برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟

كنترل غریزه شهوت

بي ترديد يکی از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسی است. اين نيرو که از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي تحرکی را پشت سر مي گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شکفتگی آن فرا مي رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را در بر مي گيرد و بر تمامی رفتار انسان اثر می گذارد. به همين دليل غريزه جنسی و نيروی شهوت فرد را با مشکلاتی مواجه می سازد.

براي تعديل و کنترل غريزه جنسی راه های متعددي وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره مي کنيم. اما قبل از آن بيان اين نکته لازم است که کنترل غريزه جنسي به صورتي که منطبق با فطرت انسانی باشد، امري ممکن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن هايی که از مبانی اخلاقی و معنوی محکم و متينی برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگی خوب و مطلوبی از حيث ارزش های اخلاقی بهره مند هستند و اراده قوی دارند، به خوبی مي توانند از پيامدهای منفي آن مصون باشند.
براي کنترل غريزه جنسی هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خود شما می شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:

۱- برنامه ريزي براي کار مداوم:
جوانان و نوجوانان از نيروی سرشار و فوق العاده ای برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه های ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سنی آن ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غريزه جنسی در آنان پيشگيری مي شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می شود. اگر نيک بنگريم افرادي که به کار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه های مثبت و سالم به کار می اندازند، کم تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران های روحی می شوند. کار موجب می شود نيرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی های اضافی تبديل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام های بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

۲- تنظيم خواب:
تحقيقات نشان مي دهد که بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسی از فکرهای ناسالم و خيال پردازی هايی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي می شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و يک سری مسايل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشيده خواهد شد. بنابراين، يکی از روش های پيشگيری از انحرافات اين است که برنامه خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد که کاملاً خسته و آماده خواب هستيد. لازمة اين کار اين است که در طول روز مشغول فعاليت های مهم بوده و به اندازه کافي کار کرده باشد.
طبيعي است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افکار و انديشه های شهوانی و تحريک آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان می آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي می يابد. يکي از روان شناسان در اين باره مي گويد: نيمه اول شب بيش از نيمه دوم آن به بدن نيرو می دهد بنابراين بايد از آن به نحوی مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينکه از خواب بيدار شديد. بي درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد که بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان بار است، جسم را سست و ناتوان مي سازد و وسوسه هاي شوم در دل فرد ايجاد می شود.

۳- دوري از محيط هاي آلوده و ناسالم:
يکي از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محيط آلوده و محرک های شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرک در گرايش های انحرافی، منجر به طغيان غريزه جنسی در جوان مي شود. مسايلي از قبيل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال های تلويزيونی و فيلم های خارجی و هم چنين استفاده نادرست از اينترنت در تحريک شهوت و غريزه جنسی جوان مؤثر است شايد براي برخی از نوجوانان يادآوری و تذکر مسايل دينی و اخلاقی چيزی بيهوده و غير ضروری تلقی شود، زيرا آن ها نه در فکر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقی و دينی را می پذيرند، اما برای شما که روحيه مذهبی قوی داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می خواهيد از جوانی تان به خوبی استفاده کنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعی کنيد از محيط های آلوده و ديدن عوامل تحريک کننده، جداً پرهيز نماييد.

۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت:
يکی از زمينه های پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بي برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می کند. آن ها به تدريج سرخورده و مأيوس می شوند و در نتيجه به دنيای درون خويش پناه می برند و در کنج خلومت و انزوا راهی براي مشغوليت خود می جويند.

۵- بر خورداري از روابط سالم انساني:
جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي بند و بار دوست و رفيق هستند، کم کم به انحرافات کشيده می شوند و تحت تأثير امور شهوانی قرار می گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه ها است. در سنين بلوغ صحبت های آهسته و در گوشی بين نوجوانان بيش تر می شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ ترها طرح می شود. براي پيشگيری از انحرافات اخلاقی سعی کنيد از دوستي های آلوده و مشکوک جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نماييد.

۶- پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش:
همه آنچه بيان شد، به نحوی می توانند در پيشگيري از انحرافات اخلاقی و طغيان شهوت و غريزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضروری است و به صورت زيربنايی در شخصيت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهی است. ما در عصری زندگي می کنيم که جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يک سره غرق در جاذبه های نفساني و امور شهوانی گرديده است. در شرايط کنونی، خلأ عظيم و هولناکي از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامی مشکلات انسان ها نيز از همين جا ناشی شده است.
اگر با تقويت ايمان و نيروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شک بخشی از مشکلات آنان به ويژه در زمينه مسايل اخلاقي و شهوت و غريزه جنسي درمان می شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می بيند و بر اساس عملکرد افراد به آن ها پاداش می دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می باشد، در اين صورت احتمال اينکه مرتکب گناه نشود بسيار زياد است.

يقين داشته باشيد، تا زماني که نيروی ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعيت کنونی که عوامل تحريک کننده بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيزي سعي کنيد نيروی ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور کنيد. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را ياري می کند تا از هر گناهی مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزه جنسی قرار نگيريد. خداوند در قرآن می‎فرماید: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَآءِ َالْمُنكَرِ؛[عنكبوت/۴۵] به درستی كه نماز انسان را از هرگونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‎دارد.» نماز واقعي نه تنها والاترين عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقي مي شود، بلکه عامل تهاجمی عليه انحرافات و شهوت ها نيز محسوب می گردد.

۷- تسهيل و تسريع درازدواج:
علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غريزه جنسی می کند، بايد برای ازدواج که يگانه راه درست ارضای غريزه جنسی می باشد، نيز اقدام کند به اين معنا که پسرها از ۱۸ سالگي به بعد می توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرايط را مساعد می بينيد، از همين سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن ها آمد به دلايل نوعاً غير موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبي ندارد و... از ازدواج خودداري نکنند و والدين هم سنگ اندازی های غير منطقی نداشته باشند.
اميد است با رعايت اين نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزه جنسی و حس شهوت را در خويش کنترل و مهار نماييد و زمانی که فرصت مناسب براي ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام کنيد. البته توجه داريد که ازدواج کردن غير از فرزند آوری است اگر میگوييم در اين سن ازدواج کنيد منظور رسيدن به تمام کار کردهای ازدواج نيست.

علاوه بر راهکارهای ارائه شده که رعايت آن ها می تواند به شکل زيربنايی اين مشکل را برطرف کند يک سری توصيه های کاربردی تر به اختصار ارائه می شود:
۱- مراقب نگاه تان باشيد.
۲- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخی کردن با آن ها جداً خودداري کنيد.
۳- از فکر کردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسی خودداري کنيد.
۴- از نگاه کردن به تصاوير و فيلم های تحريک کنند جداً خودداري کنيد.
۵- از شوخي های جنسی و محرک پرهيز کنيد.
۶- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهای محرک و داراي کالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و... را به حداقل برسانيد.
۷- براي تعديل نيروی جنسی خود حتماً ورزش و تحرک جسمانی و کار فيزيکی و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ کنيد.
۸- دعا و توسل براي نگهداری ايمان و رفع مشکلات می تواند مفيد باشد.
۹- روزه گرفتن موجب کاهش نيروی جنسی می شود.
۱۰- سعي کنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده کنيد.

در پايان توجه شما را به اين روايت جلب مي کنيم:
امام علي(ع) مي فرمايند: «اکره نفسک علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها؛ با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقی را به نفس سرکش خود تحميل کن، زيرا خواهش طبيعی بشر بر شهوات و رذايل اخلاقی است.» [فهرست غرر، ص ۳۰۹.]

facenama

دیدگاه‌ها

سلام. آیا غذایی هست که شهوت

سلام. آیا غذایی هست که شهوت رو کم کنه؟

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

مطالبی را در قالب نکات زیر تقدیم می داریم:
۱. یکی از مهم ترین عوامل کاهش نیروی غریزه جنسی و شهوت، عدم استفاده از خوراکی ها و مواد غذایی انرژی زاست . در عوض استفاده از مواد غذایی که باعث کاهش نیروی غریزه جنسی می شوند.
معرفی غذا ها و خوراکی های کاهش دهنده میل جنسی، خارج از اختیارات این مرکز و مسئولیت کارشناسان می باشد. بهتر است در این زمینه به متخصصان طب گیاهی و سنتی مراجعه کنید .می توانید به کتاب هایی که در زمینه خواص مواد غذایی و خوراکی ها نگارش شده است ، مراجعه کنید . خوراکی های کاهش دهنده میل جنسی را با مشورت با متخصص به کار ببرید .علاوه بر اینکه داروهایی هم برای این امر امروزه به بازار آمده که می توانید زیر نظر روان پزشک از آن ها استفاده کنید.
ضمناً می توانید برای کاهش نیروی غریزه جنسی و شهوت، از غذاها و میوجات و سبزیجات با طبیعت سرد مانند: ماست، دوغ، خيار، هندوانه، انواع ترشیجات، برخی از سبزيجات مانند: ترخون، گشنيز و...استفاده کنید.
۲. باید از مصرف غذاها و خوراکی هایی که طبع گرم دارند و باعث تقویت و افزایش شهوت و نیروی جنسی می گردد، تا حد ممکن کم مصرف کرد و در مصرف آن ها زیاده روی نکرد.
در ذيل برخي از مواد غذايي كه باعث تقويت قواي جنسي و شهوت مي‌شود، ذكر مي‌گردد:
خرما، شيرخرما، عرق بيدمشك، عرق کاسنی، هويج و آب هويج، موز، نارگیل، پیاز، نخود، شلغم، انجير، دارچين، ترنجبين، رازيانه، كنجد و روغن كنجد، تخم مرغ، سير، پياز، بادنجان(به شرطي كه در مجاورت مستقيم آتش و بدون روغن پخته شود) روغن زيتون، ارده شيره و حلوا ارده، انار، گوشت با تخم مرغ، شير و عسل با هم ، انواع مغزی جات ، خرمالو، موز، فسنجان، بعضي از سبزيجات مانند: نعناع، کلم، کاهو، شاهي و تخم آن.
۳. برای کنترل و تعدیل غریزه جنسی راهکارهایی متعدد و فراوانی وجود دارد. می توانید آن ها را در سایت پاسخگو و دیگر سایت های مرتبط مشاهده کنید و آن ها را به فراخور حال تان به کار ببرید.
۴. میل جنسی یک پدیده کاملاً طبیعی برای تداوم و بقای نسل بوده که در وجود انسان نهاده شده و عاملی است برای ازدواج و شکل گیری زندگی اجتماعی انسان، بنابراین توصیه می شود به جای اینکه با به کارگیری روش هایی به سرکوب میل جنسی خود بپردازید و با مصرف برخی مواد غذایی و خوراکی ها، میل جنسی را در خود کاهش دهید، سعی کنید به گونه ای کاملاً مشروع میل جنسی خود را ارضا کنید.
۵. باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات ازدواج، خود ساخته یا تحمیل برخی از آداب و سنن و فرهنگ نادرست جامعه و اطرافیان و محیط است. اصلاح آن بر عهده تک تک افراد جامعه و از جمله خود شما است .به همین خاطر توصیه می شود که به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید .با بازنگری همه جانبه، روزنه‌هایی هرچند اندک برای ازدواج (که در پرتو تلاش شبانه‌روزی شما مسیر است) بر خود بگشایید. توصیه می شود از مشکلات مالی نهراسید . به وعده الهی امیدوار باشید .مقدمات ازدواج را فراهم نمایید که به یقین به این وسیله و به موجب دوری از گناه، گشایشی در کار شما به وجود خواهد آمد.
خداوند در قرآن كريم مى ‏فرمايد:
«كسانى كه تنگ دست مى ‏باشند ،دلهره فقر و عدم امكانات مادى نداشته باشند كه از ناحيه فضل و رحمت خاص خداوندى در امر نكاح و ازدواج كمك خواهد شد». وعده خداوند قطعى است . كسى نمى‏تواند به آن بدبين باشد. پيامبر اكرم(ص) نيز مى‏فرمايد:
«اگر كسى به اين مطلب اعتقاد نداشته باشد، به خداوند سوء ظن دارد و آن ظلم و گناه بزرگى است». اما اگر به هر دليلي فردي نتوانست غريزه جنسي خود را از طريق ازدواج تأمين و ارضا کند ،بايد به طور موقت آن را کنترل کند، يعني از راه عفت و پاکدامني و حفظ خود از گناه و در غلطيدن به هواهاي شيطاني و شهواني جلوي سقوط خود را بگيرد، هر چند ممکن است سخت و دشوار باشد، ولي ممکن است.

موفق باشید.

سلام من دختری ۱۷ ساله هستم

سلام من دختری ۱۷ ساله هستم حدود ۲ سال هست که خودارضایی رو ترک کردم یا بهتره بگم به خودم تحمیل کردم که این کار ممنوعه
ترک کردم تا درسام بهتر بشه و چون تو تیزهوشان درس می خونم همیشه سر این موضوع عذاب وجدان می گرفتم همیشه به خاطر خودارضایی احساس گناه میکردم واسه همین حتی نگاه کردن به پسر ها رو هم برای خودم ممنوع اعلام کردم ولی الان احساس می کنم افسرده شدم حتی درس هامم افت کرده حالا می فهمم شاگرد های تنبل چه احساسی داشتن الان حس میکنم به خودم ظلم کردم هیچ حسی به زندگی ندارم و جایی که باید خوشحال باشم نمی تونم مثل اینکه مردم مثل اینکه روحم رو گم کردم به خاطر همین تصمیم دارم با اراده خودم دوباره شروعش کنم چون افسردگی برام کرون تر از خودارضایی نموم شد
شما بهم بگین کدوم راه بهتره ؟ خودارضایی یا نابود شدن خودم؟

تصویر شهرسوال

پرسشگر گرامي، سلام؛ از

پرسشگر گرامي، سلام؛ از اعتمادتان به اين مرکز و مطرح کردن سوالتان با ما از شما تشکّر مي کنيم.
به جرات مي توان گفت که غريزه جنسي در انسان قوي ترين غريزه مي باشد. به نحوي که حتي بوده اند انديشمنداني در غرب که ادعا کرده اند که همه رفتارهاي انسان در زندگي به نحوي برخاسته از اين غريزه مي باشد.
در صورت نداشتن شرايط ازدواج انسان بايد غريزه جنسي را کنترل کند. قران کريم در اين زمينه مي فرمايدک وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتي يغنهم‏الله من فضله» (سوره مباركه نور، آيه شريفه ۳۳)، خداوند در اين آيه، صريحاً دستور به عفاف و خود نگهداري مي‏دهد و اين بهترين شيوه و روشي است كه با به كار بستن آن روح ايمان و تقوا در انسان پرورش مي‏يابد و سبب تقويت اراده و تسلط بر نفس مي‏شود و روحيه عفّت در انسان زنده مي‏گردد.
البته که کنترل غريزه جنسي راهکارهايي دارد که اگر مايل باشيد به آنها اشاره مي کنيم ولکن کنترل کردن شهوت به معني خاموش شدن آن نيست بلکه نياز جنسي هميشه وجود دارد و کنترل کردن تنها ميزان آن را کاهش مي دهد. شما نمي توانيد غريزه جنسي را سرکوب کنيد و يا انکار کنيد و اصلا اين به صلاح هم نيست. بلکه بايد کنترل کرد يعني با علم به اينکه اين غريزه وجود دارد و بد هم نيست ولي شرايط ارضا وجود ندارد آن را کاهش بدهيد.
همچنين کنترل غريزه جنسي مشکلي ايجاد نمي کند اگرچه ترجيح اين است که هر چه زودتر ازدواج کنيد تا اين فشار را تحمل نکنيد و البته اين مستلزم تلاش و کوشش براي فراهم کردن شرايط ازدواج از ناحيه شماست. به هر حال تحمل فشار هاي جنسي آسيب هايي نيز دارد و شما بايد به حداقل ها اکتفا کنيد.
قوي شدن نفس به معني حذف شدن نياز جنسي نيست و اين نياز هست و فشار خود را مي آورد. البته که کنترل نياز جنسي بهتر از حذف و اعتنا نکردن و انکار آن است. کنترل کردن به معني ايجاد شرايطي است که شدت آن را کم کند ولي حذف کردن به معني انکار کردن آن است و انکار کردن شما واقعيت آن را نفي نمي کند.
ولکن گاهي نيز انسان ممکن است نياز جنسي را سرکوب کند. فشار اطرافيان يا ترس خود فرد از تکانه هاي جنسي ممکن است باعث انکار اين نياز از ناحيه فرد شود، و فرد اين نياز را احساس نکند. ولکن اين نياز واقعا وجود دارد و در ناهشيار کاملا فعال است وقتي شما اين نياز را بصورت ناهشيار سرکوب کنيد و از آن خبر نداشته باشيد اين نياز ساکت نمي نشيند و به دنبال فعال شدن و نشان دادن خود است ولي ناهشيار شما اجازه بروز به او نمي دهد در نتيجه او خود را تحريف کرده و به شکل ديگري در روان شما ظاهر مي شود ممکن است شما درد هاي جسمي را تجربه کنيد، ممکن است تيک بگيريد يا ترس ها و اضطراب هاي خاص دامن گير شما شود و اين يعني سرکوب غريزه جنسي که صدمات مختلفي مي تواند به دنبال داشته باشد.
بنابراين مسير درست کنترل نياز جنسي است نه سرکوب و انکار آن. اگر مايل باشيد راهکارهاي کنترل جنسي را برايتان ارسال مي کنيم.

سلام کمکم کنید از وقتی ب بلوغ

سلام کمکم کنید از وقتی ب بلوغ رسیدم بدون اینکه شهوت داشته باشم یا به اوج لذت برسم منی خارج میشه با این که هیچ لذتی نداشتم و این اتفاق تقریبا هرروز میوفته چکار کنم؟؟؟؟؟کمکم کنید جواب بدین لطفا

تصویر پاسخگوی احکام

سلام

سلام

با تشکر از ارتباط شما

اگر ترشحی که خارج می شود شرائط منی (با جهش و شهوت خارج شده باشدوبدن نیز سست شود) را ندارد غسلی برشما واجب نمی گردد.واگر رطوبتی که خارج شده شرائط منی را داشته باشد غسل واجب می گردد.

سلام

سلام
من برادر ۱۴ساله ای دارم ک جدیدا فهمیدیم ک به دیدن فیلم های پورنو معتاد شده دیقین نمیدونیم از چه راهی به این فلیما دس پیدا میکنه چن وقتیم نگذاشتیم تلگرام داشته باشه ولی بعد چن وخ دوباره نصب کرد گوشیشو از گرفتیم اما با آزار واذیت مادرم وما وبهم ریختن خونه میخاد دوباره گوشیشو پس بگیره خلاصه خانواده رو عاصی کرده پرخاشگری میکنه کلن غیر قابل کنترل شد هرچی براش از خدا پیغمبر میگیم روش اثر نداره حرف حرف خودشه ماخانواده تقریبا مذهبی هستیم لطفن کمکمون کنید ک باید چ کنیم با این نوجوان پرخاشگرومعتاد به فیلم پورنو

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

با راهکارهایی مناسب می توان از دام اعتیاد به پورنوگرافی خلاص شد بنابراین اگر افراد معتاد به استفاده از پورنوگرافی هستند، تغییراتی در کارهایی که هر روز انجام می دادند، بدهند:
- از حضور در موقعیت های پرخطر که باعث می شود از مواد پورنوگرافی استفاده کنید، امتناع کنند. - فهرستی از نتایج منفی و مثبت استفاده از فیلم یا تصاویر مستهجن تهیه و با خود مرور کنید.
- سعی کنند کمتر تنها بمانند. بهتر است همیشه یک یا چند نفر در اطراف شما باشند.
- هر عاملی که باعث کشیده شدن آنان به طرف استفاده ار فیلم یا تصاویر مستهجن تهیه و با خود مرور کنید.
- سعی کنند کمتر تنها بمانند. بهتر ست همیشه یک یا چند نفر در اطراف شما باشند.
- هر عاملی که باعث کشیده شدن آنان به طرف استفاده از مواد پورنوگرافی می شود، کنار بگذارند.
- با تکنیک های ساده بر اضطراب، خشم و افسردگی خود غلبه کنند و فعالیت هایی که باعث آرامششان می شود، انجام دهند البته در کنار این راهکارها توصیه می شود حتماً به یک متخصص مراجعه کنند.

