تصویر

بهترین دعا

بهترین دعا

امام زمان علیه السلام

تأمل در گفتار

تأمل در گفتار

وَ لا تُحَدِّثِ النّاسَ بِكُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ فَكَفى بِذلِكَ كِذْبا

هر چه را شنيدى (بدون بررسی ) براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى تو كافى است.

صفحه‌ها