معارف قرآن

چرا تورات و انجیل مانند قرآن از تحریف مصون نمانده اند؟

تورات و انجیل

شهر سوال ـ این امر به دلایلی در کتب آسمانی قبلی متعلق اراده الهی نبوده و رخ نداده است. اگر خداوند اراده می‏فرمود كه انجیل و تورات از تحریف مصون بدارد چنین می‏شد ولی اراده خداوند گزاف نیست. بلكه اراده او برطبق مصلحت و حكمت جریان می‏یابد. حال در مورد عدم تعلق اراده الهی بر جلوگیری از تحریف كتاب‏های آسمانی گذشته به این نكات می‏توان اشاره نمود.

قرآن به چند مشرق و مغرب معتقد است؟

مشرق و مغرب

شهر سوال ـ به عنوان مقدمه باید بیان کرده که: زبان عربی علاوه بر مفرد و جمع، صیغه تثنیه نیز دارد. و جمع در این زبان بعد از دو (با عدد ۳) آغاز می شود. و در قرآن برای مشرق و مغرب هر سه نوع تعبیر مفرد، تثنیه و جمع را داریم:

قرآن چه دیدگاهی درباره ازدواج دارد؟

ازدواج

شهر سوال ـ قرآن و به تعبیری اسلام، برنامه منسجمی برای این جهت از زندگی بشر دارد. (همان گونه که در سایر مسائل نگاه جامع وجود دارد) مساله ای که از یک سو، توالد و تناسل بشر در آن قرار دارد و از سویی نیاز غریزی انسان را تامین می کند و از سویی نیز اولین و مهمترین کانون اجتماع را تشکیل می دهد و اولین حلقه تربیتی نیز هست.

چرا در قرآن از یک سو دین های مختلف را تائید می کند و از سویی فقط اسلام را قبول دارد؟

 اسلام

شهر سوال ـ بسیار روشن است که اسلام هر دینی را تائید نمی کند. و اندک آشنایی ای با قرآن چنین تلقی ای را رد می کند، و قرآن بیان می کند که در نزد خدای متعال دینی جز اسلام پذیرفته نخواهد شد...

چرا قرآن خدا را به پروردگار دو مشرق و دو مغرب توصیف کرده است؟

 پروردگار

شهر سوال ـ كره ‏ى زمین، از یك طرف داراى دو قطب مغناطیسى است كه به نام شمال و جنوب خوانده مى ‏شود. از طرف دیگر چون زمین داراى دو حركت وضعى (به دور خود) و انتقالى (به دور خورشید) است. به نظر مى ‏آید كه خورشید صبح‏گاهان از یك طرف خارج و كم‏كم بالاى سر ما مى‏ آید و سپس به هنگام شام‏گاهان از طرف دیگر فرو مى ‏رود. در عرف مردم و اصطلاح علمى آن طرف كه خورشید طلوع مى ‏كند به نام «شرق» و آن طرف كه خورشید غروب مى‏كند و نام «مغرب» نامیده مى ‏شود. و با دقت عقلى و علمى ثابت مى ‏شود كه زمین مشرق‏ها و مغرب‏هاى متعددى دارد. چون:

قرآن چه دستوری درباره پوشش زنان داده است؟

قرآن

شهر سوال ـ در اینكه منظور از زینتى كه زنان باید آن را بپوشانند و همچنین زینت آشكارى كه در اظهار آن مجازند چیست؟ در میان مفسران سخن بسیار است... حق این است كه ... زنان حق ندارند زینتهایى كه معمولا پنهانى است آشكار سازند هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشكار كردن لباسهاى زینتى مخصوصى را كه در زیر لباس عادى یا چادر مى‏پوشند مجاز نیست، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنین زینتهایى نهى كرده است.

نسبت قرآن با اهل بیت(ع) چگونه است؟

نسبت قرآن با اهل بیت(ع)

شهر سوال ـ این دو گوهر گرانسنگ معادل و مساوى یكدیگرند و در هیچ مرحله ‏اى از یكدیگر جدا نمى ‏شوند، نه تمسّك به قرآنِ تنها و دل خوش داشتن به شعار «حسبنا كتاب الله» مایه نجات است و نه تولّى ائمه طاهرین(ع) و امیدوارى به شفاعت آنان بدون تمسك به قرآن راهگشاست. امام، قرآن ناطق است و قرآن، امام صامت در خصوصیات و ویژگى‏ها نیز مانند یكدیگرند.

فلسفه تعدد زوجات چیست؟

تعدد زوجات

شهر سوال ـ از نظر روان شناسى تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش‏ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. روان‏شناسان معتقدند كه زنان به طور طبیعى «تك شوهرگرا» مى ‏باشند و فطرتا از تنوع همسر گریزانند و خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یك مرد مى ‏باشند و تنوع گرایى در زنان نوعى بیمارى است. ولى مردان ذاتا تنوع گرا و «چند زن‏گرا» مى ‏باشند و چنان كه مى ‏دانید احكام اسلام همه متناسب با نیازهاى واقعى و ویژگى ‏ها و خصلت‏هاى ذاتى انسان‏ها وضع گردیده است.

آیا دستور قرآن برای قطع گردن کفار، مثله کردن نیست؟

شهر سوال ـ بدیهى است گردن زدن كنایه از قتل است، بنا براین ضرورتى ندارد كه جنگجویان كوشش خود را براى انجام خصوص این امر به كار برند، هدف این است كه دشمن از پاى درآید، ولى چون گردن زدن روشنترین مصداق قتل بوده روى آن تكیه شده است. بنابراین این آیه در صدد بیان اصل وجوب كشتن كفار محارب با اسلام است و ربطی به مثله كردن ندارد.

چه آیه هایی از قرآن مربوط به نماز و وضوء هستند؟

آیه هایی

شهر سوال ـ آیات مرتبط به مساله نماز در قرآن بسیار فراوان است. بعضی از آنها به اهمیت نماز و لزوم آن اشاره می کنند: «وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعینَ؛[بقره/۴۳] و نماز را بپا دارید، و زكات را بپردازید، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنید (و نماز را با جماعت بگزارید)!»

صفحه‌ها