی را دنبال می کند. و شما باید بدانید که این یک نیاز ساختیگی نیست و راه صحیح برآورده شدن این نیاز نیز توسط ایجاد کننده این نیاز مطرح شده است. اما ممکن است که این راه صحیح ارضاء به دلیل مشکلات و موانع به تأخیر بیافتد. و در مورد شما وضعیت استمنا یک راه انحرافی برای ارضاء نیا ز جنسی است . ازطرفی به دلیل آگاهی های مذهبی و درون مایه های مذهبی بعد از براورده شدن این نیاز از راه غیر معمول دچار احساس گناه می شوید و خودتان را سرزنش می کنید. و این خود سرزنشی اعتماد به نفستان را کاهش داده و اضطراب در شما ایجاد می کند و اضطراب در بعضی از موقعیت ها تحریک کننده است. اما شما باید به دقت راهکارهای کاهش تدریجی استمنا را که در پایین ارائه شده است، بخوانید:

۱- پرهیز از خود سرزنشی و احساس گناه (شما نباید به خاطر این مسئله که پیش آمده خودتان را سرزنش کنید و باید با خود بگویید همانطور که در بیماری های جسمی یا مسائل دیگر زندگی فرد شخصیت خودش را نمی کوبد و دنبال درمان و حل مسئله اش می گردد. شما هم راه حل مسئلتان را با خونسردی و عدم سرزنش باید فرابگیرید.
۲- احترام به خود و تحویل گرفتن خود ( تهیه لیستی از نقاط مثبت فراموش شده و مرور روزانه)
۳- پرهیز از بی ارزش کردن خود ، توانایی ها و مهارت های و ابعاد خوب شخصیت تان
۴- پرهیز از تنهایی افزایش تعاملات اجتماعی و مشغولیت های خانواده و دوستان
۵- حذف تصاویر و به طور کلی محرک های جنسی در بیرون مثلا در محیط آموزشی شما می توانید با توجه گردانی و تمرکز یابی روی گفتار معلم و پردازش محتوای درسی از نگاه کردن به محیط اطرافتان غافل شوید . همچنین در بیرون کلاس هم با توجه به وسایل و موضوعاتی که وسوسه برانگیز نیستند وقتتان را بگزرانید از دیدن فیلم ها و... که تحریک کننده جنسی هستند بپرهیزید.
۶- هنگام هجوم افکار جنسی که معمولا در تنهایی اتفاق می افتد عدم پرورش این افکار و قطع ناگهانی به محض ورود این افکار شناخته شده از طریق ترک موقیت فعلی و تغییر موقعیت فیزیکی ، مثلا رفتن به طرف یخچال و آب خوردن ، خارج شدن از محیط تنهایی و برقراری یک مکالمه با خویشاوندان ، روشن کردن تلویزیون و... باعث قطع افکار زنجیره ای جنسی خواهد شد.
۷- ورزش و تحرکات بدنی باعث تبدیل انرژی جنسی به سوخت و ساز می شود پس ترجیجا در جمع ورزش کنید.
۸- پرهیز از قضا های پرکالری مانند فلفل ، پیاز و ادویجات
۹- گرفتن دوش آب ولرم و یا خنک در طول روز
۱۰- سعی کنید تا وقتی که خسته نشدید وارد رختخواب نشوید یا هنگام خواب خواند کتاب یا گوش کردن و تمرکز بر روی موسیقی آرام خوب است.
۱۱- سعی کنید به خود امنیت برای عمل استمنا را ندهدید مثلا درها ی اتاق را کاملا نبندیید و همچنین محل خوابتان را زیاد گرم نگه ندارید.
۱۲- از پوشیدن لباس های تنگ خود داری کنید
۱۳- هیچ وقت به طور کامل عریان نشوید و سعی کنید حتی المقدور اندام های جنسی خود را نبینید .
۱۴- از دست ورزی به آلت تناسلی خود در هر شرایطی پرهیز کنید.
۱۵- با خود تصمیم بگیریید که تدریجی به تآخیر بیاندازید مثلا اگر هفته ای یک بار است با مدیریت و ترفند هایی به ۹ روز یک بار بکشانید و هروزی که پاک هستید به رخ خودتان بکشید و به خود افتخار کنید و این پاک بودن را بی ارزش نکنید.
۱۶- ورزشهایی مانند شنا ، کوه نوردی و... بسیار مفید است.
۱۷- از موضوعات اضطراب زا که باعث افزایش تنش در ارگانیسم می شود خودداری کنید زیرا بسیاری از روان شناسان علت اصلی خودارضایی را اضطراب و تنش بالا می دانند آنها می گویند افراد برای کاهش و تخلیه اضطراب ممکن است دست به خودارضایی بزنند و یک وضعیت شرطی شده را برای خود ایجاد کنند بنابراین شما باید با تکنیک های تن آرامی(ریلاکسیشن) اضطراب خود را کاهش دهید. و برای کاهش اضطراب یک جایگزین انتخاب کنید موفق باشید.

باور بفرمایید ما برای فرار از

باور بفرمایید ما برای فرار از درس و مشکلات دست به این کار میزنیم استمنا نیاز حتمی و واقعی نیست ما ان را بزرگ کرده ایم و ان را در حد غذا و اب خوردن مهم حساب نموده ایم بروید از کسانی که در رشته های مهم علمی موفق شده اند بپرسید استمنا چیست؟ ممکن است به شما بخندند ما عادت کرده ایم از واقعیت فرار کرده و وداد ببزنیم جوانیمان رفت چشمانمان کور شده اند به استمنا معتاد هستیم و هزاران دلیل دیگر نزد عارفی محترم رفتم و از تنبلی خودم نزد او شکایت بردم گفت از خداوند خجالت بکش چرا ما از خداوند خجالت نمیکشیم که ما را در حال استمنا کردن میبیند؟

خیلی متاسفم طوری می گید که

خیلی متاسفم طوری می گید که انگار کار راحتی! این مسئله داره من رو دیونه می کنه!ببخشید اما این ها اثر کامل ندارن.روی من که تاثیر نمی ذاره!

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر

با سلام و تشکر
از نگاه شما به مقالات و نوشته های مشاور خدمت شما عرض کنم آنچه در این مقاله و سایر مقالات مشاوره مطرح می شود حاصل مطالعات، گذراندن دوره ها و مشاهدات روان شناختی است. البته ما ضمن تأیید نظر شما نسبت به این راهکارها خدمت شما عرض می کنیم که آنچه در مطالعات روان شناختی آمده است این است که غریزه خدادادی جنسی مانند گرسنگی و تشنگی با استفاده از مکانیزم هایی قابلیت به تأخیر انداختن را دارند اما در نهایت بعد از مدتی در فرصت مناسب منطقی نه خیلی زود و نه خیلی دیر از روش مناسب باید در بالاترین سطوح برآورده شوند و آن روش مناسب ازدواج نامیده می شود موفق باشید.

الان نیاز جنسی من بر طرف شد؟

الان نیاز جنسی من بر طرف شد؟ چرا ما رو خر میکنید به جای باز کردن راه؟ اگه میشه با دعا و توسل نیاز ها رو رفع کرد پس چرا دعا نمیکنید که مشکل جوانان از قبیل سن ازدواج و کار و ... حل بشه؟ چرا چرت میگید من که نمیتونم ازدواج کنم ولی نیاز جنسیم زیاده و شما به اسم دین با رابطه با جنس مخالف مخالفت میکنید در حالی که اسلام دین راحتی و آسانیه پس چرا نویسنده ی محترم خودش ازدواج کرده در حالی که میتونسته دعا کنه که نیازش بر طرف بشه؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام

با عرض سلام
ظاهرا مطلب را کامل یا دقیق مطالعه نفرموده اید. توسل به عنوان ابزار کمکی است نه اینکه جایگزین ازدواج شود. و روشن است که انسان با توسل عزمی راسخ تر در مقابل امیال شهوانی خود می یابد علاوه بر اینکه نیروهای غیبی نیز به او کمک می کنند.
و ازدواج نیز منحصر در ازدواج دائم نیست. و آسان بودن دین، با بی ضابطه بودن دین فرق می کند. دین آسان است به این معنا که راه حل های آن واقعی است نه اینکه هر کاری را مجاز بداند.

سلام خدا لعنت کنه اون کسی رو

سلام خدا لعنت کنه اون کسی رو که f-i-l-t-e-r-she-kan رو بوجود آورد.همش حذفشون می کنم دوباره مایوس میشم دانلود می کنم و خودم رو بد بخت میکنم.دیگه خسته شدم من تا حالا با یه دختر هم حرف نزدم چه برسه به این که باهاشون دوست بشم. ولی فضا ی مجازی داره داغونم میکنه.هر بار که میرم غسل کنم تو آینه خودم رو می بینم و تا می تونم به خودم ناسزا میگم دارم دیوونه میشم. یعنی اگه به اینترنت دسترسی نداشته باشم ۹۹% راحتم.یه اعتراف هم میکنم من از صبح که از خواب پا میشم پای لپ تاپ و اینترنتم تا شب دلیلش رو هم میگم والدینم خیلی حساسن. میگم صبح ها بعد از نماز برم پیاده روی.تو کوچیکی و محیط خرابه(دوم دبیرستانی کوچیکه؟!) و.... یه جورایی حبس خونگی ام. ای کاش در رابطه با اینترنت هم چنین حساسیتی داشتند.پدر و مادر من زیر دیپلمی اند.تقریبا چیزی در این مورد نمیدونن. من اکثر مواقع تو محیط مذهبی ام (ولی تو اتاقم خودم رو گم میکنم) .خواهش میکنم کمکم کنید منتظر جوابم

تصویر شهر سوال

با سلام وتشکر و عذرخواهی از

با سلام وتشکر و عذرخواهی از بابت تأخیر
وضعیتی که شما در حال تجربه کردن آن هستید یک نوع وابستگی وسواس گونه و تا اندازای اجباری و غیر ارادیست. در مرحله اول شما باید بدون خودسرزنشی این مشکل را به مسأله ای تبدیل کنید یعنی بگویید من نقاط مثبت زیادی در زندگی دارم اما در این زمینه با مسأله ای به نام اعتیاد به اینترنت مواجه شده ام سعی کنید با دقت و توجه این دستورات را کاملا انجام دهید:

۱ - فهرست ۱۰ فعالیتی که به خاطر استفاده از اینترنت از دست می رود تعیین کنید: وقت همراه با خانواده، کارهای روزمره، خواب، تماشای تلویزیون، وقت با دوستان، ورزش، رویدادها و مراسم اجتماعی و مذهبی
۲- زمان صرف شده را ارزیابی کنید: یادداشت واقعی روزانه، برای یک هفته بهفرد کمک می کند میزان و جهت واقعی وقتی را که مصرف می شود بفهم. این تمرین افکار برای وارد شدن در شبکه را مشکل می کند ؛ اتاق گپ چند ساعت درهفته وقت صرف می شود و کدام اتاق ها؛ بازی های تعاملی چند ساعت و در کدام بازی ها؛ پست الکترونیک چند ساعت و چند نامه فرستاده یا دریافت؛ گروهای خبری چند ساعت و از چه گروهایی؛ وب گستره جهان و کاربرد های دیگر
۳ -تکنیک های مدیریت استفاده از وقت: ایجاد یک فعالیت جایگزین مانندسرگرمی یا فعالیتی که همیشه می خواستید به جای بعضی از ساعت های صرف شده، انجام بدهید. هرچه کار خوشایند دیگری در روز داشته باشید، احتمال کمتریوجود دارد که به اینترنت برگردید. الگوی کاربردی خود را شناسایی کنید: چه روزهایی معمولا وارد اینترنت می شوید؟ چقدر در هر جلسه؟ در کجا معمولاً از رایانه استفاده می کنید؟ برای شکست عادت های خود خلاف آنها را انجامدهید.
۴ - بازدارنده های بیرونی پیداکنید: چیزهایی واقعی را که دوست دارید انجام بدهید، مورد استفاده قرار دهید و آنرا به عنوان تشویق کننده، موقعی که در اینترنت نیستید ، قرار دهید و زمان بندی رفتن به اینترنت را درست قبلاز آن قرار دهید. اگر این کار اثر بخش نباشد ، چرا که معمولا از آن چشمپوشی می کنید، از یک ساعت زنگ دار برای موقعی که باید آن را تمام کنیداستفاده کنید. آنرا چند قدم دورتر از رایانه قرار دهید تا برای قطع کردن صدای آن مجبور شوید از جای خود بلند شوید.
۵- در زندگی واقعی حامی پیدا کنید: اکثر افرادی که به اینترنت معتاد هستند از خانواده، دوستان، فعالیت های اجتماعی، و سرگرمی هایی که از آ« لذت می برند بریده اند .سعی کنید عمدا دورباره به آنها بپیوندید.
۶- تسهیل کننده های رفتار اعتیادی خود را شناسایی کنید: احساس خودتان را در موقع رفتن به اینترنت در نظر بگیرید و ثبت کنید (پیش از اینکه به اینترنت بروم احساس............می کنم). (وقتی وارد برنامه مورد علاقه ام می شوم احساس... می کنم ) برخی پاسخ های احتمالی ممکن است در آرامش، هیجان زده، حمایت شده، خوشحال، اعتماد به نفس شایسته، قابل احترام و... باشد. این دو را مقایسه کنید و ببنید که چه چیزهایی را از دست می دهید و چه چیزهایی را بدست می آورید.
۷- برای خود کارت های خاطر نشان بسازید: فهرستی از پنج مشکل عمده ناشی از اینترنت، فهرستی جداگانه از فواید قطع رابطه با اینترنت، این فهرست ها را بر روی کارتی منتقل کنید و آن را در جیب یا کیف خود بگذارید هنگامی که بین کار مهم و ورود به اینترنت یک را می خواهید انتخاب کنید کارت را بیرون بیاورید که مشخص می کند که چکار باید بکنید .مثلا مشکلات اینترنت ممکن است بدست نیاوردن شغل از دست دادن خواب ، روبرو شدن با اضطراب سرد بودن با فرد مورد علاقه و مثال های منافع کاهش دادن ممکن است بهتر بودن استراحت کافی صرف وقت برای دوستان حقیقی
۸ - گامهای واقعی برای از بین بردن مشکل بردارید: برای بهبود از اعتیاد به اینترنت تدریحی ساعت استفاده را کم کنید و جدول زمان بندی خود را عوض کنید
۹ - به پیام انکار گوش کنید: مانند تمام معتادین، معتادین به اینترنت نیز به علت انکار مشکل، در مقابل کمک گرفتن مقاومت می کنند. افکار انکار عبارتند از: تنهایم بگذارید، به خودم مربوط است، چیز مهمی نیست، چند ساعت خوابم را از دست می دهم ، انکار اغلب مربوط به نیاز فرد برای فرار کردن از چیزی در زندگی روزمره است
۱۰ - برای کاهش اضطراب و افسردگی از روش هایی مانند ورزش، تمرین تنفس عمیق، افزایش تعاملات اجتماعی واقعی، رفتن به مکان های مذهبی و یا سرسبز استفاده کنید و هنگامی بی حوصله هستید به هیج وجه به طرف رایانه حرکت نکیند و با وسوسه های خود مبارزه کنید.

سلام

سلام
من ۲۰سالم و ۷ساله که این مسعله ولم نمیکنه و تاحالا باهیچ کسی رابطه نداشتم و همه این راه هارو رفتم ولی خیلی دوم نیاوردم
ولی فکرمیکنم که اگه یک بار رابطه داشته باشم همه چیز حل بشه
نظر شمارو میخواستم
لطفا سعی نکنیدسرمو گول بمالید ممنون

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر از اظهار

با سلام و تشکر از اظهار نظرتان نسبت به مطالب مشاور
خدمت شما عرض کنم که عوامل مختلفی زمان و نحوه شروع این موضوع دخیل هستند از عوامل ژنتیکی ، اضطراب و استرس و حتی کیفیت عبور از مرحله روانی جنسی در سه سالگی گرفته تا محرک های محیطی و وضعیت تغذیه .
تمام راهکارهای غریزه جنسی موقتی است و این نیاز خانوادگی در یک فرصت مناسب و منطقی نه خیلی زود و نه خیلی دیر باید از روش مناسب برآورده شود. موضوع دیگر اینکه در زمینه مدیریت غریزه جنسی ما دلیلی بر گول مالیدن به قول شما و یا فریب دان نداریم و در این موضوع منفعتی برای ما نیست و تمام این مطالب بر اساس دورهای آکادمیک روان شناسی و مشاهدات مشاوره ای بنده تهیه و تنظیم شده است.
در زیر آسیب های ازدواج موقت در پسران مجرد خدمت شما ارایه می شود:
در چند نکته می توان آسیب های ازدواج موقت را برای پسرهای مجرد بیان کرد که عبارتند از
۱- عدم اطمینان کامل به طرف مقابل به دلیل وجود تجارب مختلف جنسی طرف مقابل و احتمال به وجود آمدن مشکلاتی چون بیماری های عفونی ، ایدز و...
۲- احتمال بارداری و مشکلات حقوقی که گریبان گیر جنس مذکر میشود.
۳- گسترده شدن سرمایه گذاری روانی به دلیل احتمال عدم رضایت طرفین و ترک همدیگر و وارد شدن به تجارب مختلف عاطفی و جنسی که فرد باید با شرایط جدید خود را منطبق و هماهنگ کند این امر باعث فشار روانی و استرس در جنس مذکر می شود و این سرمایه گذاری به هیچ وجه به نفع ایشان نیست و هر گونه خدمت به طرف مقابل به عنوان پشتوانه زندگی نخواهد بود زیرا موقتی است.
۴- کاهش انگیزه و تلاش و کوشش برای ازدواج دایم به دلیل کاهش تنش ها و احساس نیازو به تأخیر انداختن ازدواج دایم با بهانه تراشی های به ظاهر منطقی
۵- احتمال عدم پایبندی بعد از شروع به ازدواج دایم و وجود فشار و وسوسه غیر قابل مهار برای داشتن رابطه با جنس مخالف در خارج از خانواده که این وسوسه زمانی بیشتر می شود که مرد با رفتارهای انتقادی و به قول معروف غر زدن های همسر ش مواجه شود در این وضعیت فردی که تجارب گذشته داشته باشد سعی می کند به جای حل مسأله و جلب رضایت همسر به رابطه ای خارج از خانواده تن دهد که باعث ایجاد نیاز در همسر و مشکلات بعدی خواهد شد.
۶- احتمال مقایسه همسر خود با موارد گذشته و نوعی احساس حقارت نسبت به همسر خود که باعث نارضایتی و تعارض شدید زناشویی خواهد بود.

برای کنترل نیروی جنسی فقط

برای کنترل نیروی جنسی فقط باید ازدواج کرد و اگر کسی قرار بود بر این نیرو چیره شود حضرت علی (ع) بود که قوی ترین نفس را در کل آدمیان داشت در حالی که حضرت در سن ۱۸ سالگی ازدواج کردند.

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
تنها غرض از ازدواج ، پاسخگویی به نیاز غریزی انسان نیست. تا بخواهیم نتیجه بگیریم که ازدواج کردن حضرت علی (ع) به این دلیل بوده است و در نتیجه تنها راه تعامل با غریزه در ازدواج است.
اگر می خواهیم بنگریم که آیا بدون ازدواج می توان غریزه جنسی را کنترل نمود یا خیر، نمونه های فراوانی برای این مساله وجود دارد. از بین پیامبران الهی، می توانیم به حضرت عیسی (ع) اشاره کنیم که ازدواج نکردند و در بین بشر معمولی نیز افراد بسیاری ازدواج نکرده باقی مانده اند.
البته غرض توصیه کردن به ترک ازدواج نیست. بلکه آنچه باید روشن شود، این است که می توان بدون همسر باقی ماند و غریزه را مهار نمود. کما اینکه این دستور صریح قرآن برای کسانی است که نمی توانند ازدواج کنند:
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً (۳۳ نور) و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى‏يابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند.
و حتی در میان مومنانی که ازدواج کرده اند، این مساله به وضوح دیده می شود که ازدواج آنها، مقارن بلوغ و پیدایش نیاز غریزی نبوده است. بلکه غالبا مدتها غریزه را داشته اند و توانسته اند پاکدامنی پیشه کنند. بدون آنکه غریزه را سیراب کنند.
شاید هیولا دیدن غریزه جنسی، به این دلیل است که انسان، شئون متعالی خود را فراموش کرده و آنچنان در مسائل سخیف فرو رفته که ناتوان شده است.

نظراتی که مرتبط با مطلب باشد،

سلام من حدود ۶ ساله که دچار این میل خیلی بد شده ام و هر چه قدر سعی می کنم که ان را کنترلش کنم نمیتونم حتی من بخاطر این مسئله کربلا هم رفتم ولی نشد شما راهنماییم کنید با تشکر.

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
مطالبی که در این صفحه بیان شده، همه راهنمایی هایی برای همین مساله هستند. همچنین شما می توانید به آدرس ذیل نیز مراجعه فرمایید:
http://www.soalcity.ir/node/1675

سلام من جوانی ۲۵ ساله هستم

سلام من جوانی ۲۵ ساله هستم وشرایط اقتصادی از دواج ندارم چرا من باید عزاب بکشم اگر خدا دوست نداشت من گاه کنم چرا پس شرایط منو جامعه رو اینجوری کرده غریضه چیز خد ادایه من نمیتونم کترلش کنم من دوست ندارم گناه کنم ولی چاره دیگه ای ندارم باور کنید بارها به خدا اتماس کردم شرایط ازدواج برام محیا کن یه دختر کم توقع بزار جلو پام قول شرف مردونگی میدم گناه نکنم ولی بی فایده بود راستش من هر وقت احساس تشنگی میکنم ۱بارمیرم پیش یک خانم تا یک مدت ارومم

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
خدای متعال بر هیچ کس، تکلیفی بیش از توان او نمی کند. و روشن است که ما می توانیم غریزه جنسی خود را کنترل کنیم که او دستور به صبر و عفت داده است.
و برای اینکه به توانایی های خود ایمان بیاوریم، باید مقایسه هایی انجام دهیم. چرا که در بسیاری از مواقع، ما توانایی های خود را دست کم می گیریم. به قول آقای قرائتی کسی که در وضعیت معمول احساس می کند توانایی دویدن بیش از ده دقیقه را ندارد، زمانی که گرگ به دنبالش باشد، به خوبی یک ساعت نیز می دود!
شاید اگر کسی از ما ده هزار تومان کمک مالی بخواهد، واقعا احساس کنیم نمی توانیم چنین پولی به او بدهیم! اما اگر در همان زمان، یکی از عزیزان ما نیاز داشته باشد، به راحتی چندین میلیون فراهم می کنیم.
پس نیروهای خود را حقیقی تر و صحیح تر ببینید و دقت کنید که خدای متعال ادعای ایمان ما را در سختی ها محک می زند و اگر تمام شرایط برای خوب بودن، هموار بود، خوب بودن چندان ارزشی نداشت:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا (۲۱۴ بقره) مى‏پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند.