***
این متن را جلوی چشمان ایشان قرار دهید تا مطالعه کنند:

مطالبي را در قالب نكات خدمتتان عرض مي نماييم:
۱) تصاوير و متن‌هاي مستهجن، قدرت تخيل انسان را به كار مي‌اندازند كه بار‌ها و بارها، دوباره و دوباره به آن سايت‌ها مراجعه كنند. فرد در ذهن خودش اين تصويرها و داستان و متن‌ها را بارها و بارها در ذهن خود تصور مي‌كند و تحريك مي‌شود. معتادان به اين سايت‌ها كم‌كم وقت بيشتر و بيشتر و تصاوير مستهجن‌تر و مستهجن‌تري را طلب مي‌كنند. اما اين فقط در فضاي مجازي اينترنت نيست. هر چه كه فرد بيشتر پيش مي‌رود و بيشتر در سايت‌هاي مستهجن غرق مي‌شود، تشخيص فضاي مجازي از فضاي واقعي و التزامات اخلاقي‌اش برايش مشكل‌تر مي‌شود. در درجه اول ديگر هيچ محتواي مستهجني براي او شوك‌برانگيز نيست. او ديگر ميخكوب نمي‌شود. هيچ چيزي برايش زشت نيست. در سايت‌هاي مستهجن فقط به تمايلات طبيعي جنسي پرداخته نمي‌شود. بخش عظيمي از اين تصاوير و متن‌ها مربوط به كساني است كه از انحرافات جنسي رنج مي‌برند. در آخرين مرحله و شديد‌ترين مرحله از اعتياد به سايت‌هاي مستهجن، خود فرد هم ممكن است اين رفتارهاي انحرافي را انجام دهد. پس با همۀ اين مشكلات بايد اقدامي كرد.

۲) درمان مشكل اعتياد مجازي (ديدن تصاوير مستهجن):
اگر هنوز هم به دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن عادت دارید نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.
توجه: ممكن است اين موارد درنظر بعضي ساده جلوه كند، ولي هنگام عمل روشن مي شود كه اثر معجزه آسايي دارد.
* ازدواج در نخستين فرصت: ازدواج، تاثير قابل توجهي در مبارزه بااين انحراف جنسي دارد.
* اجتناب ازتحريكات مصنوعي: مانند رمان هاي عشقي، فيلم ها و عكس هاي شهوت انگيز.
* داشتن برنامه فشرده و تمام وقت: براي تمام شبانه روز خود، برنامه تنظيم كنند، به طوري كه وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند. تفريح و ورزش را هم حتما در برنامه داشته باشيد.
* بايد عادتي جانشين عادتي گردد: روانشناسان مي گويند: براي ترك يك "عادت بد" حتمابايد سراغ "عادت خوب" رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.
* پرهيز از مطلق تنهايي: هرگز تنها نباشيد. تنهايي، محيط كاملا مناسبي براي پرورش ميكروب اين اعتياد است.
* تلقين و تقويت اراده: "تلقين" نيز در مبارزه با اين عادت، نقش مهمي را بازي مي كند. به گفته و اعتراف افرادي كه مبتلا به سايت هاي غيراخلاقي بوده اند: نخستين گام در اين راه "اراده وتصميم" است.
* پرهيز كامل از منحرفين: از معاشرت و همنشيني با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت، درهمه أوقات، بايد دوري جست.
- نكتۀ نهايي:
براي قطع كردن أعمال گناه سعي كنيد با مشغوليت پر نشاطي كه براي خود ايجاد مي كنيد، به يكباره از آن دست بشوييد و نگذاريد حتي دقايقي شيطان به سمت شما بيايد؛ روي پاي خود محكم بايستيد و نفس عميق بكشيد و بارها با خود تكرار كنيد كه "مي توانم". با ورزش و مشغوليت هاي صحيح در تن و فكر خود خستگي ايجاد كنيد تا فضاي خالي براي جولان شيطان وجود نداشته باشد.
ضمناً براي جلوگيري از مشكلات زندگي به مقولۀ ازدواج بيشتر فكر كنيد. صحبتي با والدين داشته باشيد تا مقدمات ازدواج برايتان ايجاد شود.
از دوست مذهبي خود هم كمك بگيريد و بگوييد شما را تنها نگذارد. دوستان در اين امر مي توانند نقش بسزايي داشته باشند.
براي اطلاعات بيشتر حتما با بخش تلفني اين مركز (۰۹۶۴۰۰) بدون پيش شماره تماس داشته باشيد.

موفق باشید.

من دختری ۲۷ ساله هستم مدت ۱۰

من دختری ۲۷ ساله هستم مدت ۱۰ سال خود ارضایی کردم هر روز عذاب وجدان و احساس گناه , هر روز و هر شب از خدا میخواستم کمکم کنه تا بتونم غلبه کنم بعد عاشق شدم عاشق پسری بسیار متدین , رابطه برای ازدواج بود, عشق من به ایشون انقد زیاد بود که بالاخره تونستم کنار بزارمش, ایشون منو به خدا بیشتر نزدیک کرد . ایمان منو قوی تر کرد , الان یکسال ترک کردم, ایمانم به خدا انقدر زیاد شده که دیگه ترس گناه کردن دارم و دیگه اصلا وسوسه نمیشم, ان شاالله خدا به همه کمک کنه

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

ممنون از شما که کار شایسته خود را با ما و مخاطبین این سایت به اشتراک گذاشتید.
امیدواریم و از خدای متعال خواهانیم که کماکان با صلابت انسانی و اخلاقی و الهی خود این مسیر خوب را طی کنید.

موفق باشید.

سلام ممنون از مطالبتون!من یه

سلام ممنون از مطالبتون!من یه دختر ساده و درسخون بودم و از روابط جنسی هیچ اطلاعی نداشتم... هیچ اطلاعی!! که به محض اینکه وارد سن ۱۳سالگی شدم دختری که به عنوان دوست پذیرفته بودم این مطالب را برای من باز کرد و از لذتش برایم گفت!من در ابتدا متعجب بودم من تا قبل از آشنایی با اوفیلم های زیادی در این زمینه دیده بودم ولی فکر نمیکردم ...او مرا به خواندن رمان های عاشقانه تشویق کرد و من فیلم هایی که قبلا خیلی بی تفاوت تماشا کرده بودم با حرارت دوباره دیدم! در پی این بودم که این لذت را تجربه کنم!میدانستم کار اشتباهیست ولی دست خودم نبود!نمیخواستم گناه کنم !اوایل این شهوت شدت نداشت و تنها با فکر کردن یادیدن دوباره فیلم ها کنترل میشد ولی هرچه میگذشت بدتر میشد!تا جایی که به خدا التماس میکردم که به من کمک کند الان من ۱۶ سال دارم و هنوز درگیر این حس هستم من خیلی تلاش کردم ولی نتوانستم! درسم افت کرد!من تکواندو کار بودم ولی الان دیگه باشگاه نمیروم حوصله ندارم همش توی اتاقمم دیگر به هیچ چیز علاقه ندارم!نه به موسیقی نه تکواندو نه نقاشی نه چیزایی که یه روزی عاشقشون بودم من با وانپزشک هم صحبت کردم ولی گفت تو این سن طبیعیه من گفتم یه وقتایی خودارضایی میکنم گفت چیزی نیس!کسایی که این شهوت و ندارن مریضن باید قرص بخورن !گفتم دارم دیوونه میشم!من حوصله هیچ کاری رو ندارم!من که انقدر شیطون بودم الان افسردگی گرفتم!بعضی وقتا به کارایی که قبل از این آشنایی کردم فکر میکنم و میگم من چیکار کردم که خدا کمکم نمیکنه؟!من یه روزی عاشق خدا بودم نماز شبم ترک نمیشد ولی الان دورکعت نماز صبحمم با بی حوصلگی میخونم!گناهم چی بوده که اینطوری باید مجازات بشم تو این چند سال مخصوصا امسال انقدر گریه کردم که کلا حالت چشمام عوض شده!دیکه واقعا خستم میگن من که تا اینجا رفتم ی بار بایکی باشم تا شاید لذتش از سرم بیافته ولی با درد سرای بعدش چیکار کنم!با پشیمونی که میاد سراغم!خانواده من هم با ازدواج دختر تا ۲۴ سالگی مخالفن!برام دعا کنید زود تر خوب بشم میتونم بگم مشکل من از خیلیای شما حادتره !چون من مشکلات دیگه هم دارم که نمیتونم بگم !فقط برام دعا کنید !اول خدا، بعدم شما !فقط برام دعا کنید!

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

پرسشگر گرامی،
ممنون که این مرکز را امین خود دانسته و درد و دلتان را برایمان بازگو کردید.
این اتفاقات به خاطر مشکلاتی که از قبل با آن مواجه شده اید، برای هر شخصی ممکن است پیش بیاید و نباید دنبال مقصر بگردید، بلکه می بایست با مدیریت فکری و روحی همان روال شاابی سابق را طی کنید تا بیشتر از این شیطان در شما نفوذ نکند. سعی کنید او را ناامید کنید و با مدیریت بهتر زندگی را به کام خود شیرین و شیرین تر کنید!

پرسشگر محترم،
همين كه متوجه گناه خود شده و قصد پاك شدن داريد، قابل ارزش و مايه تحسين است. به خاطر اين تصميم به شما تبريك مي گوييم.
تمام انسان‏ها در تمام دوره‏ هاي زندگي خويش مكلفند كه خود را اصلاح كرده، از ناپاكي پرهيز و دوري كنند. از گناهي كه مي‏ كنند، در پيشگاه خدا بخشش بطلبند، ولي آن چه در اين بين مهم به نظر مي‏ رسد و مي ‏تواند در تمام دوران شاخص شود، پرهيز از گناه در دوره نوجواني و جواني است.
تأكيد مي كنيم كه شما با يك توبۀ واقعي به زندگي عادي و بدون تنش برگرديد؛ توبه كننده، محبوب خداست، قرآن كريم فرموده: «ان الله يحب التّوابين؛(۱) يقيناً خداوند توبه كنندگان را دوست دارد.» و وقتي كه با توبه توانستيد رضايت الهي را بدست آوريد، قطعا رضايت امير المومنين(ع)، امام زمان(عج) و بقيۀ معصومين را بدست خواهيد آورد. به رحمت و محبت خداي متعال ايمان داشته باشيد؛ در روايتي از امام صادق(ع) آمده است:«اذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك و تعالى رحمته حتى يطمع ابليس فى رحمته؛(۲) وقتى روز قيامت فرا مى‌رسد خداوند رحمت خود را آنقدر وسعت و گسترش مى‌دهد كه حتى شيطان نيز به رحمتش طمع مى‌نمايد.»
از شکسته شدن توبه خود نیز ناامید نشوید. «صد بار اگر توبه شکستی باز آی ». ناامید کردن انسانها کار شیطان است. پس وسوسه های او را کنار گذاشته و با امید و پشتکار بر اصلاح نفس خود اصرار بورزید.

- مطالبي را در قالب نكات خدمتتان عرض مي نماييم:
۱) تصاوير و متن‌هاي مستهجن، قدرت تخيل انسان را به كار مي‌اندازند كه بار‌ها و بارها، دوباره و دوباره به آن سايت‌ها مراجعه كنند. فرد در ذهن خودش اين تصويرها و داستان و متن‌ها را بارها و بارها در ذهن خود تصور مي‌كند و تحريك مي‌شود. معتادان به اين سايت‌ها كم‌كم وقت بيشتر و بيشتر و تصاوير مستهجن‌تر و مستهجن‌تري را طلب مي‌كنند. اما اين فقط در فضاي مجازي اينترنت نيست. هر چه كه فرد بيشتر پيش مي‌رود و بيشتر در سايت‌هاي مستهجن غرق مي‌شود، تشخيص فضاي مجازي از فضاي واقعي و التزامات اخلاقي‌اش برايش مشكل‌تر مي‌شود. در درجه اول ديگر هيچ محتواي مستهجني براي او شوك‌برانگيز نيست. او ديگر ميخكوب نمي‌شود. هيچ چيزي برايش زشت نيست. در سايت‌هاي مستهجن فقط به تمايلات طبيعي جنسي پرداخته نمي‌شود. بخش عظيمي از اين تصاوير و متن‌ها مربوط به كساني است كه از انحرافات جنسي رنج مي‌برند. در آخرين مرحله و شديد‌ترين مرحله از اعتياد به سايت‌هاي مستهجن، خود فرد هم ممكن است اين رفتارهاي انحرافي را انجام دهد. پس با همۀ اين مشكلات بايد اقدامي كرد.

۲) درمان مشكل اعتياد مجازي (ديدن تصاوير مستهجن):
اگر هنوز هم به دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن عادت دارید نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.
توجه: ممكن است اين موارد درنظر بعضي ساده جلوه كند، ولي هنگام عمل روشن مي شود كه اثر معجزه آسايي دارد.
* ازدواج در نخستين فرصت: ازدواج، تاثير قابل توجهي در مبارزه بااين انحراف جنسي دارد.
* اجتناب ازتحريكات مصنوعي: مانند رمان هاي عشقي، فيلم ها و عكس هاي شهوت انگيز.
* داشتن برنامه فشرده و تمام وقت: براي تمام شبانه روز خود، برنامه تنظيم كنند، به طوري كه وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند. تفريح و ورزش را هم حتما در برنامه داشته باشيد.
* بايد عادتي جانشين عادتي گردد: روانشناسان مي گويند: براي ترك يك "عادت بد" حتمابايد سراغ "عادت خوب" رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.
* پرهيز از مطلق تنهايي: هرگز تنها نباشيد. تنهايي، محيط كاملا مناسبي براي پرورش ميكروب اين اعتياد است.
* تلقين و تقويت اراده: "تلقين" نيز در مبارزه با اين عادت، نقش مهمي را بازي مي كند. به گفته و اعتراف افرادي كه مبتلا به سايت هاي غيراخلاقي بوده اند: نخستين گام در اين راه "اراده وتصميم" است.
* پرهيز كامل از منحرفين: از معاشرت و همنشيني با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت، درهمه أوقات، بايد دوري جست.(۳)
- نكتۀ نهايي:
براي قطع كردن أعمال گناه سعي كنيد با مشغوليت پر نشاطي كه براي خود ايجاد مي كنيد، به يكباره از آن دست بشوييد و نگذاريد حتي دقايقي شيطان به سمت شما بيايد؛ روي پاي خود محكم بايستيد و نفس عميق بكشيد و بارها با خود تكرار كنيد كه "مي توانم". با ورزش و مشغوليت هاي صحيح در تن و فكر خود خستگي ايجاد كنيد تا فضاي خالي براي جولان شيطان وجود نداشته باشد.
ضمناً براي جلوگيري از مشكلات زندگي به مقولۀ ازدواج بيشتر فكر كنيد. صحبتي با والدين داشته باشيد تا مقدمات ازدواج برايتان ايجاد شود.
از دوست مذهبي خود هم كمك بگيريد و بگوييد شما را تنها نگذارد. دوستان در اين امر مي توانند نقش بسزايي داشته باشند.
براي اطلاعات بيشتر حتما با بخش تلفني اين مركز (۰۹۶۴۰۰) بدون پيش شماره تماس داشته باشيد.

علاوه بر راهکارهای ارائه شده که رعایت آن‌ها می‌تواند به شکل زیربنایی این مشکل را برطرف کند یک سری توصیه‌های کاربردی‌تر به اختصار ارائه می‌شود:
۱) مراقب نگاه‌تان باشید.
۲) از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخی کردن با آن‌ها جداً خودداری کنید.
۳) از فکر کردن، تصور و تخیل جنس مخالف و مسایل جنسی خودداری کنید.
۴) از نگاه کردن به تصاویر و فیلم‌های تحریک کنند جداً خودداری کنید.
۵) از شوخی‌های جنسی و محرک پرهیز کنید.
۶) در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهای محرک و دارای کالری زیاد مانند خرما، پیاز، فلفل و... را به حداقل برسانید.
۷) برای تعدیل نیروی جنسی خود حتماً ورزش و تحرک جسمانی و کار فیزیکی و بدنی را در زندگی روزمره خود لحاظ کنید.
۸) دعا و توسل برای نگهداری ایمان و رفع مشکلات می‌تواند مفید باشد.
۹) روزه گرفتن موجب کاهش نیروی جنسی می‌شود.
۱۰) سعی کنید در طول روز با وضو باشید و از نورانیت آن استفاده کنید.

پي نوشت ها:
۱. بقره (۲) آيه ۲۲۲.
۲. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج ۶۴۳، ص ۲۳۶، مؤسسه الوفاء، بيروت، ۱۴۰۴ ه.ق.
۳. مكارم شيرازي، مشكلات جنسي جوانان، ص۱۵۱، نسل جوان؛ چاپ۳۳، قم۱۳۷۶ش.

موفق باشید.

رسول خدا صل الله علیه وسلم

رسول خدا صل الله علیه وسلم میفرماید که:
کسانی که نمیتوانند ازدواج کنند روزه بگیرند زیرا روزه شهوت را کاهش میدهد.

من هم طبق گفته رسول خدا صل الله علیه وسلم به همه دوستان عزیز اعم از خواهر و برادر که امکانات ازدواج برایشان مهیا نیست، روزه گرفتن را توصیه میکنم، چون خودم نیز این را امتحان کردم، اگر چه روزه گرفتن شاید کمی دشوار باشد؛ ولی نتیجه خوبی دارد.

داداشه من همش ۱۵سالشه و مدام

داداشه من همش ۱۵سالشه و مدام تو سرش این افکار میگذره.. چند بار دیدم فیلم دیدنشو. حموم رفتنای مشکوکشو...حتی گاهی باپسر خاهرم که چند سال کوچکتر از خودشه و تقریباهمسنشه وقتی تنهان ساکت میشن.. من چیکار یاید بکنن.‌تو رو خدا یه راه حل مناسب بگین..من که نه میتونم ب روش بیارم نه میتونم بیخیالش بشم‌... باید چیکار کنم.. روضه نخونین تو رو خدا..راه حل فقط.....

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما خواهر دلسوز.

