برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟

كنترل غریزه شهوت

بي ترديد يکی از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسی است. اين نيرو که از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي تحرکی را پشت سر مي گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شکفتگی آن فرا مي رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را در بر مي گيرد و بر تمامی رفتار انسان اثر می گذارد. به همين دليل غريزه جنسی و نيروی شهوت فرد را با مشکلاتی مواجه می سازد.

براي تعديل و کنترل غريزه جنسی راه های متعددي وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره مي کنيم. اما قبل از آن بيان اين نکته لازم است که کنترل غريزه جنسي به صورتي که منطبق با فطرت انسانی باشد، امري ممکن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن هايی که از مبانی اخلاقی و معنوی محکم و متينی برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگی خوب و مطلوبی از حيث ارزش های اخلاقی بهره مند هستند و اراده قوی دارند، به خوبی مي توانند از پيامدهای منفي آن مصون باشند.
براي کنترل غريزه جنسی هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خود شما می شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:

۱- برنامه ريزي براي کار مداوم:
جوانان و نوجوانان از نيروی سرشار و فوق العاده ای برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه های ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سنی آن ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غريزه جنسی در آنان پيشگيری مي شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می شود. اگر نيک بنگريم افرادي که به کار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه های مثبت و سالم به کار می اندازند، کم تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران های روحی می شوند. کار موجب می شود نيرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی های اضافی تبديل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام های بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

۲- تنظيم خواب:
تحقيقات نشان مي دهد که بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسی از فکرهای ناسالم و خيال پردازی هايی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي می شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و يک سری مسايل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشيده خواهد شد. بنابراين، يکی از روش های پيشگيری از انحرافات اين است که برنامه خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد که کاملاً خسته و آماده خواب هستيد. لازمة اين کار اين است که در طول روز مشغول فعاليت های مهم بوده و به اندازه کافي کار کرده باشد.
طبيعي است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افکار و انديشه های شهوانی و تحريک آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان می آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي می يابد. يکي از روان شناسان در اين باره مي گويد: نيمه اول شب بيش از نيمه دوم آن به بدن نيرو می دهد بنابراين بايد از آن به نحوی مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينکه از خواب بيدار شديد. بي درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد که بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان بار است، جسم را سست و ناتوان مي سازد و وسوسه هاي شوم در دل فرد ايجاد می شود.

۳- دوري از محيط هاي آلوده و ناسالم:
يکي از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محيط آلوده و محرک های شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرک در گرايش های انحرافی، منجر به طغيان غريزه جنسی در جوان مي شود. مسايلي از قبيل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال های تلويزيونی و فيلم های خارجی و هم چنين استفاده نادرست از اينترنت در تحريک شهوت و غريزه جنسی جوان مؤثر است شايد براي برخی از نوجوانان يادآوری و تذکر مسايل دينی و اخلاقی چيزی بيهوده و غير ضروری تلقی شود، زيرا آن ها نه در فکر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقی و دينی را می پذيرند، اما برای شما که روحيه مذهبی قوی داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می خواهيد از جوانی تان به خوبی استفاده کنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعی کنيد از محيط های آلوده و ديدن عوامل تحريک کننده، جداً پرهيز نماييد.

۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت:
يکی از زمينه های پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بي برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می کند. آن ها به تدريج سرخورده و مأيوس می شوند و در نتيجه به دنيای درون خويش پناه می برند و در کنج خلومت و انزوا راهی براي مشغوليت خود می جويند.

۵- بر خورداري از روابط سالم انساني:
جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي بند و بار دوست و رفيق هستند، کم کم به انحرافات کشيده می شوند و تحت تأثير امور شهوانی قرار می گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه ها است. در سنين بلوغ صحبت های آهسته و در گوشی بين نوجوانان بيش تر می شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ ترها طرح می شود. براي پيشگيری از انحرافات اخلاقی سعی کنيد از دوستي های آلوده و مشکوک جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نماييد.

۶- پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش:
همه آنچه بيان شد، به نحوی می توانند در پيشگيري از انحرافات اخلاقی و طغيان شهوت و غريزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضروری است و به صورت زيربنايی در شخصيت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهی است. ما در عصری زندگي می کنيم که جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يک سره غرق در جاذبه های نفساني و امور شهوانی گرديده است. در شرايط کنونی، خلأ عظيم و هولناکي از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامی مشکلات انسان ها نيز از همين جا ناشی شده است.
اگر با تقويت ايمان و نيروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شک بخشی از مشکلات آنان به ويژه در زمينه مسايل اخلاقي و شهوت و غريزه جنسي درمان می شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می بيند و بر اساس عملکرد افراد به آن ها پاداش می دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می باشد، در اين صورت احتمال اينکه مرتکب گناه نشود بسيار زياد است.

يقين داشته باشيد، تا زماني که نيروی ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعيت کنونی که عوامل تحريک کننده بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيزي سعي کنيد نيروی ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور کنيد. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را ياري می کند تا از هر گناهی مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزه جنسی قرار نگيريد. خداوند در قرآن می‎فرماید: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَآءِ َالْمُنكَرِ؛[عنكبوت/۴۵] به درستی كه نماز انسان را از هرگونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‎دارد.» نماز واقعي نه تنها والاترين عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقي مي شود، بلکه عامل تهاجمی عليه انحرافات و شهوت ها نيز محسوب می گردد.

۷- تسهيل و تسريع درازدواج:
علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غريزه جنسی می کند، بايد برای ازدواج که يگانه راه درست ارضای غريزه جنسی می باشد، نيز اقدام کند به اين معنا که پسرها از ۱۸ سالگي به بعد می توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرايط را مساعد می بينيد، از همين سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن ها آمد به دلايل نوعاً غير موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبي ندارد و... از ازدواج خودداري نکنند و والدين هم سنگ اندازی های غير منطقی نداشته باشند.
اميد است با رعايت اين نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزه جنسی و حس شهوت را در خويش کنترل و مهار نماييد و زمانی که فرصت مناسب براي ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام کنيد. البته توجه داريد که ازدواج کردن غير از فرزند آوری است اگر میگوييم در اين سن ازدواج کنيد منظور رسيدن به تمام کار کردهای ازدواج نيست.

علاوه بر راهکارهای ارائه شده که رعايت آن ها می تواند به شکل زيربنايی اين مشکل را برطرف کند يک سری توصيه های کاربردی تر به اختصار ارائه می شود:
۱- مراقب نگاه تان باشيد.
۲- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخی کردن با آن ها جداً خودداري کنيد.
۳- از فکر کردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسی خودداري کنيد.
۴- از نگاه کردن به تصاوير و فيلم های تحريک کنند جداً خودداري کنيد.
۵- از شوخي های جنسی و محرک پرهيز کنيد.
۶- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهای محرک و داراي کالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و... را به حداقل برسانيد.
۷- براي تعديل نيروی جنسی خود حتماً ورزش و تحرک جسمانی و کار فيزيکی و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ کنيد.
۸- دعا و توسل براي نگهداری ايمان و رفع مشکلات می تواند مفيد باشد.
۹- روزه گرفتن موجب کاهش نيروی جنسی می شود.
۱۰- سعي کنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده کنيد.

در پايان توجه شما را به اين روايت جلب مي کنيم:
امام علي(ع) مي فرمايند: «اکره نفسک علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها؛ با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقی را به نفس سرکش خود تحميل کن، زيرا خواهش طبيعی بشر بر شهوات و رذايل اخلاقی است.» [فهرست غرر، ص ۳۰۹.]

دیدگاه‌ها

خب وجامع بود.ممنون

راه ها و روش های کم کردن و از بین بردن شهوت و تمایلات جنسی برای افراد مجرد:
باید دانست زمانی که خداوند شهوت و تمایلات زناشویی را برای بقای نسل در وجود انسان قرار داد، برای کنترل و ارضای آن ازدواج دائم را قرار داد و به آن سفارش بسیار نمود و هنگامی که شرایط برای ازدواج دائم فراهم نبود، برای اینکه ایمان و پاکدامنی انسان لطمه نخورد، ازدواج موقت را مقرر فرمود. البته با رعایت شرایطش که اسلام بیان نموده است.
اما اگر در کل شرایط برای ازدواج فراهم نبود باید چه کار کرد؟! چگونه باید از ایمان و پاکدامنی خود مراقبت نمود؟!
باید دانست اگر کسی حقیقتا و از سر اخلاص بخواهد خود را حفظ کند خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. البته برای این کار ما دستورات عملی هم در دین داریم که ما با استفاده از بعضی از روایات و دستورات بزرگان دین به برخی از شیوه های کنترل شهوت اشاره می نماییم:
- روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن، کم غذا خوردن بطوری که روزی بیشتر از دو وعده غذایی نخورد.
- نخوردن غذا های تحریک کننده مانند: پیاز، خرما، تخم مرغ،غذاهای چرب یا پروتیینی با کالری بالا و...
- خوردن موادی که شهوت را کم می کنند، مانند: آبلیمو، کافور، سرکه(که مالیدن آن به بدن هم موثر است) و...
- کنترل چشم از نگاه به نامحرم و ندیدن صحنه های حرام یا تحریک کننده، مانند: فیلم ، عکس و... زدست دیده و دل هر دو فریاد--- که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
- از بین نبردن و نتراشیدن موهای زائد بدن چون باعث تضعیف قوای جنسی می شود.
- دوری کردن از خوردن غذاها و لقمه های حرام و استفاده از غذای حلال و پاک.
- داشتن وضو و با وضو بودن که باعث دور شدن از وسوسه شیاطین می شود.
- ورزش کردن وفعالیت بدنی و دوری از تنبلی و تن پروری.
- مشغول کردن فکر و اندیشه خود به کار و فعالیت و دوری از بیکاری و آزاد گذاشتن و رها کردن فکر و اندیشه به سمت افکار و تخیلات نادرست.
- زیاد استغفار کردن.
- تنها و دمر(به شکم) نخوابیدن.