میبخشید اما خدا به آدما غریزه

میبخشید اما خدا به آدما غریزه تشنگی و گرسنگی هم داده ولی تو ماه رمضون گفته جلو شکمت رو بگیر پس اختیار آدم چی میشه.نفسم از جای گرم بلند نمیشه چون خودمم جوون مجردم و اینجور چیزا رو درک میکنم.خدا همسر گرفتن رو قرار داده برای اینکه در کنار هم به آرامش برسند.اگه اون خانم واقعا خودش دنبال آرامش بود و به شما هم فکر میکرد بجای اینکه تن به گناه بده با شما ازدواج میکرد.برادر گرامی درک میکنم وقتی امثال دوستای من با وضعیت پوشش نامناسب بیرون میان متاهلاش هم اذیت میشن ولی این دلیل برای عنان از کف دادن نیست.حجاب فقط برای زن نیست ما دخترا هم وقتی بعضی از پسرا رو با برخی پوشش ها میبینیم اذیت میشیم یا حتی بعضی از کارایی که حالا دوستای دختر-پسر یا حتی نامزدها توی سطح پارکها و... انجام میدن اما به وعده پیامبر که فرمودند: "نگاه گناه آلود به نامحرم تیری از جانب شیطان است هرکس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند خداوند ایمانی به او میدهد که شیرینی اش را در دل احساس کند" اعتقاد داریم.برخلاف چیزی که فکر میکنید در گناه هیچ آرامشی وجود نداره.
ما توی دانشگاه به چشم خودمون داریم میبینیم و البته تحقیقات هم اینو به اثبات رسونده:یه روزی ایران بیشتر جمعیت مبتلا به ایدزش رو معتادان گرفته بود اما متاسفانه الان غالب جمعیتی مبتلایان به ایدز،هپاتیت،تریکوموناواژینالیس،تبخال های تناسلی و خیلی دیگه از بیماریهای مقاربتی بدلیل داشتن شرکای جنسی متعدد هستش اما نمیدونم چرا مسئولین میترسن بیان اینا رو تلویزیون بگن.نمیفهمم وقتی وضیعیت جامعه مون اینقدر بد شده دیگه از چی واهمه دارن.اینا نتایج بی خبری مردمه.

ممنون، مخصوصا به خاطر حدیث

ممنون، مخصوصا به خاطر حدیث اخر از امام علی ع، البته معنیش کمی با ترجمه تفاوت مفهومی داشت.

خواهش میکنم بخونید سلام من

خواهش میکنم بخونید سلام من تیزهوشان درس میخونم و سن من هم ۱۵ هست پس ازدواج که نمیتونم و این قدر هم اونجا درس ها سنگین هستن که نتونم همش تفریح کنم واقا دارم دیوانه میشم این قدر خودم رو برای استمنا کردن سر زنش میکنم کلاس ما ۲۹ نفره هست و ۲۰ تا شون استمنا میکنند از هر کدومشون پرسیدم نتونستن تر ک کنند به خدا خیلی اعصابم خرابه بعضی وقت این قدر شهوتی میشم که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم میرم پیش مامان و بابام خوب میشه بر میگردم دوباره همین اش و همین کاسه هس من هوشم داره کم میشه اینو دارم حس میکنم اما نمیدونم چه کارش کم تو رو به خدا کمکم کنید خواهش میکنم دیگه از این همه گناه خسته شدم من تا ۳ هفت ترک هم رفتم اما دوبار برگشت به هفته ۳ بار به نظر شما خطرناه هفته ای ۳ بار قبل هروز بود الان با کلی تلاش هفته ای ۲ یا ۳ شده ممنونم خوندید جوبم رو بدید.

همش هم این جوری شروع میشه اول شهوتی میشم بعد میرم تو اینترنت و چند تا عکس نگاه میکنم بعد نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و خود ارضایی میکنم این روش های شما به درد جلو گیری از خود ارضایی میخوره ولی من روش هایی برای نیومدن حس شهوت میخوام ممون میشم اگه کمکم کنید

تصویر شهر سوال

با عرض سلام

باعرض سلام و تشکر
خدمت شماعرض کنم اضطراب و استرس و پذیرفته شدن مشروط از طرف محیط نقش عمده ای در پیدایش رفتار خودارضایی دارد اگر نگاهی روان شناسانه به این قضیه داشته باشیم می بینیم که افرادی که پشت کنکوری هستند ، جزء استعداد درخشان بوده یا تیز هوش هستند به دلیل به وجود آمدن انتظار از محیط و کمال گرایی درونی غالبا دچار اضطراب هستند و این اضطراب اگر همراه با تحریکات و وسوسه های جنسی دروان جوانی باشد فرد ممکن است دچار رفتار خودارضایی شود پس برای کنترل اضطراب و استرس و اصلاح افکاری که باعث کاهش عزت نفس و احترام به خود باشد مثلا انتظارات بالا از خود که از بیرون القا شده ، شما نیاز به درمان داردید که به صورت حضوری باید اقدام کنید موفق باشید.

جهت اطلاع جنابعالی عرض میشود

جهت اطلاع جنابعالی عرض میشود ۹ نفر دیگه هم استمنا میکنند ولی به تو نمیگویند در حقیقت به استمنا اعتیاد دارند و معتاد شده اند

بنظرم بهترین راه ازدواج تو

بنظرم بهترین راه ازدواج تو نوجونیه که اگه الان ازدواج کرده بود حالا حداقل این همه ضرر نکرده بودم

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
البته همزمان بودن ازدواج با سن بلوغ بسیار خوب است. اما در تصمیم گیری باید تمام جوانب و ابعاد یک مساله را بررسی نمود. مثل اینکه آیا فرد توانایی پذیرفتن مسئولیت های زندگی مشترک را دارد یا خیر؟
طبیعتا همیشه، بهترین گزینه ها، برایمان فراهم نیست.

کاملا موافقم.

کاملا موافقم.

اقا همه این مشکل ها رو دارند

اقا همه این مشکل ها رو دارند یکی از دلایلش ازدوا ج نکردنه که من خودم ۲۵ سالمه ولی چون کاری ندارم نتونستم ازدواج کنم باید چه کار کنم من کسی رو میخوام از سن ازدواجم هم گذشته اما شرایط مالی بهم اجازه نمیده .حقیقت کناه هم زیاد انجم میدم ولی چه کار کنم این مشکل رو جامعه واسم درست کرده گناهش هم گردن اون ها پس میگید خیر زیاده کمک واسه ازدواج میکنند پس چرا کسی کمک کسی نمیکنه
با تشکر

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
تا حدی طبیعی است که هر کسی در مقابل اشتباهات خود، به توجیه کردن روی بیاورد. چون همه ما زشتی گناه را می فهمیم و می خواهیم از خود در مقابل آن دفاع کنیم.
اما باید توجه کنیم که آیا این دفاع ها، برایمان نجات بخش هستند؟ آیا روز قیامت با این گونه توجیهات می توانیم از خود دفاع کنیم؟ یا آنکه هر چه بافته ایم در چشم برهم زدنی، مثل پشم زده شده، محو می شود.
زمانی که خدای متعال کسانی که شرایط مشابه ما داشته اند، یا شرایطی سخت تر داشته اند و پاکدامنی شان را از دست نداده اند، در مقابلمان نشان دهد، آن هنگام چه خواهیم گفت؟
آیا ترک گناه برای جایی است که هیچ کشش و انگیزه ای به سمت آن وجود ندارد؟

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا (۲۱۴ بقره) مى ‏پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند.

سلام من یه دختر۲۱سالم که ۵

سلام من یه دختر۲۱سالم که ۵ ,۶سال پیش خودارضایی میکردم ولی بعدا که فهمیدم حرامه ازش زده شدم و توبه کردم خداروشکر تا الانم سر توبه م موندم مسئله ی من تا حدودی متفاوته اونم اینه که من بعد از اون مسئله به وسواس دچارشدم یعنی وقتی ۱۷سالم بود زندگیم جهنم شده بود رفتم دکتر روانپزشک با دارو درمانی خوب شدم حالم خیلی خوب بود تا چندماه پیش که دوباره نمیدونم چی شد که به همون نوع از وسواس مبتلا شدم وسواسمم اینطوریه که یه سری تصاویر منحرف به ذهنم حمله میکننن و برای کسری از ثانیه من به شهوت آلوده میشم ولی به سرعت به خودم میام و با نیشگون گرفتن خودم حواسمو پرت میکنم ولی دیگه خسته شدم من همیشه این مشکلو دارم حتی تو خوابم این تصاویر و درگیریای ذهنی دست از سرم برنمیدارن و من ناچارا یه روز درمیون میرم حموم تا غسل کنم و دوباره روز از نو روزی از نو غسل کردنمم خودش یه داستانه کمه کم یه ساعت طول میکشه چون به محض حجوم افکارم غسلمو از اول انجام میدم اونم با آب یخ یخ همه ی استخونای بدنم درد میکنه همش به خودم میگم اسراف حرامه این همه آبو هدر نده آسیب زدن به بدن حرامه خدا ناراحت میشه ولی انگار یه موجودی توی ذهنم هست که از آزاردادنم لذت میبره یدستشویی رفتنم بزرگترین مشکلمه بمباران فکری میشم وقتایی که میخوایم بریم مسافرت من همش استرس دارم که چیکارکنم حتی راه رفتنم نشستنمم طبیعی نیست موقع نماز نمیتونم درست سجده کنم نمازام اصلا به دلم نمیشینن همه چیز هر چیز بی ربط و باربطی ذهن منو به پرتگاه میبره با خودم مشکل دارم با جسمم مشکل دارم توی خوابام خود ۵,۶سال پیشمم توی خوابام خود ارضایی دارم و بعدش توی خواب همش دارم دنبال یه حموم میگردم برای غسل کردن دیگه از خوابیدنم وحشت دارم واسه همین ازمهمونی رفتن گریزونم یه دوره یه وقتایی خیلی خوبم و به خودم میکگم که چقدر مشکلم مسخره ست من اراده شو دارم یه بار تونستم دوباره هم میتونم اما تو اوج لحظه ای که به خدا توکل میکنم یه دفه همش فرو میریزه و حتی به خدا شک میکنم!!!!! نمیخوام دوباره برم دکتر چون دفه ی پیش که رفتم بعد از خوردن داروها واقعا حس میکردم خیلی گیجم و هوشم کم شده
نمیخوام الان که همه چیز خوب شده دوباره به خاطر یه غریزه ی مسخره آرامشمو از دست بدم قرآن میخونم دو سه روزه نمازمو اول وقت میخونم اما میگم همیشه در جنگم و درگیرم ذهنم پر از فکرای چرت و پرته فکرایی که خیلی سریعن روحم خسته ست جسمم دردمیکنه مونده تو دلم یه بار برم حموم و غسل نکنم درواقع شرطی شدم دلم یه معجزه میخواد برای خوب شدنم....توروخدا اگه دعای خاصی هست بگید تا منن خلاص شم ممنون

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر گرامی و تشکر از حسن اعتماد جنابعالی.
وضعیت شما را درک می کنم و از اینکه با چنین شرایط دشواری مواجه هستید متاسفم. برای غلبه بر چنین شرایطی لطفا به مطالب زیر توجه داشته باشید و نکات کاربردی آن را عملی نمایید؛
مستحضرید که وسواس علاوه بر زمینه ژنتیک، ریشه در اضطراب و استرس دارد و اینکه شما بعد از خودارضایی گرفتار وسواس شده اید بیانگر همین نکته است، لذا برای مهار وسواس علاوه بر اینکه لازم است از تکنیکهای مهار وسواس بهره گرفته شود، لازم است با تغییراتی در سبک زندگی میزان اضراب نیز کاهش داده شود. از اینرو مطالب مورد نظر را در دو بخش تقدیم می کنم.

الف) کاهش اضطراب

از آنجا که میان وسواس و اضطراب رابطه مستقم است لذا هر قدر که اضطراب افزایش بیابد وسواس نیز تشدید می شود و اگر اضطراب کاهش پیدا کند به موازات آن وسواس نسز کاهش پیدا می کند. لذا برای مدیریت و کاهش اضطراب ضرورت دارد تا؛
۱- کیفیت و کمیت خواب خود را مورد توجه قرار دهید. هرچند افراد وسواس و مضطرب معمولا خواب عمیق را کمتر تجربه می کنند و خواب آنها بسیار سبک است و همین امر سبب تشدید فشار عصبی می شود لذا برای ارتقاء کیفیت خواب پیشنهاد می شود، سر شب (قبل از نیمه شب شرعی) بخوابید و فضای اتاق را پیش از خواب با قدری گلاب معطر نمایید. بهتر است محل خواب تاریک باشد و از چراغ خواب استفاده نشود. سعی کنید صبحها زودتر از خواب بیدار شوید و بین الطلوعین را نخوابید. خواب بعداظهر را حذف کنید و بجای آن، خواب قیلوله (حدودا یکساعت قبل از اذان ظهر تا اذان ظهر) را جایگزین خواب بعداظهر و طول روز نمایید.
۲- تغذیه شما سالم و مناسب با طبع باشد. ضمن اینکه لازم است ساعات غذا خوردن شما از نظم خاصی بهره ببرد، از کم خوری و پرخوری اجتناب شود، از خوردن آب پیش از غذا و در بین غذا خوردن پرهیز شود، شام در ساعات ابتدایی شب میل شود، از خوردن غذاهای سودا زا مانند گوشت گوساله، مرغ و...کمتر استفاده شود و...
۳- ورزش منظم را دنبال کنید. اینکه چه ورزشی باشد، به علاقه و استعداد شما بستگی دارد. هر چند که ورزشهایی مثل شنا و کوهنوردی نشاط و آرامش بیشتری را به دنبال دارد. در کنار ورزش منظم از نرمش صبحگاهی به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه غفلت نکنید.
۴- هرچند که برای یک وسواسی مسافرت مشقت زیادی دارد، اما سعی کنید گردش و تفریح را در برنامه هفتگی و ...خود بگنجانید
۵- روزانه ۳۰ مرتبه نفس عمیق بکشید ( در محیطی آرام به صورت درازکش در حالیکه عضلات رها و بدون انقباض هستند و چشمها بسته، شروع به کشیدن نفس عمیق کنید، برای مدتی مثلا ۷ ثانیه نفس را نگه دارید و پس از آن طی ۵ ثانیه نفس را بیرون دهید)
و...

ب) مهار وسواس

با توضیحات ارائه شده از سوی حضرتعالی مبنی بر عبور صحنه های جنسی و... شما علاوه بر وسواس عملی (غسل کردن و..)، گرفتار وسواس فکری نیز هستید. وسواس فکری به گونه ای است که هر قدر بیشتر سعی در کنترل آن داشته باشید، بیشتر و بیشتر می شود درست مانند یک ماهی که هر قدر به زعم کنترل آن، بیشتر در دست فشارش دهیم لیزی و جهندگی آن بیشتر می شود. لذا راه کنترل وسواس فکری در کنترل نکردن آن است!!!

فقط پیشنهاد می شود زمان آن را کنترل کنید و نه خود فکر را. منظور ما این است که با خود قرار بگذارید که در طول شبانه روز وقت خاصی را به این افکار اختصاص دهید مثلا ساعت ۱۰ تا ۱۰/۳۰ و ساعت ۱۹/۳۰ تا ۲۰ . مقید باشید این ساعات را به این افکار بپردازید و در هیچ فرصت دیگری به این افکار نیندیشید و اگر به ذهن شما خطور کرد با خونسردی و آرامش بگویید الان زمان پرداختن به شما نیست.
اگر در ساعات مقرر نسبت به افکار وسواسی حساسیت نداشته باشید و سعی در بیرون کردن آنها نکنید، بلکه نسبت به ورود و خروج آن بی اعتنا باشید و خونسردی خود را حفظ کنید، به مرور زمان این افکار شرشان از سر شما کم می شود. به ما اطمینان کنید!!!
(در اینجا یاد آوری دو نکته لازم است؛ نخست اینکه چون افکار وسواسی، بدون اراده و اختیار به ذهن ورود پیدا می کنند، از لحاظ اخلاقی و همچنین شرعی، مستحق سرزنش و عقوبت نیستند. و دوم هم اینکه به اعتقاد بسیاری از فقهاء فکر گناه حتی اگر از روی وسواس هم نباشد بلکه ارادی باشد، باز هم گناه نیست، چه رسد به اینکه فکری وسواسی باشد!)

در مورد شک به خدای متعال هم بدانید چنین شکی اعتباری ندارد و ناشی از وسواس فکری شماست. لذا با توجه نکردن و اهمیت ندادن به اینگونه شکها، اجازه ندهید وسوسه های شیطانی توکل شما به خدای متعال را مختل نماید.

اما در بعد وسواس عملی مانند غسل، بدانید که عنصر حیاتی برای مهار این معضل بی اعتنایی است. طبعا بی اعتنایی کردن برای شما و دیگر افراد وسواسی سخت است به این خاطر ما انتظار نداریم شما یک شبه و یا چند روزه تغییری ۱۸۰ درجه ای را تجربه کنید. اما انتظار این است گام به گام بی اعتنایی را تمرین کنید. به این منظور تصمیم بگیرید تا جایی که امکان دارد مقاومت کنید و از رفتن به حمام و یا غسل کردن اجتناب کنید. مثلا در روزهای اول به اندازه نصف روز به فواصل بین دو غسل اضافه کنید، در دوره های بعد یک روز را، و به همین ترتیب هر از چند گاهی به فاصله ایجاد شده اضافه کنید.
اگر شما با محرک ( باور به لزوم غسل و..) مواجه شود، اما پاسخ ( به حمام رفتن و غسل کردن) را به تاخیر بیاندازید رفته رفته این محرک اثر خود را از دست می دهد و چنین رفتاری خاموش خواهد شد ان شاءالله.

در پایان تاکید و یادآوری نکات زیر را لازم میدانم:

_ خروج منی مستلزم تجربه اوج لذت جنسی است، لذا ترشحات دیگری نیز مانند وذی و مذی وجود دارند که نه تنها مستلزم غسل نیستند بلکه نجس نیز نیستند. وجوب غسل در صورتی است که یقین حاصل شود ترشح خارج شده منی است لذا در غیر اینصورت حتی اگر یک صدم درصد احتمال بدهیم که منی خارج نشده است، غسل بر ما واجب نیست. با توضیحات شما بسیار بعید است که ترشحات احتمالی، منی باشد.

_ از نگاه فقهاء عظام یقین وسواسی هم اعتبار ندارد. لذا وسواسی باید کاری را به نفع اوست انجام دهد و از کاری که به ضرر اوست خودداری کند.

_ راه علاج خود را در معجزه و دعا جستجو نکنید. دعا و معجزه درمان شما، بی اعتنایی است. هرچند که تقویت ارتباط معنوی با خدای متعال، توسل، مداومت بر سوره مبارکه ناس و فلق و...نقش تعیین کننده در بهبود شما دارد.

_ سعی کنید کتاب راههای عملی مبارزه با وسواس آیت الله مظاهری را تهیه و بخش احکام و استفتائات آن را مطالعه نمایید.

_ مشاوره اینترنتی محدودیتهای خود را دارد لذا در صورت ادامه چنین وضعیتی یا با شماره ۰۹۶۴۰۰ بخش مشاوره تماس بگیرید و یا به صورت حضوری به یک روان شناس بالینی مراجعه بفرمایید. طبعا مراجعه حضوری از نگاه ما در اولویت است.

از درگاه خدای متعال سلامت و توفیق روزافزون حضرتعالی را مسئلت دارم.

ممنونم از شما

ممنونم از شما

سلام خسته نباشيد من دخترى

سلام خسته نباشيد من دخترى هستم كه حقيقتا خيلى به جنس موافق گرايش ندارم ولى احساس ميكنم يك پيش زمينه اى دارم ... قبلش اصلا به اين نوع مسايل فكر نكرده بودم واقعا خارج ازگناهش من از اين نوع ميل متنفرم وحالم ازافراد هم جنس باز به هم ميخوره ى خواهش داشتم اگر ميشه راهنمايى كنيد از دست اين افكار خلاص شم ميوخاستم برم پيش روانشناس ولى اصلا دلم نميخواست خانوادم بفهمن و چون دختر محجبه اى هستم نميخاستم ديد جامعه نسبت به افراد محجبه بد شه درضمن من برعكس بسيارى از دوستانم كه حداقل يك نفرو تو زندگيشون دوس دارن (منظورم جنس مخالفه)من هيچ كس رو دوس ندارم اين غيرطبيعى نيس؟ خواهشا جواب بدين من امسال كنكور دارم و ب اندازه ى كافى استرس دارم من نميدونم اين چه امتحانيه مگ خواب دست خود آدمه؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر محترم، از حسن اعتماد شما سپاسگزارم.
در خصوص مطالب مطرح شده لازم است توجه داشته باشید؛
اینگونه خوابها طبیعی است و علاوه بر اینکه ارتباطی با همجنس گرایی ندارد، از لحاظ اخلاقی و شرعی نیز هیچگونه اشکالی ندارد، لذا جای نگرانی نیست.
در این مورد نیز که شما فردی را از جنس مخالف دوست ندارید، ناراحت نباشید چرا که این موضوع به معنای عدم تمایل شما به جنس مخالف نیست، بلکه به این دلیل است که شما تا به حال فردی را که واجد معیارهای مد نظرتان برای ازدواج باشد نیافته اید.
با مسئلت موفقیت حضرتعالی از درگاه خدای متعال

تشكر از اينكه شما جوانان را

تشكر از اينكه شما جوانان را با خبر ميسازيد تا شهوت خود را نگه دارند واين كار شما باعث ميشود تا جوانان شهوت خود را نگه دارند وسبب كار خير ميشود من از شما تشكر مي كنم

تصویر soalcity

سلام و تشکر از نظر لطف تان

سلام و تشکر از نظر لطف تان

با سلام خدمت دوستان عزیز

با سلام خدمت دوستان عزیز بهترین چیزی که شما را از این کار باز میدارد یاد مرگ است،شما همیشه به این فکر باشید که باید یک روز بمیریم و وقتی رفتیم پیش خدا جواب خدا را چگونه بابت این کارمان میخواهیم بدهیم.راهکار دیگر انس گرفتن با مسجد و نماز اول وقت است

سلام.. منه پسر ، منه جوون اگه

سلام.. منه پسر ، منه جوون اگه قرار بود مثل حضرت یوسف باشم که پیامبر میشدم آقا توی فامیل توی خیابون و حتی توی همین نت لعنتی
همه چیز آمادست برای گناه کردن میدونم خواستن توانستن است اما باور کنید سخته !! همه ی نظرات قبل گفتن که ترک کردم و دوباره برگشتم
یه ادم معتاد وقتی ترک میکنه اروم اروم دوزشو میاره پایین و بعدش شروع میکنه قرص خوردن ولی ماها چی؟!
میری تو خیابون دخترا همه از دم ساپورت پوشیده که دیوونه میکنه ادمو اقا این شیطون تیر بارونمون کرد و کلام آخر اینکه:
از دست هیچکی کاری بر نمیاد و خدا خودش باید پا در میونی کنه..

تصویر soalcity

سلام

سلام
تنها هنر حضرت یوسف (ع) در رد درخواست زلیخا نبود. و دوری از گناه نیز تنها منحصر در پیامبران نیست. در چند روز اخیر، این لینک را برای بعضی از دوستان ثبت کرده ام تا افق نگاه آنها را به حقیقت نزدیک تر کنم. اکنون نیز به شما توصیه مطالعه لینک ذیل را می کنم:
http://www.irdc.ir/fa/content/9150/default.aspx
البته جا دارد به ذکر این نکته نیز بپردازیم که خانم های بد حجاب، بهتر است به نوشته شما و کسانی دیگری که مثل شما هستند، نگاه کنند و بدانند که در گناه شما شریک هستند. هر چند شریک بودن آنها، از گناهی که خدای ناکرده شما مرتکب می شوید، کم نمی کند. که آیه ۳۸ سوره اعراف این مطلب را به وضوح بیان کرده است.

ايا مني در روز خارج مي شود

ايا مني در روز خارج مي شود

تصویر soalcity

سلام

سلام
به طور غیر ارادی، غالبا در خواب خارج می شود.