با سلام خدمت شما خواهر دلسوز.
خواهر گرامی، توجه داشته باشید که دیدن تصاویر جنسی و به اصطلاح پورنو، (به ویژه در بزرگسالان) اعتیاد آور است. طبق آخرین تحقیقات، عملکرد واکنش مغز نسبت به تماشای این تصاویر با عملکرد مواد افیونی همچون هرویین مقایسه شده. در مورد کودکان و نوجوانان میتواند از کنجکاوی های کودکانه ناشی شود ولی به هر حال به دلیل لذت جویی این مسئله ادامه می یابد. به شما توصیه می شود اولا نگرانی خود را مهار کنید و تصور نکنید با وجود چنین معضلی همه چیز از بین رفته و به اصطلاح آسمان به زمین آمده.
نکته بعد این که محیط امن افراد جهت دیدن این تصاویر را برایشان ناامن کنید. البته توجه داشته باشید به صورت ناگهانی و با برخورد شدید این کار را نکنید، چون این میل در ایشان شکل گرفته اگر بفهمند کاملا امکان این کار وجود ندارد سعی میکنند مکان دیگری با آسودگی برای این کار بیابند. پس فقط مکان را نا امن کنید (مثلا مراجعه گاه و بیگاه به اتاق آنان).
نکته دیگر این که وقتی یک لذت انحرافی در یک فرد شکل می گیرد شما باید در کنار مانع شدن آن، لذت دیگری را جایگزین کنید. هم شما هم سایر افراد خانواده برنامه های تفریحی یا ورزشی یا بازی مختلفی که ترجیحا خانوادگی باشد برای بچه ها فراهم کنید. سعی کنید هیجان را با فعالیتهای دسته جمعی و خانوادگی تجربه کنند.
توجه کنید اگر مثلا یک فیلم مورد علاقه ایشان را میخواهید (به عنوان مثال) بگذارید تا همه با هم ببینید، یا یک ورزش دسته جمعی خانوادگی، یا یک بازی جمعی انجام دهید، آن را در ساعات یا زمانهایی برنامه ریزی کنید که اغلب برادرتان،در آن زمان در اتاق خود تنهاست و یا به دیدن چنین تصاویری اقدام می کند.
انشالله با انجام مستمر این راهکارها تا حد زیادی موفق خواهید شد.

سلام

سلام

من و شوهرم نامزدیم ولی در خانواده اجازه ی کار های جنسی نداریم من ۱۳سال دارم و شوهرم من۲۰سال دارد چند روز پیش در باغ شوهرم ما کار های جنسی اندام دادیم در همان زمان پدر شوهرم امد به باغ و مارا دید خانواده ام مرا ۲۰ روز زندانی کردند اخ شما بگویید گناه ما چیست.خوا هش میکنم جواب بدهید.

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

همانگونه که می دانید، از نظر آموزه هاي ديني، همبستر شدن زن و شوهر و ارضاي غريزه جنسي از اين راه، عبادت محسوب مي شود و حتي در روايتي آمده است اگر کسي عمل نزديکي با همسرش را همراه با آداب و رسوم آن زود به زود انجام دهد به يکي از سنت هاي پيامبران (صل الله عليه و آله) عمل کرده است.
بهره بردن جنسي از همسر، مراتبي دارد. هرچند پس از محرميت دختر و پسر، شرعا زن و شوهر محسوب شده و امكان بهره‌گيري هرگونه لذتي را از يكديگر دارند. بطور كلي دوره نامزدي، تعاملات عاطفي و عاشقانه از رنگ و بوي بيشتري برخوردار است هرچند مانعي براي روابط خفيف جنسي وجود ندارد. خوب است در آغاز اين روابط عجله نكنيد تا تصور ترجيح روابط جنسي بر عاطفي از شما نشود. در ادامه كمي بيشتر در اين مورد با شما سخن خواهيم گفت.

از ديدگاه عرفي و فرهنگ عمومي بهتر است سکس و آميزش كامل جنسي تا زمان ازدواج و شروع رسمی زندگي مشترک به تاخير افتد. تجربه نيز نشان داده که اين کار باعث تشديد علاقه زوجين نسبت به هم شده و از سوي ديگر انگيزه زوجين را در برداشتن موانع ازدواج و شروع زندگي مستقل تقويت مي کند. ضمن اینکه عدم رعايت اين آداب و نزديکی جنسی، احتمال آبستنی را فراهم می آورد که انعکاس خبر آن در فامیل و کم شدن فاصله بين عروسی و تولد، خود موجب بروز مشكلات ديگري مي گردد. گاه برخي خانواده ها به اين علت مخالف اين موضوع هستند كه شاهد شکست بعضي از ازدواج ها در دوران عقد بوده اند لذا مي خواهند در اين صورت آسيب‌هاي وارد شده به دختر کاهش يابد.
در دوران نامزدی، زن و شوهر مي توانند با بازي و ملاعبه از لذايذ جنسي نسبت به همديگر برخوردار شوند و در انجام کار اصلي خيلي عجله نکنند و اگر بتوانند انجام عمل اصلي را به عروسي موکول کنند خيلي مناسب‏تر و بهتر است زيرا در هر مرحله اي از ازدواج لذتهاي ويژه و خاص خود را دارد و دوران عقد و نامزدي بهتر است به بازي‏هاي عاشقانه و ملاعبه (لمس قسمت هاي حسي بدن، بوسيدن و عشق ورزيدن و ارتباط کلامي-عاطفي) اکتفا شود، يا با دست يكديگر را ارضا كنيد. كه در اين صورت استمنا محسوب نمي شود و كاملا حلال است. در این میان، همسرتان نیز از لذت این معاشقه بهره خواهند برد و مطمئن باشید مشکلی پیش نخواهد آمد.

دوره نامزدي (دوران عقد) موفق، سازنده يك زندگي موفق خواهد بود. اين موفقيت را با آموختن مهارتهاي زندگي و ارتقاء ارتباط عاطفي، تضمين نماييد.

موفق باشید.

من پسر۱۷ ساله هستم

من پسر۱۷ ساله هستم
این میل جنسی داره داغونم میکنه عصابم خورده سه ماهه با چه بد بختی جلو خودمو گرفتم ج.ق نزنم اگه دارویی واسه از بین بردن میل جنسی به صورت دائمی میشناسید لطفا معرفی کنید به نظر خودم خودکشی بهترین راه اگه از بین نبرمش خودمو میکشم دیگه تحمل این این میل جنسی مسخره رو ندارم

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

راهكار كنترل شهوت:
بي‌ترديد يكي از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزة جنسي است. اين نيرو كه از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي‌تحركي را پشت سر مي‌گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شكفتگي آن فرا مي‌رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را دربرمي‌گيرد و بر تمامي رفتار انسان اثر مي‌گذارد. به همين دليل غريزة جنسي و نيروي شهوت فرد را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد.
براي تعديل و كنترل غريزة جنسي راه‌هاي متعددي وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. اما قبل از آن بيان اين نكته لازم است كه كنترل غريزة جنسي به صورتي كه منطبق با فطرت انساني باشد، امري ممكن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن‌هايي كه از مباني اخلاقي و معنوي محكم و متيني برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگي خوب و مطلوبي از حيث ارزش‌هاي اخلاقي بهره‌مند هستند و ارادة قوي دارند، به خوبي مي‌توانند از پيامدهاي منفي آن مصون باشند.
براي كنترل غريزة جنسي هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خودشما مي‌شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:
۱- برنامه‌ريزي براي كار مداوم
جوانان و نوجوانان از نيروي سرشار و فوق‌العاده‌اي برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه‌هاي ديگر مورد اساتفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سني آن‌ها در قالب امور جنسي و شهواني ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به كار مداوم عادت كنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودي از انحرافات اخلاقي و شهوت و غريزة جنسي در آنان پيشگيري مي‌شود. كارهاي بدني موجب تعادل جسم و روان مي‌شود. اگر نيك بنگريم افرادي كه به كار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه‌هاي مثبت و سالم به كار مي‌اندازند، كم‌تر دچار انحرافات اخلاقي و بحران‌هاي روحي مي‌شوند. كار موجب مي‌شود نيرو و انرژي جوان قبل از آن كه به چربي‌هاي اضافي تبديل گردد و اختلالاتي در ساز و كار اندام‌هاي بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.
۲- تنظيم خواب
تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسي از فكرهاي ناسالم و خيال‌پردازي‌هايي كه جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي مي‌شود. اگر جوان قبل از آن كه به خواب برود، فكرش به خودش و يك سري مسايل و موضوعات مربوط به دورة جواني، معطوف گردد، كم كم به انحرافات كشيده خواهد شد. بنابراين، يكي از روش‌هاي پيشگيري از انحرافات اين است كه برنامة خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني كه خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد كه كاملاً خسته و آمادة خواب هستيد. لازمة اين كا اين است كه در طول روز مشغول فعاليت‌هاي مهم بوده و به اندازة كافي كار كرده باشد.
طبيعي است اگر جوان با خستگي به رختخواب نرود، به ناچار مدت زماني را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افكار و انديشه‌هاي شهواني و تحريك‌آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان مي‌آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي مي‌يابد. يكي از روان شناسان در اين باره مي‌گويد: نيمة اول شب بيش از نيمة دوم آن به بدن نيرو مي‌دهد بنابراين بايد از آن به نحوي مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينكه از خواب بيدار شديد. بي‌درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد كه بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان‌بار است، جسم را سست و ناتوان مي‌سازد و وسوسه‌هاي شوم در دل فرد ايجاد مي‌شود.
۳- دوري از محيط‌هاي آلوده و ناسالم
يكي از علل و عوامل انحرافات جنسي و به طور كل انحرافات اخلاقي، محيط آلوده و محرك‌هاي شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايش‌هاي انحرافي، منجر به طغيان غريزة جنسي در جوان مي‌شود. مسايلي از قبيل بدحجابي، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي خارجي و هم چنين استفادة نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزة جنسي جوان مؤثر است شايد براي برخي زا نوجوانان يادآوري و تذكر مسايل ديني و اخلاقي چيزي بيهوده و غير ضروري تلقي شود، زيرا آن‌ها نه در فكر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقي و ديني را مي‌پذيرند، اما براي شما كه روحية مذهبي قوي داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده‌تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروري است. اگر واقعاً مي‌‌خواهيد از جواني‌تان به خوبي استفاده كنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعي كنيد از محيط‌هاي آلوده و ديدن عوامل تحريك كننده، جداً پرهيز نماييد.
۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت
يكي از زمينه‌هاي پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفادة نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولاني و بي‌برنامه نوجوانان را عاصي و سرگردان مي‌كند. آن‌ها به تدريج سرخورده و مأيوس مي‌شوند و در نتيجه به دنياي درون خويش پناه مي‌برند و در كنج خلومت و انزوا راهي براي مشغوليت خود مي‌جويند.
۵- بر خورداري از روابط سالم انساني
جوانان و نوجواناني كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي‌بند و بار دوست و رفيق هستند، كم كم به انحرافات كشيده مي‌شوند و تحت تأثير امور شهواني قرار مي‌گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه‌ها است. در سنين بلوغ صحبت‌هاي آهسته و در گوشي بين نوجوانان بيش‌تر مي‌شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسي و امور شهواني است كه به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح مي‌شود. براي پيشگيري از انحرافات اخلاقي سعي كنيد از دوستي‌هاي آلوده و مشكوك جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبي ارتباط برقرار نماييد.

موفق باشید.

سلام با تشکر از راهکارهایی که

سلام با تشکر از راهکارهایی که ارائه دادید
من پسر۱۶ ساله ای هستم که مانند دیگر نوجوانان فشار جنسی خیلی زیادی را روی خود احساس می کنم و ۳ سالی هست که عمل خودراضایی رو انجام میدم. بنده به راحتی می توانم این عمل را ترک کنم اما تنها مشکلی که دارم این است که در حین درس خواندن فشار جنسی مانع تمرکزم می شود و به ناچار به سمت خودارضایی کشیده می شوم تا این فشار حداقل برای مدت چند روز از روی من برداشته شود . به علاوه این عمل استرس های زائد را نیز کاهش می دهد ... البته منظور بنده اعتیاد به این عمل نیست بلکه انجام این عمل به صورت هفته ای یک یا دوبار منظورم هست .
آیا راه دیگری برای تخلیه ی فشار جنسی وجود دارد؟

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما کاربر گرامی،

با سلام خدمت شما کاربر گرامی، و تشکر از اظهار لطف شما،
دوست نوجوان، فشار جنسی اگرچه مسئله ساده ای نیست که مانند کلید روشن و خاموش برق بتوانیم آن را خاموش کنیم، و هرچند شدید اما از قدرت اراده شما ضعیف تر است. اراده شما بصورت بالقوه بقدری قوی است که میتواند فشارهایی بارها سنگین تر از این را رفع یا مدیریت کند. توصیه ها و راهکارهای ارائه شده در این پست، به ویژه آنچه در ابتدای پست آمده است، به قدر کافی مناسب و واضح است. به نظر می رسد تنها بخش سخت کار، انجام یا عملی کردن این راهکارهاست. ما برای این که به طور کلی این مقابله را کنارنگذارید، پیشنهاد میکنیم، راهکارها را به دقت مطالعه کنید، به ترتیب از آسان به دشوار، آنها را بنویسید، و هر دوره زمانی (مثلا هر دو روز، یا هر هفته) یکی از راهکارها را پیاده کنید و دوره بعد(مثلا هفته دوم) راهکار بعدی را اضافه کنید. در کنار این کار، جدولی یا برگه ای داشته باشید که تعداد ارتکاب به این عمل ناشایست را در همان بازه زمانی (مثلا یک هفته) مشخص کنید. این کار برای دیدن نتیجه کار و زحمات شما بسیار مفید است. بعد از یک ماه به این لیست نگاه کنید و ببینید که تعداد انجام این عمل کاهش پیدا کرده است. البته اگر کمی قوی باشید در مدت زمان کوتاهتری میتوانید این کار را انجام دهید یا حتی با یک تصمیم جدی، به یکباره آن را قطع کنید.
در مورد سوال آخر شما باید گفت، همانطور که میدانید، راه دیگر هست. قطعا بهترین راه ارضای نیاز جنسی، همان است که خدای حکیم و دانا به هنگام آفرینش مرد و زن آن را مایه آرامش هردوی آنها قرار داده است. ازدواج (دائم یا موقت) بهترین و سالم ترین راه ارضای نیاز جنسی است.
موفق باشید.

ببخشید اقای مشاور ولی شما

ببخشید اقای مشاور ولی شما نباید کارو طوری سخت جلوه بدی که واقعا به باور تبدیل بشه واسه مخاطب (حتی اگه واقعا سخت باشه ).
کسیکه دنبال این مطلب میاد مسلما شرایط روحیش نا مساعده و با کوچکترین حرف تاثیر میگیره. همچنین این تفکرو داره که ارادش تا حد زیادی تضعیف شده ...

البته این نظر منه و ممکنه غلط باشه .

توجه،توجه بچه ها

توجه،توجه بچه ها حتما بخونین ضرر نمیکنین.نصیحتی نیست.رفاقتیه!!!!!!عشق است رفیق و رفاقت و معرفت!!!! توجه،توجه
البته دختر خانووم ها هم میتونن بخونن.بحث رفاقت رو با پسرا بودم.به دختر خانووما برنخوره.
خب من ۱۸ سالمه!! و گرفتار خودارضایی بودم.به بچه های هم سن خودم میگم که واقعا میشه ترک کرد.بچه ها واقعا میشه ترک کرد واقعااااااااااااااااا!!!!!!!!!!اینو روزی ده بار بگید.ضمنا مرتب اثرات ترک خودارضایی رو بخونید.پیشنهاد میکنم اذان استاد روح الله کاظم زاده و زیارت عاشورا استاد اباذر حلواچی رو بگیرید و مرتبا گوش کنید.اینا باعث میشه روحتون بهتر بشه.روح امیوار بشه.ببینید همیشه به بعد خوارضایی فکر کنید.عیب ما جووونا اینه که به اوج لذتش فکر میکنیم و خیال میکنیم.خب عزیز من از این خیال استفاده کن و به بعدش فکر کن.جواب میده امتحان کن.هر موقع هم بهت هجوم اورد برو تو جمع خانواده بشین یا بیا تو سایت نطرات بقیه رو بخون روحیه ات بالا میره.و در عین حال به بعدش فکر نکن نه به وسطش!!!جا افتاد؟؟به خدا میشه ترک کرد.اینقدر حال میده وقتی ترک میکنی.اصلا برا خودت اینجوری برنامه بذار که اصلا نمیخوای تا اخر عمرت ازدواج کنی(مثلا!!!نه واقعی).بعدشم باهاش لج کن.بگو واقعا جالبه.همچین دشمنی من دارم.اینقدر دشمن بدی دارم و دارم به حرفش میکنم؟؟به خودت تلقین کن.بعدش بگو حالا که اینجوریه اصلا نمیخوام انجام بدم.کی میتونه جلومو بگیره.حریف بطلب.از غزیزه و ابلیس نترس.باید نسبت به این کار کاملا خشم بهت غلبه کنه.بعدش برا اینکه خالی شی میری یه ورزش سنگین میکنی یا حداقل یه چیزی گیر میاری چندتا مشت میزنی.اینقدر بزن که خسته شی.اینا خیلی جواب میده.من امتحان کردم.ضمنا تو تمام این دوران توسل فراموش نشه.ضمنا بچه هایی که مثل من مدرسه میرن.گوش کنن.کتاب خوندن خیلی خوبه.مثلا خودتون رو غرق کنین تو حل مسعله فیزیک.یه دفعه ایی برید تو شیمی.برا خودتون وقتی میخواین بخوابین یا وقتایه دیگه که مباد سراغتون نکته های درسی رو مرور کنید.اصلا نذارین تو ذهنتون جولون بده.بعد سخته بیرون کردنش ها!!!!!پس مرور نکات درسی هم خیلی مهمه.یا مثلا بگین راستی باید فردا فلان کار رو بکنم.یا فلان کار.ذهنتون رو درگیر اینجور چیزا کنین.خیلی هم محکم باشین و از این حس نترسین.این حس و ابلیس رو بذاری رو هم به اندازه یک هزارم اراده شما هم نمیشه.همیشه در مقابل گناه متکبر باشین.بگین من؟؟؟اصلا مگه میشه من با این همه ابهت بیام خوداراضایی یکنم اصلا حرفشو نزن.اصلا ابلیس میخواد با این کار منو و شما رو تحقیر کنه.تعبیر قران رو داشته باش:(انه عدو مبین)اینو با خودت تکرار کن.بگو من هیچ موقع به حرف دشمنم گوش نمیدم.ضمنا یاد مرگ و روز قیامت هم هست که دیگه باشه نور علی نوره.ولی این یکی خیلی سخته.چون باید ایمان زیادی داشته باشی.پس ایمانتو قوی کن.خیلی قوی!!!فرض کن داری میجنگی.مگه نگفتن جهاد اکبر؟؟اره دیگه گفتن.خب باید اینو باور داشت.فقط مواظب باش اگه ابلیس یه جبهه رو یکم تحت تاثیر قرار داد وا ندی ها!!!!وا دادن همانا و عمر عزیز و برباد دادن همانا.اینم تجربه های من.حتما بخونین.طولانی و خودمونی.انشاالله همه از این اعتیاد شوم راحت شن.حالا بگو آمین و بلند شو برو اول دو رکعت نماز برا امام زمانت بخون.بعد توسل به امام زمان و خدا و معصومین بگیر بعدشم یه تصمیم درست و حسابی.پاشو،پاشو برو.هر وقت ماهیو از آب بگیری تازه است اگر اینکه ماهیش جونم باشه.پاشو عزیزم.علی یارت.فقط اگه خوشت اومد و نتیجه گرفتی تو رو جوون عزیزت یه کامنت هم برا پاسخ من بذار.منم شاد بشم و روحیه ام برا موندن تو ترک تا اخر عمرم بیشتر بشه.. والسلام.

سلام...من فقط یک سوال داشتم

سلام...من فقط یک سوال داشتم اینکه چه طور یک پسر هفده ساله جلوی تمایل جنسیشو اون هم در این دوره زمونه بگیره..
تو این زمان که همه سرشون تو فیلما و عکسا و افکار جنسی اونم از هر راهی هست..
من تابحال کسی رو ندیدم که تمایل نداشته باشه و یا تابحال در این سن خودارضایی نکرده باشه...دعا کنید که من به این راه نرم..یکبار رفتم اما تا حالا جلوی خودم رو گرفتم....اما شما راه بدید...چگونه؟؟
امیدوارم اون شخصی که جوابم رو میده هم سن ما و هم دوره ما باشه...چون زمان ما با دهه شصت و پنجاه خیلی فرق داره..خیلییی...ممنون میشم اگر جوابم رو بدید..

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

*** چند راهکار کلی:
برای کنترل غریزه جنسی هم خود فرد و هم والدین و اطرافیان مسئولیت دارند. آن چه مربوط به خود فری می‌شود و سؤال شما از این زاویه است عبارتند از:
۱- برنامه‌ریزی برای کار مداوم
جوانان و نوجوانان از نیروی سرشار و فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این نیرو اگر در زمینه‌های دیگر مورد اساتفاده قرار نگیرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرایط سنی آن‌ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نیرو و توان خود رادر این زمینه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی در آنان پیشگیری می‌شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می‌شود. اگر نیک بنگریم افرادی که به کار مداوم مشغول هستند و نیرو و استعدادشان را در زمینه‌های مثبت و سالم به کار می‌اندازند، کم‌تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران‌های روحی می‌شوند. کار موجب می‌شود نیرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی‌های اضافی تبدیل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام‌های بدن ایجاد گردد، از طریق سوخت و ساز مفید و سالم به مصرف برسد.
۲- تنظیم خواب
تحقیقات نشان می‌دهد که بیش‌تر انحرافات به خصوص در زمینه مسایل جنسی از فکرهای ناسالم و خیال‌پردازی‌هایی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشی می‌شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و یک سری مسایل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشیده خواهد شد. بنابراین، یکی از روش‌های پیشگیری از انحرافات این است که برنامه خواب به صورت دقیق تنظیم شود و تا زمانی که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نروید. وقتی به رختخواب بروید که کاملاً خسته و آماده خواب هستید. لازمه این کا این است که در طول روز مشغول فعالیت‌های مهم بوده و به اندازه کافی کار کرده باشد.
طبیعی است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بیدار خواهد ماند تا به تدریج به خواب رود و چون افکار و اندیشه‌های شهوانی و تحریک‌آمیز معمولاً در این مواقع به سراغ جوان می‌آیند، تنظیم ساعات خواب برای جوان، ضرورت خاصی می‌یابد. یکی از روان شناسان در این باره می‌گوید: نیمه اول شب بیش از نیمه دوم آن به بدن نیرو می‌دهد بنابراین باید از آن به نحوی مفید استفاده شود. و صبحگاهان به محض اینکه از خواب بیدار شدید. بی‌درنگ از بستر برخیزید و توجه داشته باشید که بامدادان بیدار ماندن در بستر خواب، بسیار زیان‌بار است، جسم را سست و ناتوان می‌سازد و وسوسه‌های شوم در دل فرد ایجاد می‌شود.
۳- دوری از محیط‌های آلوده و ناسالم
یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محیط آلوده و محرک‌های شهوانی است. محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش‌های انحرافی، منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان می‌شود. مسایلی از قبیل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخی از سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های خارجی و هم چنین استفاده نادرست از اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است شاید برای برخی زا نوجوانان یادآوری و تذکر مسایل دینی و اخلاقی چیزی بیهوده و غیر ضروری تلقی شود، زیرا آن‌ها نه در فکر سلامت خویش هستند و نه مسایل اخلاقی و دینی را می‌پذیرند، اما برای شما که روحیه مذهبی قوی دارید و همین مسأله باعث شد تا نگران آینده‌تان باشید، گفتن این مسایل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می‌‌خواهید از جوانی‌تان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم گام بردارید، سعی کنید از محیط‌های آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جداً پرهیز نمایید.
۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت
یکی از زمینه‌های پیدایش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بی‌برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می‌کند. آن‌ها به تدریج سرخورده و مأیوس می‌شوند و در نتیجه به دنیای درون خویش پناه می‌برند و در کنج خلومت و انزوا راهی برای مشغولیت خود می‌جویند.
۵- پیشگیری از روابط ناسالم
جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بی‌بند و بار دوست و رفیق هستند، کم کم به انحرافات کشیده می‌شوند و تحت تأثیر امور شهوانی قرار می‌گیرند. نفوذپذیری جوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروه‌ها است. در سنین بلوغ صحبت‌های آهسته و در گوشی بین نوجوانان بیش‌تر می‌شود و محور این گفتگوها، غالباً مسایل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفیانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح می‌شود. برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی سعی کنید از دوستی‌های آلوده و مشکوک جداً پرهیز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نمایید.
۶- پرورش تقوا و معنویت در وجود خویش
همه آنچه بیان شد، به نحوی می‌توانند در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و طغیان شهوت و غریزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بیش از همه ضروری است و به صورت زیربنایی در شخصیت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنویت و تقویت ایمان و تقوای الهی است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که جهان به شدت در مادیات فرو رفته و یک سره غرق در جاذبه‌های نفسانی و امور شهوانی گردیده است. در شرایط کنونی، خلأ عظیم و هولناکی از اخلاق و معنویت پدید آمده و تمامی مشکلات انسان‌ها نیز از همین جا ناشی شده است.
اگر با تقویت ایمان و نیروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقویت گردند، بدون شک بخشی از مشلکات آنان به ویژه در زمینه مسایل اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی درمان می‌شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می‌بیند و بر اساس عملکرد افراد به آن‌ها پاداش می‌دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می‌باشد، در این صورت احتمال اینکه مرتکب گناه نشود بسیار زیاد است.‌
یقین داشته باشید، تا زمانی که نیروی ایمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقویت نگردد، هیچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعیت کنونی که عوامل تحریک کننده بسیار زیاد است. بنابراین قبل از هر چیزی سعی کنید نیروی ایمان و تقوا را در وجود خویش بارور کنید. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه نماز خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می‌کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر شهوت و غریزه جنسی قرار نگیرید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» به درستی که نماز انسان را از هر گونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‌دارد. نماز واقعی نه تنها والاترین عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقی می‌شود، بلکه عامل تهاجمی علیه انحرافات و شهوت‌ها نیز محسوب می‌گردد.
۷- تسهیل و تسریع ازدواج
علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غریزه جنسی می‌کند، باید برای ازدواج که یگانه راه درست ارضای غریزه جنسی می‌باشد، نیز اقدام کند به این معنا که پسرها از ۱۸ سالگی به بعد می‌توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرایط را مساعد می‌بینید، از همین سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن‌ها آمد به دلایل نوعاً غیر موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می‌خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبی ندارد و... از ازدواج خودداری نکنند و والدین هم سنگ اندازی‌های غیز منطقی نداشته باشند.
امید است با رعایت این نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانید غریزه جنسی و حس شهوت را در خویش کنترل و مهار نمایید و زمانی که فرصت مناسب برای ازدواج فراهم گردید، به ازدواج اقدام کنید.

توصیه های کاربردی:
۱. هر کاری که می خواهید انجام دهید با دقت آن را ارزیابی کنید و سپس برای انجام آن تصمیم بگیرید.
۲. از تقلید و پیروی کورکورانه از دیگران در هر کاری جداً اجتناب کنید.
۳. از بیان جمله «نمی توانم» خودداری و بجای آن به خود تلقین کنید که «من به خوبی از عهده این کار بر می آیم».
۴. برای شروع کار و تقویت اراده خود از کارهای کوچک شروع کنید مثلا تصمیم بگیرید صبح ها در یک ساعت معینی از خواب بیدار شوید.
۵. بعد از بیدار شدن از خواب و خواندن نماز صبح تصمیم بگیرید ۱۰ دقیقه قرآن بخوانید.
۶. اگر در انجام کارها موفق شدید حتما به خودتان جایزه بدهید و آن را در دفتر کارهای روزانه خود به عنوان یک موفقیت ثبت کنید.
۷. بعد از هر موفقیتی خدا را شکر کنید و با خود عهد ببندید که به شکرانه موفقیتی که نصیب شما شده آن کار را ادامه دهید.
۸. بعد از موفقیت در کارهای فوق تصمیم جدیدی اتخاذ کنید مثلا با خود شرط کنید که هر روز ۲۰ دقیقه باید ورزش کنم.
۹. در صورت موفقیت در تصمیم جدید یک علامت مثبت دیگر در کارنامه خود ثبت کنید.
۱۰. اگر در تصمیم جدید ناکام شدید علل آن را بررسی کنید در صورت تنبیلی و کاهلی خود را جریمه کنید مثلا یک روز روزه بگیرید.
۱۱. به همین ترتیب هر روز چند کار ارادی برای خود در نظر بگیرید و انجام دهید البته مراقب باشید انتخاب کارها از روی واقع بینی باشد و از تصمیم گیری های بلند پروازانه خودداری کنید و سعی نمائید درجه مشکلی کارها را بتدریج افزایش دهید تا با تحمل نفس شما همخوانی داشته باشد.
۱۲. بعد از این که خود را در انجام برخی از کارهای ایجابی مثل صبح زود بیدار شدن، نماز سر وقت، تلاوت قرآن و ورزش صبحگاهی، موفق شدید برای انجام کارهای سلبی تصمیم بگیرید یعنی تصمیم بگیرید کارهایی که نباید انجام دهید را بتدریج ترک کنید مثلا به عنوان نمونه می خواهید غرایز جنسی خود را مهار کنید. در اینجا باید رفتارهایی که باعث شعله ور شدن شهوات می شود را ترک کنید.
أ‌. ابتدا نگاه خود را کنترل کنید و تصمیم بگیرید در برخورد با جنس مخالف نگاه خود را فرو بیندازید.
ب‌. از گفتگو با جنس مخالف مگر در مواقع ضروری و در حد ضرورت اجتناب کنید.
ت‌. از پوشیدن لباس های تنگ که موجب تحریک شهوت جنسی می شود خودداری کنید.
ث‌. از دست ورزی با خود پرهیز کنید.
ج‌. از پرخوری بویژه غذاهای مهیج شهوت مثل سیر، پیاز، فلفل، تخم مرغ و ... اجتناب کنید.
ح‌. افکار خود را بتدریج کنترل کنید زیرا افکار منشاء رفتارند.
خ‌. هر شب، اعمال خود را محاسبه کنید. رفتارهای ارادی که باید انجام می دادید را در صورت انجام یادداشت کنید و رفتارهایی که باید ترک می کردید را نیز در صورت موفقیت یادداشت کنید.
د‌. در انجام همه مراحل تقویت اراده جهت کنترل شهوات از خداوند استعانت جویید زیرا همه نیروهای ما از خداست. پس باید در برابر موانع از خداوند کمک بگیرید. نیروی اراده ما نیز از خداست سعی کنید اراده خود را در جهت اراده الهی قرار دهید یعنی چیزی را اراده کنید که مورد رضایت حق تعالی است.
ذ‌. با کسانی همنشینی و معاشرت کنید که دارای اراده قوی و نظم در انجام مسئولیت ها و تکالیف خود هستند و از معاشرت با افراد سست اراده و ضعیف الایمان که اهل معصیت اند جدا خودداری کنید.
ر‌. روزه نقش عجیبی در کنترل شهوات و تقویت اراده دارد سعی کنید هر هفته حداقل یک روز روزه بگیرید.
ز‌. معرفت و ایمان به خدا و مبدأ و معاد، نقش مهمی در شکل گیری شخصیت، هویت یابی و تقویت اراده دارد. با تفکر در آثار و آیات الهی ایمان خود را تقویت کنید.
س‌. مواظب نگاه خود باشید و از تماشای مناظر شهوت برانگیز مثل فیلم های مبتذل و قرار گرفتن در محیط هایی که آلوده به گناه است اجتناب کنید. بسیاری از گناهان از یک نگاه ساده آغاز می شود.
ش‌. همواره برای خود کرامت قائل شوید و پیروی از غرایز شهوانی را در غیر موارد حلال اهانت به خود و سقوط از مقام و منزلت انسانی تلقی کنید.
ص‌. زشتی گناه را همواره مانند آبی آلوده و کثیف فرض کنید همانطور که حاضر نیستنید آب آلوده را بنوشید به خود تلقین کنید که من نفس و جان خود را با گناه آلوده نمی کنم.
ض‌. هرگاه در کنترل شهوات با شکست مواجه شدید اولا خود را جریمه کنید سپس بدون یأس و ناامیدی از درگاه خداوند توبه نمائید و آنگاه تصمیم بر جبران آن بگیرید.
ط‌. همواره با یک مشاوره اخلاقی در ارتباط باشید و در انجام مراحل فوق با او مشورت کنید.
ظ‌. مراقب باشید در تقویت اراده برای کنترل غرایز موازین شرعی را رعایت کنید و از هر گونه افراط و تفریط و انجام کارهایی که دین آن را تجویز نکرده است خودداری کنید.
راهکار تقویت معنویت در کنترل غرایز:
در منابع دینی، راه های نجات انسان از بند هوا پرستی و شهوت و رسیدن به معنویت و تحول درونی و روحی و معنوی به خوبی و روشنی برای ما ترسیم شده است. هر کدام از احکام دینی و دستورات شرعی و اخلاقیات و معارف اسلام، راهی برای نیل به معنویت و صفای روح است. اگر در آموزه های دینی برای نیل به معنویت هیچ سفارش و دستوری جز نماز وجود نداشت، همین کافی بود که انسان با قرار گرفتن بر سکوی پرش نماز که معراج مؤمن و نزدیک کننده هر فرد متقی به خداوند است به اوج قله کمال و معنویت برسد. نماز معجون عجیب و نیروبخشی است که بال پرواز به آسمان معنا و حقیقت را به انسان هدیه می کند و راه وصول به اوج کمال و معنویت را برای او هموار می سازد. وضو گرفتن، غسل کردن، لباس نظیف پوشیدن و عطر زدن در وقت نماز همگی زمینه ساز این پرواز و صعود معنوی می باشند. مشکل ما نبودن راهکار نیست، بلکه مشکل ما عدم استقامت و استواری در عمل به دستورات روح بخش اسلام و تداوم نبخشیدن به این اعمال است. هر عملی اگر شرعا مطلوب و مورد رضایت و خشنودی حق باشد و از آفات و امراض در امان باشد و به طور مستمر و مداوم بجا آورده شود دارای نورانیت و معنویتی است که گاهی به طور محسوس و گاهی به صورت غیرمحسوس در روح و جان انسان تأثیر می گذارد و حال و وضع انسان را دگرگون می سازند.
شرکت در مراسم مذهبی مانند دعا، نماز جماعت، مجالس سخنرانی و موعظه و یا ذکر زندگی، سیره، مدح و مصائب اهل بیت(ع)، زیارت اهل بیت(ع) و قرائت قرآن به صورت مداوم در هر روز و مانند آن نورانیتی را در انسان پدید می آورد، که باعث می شود آدمی از تاریکی گناه بگریزد و به آسانی به سمت آن نرود. همه دستورات و احکام الهی دارای این خاصیت و ویژگی می باشند و اخلاقیات و احکام و معارف و مجموعه معارف دین، همگی همین هدف یعنی رسیدن انسان به اوج بندگی و کمال و معنویت و صفا و تلطیف روح و جان را دنبال می کنند. ولی البته اراده قوی و همت عالی و استقامت در راه هدف و نهراسیدن از مشکلات و پافشاری و ادامه عمل خیر و عبادت و توجه به خداوند و احساس حضور او شرط بهره بردن از این دستورات نورانی و رسیدن به نتایج خوب و شیرین خود سازی و نجات از فشار غریزه و گمراهی است زیرا معنویت برخواسته از معارف دین نورانیتی را در دل انسان پدید می آورد که موجب می شود انسان زشتی گناه و پیروی از غرایز حیوانی را ببیند و دنبال گناه و ارضا غرایز از طریق غیر مشروع نرود.
چند توصیه دیگر
۱. هیچ گناهی را کوچک نشمارید.
۲. در ابتدای روز با خدای متعال شرط کنید که گناه نکنید.
۳. در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشید.
۴. در پایان روز از خویش حساب بکشید. اگر از عملکرد خویش راضی بودید، خدای را شکر گویید و در صورتی که راضی نبودید، بر خویش سخت بگیرید.
۵. خود را همواره در محضر خدای بزرگ ببینید، او بر شراشر وجود شما اشراف دارد و از ظاهر و باطن شما آگاه است.
۶. با دعا و نیایش از خداوند متعال استعانت و استمداد بجویید، زیرا که خود فرمود: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ کدام به فضیلت و تزکیه روی نمی آوردید.
۷. اعمال و عادات نیکو را جایگزین رفتار ناپسند نمایید; مانند شرکت دائمی در نماز جماعت، نماز شب، زیارت اهل قبور و دعا. قرآن کریم می فرماید: خوبی ها سرانجام میدان را بر بدی ها تنگ خواهد کرد و آنها را از بین خواهد برد.
۸. مطالعه پیرامون زندگی پارسایان و زاهدان و مطالعه کتب اخلاقی را فراموش نکنید.

موفق باشید.

شما برای همه افرادی که کمک

شما برای همه افرادی که کمک خواستن این متن رو کپی می کنید و میذارید ... باور کنید این راهکارهایی که شما گفتید فقط گفتنش آسونه بخدا قسم سخته یه نوجوان حداقل ۱۰سال میل جنسیش رو سرکوب کنه خیلی خیلی سخته ..
وقتی که در حین درس خواندن فشار جنسی مانع تمرکزت میشه چه کار میشه کرد جز خودارضایی؟
اون زمان نوجوان نت به سن بلوغ می رسند ازدواج می کردن ولی حالا حداقل ۱۰ سال از سن ازدواجشان میگذره
لعنت بر باعث و بانیش

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

متوجه هستیم که این مسیر سخت است، اما باید صبور بود و مقداری هم به خود سختی داد تا آسیب های زده شده از بین رود!

موفق باشید.

