شیطان

آیا شیطان به دست امام زمان(علیه السلام) کشته خواهد شد؟

شهر سوال ـ موضوع کشته شدن شیطان بدست امام زمان(عج) از موضوعات اختلافی است،که اظهار نظر قطعی در مورد آن مشکل است.

آیا وقتی ابلیس از بهشت رانده شد، هر حاجتی از خدا داشت برآورده گردید؟

ابلیس

اينگونه نيست که شيطان هر درخواستي از خدا مي کرد خداوند مي پذيرفت بلکه اتفاقا برخي درخواست هايي داشت که خداوند نپذيرفت که در ادامه به ۳ مورد اشاره می شود.

شيطان به چه صورت هايي نمي تواند متمثل شود؟

تجسم شيطان به صورت هاى انسانى، امر محالى نيست تا استبعاد شود، هرچند بعضى از مفسرين اين معنا را استبعاد نموده و رواياتى كه متضمن این معنی اند را ضعيف دانسته ‏اند، اما در جواب آنها می توان گفت: در مباحث علمى صرف استبعاد دليل شمرده نمى‏ شود و تجسم‏ هاى برزخى نیز نادر و نوظهور نيست، پس هيچ موجبى براى اينكه در انكار آن اصرار بورزيم نيست.

به چه دلیلی می گویید شیطان از جنیان است نه فرشتگان؟

شیطان

شیطان از جنیان است، نه از فرشتگان. در آیه ای بر جن بودن ابلیس تصریح شده است: "فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه ; تمام فرشتگان سجده کردند جز ابلیس که از جنس جن بود.. . ". دلیل دیگر بر جن بودن آن که فرشتگان پاک و معصوم اند، ولی ابلیس معصیت کرد.

نفس اماره چیست و چه رابطه ای با وسوسه های شیطان دارد؟

وسوسه های شیطان

شیطان به عنوان عاملی بیرونی و نفس به عنوان عاملی دورنی محسوب می‌شود و هر كدام كاركردهای خود را داشته و هیچ كدام جایگزین دیگری نمی‌شود. در برخی از روایات، به محبوس بودن شیطان در مثل ماه رمضان و... اشاره شده؛ اما در عین حال، وسوسه‌های انسان برای گرایش به بدی ادامه دارد؛ چرا كه عملكرد شیطان به عنوان یكی از عوامل محدود شده است؛ ولی هنوز وسوسه‌های نفسانی به عنوان عاملی دیگر، انسان را به بدی سوق می‌دهد.

قرآن چگونه کتاب الهی است در حالی که می گوید شهاب سنگ ها برای زدن اجنه است؟

در کنار معنای تمثیلی موجه و دارای قرائن متعدد برای این آیات، در نظر گرفتن معنای مادی برای آن نیز عاری از اشکال است.

دلیل وجود این همه شبهه دینی چیست؟ آیا دین غلط است که این همه شبهه دارد؟

نه شبهات به انتها می رسند و نه شبهه ای بدون پاسخ می ماند. فقط افراد متمایز می شوند و صف مومنان از صف کفار جدا می شود. که عده ای به دنبال طرح شبهات جدید یا بازآفرینی شبهات قبلی یا ترویج آن در قالب های متنوع هستند، و عده ای نیز به شبهات جواب می دهند و به تحکیم آیات الهی مشغول هستند. تا در این میان افراد تازه وارد نیز عیارشان سنجیده شود و به یکی از دو صف ملحق شوند.

آیا قدرت نفوذ و کشش شیطان بیش از قدرت خدا نیست؟

تفکر دو گانگی و حاکمیت شیطان از اساس باطل است. و باید توجه کرد که شیطان نیز تحت سلطه و اذن الهی به فعالیت می پردازد. و اگر چه در نظام تشریع علیه خداست، اما در نظام تکوین جزئی از نظام خلقت الهی است.