مسلمانان در چه سالی به حبشه هجرت کرده و چند نفر بودند؟

چون رسول خدا صلي الله عليه و آله ديد كه اصحاب بي پناهش در مكه  سخت گرفتار و در فشارند و نمي تواند از ايشان حمايت كند به آنان گفت: ((كاش ‍به كشور حبشه مي رفتيد، چه در آن جا پادشاهي است كه نزد وي بر كسي ستم نمي رود، باشد كه از اين گرفتاري براي شما فرجي قرار دهد))، پس ‍جمعي از مسلمانان رهسپار حبشه گشتند و اين نخستين هجرتي بود كه در اسلام روي داد. نخستين مهاجران حبشه  در ماه رجب سال پنجم بعثت جمعا ۱۵ نفر مسلمان (۱۱ مرد و ۴ زن ) به سرپرستي ((عثمان بن مظعون )) پنهاني از مكّه رهسپار كشور مسيحي حبشه شدند ، آنها عبارت بودند از:

 ۱- ابوسلمة بن عبدالاسد، ۲- ام سلمه دختر ابي اميه، ۳- ابوحذيفه، ۴- سهله دختر سهيل بن عمرو، ۵- ابو سبرة بن ابي رهم، ۶- عثمان بن عفان، ۷- رقيه، دختر رسول خدا، همسر عثمان، ۸- زبير بن عوام، ۹- مصعب بن عمير، ۱۰- عبدالرحمن بن عوف، ۱۱- عثمان بن مظعون جمحي، ۱۲- عامر بن ربيعه، ۱۳- ليلي دختر ابوحثمه، ۱۴- ابوحاطب، ۱۵- سهيل بن بيضاء.

اينان ماه شعبان و رمضان را در حبشه ماندند و چون شنيدند كه قريش ‍اسلام آورده اند در ماه شوال به مكه بازگشتند، ولي نزديك مكه خبر يافتند كه اسلام اهل مكه دروغ بوده است ، ناچار هر كدام به طور پنهاني یا در پناه كسي وارد مكه شدند و بيش از پيش به آزار و شكنجه عشيره خويش گرفتار آمدند و رسول خدا ديگر بار آنان را اذن داد تا به حبشه هجرت كنند. (۱)

مهاجران حبشه در نوبت دوم  مهاجران حبشه در اين نوبت كه به گفته بعضي : پيش از گرفتار شدن بني هاشم در ((شعب ابي طالب )) و به قول ديگران: پس از آن به سرپرستي ((جعفر بن ابي طالب )) رهسپار كشور حبشه گشته اند، هشتاد و سه مرد بودند و هجده زن. كساني كه عمار بن ياسر را جزء مهاجران ندانسته اند هشتاد و دو مرد گفته اند، پانزده نفر مهاجران اولين كه دوباره نيز هجرت كردند، ظاهرا در اين نوبت هم پيش از ديگران رهسپار كشور حبشه شدند و هشتاد و شش نفر ديگر كه ((جعفر بن ابي طالب )) سرپرست آنان بود بتدريج بعد از آنان به حبشه رفتند. (۲ )

برای اگاهی بیشتر به كتاب: تاریخ پیامبر اسلام صلي الله عليه و آله، از  محمد ابراهیم آیتی و ابو القاسم گرجی  ،مراجعه نمائید.

پی نوشت ها :

۱. محمد ابراهیم آیتی و ابو القاسم گرجی، تاریخ پیامبر اسلام صلي الله عليه و آله، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۶۶، چاپ چهارم، ص ۱۲۹ - ۱۳۲ ؛ الكامل في التاريخ، ابن اثير، بيروت، دار صادر ،ج ۲ ،ص ۷۶ -۷۷ .

۲. تاریخ پیامبر اسلام صلي الله عليه و آله، همان، ص ۱۳۲  - ۱۴۵؛ الكامل في التاريخ، همان ، ص ۷۸ .
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات