آیا ارتباط و ازدواج با جن ممکن است؟

ارتباط و ازدواج با جن

درباره مسله جنیان باید گفت حقیقت آن است که اجمالاً می‌دانیم جن گاهی در زندگی انسان تأثیر گذاشته و بعضی از انسان‌ها نیز در زندگی جنیان مؤثر می‌باشند اما این موضوع به دلیل پنهان بودنش همراه با قصه سازی‌های زیادی شده است که به بسیاری از داستان‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.
جن می‏توانند با بعضی از انسان‏ها ارتباط برقرار کنند. چنان که بعضی از آنها با انسان ارتباط برقرار می‏ کردند. در مورد انبیا و ائمه(ع) در روایت آمده است که چنین ارتباطی داشتند و گاهی نیز ارتباط جن مشرک و کافر با بعضی از انسان‌ها موجب افزایش گمراهی و طغیان آنها می‏ شد: «و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً؛ و این که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می‏بردند و آن‏ها سبب افزایش گمراهی و طغیان می‏ شوند».(۱)
بنابراین جن چه مؤمن و چه کافر با انسان ارتباط برقرار می‏کنند و این موضوع به صراحت در قرآن و روایات و حکایات نیز وارد شده است.
از سوی دیگر بنا بر آیات قران مسلم است که جن‌ها هم مانند انسان ها، توالد و تناسل دارند، در چند آیه در وصف حوریان بهشتی آمده است که«لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان»(۲)
حوریان بهشتی را قبل از شوهرانشان، نه آدمی و نه جن دست زده است.
این آیه به وضوح دلالت دارد بر این که جن هم آمیزش دارد و تکثیر نوع آن به وسیله مقاربت نر و ماده صورت می‌گیرد اما این که بین آن‌ها و انسان‌ها ازدواجی صورت می‌گیرد یا خیر؟
پاسخی قطعی نمی‌توان به آن داد ولی برخی از مفسران براساس آیه ۲۶ سوره الرحمن ؛ "فیهِن‌َّ قـاَصِرَات‌ُ الطَّرف‌ِ لَم یطمِثهُن‌َّ اِنس‌ٌ قَبلَهُم ولا جان‌ّ؛(۳) در آن باغ‌های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از این‌ها با آنان تماس نگرفته است‌. ازدواج جن با انسان را ممکن دانسته‌اند. (۴ )
ولی ما برای این نوع ازدواج به نمونه‌ای دست نیافتیم‌ تا بگوییم این ازدواج در دنیا واقع می‌شود یا نه ؟ یا این که نشان دهد که اگر جنی با انسانی ازدواج کند فرزند او جن خواهد شد یا انسان.

پی‌نوشت‌ها:
۱. جن (۷۲) آیه ۶.
۲. رحمان (۵۵) آیه ۵۶ و ۷۴.
۳. همان.
۴. الفرقان فی تفسیرالقرآن‌، ج ۲۷ ـ ۲۸، ص ۵۲، مؤسسه اعلمی‌، تفسیرکبیر، فخررازی‌، ج۱۰، ص ۳۷۴، داراحیاء الثراث العربی .

facenama

دیدگاه‌ها

با سلام

با سلام
لطفا نظر را منتشر كنيد
بر اساس آيه قرآن كريم :۲۱ سوره روم:وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا: زوج هر كسي از جنس خود اوست و امكان ازدواج با جنس ديگر نيست و براي همين ما تاكنون نمونه ازدواج جن و انسان را نداشتيم و البته ازدواج بمعناي واقعي آن منظور آيه است و الا الان برخي انسانها با حيوانات هم ازدواج مي كنند!!

تصویر پاسخگوی اعتقادی

پاسخ :

پاسخ :
با سلام وتشکر .
بلی ازدواج معمول ومتاول وطبیعی همان است که ذکر نموده اید ولی در تحلیل مسله باید گفت بنا بر آیات قران مسلم است که جن ها هم مانند انسان ها ، توالد و تناسل دارند ، در چند آیه در وصف حوریان بهشتی آمده که حوریان بهشتی را قبل از شوهران شان ، نه آدمی و نه جن دست زده است.
این قبیل آیات به وضوح دلالت دارد بر این که جن هم آمیزش دارد . تکثیر نوع آن به وسیله مقاربت نر و ماده صورت می گیرد. اما این که بین آن ها و انسان ها ازدواجی صورت می گیرد ، پرسشی است که پاسخی قطعی نمی توان به آن داد .
برخی از مفسران براساس آیه ۲۶ سوره الرحمن «فیهِن‌َّ قـاَصرَات‌ُ الطَّرف‌ِ لَم یَطمِثهُن‌َّ اِنس‌ٌ قَبلَهُم ولا جان‌ّ;(۱) در آن باغ‌های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از این‌ها با آنان تماس نگرفته است» ازدواج جن با انسان را ممکن دانسته‌اند. (۲ )
جدای از احتمال و امکان عقلی ، در مقام تحقق خارجی باید گفت که پذیرش این احتمال چندان قابل قبول نیست . نمونه مستند و مشخصی هم از این امر در دست نیست .
پی نوشت ها :
۱. رحمان(۵۵) آیه ۵۶ و ۷۴.
۲. الفرقان فی تفسیرالقرآن‌، جزء، ۲۷ ـ ۲۸، ص ۵۲، مؤسسه اعلمی‌، تفسیرکبیر، فخررازی‌، مجلد۱۰، ص ۳۷۴، داراحیأالثراث العربی .

نظرات