با سلام خدمت دوستان عزیز من

با سلام خدمت دوستان عزیز من نوجوانی شانزده ساله هستم متاسفانه به دلیل عدم آگاهی درگیر استمنا شدم و از وقتی متوجه شدم که این عمل گناه هست به فکر ترک این عمل افتادم و اقداماتی رو هم برای ترک انجام دادم و تونستم از اعتیادی که به این عمل داشتم رهایی پیدا کنم و مقدارش رو نسبت به گذشته به شدت کاهش دادم و حال به فکر ترک کامل آن هستم ... می خواستم تجربه خودم رو در این زمینه با برادران به اشتراک بذارم تا اینکه افرادی بتونن استفاده کنند و از شر این عمل خبیث رهایی یابند... دوستان اول از همه باید بخواین که واقعا این عمل رو ترک کنید اگر چند وقتی هست که این عمل رو انجام می دید به احتمال زیاد اراداه و اعتماد به نفس شما کاهش یافته پس پیشنهاد اولیه من افزایش اعتماد به نفس و اراده هست بای این منظور می تونید با مشاور صحبت کنید یا اینکه در اینترنت روش هایی رو براش پیدا کنید...
مورد دوم اینکه حتما روزانه ورزش کنید اگر مثل من دانش آموز هستید و فرصت انجام فعالیت های سنگین ورزشی رو ندارید من به شدت طناب زدن رو پیشنهاد می کنم به مدت یک ربع روزانه...
مورد سوم اینکه هر وقت مورد هجوم افکار جنسی قرار گرفتید سریعا ذهن خودتون رو ببرید روی یک موضوع بحث برانگیز مثلا در مورد مسایل سیاسی فکر کنید یا خودتون رو در گیر یکماسله چالش برانگیز ریاضی یا فیزیک کنید ....
چهارم اینکه اگر شیطان بهتون چیره شد و دیگه نتونستید جلوی خودتون رو بگیرید به نفس خودتون بگید من نمیخوام این عمل رو انجام بدم و هیچکی هم نمی تونه منو وادار به انجام این عمل کنه
به عنوان مورد آخر نگاهتون رو در خیابان کنترل کنید و در حین هجوم افکار جنسی گوش دادن به کوسیقی یا آیات قرآن خیلی خوبه
موفق باشید
یا علی مدد

سلام آیا دیدن کلیپ های

سلام آیا دیدن کلیپ های عاشقانه برای نوجوان ایراد دارد؟ منظورم این هست که مثل فیلم های پورن حرام هست و موجب خودارضایی میشه؟

تصویر پاسخگوی احکام

سلام

سلام

تشکر از ارتباط شما

اگر دین این فیلم ها تحریک کننده باشد یا تصاویر بدون حجاب داشته باشد یا موضوع بوسه و ... باشد قطعا دیدنش حرام است.

دم همتون گرم

دم همتون گرم

من اومدم که بگم خوتونو دست کم

من اومدم که بگم خوتونو دست کم نگیریم .
همتون اراده ی فوق العاده ای دارین.
من بهتون ایمان دارم ما نسل بعدی ایرانیم.
بس تو م از ته دلت از امام حسین بخاه .
کمکت می کنه .
یا علی ببینم چی کار میکنید .
یادت نره تو می تونی .
من بهت ایمان دارم

من فقط می خام بگم ما میتوانیم

من فقط می خام بگم ما میتوانیم ما نسل بعدی ایرانیم بس چشم به ملت به ماست . خودتونو دشت کم نگرین تو هنوز هم اراده ی فوق العاده ای داری فقط باید پیشو بگیری من به همتون ایمان دارم ما میتوانیم یاعلی .

سلام، اگر با چیزی تماس پیدا

سلام. اگر فکر منفی در سر داشته باشیم و باعث شهوت شود و غسل واجب نگردد، آیا حرام است؟

تصویر پاسخگوی احکام

سلام

سلام

تشکر از ارتباط شما

اگر فکری باشد که عمدا سبب تحریک شدن باشدو این فکر کردن حرام است.

میانگین سن ازدواج رسیده به

میانگین سن ازدواج رسیده به ۲۸سال میانگین سن بلوغ رسیده ۱۵سال این ۱۳سال رو ما چیکار کنیم؟
اگه گناه نکنیم چیکار کنیم؟؟!!

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

غريزه جنسي يكي از غرايز مهم و حياتي انسان است كه عمدتاً در دوران نوجواني و بلوغ به وجود مي‏آيد. يكي از ضروري‏ترين وظائف انسان در اين دوره تربيت صحيح اين غريزه و جلوگيري از انحراف و افراط و تفريط در آن است. يعني همان طور كه آزاد گذاردن آن باعث بروز مشكلات رواني و اجتماعي زيادي مي‏شود، سركوب كردن آن نيز براي سلامتي انسان مضر است. براي روشن‏تر شدن ذهن شما چند نكته مهم را در اين مورد يادآوري مي‏كنيم و اميدواريم براي شما مفيد واقع شود:

۱. غريزه جنسي نياز فطري هر انسان است كه لازم است براي رفع آن اقدام صحيح صورت گيرد.

۲. تنها راه صحيح ارضاي اين غريزه، ازدواج و ارتباط زناشويي با همسر قانوني و شرعي است.

۳. امروزه از نظر علمي ثابت شده است كه ارضاي غريزه جنسي از راه‏هاي انحرافي سبب دچار شدن انسان به انواع و اقسام مشكلات و بيماري‏هاي جسمي، رواني و اجتماعي مي‏شود و سلامتي انسان را تهديد مي‏كند.

۴. اگر به دلائلي مثل تحصيل، شغل، نداشتن امكان اقتصادي و مادي، ازدواج ممكن نباشد بهترين راه مقابله با فشار غريزه جنسي پرهيز از تحريك كردن غريزه است.

۵. اموري كه باعث تحريك غريزه جنسي است و بايد از آن پرهيز كرد عبارتند از: اختلاط و ارتباط با جنس مخالف بدون رعايت حدود شرعي، نگاه كردن به صحنه‏هاي تحريك‏كننده از قبيل عكس، فيلم و مانند آن، گوش كردن به ترانه‏ها و سرودهاي تحريك‏كننده، مطالعه كتاب‏ها و مطالب تحريك‏آميز، مصرف غذاهاي تحريك‏كننده، استفاده از لباس‏هاي تنگ و نامناسب، بي‏كاري و تنبلي و نداشتن اوقات فراغت سالم، تخليه نكردن هيجانات دروني به وسيله ورزش و مسابقات علمي و تفريحات سالم، معاشرت با افراد لاابالي و هرزه و غيره.

۶. امروز اصلي‏ترين مشكل جوانان عزيز ما، مسئله ازدواج و دفع نياز جنسي آنان است. بر مسئولين و برنامه‏ريزان لازم است با همفكري و تدوين برنامه‏هاي دقيق در رفع آن بكوشند. يعني از يك طرف ازدواج آسان دختران و پسران در اوائل سنين بلوغ را فراهم كنند و از طرفي جلوي ابتذال و بي‏بند و باري جنسي را بگيرند.

۷. غريزه جنسي همانند ساير غرايز بشري گر چه لازمه زندگي انسان است، ولي يكي از راه‏هايي است كه خداوند بندگانش را امتحان مي‏كند و ميزان بندگي و تسليم آن‏ها را اندازه‏گيري مي‏كند. يك انسان مؤمن هر چند هم مورد فشار شهوت و ديگر خواهش‏هاي نفساني قرار بگيرد، به خاطر احترامي كه به خدا و دستورات او مي‏گذارد، تسليم اين خواهش‏ها نمي‏شود و تحمل و صبر را پيشه مي‏كند. به همين جهت گفته شده: «در جواني پاك بودن شيوه پيغمبري است».

البته تسليم خواهش‏هاي نفساني نشدن كار بسيار سختي است و احتياج به ايمان قوي و معرفت بالا و ترس از عذاب الهي دارد. خصوصاً شهوات جنسي كه بسيار قوي هستند و براي مبارزه با آن علاوه بر رعايت نكته ۲ و ۴ به توجه به خدا و كمك گرفتن از او نيازمنديم.

موفق باشید.

عالی بود.متشکرم

عالی بود.متشکرم

همه میدانیم که کسی که فشار

همه میدانیم که کسی که فشار جنسی آزارش میدهد و از طرفی توان مالی و غیره ازدواج دائم یا موقت را ندارد، از اینکه نمیتواند به نیاز جنسی اش پاسخ صحیحی بدهد سرخورده میشود. از طرفی هم زنا و خود ارضایی حرام است.
اما شاید تبصره ای هم این وسط باشد. شاید خود ارضایی برای آنانی حرام است که به آن معتاد شوند و کنترلشان را از دست بدهند
شاید برای کسانی که بتوانند جانب عدالت را نگه دارند و به این عمل معتاد نشوند اشکالی نداشته باشد
اگر کسی با خود ارضایی کنترل شده به نیاز جنسی اش پاسخ دهد، مطمئنا از سرخوردگی و افسردگی نجات میابد تا زمان فراهم شدن ازدواجش

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام.

با سلام.
دوست عزیز، متاسفانه این راه، آرامش سطحی و موقتی را موجب می شود که خیلی زود دوباره مجبور به تکرار آن خواهید بود. و از طرفی همانطور که خودتان فرمودید این عمل به لحاظ شرعی حرام است!

وقا ممنون عالی بو د الان

وقا ممنون عالی بو د الان میخواستم برم .کار زشت رو انجام بدم .گفتم اول یه جستجو کنم داخل اینترنت شاید راهی بود . واقعاا تاثیر داشت .ممنون از راهنمایییتون

سلام من ۲۵ سالمه چندین سال که

سلام من ۲۵ سالمه چندین سال که خود ارضایی میکنم اصلا روی بدنم تاثیر نزاشته باور کنید ورزش میکنم به حدی که از پا میفتم ولی باز قدرت شهوتم منو به خود ارضایی میکشنونه من خیلی شهوتیم خیلی بیشتر از اونکه فکرش کنید وقتی خود ارضایی نمیکنم تحت فشار زیادی قرار میگیرم به حدی که نمیتونم خودمو کنترل کنم و حتی تو خیابون وقتی راه میرم این فشار انقد زیاده که وقتی دختری میبینم میخوام یه کاریی بکنم به همین دلیل میترسم که روزی دست به عمل زشتی بزنم تو خیابون یا جاهای دیگه خود ارضایی میکنم تا تخلیه شم وقتی سه روز خودارضایی نمیکنم به حدی فشار رومه که غیر قابل تحمله حدود یک ساله که فقط شبا خود خودارضایی میکنم و تا نکنم خوابم نمیبرا خواهش میکنم کمکم کنید

پرسشگر گرامی!

پرسشگر گرامی!
با سلام و تشکر از و تشکر از ارتباطتان با «شهر سوال»

مطالبی که در زیر به آن اشاره می شود، به علاوه خواست و اراده شما،‌می تواند شما را برای ترک این گناه یاری کند.مطلب نخست این که باید توجه داشته باشید که قدرت جنسی ، یکی از نعمتهای بزرگ خداوند می باشد و شکر این نعمت ، استفاده از آن در مسیر صحیح می باشد و نباید آن را به مانع برای حرکت در مسیر صحیح زندگی تبدیل کنید .برای حل مشکلی که به آن اشاره فرمودید مناسب است از همین الآن به جای فکر کردن به ترک گناه ، سعی کنید احکام شرعی را بیاموزید و مطابق وظایف شرعیتان عمل کنید، سعی کنید احکام مربوط به نگاه کردن و ارتباط با نامحرم و ... را مراعات کنید .توجه بفرمایید که احکام دین اسلام مطابق فطرت و در جهت حفظ آن تنظیم شده و انسانها نیاز واقعی به کارهای حرام ندارند و به دلایل دیگر به آن تمایل پیدا می کنند و حتی در صورتی که به گناه نیاز نداشته باشند نیز مرتکب آن می شوند ؛ مانند افرادی که با وجود بی نیازی، دزدی می کنند و دلایلی نیز برای آن مطرح می کنند .در صورتی که می خواهید به وظیفه شرعیتان عمل کنید باید از انجام هر کاری که باعث به وجود آمدن شرایط گناه می شود و مقدمه برای انجام این گناه می باشد ، جلوگیری نمایید ؛ برای مثال باید از تنهایی دوری کنید و ....

توجه بفرمایید که یکی از دلایل آلوده شدن به گناه کم بودن اطلاعات دینی و مذهبی می باشد که می توانید با مطالعه و شرکت در جلسات سخنرانی و کلاسهای مذهبی با آشنا شدن با یک جهان بینی صحیح از گناه بپرهیرید ، برای مثال کسی که به درستی اطلاع ندارد به چه منظور به این دنیا آمده و از ارزش بالای خود بی اطلاع است نمی تواند در این دنیا به درستی زندگی کند و امکان آلوده شدن وی به گناه بیشتر از کسی است که هدف از خلقت انسان را می داند و ارزش یک انسان را می شناسد.
مطلب دیگری که برای ترک گناه باید مورد توجه قرار بگیرد ، تقویت اراده می باشد که می توانید با روزه گرفتن اراده خود را تقویت کنید .مطلب دیگری که می تواند در ترک گناه مؤثر باشد ، تمرین برای ترک گناه می باشد ؛ با خودتان قرار بگذارید تا تاریخ معینی گناه نکنید و سعی کنید این زمان را طولانی تر کنید و مدت آن را طولانی و طولانی تر کنید ، خواهید دید که میل شما به گناه کردن کمتر و کمتر می شود و یا از گناهانی که ترک آنها آسان تر است شروع کنید و به طرف جلو حرکت کنید .باید به این مطلب توجه داشته باشید که رتبه معنوی انسانها با مقدار صبر آنان در مقابل گناه و ... مشخص می شود ؛ اگر بنا بر این بود که میل جنسی در کسی نابود شود ، یکی از وسایل ارتقای رتبه معنوی وی نیز نابود شده ، مانند کسی که از نعمت بینایی محروم است و چشم وی گناه نمی کند .همانگونه که می دانید هر یک از روزهای هفته به نام یک و یا چند تن از چهارده معصوم صلوات الله علیهم نامگذاری شده و به آنان تعلق دارد ؛ برای مثال روز شنبه به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله ، یک شنبه به نام امیر المؤمنین علیه السلام ، دو شنبه امام حسن و امام حسین علیهما السلام ، سه شنبه امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام ، چهار شنیه امام کاظم، امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام ، پنجشنبه امام حسن عسگری علیه السلام و روز جمعه روز امام مهدی علیه السلام می باشد ؛ می توانید با استفاده از همین مطلب و محبتی که به معصومین دارید و برای رعایت حرمت و با توسل به معصومین صلوات الله علیهم، از انجام گناه خودداری نمایید.

همیشه به این مطلب توجه داشته باشید که یکی از بزرگترین ضررهای گناه کردن این است که تمرکز را از کسی که مرتکب گناه می شود سلب می کند که می توان گفت بزرگترین ضربه ای که گناه به شما وارد می کند ، عدم تمرکز و به خطر انداختن آینده شماست.

موفق باشید.

سلام عرض میکنم

سلام عرض میکنم
سوال من درمورد دیدن فیلم های سانسور شده خارجی هست
من به هیچ عنوان نمیتوانم در صورت نامحرم نگاه کنم چه مسلمان چه غیر مسلمان و حتی گاهی با دیدن فیلم های خارجی به تهوع شدید دچار میشوم
واقعا کنترل شهوت در این مورد برایم بسیار سخت است
چکار کنم؟یعنی تا اخر عمر فیلم نبینم؟

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما کاربر گرامی،

با سلام خدمت شما کاربر گرامی، وضعیت شما مبهم و نامشخص است. قطعا در حالت عادی شما نباید چنین حالتی داشته باشید و کسی هم توصیه نمی کند تا آخر عمر فیلم نبینید. بهتر است برای بررسی بهتر به یک روانشناس مراجعه حضوری داشته باشید. البته تا آن موقع از کارهایی که موجب ناراحتی شما می شوند، اجتناب کنید.
موفق باشید

کدوم پیغمبرا رو میگی،کدوم

کدوم پیغمبرا رو میگی،کدوم اماما،اگه اونا سالم بودن ،واسه خودشون برده نمی گرفتند که هر شب رابطه در میانشون باشه.اصلا قرآن رو هم به نفع خودشون نوشتن و همه چیز به سود خودشونه.تو مسیحیت خدا میگه هیچ کس رو نکشید.ولی تو اسلام میگه بعد از جنگ،همه غنایم برده ها برای شما حلاله!به نظرتون مشکوک نمیاد؟من تو عذابم که مردم این قدر نفهم و ساده لو هستند که این دروغ هارو باور می کنند.جهنم و بهشت هم دروغه،فقط برای ترساندن مردم از گناهه ولی اون زمان دیگه گذشته.خواهشاً این مزلب رو توی سایت بزار تا مردم آگاه بشه.می دونم اینو تو سایت نمیزاری ولی خودت هم بخونی برای من کافیه که آگاه بشی.امام علی تو یه روز ۵۰۰نفر رو کشت و امام حسن هم بیشتر از ۷۰۰ تا زن داشت.من ۱۵ سالمه و برای فهمیدن حقیقت سن زیاد لازم نیست.کاش پر و مادرم هم مثل من بودن ولی نیستن.من نمی گم نیرو های غیر طبیعی وجود نداره ولی تو این حد هم نه .و یا اگه معجزه واقعیه چرا این روزا اتفاق نمی افتده!از یه روحانی اینو پرسیدم گفت:
((چون الان دوربین هست.))منم با خدم گفتم اگه همه این رو می دیدند ایمان می آوردند پس باید الان معجزه بیشتر اتفاق بیوفتد.و یا امروزه واسه همه چیز یه دلیل و منطق اساسی هستش واسه همین هم معجزه وجود نداره.همه چیز وقایای طبیعی بودند و این اماما و پیغمبرا بزرگش کردن و گفتن ما این کاررو کردیم.می دونم این رو تو سایت نمی زاری ولی خودت بخون برای من کافیه که یک نفر ر به علم واقعی دعوت کنم.اگه بیشتر کتاب علمی بخونی می فهمی چی می گم.کتاب ((قلعه ی حیوانات))رو هم بخون.

تصویر soalcity

سلام

سلام
عزیز جان بر خلاف تصور شما مردم ساده لوح نیستند. به همین خاطر دروغ ها را تشخیص می دهند.
مثلا هر کسی بخواهد به راحتی می فهمد در مسیحیت نیز جنگ و خشونت بوده است.
هر کسی بخواهد با دلایل روشن (مثل اعجاز و ...) می فهمد قرآن کلام الهی است.
هر کسی بخواهد بسیار واضح می فهمد که ائمه انسان هایی نبوده اند که دنبال هواهای نفسانی خودشان باشند.
هر کسی بخواهد با اندک مراجعه ای به تاریخ می یابد که از بین ائمه تنها حضرت علی ع جنگ داشته که ایشان هم در جنگ های زمان خود، غنیمت را ممنوع کرده بود.
به هر حال به نظر می رسد، سن کم شما و احساسات زیاد شما، سبب سخنان نپخته ای توسط شما شده است. شما جواب بسیاری از سوالات خود را در همین سایت می توانید بیابید. به شرط آنکه حوصله داشته باشید و با کینه و پیش داوری، موضع گیری نکنید.
به عنوان مثال در بحث معجزه و دوربین به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.soalcity.ir/node/3165

سلام.

سلام.

من یه دختر ۱۴ ساله ام.من یه دختر کاملا مذهبی و با حیا و حجاب و امام زمانی ام...