درست نیست برداشتن موی زیر بغل و شرمگاه بیش از چهل شبانه‌روز تأخیر شود. چون أنس از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می‌کند که «وقَّتَ لنا رسولُ اللهِ ص في قَصِّ الشّارب وقَلمِ الظُّفرِ ونتفِ الإبطِ وحَلْقِ العانه أنْ لا نترکَ شَیئاً مِن ذلکَ أکثرَ مِن أربعین لیله».

تصویر p_qurani

سلام. در رابطه با این روایت باید بدانید که اولا نتف ابط واجب نییست . از این رو در مواردی که فرد مثلا به لجاظ جنسی تحت فشار روحی باشد و گذاردن ابط در کم کردن شهوت مفید باشد اشکال نخواهد داشت .

سلا امیدوارم خوب باشید
من چند سال هست در این زمینه تجربه دارم و ادمی هم نیستم که همین دیروز با این معضل مواجه شده اولا راه حلش فقط ازدواج هست حالا حداقل از سن ۱۸ سااللگی من کار فرهنگ احمقانه ما ندارم که میگه این و این و این داشته باش بعد برو یکی بگیر اقا تا دیروز یک دختر پسر داشتی از فردا فک کن میشن دو تا مگه در قدیم چجور بوده؟ یعنی لعنت به ما که فقط اسم اسام رو میاریم اگر خانواده خیلی برای ازدواج دایم مخلفت میکنن ازدواج موقت کنید برای اقایون خیلی راحت بدون اذن و برای خانم ها هم با تبصره و اینا میشه اقا به حرف اینا گوش ندین به قول مولا علی فرزندان شما برای زمانی به غیر از شما افریده شده اند پس اداب و رسوم ود را به انها تحمیل نکنید ..... زمانی که پدر مادر من و شما بودن این مدل مانتو و این مدل تیپ ها نبوده //// گوشی و موبایل و اینترنت نبوده .... و بقیه وسایل تحریک ... من واقعا نمیفهمم حالا که همه چیز تحریک کدس چرا ازدواج دیرتر شده پاسخ به نیاز ها بی جواب شده اخه عقل هم خوب چیزیه یعنی لعنت بر کسی که میگه مرگ بر امریکا ولی فکری به حال جوانان نمیکنه من خودم مجرمدم ۲۰ سالمه خدایا من توی فشارم و میدونم خیلی دختر پسرای دیگه ام تو فشارن ما رو برسون به هم .... خدایا به همه کمک کن

با تشکر از روش های پیشنهادی و عالیتان

من نزدیک ۵ سال است که مشکل خود ارضایی دارم.
دختر ۲۱ ساله مجرد هستم. شرایط و شخص مناسب برای ازدواج فعلا وجود ندارد. تمامی شرایطی هم فرمودید را زمانی امتحان کرده ام ولی درخواست جنسی خودم بیشتر حاکم تر بوده و دوباره بعد مدتی ترک نتوانسته ام جلوی خودم را بگیرم واقعا از سرزنش خود خسته شدم از گناه کبیره آن در عذابم ولی...
دیگر نمیدانم چه کنم
و برای مدتی با خود گفتم شاید دوستی با یک پسر خوب باش ولی عذاب گناه ان دوستی را بدتر دانسته و دوباره به سراغ کار خود رفتم.

تصویر شهر سوال

خواهر گرامی سلام علیكم. ممنون از اعتماد شما
مجددا پیشنهاد می‌كنم راههای گفته شده را با عزمی راسخ‌تر دنبال كنید و بیش از پیش در این مسیر از خدای بزرگ استمداد بجویید. بدانید كه خدای بزرگ جوان توبه كنند را دوست دارد هرچند بارها توبه شكسته باشد.
در روایت است كه خدای بزرگ ناله ناله كنندگان را از تسبیح تسبیح كنندگان بیشتر دوست می‌دارد!