با سلام .برادری ۱۷ساله دارم

با سلام .برادری ۱۷ساله دارم.همیشه نمازش را اول وقت می خواند و پسر مودبی است.در مدرسه تیزهوشان درس می خواند و بیشتر وقتش با درس خواندن و مدرسه رفتن می گذرد و هیچ گونه تفریح و سرگرمی ندارد حتی ورزش.فقط هرشب به همراه خانواده یک قسمت سریال می بیند.بعضی وقتها دوست دارد بازی کامپیوتری انجام دهد که خانواده اجازه نمی دهند.می شود گفت محیط خانه خیلی آرام نیست ،البته ارام نبودن محیط خانه به دلیل بحث های حاشیه ای است که مربوط به محیط بیرون است. برای ایجاد فضای ارام یکی از اتاقها را به درس خواندن برادرم اختصاص داده ایم که تمام مدت در اتاق تنهاست.احساس میکنم با توجه به موقعیت کنکوری بودن و سن نوجوانی و شرایط دیگر فشار زیادی تحمل میکند.و با توجه به اینکه او یک پسر است و من دختر نمی توانم درباره این مورد مسائل با او حرف بزنم و برایش توضیح دهم که چگونه با این مسئله کنترل غریزه شهوت به خوبی کنار بیاید.آیا ورزش ضروری است ؟آیا تنها بودن در یک اتاق اشکالی دارد؟ لطفا راه حلی پیش پایم بگذارید.با تشکر فراوان

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر محترم، از حسن اعتماد شما سپاسگزارم.
جای خوشحالی و شکرگزاری است که حضرتعالی و برادر محترمتان نسبت به انجام فرائض شرعی پایبند هستید و ایشان در درس و بحث همت بالایی دارند.
اما توجه به دوره سنی ایشان و توضیحات شما، سبک انتخابی ایشان برای زندگی قدری از اعتدال به دور استو دوره نوجوانی دوره تحرک و نشاط است لذا محصور شدن در محیط خانه و تعطیلی سایر برنامه ها مانند ورزش، تفریح، گردش و...در صورتی که طولانی شود آسیب زا خواهد بود. لذا شایسته است با کمک خانواده تدبیری اتخاذ شود که با برنامه ریزی سایر جنبه ها نیز در زندگی ایشان دیده شود. ورزش، حضور در اجتماع، دید و بازدید فامیلی، حضور در محاقفل مذهبی مانند نماز جماعت و... در صورتیکه با برنامه ریزی مدت کمی به آنها اختصاص داده شود، نه تنها به درس ایشان آسیب خاصی وارد نمی کند که برای سلامت و روحیه ایشان موثر نیز هست.
به هرحال با توجه به محدودیتهای ایشان اگر درخواست ایشان برای بازی کامپیوتری و...اجابت شود خالی از لطف نیست.
در مورد موضوعات جنسی هم اولا باید از سوءظن پرهیز کرد ثانیا بهتر است این امور را پدر با ایشان در میان بگذارند.
با مسئلت توفیق روزافزون

با سلام و تشكر از زحماتتون.من

با سلام و تشكر از زحماتتون.من پسري ۲۱ ساله هستم كه هدف بزرگي دارم كه تنها با خدا به اون هدفم ميرسم.هميشه كنار فكر كردن به هدف و زحمت كشيدن به پاش نماز خوندم اما اين وسط هميشه غريزه جنسي باعث جدايي منو خدا شده.به خدا دلم مي خواد گريه كنم از دست خودم خسته شدم.همش غسل ميكنم و توبه اما بعد از چند روز متاسفانه دوباره دست به گناه و خود ارضايي ميزنم و اين داره منو از هدفم دور ميكنه.خيلي وقتا خواستم ترك كنم اما بازم نميشه تورو خدا كمكم كنيد

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت

با عرض سلام و تحیت

مطالب پیش گفته را با دقت بیشتری مطالعه کنید و آنها را عملی نمایید.

منتظر معجزه نباشید، با توکل به خدای متعال، توسل و استعانت از نماز همراه با حضور قلب، راه را بر خود هموار نمایید.

قدرخود را بیشتر بدانید و اجازه ندهید گوهر وجودیتان، که با ایمان و تقید به انجام فرائض، نورانیتی مضاعف یافته، با افعال پست، مخدوش شود.

هیچگاه از رحمت الهی مایوس نشوید.

خود را دست کم نگیرید، شما اگر اراده کنید بر این موضوع فائق خواهید آمد..

انرژی سرگردان خود را با ورزش مدیریت کنید. تصمصم بگیرید بدون بهانه تراشی در اولین فرصت با مراجعه به یک باشگاه ورزشی، ورزش مورد علاقه را دنبال کنید.

از گوشه گیری، خجالت و سانسور احساسات پرهیز کنید. با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کنید و از تفریح،گردش و مسافرت غفلت نکنید.

برای خود جریمه در نظر بگیرید. مثلا روزه گرفتن و....

در پناه خدای متعال موفق باشید.

سلام.ممنون از راهنمایی تون و

سلام.ممنون از راهنمایی تون و از اینکه با حوصله و سریع راهنمایی کردید.خیلی خوشحالم که جایی به این خوبی برای سوال وجود داره چشم،سعی می کنم سوءظن نداشته باشم و حساسیت به خرج ندم و همین طور در رابطه با ورزش و پیشنهادات دیگر زمینه را فراهم کنم. مسلما این پدر است که باید این امور را در میان بگذارد اما با توجه به اینکه برادرم با پدرم حتی در عادی ترین مسائل راحت نیست و همیشه برای کارهای روزمره از من راهنمایی می خواهد وظیفه خودم دانستم در این باره تحقیق کنم که شرایط استرس زا را از او دور کنم.خداوند بخشنده و مهربان یار و یاورتان باشه.

هی خدا

هی خدا
مشکل ما اینه ک نمیتونیم اره نمیتونیم..چرا دروغ بگیم ب خودمون .ولی از قدیم گفتن خواستن توانستن است .آره داشا و ابجیا .راستیتش من خیلی فک کردم .حرمت اسممونو و شیعه بودنمون رو حفظ کنیم .آره .چطور موقعی ک رو ناموستون غیرتی میشین و حاضر میشین جونتونو بدین تا ب ناموستون نجاوز نشه ،روی شیعه بودنتون هم غیرت داشته باشین و ب قیمت جونتون هم ک شده نذارین ب شیعه بودنتون تجاوز بشه .اره همینه .ی یاعلی بگو و از همین الان شروع کنین داشیا و ابجیا .اره بگین یاااااعلی

با سلام

با سلام
شما که برای این مشکلات وجوانان راهی پیشنهاد میکنید برای زنان مثل من که ازدواج کرده اند ولی همسرشان مشکل دارند هم راهی بگید من چند ساله ازدواج کردم ولی همسرم مشکل داره ومن جوانم ونیروی جنسی خیلی زیادی دارم نه میتونم صیغه بشم چون همسر دارم نه میتونم جدا بشم چون همسر روحا داغون میشه ومنم اگر جدا بشم جایی برای زندگی ندارم من چیکار کنم مگه چند روز چند ماه میشه با دعا و ورزش وغیره تحمل کرد وقتی خودمون سعی میکنیم تا خودمون رو خلاص کنیم میگن گناه کبیرس ومیریم جهنم فکر کنم کسانی مثل من زندگیشون دوسر باخته نه دنیارو داریم نه عقبارو

تصویر شهر سوال

بسمه تعالی

بسمه تعالی
با عرض سلام و تحیت خدمت جنابعالی و تشکر از حسن اعتماد شما
در رابطه با موضوع مورد نظر به نکات زیر توجه داشته باشید؛
طبیعتا برای هر قفلی کلیدی خاص هست که باید از آن بهره جست. هرچند دستیابی به این کلید مشکل باشد راهی که یک متاهل در پیش رو دارد با راه و وظیفه ای که یک مجرد با آن مواجه است متفاوت است. بر این مبنا پیشنهاد می شود؛

_ موضوع و مشکل جنسی همسرتان را دقیقتر بررسی کنید و از مشورت متخصصین امر بهره بگیرید. (شما به مشکل همسرتان اشاره نکردید تا متناسب با آن راهکار ارائه شود).
_ تا برطرف شدن موضوع جنسی همسرتان، با استفاده از رژیم غذایی مناسب و مدیریت بیشتر بر افکارتان سطح تحریک پذیری خود را کاهش دهید.( در زمینه رژیم غذایی با اطباء سنتی و عطاریهای معتبر مشورت کنید)
_ در صورتیکه راهی برای درمان همسر وجود نداشته باشد، شما نباید سلامت و آخرت خود را به خاطر ناراحت شدن همسر فراموش کنید.
_ متاسفانه شما یک فرضیه غلط را مبنای قضاوت خویش قرار داده اید و آن اینکه بدون هیچ دلیل قابل قبولی به خود القاء می کنید که هم دنیا را از دست داده اید و هم آخرت را!!
این ادعای جنابعالی شاید تا حددودی نسبت به این دنیا صادق باشد، اما نسبت به دنیای باقی و سرای آخرت خیر. وجهی ندارد که اگر کسی در این دنیا سختی بکشد در آن دنیا نیز با همین وضعیت مواجه شود. تنها موضوعی که می تواند باعث از دست دادن آخرت شود، گناه و معصیت است که طبعا مادامیکه باب توبه باز است و مادامیکه خدای متعال با فضلش با بندگان تعامل می کند، نباید نا امید شد.
شما چون تصور غلطی از این موضوع دارید، در مواجه با مشکلات هم توان خود را از دست رفته می بینید. لذا اجازه ندهید با اینگونه وسوسه ها از رحمت الهی مایوس شوید چون مایوس شدن از رحمت الهی هم گناه بزرگی است و هم باعث دلسردی شما نسبت به انجام وظایف و همچنین کاهش رضایت از زندگی میشود.
لذا زندگی دوسر باخته را از قاموس وجودی خود حذف کنید چرا که اولا دلیلی برای آن وجود ندارد و ثانیا تحمل شما را در مقابل سختیها کاهش می دهد.
در پناه خدای بزرگ موفق باشید.

سلام....نمیدونم چطور احساسم

سلام....نمیدونم چطور احساسم رو بروز بدم!طوری که نتیجه داشته باشه...ولی اینو میدونم همیشه یعنی تا زمانی که دیر نشده و انسانیتی دروجودمون مونده میشه گناه رو ترک کرد! منظور از بکاربردن کلمه انسانیت این بود... شخصی هست به اسم .... . انقدر غرق در گناه شده گناهی که پله ی اولش عملی هست که من و شما انجامش میدادیم. و یا درحال انجام دادنشیم. این اقا الان بزرگترین و کثیف ترین ادم هست. و هیچ وجدانی در حرفها و گفته های خودش دیده نمیشه...بهرحال هدف از مثال زدنم این بود که هرچند دیر شده...اما امیدی است... تا زمانی که نوری ته دل ادم هست پس امید و رحمتی هم هست... بیاید امیدوار باشیم.
۱- من خودم هم مثل شما بودم. بارها توبه و بعد ...! سرزنش خودم و بهم ریختن برنامه روزانم و عصبی تر شدن و دراخر ناامیدی!
اما به یه نتیجه ای رسیدم. اول اینو بگم . در قران ایه هست که میگه کسانی که شرایط ازدواج ندارند "صبر " کنند...(((قرآن كريم مى‏فرمايد: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاو بايد آ ن كسانى كه ازدواج برايشان مقدور نيست "عفت" بورزند(نور، آيه ۳۳).))))..حالا بیایم این صبر رو با روزه زیادش کنیم.این عفت رو با حفظ "حجاب و نگاه نکردن با نامحرم و عکسها وفیلم ها و موسیقی هایی که تو ماهواره هست..."حفظش کنیم.

۱-صبح اول وقت اذان بیدار بشیم طوری که صدای اذان به گوشمون بخوره...چنان روح ادم رو با نسیم صبحگاهی نوازش میده که تصورش زیباست ...خیلی! حتما برای چند ثانیه هم پنجره اتاقتون رو هم باز بذارید وقت اذان و نفس عمیییییییق بکشید.
۲-(همونطور که قبل قرار ملاقات با کسی یا تو جشنی ساعتها برنامه ریزی میکنید و به خودتون میرسید سر نماز هم ۱۰۰درصد باید اینطور باشید...
لباس مناسب و جانماز زیبا . بعد نمازتون رو با دقت و توجه به کلمات معانیش بخونید . مخصوصا این کلمه(اهدنا اصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم "غیرالمغذوب علیهم و الضالین) خدایا مارو به راه راست هدایت فرما "راه کسانی که به انها نعمت دادی مورد لطف خود قرار دادی!"نه کسانی که مورد خشم و عصب خود قرار دادی!!!!)بهمین ترتیب و به زیبایی نمازتونو بخونید"خودم انجامش میدم"...
۳-بعد نماز چندبار استغفار کنید...ذکر یا "قوی" رو بگید.دستور استاد اخلاقمه . امیدوارم با شرایط روحی شماهم جور باشه.
خلاصه... ۴-دعای عهد هم فراموش نکنید... هر روز صبح با خدا عهد ببنیدد..

۵-واس خودتون "دفتر برنامه عبادی" درست کنید و کارهای عبادیتون رو توش با تاریخ بنویسید... "مثلا روز یکشنبه ۹۲/۷/۲۷ خواندن نماز اول وقت هر روز:::یه چیزیم بگم! از ایت الله بهجت پرسیدند که چطور واس نماز صبح بتونیم بیار بشیم؟اقا گفتند شما اگر سایر نمازهاتون سروقت و بموقع باشه خداخودش هواتونو خواهد داشت:::- صبح گوش دادن بدعای عهد - خواندن نماز قضا "هرچقدر که شد - ۵۰ تاصلوات فرستادن -۵۰تا استغفار- و....شبیه اینا ". ۶- بعد نماز صبح واس کارهاتون برنامه بریزید تویه دفتر جداگانه.
(من یه دفتر تقویم کوچیک برداشتم که کار هرروزمو توش مینویسم. مثلا روزای دوشنبه و ۵شنبه رو نوشتم "روزه" تو"دفتره برنامه عبادی هم"ذکرش کردم. ۷- بعد کارا میرسیم به نماز ظهر یک ربع یا نیم ساعت قبل نماز ظهر و اذان اماده بشید... ۸- کمی مناجات کنید ... احوالات خودتون رو مرور کنید و بااینکه خدا ازهمشون اگاه "الله یعلم بما تعملون"و میدونه چکارهایی کردید یا نکردید با خدا حرف بزنید...بعد با عشق و لذت نمازتونو بخونید و
۹- حتما بین دو نماز"ظهر و عصر" تسبیحات هم بگید....
بعد دوباره ذهنتون رو متمرکز کارهاتون بکنید تا نماز مغرب و عشا برسه...۱۰- یادتون نره که رفتن به مسجد حداقل هفته ای یکبار تو برنامه عبادیتون باشه... حالا نماز مغرب و عشارو هم بخونید با امادگی قبلی مثل نماز ظهر و ببینید چقدر به عهد هاتون پایبند بودید...

۱۱- اخر شب حتما حساب خودتونو چک کنید... من بیشتر وقتها نیم تا یک ساعت قبل خواب اینکار میکنم."دفتر عبادیمو میزارم جلوم. اونهایی ک انجام دادم رو تیک میزنم و شکر میکنم خدارو .اگه بتونم فرداش تو نماز صبح یا همون قبل خواب "دورکعت نماز شکر "میخونم.اون کارهایی که کوتاهی کردم رو هم واس خودم مرور میکنم و استغفار میکنم و از خدا و اهل بیت میخوام یاریم کنن...چون تا این عزیزان نخوان ما هیچی نمیشیم...باید جرات و عرضمون رو بهشون ثابت کنیم...
بهشون با ""عمل"" و حفظ حرمت اون ها و خدا و خودشون ثابت کنیم...ارادتمون رو نشون بدیم...

تموم شد! اینم بدونید تو یک هفته نتیجه نداره ها! باید تمرین و تکرار و "مراقبه بکنید...منم مجردم و ...... بارها ماه ها شکست خوردم.گریه کردم . عصبی شدم .اما امید دارم....
۱۲- بیاید عوامل تنش زا و ... رو ازخودمون دور کنیم. ۱۳- ((سوره الم نشرح رو والضحی)) رو حتما با معنی و فکر عمیق بخونیم...هرکی هرکی که نیست! "زحمت داره" لذتش هم بیشتره...

منم مثل خودتون . اگر خواستید حرف بزنیم همینجام. ادرس سایت save میکنم.مطمئنا بدردهممون میخوره

یا علی

به نام الله

به نام الله
سلام اولش میخواستم رد بشم ولی حوصله کردمو پیامت رو خوندم
چقدر قشنگ سیمای عبادت رو توصیف کردی مخصوصا نماز صبح رو
دقیقا مشکلی رو که داشتی منم داشتم اما خدا بخواهد ترک کردم
دوست عزیز
اویس قرنی که عاشق پیامبر بود حرفی عجیب درباره ی جماعت زد به این شکل که <اگر از جماعت فاصله بگری از دین فاصله گرفتی >
همچین چیزی بود البته دوستان باز خودشون تحقیق هم بکنند
این کلام اهمیت نماز جماعت رو میرسونه
در ادامه ی حرفهای شما دوست عزیز اضافه میکنم که هیچوقت ارتباطتون رو با مساجد قطع نکنید
چون خانه ی خداست چون شیطان از اونجا فراریه به
کلمه ی اهدنا الصراط.... دقت کنیم که میگه ما را به راه راست هدایت کن
شما از سیمای نماز صبح خوشت میاد اون پنجره و اون نسیم خنک منم دوست دارم
اما خودم عاشق صبحهای پنجشنبه ها و شبهای جمعه هستم که تو مسجدم دعای کمیل زیارت میشه شبهای جمعه حیفه بخوابیم
خدا این شبها رو ازمون نگیره
شبهای جمعه عاشق صلوات هستم

بعد از نماز صبحها هم یه زیارت عاشورا بخونیم برکت داره طولی نمیکشه
خدا حفظمون کنه
یا علی

این هم حدیثی دیگه از پيامبر

این هم حدیثی دیگه از پيامبر گرامى(ص) ، آن حضرت پس از آن كه جوانان را به ازدواج ترغيب مى‏كنند مى‏فرمايند: «و من لم يستطع فليصم فان الصوم به وجاء؛ هر كس قدرت بر ازدواج ندارد و روزه بگيرد يقينا روزه نيروى غريزه او را تضعيف مى‏كند» (مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ۵۳۱)

سلام دوستان من ۱۷ سالمه از ۱۰

سلام دوستان من ۱۷ سالمه از ۱۰ سالگی خودارضایی کردم ۲سال پیش بعد از امتحان های مختلف واسه ترک نا امید شدم اما به خدا پناه بردم ونماز اول وقت رو شروع کردم الان ۲ سال شده که خود ارضایی نمیکنم اصلا حتی یادمم نمیاد که چرا این کارو میکردم بعد از ترک زندگیم امده روی روال وتازه میفهمم زندگی چیه فقط نا امید نشید و به خدا توکل کنید

۱۷ سالته و از ۱۰ سالگس شروع

۱۷ سالته و از ۱۰ سالگی شروع کردی؟
از ۱۵ سالگی دوران بلوغ شروع میشه نه از ۱۰؟

اولا من دچار بلوق زود رس بودم

اولا من دچار بلوغ زودرس بودم دوم اینکه اصلا به سن بلوغ ربطی نداره ممنون

سلام. مدتی است که من و مادرم

سلام. مدتی است که من و مادرم رمز گوشی تلفن همراه برادرم را فهمیدیم و با دیدن اس ام اس هایش متوجه شدیم که با زنی رابطه جنسی داشته است. وقتی فهمیدیم حالمان خیلی بد شد. به رویش نیاوردیم ولی غیرمستقیم خیلی راهنماییش کردیم. البته بیشتر مادرم با او حرف زد. من فقط سخنان امام علی را که در این رابطه است یا از آیات قران برایش اس ام اس می زنم. به او گفتیم برایش زن بگیریم اما قبول نمی کند. یکبار شکست عشقی خورده است.ما یک خانواده معمولی هستیم. مادرم خیلی به ما محبت می کند و هیچ وقت ما را تنها نگذاشته است. پدرم هم مرد خوب و سر به راهی است. خلاصه اینکه از آن روز به بعد هر وقت فرصت می شود اس ام اس هایش را چک می کنیم. اما هنوز هم به آن زن اس ام اس می دهد. هر بار که موبایلش را می بینیم تا چند روز حالمان بد است. من نگران مادرم هستم و آرامش زندگی ما به هم خورده است. نمی دانم آیا درست است که اس ام اس هایش را بخوانیم؟ نظر خدا در این مورد چیست؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر

با عرض سلام و تحیت محضر جنابعالی و تشکر از حسن اعتماد شما
در قدم اول لازم است ارتباط حرام و غیر حرام (مثلا ازدواج موقت) از هم تفکیک شوند، و برخوردی یکسان با موضوع صورت نگیرد. در ادامه پیشنهاد می شود
_ ضمن شناسایی آسیبهای محیطی مانند اینترنت، ماهواره، دوستان و...نهایت تلاش صورت بگیرد تا این آسیبها برطرف و یا کاهش بیابد.
_ فرصت بیشتری به درکنار هم بودن در محیط خانه اختصاص داده شود
_ با مدیریت پدر میزان رفت و آمد و خروج از منزل ایشان کنترل شود
_ به گفتگوی غیر مستقیم با ایشان ادامه دهید.
_سعی شود میزان تقیدات مذهبی خانواده و فضای معنوی خانه افزایش بیابد.
_ ایشان را به انجام واجبات و ترک محرمات و حضور در محافل مذهبی توصیه و تشویق کنید.
_ از دعای خیر(بویژه دعای مادر)، صدقه، نذر و...برای اصلاح ایشان غفلت نشود
_ موضوع ازدواج ایشان به صورت جدی تر (و البته با لحاظ آمادگیهای اخلاقی و روانی وی) دنبال شود
_ در صورت ادامه چنین روندی قاطعیت بیشتر و همچنین مراجعه به مشاور پیشنهاد می شود.

و در آخر جهت اطلاع از حکم شرعی مسئله، لطفا مرجع تقلید خود را، جهت استفتاء ذکر فرمائید.

در پناه خدای متعال موفق باشید

بنده نظرات دوستان را خواندم

بنده نظرات دوستان را خواندم میخواهم بگویم غریزه جنسی در انسان مثل شیرخام هست ! نمیدانم شما تابحال شیر خام را جوشانده اید یانه .انسان ابتدا حرارت اجاق را زیاد میکند تا بجوش آید حال وقتییکه بجوش آمد اگر بخواهی با همان میزان حرارت جلو سررفتن شیر را بگیری باید قدرت شیرجنگل را داشته باشی تا جلو آنرا بگیری پس برای کم کردن زحمت شعله را باید کم کرد حال خداوند هم شعله غریزه را شعله ور کرده تا انسان در این سن که توان بالایی دارد مجبور به ازدواج شود ! حال که شرایط اجتماعی اجازه چنین کاری را نمیدهد دستورالعملهای بالا که دوستان گفته بودند چند روزی بیشتر دوام نمیاورد همانطور که اگر ما حرارت زیر شیر را کم نکنیم و فقط با ملاقه سریع بهم بزنیم با لحظه ای غفلت دوباره شیر سرخواهد رفت پس علاج کم کردن حرارت است وقتی در دنیای امروز ما پیر و جوان چند برابر نیاز کالری دریافت میکنند نصفی بصورت چربی و اضافه وزن ظاهر میشود و مابقی صرف پر کردن کیسه منی میشود وقتی هم که این کیسه پر شد مهار تقوا هم کم میاورد که باید مثل میرداماد از شعله شمع کمک گرفت تا به این اسب سرکش مهار زد حال چکار باید کرد مساله کاملا باید روشن شده باشد کاری را که من بخاطر شرایط کاری انجام میدهم انجام دهید نه دیگر هوس میکنید در اینترنت سراغ صور قبیحه بروید نه در ماهواره دنبال کانالهای شیطانی بگردید من چون مدتها از خانه دورم این نیرو خیلی پرقدرت بود و اذیتم میکرد حال یاد گرفته ام تغذیه ام را اصلاح کنم بعد از نماز یک لیوان آبگرم میخورم سپس بعد از مدتی یم عدد سیب میخورم تا گرسنه شوم وقتی گرسنه شدم ساعتی گرسنگی را تحمل میکنم سپس یک لیوان شیر میخورم سپس چیزی نمیخورم تا اینکه گرسنه شوم مجددا ساعتی صبر میکنم بجای صبحانه ساعت ۱۵ بعد از ظهر! مقدار۲۰۰ گرم انگور میخورم تا ساعتی که گرسنه شوم چون کارم اداری و شیفتی است زیاد نیازمند کالری نیست لذا ساعت ۱۹ الی ۲۱ نهاری که فاقد گوشت و کالری بالاست با نصف نون لواش و سبزی میخورم در آخر هفته ۲ کیلو وزن کم کرده ام و غریزه جنسی هم کاملا خاموش شده است بطوریکه حتی میل فکر کردن به آن را ندارم البته چون متاهل هستم دو روز مانده به پایان شیفت اوضاع را عادی میکنم تا با رسیدن بخانه آتش غریزه شعله ور شود این رِِِِژیم مخصوص ایام دوری از خانه هست امیدوارم شما جوان عزیز نیز قید فست فودها که پر از ادویه محرک و کالری بالاست بزنید و همراه غذای کم ترشیجات مصرف کنید البته بشرطی که افسرده نباشید چون سردیجات :غذاهایی که خون را اسیدی میکنند و کالری بالایی ندارند ومعمولا ترش مزه هستند افسردگی را تشدید میکنند و غریزه جنسی را خاموش میکنند بطور مثال اگر شما شبها سالاد خیار و کاهو و گوجه با آب غوره بدون نعنا و سس سه روز مصرف کنید و موقع نهار نیز هکذا استفاده کنید و گرمیجات :غذاهایی که خون را قلیایی کرده و داری انزژی فراونند یا باعث ازاد شدن انرژی ذخیره بدن میشوند مانند گوشت شتر،حلوا ارده و شکری ،آجیلیات ، عسل ،گردو ،کره و مربا را کم مصرف کنید و یا بهمراه آنان ماست ،دوغ یا سبزیهایی که طبع آنان گرم نیست مصرف کنید بسته به هیکلتان خواهید دید که اگر ملکه زیبایی لندن هم نامه جان فدایت بنویسد حوصله جواب دادن نخواهید داشت بیاد داشته باشید اگر پوست روشن و طبع سرد دارید زیاد سردیجات مصرف نکنید که باعث رخوت و درد عضلات دست و بویژه پا خواهد شد اما اگر پوست تیره دارید و طبع گرم هم میباشد نگران نباشید علایم غلبه سردی وسودا جاری شدن آب یا احساس آن از گوشه لب بموقع خواب و درد های عضلانی میباشد که اگر چنین شد چای قهوه دارچین و زنجبیل یک لیوان در ۴ ساعت تا رفع مشکل نافع است
و اما آن خواهری که از خاموش بودن شعله همسرش ناراضی بود اگر هراس این را ندارد که شوهرش بعد از یک ماه سراغ متعه و صیغه و هوو نرود این نسخه را برای شوهرش اجرا کند صبحانه نیمرو عسلی با زنجفیل و دارچین و نان سبوسدار نهار حلیم گوشت بره که خودش باگوشت مطمئن تهیه کند اینکار هم خیلی سخت نیست کافی است گوشت بقدر کفایت البته اگر ۳۰۰ گرم گوشت میریزید ۳۰۰ گرم هم گندم نیم کوب بریزید و زیر آتش را روشن کنید و با جوش آمدن زیر انرا کم کنید تا ملایم طبخ شود هر از گاهی بهم بزنید تا ته نگیرد اگر اذان صبح آتش را روشن کنید تا نهار حلیم آماده است ده دقیقه قبل از خاموش کردن اجاق ادویه های گرم شامل زنجبیل دارچین و زرد چوبه اضافه کنید و نوش جان کنید البته خوتان کم میل کنید تا ترازتان باشوهر برابر شود برای شام هم اگه مشکل اقتصادی ندارید گوشت کبک یا تیهو یا سایر گوشتهای پنده که گرم هستند با کره سرخ کنید و بشوهرتان بخورانید اگر سردی گرفته باشد و افسرده که میل جنسی خوابیده باشد بیدار خواهد شد چندین هفته بایشان غذاهای سرد مثل گوشت بز ،مرغ ،سالاد های فصل ترشیجات ندهید در عوض کره گوسفندی و نه گاوی،حلوا های مختلف ،گردو ، عسل و غیره توجه داشته باشید استفاده افراطی منجر به خارش بدن و جوش و زود انزالی خواهد شد در صورت بروز جنین مشکلاتی ساعتی قبل از مقاربت از عرقیات دارای طبع سرد یا خیار یا کاهو استفاده شود اگر سوالی بود پیام بذارید در ضمن مجردین گرامی هر دو صنف از ازاله موهای عورتین خوداری کرده و بهیچ وجه از تیغ بدین منظور استفاده نکنید بلکه از نوره یا ست اصلاح موی کوچک (بینی) استفاده کنید برعکس متاهلین در رویات آمده که اصلاحشان نباید بیش از دو هفته بتاخیربیفتدزیرا کاهنده قوه باء(شهوت) هست

تصویر soalcity

با عرض سلام و تشکر از عنایت

با عرض سلام و تشکر از عنایت شما
آنچه شما مفصلا بیان نموده اید، کاستن یا افزایش نیروی جنسی، از طریق تغذیه مناسب است. اصل مطلب قابل تردید نیست و در نوشته اصلی نیز به این راهکار (هر چند اجمالی) اشاره شده است.
اما سزاوار است به نکته ای اشاره کنم:
به نظر می رسد، برای بیان قوی تر مطلب خود، درباره مطالب جامع مطرح شده، نوعی کم لطفی کرده اید.
به عنوان مثال، کسی که کالری زائد دریافت می کند، می تواند با ورزش کردن نیز به مداوای خود بپردازد!
یا آنان که دائما در محیط های ناسالم قرار می گیرند و پرهیزی از محرک های دیداری و شنیداری و ... ندارند، حتی با تغذیه مناسب نیز ممکن است، نتوانند نیروی غریزه خود را مهار کنند.
یا آنان که مشغولیت های ذهنی و عملی متعدد دارند، حتی محرک ها نیز زیاد آنها را به سمت مسائل غریزی جذب نمی کنند.
علاوه بر همه این ها، شما از طریق تاثیرات جسم بر روح وارد شده اید، در حالی که اگر روح قوی تر باشد (تقوا) جسم را به دنبال خود می کشاند.
و ...
پس بهترین مطلب استفاده جامع از راهکارهاست.
البته استفاده از جزئیات نظر شما، که نوعی اظهار نظرهای طبی است، به عهده کاربران می باشد. و ما نظر تخصصی راجع به آنها نداریم. تنها کاربران را به دقت بیشتر دعوت می کنیم. به عنوان مثال شاهد بودم که کسی برای کاستن از غریزه جنسی خود، به استفاده از تخم کاهو روی آورده بود، و استفاده غیر مناسب نزدیک بود، بینایی او را از بین ببرد.

با تشکر از نظرات شما انچه را

با تشکر از نظرات شما انچه را بنده ذکر کردم تجربه شخصی خودم است اما شما اگر به روایات مراجعه کنید میبینید معده و بطبع پرخوری معدن امراض است در نتیجه کما اینکه خودم در سن ۲۵ سالگی با انجام ورزش بیشتر تحریک جنسی میشدم حتی با نرمش !در ثانی وقتی میشود باکاستن از حرارات دیگ انرا از غلیان انداخت چه نیازی هست وقت وپول غذا بدهیم و باز دوباره وقت وپول بدهیم تا انرزی زاید را خارج کنیم کمااینکه روزه سفارش شده برای همین چون ماایرانیان عادت داریم ساده ترین راه را انتخاب کنیم من به شاه بیت کار اشاره کردم وگرنه بقول شما بهترین راه استفاده جامع از نظرات است .در ضمن در بحث استفاده از غذا ودارو همیشه افراط و تفریط باعث بدتر شدن اوضاع میشود ولی چون انسان تا کشف کند چه مقدار ادویه برایش کافیست ممکن است با مشکل مواجه شود که بنظرم من راه کار اصلاح را هم بیان کرده ام ختم کلام برای اثبات مهم بودن تغذیه شما فکر میکنید ماه رمضان امسال یک ساعت مانده به افطار چند جوان مجردبا دیدن دختران بزک کرده و ساپورت پوشیده بغلیان آمدن یا اگر کسی باشکم گرسنه بغلیان آمده باشد برای خاموش کردن آتش شهوت وی باید برای وی عینک جوشکاری و یک فندک گازی تجویز کرد !در ضمن مگر جوانان شیعه لبنان در زندان هستند و ماهواره و اینترنت و دختران بی حجاب نمیبینند که اوضاع و احوالشان از ما بهتر است ظاهرا! ختم کلام اگر جسم ضعیف باشد نیاز بپرورش روح قوی نداریم کما اینکه وقتی دزد پیر میشود نیرو و حال بالا رفتن از دیوار مردم را ندارد ! در ضمن تازه کاریم اشکلات جمله و اظهارات ما را ندید بگیریم انشائ مان ضعیف شده است دیگر !

تصویر soalcity

ضمن عرض سلام و تشکر

ضمن عرض سلام و تشکر
و تاکید بر مفید بودن راه کنترل تغذیه و تاکید بیشتر بر استفاده جامع تر از راهکارها
که مواردی مراجعه نموده اند و اظهار داشته اند، روزه نیز آن گونه که باید درمانشان نکرده است.
و درباره جوانان مومن لبنان، قطعا آنها از دیدن تصاویر مبتذل ماهواره، یا از حضور در مکان های گناه، اجتناب می کنند. همچنان که ذکر همین نکته توسط شما، نشان می دهد که عواملی مثل تقوا و انگیزه دوری از گناه نیز، چقدر کارآمد است.

نماز شب زیارت عاشورا

نماز شب زیارت عاشورا بخونید وبرای ازدواج نماز جعفر طیار بخونید. انشالله مشکل تون برطرف میشه وهمه به خواسته تون میرسید. التماس دعا

تا وقتی آدم شغل و پول کافی

تا وقتی آدم شغل و پول کافی نداشته باشه نباید ازدواج کنه

دوست عزیز ممنون که زحمت

دوست عزیز ممنون که زحمت کشیدید و اینارو نوشتید.اما همه چیزایی که نوشتید بجز ازدواج کردن برای سرکوب شهوت بود یا اگه نخوایم پیاز داغشو زیاد کنیم برای کنترلش بود.اما چطور باید رفع شه!مطمینا پسری که تو تهران ۱۳ سالگی بالغ میشه و تو یه خونواده ی موافق با زود ازدواج کردن نیست!و نمیخواد گناه بکنه باید چی کار کنه؟؟لطفا نگید چطور کنترل کنه بگید چطور رفع کنه.

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
اگر دقت بفرمایید موضوع این نوشته همان کنترل است! و مشخص است که ازدواج گزینه مقابل آن است و آنان که امکان ازدواج (دائم یا موقت) دارند، نیازی به این راهکارها ندارند. و گزینه ای خارج از این دو متصور نیست. (ازدواج، صبر کردن و کنترل) مگر آنکه کسی به حلال و حرام الهی بی اعتنا باشد که در اینجا، سخنی با افراد این گونه نداریم.

با سلام من از ۱۳ سالگی به

با سلام من از ۱۳ سالگی به بلوغ رسیدم تو سن انقد شدید بود غریزه جنسی که اصلا عقلما از دست میدادم با نوحه های ابوالفضل و عشقش دووم آوردم تا الان که ۱۹ سالمه انقد شدید شده که مشکل روانی - وسواس - درس نمی تونم بخونم قرص فلوکسامین با ریتالین مصرف می کنم با یک قرص فرانسوی که همشون ضد شهوت هستن که دکتر داده ولی بازم کنترلش نمی شه کرد پدرم در اومده... کل بدنما می گیره اصلا انگار عقلما از دست میدم اختیارم دست خودم نیست یعنی هر کاری کردم نمیشه دیگه نمی تونم کنترلش کنم داره به سمت جهنم میبرم فکر رابطه جنسی ناجور به سرم میزنه اصلا غیرت مردی همه چیزما از دست میدم وقتی فکرش وجودما می گیره دیگه نمی تونم جلوشو بگیرم چند وقتی هست دنبال راهی هستم که غریزه جنسی ما از بین ببرم اگه راهی دارید بگید ممنون.

تصویر soalcity

سلام

سلام
اگر راهکارهای بیان شده در متن برایتان مفید نیست و ... ازدواج نیز یک گزینه در پیش روی شماست. و با توجه به سن شما، شاید ازدواج موقت برایتان مفید باشد.

سوال اول : من پسری ۱۷ ساله ام

سوال اول : من پسری ۱۷ ساله ام به یک کانون زبان می رم که همه جور دختری داره خوب دوست ناباب هم اونجا هست ایا طبق حرف شما دیگه نرم میخوام زبان یاد بگیرم
سوال دوم : ایا استفاده از ازدواج موقت برای ارضای شهوت اشکالی داره ؟

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
طبیعتا اگر رفتن به آن کلاس سبب به گناه افتادن شما می شود، رفتن به آنجا، نابجاست. و امروزه انواع و اقسام راهها برای یادگیری زبان وجود دارد. از کلاس هایی غیر مختلط تا استفاده از خودآموزها و ...
و صیغه شرعا (با توجه به احکامش) اشکالی ندارد. اما هر کس باید مصلحت خود را بسنجد. یعنی همان طور که ازدواج دائم جایز است، اما سن خاصی برای آن مناسب است، برای صیغه نیز بهتر است با توجه به شرایط، مصلحت خود را بسنجیم. مثلا اگر وارد شدن نوجوان در این وادی باعث می شود که بیشتر با مسائل شهوانی درگیر شود، بهتر است آن را تا زمانی تاخیر بیندازد.

سلام

سلام
قرار گرفتن در حالت سجده برای کاهش شهوت موثر است زیرا جریان سیستم خونرسانی بدن در اندام جنسی کم می شود و در مقابل در قسمت سر افزایش میابد ماحصل افزایش قوای عقلی و فکری است مضاف اینکه دانشمندی ایتالیایی ثابت کرده حالت سجده باعث تخلیه بارها و انرژیهای منفی بدن می شود

واقعا ممنونم ازتون

واقعا ممنونم ازتون

هی داد هی بیداد.چرافکرمیکنین

هی داد هی بیداد.چرافکرمیکنین مشکلتون با حج رفتن و کربلا رفتن حل میشه؟تنها تصمیم محکم خودتونه ک باعث حل مشکل میشه.

سلام . متاسفانه روستای ما چند

سلام . متاسفانه روستای ما چند ساله که دچار همین مشکلات شده.هم جنس بازی رواج پیدا کرده.و متاسفانه قربانی اصلی این ماجرا بچه های کوچک هستن. خواهش میکنم کمکمون کنید تا جلوی این فاجعه رو بگیریم. ممنون میشم اگه به ایمیلم جواب بدین

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما

با عرض سلام و تحیت محضر شما دوست گرامی
از شنیدن خبر چنین وضعیتی متاسفیم...
طبعا مادامی که اراده شخصی وجود نداشته باشد، اصلاح چنین افرادی ساده نیست...
آنچه که پیشنهاد می شود این است که اولا به والدین هشدارهای لازم داده شود و ثانیا افراد مذهبی در ارتقاء سطح فضای معنوی روستا (از طریق توسعه هیئتها، جلسات خانگی قرائت قرآن، دعا و..،) بکوشند و بچه ها را به اینگونه محافل جذب کنند.

در مسیر بندگی موفق باشید انشا ءالله

واقعا خوب بود...

واقعا خوب بود...
اما در بعضی مواقع نمیشه تحمل کرد...
یا باید به رابطه نامشروع فکر کرد...یا به تخلیه غلط جنسی (خود ارضایی)
برای صیغه هم راه ساده ای وجود ندارد...
بعد از مشکل اقتصادی به نظرم بزرگترین مشکل همین است..

تصویر soalcity

با عرض سلام

با عرض سلام
به نظر می رسد که گاهی انسان ها، قدرت واقعی خود را فراموش می کنند و مسائل ساده و کوچکی آنها را زمین گیر میکند.
کافیست کمی افق دید را توسعه دهید که امثال ابن سیرین ها، با توجه به اینکه تمام شرایط آنها را مجبور به گناه می کرد، چگونه از گناه فرار کردند! شما که جبری بیرون از خود برای گناه ندارید. و هر انسانی باید بر درون خویش حاکم باشد.

نمیخوام بحث و جدل بی خود بکنم

نمیخوام بحث و جدل بی خود بکنم...
اما حس های هر انسان با انسان دیگه متفاوته...
در بعضی ها حس شهوت خیلی زیاده...مثل خودم...
توی حرف این کارایی که گفتین ساده است اما تو عمل از خیلی از کارهای بزرگ سخت تره...
پس واقع بین باشید و به نظرم خانه ی عفاف شرعی بهترین راه هست...البته جوری باشه که تقریبا قشر متوسط بتونن ازش استفاده کنن...
وگرنه با زنهای خیابانی هم میشود ازدواج موقت کرد و بقولی شرعی باشد...
البته من در حدی نیستم که نظری در این مورد داشته باشم اما بعنوان یک مسلمان و کسی که تو این کشور زندگی میکنه درخواست دارم که رسیدگی بشه....میدونم اگه تو همه سایت های ایران هم این مطلب درج بشه هیچ تاثیری نداره...اما ما گفتنی هارو گفتیم...یا علی

تصویر soalcity

با عرض سلام و تشکر از توجه

با عرض سلام و تشکر از توجه شما
فرض کنید اکنون افکار شهوانی به شما هجوم آورده اند و شما به شدت تحت فشار هستید. اما در همین حین به شما خبر ناگواری از تصادف یکی از نزدیکترین دوستانتان می دهند. آیا افکار شهوانی همچنان باقی خواهند ماند؟
با دقت در چنین موقعیت هایی متوجه خواهید شد که هر چقدر هم گرم مزاج باشید، کنار زدن این فشار آسان است. خصوصا اگر از مراحل ابتدایی آن را کنترل کنید و اجازه ندهید تقویت شود.
درباره ازدواج موقت، ما نیز مانند شما معتقدیم این یک راه لازم برای جامعه است و آن مقداری که در توان داشته باشیم، اقدام می کنیم و برای آن در همین سایت مطالبی نوشته ایم.

با سلام جوانی۲۱ساله ام ۶سال

با سلام جوانی۲۱ساله ام ۶سال گرفتار شهوتی ام که گاهی ۳یا۵یا۲۰روز یکبار این عمل را انجام میدهم زندگی ام را به سمت تباهی سوق داده ازضا دارم کارم پشیمون میشوم ولی باز به سمتش میروم حالا از هر کی که این نوشته را میبینه تقاضا دارم از این کاره شیطانی دست بکشه به امید روزی که همه خطاکارهای شهوانی از جمله منه بد از این کار زشت رهایی یابیم.بنده ی حقیر م.ک

تصویر soalcity

با عرض سلام

سلام به دوستان از روحانی عزیز

سلام به دوستان از روحانی عزیز آقای گرجی شنیدم که میگفت وقتی شهید بابای در آمریکا بود برای دریافت مدرک خود پیش ارشدش رفت ارشدش به اوگفت توی پروندت نوشته که بعضی شب ها تو محوطه میدوی دلیلش چیست ؟ شهید بابایی در پاسخ گفت بعضی شب ها افکاری شهوانی در فکر من جاری میشد من هم برای رهایی از آن ها آنقدر میدویدم که وقتی به رخت خواب رفتم از خستگی خوابم ببره .
مشکل ما اینه که عزم جدی نداریم این افکار سراغ همه میره ولی مهم ترین چیز داشتن عزم جدی و اندیشیدن به عواقب کار .

سلام و با عرض پوزش.

سلام و با عرض پوزش.
مطالب شما در این صفحه را خواندم.
چیزی که شما نوشته اید مثل کسی است که رطب روبه‌روی اوست و می‌گویند نخوررررر...
طرف سی ساله شده است و شرایط جامعه برای ازدواج مهیا نیست...
مثل این است که بگوییم برایت دعا می‌کنیم به گناه نیفتی؟!
البته حل این مشکل نه در دستان من است نه شما... آن‌ها که باید به این مسایل بپردازند مشغول امور خودشان هستند.

سلام تورو خدا حرفامو گوش کنید

سلام تورو خدا حرفامو گوش کنید و یه راه حلی نشونم بدین:من پسر۱۸ ساله هستم نمیتونم جلو شهوت خودمو بگیرم پسرنمازخوان و روزه بگیرم هستم اما جلو شهوتم نمیتونم بگیرم بخاطر همین قصد ازدواج دارم تا بیشتر از این گناه نکردم اما بخاط سن وبخاطر این که هنوز دانشجو هستم وسربازی نرفتم هم خانواده خودم هم خانواده کسی که رفتم خواستگاری موافقت نمیکنن پس من چجوری گناه نکنک و جلو خودمو بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تصویر شهر سوال

با سلام

با سلام
ما راهکارهای لازم رو در متن بالا عرض کردیم. ولی باید اراده کنید و عمل نمائید.

سلام

سلام
چرا قرآن تاٌکید بر نماز و زکات دارد و اگر اشتباه نکنم فقط یک بار از خمس سخن به میان آورد ؟؟؟

لطفاٌ جواب را به ایمیلم ارسال کنید و اگر برای عموم بزنید بهتره هم
با تشکر

تصویر soalcity

سلام علیکم

سلام علیکم
باید توجه کرد که لفظ زکات در قرآن با معنای مصطلح امروزی متفاوت است. زکاتی که قرآن بر روی آن تاکید دارد به معنای انفاق مالی است (لسان العرب، ج ۱۴، ص ۳۵۸) و این معنای عام تمام انفاق ها، از جمله خمس و زکات امروزی و انفاق مستحبی (صدقه) را شامل می شود. و مساله تطور لغات در ادبیات مساله ای طبیعی است که یک لفظ از یک معنا، به معنای دیگری مشهور شود. مثل صلات که در ابتدا به معنای دعا بوده و بعد به دعای خاص با اشکال خاص (نماز) گفته می شود.
اما اینکه چرا از خمس یک بار سخن گفته شده، اولا با توجه به توضیح بالا روشن می شود که یک بار نیست ثانیا دستورات الهی حتی اگر یک بار هم گفته شوند، تکلیف بودنشان معلوم است.