الحمدلله

اما یه مسئله اینکه من بالاخره مث همه ادما نیاز جنسی دارم

منم ادمم

حالا فرقی نداره دختر باشی یا پسر

اما چیکار کنم

من خود ارضاییمو حدود یک ساله از بین بردم و ترک کردم

و بعد از اون خیلی به خدا نزدیک تر شدم

و خدا منو پذیرفت برا بندگیش

اما ...

چیکار کنم

دوست ندارم به هیچ وجه دوباره خود ارضایی کنم

مگه مرض دارم کاری که حالمو بد میکنه انجام بدم

اما از طرفی...

مامانم اینو گفت که با توجه به وضع خواهرت که خوب ازدواج نکرده و مشکل داشته تا ده بیست سال دیگه تورو شوهرت نمیدیم

من چه بدبختی دارم

چرا باید پا سوز دیگران بشم

چه وضعیه که این جامعه داره که ما بدبختا باید اینطور باشیم

کاش زود تر ازدواج میکردم...

دلم یه نفرو میخاد که باهاش اروم بگیرم
چه از نظر عاطفی چه جنسی

اما بنظرمن یکم برا امام زمان دعا کنیم ک حضرت بیان و ما رو خلاص کنن ازین مشکللات

دعام کنید من زودتر همسر دارشم:)

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما خواهر گرامی.

با سلام خدمت شما خواهر گرامی. به شهر سوال خوش آمدید.
ضمن تشکر از اظهار نظرتان، به نظر نمی رسد مادر شما این مطلب را به صورت جدی بیان کرده باشد. قطعا خیلی زودتر از اینها شما به خانه بخت خواهید رفت، البته لازم است همچنان بر عفت و پاکدامنی خود مستدام باشید و سعی کنید کمی درجه صبر و شکیبایی خود را نیز بالا ببرید.
دعا میکنیم هرچه سریعتر هم خواهر شما و هم خود شما ، تشکیل زندگی داده و در کنار همسری نیکو و وفادار، به آرامش روحی و جسمی برسید.
موفق باشید

ممنونم از لطفتان...الحمدلله

ممنونم از لطفتان...الحمدلله چند وقت پیش لطف خدا شاملم شد و یک استاد اخلاق عالی بهم هدیه داده شد توسط حضرت....التماس دعا

با سلام

با سلام
پیشنهاد میکنم علاوه بر مصمم بودن بر ترک تمام گناهان.
۱- نماز اول وقت
۲-دعا و استمداد از خداوند
۳- توسل به اهل بیت و برقراری ارتباط با آنها
۴-قران خواندن (سوره مسبحات هر شب قبل از رفتن به رخته خواب)
۵ پرهیز از نگاه به حرام ( به زن نامحرم-عکس-فیلم)
۶-پالایش ذهن (تمرین روزانه کنترل خیال برای مثال به مدت ۱-۲ دقیقه با چشمان بسته خود را در کنار رودی تصور کنید و از هوای مطبوع و صدای پرندگان لذت ببرید) سعی کنید تصویر سازی ذهنی خود را اصلاح کنید.
۷-کم خوری (مخصوصا عدم مصرف غذاهای پرکالری)
۸- ورزش
۹-چایگزینی عادتی چدید (مثلا گل کاری-بنایی- نجاری-خیاطی- شعر......)
۱۰- هر شب قبل از خواب به مدت یک دقیقه آیه ۴۲ سوره زمر را خوانده به معنی توجه کرده و بخوابید.

خداوند یار و پیشتیانتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

ممنون از زاهکازهایی که ارائه دادید.

موفق باشید.

جوانی ۲۰ساله هستم برای کنترل

جوانی ۲۰ساله هستم برای کنترل شهوتم همه کاری کردم به جز کاربه چنس مخالف فقط خود ارضایی پس ما چه کردیم که باید مجازات این طوری شویم لطفا راهکار بدین کار گیر نمی اید تو این وضع کار که بعد تشکیل خانواده پس باید چه کرد جان مادرتون راه حل درستی بدین ممنون ازشیراز

سلام رفیق

سلام رفیق

حضرت على(ع) فرمود:
(۱) کسى که در مورد گناهان زیاد فکر کند، گناهان او را به سوى خود مى کشند».
(۲) فرو رفتن و تفکّر در مورد چیزى، سرآغاز وجود و پیدایش آن چیز است».

حضرت مسیح به پیروان خود فرمود: «موسى بن عمران به شما دستور داد، زنا نکنید؛ اما من به شما سفارش مى کنم، فکر زنا را هم نکنید؛ زیرا کسى که به زنا بیندیشد، مانند کسى است که در اتاق زیبا و رنگ آمیزى شده‏اى، آتش روشن کند. در این صورت، هر چند ممکن است خانه در آتش نسوزد؛ لکن دست کم دود، آن را سیاه و خراب مى کند».
زنای ذهنی، تصور و فکر کردن به امور جنسی و رابطه جنسی با نامحرم است. در مورد زنای ذهنی مطالعه بفرمایید.
ببینید چطور میشه ذهن و فکر رو پاک نگه داشت.. وقتی ذهن پاک بشه پاک نگه داشتن جسم خیلی راحته....

از روزه مدد بگیرید ....

از روزه مدد بگیرید ....

حضرت محمد (ص) فرمودند: برای کنترل شهوت جنسی خود دو کار کن: یکی اینکه موی بدن خود را زیاد کن و آنها را نتراش و دیگر اینکه زیاد روزه بگیر

مؤمن عاجز مى‌شود اما هرگز

مؤمن عاجز مى‌شود اما هرگز مأيوس نمی شود؛
پاسخ علی صفایی حائری به نامه‌ی یک جوانِ گرفتارِ مشکلات جنسی

http://sahebnews.ir/349318/

با سلام

با سلام

پیشنهاد می کنم دوستان عزیر در کنار عزم و اراده بر ترک گناه و راهکارهای پیشنهادی سیر مطالعاتی هم داشته باشند.
هر کسی با توجه به روحیات و سطح معلومات میتونه از آثار یک نویسنده و متفکر مذهبی شروع کنه.
پیشنهاد من این هست که با آثار استاد علی صفایی حایری آشنا بشوید.
برای شروع بهتر است با نامه های بلوغ (فصل اول) شروع نمایید
و کتاب رشد
و .....
کتاب تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری رو هم مطالعه کنید.

کار دیگری هم که می تونم پیشنهاد کنم برای تصویر سازی ذهنی, مشاهده سریال های مذهبی مربوط به امام حسن، امام رضا و مختار هستش. از فیلم های زمان جنگ استفاده کنید و با شهدا و افکارشون اشنا بشید سعی کنید در خلوت یه اون ها فکر کنید و تصویر چهرشون رو در ذهنتان بیاورید و باهاشون حرف بزنید.خودتون رو در موقعیتشون قرار بدهید....
سعی کنید با امام زمان حرق بزنید...........

انشالله خدا کمک میکنه...

با سلام و تشکر از ارتباطتان

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

پرسشگر گرامی؛
ممنون از راهنمایی هایی که داشتید. در درجه اول بايد به اين نكته واقف باشيم كه ترك گناه و رعايت تقوي يك فرايند تدريجي و دراز مدت است، راهي است كه بايد با استقامت و تحمل فراوان طي نمود و اينگونه نيست كه بتوان يك شبه آن را پيمود و در درجه بعدي بدانيم كه راه اصلي آن تقويت مبادي اختيار؛ يعني آگاهي و آزادي در انسان است و بدون آگاهي و اراده قوي و آزاد، كنترل نهايي نفس براي انسان ممكن نيست.

** چند توصيه:
يك. هيچ گناهي را كوچك نشماريد.
دو. در ابتداي روز با خداي متعال شرط كنيد كه گناه نكنيد و در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشيد و در پايان روز از خويش حساب بكشيد. اگر از عملكرد خويش راضي بوديد، خداي را شكر گوييد و در صورتي كه راضي نبوديد، بر خويش سخت بگيريد.
سه. بدانيد كه همواره در محضر خداي بزرگ هستيد، او بر شراشر وجود شما اشراف دارد و از ظاهر و باطن شما آگاه است.
چهار. از خداوند با دعا و نيايش استعانت و استمداد بجوييد، زيرا كه خود فرمود: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچ كدام به فضيلت و تزكيه روي نمي آورديد.(نور، آيه ۲۱)
پنج. اعمال و عادات نيكو را جايگزين رفتار ناپسند نماييد؛ مانند شركت دائمي در نماز جماعت، نماز شب، زيارت اهل قبور و دعا. قرآن كريم مي فرمايد: خوبي ها سرانجام ميدان را بر بدي ها تنگ خواهد كرد و آنها را از بين خواهد برد.(هود، آيه ۱۱۴)
شش. مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي ر فراموش نكنيد.

** راهكارهاي عملي:
در پايان علاوه بر راهكارهاي ارائه شده كه رعايت آن ها مي تواند به شكل زيربنايي اين مشكل را برطرف كند يك سري توصيه هاي كاربردي تر به اختصار ارائه مي شود:
۱- مراقب نگاه تان باشيد.
۲- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخي كردن با آن ها جداً خودداري كنيد.
۳- از فكر كردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسي خودداري كنيد.
۴- از نگاه كردن به تصاوير و فيلم هاي تحريك كنند جداً خودداري كنيد.
۵- از شوخي هاي جنسي و محرك پرهيز كنيد.
۶- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهاي محرك و داراي كالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و... را به حداقل برسانيد.
۷- براي تعديل نيروي جنسي خود حتماً ورزش و تحرك جسماني و كار فيزيكي و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ كنيد.
۸- دعا و توسل براي نگهداري ايمان و رفع مشكلات مي تواند مفيد باشد.
۹- روزه گرفتن موجب كاهش نيروي جنسي مي شود.
۱۰- سعي كنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده كنيد.
در پايان توجه شما و همه جوانان عزيز را به اين روايت جلب مي كنم:
امام علي(ع) مي فرمايند: «اكره نفسك علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها؛ با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقي را به نفس سركش خود تحميل كن، زيرا خواهش طبيعي بشر بر شهوات و رذايل اخلاقي است».

در اين زمينه ر.ك:
۱- گناه شناسي، محسن قرائتي.
۲- گناهان كبيره، شهيد دستغيب.
۳- شهيد دستغيب، قيامت و قرآن (تفسير سوره طور)

موفق باشید.

دوستان یه موضوعی وجود داره که

دوستان یه موضوعی وجود داره که از همه ی مطالب بالا مفید تره (البته از نظر من )
اونم همنشیه صالحه ..... اگه همنشین شما گناهکار باشه به تدریج او ن حس زشتی و ناپسند بودن یک کار از وجود شما میره و واستون عادی میشه !
برعکس اگه دوستتون صالح باشه (منظورم از صالح بودن این نیست که فقط بعضی کارهای عبادی انجام بده) مثلا درسش تو دبیرستان خوب باشه و ... باعث میشه شما به تدریج از گناهی که دوستتون انجام نمیده و شما میدید دور بشید .
راه حل :
اگه یه دوست صمیمی وصالح دارید (در صورتی که برای هم احترام قائلید و روتون به هم باز نشده) میتونید در صورت تنهایی و مواجه با گناه اونو صدا کنید یا پیش اون برید تا بطور کلی سرگرم شده و یادتون بره....
بعد از یه مدت که عادتتون ضعیفتر شد میتونید با دوستتون قرار بزارید که هرروز واسه نماز به مسجد برید یا توی ساعات معینی تمرین درس یا ورزش انجام بدید .
عمل بالا موقعی جواب میده که :
۱_واقعا خودتون تصمیم به ترک گناه داشته باشید .
۲_اونقدری خودتونو ضعیف تصور نکنید که انجام همچین کاری واستون غیر ممکنه (واقعا از ۱۸ ساعت اب و غذا نخوردن وسط تابستون اسون تره ) پس شما که میتونی روزه رو بگیری فک نکنم ترک یه عادت واست خیلی سخت باشه.

راستی اینم یادتون باشه که اگه ترکش کنید چقدر خدا از شما خشنود میشه و چقدر لطف الهی (موفق شدن در کار و درس و.. ) شامل حالتون میشه !
پس انگیزشم جور شد :)

من نمیدونم شما با چه فکری

من نمیدونم شما با چه فکری اینو نوشتین ولی در شرایطی که بلوغ جنسی الان میانگین در سن ۱۱ تا ۱۳ سالگی شده و افزایش سن ازدواج بین ۳۰ تا ۴۰ سالگی به نظرتون میشه بین این ۱۰‌الی ۲۰ سال فاصله سالم موند یه مثال میزنم اگر یه انسان تو بیابان گم بشه و تشنگی بهش فشار بیاره دنبال آب میگرده بعدش خسته میشه پس هر مایعی رو ببینه برای رفعش میخوره حالا میخواد یه گند آب باشه دیگه براش مهم نیست پون فقط به نیاز خودش فکر میکنه . این مشکل جامعه است روش حلشم این نیست که گفتین و این نیست که سن بلوغ رو افزایش بدیم و ازدواج رو کم .

فقط نماز شب

فقط نماز شب

باسلام. من ترجیح میدم خود

باسلام. من ترجیح میدم خود ارضایی کنم تا به ناموس مردم چشم داشته باشم...این توصیه هایی هم که می کنید خودتون ببینید یک هفته اجرا می تونید بکنید و شهوتتون کنترل میشه ....اینا همش هنی بازیه

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام و احترام، این مانند

با سلام و احترام، این مانند آن است که شما خود را برای جلوگیری و نجات از افتادن در یک چاله، به چاهی بیاندازید.

برادران و خواهران گرامی سلام.

برادران و خواهران گرامی سلام. من میخوام به شما عزیزانی که هنوز زیاد درگیر شهوت خود نشیدید مطلبی روبگم.ازتون خواهش میکنم ابتدا از ماهواره به شدت دوری کنید وسپس اینکه تا جایی که امکان داره فیلم های خارجی رو نگاه نکنید ویا اگر میخواهید نگاه کنید لا اقل سانسور شدش رو نگاه کنید ودیگر اینکه نوجوانان عزیز هیچوقت به سراغ مطالب زناشویی نروید وبا خودتان چنین فکری رانکنید که خوندن چنین مطالبی حرام نیست نمیگم حرامه ولی اگه شما رو حتی خیلی کم تحریک میکنه نخونید.مطالب زناشویی مخصوص کسایی هستند که ازدواج کردند.پس بیایید واین مطالب دوستانه را ازمن قبول کنید و تا جایی که ممکنه بهشون عمل کنید. والسلام

سلام. در کل هواستون به این

سلام. در کل حواستون به این باشه که این کار یه لذت سطحیه و مانع لذت های عمیق تر میشه. اگر واقعا خدایی باشیم رفع نیاز جنسی مون هم در راه خدا خواهد بود و اون موقع است که به لذتی عمیق و جاودان خواهیم رسید...

سلام ...مطالب جالب بود و

سلام ...مطالب جالب بود و کامنت ها عجیب ...
حقیقتش من دقیقا نمیدونم خودارضایی با بدن چجوری هستش که بدونم آیا من هم خودارضا هستم یا نه
اما چیزی که میدونم اینه که من به تازگی مدام تو ذهنم به معاشقه (سکس نه ) فکر میکردم و ازین کار لذت میبردم
چون یه دخترم و البته تا به حال هم رابطه جنسی رو تجربه نکردم و فقط شنیدم که دردناکه برا همین به رابطه ی واژینالی فکر نمیتونم بکنم خیلی اما از فکر کردن به معاشقه لذت میبرم ...و فکر میکنم این هم نوعی خودارضایی باشه
آیا درسته ؟ یعنی این هم خودارضایی عه؟

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام و احترام.

با سلام و احترام.
خواهر گرامی، به لحاظ علمی و تئوریک تعریف خودارضایی شامل تفکر و اندیشیدن به چیزی که لذت بخش باشد نیست! بنابراین به لحاظ روانشناختی نمیتوانیم برچسب خودارضایی به چنین رفتاری بزنیم. اما توجه داشته باشید که در زندگی عادی ما که بر اساس اصول عرفی، فرهنگی و اخلاقی استوار است، ممکن است همه چیز با خط کش فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعاریف علمی قابل اندازه گیر نباشد. بنابراین ضمن این که توصیه میکنیم در این مورد (و در هر موردی) دچار افراط و تفریط در نگاه به مسائل نشوید، اما بسیار پسندیده و نیکوست که حتی اگر میدانید رفتاری از شما سر میزند که دقیقا یک عمل خلاف اخلاق یا شرع نیست، اما این رفتار شما را به آن محدوده نزدیک میکند، بهتر است آن را انجام ندهید.
موفق و سربلند باشید.

نخوردن فلافل استفاده از قرص

نخوردن فلافل استفاده از قرص های ویتامین ث با غنای بالا و عدم استفاده از عطر
موجب کاهش استمناء می باشد

یکی به دادم برسه !!!!!!!!!!

یکی به دادم برسه !!!!!!!!!!
از وقتی که امیزش فهمیدم چیه روزانه ۵ بار خود ارضایی میکنم !
حتی خواستم خودکشی کنم ولی دیدم خودکشی کنم صاف رفتم جهنم برای خود ارضایی. ۱۳ سالمه شدم دیوونه دختر مییبینم سرم گیج میره.یک هفته سعی کردم خود ارضایی نکنم ولی جالبه اون یک هفته ۲۴ ساعته بیدار بودم . فقط یکی به دادم برسه بگه چیکار کنم. یک دختر بود ازش خوشم میومد ولی اون اصلا نمیدونه من چند سالم! تصادف کرد مرد.
دیگه گیج شدم مامان بابام اینارو بشون بگم از خونه شوتم کردن حتی یک بار ۲ روز کامل بیرون بودم.
یکی هست کمکم کنه موندم با دختر دوست بشم اولن سنم کمه دومم خوانواده ولی فکر میکنم اگه داشته باشم از خود ارضایی خلاص میشم یکی کمک لطفا اگه تا ۳ ماه دیگه خوب نشدم خودکشی میکنم برای خودمم بهتره.

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام و احترام خدمت شما

با سلام و احترام خدمت شما کاربر محترم.
به لینک های زیر مراجعه بفرمایید.
http://www.soalcity.ir/node/333
http://www.soalcity.ir/node/2394
موفق باشید

با سلام من ۱۵ سال دارم و

با سلام من ۱۵ سال دارم و متأسفانه مثل خیلی از جوونا درگیر خودارضایی هستم میخواستم بگم من سال قبل به طور حرفه ای فوتسال بازی می‌کردم ولی امسال به دلیل تغییر منزل دیگه نمیتونم فوسالم رو ادامه بدم لازم به ذکره که بگم در اون سال که فوتسال بازی می‌کردم درگیر خودارضایی نبودم و کاملا با نشاط بودم در منزل جدید تصمیم گرفتم به کلاس پارکو برم که بتونم خودارضایی رو کنترل کنم ولی نمیشه درضمن بگم که شنیدم پارکور قده های تستسترون رو بیشتر به فعالیت وا میداره به نظر شما چی کار کنم و نکته دیگه اینه که کلاس زبان هم به دلیل معلم های زن خیلی تحریکم میکرد و اونو کنار گذاشتم چاره چیه و دنبال موسسه ای گشتم که معلم های مرد باشه ولی نزدیک خونه پیدا نشد الان من چی کار کنم به نظر شما.