به هرحال موفقیت در چنین مسیری مستلزم پشتكار و اراده است. ضمن اینكه ممكن است پیروزی كامل نیاز به گذشت زمان داشته باشد. مهم این است كه شما از كار خود خرسند نباشید و نا امید نشوید.
البته توجه داشته باشید یكی از علل ناكامی شما همین خودسرزنشگری است!!! خدا از شما نخواسته خود را سرزنش كنید بلكه امر كرده است كه بجای سرزنش خود، به درگاه رحمت او توبه كنید و عذر تقصیر بیاورید. در اسلام چیزی به نام بن بست وجود ندارد. بدانید خودسرزنشگری افراطی مورد تایید دین نیست. چرا كه باعث افزایش اضطراب شما می‌شود و افزایش اضطراب می‌تواند به چنین رفتاری دامن بزند. پس مواظب باشید شیطان شما را دور نزند!!!
تاكید مجدد ما بر
- فراگیری شیوه‌ها و فنون مدیریت اضطراب است كه نقش زیادی در ارتقاء روحیه شما و سطح تحمل شما دارد.
- افزایش حضور در محافل مذهبی و حتی المقدور نماز اول وقت و جماعت و همچنین تلاوت آیات كلام الله مجید
- پرهیز از مصاحبت با افراد ناصالح و كنترل ذهن بواسطه كنترل حواس پنجگانه و دوری آنها از حرام
- عدم نا امیدی و یاس
- گام به گام نفستان را مهار كنید. در این خصوص ذكر خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله سیبویه خالی از لطف نیست كه مضمون آن را تقدیم می‌كنم؛
ایشان نقل می‌فرمودند « روزی سر كوچه ما خربزه می‌فروختند و من هوس كردم كه خربزه بخورم اما برای اینكه نفسم را ادب كنم و به او صبر را بیاموزم، با خودم گفتم امروز خربزه نمیخرم و تا فردا صبر می‌كنم و فردا خربزه می‌خرم. فردا كه با خربزه فروش برخورد كردم و خواستم خربزه بخرم با خودم گفتم این مدت خربزه نخریدی و نخوردی و صبر كردی و هیچ اتفاقی نیفتاد!! مطمئن باش از این به بعد هم اگر صبر كنی و خربزه نخوری نمیمیری!!»
امیدوارم توانسته باشم منظور را منتقل كنم.
برای شما خواهر گرامی توفیق و بركت در عمر را مسئلت دارم.

اخه شما نیاز جنسی رو با خربزه یکی میدونی؟؟
اولا اون کسی که دلش خربزه میخواد میتونه جلو خودشو بگیره چون قلبنا حتما خورده و چشیده طعمشو
درست مثل مردی که لذت سکس رو چشیده و عطش کمتری نسبت ب جونا داره
ولی جوونی که نیاز به رابطه داره و قبلا هم هیچ رابطه ای نداشته و از همه مهمتر مهترین نیازشه نمیتونه صبر کنه اونم چندین سال

کاملا با نظر ایشون موافق هستم

آدم که بی اراده نیست اراده کنه میتونه کنترلش کنه

من خدا را به خانم فاطمه زهرا قسم دادم که نیروی شهوت من را کم کن با لطف خدا و ورزش و کار کردن در باغ توانستم شهوت خود را کنترل کنم و چندین کار را هم انجام دادم که خواهش می کنم به آنها توجه کرده و عمل کنید ۱ نماز اول وقت(یعنی زمانی که لااله الاالله پایانی اذان گفته شد شما نیت نماز را گفته ونماز را شروع کنید) ۲ طریقه ی خواندن نماز(ذکر های نماز را آرام و با آرامش تمام بگویید و در حین گفتن ذکر های نماز معنی ذکزها را از ذهن خود عبور دهید و نمازتان را طولانی کنید) ۳ وقتی که روزه هستید خودتان را با فعالیت بدنی تشنه و گرسنه کنید(درسته سخته ولی عذاب جهنم از آن هم سخت تر هست) ۴ در مهمانی هایی که ۱% امکان دارد شما را منحرف کند به خاطر امام حسین و حضرت عباس(علیه السلام) شرکت نکنید ۵نوحه و روضه زیاد گوش کنید و تا حد توان برای اهل بیت گریه ی بسیار کنید(ایام مهم نیست) ۶ عاشق و دلباخته ی اهل بیت باشید ۷ به غیر از خدا و پیامبر و اهل بیت و خانواده یتان عاشق دیگری نباشید ۸ به حرف پدر و مادرتان گوش کنید ۹ چه در تنهایی و چه در نزد دیگران,آرامش خود را حفظ کنید(یعنی با نامحرمان زیاد خندیدن و زیاد حرف زدن ممنوع) ۱۰ این یکی خیلی تاثیر داره هم روی خودتون و هم روی دیگران , دیگران را به خوبی دعوت کنید و از گناه هان دور شان کنید(امر به معروف و نهی از منکر)من این کارها را کرده ام ونتیجه گرفته ام امیدوارم شما هم نتیجه بگیرید دست عباس یارت

خوش به سعادتتون . برای ما هم دعا کنید

خواهشا برا ما هم دعا کنید اخه دوست ندارم گناه کنم ولی کم اوردم نمیدونم اگه امام زمان بیاد جوابشا چی بدنم

بهتره به اين فكر كني كه جواب خدا رو چي بدي ! مگه تو به خاطر امام زمان از انجام گناه نهي ميكني ؟ تنها هدفت فقط خوشنودي الله باشه نه امام زمان يا هر كس ديگه، در اين صورت اطمينان دارم كه موفق ميشي گناه نكني

تصویر پاسخگوی اعتقادی

پاسخ :
باسلام وتشکر .
در ابتدا باید اشاره شود در نظر داشت خوشنودی خدا وامام زمان نه تنها با هم تعارضی ندارد بلکه تامین خوشنودی خداوند از رهگذر تامین خوشنودی امام زمان حاثل می گردد .
چون امام زمان به عنوان آخرین سلسله از ائمه معصو مین خلیفه خداوند در زمین است و اطاعت از او اطاعت از خداوند است . حال به دو نکته توجه نماید
الف - در این جمله درس آموز عارف بزرگ معاصر حضرت امام روح الله دقت شود :
(جهان محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید)
مهم ترین عاملی که انسان، نظارت خداوند را بر اعمال و رفتارش را فراموش می‌کند ،عدم شناخت صحیح است . این مسئله موجب غفلت انسان می‌شود زیرا تا چیزی را نشناسیم و از وجود آن خبر نداشته باشیم، توجهی هم به آن نخواهیم کرد . بهترین راه شناخت خداوند ،تفکر است، زیرا تفکر مقدمة شناخت است . منظور از تفکر، اندیشیدن در صفات الهی و نعمت‌های خداوند و حتى خلقت وجودی انسان است. زیرا تفکر در ارزش والای انسان و گوهر ارزندة جان و حقیقت او و توجه به هدف آفرینش و قلة اوج مقام انسانی ؛گناهان را نزد انسان بی‌‌مقدار و حقیر می‌نماید. مؤید این ادعا، کلام امیر المؤمنین است که می‌فرماید:
«من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته؛(۱) هر کس نفس و شخصیتش نزد او عزیز و گرامی باشد، شهوت‌ها در نظرش خوار و پست می‌گردد».
فاصله گرفتن از بدی و گناه و نزدیک شدن به معنویّات و قرب خداوند امری تدریجی است و محتاج صبر وحوصلة فراوان است .ایمان نیز درجات و مراتب دارد . در برخی از روایات تا ۱۰ در جه برای آن برشمرده اند. انسان باید در این راه مانند کوه نوردی باشد که گاهی به قلة کوه بلندی که قصد صعود به آن را دارد ،نگاه می‌کند و احساس می‌کند تا قلّة کوه راه زیادی مانده و وقتی به دامنة کوه نگاه می‌کند ،می‌بیند از آن فاصله گرفته ؛ این حالت یعنی ترس و امید، حالتی است که انسان به توصیة ائمه معصومین باید آن را در زندگی خود حفظ نماید.
انسان باید دائماً مراقب اعمال و رفتار خود باشد و نفس خویش را به حال خود رها نکند و به وقت معصیت مانند فضیل بن عیاض که با شنیدن آیة:«ألم یأنِ للّذینَ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله»(۲)بر نفس خویش بانگ زد که آیا هنوز وقت ترک معصیت نشده است؛ بر نفس خویش بانگ بزند که تا کی گرفتار هوای نفس می‌باشی و سرمایة‌گران مایة عمر را تباه‌سازی به معصیت پروردگار می‌پردازی؟!
با یادآوری این نکته که اگر لحظه‌ای دیگر که در حال معصیت هستید ،فرشتة مرگ برسد و روح از کالبد وجودت بازپس گیرد، با چه وضعی به دیار برزخ رهسپار می‌گردید، ایمان خود را تقویت کرده و با تفکر در عقوبت گناه و گرفتاری در عذاب خداوند ،تیشه به ریشة سعادت خود نزند.
«عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید» معنا و مفهومی برداشته شده از آیات قرآن است که در آن ما را به حیای از خداوند دعوت می‌کند . این مسئله به قدری قابل توجه است که خداوند در اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل می‌کند ،به این مطلب اشاره می‌کند و می‌فرماید: «ألم یعلم بأنّ الله یرى؛(۳) آیا نمی‌داند که خداوند او را می‌بیند؟».
ب- نکته دیگر این که در هر عصر و زمانی، امامی از ما اهل بیت، شاهد و ناظر اعمال مردم است. رسول خدا شاهد بر اعمال ما است».
در توقیعی مبارک از حضرت مهدی(ع) آمده:
«فإنّا یحیط علمنا بآنبائکم، و لا یعزب عنّآ شی من أخبارکم و معرفتنا بالزلل الذی اصابکم؛ (۴) به اخبار شما علم داریم. هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. از لغزش و کاستی‌‌های عملکرد شما آگاه هستیم. چیزی بر ما پوشیده نمی‌ماند».
عارف بصیر و حکیم ژرف‌نگر امام خمینی با الهام و استناد به این گونه روایات گفته است:
«ببینید که تحت مراقبت هستید. نامه اعمال ما می‌رود. پیش امام زمان(عج) هفته ای دو دفعه به حسب روایات. نکند که خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان، امام زمان ناراضی شود». (۵)
بنا بر این معلوم می‌شود که حضرت مهدی موعود به عنوان آخرین خلیفه الهی روی زمین از راه‌‌های مختلف نظیر عرضه نامه اعمال و یا احاطه علمی و علم محیطش، بر عملکرد مردم نظارت دارد. به اذن الهی می‌داند که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد.
طبق این بیان یکی از وجوه عرضه اعمال بر حجت خدا در هر عصر به شهادت گرفتن آن ها از طرف خدا نسبت به اعمال بندگان است. عرضه به اجازه خدا و به امر او رخ می دهد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. نهج البلاغه، کلمات قصار.
۲. حدید (۵۷)، آیه ۱۵.
۳. علق (۹۶)، آیه ۱۴.
۴. بحار الانوار ، ج۵۳، باب ۳۱، توقیع۷، ص ۱۷۵.
۵. امام خمینی ، صحیفه امام، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ ۱۳۸۳ش. ج۸، ص ۳۹۱.

با عرضِ سلام

من نظرِ شما را خواندم و می‌خواهم در پاسخ به نظرِ تان، نظر خودم را نیز مطرح کنم.
فرار از شهوت و یا خود داری از آن کارِ مشکل و دشواری است، اما در دنیا هیچ چیز ناممکن نیست. توصیه می‌کنم برای ازدواج عجله نکنید، و صبور باشید یقین داشته باشید که یک‌روز همسرِ دلخواهِ تان را پیدا می‌کنید.

برای این که از شهوت دور باشید، از تنها بودن خود داری کنید چون، فکر‌های پوج و هوسی در هنگامِ تنها‌یی به سراغ ادامها میاید. سعی‌ کنید با کسی‌ باشید که فکر تان را مشغول چیزی دیگری باشد.

سلام
کلمه صبر برای ازدواج کلمه درست، البته باید بگویم اصلا درستی نیست ومتاسفانه مشکل اساسی از بالا رفتن سن ازدواج شروع می شود.

اسلام دست و بالت و باز گذاشته چرا اینقدر سخت میگیری برو صیغه کن

سلام صیغه برای شما که مردید راحت است اما برای دختران این طور نیست.
اگر دختری صیغه شود وبعد از مدتی آنرا باطل کند یقینا نمی توان زندگی راحتی داشته باشد.
این مشکل مرد های ایرانی ست که بایک چیز حیا وعفت یک دختررا میسنجند.

تصویر soalcity

با عرض سلام
صلاح و مصلحت بودن یا نبودن صیغه، ربط چندانی به جنسیت ندارد. و ممکن است صیغه برای بعضی از مردان نیز خلاف مصلحت شان باشد.
مثلا پسران نوجوان، بهتر است ذهن خود را از مسائل جنسیتی دور کنند و خود را درگیر تبعات این مساله نسازند. یا مردان متاهل، بهتر است تا جایی که ضرورتی اقتضاء نکرده، به هیچ عنوان به طرف صیغه نروند و ...

واقعا متاسفم صیغه برای هوس رانی نیست برای اینکه هوست کم شه بری صیغه کنی. همین که جامعه پر از فساد . خداگفته بااخلاص و از ته دل ازم بخواهین بهت میدم. منم خودارضایی داشتم حدود ۴ سال ولی به لطف خدا تقریبا ۱ سال ترک کردم همه ی مواردی تو کامنتای دیگه گفتن درسته منم اون کارو انجام دادم و البته من یه کار دیگه ام کردم با درس و ارتقا موفقیتم وسعی کردم تو درسام شاگرد اول بشم به لطف خدا امسال اگه خدا بخواد از پزشکی قلول خواهم شد. وخب تویه رشته ورزشی سعی کردم به طور حرفه ای فعالیت کنم الانم به لطف خدا رتبه ای اول استان آوردم شاید بلند پروازانه باشه ولی حتی گاهی اوقات سعی میکنم خودمو واسه مسابقات جهانی آماده کنم که به لطف خدا اگه خدا بخواد مطمعنم میشه. اینا رو گفتم منظورم اینه سعی کنین مغزوتونو با چیزای دیگه مشغول کنین. در جواب اون خانومی که گفت گاهی اوقات فکر میگنم اگه با پسری حرف یزنم بهتر میشم کاملا اشتباه هیچ هیچ وقت اینکار نکن چون تو نمیتونی از خودت از فکر خودت ارضایی راحت بشی چطور میشه از دست یه پسر که هم آبروتو میبره هم روانتو وروحتو دست بکشی اصل این کلرو نکنین از خدا بخوایین بخدا کمکتون میکنه قول میدم فقط از خودش بخواه واراده کن.

سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز من که یک نوجوان ۱۶ ساله هستم و در دوران سخت است کنترل شهوت باید صیغه کنم از کجا اخه؟

بابا اینا میگن صیغه.
منم ۱۷سالمه ولی صیغه چیه شما بزرگ میشی میری ازدواج میکنی بعدشم کسی زن میخواد به پدرومادرش بگه تموم.

سلام دور دوستی رو خط بکش خودتو اینده تو خراب نکن عذاب وجدان بعد دوستی ارزششو نداره. بهترین راه نماز اول وقته . اگه یزره به تاخیرش انداختی خراب میشه. و همچننین بیرون کردن فکر گناه از همون اول . از ریشه بخشگونش فکر گناهو حتما میتونی خواهر گلم

یادش بخیر دوران تحصیل چهارم دبیرستان سال ۱۳۶۷
درس بینش اسلامی الحق در مفیدی بود بحث توفیق الهی و محرومیت از توفیق الهی را داشتیم و این درس بعد از گذشت حدود ۲۴ سال ترازوی کارهای من است اگر دروغ بگویم اگر چشم چرانی کنم اگر از چراغ قرمز رد شوم اگر زباله در خیابان بریزم اگر در اب و برق اسراف کنم توفیق الهی از من سلب میشود و برعکس کار درست موجب توفیق الهی میشود و چه چیزی در این دنیا بهتر از توفیق الهی وجود دارد؟ بیاییم زندگی خودمان را بر اساس قاعده توفیق الهی بنا کنیم و سود و زیان را بسنجیم بیاییم امتحان کنیم ما که هزاران راه را امتحان کرده اییم بیایید این را هم امتحان کنید و در زندگی اخلاص داشته باشیم اخلاص برای خداوند متعال.

هر طور دوس داری

من فکر میکردم این مشکلات فقط برای مردان هست جالبه که نونش و تو جنس مخالف هم دیدم.. ولی تا به امروز راه حل مناسبی هم براش پیدانشده انگار چون این نوع طرز فکر که خود ارضایی بهتر است تا شریک شدن ویا به گناه انداختن شخص دیگه انگار تو هر دو جنس وجود داره ولی خیلی دنبال راه حل ها و نظرت جالبتر و منطقی تر از افراد مطلع هستم

تصویر soalcity

سلام
بهترین راه ، راهی است که انسان اجازه ندهد، غریزه بر عقلش مسلط شود. و لذت های زودگذر، سعادت ابدی او را به خطر نیاندازد.

ادم خیلی خوشحال میشه میبینه ادمهایی مثل خودش هم هستن که گرفتار این مشکلند.اما ازدواج هم خیلی سخت شده بدم میاد

تورا خدا کامل بخونید
اگر میخواهید به دام شهوت اسیر نشدید اصلا سراغ فیلم های سکس نرید من یکی از قربانی های این فیلم ها هستم وقتی برای اولین بار میخواستم تماشا کنم شیطان مدام در وجودم زمزمه می کرد تو جنبه شو داری که این اصل کاملا غلط است در مقابل این فیلم ها هیچ کس نمیتونه مقاومت کنه من هم مثل یک بیمار به تکرار این کار زشت ادامه دادم از درسم که مهمترین چیز زندگیم بودم جاموندم در حالی که شاگرد اول بودم وبدتر از این که مورد خشم الهی قرار گرفتم شیطان عقلم را دزدید و آن چه نباید می شد شد حالا هم پشیمونم اما یک عوضی بیمار هستم هنوز هم دلم میخواهد فیلم ببینم تو را خدا برام دعا کنید تو وضعیت بدی قرار دارم کاش اصلا به دنیا نیومده بودم خسته م خسته....