خشایار خان they were very

خشایار خان they were very well نهthere are

سلام

سلام
من تقریبا از ۱۳ یا ۱۴ سالگی خود ارضایی میکردم! اون اوایل بعد از خود ارضایی خیلی پشیمون میشدم حتی گریه هم میکردم ولی کم کم قبح گناه برام شکسته شد و تا همین یکی دو ماه پیش که ۲۱ سالمه حداقل هفته ای یه بار انجام میدادم! تا اینکه رفتم باشگاه بدنسازی! متوجه شدم بدنم خیلی ضعیفه! رفتم در مورد اثرات خود ارضایی تحقیق کردم متوجه شدم یکی از اثراتش ضعف شدید بدنیه!!! تصمیم گرفتم بزارمش کنار تا توو رشته ورزشی مورد علاقم موفق بشم! الان ۲ ماه که ترکش کردم... چون انگیزه دارم
انگیزه خیلی مهمه!!! خیلیییی
شاید باورتون نشه از اون وقتی که ترک کردم قدرت بدنیم عجیب زیاد شده و هرروز بدنم داره از نظر حجم تغییر میکنه
البته از اون وقتی هم که ترک کردم نمازامو اول وقت میخونم که این هم خیلی کمکم کرده

موفق باشید

والا چی بگم اگه تا یکی دوماه

والا چی بگم اگه تا یکی دوماه دیگه یا سه چهار ماه دیگه میتونستم ازدواج کنم. بنظرم بتونم با تمام وجودم بخوام خود ارضایو ترک کنم ولی با این همه وسواس فکریو ناراحتی هایی که دارم خیلی سخته بخوام ترکش کنم یادمه اولا میتونستم تا دوسه هفته هم ترکش کنم ولی الان اگه تا سه روزم بتونم ترکش کنم شاهکار کردم میدونم به خاطر وسواس فکریم باید برم دکتر ولی تاحالا نه روم شده نه نمیدونم چه چجوری به بابا بگم میخوام برم دکتر شاید تا حالا چند هزار بار خود ارضایی کرده باشم اخه مگه نیسته که خود ارضایی گناه کبیرست پس چرا ترک کردنش این همه سخته اگه خودارضایی بیماریو این همه شیوع پیدا کرده چرا ما دراین موردکم حدیث داریم

تصویر شهر سوال

با سلام

با سلام
از اینکه با مدیریت و اقتدار توانسته اید تا حدی موفق شوید بسیار خوشحالیم اما سرکوب غریزه جنسی باعث فوران آن می شود. نکته دیگر اینکه موضوع رفتن به دکتر را باید با مادر درمیان بگذارید و می توانید عنوان را اضطراب و استرس مطرح کنید. موفق باشید.

با سلام من دختری هستم ۲۵ ساله

با سلام من دختری هستم ۲۵ ساله که از ۴ سال پیش بصورت خیلی کم به این کار بد روی اوردم تا اینکه حدودا۲۲ روز پیش شروع کردم به خواندن نماز اول وقت- زیارت عاشورا و دعای عهد و واقعا نتیجشو دیدم خداراشکر
دوستان عزیز خداوند برای هر چیزی راه حلی گذاشته اینکه ما همیشه فضا و فکری که که مارا را از خدا دور میکنه را ازش دور بشیم.
عامل مهمی که به ترک من کمک کرده اینه ک همواره حس میکنم خدای مهربون پیشمه و منو میبینه. واقعا حس خوبیه و اگر فکر بد میاد سراغم میگم ببین خدای خوب من بخاطر تو ازش گذشتم پس بهترین راه رو برام نشون بده...
انشاالله همه ترک میکنید
به امید عاقبت بخیری برای همه.

احسنت بر شما خواهر گرامی الحق

احسنت بر شما خواهر گرامی الحق و والانصاف یک جوان تا جوان است ومجرد باید پاک بماند و بیشتر سعی در تقویت گرایشهای مذهبی خود داشته باشد
چون جوانی دوران بسیار ارزشمندی است
متاسفانه برخی از جوانان بدلیل اندکی تحریک جنسی بطور وصف ناشدنی افکارشان را درگیر مسائل جنسی میکند
و انچنان ار مسائل جنسی صحبت میکنند که گویی تا الان تجربه ی چند ازدواج داشتند
بنظرم که نظر خیلی از کارشناسان و افراد اهل فن هست یک جوان مجرد تا زمانی بهتر میتواند پاک بماند که از وادی مسائل جنسی دور باشد
بنده مجرد هستم و در یکی از همایشهایی که از طرف مدرسه برگذار شده بود مهمان سخنرانی یک روانشناس بودیم
یکی از دانش اموزان درباره ی این سوال کرد که از والدینش ارتباط جنسی رو سوال میکند اما والدینش جوابش را نمیدهند روانشناس
کار والدین رو تایید کرد و گفت الان ضرورتی ندارد که شما بفهمید
بهرحال احسنت بر شما و تمامی جوانان پاک

با سلام من يک جوان ۲۰ ساله

با سلام من يک جوان ۲۰ ساله هستم غريزه ي جنسيم خيلي زياد است متاسفانه چند باري از طريق حرام و با نگاه کردن به فيلم هاي حرام خودم را ارضاء کرده ام به خدا قسم الان که اين حرف ها را ميزنم شرمم مي آيد و ميدانم خداوند از من ناراحت ميشود اما من دوست ندارم که ناراحتي معبود يکتا را تماشا کنم چند وقتي است که به ازدواج فکر ميکنم اما متاسفانه نميدانم چگونه اين را به پدر يا مادر يا خواهرم بگويم رفتار پدر و مادرم بخصوص پدرم با من مثل بچه ها رفتار ميکند مثلا اين کارو بکن اين کارو نکن چرا اين جوري غذا ميخوري چرا چرا و...... اگر هم راجع به ازدواج صحبت کنم که مورد دشنام و نفرين مادر و پدرم قرار ميگيرم کساني در خانواده ي ما هستن که زود ازدواج کردن و صحبت هاي مادرم در رابطه ي با آن را ميشنوم چه برسد به اين که خودم اين را بگويم روزي نيست که پدرم به من دشنام ندهد حرف هاي من رو پشيزي ارزش نميدهند خود آن ها کارهايي را انجام ميدهند که به من ميگويند آن کارها را انجام ندهم خدا ميداند من چجور آدمي هستم اما به نظر خودم ؛ من کسي هستم که تا بحال با کسي رابطه نداشته به چشمان نامحرمان نگاه نکرده و سعي در پاک دامني کرده ام به پدر و مادرم ميگويم شما ناشکريد اما باز هم اعتنايي نميکنند زن و شوهر هاي جواني را در خيابان ميبينم که شاد هستند به آن ها حسرت ميخورم نميدانم چيکار کنم احتياج به محبت و عشق دارم ولي کسي نيست که با من چنين رفتاري کند نه پدرم و نه مادرم و نه خواهرم تو رو خدا پاسخم رو بدين که خيلي خسته شده ام

تصویر شهر سوال

باعرض سلام و تشکر

باعرض سلام و تشکر
از اینکه با این بخش سوالتان را مطرح کرده اید بسیار خوشحالیم و از بابت اتفاقات پیش آمده بسیار متأسفیم . موضوع ازدواج در حال حاضر پدیده ساده و آسانی نیست زیرا جامعه ای بسیار در هم تنیده در روبروی شماست و انتظارات در پذیرش شما به عنوان داماد در این سن و در این حد امکانات بسیار بالا. به عقیده تمام روان شناسان سن ازدواج در پسرها حداقل باید ۲۳ سال باشد چون در سن پایین تر فقط حرارت و نیاز جنسی تنها دلیل ازدواج خواهد بود و فرد از الزامات و مسؤلیت مهم همسر داری و حمایت های عاطفی و در آینده فرزند داری کاملا غافل است و بعد از مدتی که نیاز و عطش جنسی کاهش پیدا کرده باشد دچار سردی ، پشیمانی و ای کاش ها خواهد شد و کمبودهای تحصیلی ، مالی و شغلی در کنار احساسی انتخاب کردن باعث دردسر هایی خواهد شد. پس شما با مدیریت غریزه جنسی به جای سرکوب کردن و پر کردن ساعات بیکاری و مشغول شدن به کارهای پر تحرک و حذف محرک های جنسی در بیرون ، پروش روحیه معنوی و شرکت در اجتماعات سالم و مسؤولیت پذیری ها و درگیر کردن جسم و ذهن به کارهای هدفمند و مولد می توانید تا حد بسیار بالایی این غریزه را در زندگیتان بی اثر کنید قطعا شما باید برای ازدواج آینده از شغل و تحصیلات معقول و جامعه پسند برخوردار باشید تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشید در مورد تحقیر ها و سرزنش های پدر و مادر می توانید با احترام کامل با آن ها صحبت کنید و خیلی ذهنتان را نسبت به حرف ها و صحبت های آنها درگیر نکنید موفق باشید.

تو زمین خوردی پاشو اگر

تو زمین خوردی پاشو اگر چه غرق گناه باشی یا علی بگو و باز خدا رو صدا کن اگه احساس شهوت کردید شهوتتئ بسوزون صلوات بفرست حتما کارآیی داره برای من هم دعا کنید اگر از حرف من به نتیجه ای رسیدید.
( اللهم صل االه محمد و آل محمد )

خوشحالم از اینکه دوره ی بلوغم

خوشحالم از اینکه دوره ی بلوغم به سر رسید و الان که در سن ۱۹ سالگی هستم با توکل به خدا و ائمه بدون اینکه در این دوره خطایی از ما سر بزند گذرر کردیم ایمان +پشتکار راه دستیابی به خواسته ها و دوری از منکرات

ومن الله توفیق

یعنی جناب عالی استمنا نکردید؟

یعنی جناب عالی استمنا نکردید؟ چشم چرانی نفرمودید؟ حال ۱۹ ساله شده اید باقی عمر را تضمین میکنید؟

سلام..خسته نباشید....

سلام..خسته نباشید....
راهکار هایی که گفتین تا یه مدتی جواب میده ولی کم میاره...
به نظر شما با اینکه همه غذا ها و میوه ها اب دارند کدومشون برای مدت طولانی می تونن تشنگی شمارو برزرف کنن...مطالب شما بیشتر از اینکه راهکار باشه بیشتر فراره...ممنون میشم اگه اشتباه میگم راهنماییم کنین...

تصویر شهر سوال

باعرض سلام و تشکر

باعرض سلام و تشکر
مشکل خودارضایی یک مشکل چند جانبه است و عوامل مختلف باعث بوجود آمدن این عادت و وابستگی رفتاری خاص می شود.
معمولا کسی تجربه لذت بخش جنسی از خودارضایی داشته باشد این تجربه باعث به وجود آمدن رفتارهای استمنایی بعدی می شود تنها فرد با تکنیک ها می تواند کنترل کند و این وضعیت را کم کند تمام این راهکارها بیشتر برای مدیریت و کنترل غریزه است و تأکید می کنیم که موقتی و مقطعی و افراد هم از نظر روان شناختی و ژنتیک در روبرو شدن با غریزه جنسی متفاوت عمل می کنند.
تنها راه خلاصی به وجود آوردن یک منبع ارضاء منطقی و مناسب جنسی در بیرون است البته اگر فرد در وضعیتی بتواند از خودارضایی به رابطه جنسی مشروع و منطقی که همان ازدواج است، منتقل شود که این هم خود یک سری مهارت های لازم همه جانبه می طلبد پس تأکید می کنیم این راهکارها موقتی است . موفق باشید.

سلام علیکم

سلام علیکم
اگه شخصی با دیدن فیلم و عکس زشت آبی شفاف از او بیرون بیاید که سه نشانه جنب شدن را نداشته باشد نیاز به غسل دارد؟

تصویر شهر سوال

طبق نظر مراجع عظام تقلید،

با سلام
طبق نظر مراجع عظام تقلید، علائم و نشانه های منی و جنابت در مردان به این شرح است:

همه ی مراجع عظام (به جز آیات عظام بهجت، صافی و مکارم): خروج منی در مردی که سالم است و مریض نمی باشد، دارای سه نشانه است: ۱٫ همراه با شهوت باشد. ۲٫ با جستن بیرون آید. ۳٫ بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه های سه گانه و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[۱]

آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منی در مرد دارای دو نشانه است: ۱٫ همراه با شهوت باشد. ۲٫ با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکی از آن دو را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[۲]

آیت الله العظمی صافی: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری اطمینان پیدا کند که منی است.[۳]

[۱] توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۲؛ نوری، توضیح المسائل، م ۳۴۷؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۸۰٫
[۲] بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶ و مکارم، تعلیقات علی العروة، غسل الجنابة.
[۳] توضیح المسائل، م ۱۳۵۲٫

دختر ۲۱ ساله ای هستم که چند

دختر ۲۱ ساله ای هستم که چند ماه پیش واقعا احساس نیاز به ازدواج کردم بعد از اون سعی کردم خودم رو مشغول کنم.به لطف خدا رو به سمت اهل بیت اوردم.با دوستانی که فیلم ها،رمانها و عکسای ناجور بهم میدادن ارتباط رو کم کردم در ضمن اینکه سعی کردم اونا رو هم با این مسیر آشنا کنم.خدا رو شکر جواب داد و الان دوستام هم تا حدودی سر به راه شدن.چند هفته پیش آقایی در دانشگاه ازم شماره خواست تا با مادرم صحبت کنه علیرغم اینکه خودم بدم نمیومد ولی پدر-مادرم مخالفت کردن صرف اینکه چرا اون پسر اول با تو موضوع رو در میون گذاشت و به ما نگفت....آخه چه جوری پسری که هیچ آدرس و شماره ای از من نداره موضوع رو با اونا درمیون بذاره از اون موقع به بعد افکارم خیلی بهم ریخته است.فیلمها و رمانهایی که قبلا خونده بودم تو ذهنم مرور میشن.تنها چیزی که آرومم میکنه نوحه های امام زمان و یاد ائمه است.آقا پسرا اینقدر نگن دخترا ال و بل اند.بخدا بعضی وقتا خانواده ها مخالفن.کاش این نسخه هایی که برا ما جوونا میپیچیدین یه کمش رو تو تلویزیون واسه مامان بابا ها میگفتین.مامانم میگه اگه میخوای ازدواج کنی باید پسر از آشنا ها یا بستگان باشه ولی من از پسرای دور و برم خوشم نمیاد.شما اگه با مراجع در تماسید ازشون بخواین یه چیزی بهشون بگن و یه دعایی هم در حق ما بکنن.

تصویر شهر سوال

خدمت شما خواهر محترم عرض سلام

خدمت شما خواهر محترم عرض سلام و تحیت دارم
از اینکه با اتکاء به خدای متعال و استعانت از ائمه اطهار سلام الله علیهم راه سعادت را برگزیده اید خوشحالیم و به شما تبریک عرض می کنیم...
برای رهایی از افکار گذشته بعد از توکل به خدا، نیاز به تمرین و اراده است. در صورت مواجهه با این افکار موقعیت ذهنی و فیزیکی خود را تغییر دهید و خود را با موضوع دیگری مشغول نمایید.
سعی کنید ازدواج را از شیوه سنتی دنبال نمایید چرا که احتمالاتی نظیر فریب و سوء استفاده، وابستگی، مخالفت خانواده ها و...می تواند به شما آسیب وارد نماید، اما برای متقاعد کردن خانواده بهتر است در کنار گفتگو به آنها پیشنهاد دهید با افرادی نظیر روحانی محل و یا مشاورین خانواده گفته کنند. به این منظور شما می توانید تماس با مرکز ملی پاسخگویی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم( ۰۹۶۴۰۰ )بخش مشاوره را پیشنهاد دهید.
واضح است که خانواده محترم لازم است اکیدا از تحمیل در ازدواج یا انتخاب فرد خاصی به عنوان همسر نسبت به شما اجتناب کنند.
در مسیر عبودیت حضرت حق همواره موفق باشید.

باسلام همه روشهای گفته شده

باسلام همه روشهای گفته شده درسته ولی راه ساده ترش شستن آلت تناسلی با سرکه انگورعسگری خانگی نه کارخونه ای هستش که باید بعد از شستن بیست دقیقه بمونه تا خشک بشه این کار آتش شهوت حرام روخاموش میکنه درضمن بدونید که خودارضایی عوارضی داره که مستقیما روحالت چهره اثر میذاره ودیگران ازروی این حالتها به راز شما پی میبرن آبروتون میره واسه اطلاعات بیشتر کتاب گناهان کبیره که فکر کنم مال آیت الله دستغیب هست رو بخونید

تصویر soalcity

سلام

سلام
ضمن تشکر سایت در مورد تجویزی که در این کامنت صورت گرفته، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

سلام تابستون پارسال همین

سلام تابستون پارسال همین موقعا بود که یه روز خجالت رو گذاشتم کنار و به دلیل غریزه ی فوق العاده بالایی که داشتم به مادرم گفتم من اگر عقد موقت نکنم نعوذ بالله به خودارضایی کشیده می شم.مامانم گفت خیلی خب اگه اینقدر وضعت خرابه یه کاری برات می کنم.ولی هیچ کاری نکرد!خودم دست به کار شدم،از طریق سایتای مشاوره ی آنلاین و احکام عقد موقت و کتب موجود در این زمینه و راه های خاموش کردن آتش شهوت کلی تحقیق کردم.مدرسه ها که شروع شد یکم بهتر شده بودم و سرمم شلوغ شده بود و دیگه مثل قدیم وضعم خراب نبود.ولی اون موقع (خدا منو ببخشه) از طریق فیلم خودمو ارضا می کردم و هفته ای یه بار باید غسل جنابت می کردم.یه شش ماهی گذشت،دیگه حالم از خودم به هم می خورد.معصیت های فراوانی کرده بودم،هرموقع پای فیلم می نشستم نمازم قضا می شد ظهر و عصر رو اگه تو مدرسه نمی خوندم دیگه باید فاتحه ش رو می خوندم سر نماز صحنه های فیلمایی که دیده بودم جلو چشمم می اومد و...
سربسته یه چیزایی به خواهرم گفتم.گفتم از بس صحنه های کثیف دیدم قبح همه چی برام ریخته،گفت چهل روز با خدا عهد ببند نری توی اینترنت. خیلی سخت بود،بدجور معتاد اینترنت بودم،ولی باورتون نمی شه توی همون چهل روز دوتاخواستگار برام اومد!!(باوجودیکه شونزده ساله بودم و توی تهران برای دخترای این سنی خیلی کم خواستگار می یاد) آتیش شهوتم فروکش کرد،خیلی بهتر شدم.بعد اون چهل روز هم فیلم رو ترک کردم. و بعد هم نماز اول وقت...این دیگه آب روی آتیش بود.الانم خیلی خوشحالم،وقتی یاد رمضان پارسال می افتم می بینم خدا چه لطف بزرگی بهم کرد.نمی گم الان دیگه با هیچی تحریک نمی شم،ولی از وقتی فهمیدم اینقدر وضعم خرابه دیگه نه توی سایتای بد می رم و نه فیلمای بد می بینم،چشمم هم به عکس بد بخوره فورا از اون صفحه می رم بیرون.خدایا بی نهایت شکرت که منو از منجلاب گناه بیرون کشیدی.
شایداگه اون موقع عقد موقت می کردم،بدتر هم می شدم.درسته شرعی بود،ولی غریزه ی انسان که شرعی و غیرشرعی نمی شناسه!شاید آتیشم تندتر می شد،نمی دونم.به هرحال خدارا بی اندازه شکر می کنم که حداقل دیگه گناه جنسی انجام نمی دم.خدایا شکرت...

با سلام ! و تشکر از مطالب

با سلام ! و تشکر از مطالب خوبتان !
یک سوال است که مدت بسیار زیادی است ذهن مرا مشغول به خود کرده و با تحقیق و جستجو چیزی پیدا نکرده ام !
سوال اصلی من این اصت که البته هر چند شاید این سوال من بی ربط به این موضوع باشد ولی نمیدانستم کجا مطرحش کنم !
بهرحال این است که من بسیار بسیار گشتم و دنبال کتاب یا مطالبی هستم که تفاوتهای دنیای غرب و شرق را در بر داشته باشد و واقعا بدانم که چه بدیها و خوبیهایی در هر کدام موجود است ؟ آیا واقعا در غرب اینقدر که مردم میگویند بی عفتی جاری است ؟ یا آیا افرادی هستند که اعتراض کنند ؟ یا اینکه فرهنگ غرب چه فرقهایی با ما دارد ؟ و اگر خراب فرهنگ جهان خراب شده چه کسانی عامل خرابی آن بوده اند ؟ این موضوع را در چه کتاب یا متنی از همین سایت میتوان یافت ؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشوم ! سوال دیگری هم دارم و آن این است که من به عنوان یک جوان ۱۷وخرده ای ساله نگاه به اطراف که میکنم بسیار بسیار جوانان و هم خودم را میبینم که مدام بحثها و تحقیقات و درگیریهایمان مربوط به مسائل جن...ی است ! مدتهاست که دنبال راهی هستم تا از بالا به شرایط نگاه کنم ! عقیده دارم که انسانهای پاکی چون پیامبران (ع) همه چیز را از بالا می دیدند@ منظورم این است که همیشه اگر میتوانستند مشکلی را هحل کنند علتش این بود که از جوی بیرون می آمدند و با یک نگاه فراگیرانه تر به مسائل نگاه میکردند مثل حالتی که ما در باشگاه هستیم و بوی بد باشگاه را نمیفهمیم ولی اگر بیرون برویم و هوای تازه را استنشاق کنیم و دوباره برگردیم این بو را متوجه میشویم ! حال واقعا راه حل چیست و چه چیزی میتواند مغز را باشعور و بسیار متفکر کند که دیگر به این مسائل پست اینقدر اهمیت نداده و درگیر آنها نباشد ! البته میدانم راه اصلی اش ایمان و یافتن حقیقت وجودی خداست ! ولی این راه چگونه میتواند راحتتر طی شود ؟
ممنون از وقتی که میگذارید ..................

تصویر soalcity

سلام

سلام
اینکه برای سوال اول خود به راحتی جواب نیافته اید، تا حدی طبیعی است و نباید توقع داشته باشید جواب دقیقی برای آن با صرف زمان اندک به دست آورید. هر جامعه ای فاکتور های خاص خود را دارد که در طی زمان نیز تغییراتی می کنند و در هر نقطه جغرافیایی نیز می تواند این مسائل متفاوت باشد. پس آنچه می توان در زمان اندک گفت نکاتی کلی است. در غرب دین تحریف شده مسیحیت با فطرت بشر ناسازگار بود و کارهایی کردند که مردم از دین روی برگرداندند و فلسفه های جدید ایجاد کردند. در فلسفه های جدید آخرت و خدا از زندگی حذف شد و برای انسانی که خود را محدود به همین زندگی دنیایی کرده، هیچ چیزی جز لذت بیشتر مطرح نخواهد بود که همین مساله در ابعاد مختلف در همه چیز تاثیر می گذارد. و از جمله به بی عفتی دامن می زند و زن را ابزار جنسی می کند.

