آيا درست هست که امام حسين(علیه السلام) با يزيد پسر عمو بودند؟

اولاً اينکه اصلاً امويان قريشي باشند با شک و ترديد جدي مواجه است.
از تتبع متون تاريخى و روش امويان که دأب آنان تحريف واقعيتها و جعل احاديث بوده است به نظرمى رسد اين جريان هم مانند ساير موارد ، توسط دستگاه بنى اميه ساختگى باشد که بنى اميه باجعل آن خواسته اند نسب خود را به نسب رسول خدا رسانده خود را از قريش بشمارند.
در کتاب سفينة البحار از کتاب کامل بهايى نقل کرده که: «اميه پسر عبدالشمس نبود بلکه غلامى بود از اهل روم و چون زيرک و دانا بود عبدالشمس او را آزاد کرده و پسر خوانده خويش قرارداد. از اين رو اميه را  پسر عبدالشمس گفتند».(۱)
برهمين اساس اميرالمؤمنين نامه اى را در پاسخ به ادعاى معاويه که او خود را منسوب به عبد مناف دانسته بود ، اسرار نسب بنى اميه را به عبد مناف برملا نمود که نسب بنى اميه به عبد مناف حقيقى نيست بلکه الحاقى و الصاقى است .و فرمود :« معاويه تو خودرا از طريق نسب منسوب به عبد مناف ادعا کردى اميه پدربزرگ تو مانند پدر بزرگ من هاشم و حرب جدّ تو مانند عبدالمطلب جد من و ابوسفيان پدر تو مانند پدرمن ابوطالب نيستند ...ونسب حقيقى مانند نسب ادعاى و چسبانده شده نيست» .  ( ۲)

ثانیاً بر فرض پذيرش قريشي بودن امويان،قطعاً و يقيناً امام حسين(عليه السلام) و يزيد بن معاویه پسرعمو نيستند.بلکه اگر قريشي بودن امويان را بپذيريم در چند نسل قبلي آنها به هم مي رسند.
خلاصه شجره نامه پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ابوسفيان  :
 عبدمناف – هاشم – عبدالمطلب – عبدالله – محمد (ص).
عبدمناف – عبدالشمس – اميه – حرب – صخر (ابوسفيان).

عبدالمطلب ابدا در شجره پدران ابوسفيان قرار ندارد و تنها نسب مشترک او با پيامبر (ص) به عبد مناف باز مي گردد ! يعني امام حسين (ع) و يزيد تا نسلها قبل نيز رابطه خويشاوندي نداشته اند !


پی نوشتها:

(۱). قمى ،شيخ عباس، سفينة البحار دارالمرتضى بيروت بى تا ماده ام ج ۱ ص ۴۶.

(۲). نامه  ۱۷ص۳۷۴ نهج البلاغه ،صبحى الصالح کتاب ۱۷ ص۳۷۴.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات