پیامبر شناسی

چگونه با توجه به اینکه هیچ اثر باستانی یا نظیر آن درباره پیامبران سابق یافت نشده، به آنها باور داشته باشیم؟

باور ما بر پیامبران سابق مبتنی بر قرآن و مطالب قطعی دین خودمان است. و اگر بخواهیم مساله را از راههای دیگر تعقیب کنیم، باید ضمن دقت در ماهیت دلایل باستان شناسی به سایر دلایل نظیر مسائل تاریخی نیز نظر کنیم.

چرا پیامبر اکرم(ص) بر طبق علم غیب خود عمل نکردند و با عایشه ازدواج کردند؟

پیامبر اکرم(ص)

شهر سوال ـ اگر واقعاً حضرت محمد(ص) علم غیب داشته و به فرموده خودشان شهر علم بودند، چرا با عایشه که بعدها مشکلات زیادی برای امام علی(ع) بوجود آورد، ازدواج کردند؟

آیا نمی توان فرض کرد انبیاء قادر به معجزه بوده اند چون موجوداتی فضایی بودند و به دروغ ادعای پیامبری کرده اند؟

انبیاء کسانی بوده اند که قبل از رسالت و نبوت خود سالهای سال در میان مردم زندگی کرده اند و مردم آنها را می شناخته اند. و اگر بنا باشد چنین فرضیات سستی درباره آنها مطرح کنیم، این سخن سست منطقا باید در مواضع دیگر نیز مطرح شود. مثل آنکه کسی بگوید پدر و مادرش، واقعا پدر و مادر او نیستند. بلکه موجوداتی فضایی هستند و ... در حالی که درگزاره های تاریخی زندگی انبیا چنین سخنانی چنین سخنانی به هیچ وجه دیده نمی شود .

چطور می‌شود اثبات کرد که حضرت محمد (ص) پیامبر خداست؟

حضرت محمد (ص)

شهر سوال ـ نخستین راه برای شناسایی پیامبران واقعی از مدعیان دروغگو، همان اعجاز و امور خارق‌العاده پیامبر است. اعجاز از این جهت گواه بر صدق ادعای مدعی است كه دادن قدرت بر كارهای خارق العاده كه از توانایی نوع بشر بیرون است به كسی كه به دروغ ادعای سفارت و نبوت می‌كند، موجب گمراهی مردم است و با هدف خداوند جهان كه همان هدایت و سعادت مردم است سازگار نیست، در این صورت وجود چنین قدرت خارق العاده گواهی بر راستگویی پیامبر خواهد بود.

آیا شیطان می توانند در پیامبران نفوذ کند؟ اگر نمی تواند ترک اولی توسط پیامبران چه معنایی دارد؟

باید دقت کنیم که ترک اولای پیامبران در حدی است که اگر ما بدانجا برسیم، خود را در قله های عالی تقوا خواهیم دید. مثلا قرآن حضرت یونس را مذمت می کند که خوب صبر نکند و رفتن از میان قومش ترک اولی بود. این نکته زمانی برای ما خوب روشن می شود که بدانیم مطابق روایات، حضرت یونس حدود سی سال قومش را انذار کرد و تنها دو نفر به او ایمان آوردند. یعنی آنچه قرآن بی صبری می خواند، در منظر ما، صبری بسیار عظیم بوده است. پس ترک اولای پیامبران، با زشتی هایی که از ما سر می زند، فرسنگ ها فاصله دارد.

صلوات ما بر رسول خدا (ص) چه فایده ای دارد؟

حضرت محمد(ص)

ماجرای این کار نظیر آن است که مالک باغی به باغ خویش وارد شود و باغبان با دیدن مالک ، ظرفی از میوه های باغ پر کرده و آن را تقدیم مالک باغ کند. و این در حالی است که تمام میوه ها به خود مالک تعلق دارد.

چرا خدا برای زمان ما پیامبری نمی فرستد؟

شهر سوال ـ خدای متعال بشر را برای هدفی آفریده و برای وصول بشر به آن هدف، لازم است معلوماتی از طریق وحی الهی به بشر برسد. از این رو خدای متعال بعضی از بندگان خاص خویش که لیاقت دریافت وحی را دارند، به عنوان پیامبر به سوی بشر مبعوث کرده است.

چرا آنان که عصمت خدایی دریافت کرده اند، به رخ ما کشیده می شوند؟

انبیاء

شهر سوال ـ خدا به ما سرمایه های فراوانی داده، نظیر فطرت پاک، عقل و سایر ابزار ادراکی و ارسال انبیاء و ... اما ما در نهایت از این نعمت ها استفاده نکرده و به بیراهه رفته ایم. اما معصومان، علاوه بر اینکه به گرد گناه نگشته اند، مدارج بسیار عالی و شگفت آوری در بندگی کسب کرده اند. و از هر فرشته معصومی نیز بالاتر رفته و مقرب ترین بندگان در درگاه الهی شده اند.

به شهادت قرآن پیامبر (ص) یک انسان معمولی است، چرا باید از امری به نام سنت پیروی کنیم؟

سنت

شهر سوال ـ اینکه پیامبر (ص) را صرفا یک بشر معمولی معرفی کنیم، مانند این است که از ترکیب "لا اله الا الله" فقط بخش اول را اخذ کنیم و بگوییم هیچ خدایی وجود ندارد و استثنای بعدی را نبینیم.

چرا ما باید بدون دیدن هیچ معجزه ای به خدا ایمان بیاوریم؟ چرا در زمان ما معجزه ای نیست؟

شهر سوال ـ واژه معجزه به معنایی که ما از آن می فهمیم، در قرآن وجود ندارد. و مصادیقی که برای معجزه می شناسیم، در قرآن "آیت" خوانده شده اند. به عنوان نمونه در داستان حضرت موسی (ع) قرآن معجزات را به عنوان "آیت" معرفی کرده است:

صفحه‌ها