هر که برای خدا فروتنی کند، خداوند او را بالا برد

facenama

نظرات