درباره بخش دوم مطلب شما نیز باید عرض کنم، وقتی انسان همت و اهداف بلندی داشته باشد، این ها اصلا برایش به چشم نمی آید. و این گونه افکار پست غالبا در زمان بیکاری به سراغ انسان هایی می آید که خود را کوچک تعریف کرده اند.
مثلا فکر می کنید رزمندگان جوان ایران در جبهه های جنگ تحمیلی، اصلا چنین دغدغه هایی داشتند که چگونه شهوت خود را کنترل کنند یا اصلا فکر ان هم برایشان بی ارزش بوده است؟

وبلاگ بسیا ارزنده وخوبی بود

وبلاگ بسیا ارزنده وخوبی بود

با سلام دختری ۲۵ ساله هستم در

با سلام دختری ۲۵ ساله هستم در خانواده تحصیل کرده ای زندگی می کنم خونیز در حال گذراندن تحصیلات عالیه (مقطع دکتری) هستم در حال حاضرموقعیت ازدواج ندارم زیرا خانواده ام هنوز هم مرا کوچک می پندارند وخودنیز دغدغه درس دارم تازمان ۲۲سالگی می توانم بگویم به طور کامل برنفسم غلبه داشتم اوایل به خاطرمذهبی بودن خانواده این غریزه درذهنم نجس به شمارمی امد وبعدنیز سرکوب میکردم اما در طی این دوسال بادیدن فیلم های... بیمارشده ام این فیلم ها در نظرپوچ است اماباز گرایش دارم خیلی پسرفت کرده ام تورا خدا خواننده ی محترم اول برای همه ومن دعا کن وسپس راهنماییم کن

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر از اینکه مشغول

با سلام و تشکر از اینکه مشغول تحصیلات عالیه هستید بسیار خوشحال هستیم و از اینکه خانواده شما خواسته یا ناخواسته از دوران کودکی برای مستقل شدن شما ازخودشان برنامه ای نداشتند و به قول معروف برای شما شخصیتی به اندازه سن واقعی شما در دوره های مختلف زندگی در نظر نگرفته اند تا الان شما یک احساس اعتماد به نفس بالایی داشته باشید بسیار متأسف هستیم. وقتی که شما با یک موضوع به صورت منطقی رفتار نکرده اید ممکن است دچار افراط و تفریط هایی شده باشید آن چیزی که در حد نجس بودن شما می دیدید الان در حد مباح بودن و به تدریج وابستگی و لذت و در نهایت احساس گناه و عذاب وجدان و ناراحتی از این وضع به شما دست داده است . پس برای مدیریت این موضوع به جای خودسرزنشی و احساس گناه با احترام به وجود و شخصیت خودتان و دیدن نقاط مثبت خود به صورت دلسوزانه و خیرخواهانه و پرهیز از فاجعه سازی راه کارهای زیر را انجام دهید:
اضطراب نقش مؤثری در تشدید قوای جنسی دارد و در تولید نیاز جنسی کاذب سهم به سزایی دارد. ارضای جنسی تا حدودی برای کاهش اضطراب مفید است، ولی اگر ارضای جنسی از طریق حرام (مانند استمنا) صورت گیرد، با این که به صورت موقت از اضطراب می‌کاهد، ولی پس از مدت کوتاهی به خاطر تشدید احساس گناه سطح اضطراب را دوچندان می‌کند. با این وصف اضطراب هم علت و هم معلول استمنا محسوب می‌گردد.

۱ـ همان طور که اضطراب در گرایش به خودارضایی مؤثر است، کاهش اضطراب از طریق ورزش سنگین منظم، تنفس عمیق ۲۵ تا ۳۰ بار در روز، تن‌آرامی (ریلکسیشن) و داروهای گیاهی و شیمیایی سهم بسزایی در کاهش میل به خودارضایی دارد.

۲ـ به هیچ وجه خود را ناپاک ندانید، به هر دلیلی دچار یک رفتار ناپسند گشته‌اید. هیچ‌گاه خودتان مساوی با رفتار ناشایست خود ندانید. در پیشگاه خداوند عزیز و دوست داشتنی هستید و برای جبران گناهان ریز و درشت راه روی همه بندگان باز است.

۳ـ احساس گناه افراطی به هیچ وجه مطلوب خدا و دین نیست، بلکه احساس گناه فزاینده در راستای وساوس شیطانی است. احساس گناه یکی از بزرگ‌ترین منابع اضطراب‌زاست به نیکی می‌توان دریافت که همین احساس گناه بیش از حد زمینه‌ای برای خودراضایی بیش تر فراهم می‌آورد، پس با بالا بردن سطح عزت نفس و اعتماد به نفس و امید به لطف و بخشش بیکران الهی به تعدیل احساس گناه بپردازید. احساس گناه تا حدی خوب و مفید که فرد را به سمت جبران خطایا از طریق انجام اعمال نیک و خداپسندانه رهنمون سازد، نه آن که ناخواسته موجب اضطراب بیش تر شده و به گناه بیش تر سوق دهد.

۴ـ در اسرع وقت برای کاهش اضطراب و افکار وسواس‌گونه به یک روانپزشک مراجعه نمایید. در برخی موارد یک دارو درمانی سبک بسیار مؤثر است.

۵ـ مانند یک محقق دست به تحقیق در زمینه افکار، احساسات و رفتارهای انگیزاننده میل به خودارضایی در خود بزنید. در طی مدت یک ماه مراحل آغاز تا پایان یک وهله خودارضایی را در برگه‌ای یاد داشت نمایید. این کار را برای وهله‌های دیگری که اتفاق می‌افتد، تکرار کنید. زمان و مکان و شرایط جسمی و روحی در قبل و بعد از خودارضایی را ثبت نمایید، به تعبیری روشن‌تر در طی یک ماه ببینید یک وهله خودارضایی با چه فکری آغاز می‌گردد، سپس این فکر مزاحم چه احساس در شما برمی‌انگیزد و این احساس چگونه به رفتار خودارضایی در شما می‌انجامد، همچنین معمولاً در چه زمانی‌هایی و در چه مکان‌هایی و در چه شرایط جسمی ـ روحی میل به خودارضایی در شما تشدید می‌گردد. پس از پایش و رصد روانی یک ماهه به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. از نتایج این تحقیق می‌توانید راهکارهای کارآمد ترک یا لااقل تعدیل خودارضایی را استخراج نمایید، مثلاً وقتی که اعصابتان خرد است، وقتی که دوستان متأهل خود را می‌بینید، وقتی که با مادرتان جر و بحث می‌کنید، وقتی که اضطراب امتحان دارید، یا وقتی که به پسر خاصی می‌اندیشید. عیناً همین قضیه در زمینه مکان‌های تحریک‌زا تکرار می‌گردد .وقتی در اتاق خواب هستم، وقتی تنها در خانه هستم، وقتی دستشویی می‌روم و... از سوی دیگر نگاهی موشکافانه به پرونده گذشته خودارضایی خویش بیفکنید، ببینید در چه شرایطی توانسته‌اید بر خودارضایی فایق آیید و با چه تکنیک‌های فاصله بین وهله‌های خودارضایی را افزایش داده‌اید، چه زمانی برای ترک کوتاه مدت یا دراز مدت خودارضایی موفق بوده‌اید. در این مرحله از تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. این پایش روانی دست شما را برای اتخاذ یک راهکار مناسب باز می‌کند.

۶ـ منصف باشید و همان طور که به تنبیه ذهنی ـ عملی خودارضایی خویش می‌پردازید، به تشویق ذهنی ـ عملی موفقیت‌هایی هرچند اندک خود در ترک خودارضایی بپردازید. اگر حتى یک روز هم در ترک موفق بودید، با کمال سخاوت به تشویق خود بپردازید. خودتشویقی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزت‌نفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خودتشویقی می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد.

۷ـ با پرهیز از هر گونه خودسرزنشی وخود ملامتگری به یادداشت نکات مثبت خود بپردازید، شما هزاران نکته مثبت دارید که نباید با بزرگنمایی نکات منفی‌تان به بوته فراموشی سپرده شود.

۸ـ به خدا سوء ظن نداشته باشید. به جای ترس بیمارگونه از خدا،‌با انجام اعمال پسندیده،‌ سعی در تقرب بیش تر به او نمایید. خداوند همه گناهان را می‌بخشد و بزرگ ترین گناهان شما از این امر مستثنا نیست. به نظر می‌رسد تأخیر در ازدواج شما هرچند با خودارضایی بی‌ربط نیست، ولی تا حدودی از عوامل و شرایط اجتماعی نشأت می‌گیرد، چه بسیار دخترانی که خودارضایی نمی‌کنند، ولی به هر دلیلی از نعمت تشکیل زندگی محروم مانده‌اند.

۹ـ برای ۲۴ ساعت خود برنامه‌ریزی سبک و سهل الوصول انجام دهید. با اشتغال ذهنی به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکری به تفکرات تحریک‌زا پرهیز نمایید.

۱۰ـ سعی نمایید از تکنیک‌های انزجاردرمانی و شرطی‌زدایی استفاده کنید. لذت کاذب خودارضایی را با یک امر منزجر کننده ذهنی مانند تصور صحنه تهوع‌آور یا خوردن داروی تلخ پیوند بزنید و با آن تداعی نمایید یا آن که فرایند شرطی شده (اضطراب - خودارضایی) را به (اضطراب - ورزش یا تفریح سالم، تنفس عمیق، رفتن به سر یخچال و آب خوردن و...) تبدیل نمایید.

۱۱ـ از هرگونه تمرکز بر موضوع ازدواج به درآیید . به جای بغرنج‌سازی آن به ساده‌سازی و خنثى‌سازی آن بپردازید. تفکر افراطی بر موضوع ارضای مشروع به گرایش شما به ارضای نامشروع می‌انجامد.

۱۲ـ به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید. بدانید صدها هزار توانسته‌اند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نیستید.
موفق باشید.

ممنون

ممنون

با سلم خدمت شما و باز دید

با سلم خدمت شما و باز دید کنندگان سایت شما.
من یک پسر ۱۶ ساله هستم که از ۱۵ سالگی که یعنی به مدت ۱ سال است که استمناء می کردم اما چند روز پیش یکی از دوستانم یه پیام در یک گروه در وایبر نوشت.
در مورد عوارض استمناء.
۴۰ عوارض! باور تان می شود...۴۰ عوارض!
از آن موقع من و تمامی گروه به هم ریخته انیم و تصمیم گرفتم تا از این کار حرام دور شوم.
اما امشب بعد غذا کمی به هوا هوس افتادم و می خواستم به سایت های بد نام بروم که دیدم اینتر نت قطع شد و بعد با خودم گفتم: حتمی خدا هم خواسته که این بار واقعا ترک کنم.
این بود که گفتم باشه پس بزار ببینم چطوری این حس رو از خودم دور کنم که یدفه دیدم اینترنت وصل شد! باور تون می شه! شاید فکر کنید که دارم دروغ می گم اما به خدا عین واقعیته.
همین شد که اومدم و سایت های مختلفی رو در این زمینه پیدا کردم و سایت شما رو پیدا کردم.
واقعا ازتون ممنونم که نجاتم دادید اما چند راه را هم برایتان می گذارم مانند دوش آب سرد گرفتن که هم بهتر است بعد از دوش آب گرم گرفته شود و هم می توانید برای از بین برد حس شهوت خود استفاده کنید.
بهتر است که مو های اطراف دستگاه تناسلی را هر ماه و یا هر ۴۰ روز یک بار بزنید.
یک کار دیگر هم که می توانید انجام دهید دلیت کردن فیلتر شکن و فیلم ها یسکسی است.
اینم هم ۴۱ عوارض استمناء

عوارض بيمارى استمناء (خود ارضايى)
۱. ضعف بينايى
۲. ضعف شنوايى
۳. ضعف حافظه
۴. جوش زدن صورت
۵. كمر درد
۶. گودى كمر
۷. سرگيجه
۸. روانى شدن
۹. ضعف مراكز عصبى
۱۰. عقيم شدن
۱۱. خم شدن قامت
۱۲. ريزش مو
۱۳. آب شدن بدن
۱۴. ﻻغرى
۱۵. كم خونى
۱۶. آسيب رسيدن به نخاع
۱۷. تنفر از خود
۱۸. از بين رفتن استعداد ها
۱۹. پايين آمدن ضريب هوشى
۲۰. فراموشى
۲۱. حواس پرتى
۲۲. استرس و اضطراب
۲۳. ترسو و بى غيرت شدن
۲۴. خستگى و كوفتگى
۲۵. نوسان خلق یا تغییرات سریع
۲۶. حساسیت بیش از حد و زودرنجى
۲۷. نازك شدن موها
۲۸. ناتوانى جنسى زودرس در جوانى
۲۹. بى ‏خوابى یا بدخوابى و مشكلات مشابه
۳۰.تارشدن دید چشم‏ها
۳۱. وز وز گوش
۳۲. انزال زودرس و غیرارادى یا خروج منى به صورت قطره قطره
۳۳. درد كشاله ران و ناحیه تناسلى
۳۴. دردهاى قولنجى در ناحیه لگن و استخوان دنبالچه
۳۵. ناسازگارى خانوادگى
۳۶‏. بى میل شدن به همسر و ازدواج
۳۷.ناتوانى در ارتباط با جنس مخالف و همسر
۳۸. احساس طرد شدن
۳۹. از بین رفتن عزّت، پاكى، شرافت و جایگاه اجتماعى
۴۰. دیر ازدواج كردن و لذت نبردن از زندگى
۴۱. احساس نااميدى و يأس در زندگی

پزشكان حساب كردنند انرژی ای كه فرد در يك بار استمناء مصرف مي كند ۳۰ برابر انرژی ای است كه در يك بار ارتباط با همسر مصرف می كند، برای درک بهتر می توان این مثال را مطرح کرد که اگر يك نفر ۳ بار در هفته استمناء کند، درست مانند اين است كه ۹۰ بار ارتباط داشته! یا به بیان دیگر اگر كسی يك بار استمناء كند معادل اين است كه نیم ساعت به طور مداوم از بينی اش خون بيايد
برای ساخته شدن هرقطره منی ۴۰قطره خون استفاده میشود
لطفا این پیام را پخش کنید تا ادمای زیادی متوجه پیامدهای وحشتناک این کار بشوند

موفق باشید و برای من هم دعا کنید که در این راه موفق بشوم...

من با شما موافق ترهستم

من با شما موافق ترهستم وممنونم خیلی عالی بود

توی این دنیای ناسالم مگه جای

توی این دنیای ناسالم مگه جای سالمی هم وجوووود داره

اگر ترک کنیم کمر درد خوب

اگر ترک کنیم کمر درد خوب میشود

... پاكدامني پيشه كنند تا

... پاكدامني پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي نياز گرداند ...
سوره نور ، آيه ۳۳

....مطالبی که گذاشته بودید

....مطالبی که گذاشته بودید خیلی موثر هستند .اگر تجربه ی من برای ترک خود ارضایی به درد میخوره لطفا در سایتتون نمایش دهید
شاید باورتون نشه من از ۱۲ سالگی در راهنمایی....... اسلام شهر درس میخوندم .واقعا پسر های کلاس به دلیل خانواده و برادر های بی ادبیشون اونقدر چیز یاد گرفته بودن که هر وقت میدیدمشون شرمم میشد نگاشون کنم از ۳۲ تا کلاسمون فقط ۴یا۵ نفر درس میخوندن .من از قبلش هیچی از این کار ها نمیدونستم تا اینکه سال بعدش معتاد به خود ارضایی شدم .الان ۳ سال از اون اولین مصیبتم گذشته و واقعا اونقدر بد بخت شدم که حد نداره
فقط بشمارید:موهام خشک و کدر شدن-رنگم همیشه پریده ست و مدام سرم گیج میره-در عرض این سه سال قدم بلند شده ولی فقط وز نم پنج کیلو بیشتر شده ۴۵ بودم الان شدم ۵۰-دست هام همیشه سردن-چشمام بعضی موقع ها تار میبینن -گوشام واقعا سنگین شده-بدنم بیشتر اوقات الکی درد میگرن-یه جمله از کتابمو نمیتونم یاد بگیرم...
الان اول دبیرستان هستم و امروز که اول مهر بود بچه های هم سن وسالم رو دیدم که چه قدر سرحالندو شاد ولی من عین این سیگاری و معتاد ها رفتار میکنم .معلم تاریخ سوم راهنمایی ام همیشه بهمون میگفت(به یه کراکی و تریاکی فقط معتاد نمیگن به هر چیزی که به اون عادت کرده باشید و زندگیتون رو خراب کردین اعتیاد میگن حالا مواد باشه یا کامپیوتر و.....)
مراتب رو کم کردم و اگر خدا بخواهد میخوام ترکش کنم تا رشته تجربی برم....

سلام

سلام
من ی دختر ۱۳،۱۴ساله م
سنین چهارم وپنجم دبستان رو با یکی از دوستان ب همجنس بازی گذرونیدیم.
از اول دبستان چادرم ترک نمشد.تو ی خانواده با محبت وخوب ومذهبی بزرگ شدم.اما یهکی دوسالی هس ک رابطه عاطفی به کلی از بین رفته بینمون.نادروپدرم ب هم شک دارن.پدرم جانبازه و تو خونه بیکار. و کم بینا
مادرم مجبورن کارای خونه وخرید و ....رو انجام بدن اما کاربیرون نمیکنن.کمک برادرمممیکنن درمغازشون
خواهرام وبرادرم بزرگن. ومن اکثرا خونه تنهام.دوسالی هس ک خیییلی تنهاترم
و فقط پدرم خونس ک اون بنده خداهم حال من رو ندارن
ی سالی هس ک از طریق شبکه اجتماعی ینگریها با پسری اشنا شدم.اتفاقا پسری خیلی خوب ومذهبی هم هستن.و قصشون هم ازدواج هس.
هیچ یک درشرایط ازدواج نیستیم.اما درتحریک هستبیم شدید
هم ایشون از بی توجهیای خانواده رنج میبرن هم من.
ما برای ارضا جنسی دوران مجردی با هم ارتباط برقرار نکردیم.بلکه فقط بخاطر رابطه عاطفی وجبران کمبودها

من ی دخترم.با همه عواطف ونیاز ب توجهات.ی دخترچادریم ک همه سختیاشو تحمل میکنم.ن جلب توجه میکنم ون میخندم تو خیابون.حجابم رو هم سختتت رعایت میکنم.عاشق ایمه و شهدا و خدام. عاشق دین ومذهبمم.
وهمجوره پاش هستم

خانوادمم خیلی اطمینان دارم بهم.
خودم امر ب معروف مبکنم ب دوستا وهمسنام مشاوره میدم و همچییی.ب لطف خدا خیلی خدا بهم لطف دارن ک انقد مورد اعتماد خیلیا هستم
اونایی ک از رابطم خبردارن همیشه مبگن ک تو نسبت ب همسنات خیلی میفهمی فقط عیبت رابطتته
درکنار اینها شهدا و خداهم خیلی بهم ارادتت دارن ک من لیاقت این هنه ارادت رو ندارم. (ازطریق های مختلف و خواب و... متوجه ارادتشن شدم)
ک بعداز این رابطه ارادت هاشون کم وکمتر و تموم شد:'(
من ی دخترم و دوس دارم توجه جنس مخالف بهم رو(ببخشید خیلی رکم)
تو جامعه ک بخاطر چادری بودنم الحمدللههههه مورد توجه مردان هوسباز قرار نمیگیرم.تو خانواده و اقوام هم همینطور .اما پدرم وبرادرم هم .... مشکلی درمارن ک مورد توجهشون قرار نمیگیرم. و درکل ، کل خانواده.حتی خواهرا ومادرم
من فرزند آخر خانواده هستم

شهوت یه ماهی هس ک خیلیییی زیاددد روم غلبه میکنه
خواهرم ک همیشه باهم بودیم.همچیمونو بهم میگفتیم،حالا ک ازدواج کرده ، و با همسرش ک نگاهای عاشقانه.لبخندای عاشقانه میزنن، به غیراز اینکه هنوز باورندارم و غیرتی میشم، من هم تحریک میشم وفقط گریم میگیره و با این آقا درددل میکنم.اتفاقا ایشون هم خیلی خوب درک میکنن چون دقیقا سال پیش همین موقعها برادر ایشون هم با همین شرایط ازدواج کردن و ایشون هم خیلی تحریک وشهوتی میشدن ک بالاخره با کمک هم آروم شدن ایشون هم
من واقعا ایشون رو ب عنوان همسرخودم میدونم.

نمیدونم
کجای کارم اشتباهه؟؟؟
ینی واقعا باهاش تموم کنم؟؟؟همیشه عقلم میگف تموم کن.دلم میگف ن.حالا دلمم قانع شده.هنوز دوسش دارم.اما دلمم قانع شده.نمیدونم
راهنماییم کنید.ببخشید سرتونو دراوردم

میدونم میخواید بگید تموم کن وبندگی خدارو کن .نمیدونم:'(
خجالت مبکشم از خالقم

تصویر شهر سوال

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر محترم
شما را که در دوره نوجوانی قرار دارید درک می کنم ...
اما توجه شما را به این روایت نورانی جلب می کنم که می فرماید: " ای فرزند آدم قیمت تو کمتر از بهشت نیست، پس خود را به کمتر از بهشت نفروش!" پس به یادداشته باشید که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه!
از آنجا که بحمدالله فردی مذهبی و از خانواده ای مذهبی هستید، لازم است بیشتر قدر خود را بدانید و از رفتارهایی که می تواند به این جایگاه آسیب بزند خودداری کنید.
خصوصیت روابط بین پسر و دختر این است که پیشرونده هستند و به سطح خاص و معینی متوقف نمی شود و ممکن است پس از گذشت زمان، اتفاقاتی بیفتد که باورش نیز مشکل باشد.
همچنین ادامه این ارتباط می تواند سبب وابستگی شما به یکدیگر شود و این امر می تواند مانع بزرگی برای پیشرفت علمی و تحصیلی و نیز آرامش روانی شما گردد. ضمن اینکه شما به اندازه کافی یکدیگر را نمی شناسید پس مبتنی بر احساسات تصمیم نگیرید.
حتی اگر شما همتا و مناسب هم باشید اما از طرفی همانطور که گفتید شرایط ازدواج را ندارید و از طرف دیگر ممکن است با فراهم شدن شرایط، خانواده ها با این ازدواج موافق نباشند و ازدواج شما عملی نشود. بنابراین منطقی است از ادامه چنین ارتباطی که در واقع آبی شور است که نه تنها تشنگی شما را برطرف نمی کند که بر آن می افزاید، خودداری کنید.
سعی کنید ذهن و تمرکز خود را از موضوعات جنسی به سایر فعالیتهای علمی، ورزشی، هنری و...معطوف کنید. و از موقعیتها، صحنه ها و شنیدنیهایی که به موضوعات جنسی دامن می زند پرهیز نمایید. رابطه خود را بوسیله نماز اول وقت و...با خدای متعال تقویت کنید و در این مسیر توکل داشته باشید.

تصویر فاطمه19

سلام

سلام
ببخشيد ميشه خودارضاييو تعريف كنين؟
...
ممنون ميشم جواب بدين

تصویر شهر سوال

با سلام

با سلام
خود ارضایی که از آن در متون دینی به استمنا تعبیر می آورند، عبارت است از:
این که انسان با خودش کاری کند که از او منی خارج شود (جنب شود) این کار ممکن است با لمس کردن بدن خود، نگاه کردن به منظره های شهوت آلود (عکس، فیلم و ...)، یا مطالعه ی کتاب ها و مطالب شهوت انگیز (داستان، رمان و ...)، یا گوش دادن به مطالب شهوت انگیز (نوار، تلفن و ...) و یا فکر و خیال در امور شهوانی به قصد بیرون آمدن منی، صورت گیرد که در هر صورت حرام است و از گناهان کبیره محسوب می شود.

