فلسفه حجاب چیست؟

کسانی که اصول دینی را با براهین عقلی پذیرفته اند، شکی در حسن و مزیت حجاب ندارند. چرا که خدای متعال را حکیم می شناسند و تمام دستورات آن را دارای حکمت می بینند. با این حال می توان به نحو تفصیلی نیز مطالبی در این باره بیان کرد:

مرور سابقه تاریخی بشر نشان می دهد که زنان به طور طبیعی و فطری پوششی متفاوت با مردان داشته اند و غالبا پوشش آنها بیشتر بوده است. و انسان همیشه همراه داستان آدم و حوا بوده است که جرم و خطا، عقوبتی چون عریان شدن در پی دارد. و اگر امروزه برهنگی، به عنوان بخشی مهم از تمدن غرب در آمده و خود را بر جهان تحمیل می کند، ناشی از بیماری بشر و خروج او از حدود فطری اش است.

علاوه بر فطرت عقل نیز سخنان متعددی درباره حجاب دارد، از جمله اینکه:

۱- انسان مجموعه ای از استعدادهای مختلف و متضاد است. که هر کدام بخشی از مصالح انسان را تامین می کند. توجه بیش از حد به یک جنبه، سبب راکد ماندن و از بین رفتن سایر استعدادها می شود.

تمایل غریزی به جنس مخالف، زمانی که منجر به تشکیل خانواده، تولید نسل، داشتن همدم و انیس می شود، امور زندگی انسان را به سامان رسانده و به سعادت انسان کمک می کند.

اما زمانی که این تمایل غریزی با جلوه گری در مجامع عمومی، تحریک می شود، نتیجه همان خواهد بود که فرهنگ برهنگی غرب به دنبال داشته است. از هم پاشیدگی نهاد خانواده، تنوع طلبی مردان، فروکاسته شدن شخصیت زن به عنوان یک ابزار جنسی و ...


۲- حجاب عاملی است که زن را در جامعه به عنوان یک انسان و فارغ از جنبه جنسیتی خود نشان می دهد. این امر سبب می شود که نگاه های شهوانی به زن در جامعه برچیده شده، و توانایی های حقیقی زن برای کمک به سعادت جامعه، به کار گرفته شود. در این روال ارزش یک زن در جامعه، به جاذبه های جنسیتی او نیست که با سپری شدن دوره جوانی اش، یک عنصر فاقد ارزش شود. بلکه ارزش و شرافت انسانی برای او مد نظر قرار خواهد گرفت.


۳- محدود بودن مرد به همسر خویش و مجاز دانستن مسائل شهوانی تنها در محدوده همسر، سبب می شود که تنوع طلبی در مردان برانگیخته نشود در حالی که اگر مرد در جامعه با انواع جلوه های زنانه مواجه باشد، ممکن است به زودی نسبت به همسر خود، احساس سردی کرده و این امر نقطه آغازین سست شدن بنیاد خانواده و بسیاری از معضلات دیگر است.

۴- زن با استفاده از حجاب، نشان می دهد که عفت و حیا دارد و اراذل و اوباش جامعه، به خود اجازه نمی دهند که برای زنان محجبه مزاحمت ایجاد کنند. در حالی که جلوه گری در خیابان ها، چراغ سبزی برای اراذل است.

و ... .

facenama

نظرات