سلام من چند ساله دارم این

سلام من چند ساله دارم این فشار رو تحمل میکنم نمیشه کنترلش کرد واقعا بالاخره تا یه جایی میتونی خودتو نگه داری من چند ساله دارم عذاب میکشم و خودمو نگه داشتم ولی بدنم اسیب دیده
نمیدونم چرا جامعه فقط رو نیاز جنسی مرد زوم کرده و بهش توجه دارن انگار که زنها ادم نیسن من هربار تو خیابون پسرایی رو میبینم که لباس یقه باز پوشیدن یا تیپ خاصی زدن حسم فعال ممیشه ولی فقط به پوشش زنها گیر میدن.
این راه حل ها تا یه جایی جواب میده اگر این نیااز برطرف نشه اادم مریض میشه عصبی میشه .تو جامعه ما هم که پاکی و عفت فقط برای دختر تعریف شده و بیشتر از نظر پاکی و نداشتن رابطه جنسی رو دخترا زوم کردن تنها راه رفع نیاز جنسی خودارضایی هست.

پرسشگر گرامی؛

پرسشگر گرامی؛
نوشته شما در زیمنه حجاب مردان مورد قبول است. برخی تصور می کنند که حجاب و پوشش فقط مخصوص زنان می باشد و از آنجا که با شنیدن کلمه «حجاب» ذهنمان سریع به چادر منتقل می شود؛ حجاب و پوشش را فقط برای زنان می دانیم! اما در واقع، مردان نیز دارای حد و مرزی برای پوشش خود هستند که برای حفظ حریم های عفت در جامعه، باید آن را رعایت کنند.
- خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ ( سوره نور/ ۳۰)
به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است!
وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ( سوره نور/ ۳۳)
و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند...
خداوند در این دو آیه، مردان را سفارش به رعایت حجاب و عفاف می کند ، که البته در آیه ی دوم پا را فراتر گذاشته و به کسانی که بخاطر رضای خداوند عفاف را سرلوحه ی راه خود قرار می دهند؛ قول کمک و همکاری می دهد و می فرماید« خداوند از فضل خود آنها را بی نیاز می کند» و این مصداق همان ضرب المثل معروف است که «از تو حرکت؛ از خدا برکت»
- خودارضایی در دختران عوارض بسیاری را در پی خواهد داشت و در صورتی که به صورت رفتار روزانه درآید خطرناک می شود و مانند هر اعتیادی ، روح و جسم و روان فرد را به هم می ریزد و زمانی که فردی اقدام به خودارضایی می کند خیلی سریع فاز هیجان جنسی اتفاق می افتد و جنبه های مهم و عاطفی در یک ارتباط صحیح جنسی را دریافت نمی کند و دچار خلاء عاطفی، افسردگی، اضطراب و عدم اعتماد به نفس می شود و بعد از ازدواج در یک رابطه زناشویی دیگر تحریک نمی شود و در به ارگاسم رسیدن دچار مشکل می شود چرا که با خودارضایی شرطی شده است تا در یک وضعیت خاصی که خود را تحریک می کند به ارگاسم برسد و به هنگام نزدیکی به همسر خود به یاد رفتارهای خود می افتد و گمان می کند تنها در آن شرایط می تواند به ارگاسم برسد.
یکی از مهمترین مشکلاتی که این زنان به آن دچار می شوند این است که دچار نارضایتی جنسی شده و رفته رفته با بی میلی جنسی مواجه می شوند بنابراین بایستی گفت ممکن است این افراد در دوره مجردی با خودارضایی بتوانند نیازهای جنسی خود را برآورده کنند اما آینده طولانی زندگی مشترک و لذت به ارگاسم رسیدن با همسر خود را از دست خواهند داد.
- راه درمان:
هیچ وقت به افرادی که به عمل خود ارضایی وابسته شده اند و بارها تصمیم گرفتند که دست به این عمل نزنند پیشنهاد ترک فوری نمی دهم چون عملی نیست این یک میل است ، این قوی ترین غریزه انسان است پس به آسانی نمی توان با آن مبارزه کرد افرادی را می شناختم که بیان می کردند روزانه سه یا حتی چهار مرتبه این عمل را انجام می دهند و امروز ترک کرده اند راه درمان احتیاج به صبر و مقاومت دارد اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که روزانه این عمل را انجام می دهید برای ترک پیشنهاد می کنم روشهای زیر را به کار گیرید.
۱) از تنها بودن خودداری کنید
۲) اگر با نگاه کردن به اندام جنس مخالف تحریک می شوید بلا فاصله روی خود را برگردانید
۳) ار دیدن عکس ، فیلم ، تصاویر و خواندن مظالب تحریک کننده بپرهیزید (تماشا کردن فیلم های شاد و طنز به جای فیلم های محرک)
۴) ورزش کردن
۵) آغاز یک دوره یادگیری و شرکت در کلاس های مورد علاقه
۶) نپوشیدن لباس های تنگ و جذب
۷) با خستگی کامل به رختخواب رفتن
۸) نماندن زیاد در حمام و زیر دوش
۹) از پرخوری بپرهیزید و معده تان هیچگاه کاملاً پر نباشد.
۱۰) استفاده از غذاهای محرک و پرانرژی را ترک و یا محدود کنید.
۱۱) سعی کنید هیچگاه تنها نباشید و با خود خلوت نکنید .
۱۲) عنان افکار خود را در اختیار بگیرید و نگذارید به هر کجا که می خواهد برود.
- شما در یک هفته و یا حتی یک ماه نمی توانید این عادت را ترک کنید اگر روزانه یک بار این عمل را انجام می دهید در ابتدا به جای آنکه هر روز یک بار این کار را بکنید هر دوروز یکبار این عمل را انجام دهید پس از مدت ۱۰ روز بجای انجام این عمل هر دوروز یکبار آنرا به هر سه روز یک بار کاهش دهدید اینبار پس از مدت ۱۵ روز سه روز را به چهار روز و بعد از مدت ۳ هفته ۴ روز را به یک هفته برسانید به مراتب پس از مدت زمان حدود ۳ ماه از این روش می اتوانید به ترک کامل برسید.

+موفق باشید.

سلام

سلام
من اول یه نظر شخصی درباره اینکه میگن استمنا بدتر از زنا و لواطه میگم بعدش یه روش توصیه میکنم برای کسایی که زیاد استمنا میکنن
اول اینکه یه استادی داشتیم که میگفت تمام گناهانی که ما میشناسیم همه کبیرن ما گناهان صغیره رو نمیشناسیم و فقط خدا میدونه چون اگه اینجوری نبود قبح گناهان شکسته میشد و ما مثلا یک گناهو به خاطر ناچیز بودنش نسبت به دیگری راحت انجام میدادیم. پس زنا و لواط و استمنا همه به یک اندازه گناهن.
و در غیر اینصورت به نظرم دلایلی که برای بدتر بودن استمنا میارن قانع کننده نیست. چون با استمنا فقط به خودت ضرر میرسونی و حق لله ولی با لواط و زنا داری بقیه رو هم آلوده میکنی و حق الناس هم هست هر چند دوطرفه باشه چون تو مسئولی که گرچه طرف هم خواهان باشه ولی تو باید هم مانع خودت میشدی هم اونو منع میکردی.
در هر صورت همشون به یک اندازه کبیرن
دوم برای کسانی که خیلی زیاد استمنا میکنن چه دختر چه پسر، واقع گرایانه و خارج از عقوبت و گناه و ... بگم رفتار انسان شامل مجموعه ای از عادت هاست چه درست و چه غلط و استمنا هم یه رفتار غلطه مضره که در بعضی افراد عادت میشه.
برای ترک هر عادتی باید تدریجی اونو ترک کرد و در حالت عادی یک باره نمیشه ترکش کرد مثلا کسی هر روز استمنا میکنه بیاد با خودش قرار بزاره هر دو روز اینکارو کنه و اصلا هم برای کم کردن روزاش عجله نکنه خیلی آهسته و پیوسته انجام بده و پاداش و جزا هم برای خودش بزاره و البته چه پاداشی بهتر از این که لذتش بعد چند روز تحمل بیشتر میشه و مشتاقانه تره ؛) و اصلا به فکر گناه و جزاش هم نباشید چون مسلما خدا از درون قلب ها و تلاشتون برای ترکش آگاهه. همینجور ادامه بدید تا یه ماه یا ۴۰ روز فاصله و بازم میگم اصلا عجله نباید کرد چون سنگ بزرگ نشانه نزدن است. بعدش خودتون به آگاهی خواهید رسید و لذت این پیشرفتو درک خواهید کرد و تاکید اینه که کم کم دیگه قطعش کنید ولی اینو بگم که استمنا در حالت کمش ضرر روحی داره ولی جسمی نداره و از نظر جسمی حتی زیاده‌روی در جماع هم مشکل ایجاد میکنه.
از نظر فیزیولوژی تخم مرد مدام در حال تولید اسپرمه و هر وقت لوله های اسپرم پر میشه خود سیستم بدن به طور طبیعی مقداری اسپرمو میریزه بیرون تا دوباره جاگیزین کنه
پس شما میتونید این زمان ها رو دریابید و خودتون اقدام کنید(البته باز طوری نشه عادته برگرده) و البته من اینو توصیه نمیکنم چون بازم از نظر روحی مضره و بازم میگم که بهتره به کل ترک شه و در طول این مدت ترکش تلاش کنید و شرایطو برای ازدواجتون فراهم کنید و انتظار نداشته باشید دیگران براتون تلاش کنن.
و نکته دیگه اینکه اگر دیدید کارشکنی میکنید یه ناظر بزارید (و البته قطعا خدا ناظر بر همه ی اعمال ماست) ولی بازم واقع گرایانه بخواییم نخواییم نادیده میگیریمش پس به یه کسی اعتماد کنید که عاقل و منطقی و دلسوز باشه و قضیه و ترکشو باهاش در میون بزارید (من توصیه میکنم اون شخص پدر یا مادر باشه. چون هم قابل اعتمادن هم دلسوزن و مسلما اگر شرایطو درست و منطقی براشون بگید درک میکنن و کمکتون خواهند کرد). به پدر مادراتون اعتماد کنید نترسید ازشون هیچ کس نزدیک تر و دلسوز تر از اونا به شما نیست. در غیر اینصورت نیازی نیست عیب هاتونو حتی پدر مادرتون بدونه.

و اخر اینکه خدا نسبت به شما مهربانه پس خودتون هم نسبت به خودتون مهربان باشید. و به خاطر رفتار های نادرستتون از خودتون متنفر و منزجر نشید و مدام خودتون سرزنش نکنید البته سرزنش کردن خوبه اما به اندازه و در کنار تغییرات رفتاری و وجودی و تحسین خود برای این تغییرات

با خودتون مهربان باشید :)

ما یه مشکلی داریم اگه جواب

ما یه مشکلی داریم اگه جواب بدید ممنون میشم.یه پسری بدجوری عاشقه و نمونه بارز شاهزاده با اسب سفید هم هست.دختره هم ازش بدش نمیاد تنها مشکلش اینه که پسره یکم زیادی اهل فیلم و عکس نامناسب هستش و دختره نمیتونه بهش اعتماد کنه و زندگیشو باهاش شریک بشه. پسره چطوری میتونه خودشو کنترل کنه و به اصطلاح آدم بشه چون همونطور که اشاره شده این شهوتش داره زندگیشو نابود میکنه هیشکی هم اهمیت نمیده فقط گیر دادن که دختره سخت میگیره

تصویر مشاور شهر سوال

قطعا اعتماد ، کلیدی ترین

با سلام و احترام خدمت شما.
به شهر سوال خوش آمدید.
اعتماد ، کلیدی ترین مسئله در یک پیوند زناشویی و تشکیل یک زندگی آرامشبخش است. پاسخ دقیق این مسئله نیاز به توضیح دقیق و بیشتر شما دارد، این که آیا تنها دلیل عدم اعتماد همین است و اینکه اهل فیلم و عکس نامناسب بودن به چه معناست
به هر حال از طرفی اگر به فردی به لحاظ شخصیتی، یا به لحاظ روحی و روانی، و یا اخلاقی دچار معضل است یا تعادل ندارد، یا بایستی این مسئله پیش از ازدواج حل بشود و سپس وارد مراحل ازدواج بشوند، یا از چنین وصلتی خودداری کنند. از طرف دیگر عدم اعتماد خانم است که بخودی خود میتواند موجب تزلزل زندگی باشد، این مسئله هم با ریشه یابی علل واقعی این بی اعتمادی قابل حل است.
به نظر می رسد مورد شما نیازمند مراجعه حضوری به یک مشاور ازدواج و دریافت مشاوره ازدواج است.
نکته مهمی که لازم است توجه کنید، نظارت و اطلاع خانواده ها از این روند است.
انشالله موفق باشید

من مشکل اصلیم اینه که هر چه

من مشکل اصلیم اینه که هر چه قدرم که تلاش میکنم با وجود درسام نمیتونم. کل تمرکزم رو درسمه چون سال دیگه کنکور دارم. وقتیم که میشینم درس بخونم چون اصلا حال درسو ندارم یا فکرم منحرف میشه یا ... کار دیگه مثل ورزش و بیرون رفتنم خیلی نمیتونم بکنم چون میگم بجاش بشین درستو بخون و تا میشینم اینجوری میشه. واقعا نمیدونم چیکار کنم و هر دفعه هم که میگم انجام نمیدم باز یه امتحانی چیزبی پیش میاد که منو تنها میذاره به یه عالمه درس و ذهنی که مدام در حال فرار از درسه به هر طریقی!!

تصویر مشاور شهر سوال

سلام.

سلام.
دوست عزیز، مشكل اصلي شما درگيري ذهن شما به موضوع خارج از درس مي باشد.اگرذهن شما به موضوعات ديگري درگير شود جايي براي تمركز و درگيري درسي باقي نمي گذارد.در بين موضوعاتي كه ممكن است نوجواني در سن و سال شما با آن درگير باشد ازدواج و غريزه جنسي مي تواند بيشتر و آسيب زننده تر باشد.خودتان هم مي دانيد كه در اين سن مطرح نمودن ازدواج صحيح نمي باشد و ثمره ايي جز از بين بردن تمركز و پايين آمدن نمرات ندارد.لذا بايد مديريت ذهن را بعهده گرفته و اصلا اجازه ورود به اين حيطه را ندهيد و زماني كه احساس مي نماييد در حال فكر نمودن به اين موضوع هستيدبا تغيير موقعيت يا مشغول نمودن خود به كار ديگر اين مجال را از خود بگيريد و در كنار اين راهكار براي درس خواند خود نيز برنامه ريزي داشته باشيد و مطابق آن عمل نماييد.
دو نکته را کاملا دقت کنید: اولا انتظار نداشته باشید که به صورت ناگهانی و یکدفعه در یک کار (مثل درس) تمرکز پیدا کنید. این بدان معناست که برای تمرکز بیشتر و کاملتر روی درس بایستی کمی صبر داشته باشید و بدانید این کار تدریجی انجام می شود. و نکته دوم این که راهکارهای ارائه شده را به دقت اجرا کنید و برای کارهای خود زمانبندی داشته باشید. روز اول برای شروع درس تایم بگذارید و ببینید چند دقیقه میتوانید تمرکز داشته باشید مثلا اگر پس از ده دقیقه حواستان پرت می شود، از ده دقیقه شروع کنید. روز اول ده دقیقه درس، ده دقیقه استراحت، دوباره ده دقیقه درس و به همین ترتیب ، تا مثلا دو یا سه ساعت. روز دوم ده دقیقه مطالعه را به یک ربع تغییر دهید. روز سوم آن را به بیست دقیقه و همینطور روز به روز آن را افزایش دهید. (میزان دقیقه های درس و استراحت صرفا جهت مثال بود و میتوانید طبق توانایی خودتان آن را تغییر دهید). پست زیر را هم ببینید :
http://www.soalcity.ir/node/4083
http://www.soalcity.ir/node/4084
موفق باشید

راهی نیست ادم کلا بی نیاز شه

راهی نیست ادم کلا بی نیاز شه؟یعنی دارویی قرصی امپولی بزنی کلا سیمات قطع شه
اگه بود چیییی میشد خودم حاضر بودم اولین نفر باشم

تصویر شهرسوال

با سلام و احترام

با سلام و احترام
اسلام به طور اصولی با سركوب نیازهای طبیعی و مشروع انسان و از جمله غریزه جنسی، به شدّت مخالف است.
قرآن كریم می فرماید:
«از نشانه های او این است كه از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری در این نعمت، برای مردمی كه می اندیشند، قطعا نشانه هایی است». روم، آیة ۲۱
در این آیه خداوند از محبت همسری به عنوان نعمت و یكی از نشانه های حكمت الهی یاد می كند.
پیامبر اكرم(ص) باتوجه به وجود اندیشه رهبانیت در ادیان گذشته ـ و شاید تا حدودی سرایت آن به برخی از مسلمانان ـ به شدت با این نگرش به مبارزه برخاسته، فرمودند: «خداوند مرا برای رهبانیت و ریاضت نفرستاده است؛ بلكه مرا برای شریعتی آسان و با گذشت مبعوث كرده است».
اسلام نه با رهبانیت و سركوب غریزه جنسی موافق است و نه با آزادی گسترده و بهره وری لجام گسیخته و لیبرالیسم جنسی. سیاست راهبردی اسلام نسبت به غریزه جنسی، بهره وری هدایت یافته و مهار شده است.
بنابراین، اسلام در این مورد ـ همانند بسیاری از موارد دیگرـ آدمی را به اعتدال و میانه روی در استفاده از غریزه جنسی فرا می خواند و افراط و تفریط در بهره وری از غریزه جنسی را رد کرده است.

سلام .من دختری هستم که از

سلام .من دختری هستم که از وقتی ۴سالم بود شروع به خود ارضایی کردم و تا ۱۴سالگی نمیدونستم گناهه.بعد سعی کردم ترکش کنم یه ماه انجام نمیدادم ولی یه روزه خرابش میکردم تا ۱۷سالم شدو تونستم حدود یه سال بیخیال باشم وانجامش ندم ولی الان که ۱۸سالمه دوباره برگشته سراغم به حدی شدید که اصلا قادر به کنترل کردنش نیستم.زندگیمو داغون کرده اصلا دیگه حالم از بدنم بهم میخوره .روشای شمارم امتحان کردم ولی موقتیه دوباره برمیگرده دیگه نمیدونم باید چیکارکنم.......

تصویر شهرسوال

سلام عليکم

سلام عليکم
پرسشگر محترم به نکات ذيل توجه فرماييد:
۱. نخستين گام براى درمان اين عادت شوم، اعتقاد و ايمان به درمان پذيرى آن و دورى از يأس و نا اميدى است. اما رسيدن به نتيجه و ايجاد هر گونه تغيير و دگرگونى، نيازمند گذشت زمان، انتخاب راه صحيح و به كارگيرى دقيق دستورها است. البته ترك عادت نامطلوب، در زمان كوتاه - بدون راهنماى كار آزموده و دلسوز - امكان ندارد. از همه اينها مهم‏تر، اراده و خواست فرد، نقش كليدى و محورى ايفا مى‏كند.
درمان و چاره‏جويى بايد منطبق بر خواست فرد باشد؛ زيرا تا وقتى او نخواهد، مى‏توان با قاطعيت گفت كه درمان نخواهد شد. بنابراين بيمار اگر بخواهد، مى‏تواند بر بيمارى‏اش غلبه كند و جمله معروف «خواستن توانستن است»، عين حقيقت است. اراده همچون نهالى است كه بايد آن را پرورش داد تا به مرحله خود شكوفايى و ثمر دهى برسد؛ به عبارت ديگر، اراده تقويت شدنى و پرورش يافتنى است و راه پرورش و تقويت آن اين است كه برخلاف ميل خود، اندك اندك به مقابله با اين عادت شوم برخيزد تا پس از مدتى لذت‏ توانستن را بچشد.(مؤسسه پژوهشى فرهنگى اشراق، خودارضايى يا ارضاى انحرافى جنسى، ص ۲۹-۳۰)
۲. تلاش براى تقويت اراده از گام‏هاى مهم در امر بهبود است. نگوييد اراده از ما سلب شده است!
ممكن است اراده انسان ضعيف شود؛ ولى هيچ گاه از بين نمى‏رود. نشانه اينكه هنوز اراده باقى است، اين است كه شخص اين عمل را در حضور ديگران و در هر شرايطى انجام نمى‏دهد.
براى تقويت اراده، راه‏هاى زيادى پيشنهاد شده كه از جمله آنها تلقين به خود است‏(جهت آگاهى بيشتر نگاه کنيد: پرسش‏ها و پاسخ‏هاى برگزيده، دفتر هفتم، (ويراست جديد)، پرسش ۴۶، قم، نشر معارف. ).
ويكتور پوشه - روان شناس فرانسوى - مى‏گويد: «افراد مبتلا به اين عادت شوم، هر روز به دفعات مختلف با تمركز فكر به خود بگويند: «من به خوبى قادرم اين عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم». تكرار اين عبارت ساده، اثر عجيبى در تقويت اراده و روحيه دارد».
پل ژاگو بر آن است كه: «تلقين، قبل از خواب نيز مؤثر است»(همان، ص ۳۴ ؛ جهت آگاهى بيشتر نگاه کنيد: پرسش‏ها و پاسخ‏هاى برگزيده، دفتر هفتم، (ويراست جديد) پرسش شماره ۴۶، قم، نشر معارف. ).
۳. سعى شود شكم به هنگام خواب، بيش از حد معمول پر نباشد.
۴. از پوشيدن لباس‏هاى تنگ و چسبان اجتناب گردد.
۵. از نگاه‏كردن به مناظر، فيلم‏ها و تصاوير تحريك‏كننده، خوددارى شود و شخص به محض مواجهه با اين امور، چشم خود را بسته و يا به زمين يا آسمان نگاه كند.
۶. از شنيدن و خواندن مباحث و مطالب جنسى و حتى شوخى‏هاى تحريك كننده و فكر كردن در اين امور، دورى شود.
۷. اعتدال در خوردن را رعايت نماييد. همچنين از افراط در خوردن غذا و نوشيدن آب و مايعات خصوصاً قبل از خواب اجتناب کنيد. توصيه مي کنيم تغذيه خود را با نظارت کارشناس تغذيه مديريت کرده و از غذاهاي که تحريک کننده هستند کمتر استفاده کنيد.
۸. قبل از خواب مثانه تخليه شود.
۹. از نوشيدن افراط گونه آب و مايعات پرهيز شود (به خصوص شب‏ها و قبل از خوابيدن).
۱۰. هيچ گاه نبايد به بدن عريان خود نگاه كرد.
۱۱. از دست ورزى با اندام جنسى، بايد اجتناب نمود و در هيچ شرايطى، نبايد دست ورزى كرد!
۱۲. هرگز نبايد به رو خوابيد.
۱۳. به منظور تخليه انرژى زايد بدن، به طور منظم و زياد بايد ورزش كرد.
۱۴. هيچ گاه نبايد بى‏كار بود؛ شخص بايد براى اوقات فراغت خود، برنامه داشته باشد و آن را با مطالعه ورزش، زيارت، عبادت و... پر كند.
۱۵. هرگز در مكانى خلوت و تنها و دور از نظر ديگران نبايد بمانيد.
۱۶. هرگاه شخص مورد هجوم افكار جنسى واقع شد، بايد بلافاصله از مكان خلوت و دور از نظر ديگران خارج شود و خود را به كارى سرگرم كند. در اين زمينه گفت و گو با دوستان، مشاركت در عبادت‏هاى جمعى (مانند جلسات دعا، نماز جماعت و...) بسيار مفيد است.

۱۷. از سخن گفتن ملايمت‏آميز، شوخى و خنده با نامحرمان خوددارى كرده و از نرمى و لينت در كلام اجتناب ورزيد.
۱۸. هيچ گاه نبايد با نامحرم و جنس مخالف، در مكان خلوت و دور از نگاه ديگران باقى ماند (حتى براى آموزش و...).
۱۹. قرآن بخوانيد و درباره معانى آيات آن فكر كنيد.
۲۰. بايد هميشه براى ذهن و فكر خود، محتواى مطلوب و موضوع مناسب داشته باشيد.
۲۱. از كردارهاى پيشين خود، بايد توبه كرد. خداوند توبه‏كاران را مى‏بخشد. توبه و اطمينان از قبول توبه، بزرگ‏ترين عامل تقويت و دلگرمى براى آغاز حركتى نو است. گناه هر چه باشد، نبايد احساس بى‏ارزشى و نااميدى به فرد دست دهد، بله! گناه ناراحتى و عذاب وجدان دارد؛ لكن به مفهوم پايان فرصت‏ها و انتهاى راه و نابودى نيست. كسى كه از صميم دل رجوع كند و تصميم قاطع بر جبران لغزش بگيرد، محبوب درگاه خداوند است: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ»(بقره (۲)، آيه ۲۲۲. )؛ چه عاملى از اين كارسازتر كه شخص گنه كار، احساس كند در صورت توبه، خداوند او را دوست دارد و در نظر خداوند چنان است كه گويى گناهى مرتكب نشده است.
امام باقر(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «التائب من الذنب كمن لاذنب له»(اصول كافى، ج‏۲، ص ۴۳۵. )؛ «توبه كننده مانند كسى است كه اصلاً گناه نكرده است».
«توبه» يعنى شروع زندگى پاك و سازنده و حركت در نور و روشنايى. اگر شخص از گناه خويش مى‏ترسد، بايد از بالاترين گناه (يأس و نوميدى) بترسد.
در پايان بار ديگر تأكيد كنيم كه اگر كسى بخواهد و اراده‏اى جدى بر ترك اين عمل داشته باشد، مطمئناً موفق مى‏شود، فقط شرط اساسى آن داشتن اراده‏اى محكم است علاوه بر اين مى‏توان با مطالعه تجربه‏هاى موفق افرادى كه مدت‏ها با اين معضل دست و پنجه نرم مى‏كردند و به خاطر عدم شناخت كافى يا جدى نگرفتن راه مقابله با آن و يا به هر دليل ديگرى گرفتار اين رفتار ناپسند بوده‏اند، اين احساس را در خود تقويت كرد كه واقعاً خواستن توانستن است، زيرا در مسير مبارزه با اين گناه، احساس ضعف و سستى كردن آفتى بزرگ است.
شک نکنيد که اگر خواهان پاکي باشيد، مي توانيد حتي با عملي کردن يکي از راهکارها، به ترک پايدار نايل آييد. ترک خودارضايي آن طور که برخي خيال مي کنند، دشوار نيست و دليل آن هم درصد بالاي افراد موفق در ترک مي باشد.
براي مطالعه بيشتر به لينک هاي ذيل مراجعه فرماييد:
آدرس کانال تلگرام:
https://telegram.me/pasokhgoo3
آدرس سايت مرکز:
http://www.soalcity.ir
http://www.pasokhgoo.ir/node/18716
همچنين مطالعه دقيق کتاب «فرمول رهايي؛ کتاب خصوصي پسران» کمک شاياني به نوجوانان در اين رابطه خواهد کرد.
البته مي توانيد با تماس تلفني به مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني با شماره گيري ۰۹۶۴۰۰ راهکارهاي بيشتري را از مشاوران مرکز دريافت نماييد.

سلام لطفا یکی کمکم کنه خواهشا

سلام لطفا یکی کمکم کنه خواهشا به خدا ثواب داره من محمد صادق هستم ۱۹ ساله از تهران در دوران بچگی و کودکی بهم تجاوز شد از طرف فامیل و دوست ؛؛ بزرگ تر شدم احساس کردم لذت میبرم و الان تماشای فیلم پورن اعتیادی وحشتناک شده و همچنین شب و روز به ارزوی ازدواج و رابطه جنسی میگزره و توی هفته حداقل ۳ یا ۲ بار خواب جنسی و خروج منی دارم بعضی وقت ها خودارضایی ولی تاحالا زنا نکردم راست شو بخواید اخه اصلا دوست دختر ندارم از طرفی نیاز عاطفی به جنس مخالف دارم (گور بابای شهوت) و من پسر تنهای خونمون هستم بابام که خیلی تو خونمون ابوهت داره هیچی بقیه هم سرشون تو کار خودشونه من دو ماه به قدری به خودکشی فکر میکنم که چند بار تا مرز انجامش رسیدم اگه به خدا گناهش عذاب ابدی نبود الان این متن رو نمینوشتم اره من گناه کارم ولی من تو مملکتی اسلامی هستم که دختران بدن نمایی میکنن که به قدری تحریک امیز که نمیشه تصور کرد(الان میگی زمینو نگاه کن تقوا داشته باش ....) و سن ازدواج و بیکاری هست ولی من درس خوندم الان هیچ کاری بلد نیستم چیکار کنم؟ من حتی حاضرم بدون عروسی و تشریفات ازدواج کنم فقط زندگی سالم و بدون گناه (فقط خدا میدونه ۹۹ درصد گناه هامو شهوت تشکیل میده) بله خودکشی زیاد میاد سراغم از این که کسی نیست بهم بگه دوستت دارم بگه که چقدر خوبه که پیشم هستی چقدر خوبه که تو رو دارم...
من خیلی زود به بلوغ رسیدم و دو سه سال جنب بودم و گناه و ازم سوء استفاده جنسی شده و خودارضایی و فیلم و ...... ولی من تو اون مدتی ابتدای بلوغ نماز و روزه و مسجد و حرم(پدرم مذهبیه) و ...... و تازه سن ۱۶ سالگی گفتن باید غسل کنم تازه غیر مستقیم(تو ایران نمیشه مسائل جنسی رو راحت مطرح کرد) و هیچی منم همین جوری عذاب وجدان و گناه و چیکار کنم؟ ۳ سال جنب بودن تصور کنید کاری به بقیه کارا ندارم

تصویر شهرسوال

دوست گرامي، سلام؛ از اعتماد

دوست گرامي، سلام؛ از اعتماد شما به اين مجموعه از شما تشکر مي کنيم. مي دانيم که در شرايط سختي قرار داريد. به شما حق مي دهيم که از اين شرايط خسته باشيد. نياز جنسي از قوي ترين نيازهاي در انسان است. ولي تنها راه ارضاي شرعي آن ازدواج است.
در گذشته شما که جنب بوديد اولا به نظر مي رسد که در دوره اي بوده که به سن تکليف نرسيده بوديد بنابراين گناهي متوجه شما نيست اگر هم به سن تکليف رسيده بوديد باز هم چون از حکم قضيه خبر نداشتيد گناهي براي شما نوشته نشده است.
در شرايط فعلي شما بايد دو کار انجام دهيد اولا بايد تلاش کنيد که مقدمات ازدواج تان زودتر مهيا کنيد. هستند کساني که در سن حتي پايين تر از ۲۰ سال ازدواج مي کنند. خانواده معمولا سخت موافقت مي کنند ولکن بايد تلاش کرد و البته قبل از آن بايد شغلي اگرچه پاره وقت پيدا کنيد تا آنها متقاعد شوند که شما صلاحيت ازدواج را داريد.
دوم بايد تا آن زمان اين غريزه را کنترل کنيد. سخت است ولي راهکارهايي هم دارد که در ادامه به آنها اشاره مي کنيم.
۱. از پوشيدن لباس هاي تنگ خودداري کنيد و سعي کنيد از لباسهاي گشاده استفاده نماييد که تماس کمتري با بدن دارد.
۲. موهاي زائد بدن را دير به دير کوتاه کنيد. زيرا اين کار باعث کاهش ميل و غريزه جنسي مي شود.
۳. توکل به خدا و کمک خواستن از او در اين کار بزرگ که هر کس به خدا توکل کند همه کارها براي او آسان مي شود.
۴. در هنگام تحريک جنسي وضو و غسل کنيد خصوصا با آب سرد که باعث کاهش ميل جنسي مي شود.
۵. سعي کنيد به منزل آنها رفت و آمد نداشته باشيد يا هنگام عبور از کوچه به منزلشان نگاه نکنيد.
۶. ياد کردن ثواب هاي دنيوي و اخروي که خداوند متعال براي تحمل سختي ها و پاکدامني ذکر شده است و عذاب هايي که براي بي عفتي و انحراف از مسير حق از ائمه معصوم به مارسيده است مي تواند در اين مسير به ما کمک کند.
۷. از محرک هاي بصري نبايد غافل شد. ديدن تصاوير محرک اعم از عکس و فيلم هاي غير اخلاقي و تصاوير محرک تلويزيون و همچنين ديدن فردي که باعث تحريک جنسي مي شود، باعث فزايش تحريک و اضطراب و عذاب روحي مي شود.
۸. بايد از محرک هاي شنوايي پرهيز شود. گوش دادن به موسيقي هاي حرام زمينه را براي انحراف اخلاقي و جنسي فرد فراهم مي آورند. اگر صداي فرد نامحرم باعث تحريک جنسي مي شود، از آن اجتناب کنيد.
۹. از فکر و تخيلات جنسي بايد پرهيز شود زيرا فکر کردن به امور جنسي منجر به توليد هورمونها جنسي در بدن و افزايش تحريک جنسي مي شود.
۱۰. اگر فکر جنسي سراغتان آمد، فکر گرداني کنيد، سعي کنيد به چيز ديگري فکر کنيد با به کار ديگري مشغول شويد يا با دوستانتان وارد صحبت شويد. مطمئنا اگر فکر کنترل شود بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
۱۱. سرگرم بودن و عدم بيکاري زمينه را براي سلامت اخلاقي و توجه کمتر به اين غريزه ايجاد مي کند.
۱۲. به فعاليت هاي هنري بپردازيد.
۱۳. سعي کنيد تنها نباشيد
۱۴. هنگام دستشويي و حمام از نگاه کردن به بدن خود پرهيز کنيد.
۱۵. ورزش را جزء برنامه روزانه خود قرار دهيد، خصوصا ورزش سنگين تا انرژي بدنتان تخليه شود.
۱۶. از غذاهاي مقوي استفاده نکنيد.
۱۷. از ذکرهاي آرامش استفاده کنيد. و با ياد خدا خود را آرام کنيد. مثل ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
۱۸. گاهي روزه بگيريد.

سلام من به مدت یک ماه بود

سلام من به مدت یک ماه بود ورزش میکردم الان هم ۱۴ سال سن دارم ولی غریزه ی من انقدر زیاد هست که با یکی از دوست هام حتی قرار رابطه گذاشتیم که شهوتم کم شه و نجات پیدا کنم به نظر شما درسته این کار من برای کم شدن شهوت دوستم و خودم یا نه؟

تصویر شهرسوال

دوست گرامي، سلام؛ از اعتماد

دوست گرامي، سلام؛ از اعتماد شما به اين مجموعه از شما تشکر مي کنيم. قبول داريم که نياز جنسي يکي از قوي ترين غرايز در انسان است و کنترل آن سخت است. انسان در سن نوجواني با وجود محرک هاي جنسي به بلوغ مي رسد ولي تا ازدواج فاصله دارد. ولکن رابطه گناه آلود روح شما را آلوده مي کند. البته که اين رابطه ها عواقب زيادي هم مي تواند به همراه داشته باشد. از بدبيني، مشکلات جنسي و مشکلات قانوني گرفته تا بيماري هاي آميزشي و ...
ما در ادامه راهکارهايي براي کنترل غريزه جنسي يادآور مي شويم که با عمل به آنها تا حدي مي توانيد از غريزه را کاهش دهيد.
۱. از پوشيدن لباس هاي تنگ خودداري کنيد و سعي کنيد از لباسهاي گشاده استفاده نماييد که تماس کمتري با بدن دارد.
۲. موهاي زائد بدن را دير به دير کوتاه کنيد. زيرا اين کار باعث کاهش ميل و غريزه جنسي مي شود.
۳. توکل به خدا و کمک خواستن از او در اين کار بزرگ که هر کس به خدا توکل کند همه کارها براي او آسان مي شود.
۴. در هنگام تحريک جنسي وضو و غسل کنيد خصوصا با آب سرد که باعث کاهش ميل جنسي مي شود.
۵. ياد کردن ثواب هاي دنيوي و اخروي که خداوند متعال براي تحمل سختي ها و پاکدامني ذکر شده است و عذاب هايي که براي بي عفتي و انحراف از مسير حق از ائمه معصوم به مارسيده است مي تواند در اين مسير به ما کمک کند.
۶. از محرک هاي بصري نبايد غافل شد. ديدن تصاوير محرک اعم از عکس و فيلم هاي غير اخلاقي و تصاوير محرک تلويزيون و همچنين ديدن فردي که باعث تحريک جنسي مي شود، باعث فزايش تحريک و اضطراب و عذاب روحي مي شود.
۷. بايد از محرک هاي شنوايي پرهيز شود. گوش دادن به موسيقي هاي حرام زمينه را براي انحراف اخلاقي و جنسي فرد فراهم مي آورند. اگر صداي فرد نامحرم باعث تحريک جنسي مي شود، از آن اجتناب کنيد.
۸. از فکر و تخيلات جنسي بايد پرهيز شود زيرا فکر کردن به امور جنسي منجر به توليد هورمونها جنسي در بدن و افزايش تحريک جنسي مي شود.
۹. اگر فکر جنسي سراغتان آمد، فکر گرداني کنيد، سعي کنيد به چيز ديگري فکر کنيد با به کار ديگري مشغول شويد يا با دوستانتان وارد صحبت شويد. مطمئنا اگر فکر کنترل شود بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
۱۰. سرگرم بودن و عدم بيکاري زمينه را براي سلامت اخلاقي و توجه کمتر به اين غريزه ايجاد مي کند.
۱۱. به فعاليت هاي هنري بپردازيد.
۱۲. تنهايي زمينه ساز تفکرات جنسي و منحرف مي باشد و بايد از آن اجتناب کرد خصوصا هنگام شب. اگر خسته نيستيد به رخت خواب نرويد و فعاليت خود را ادامه دهيد و هنگامي که خسته شديد به رختخواب برويد تا زمان زيادي را در رخت خواب و تنهايي و در معرض فکر و خيال جنسي صرف نکنيد.
۱۳. هنگام دستشويي و حمام از نگاه کردن به بدن خود پرهيز کنيد.
۱۴. هنگام خواب مراقب باشيد که ناخواسته با الت دست ورزي نکنيد.
۱۵. ورزش را جزء برنامه روزانه خود قرار دهيد، خصوصا ورزش سنگين تا انرژي بدنتان تخليه شود.
۱۶. از غذاهاي مقوي استفاده نکنيد.
۱۷. از ذکرهاي آرامش استفاده کنيد. و با ياد خدا خود را آرام کنيد. مثل ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
۱۸. گاهي روزه بگيريد.

صفحه‌ها

نظرات