سلام

سلام
آیا باید پسر را قبل از ازدواج امتحان کرد؟
من تاکنون با هیچ پسری رابطه نداشتم و نمیتونم با این موضوع کنار بیام که همسر آینده ام تو دروان مجردیش با کسی رابطه جنسی داشته، راه حل این مشکل چیه؟

تصویر شهر سوال

با تقدیم سلام و عرض تحیت

با تقدیم سلام و عرض تحیت

تقید به عفت و پاکدامنی تاج افتخاری است برای شما که از این بابت به شما تبریک می گوئیم.
لازمه موفقیت و رضایت از زندگی مشترک این است که همسری انتخاب کنیم که همتای ما باشد و این امر مستلزم آن است که درست انتخاب کنیم. پس رمز موفیت یک ازدواج در گرو انتخاب درست است!
اما آیا انتخاب درست از طریق امتحان کردن فرد است؟
اینکه فرد خواستگار را امتحان کنیم راه منطقی ای به نظر نمی رسد چرا که او بارها در گذشته امتحان پس داده و ما می توانیم با فهم گذشته فرد به پاسخ ابهامات خود ب رسیم، شمن اینکه امتحان کردن فرد ممکن است سبب ایجاد و تداوم بی اعتمادی و بدبینی برای طرفین شود.
بنابراین روش منطقی برای شناخت فرد مقابل این است که وی را از روشهای زیر بشناسیم؛
_ گفتگوی مستقیم با فرد خواستگار در طی جلسه یا جلسات خواستگاری حول موضوعاتی نظیر توقعات، علاقمندیها، حساسیتها، اولویتها، دوستان و...
_ لحاظ سبک زندگی فرد با توجه به نوع پوشش، تعامل با خانواده، شغل، تقیدات مذهبی و...
_ تحقیق و بررسی سابقه و گذشته فرد و خانواده وی از طریق همکاران، همسایه ها، بستگان و...
_ مشاوره حضوری پیش از ازدواج با مراجعه به یک روانشناس یا مشاوره خانواده به منظور بعمل آوردن آزمون شخصیت از پسر و دختر

درود بر شما

درود بر شما
بنده تمام نظرات این صفحه و صفحه ها رو خونده ام چیزی که واضهه اینه که همگی از غریزه جنسی رنج میبرند.
به نظر شما بهتر نیست غریزه جنسی رو به طور کامل حذف کنیم؟؟
ببینید این غریزه منشا بسیاری از افعال منفیه، برای مثال از ابتدای خلقت تاریخ بشر حداقل نیمی از جنگ ها، جنایات و غیره به خاطر این غریزه بوده.
حتی اولین جنایت بشر هم ریشه در این غریزه داره......
در عصر حاضر هم خودتون میبینید که اصلی ترین ابزار شبکه منفی برای منحرف کردن بشر این غریزه است.
این غریزه منشا اکثر پلیدی هاست و تا اکنون به جز شر و لذتی کاذب و شیطانی چیزی برای انسان نداشته.
شهوت و غریزه جنسی نوع خاصی از جنونه و دیوانگیه، مثلن در نظرات بالا نوشته با این که مدتی هست گناه نکردم ولی هر کاری می کنم نمیتونم و دوباره سمتش میرم. این ینی مغز انسان به یک حالت دیوانگی رسیده که داره از طرف جایی که ما نمیدونیم کنترل میشه.
"در همین نظرات بالا به عبارت هایی مثل دارم دیوونه میشم توجه کنید" به طور غیر مستقیم همین مطلب رو میرسونه
حذف کردن و خشکاندن این غریزه هم کار ساده ایست هم نیست. انسان باید به درجه ایی از فهم برسه که این میل شیطانی و منفور ریشه در منفی داره. برای مثال بنده خودم شخصا هیچ میل جنسی به جنس مخالف، موافق، حیوان و غیره ندارم نه تنها هیچ میلی ندارم حس نفرت و دشمنی هم هست و همین حس نفرت باعث میشه تا از تسلط و کنترل این غریزه بیرون بیاین.
امیدوارم دوستانی که به مشکل خود ارضایی، جنس مخالف، موافق و غیره مبتلا هستند خودشون رو از اسارت شیطان رها کنند و تیرگی ها رو از خودشون دور کنن.
در مورد هدف این غریزه که تولید مثل هست به ما ارتباطی نداره چون فرمانروای عالم باید برای تولید مثل روش بهتری رو انتخاب می کرد. روشی که از طرف شیطان است راهی مناسب برای تولید مثل نیست.

تصویر soalcity

سلام

سلام
مشکل افراط با تفریط حل نمی شود. و نکته مهم این جاست که خدای متعال با قرار دادن این کشش درون انسان، علاوه بر آنکه ادامه یافتن نسل بشر را محقق کرده است، انسان را در بوته آزمایش قرار داده تا مشخص شود که آیا می تواند به لوازم ایمان پایبند بماند و عقل را در وجودش حاکم بسازد! یا آنکه ایمانش ادعایی بیش نبوده و با کوچکترین کششی عقل و ایمان را بر باد می دهد.
یکی از دلایل اینکه شما در اکثر کامنت ها احساس رنج را دیده اید، این است که کسانی که در این زمینه رنجی احساس می کرده اند، به چنین صفحاتی مراجعه می کنند و در آن کامنت می گذارند.
و البته این مساله نیز واضح است که در جامعه امروزی، به علت خروج از وضعیت تعادل، این مساله برای بشر بسیار پررنگ شده و دائما ایجاد معضل می کند. از سویی ازدواج ها از زمان مناسب به تاخیر می افتد و از سویی مدام بر عطش انسان در این زمینه، با نوشیدن آب شور (فیلم ها، جلوه گری های خیابانی، داستان های مستهجن و ....) افزوده می شود.

من همون دختر ۱۳ساله هستم

من همون دختر ۱۳ساله هستم
وقتی دلم رابطه جنسی میخواد ..... چیکار باید بکنم؟ خسته شدم از کنتراش
دلم رابطه جنسی میخواد اما حتی خودارضایی هم حرامه

من دلم میخواددددددددددددددددددددددددددد
حالا ک نمیتونم ازدواج کنم پس باید خودمو تخلیه کنم.... یا ن؟؟؟

مدام اینطورم ک تا ب ارامش جنسی نرسم نمیتونم تمرکز کنم و کارا ودرسامو انجام بدم
ارامش جنسیمم صحبت کردن و محبت های متقابل بین ما(من وهمسر ایندم) هست.
خسته شدم
اینا برا دخترا لذت بخش هس ک بی حجاب باشن جلو شوهرشون (شریعتر ازدواج کنن)
براش اواز بخونن
اون اقا از صداشون.از هیکلشون.از اخلاقشون و و و ... تعریف کنه
اینا لذت بخش هس برا هردختری
اما برا شده لذت بخش ترین قسمت زندگیم
شده تمام افکارم
ارامش جنسیم فقط فکرمو پر کرده

خسته م
از بی ملاحظی های بزرگترام
یکی از خانمان نزدیک داش برا خواهرم ک ازدواج میکرد نحوه ناز کردن موقع ... و .... در این رابطه رک توضیح میداد
شما بودی چ حالی میشدییی؟؟؟
هم دوس داری بشنوی و ازش لذت ببری هم ک اعصابت بهم میریزه و فکرت از هم میپاشه
من ک داغون بودم شدددییید اون روزا
اصولا منو خواهرم با هم شروع میگردیم تو خونه یهویی مداحی ای رو ب خوندن
حالا همش خواهرم جلو شوهرش میخونه و شوهرش لذت میبره ...... منم میخوااااامپممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
خداروشکر همه اینا رو از راه حرام نمیخوام
ب اقامونم گفتم ک از راه حلال وارد شو.ولی چون خیلی تنهام پیشتهاد تموم نکردنشو رد نکردم
من خیلی بدبختم ک محبت ک حق هر فرزندیه رو دارم التماس میکنم
نمیدونم
ادمی هم هستم ک دوروبرم پر ادمه
اما ب هیچ کدوم از دوستام اعتماد کامل ندارم و فقط این بنده خداس

ی روز دیگه یکی از دخترای فامیل ک تازه ازدواج کرده با خواهرم تازه عروسم ومن و خواهر دیگم ک مجرده نشسته بودیم
دختر فامیلمون گف :میبینی چقد لذت بخشه ادم بفل ی مرد میخوابه؟؟؟؟

فقط مونده بود گریه کنم

دارم میمیرم از دست همهههه

خسته م
یاعلی

تصویر شهر سوال

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر محترم

بخاطر شرایطی که با آن مواجهید متاسفیم ...

هرچند موضوع مذکور دشواری خود را دارد اما لازم است خود را ناتوان تلقی نکیند و از خود اراده بیشتری به خرج دهید. از مجموع صحبتهای شما اینگونه برداشت می شود که چیزی که باعث می شود بیشتر اذیت شوید، تخیل و رویا پردازی نسبت به ازدواج و امور جنسی است. ممکن است که این افکار و تخیلات ناخواسته به ذهن شما خطور کند اما شما قدرت مدیریت و توقف این افکار را دارا هستید. پس در صورت مواجه شدن با این افکار از تکنیک "توجه گردانی" استفاده کنید و ذهن خود را به سایر موضوعات منصرف کنید. مثلا به اشیاء پیرامون خود به دیده دقت نگاه کنید و ابعاد و ویژگیهای انها را مورد بررسی قرار دهید.

البته روش فوق تنها برای انصراف ذهن شما است، راه اساسی این است که با برنامه ریزی، سلسله فعالیتهایی ورزشی، هنری و...را دنبال کنید، حضور بیشتری در جمع دوستان شایسته داشته باشید و در ادامه با گفتگوی با بزرگترها تلاش کنید تا زمینه ازدواجتان هرچه زودتر فراهم شود.

در پایان از خدای متعال خیر دنیا و آخرت را برایتان مسئلت می کنم و روایات نورانی زیر را به شما اهداء می نمایم

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوی و یولد الغفلة: بر شما باد خودداری از نگاههای بی جا، چرا که هوس و غفلت را به دنبال خواهد داشت

علی علیه السلام نیز می فرمایندد:

من اطلق طرفه کثر اسفه : کسی که چشمش را رها کند اندوه وی زیاد می شود

کم من شهوة ساعة اورثت حزنا طویلا : چه بسیار شهوتهایی که اندهی طولانی را به دنبال دارند

سلام خواهرخوبم من زنی سی و سه

سلام خواهرخوبم من زنی سی و سه ساله هستم ومثل شما دوران نوجوانی راطی کرده ام والان حدودنه سال است ازدواج کرده ام من هم در دوران مجردی حرفهایی ازاین دست که باعث تحریک شما می شود رامی شنیدم واحساست رادرک می کنم ولی باورکن به قول یکی ازدوستانم دست شیطان بعد ازازدواج برای انسان رو می شود چراکه انسان تاوقتی چیزی رانداردهمه چیز را به صورت رویایی تصور می کند درصورتی که واقعیت چیز دیگری است چه بسا لحظاتی که یک زن متا هل دوست دارد تنها باشد مثل دورانی که الان توداری توصیه می کنم کتابهای زندگی بزرگان وشهدا رو بخوان حتماحتما روح پاکت را باگناه ارتباط بانامحرم الوده نکن

دخترم شما نباید بنشینی واین

دخترم شما نباید بنشینی واین حرفها رو گوش بدهی اول اینکه شان وشخصیت شما بالاتر از این هست این گونه صحبتهارو بشنوی یعنی یک حجاب درونی .دوم با توجه به مورد قبل آنوقت دارای یک شخصیتی می شوی که دیگران به خود اجازه نمی دهند جلوی شما از روابط خصوصی خود حرفی بزنند.با همین سن کم می توانی بابرخورد تند آنهارا خجالت زده کرده و عرق شرم را در تمام وجودشان جاری کنی

با سلا و درود و برکات زیاد ..

با سلا و درود و برکات زیاد ... اگه کسی شهوت خود شو نگه داره در زمان معینی براش مضره و باعث اختلالات روانی میشه به نظر من ماهی یک بار استمنا گناهی نداره ... البته من نظر خودمو گفتم اگه گناهه راهنماییم کنید تا به صورت همیشگی با کمک خدا و شما ترک کنم .. من خیلی کوتاه گفتم نظرمو و میدونم شما نیت منو متوجه شدید چون به علم کتاب اگاهی دارید ممنونم از شما

تصویر پاسخگو

دوست گرامی

دوست گرامی
از تواضع شما تشکر می کنم .
درباره بحث کنترل غریزه شهوت باید عرض کنم اون چیزی که باعث مشکلات روانی و روحی میشه ارضای این غریزه از راه های غیر صحیح و غیر شرعی هست که علاوه بر وابستگی ، باعث عذاب وجدان و خودسرزنشی فر خواهد شد . ( نمونه این گونه مشکلات در افراد مبتلا به خودارضایی بسیار زیاد است )
نکته دیگر این که خداوند سیستمی را در بدن قرار داده که ترشحات زیادی قوای شهوانی در خواب از انسان دفع می شود . ( احتلام در خواب )
و نکته آخر این که طبق فتوای همه مراجع تقلید و علمای دین ، خودارضایی عملی حرام است و فرقی بین کم و زیاد آن هم نیست .

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دوست عزیز

ممنون از راهنمایی داشتم

ممنون از راهنمایی داشتم دیووانه میشدم باید دیگه نمازم رو کامل بخونم قبلا دست و پا شیکسته میخوندم

سلام خسته نباشید بنده یکبار

سلام خسته نباشید بنده یکبار پیام گذاشتم اما درج نشد خدا میداند چرا ؟اما دوباره میذارم که همه بخونن
من جوانی ۲۱ساله هستم و ۵ سال مبتلا ب کار کثیف خودارضایی بودم که خدا رو شکر ترک کردم

بنده پیامهای دوستان رو خوندم اما واقعا شاخ دراوردم که چرا اینقدر مساله رو میپیچونین؟
بنده با این ۲۱سالگی هیچ گونه میلی به جنس مخالفم ندارم و هنوز هم نمیفهمم که یک دختر از چی پسر یا برعکس خوششان میایند؟؟؟؟؟

بخدا قسم بخدا قسم بخدا قسم من وقتی ۱۱ساله بودم اصلا تو این بحثها نبودم چه برسه که دیگه میل هم داشته باشم!!!!!

بهرحال دخترها و پسرها میل به همدیگر دارند اما بسیار ناچیز است بطوری که احساس هم نمیشود
نمونه اش هم افرادی که در سن ۳۰سالگی ازدواج میکنند
شاید برایتان تعجب اور باشهد بنه اصلا از ارتباط جنسی چیزی نمیدونم
متاسفانه در این سایت ذکر نمیشود اما به جوانان بگویید که نشریات و مجلاتی هستند که به جوانها القا میکنند که با ورود به سن مثلا ۱۱سالگی ه بعد قوه ی شهوانی انها شدت میگیرد
بله شاید مسخره باشه اما این یه پروژه است که نامش القای بلوغ زود رس هست بنا به نظر بنده
بهرحال نماز اول وقت و زیارت عاشورا رو ترک نکنید
اینقدر هم دوستان به خودشان تلقین نکنند که میل شدید دارند
اگر اعصابشان ارام باشد خواهند دید که میلی ندارند چرا؟چون شهوت ریشه در اعصاب ادمی داره
بهترین کار بعد از پناه به درگاه خداوند کنترل نگاهتون هست
نگاه
نگاه
نگاه
شما جوانها که من هم شامل میشم منبعی از استعدادهای فراوان هستیم که باید این استعدادها رو کشف کنیم و بیخود عمر گرانمایه ی
خودمون رو صرف مسائلی که اصلا بدردمان نمیخوره نکنیم
یکی از سوالهایی که در قیامت از ما میشود این است که جوونی خودتون رو چطور گذراندید؟؟؟بگیم چی صرف مسائلی کردیم که به سن ما اصلا ربطی نداشت؟؟؟
بهرحال چیزی بنام میل به جنس مخالف در شما انقدر کم است که خودتان باور نمیکنید و سعی کنید بیشتر به کشف استعدادهای خود و استفاده ی مفید از نیروی جوانی باشید
بنده هنوز گرایش به جنس مخالف رو با این سن و سال درک نمیکنم چرا؟چون هنوز برایم زوده
عرض کردم به ماها تلقین شده که گرایش داریم در صورتی که این گرایش در اینده خودش رو نشون میده
موفق و پیروز و سربلند باشید هیچ وقت هم از رحمت خدا نا امید نشوید

یکی از راه حل ها دوست دختر

یکی از راه حل ها دوست دختر اسلاميست. یعنی با اطلاع خانواده شما دختر مورد نظر خود را صیغه میکنی.بعد ۴ .۵ سال دیگر ازدواج

به نام خداوند یکتا

به نام خداوند یکتا
قبل از شروع صحبتم خواهش دارم پیامم درج شود
انچه که از پیامهای دوستان برداشت میشود یعنی من برداشت میکنم
افرادی که اسیر شهوت هستند ۲دسته اند
دسته ی اول که نیاز به همسر دارند
دسته ی دوم که خودارضایی یا یک عادت غلط جنسی دارند
بنابراین به تمامی پیامها نظمی دادم
اما چون خودم همانطور که عرض کردم به جنس مخالفم میلی ندارم و اصلا بحث من ترک خود ارضایی هستش و بیشتر تو این زمینه مطالعه دارم
باید این رو عرض کنم که برخی از دوستان این مساله رو قاطی کردند و معتقدند که فردی که خودارضایی دارد مشکلش با ازدواج حل میشود
جایی خوندم که نوشته بود افراد متاهل و معتاد به خودارضایی هنوز هم با وجود همسر دست به خودارضایی میزنند و تنها راه حلش ازدواج نیست
البته خدا میداند
برای خیلیها هم ازدواج جواب میده
ولی نظر من این هست که بحث ازدواج از خودارضایی جداست
بهرحال عادت خود ارضایی یه عادت مخرب است که باید ترک بشه چه با ازداوج چه بی ازدواج
دوستان ترک خودارضایی مثل ترک مواد مخدر هست زمانی که بهش نیاز داری باید مثل یک معتاد درد بکشی تا پاک بشی
باید اذیت بشی
البته اخرش که میل رفت خودت شیرینی مقاومتت رو احساس میکنی
من شخصا میگفتم خوشبحاله معتادها که راحت ترک میکنند !
معتادها هم میگن خوشبحال شما که فقط خودارضایی دارین طرف مواد نرفتین!
میخوام اینو بگم که درد هرکس برای خودش درد هست مشکل هست
امیدوارم نظمی رو که برای پیامها در نظر گرفتم کمک شایانی رو به مدیر محترم بکنه که بتواند بهتر مشکلها رو بررسی کنه

به نام خدا

به نام خدا
با تشکر فراوان از اینکه پیامهایم را درج میکنید
همه بخوانند
اخیرا تحقیقی کردم درباره ی غدد درون ریز بدن و اینکه تمامی رفتار ما تحت ترشحات همین غده هست
به این ترتیب یک فرد تا زمانی رفتارش نرمال هست که ترشحات این غدد نرمال و طبیعی باشه من جمله غدد جنسی
بنابراین زمانی که فیلمهای غیر اخلاقی و مناظر شهوت انگیز مشاهده میشود سبب ترشح زیاد غدد جنسی میشود
و فرد با طغیان غرایز روبرو میشود بنابراین اگر احساس میلی کردین طرف مناظر و فیلمهای غیر اخلاقی و شهوت انگیز نرین
موفق و پیروز باشید

سلام

سلام
من ۶ساله که خودارضایی میکنم نمیتونم بهش فکر نکنم. فکر میکنم در آینده نمیتونم با جنس مخالف همبستر بشم و ارتباط بر قرار کنم
حسی درونم اجازه نمیده سمت خودارضایی میام
یه مدتیه که در زمان خود ارضایی افکار ذهنیم با جنس موافق ارتباط بر قرار میکنه
خیلی واسم دردسر درست کرده در صورتی که در نوجوانی هیچ گونه هم جنس بازی نداشتم
میخواستم راه حل بهم یشنهاد کنید
با تشکر

تصویر پاسخگو

باعرض سلام و تشکر

باعرض سلام و تشکر
خدمت شما عرض کنم این وضعیتی که شما در حال تجربه کردن هستید یک وضعیت اضطرابی و نگرانی شدید بوده که شناخت شما را دچار خطاهایی کرده است و زمانی که شما در حال فکر کردن نسبت به آینده هستید ناگهان پیام خطای ذهنی که تو در آینده زندگی زناشویی خوبی ندارید به شما القا شده و چون سریع، خزنده و پنهانی است و هیچ قضاوتی نسبت به سالم بودن یا بیمار بودن این فکر ندارید سریعا تأثیر می پذیرید و نگران می شوید و ممکن است در بیرون به دلیل این نگرانی دسبت به رفتارهایی هم بزنید مثلا خودارضایی یکی از رفتارهای اضطرابی شماست . پس قدری نسبت به افکاری که زمینه منفی شدن هیجان و رفتار شما را فراهم می کند آگاه شوید و سعی کنید آنقدر با اطمینان و اعتقاد بالا این افکار را نپذیرید زیرا فکر های ما همیشه مساوی با حقیقت و واقعیت های بیرونی نیست. لذا با تمرین سعی کنید فکر قبل از نگرانی را بدون چون و چرا نپذیرید و در مورد آن به استدلال منطقی و جمع آوری شواهد و قراین منطقی بپردازید و سعی کنید تا می توانید اعتقادتان را نسبت به این افکار ضعیف کنید هرچه به این افکارتان معتقد نباشید و بگویید ممکن است این افکار پیام غلط به مغزم بفرستد پس باید خیلی حواستان باشد . مثلا آیا تمام این افراد کره زمین که در حال حاضر زندگی زناشویی داشته اند تجربه شما را در خودارضایی نداشته اند ؟ آیا تمام آنها الان مشکل دارند ؟ آیا تمام آنها درمانی موفق در صورت داشتن مشکل نداشته اند؟ تا می توانید شواهد علیه این افکار که الان شما را به خاطر آینده ای که هیچ انسانی از آن خبر ندارد ، خراب می کند ، بیاورید و افکار تان را نقد کنید قطعا هیجان و رفتار شما با توجه به تغییرات جدید فکری بهتر و بهتر می شوند. تا کنون در سایت های مختلف عوامل خودارضایی و روش های ترک خودارضایی آمده است با تحقیقی جامع سعی کنید اکثر این نوشته ها را ببینید و به آن عمل کنید.
نکته دیگر اینکه معمولا افکاری ما بدون دخالت و اراده ما وارد ذهن می شود و نگرانی شدیدی برایمان به وجود می آورد وسواس فکری نامیده می شود و شما با بی اهمیت شدن به این افکار و بی توجهی انتخابی نسبت به این افکار و وسوسه ها تا حدی می توانید درگیر آنها نشوید و اضطراب و نگرانیتان تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. ناگفته نماند این مطالب بالا تا حدی می تواند راهنمای شما برای شناخت این وضعیت باشد اما برای بهتر شدن و سرعت در بهبودی قطعا ارزیابی و تشخیص روان شناس و درمان حضوری لازم است .
موفق باشید.

