آیا ازدواج زن شیعه و مرد سنی صحیح است؟

 ازدواج زن شیعه و مرد

ازدواج با سنى كه ناصبى (دشمن اهل بیت) نباشد، از نظر فقهی و شرعی اشكالى ندارد. اگر مرد شیعى با زن سنى ازدواج كند، اشكالى ندارد و اگر زن شیعى با مرد سنى ازدواج كند، خلاف احتیاط است. حضرت امام مى ‏فرماید: «تإ آنجا كه ممكن باشد، این احتیاط ترك نشود».[۱]
یعنى زن شیعى سعى كند با مرد سنى ازدَواج نكند چون غالبا زنان تابع شوهران هستند و زن خواه ناخواه تحت تأثیر شوهر قرار مى ‏گیرد یا اگر اختلافاتى پیش ‏آید، ممکن است فرزندان به روش پدر بیشتر تمایل پیدا ‏كنند. نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار است. بنابراین اگر زن شیعه مذهب با مرد سنى ازدواج نكند بهتر است.
از نظر تربیتی  و اجتماعی  چون مبنای ازدواج بر ارتباط عمیق و گسترده میان زنان و مردان بنیان نهاده می شود، ازدواج دو شخص با دو عقیده مخالف با هم دشوار است و مشکلات رفتاری را نیز غالبا به دنبال دارد. مگر این که نکات مثبت دو زوج بسیار باشد که بتوانند با هم زندگی خوب و آرامی داشته باشند.
یكی از مراحل مهمّ و سرنوشت ساز در زندگی آدمی، مرحلة انتخاب همسر است؛ زیرا انسان در این مرحله، شریك زندگی و همدم غمها و شادیهایش را بر میگزیند؛ لذا جا دارد كه در انتخاب همسر، دقّت كافی شود. یكی از چیزهایی كه در گزینش همسر لازم است، مورد توجّه قرار گیرد، موضوع كفو و هم شأن بودن است.
در روایات است كه رسول خدا(ص) فرمود: با افراد هم شأن ازدواج كنید.[۲]

بیش از صد مورد تحقیق نشان داده است كه اگر افراد با كسانی ازدواج كنند كه هم شأن و همسان هستند، امر زندگی آسانتر میگذرد. بسیاری از اختلافات بین زن و مرد، به خاطر هم شأن نبودن آنان است.
تكیه اساسی اسلام در كفو و هم شأن بودن، روی مسأله ایمان و اعتقاد است. همسر را باید در چارچوب اعتقاد به مذهب و مكتب مورد قبول خود جست و جو كرد، تا سنخیت و تجانس و امكان جلب و جذب باشد.
بنابراین، امكان موفقیت در زندگی زناشویی كسانی كه از نظر اعتقادی اختلاف دارند، كم است و ازدواج زن شیعه با مرد سنّی، صلاح نیست.

[۱]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۸۶، مسئله ۸.
[۲]. كافی، كلینی، ج ۵، ص ۳۳۲، دارالكتب الاسلامیة.

facenama

دیدگاه‌ها

ایا زن مسلمان می تواند با مرد

ایا زن مسلمان می تواند با مرد مسیحی تازه مسلمان شده ازدواج کند

تصویر شهر سوال

با سلام و احترام؛ اگر مسلمان

با سلام و احترام؛ اگر مسلمان شده باشند شرعا اشکالی ندارد.

نظرات