حدیث امام حسین علیه السلام درباره عبادت کردن

امام حسین « علیه السّلام »

کسی که خداوند را آنطور که شایسته اوست عبادت کند خداوند بیش از آنچه آرزو و کفایت اوست به او می دهد

موسوعه کلمات امام حسین «علیه السلام» ۷۴۸،ح۹۰۶

facenama

نظرات