به نام خدا

به نام خدا
سلام
با تشکر از احداث این سایت و مطالب آن سوالی جدیدا من را درگیر کرده و فکر به آن خیلی اوقات به ذهنم می آید ... طبیعتا خواهید دانست که این سوال دوباره سوالی در سبک جنسی است ولی خوب ۱۸ سال دارم و بالاخره فکر کنم اکثر سوالات این سن این سبکی باشد !
با اجازه تصمیم دارم که محاوره ای صحبت کنم ...
سوال خودم رو اینجوری مطرح میکنم ! ببینید در سال گذشته که کنکور داشتم و سال قبلش عمل خ.ا رو شروع کردم ... در سال کنکور خیلی خیلی خیلی خودم رو درگیر کرده بودم و هی تحقیق که ترک بشه نشه چجوری نرک بشه و یک عالمه موضوعات دیگه ! نهایتا خداروشکر اوضاعم در سال کنکور بخیر گذشت و بالاخره رتبه ی ۱۲۰۰ هم کسب کردم ! (البته خودنمایی نباشه ! :D) ولی خب این موضوع کماکان با من هست ... و اینکه خب تو دانشگاه هم اذیتم میکنه ! میدونید سوال من اینجا مطرح میشه که اولا من شاید خیلی اوقاتی که مبادرت ورزیدم به این عمل لجن شاید یکروز در میان بود و این مدام برام سوال بود که خیلی وضعم خرابه آیا واقعا همینطور هم هست ؟ احساس میکنم از شاید ۹۰% افراد وضعم فاجعه بارتر بوده ! بعضی وقتا هر روز و بعضی اوقات روزی دوسه دفعه مثلا در ۳۶۵ روز سال شاید متاسفانه نصف عددش ۱۸۰ دفعه ... نمیدونم واقعا شاید بهتون بگم گاهی اوقات فکر میکردم شاید دونفر از من بدتر باشن ! واقعا من وضعم خیلی داغونه ؟
دوم اینکه حالا یکی از جوابایی که به خودم دادم این بود که آدما بالاخره متفاوتن و میزان تمایلات جنسی متفاوته ! خلاصه اینکه مثلا شاید چون وارد شدم به خ.ا باید یه مقدار بیشتر مراقب باشم تا بازه های ترکم بیشتر باشه یعنی درواقع اینکه بعضیا راحت دو هفته ترک میکنن من ولی هفته ! شاید علتش تفاوت شدت تمایلات جنسی باشه درسته جوابم ؟ و هم اینکه اراده ام رو باید بیشتر کنم که شاید نکردم واقعا ! این از این درو اقع تو مورد اول میخواستم نظر شما اساتید رو درمورد صحبتام بگیرم ! در مورد دو ! تابستون بعد زا کنکور با دوستان بیرون میرفتیم و پس ازدیدن دوستام که مذهبی هم هستنا نه غیر مذهبی ولی مثلا هیچ فیلم سینمایی ای من نداشتم و دیدم که اونها دارن نه فیلم کثیف ولی خارجی خلاصه با چند تا فرض کنید صحنه که تو فیلمای خارجی هست و دیدم اونها همشون از من بازه ها ترکشون بیشتره و یه جوری این مسئله ی فیلم سنمایی دیدن رو بهش بی توجهن و عامل همهی تو تو تحریک ذهنیشون نیست باز دانشگاهم اومدم این چنین دوستانی پیدا کردم که خب الان مثلا خودمم فیلمهایی گرفتم از همون دوستام و اونهایی که از اینو اون گرفتمو خیلی مورد داشت رو پاک کردم اونهایی که چند صحنه یا بعضا صحنه های جزئی داشته باشه رو نگه داشتم و بعدش دیدم که با بی نوجهی به این مسائل باز خیلی در مسیر ترکم بازه های ترکم زیاد نشد و در واقع تو مورد سوالم اینه که من مدتی خیلی ذهنمو درگیر ترک کردم و کوچکترین چیزهایی رو حمل بر تحریک میذاشتم و به وسواس افتده بودم و میگفتم اگر فلان چیز حتی خلی جزئی تحریک آمیزو دیدم دوباره برم سراغ خ.ا تا از ذهنم اونو پاک کنم و دوباره شروع کنم و این شد که یک سال تمام با این تفکر خودمو وسواس گونه تو مسیر خ.ا نگه داشتم ! نمیدونم منظورمو خوب رسوندم یا نه ! یکی از دوستان مذهبی من به من گفت که خودش از وقتی که خیلی عادی زندگیشو میکنه و این مسئله رو خیلی گنده نمیکنه و خیلی فکرشو درگیرش نمیکنه که مثلا بعد هر دفعه انجامش بشینه خودشو یک عالم مواخذه کنه خیلی راحتتر زندگی میکنه و راحتتر با افکارش و برنامه هاش و زندگیش کنار میاد و انجامشون میده و زندنگیش عادیتر و راحتتر شده ! من با این مسئله و اینکه خیلی از دوستامو دیدم که به این شیوه با خ برخورد کردن و حتی مادر پدرمم هم چیزی شبیه این رو بهم گفتن و گفتن که فکرتو از این مسائل آزاد کن و بهشون فکر نکن در جهت رفعشون باش به خدا ت.کل کن و در صورت اتفاق افتادنش خودتو مواخذه نکن و وسواس فکری یجاد نکن (در مورد خ.ا) خلاصه اینکه من با شنیدن این حرفها ذهنم خیلی در رابطه با خ آرومتر شدو خودمم راحتتر بامسائل برخورد میکنم ولی بازم متاسفانه همون حدود یکی دوروز یا سه روز یا یه هفته در میان رو دارم ! میخواستم بدونم جوابتون در مورد این مشکل چیه ؟ راه درستترش چیه ؟ بیزحمت خیلی لطف میکنید اگه واقعا با جزئیات (مثل همون موضوع حرف دوستام و فیلمها و آزادی فکری و ...) جواب بدید! ممنون واقعا...
و در نهایت اینکه از حاج آقایی در برنامه ای تلویزیونی شنیدم که راههای ارائئه شده برای ترک راههایی بازه دار هستند نه دائمی یا یکی ازدوستام گفت از متخصین امر پرسیده که یک ماه یکبار این کارو میکنه گفتن خوبه در این حد بد نیست ! حالا اینرو هم که شنیده بودم وصحبت حاج آقا رو به این نتیجه رسیدم که پس اگه فکر ر. آزاد کنیم و واقعا بخوایم با واقعیت مسائل جنسی زندگی کنیمو در کنار این واقعیت به ترک خ و افکار جنسی بپردازیم بهتر از حالتیه که با اضطراب و وساوس فکری این کارو ترک کنیم و مدام بازحواست کنیم خودمونو ! ولی اومدم این راهرو در پیش بگیرم میگم یجوری شدم که دیگه موقع انجام اینکار خیلی راحتتر انجامش میدم و ترس گذشته رو از گناه ندارم ولی خیلی در برنامه هام هم موفق نشدم ! درحالی که بقیه ی دوستام که این راهرو درپیش گرفتن موفقتر از قبل شدن ! و با مسئله ی جنسیشون به نوعی کنار اومدن ! میخوام بدونم مشکلم کجاست که من نتیحه ی منفی (به نوعی) گرفتم تا نتیجه ی مثبت!
بسیار ممنون ببخشید اینقدر متن زیاد شده !
خدا خیرتون بده که اینقدر دلسوزانه جواب میدید !
فقط با عرض معذرت راههای مثل ورزش غذا دوری از محیطهای ناسالم و ... رو میدونم اگه واقعا کامل کامل انجام و تقوا ! مهمترینشونه واقعا موفقیت بخشه شاید مشکل اینه که ما هیجوقت کامل انجامشون نمیدیم ! ولی میخواستم واقعا بیزحمت اگه میشه در مورد خاص سوالام بحث بشه ! این راهها رو خییلی جاها خوندم دنبال به سبک فکری جدیدم خودتون مطمئئنم بهتر درک میکنید منظورمو !
خیلی متشکر ...........
در پناه بهترین پناه دهندگان ............
یا علی .................

تصویر شهر سوال

دوست عزیز، از اینکه باز هم به

دوست عزیز، از اینکه باز هم به ما اعتماد کردید خداروشکر میکنیم و خوشحالیم.
اجازه بدید من هم مثل خود شما ناراحتی خود را از درگیر بودن شما با این مشکل مخفی نکنم و با شما همدردی کنم. مطمئناً با توجه به توضیحاتی که دادید، بسیاری از راه حل های اولیه و جلوگیری یا درمان معضل در مراحل اولیه را قبلا از متخصصان یا منابع دیگر به دست آورده اید و همانطور که خودتان هم توضیح دادید، سعی در اجرای آن هم داشته اید ولی متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسیده اید.
به نظر می رسد راه حل مشکل شما به شکل کتبی قابل پی گیری نباشد، ولی چند نکته را قبل از حرف آخر در مورد مطالب خودتان به عرض می رسانم. شکی نیست که در سن و سال شما با توجه به تغییرات ناگهانی جسمی، هورمونی و روانی و بسته به هر فرد، با شدت و ضعف مختلف، باعث ایجاد رفتارها، تمایلات و احساسات جدیدی می شود که میتواند در حد طبیعی یا غیر طبیعی بروز کند. البته یک بخش کار داشتن اطلاعات کافی شما از وضعیت و شرایط این سن و سال هست که میتوانید از همین طریق یا کتابها یا منابع اینترنتی مطمئن آن را به دست آورید، و یک بخش دیگر حتماً راه حل های عملی و احیانا درمان است.
نکته دیگر این که همانطور که خود شما هم اشاره داشتید، انسان ها علی رغم مشترکات زیاد و ویژگی های یکسان، تفاوتهای بسیاری دارند و تفاوتهای فردی حتما باید در تشخیص و درمان مشکلات (چه جسمی و چه روانی) در نظر گرفته بشود.
نکته بعدی که باز اشاره داشتید، مراقبت از افتادن به ورطه وسواس است. ما هم معتقدیم که نباید با هدف رهایی از یک مشکل، یک مشکل دیگر برای خودتان به وجود بیاورید. پس این هم لازمه اش این است که بی گدار به آب نزنید و به توصیه آخر این مطلب توجه کنید.
نکته دیگر این که جنبه شرعی اعمال ما چیزی نیست که به راحتی بتوانیم آن را نادیده بگیریم، خودارضایی بدون هیچ شک و شبهه ای عملی حرام و ناپسند است. لذا تا جایی که مقدور باشد باید آن را ترک کنیم، یعنی اگر میتوانیم، بهترین راه این است که از همین الان آن را کنار بگذاریم. اما اگر واقعا امکان ندارد و مسائل دیگری را باعث می شود، طبعا باید دفع افسد به فاسد کرد و مرحله به مرحله آن را کم کرده و در نهایت کنار گذاشت.
اما نکته آخر و حرف اصلی این است که مشکل شما در این محیط و به صورت مجازی و کتبی حل نمی شود. توصیه اکید ما این است که شما حتماً در اولین فرصت به یک مشاور روان شناس مطمئن و متعهد مراجعه کنید. با توجه به میزان درگیری ذهنی و عملی شما با این مسئله بایستی طی جلسات درمانی و مشاوره ای مرتب و زیر نظر متخصص انشالله به نقطه مطلوب برسید.
به یاد داشته باشید كه که سختی های این مسیر را در راه خدا و اطاعت از فرمان خداوند مهربان تحمل میکنید. پس کار ارزشمندی انجام میدهید و به گفته حضرت علی(ع) «با ارزش ترین كارها دشوارترین آنهاست»، پس مثل همیشه،از خدا کمک بگیرید.
در انتها مجددا از این که شما را به عنوان یک یار دائمی در کنار خود داریم، ابراز خرسندی کرده و برای شما، موفقیت و پیروزی از خداوند متعال خواستاریم.

بسیار بسیارعالی بود.واقعا

بسیار بسیارعالی بود.واقعا ممنون

خداوند کریم درقرآن می فرمایند

خداوند کریم درقرآن می فرمایند:
مابه حیوان شهوت دادیم اما عقل ندادیم ولی به انسان هم شهوت دادیم وهم عقل پس هرکس نتواند برشهوت خود غلبه کند ازحیوان پست تر وارزشش کمتراست!

تصویر soalcity

سلام

سلام
البته این مطلب محتوای حدیثی است و در قرآن نیامده

مسئله تغذیه بسیار مهم است

مسئله تغذیه بسیار مهم است مواد غذایی باید از نوعی باشد که غدد جنسی را کمتر تحریک کند یا اثر کم کننده داشته باشند حتی با تحقیقی که در طب سنتی داشتم برای این مورد دارو گیاهی وجود دارد که اثر سویی برای آینده ندارد اما حتما باید از فرد با اطلاعات کافی تهیه کرد یعنی یا مراجعه به پزشک طب سنتی یا عطاری قذیمی و وارد مورد تایید همه. مطمئن یاشید بهتر وراحتر می توانید کنترلش کنید البته با عمل کرد به توصیه های متخصص این بخش.با آرزوی موفقیت همه عزیزان

ای کاش پدر ها و مادر ها

ای کاش پدر ها و مادر ها میدونستن که تو این جامعه که دختر ها زن ها با پوشش نا مناسب بیرون میان نمیشه جلوی شهوت گرفت ...

من ادمی هستم که به نامهرم نگاه نمیکنم اما بعضی وقتی تو خیابون اگه سرم پایین باشه میخورم زمین .
منم ادمم میل جنسی دارم خیلی سخته تا سن ۲۶ سالگی جولوی شهوتو گرفت .
یه کاری کنید جوانها زود ازواج کنند خیلی سخته .
گناهش گردن اونایی که گرونی درست کردن تو جامعه

با سلام خدمت شما

با سلام خدمت شما
در هنگام وقوع شهوت انسان افکار نادرستی میکند که یکی از آن راه هارا انتخواب کند ولی ما در هنگام شهوت باید به خود بگوییم که عاقبتش آتش و عذاب سخت جهنم است و دوری اش باعث میشود که نه تنها ۹۰۰ درجه مقام انسان بالا تر رود و نتنها آرامس پیدا کند و نه تنها کارهایش درست شود و نه تنها پاداش بسیار بسیار عظیم الهی را سبب شود بلکه باعث میشود که عبادت بسیار خوشی نصیب انسان شود .زیرا یکی از چیز هایی که خداوند بسیار عجیب پاداشش را دهد گذشتن از شهوت به خاطر خداست و ما باید از چیز هایی که فکر میکنیم برای زیان دارد و خطر ناک است دوری کنیم یا آن چیز از بین ببریم مثال ساده چشممان به عکس سوء روی زمین افتاد فورا باید آن را پاره کرده و درون سطل آشغال بیندازیم و اجازه ی ورود افکار شهوتی و شیطانی را به قلبمان ندهیم.
خواهشمندم مرا دعا کنید .

با سلام و عرض ادب من يك بار

با سلام و عرض ادب من يك بار ديگه پيام ميذارم بنضرم اون قبليه سيو نشد خب من خودم اطلا خودارضايى نميكنم فقط ميخواستم بدونم اين كه در بعضى سايت ها خبر از عوارض ان مثل عقيم شدن و كم شدن قواى جنسى ميشه بدونم كه ايا درست هست ؟از نضر علمى ثابت شده؟؟و من در سايت دكتر شيخ رو پيدا كردم و ايشون در اون سايت نوشته بودند هيچ گونه عوارض جنسى نداره و باعث عقيمى نميشه و همه باورهاى غلط پزشكى بوده لطفا منو راهنمايى كنين با سپاس فراوان و سايت بسيار غنى تان.

تصویر پاسخگو

با سلام و تشکر از لطف شما

با سلام و تشکر از لطف شما
متاسفانه برخی از پزشکان به اصول مسلم اختلالات روانی کم توجهی می کنند .
ممکن است که خودارضایی باعث عقیم شدن نشود ، اما انجام و تکرار آن صدمات و آسیبهای جدی به سیستم جسمی و روحی بدن وارد می کند که در مطلب خودارضایی به بخشی از آنها پرداخته ایم .

من مدام این کار را میکردم ولی

من مدام این کار را میکردم ولی نمیدونستم اسمش خود ارضاییه.اصلا نمیدونستم چنین چیزی هست که یکبار با دوستم تو دانشگاه در ی سایت اینا نوشته بود و بعد پرسیدم چیه و دوستم کاملا برام توضیح داد و من توبه کردم و ازش کمک خواستم و دیگه هم نکردم.
اره خیلی لذت داره ولی فقفط به خاطر گناهش نکردم. ترسیدم از خدا. از خدا بخواه و دورش نرو. خدا خیلی خوبه. کمک میکنه. ذکر بسیار عالی برای کاهش ان"""""لا اله الا الله" لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم. ایاک نعبد وایاک نستعین. فوق العاده ذکر عالی هست. سریع اثر میکنه. موفق باش""""""

سلام به همه ی دوستان و مدیران

سلام به همه ی دوستان و مدیران و مشاوران این سایت
خواستم فقط یه جمله بگم:
تا امام زمان (عج)، مثل من چپ چپ نگاهتون نکرده، و از نگاهشون نیافتادین، یه کاری کنید.
برا همه ی انسانها دعا میکنم، برا همه انسان ها دعا کنید.
یا مهدی (عج)

آقا تو رو حضرت عباس یکی به ما

آقا تو رو حضرت عباس یکی به ما بگه شرایط و مقدمات ازدواج چیه !!!!!!!!! ( به جز سن بلوغ جنسی و فکری )

تصویر soalcity

سلام

با سلام و عرض تحیت
خب قطع نظر از برخی شرایط عمومی مثل بلوغ جنسی، عقلی، اجتماعی و.... برای هر کسی شرایط اختصاصی منحصر به فردی نیز هست که شاخصهایی مانند بافت فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... پسر و دختر آن را تعیین می کند. بنابراین شرایط اختصاصصی هر فردی با فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
به طور کلی لازم است فرد از ویژگیهایی نظیر مسولیت پذیری، امیدواری، ثبات هیجانی، دارای برنامه بودن، استقلال عاطفی، تحمل پذیری و...برخوردار باشد

حتما حتما >........ بخونید

حتما حتما >........ بخونید

سلام خدمت همه دوستان
من ۲۵ سال دارم تقربیا از ۱۰ سالگی استمنا میکردم یعنی ۱۵ سال تمام !!! بدونید که تمام عوارض استمنا حقیقت داره در ضمن به شدت هم لاغر میشید الان بازده روزه با کمک خدا انجام ندادم و پاکم ولی همش داره رد اصابم ناخنک میزنه مخصوصا شبا شریک جنسی ام شده بالش لحاف
بخدا میشه ترکش کرد فقط هرچه فیام سکس تو لپ تاپ گوشی دارید پاک کنید
۲ بعد بیاید نماز بخونید و به مهر دماغ تون رو بمایید و بگید توبه خدا و از خودش پاک موندنو کمک بخاین
۳ - یه کار جالب که تا حالا به ذهن هیچکی نرسیده امتحان کنید صد در صد جواب میده
یه چسب نواری رو چند دور دور آلت تون بپیچید طوری که فقط بتونید ادار کنید وقتی آلت شق میشه دچار درد میشید و این خیلی موثره
و به یاد امام حسین باشید که بخاطر ما خون پاکش ریخته شد
۴ - دائما از هر چیزی که باعث تحریک میشه دوری کنید و زیاد قرآن بخونید من با خودم عهد کردم یه ختم معنی قران رو تا آخر بخونم و تا الان ۲۷۰ ص خوندم .
دوستان آتش جهنم ۷۰ بار از آتش این دنیا داغ تره تو جهنم اسیاب ادم خرد کن هست مارهای بطول سه روز پیاده روی وجود داره توبه کن تا همه گند کاری ها رو خدا ببخشه . به خدا این دنیا ارزش گناه کردن نداره فوقش ۷۰ سال عمر میکنیم یک سومش که گذشت. این ۴۵ سال دیگه مونده که نهایتش این مجردیم ۵ سال دیگه طول میکشه فقط ۵ سال تحمل کنید حداکثر .
لطفا هر کی اینو خوند یادش باشه چسبه نواری خیلی کمک میکنه واسه منم دعا کنید که بتونم سر قولی که با خدا دام بمونم ( توبه رو شکستن یعنی مسخره کردن خدا ....)

تصویر پاسخگو

با سلام

با سلام
ضمن تشکر از یادداشت شما دوست عزیز
امیدوارم که در ترک این عادت نادرست همچنان موفق باشید .
اما دوست عزیز ، راه حلی که پیشنهاد دادید به نظر خیلی صحیح نمیاد . چون ادامه این کار حتما عوارض جسمی خواهد داشت و ممکنه به پست و خونرسانی آلت تناسلی صدمه ارد کنه .
اما نکات دیگری که اشاره کردید هم صحیح هست و هم مؤثر .
موفق باشید

با سلام و عرض ادب يك ميخواستم

با سلام و عرض ادب يك ميخواستم بگم ثواب و پاداشى كه خدا بدليل اين همه راهنمايى و كمك كه به ما نوجوون ها ميكنين حد و مرز نداره مطمعن باشيد با اين مارتون توشه اى با خودتون به قيامت ميبريد كه قابل تفسير نيست . خب من ميخواستم بگم كه من جوونى ١٥ساله هستم و تقريبا از يك سال پيش به كار زشت استمنا دچار شدم ولى الان به كمك خدا و نماز و روزه هاى سنگين تونستم تركش كنم ولى خيلى برام سخت شده هر روز بايد با اين وسوسه هاى شيطانى مبارزه كنم ديگه خسته شدم از بس بايد هرروز اينكارو بكنم ميخواستم بدونم منبع درست ارضاى جنسى در ما نوجوون ها چيه؟؟يعنى هيچ گونه راه و روشى كه از نضر شرعى و اسلامى مطابقت داشته باشه نيست؟؟ما بايد تا رسيدن به سن بلوغ هـژده سالگى همين طور عفت و تقوا پيشه كنيم ؟؟بايد تا ازدواج مثلا به طور تقريب هفت سال هيچ گونه راه و روشى براى ارضامون نداشته باشيم ؟؟بنضر من اين غير ممكنه حداقل واسه من يكى لطفا منو راهنمايى كنين كمكم كنين ديگه پيش خدا سرم رو پايين نگيرم .متشكر از زحمات بى پايانتان

تصویر شهر سوال

سلام دوست عزیز

باعرض سلام
از تلاش و کوششی که در مدیریت غریزه جنسی دارید بسیار خوشحال هستیم و آرزو می کنیم که تلاش و کوشش خودتان را با کیفیت بهتری ادامه بدهید. خدمت شما عرض کنم انرژی و غریزه جنسی یک غریزه خدادادی است که با هدف و موقعیت خاص خداوند به ما داده است و نحوه برآورده کردن مناسب و منطقی هم خاص است. از طرفی قابلیت به تأخیر انداختن این نیاز از طریق مدیریت آن امکان پذیر است ولی متأسفانه بعضی از افراد با سرکوب و خشونت نسبت به این غریزه رفتار می کنند که باعث به وجود آمدن اختلال روانی می شود پس مدیریت غریزه بدین معنی است که از محرک های رایج و مشخص بیرونی و افکار خاص درونی فاصله گرفته و در هر روزی که پاک هستید افتخار کرده و در روزهایی که انجام شده به هیچ وجه خودسرزنشی و سرکوفت زدن نداشته و احساس به بن بست رسیدن نداشته باشید معمولا افرادی که در این زمینه برنامه ریزی حساب شده ای دارند سعی می کنند این موضوع را به هیچ وجه به مذهب و معنویات ربط ندهند و بیشتر یک عادت نامناسب تلقی کنند مانند عادت به ناخن جویدن و یا کندن موی سر از طرفی روزی که آن عمل را انجام ندادند بسیار خوشحال خود را تحویل گرفته و به خود پاداش می دهند و زمانی که انجام می دهند تمام پل های و کارهای انجام شده را خراب نمی کنند و با خودگویی مثبت می گویند در موقعیت بعدی حتما موفق خواهم بود با درگیری فکری و ذهنی به ورزش و کارهای اجتماعی و مشغول به رسیدن به اهداف مورد نظر سعی می کنند فرصت را به این وسوسه ها ندهند.پس شما هم سعی کنید بدین منوال با این موضوع رفتار کرده و چه مثبت چه منفی از این موضوع کنار گرفته و خیلی این موضوع را در ذهنتان روشن نکنید از طرفی هر چه سن شما بالاتر برود این رفتار کمتر و تسلط شما بیشتر خواهد بود . در ضمن فشار و سرکوب و یا به وجود آوردن احساس گناه و عذاب وجدان به خاطر این مسأله باعث کاهش اعتماد به نفس و ضعیف شدن اراده و انجام دوباره ای رفتار خواهد شد و از نظر شرعی هم هیچ کجا در مورد این موضوع وارد نشده است که شما با خودسرزنشی و .... کفاره این رفتار را بدهید موفق باشید.

نظرات