سلام
برو ازدواج کن
تنها راه حلش

منم همین جورم دقیقا
ولی هی یه مدت وسایلی که به اینترنت وصل میشه جمع میکنم که نبینم باز که میرم سمت اون وسایل مثلا با این فکر که دیگه نمیرم سمت اون سایت ها چون چند هفته چند ماه دور بودم ولی باز تکرار میشه حتی جدیدا طوری شده بود که تو جمع بودم ولی چون کسی به صفحه تبلتم نگاه نمیکرد منم کار خودم رو میکردم
ولی بازم یه مدت جمع کردم به مامانمم گفتم حتی تو جمع بهم نده
این دفعه نه یکی دو ماه بلکه یکسال میخوام از اینتر نت سالن استفاده کنم وخودمو در رابطه با اینتر نت سالن حداقل کنترل کنم
تا یکسال
تا اینکه خوب شم
ولی میدونم بهترین راه اینه که ادم نخواد فقط نخواد که ببینه

توسل کنید به امام حسین علیه السلام. برای من خیلی وقت پیش جواب داد خوب.
وقت گناه شرمنده میشین.

سلام.ابجی درکت میکنم چه حالی دارم منم ی زمانی تو دام این جور فیلم ها بودم(در۱۳سالگی)دقیقا درسمم خیلی خوب بود ولی در ۱۴ سالگی فهمیدم خیلی تغییر کردم ی ادم دیگه شدم نمیدونستم چرا گیج بودم خودمو گم میکردم ۸۰ درصد رویاهام منفی بودن .یکم تحقیق کردم تو گوگل و اینوراونور دیدم یخاطر خود ارضایی هستش.دست به کار شدم که راهی پیدا کنم برای ترکش ولی هر کاری میکردم نتیجه ای نداشت بازم ادامه میدادم چون به یک عادت روزانه تبدیل شده بود و نمیتونستم رهاش کنم....کات......حدود شیش ماه از خودم بیذار و ناامید شده بودم که ترک نمیشه بیخیال ترکش شمو ازین حرفا یک روز کامل همش به این موضوع فک کردم که چکار کنم اولین کاری ک کردم خودمو شناختم و به خودم امید دادم رفته رفته داشت ارادم قوی میشد و همینطور اعتماد ب نفسم.خودمو درک میکردم و فاصله بین خود ارضاییم بیشتر شد و کم کم رسید به یک هفته.خودمو به علایقم ک موسیقی و ورزش(اسکیت به صورت حرفه ای نمایشی) بیشتر کردم تا این که مدرسه ها شروع شد و با خودم گفتم باید ی کارایی برا درسم کنم اول گوشیمو جمع کردم.(اینم بگم تو مدارس هر وقت خونه خالی میشد یا به هر حال تنها میشدم میخوندم تمرین خوانندگی میکردم چون به خوانندگی فجیح علاقه داشتم خودمو با درس سرگرم نمیکردم چون میدونستم که میرم تو کار.....)فکرای منفی به ۳۰ تا۱۰درصد رسیده بود این خیلی خوش حالم میکرد در کل اون زمان عصبی تر شده بودم.اینجا دیگه خود ارضایی جز عادات نبود و یک ماه گاهی هم سه ماه یک بار میزدم تصمیم گرفتم همونم ترکش کنم و کردم .برای اینکه سیستم تناسلیمو از کنترل خارج کرده بودم خیلی ناراحت بودم ولی سعی میکردم ناراحتیمو کنسل کنم و تو فکرش نرم و دیگه شهوتو این حرفا از بین رفت........اجی رو کارت فک کن به بعدش فک کن که پشیمون میشه و میگی چرا اینکاری کردی ولی دوباره انجامش میدی.....الان تو تابستون به سر میبرم سال دیگم سوم دبیرستانم و واقعا با ترک این کار غیر انسانی معدل سال دومم شد۱۸.۵۶رشته عمران فنی هستم. اجی نکن رفته رفته افسردگی بیشتر میشه خیلی رد زندگیت تاثیر میذاره.امید وارم یکم به حرفام فک کنی .موفق باشی ----خواستن توتنستن است----- دنبال راهی برای قوی شدن باش نه سست تر شدن...

دوستان این راه کار های بالا خیلی خوبن و مهم ترین شون توسل است اما بدونید که یک کار خیلی موثر یاد مرگ هست .که حضرت می فرمایند یاد کنید در هم کوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را .واقعا اگر جایی باشید که بتونید هر گناهی انجام دهید و فقط بعد از آن بمیرید لذت آن گناه تلخ می شود .جایی خواندم که حضرت عزرائیل در روز سه بار منتظر فرمان الهی برای گرفتن جان فرد است .الآن که فکر می کنم حضرت عزرائیل جلوم هستند و منتظر فرمان اصلا جرئت گناه رو ندارم

کوتاه نکردن موهای زائددرکاهش میل جنسی موثز است موفق باشید

عزیزم میدونم کلیشه ایه ولی از خدا بترس.چیزی جز این نمیتونه تو رو از این کار باز داره

میخوام به این دوستانیکه شدیدا میل به خود ارضایی دارن یا ارتباط جنسی دارن بگم..با یه جمله از ایزاک نیوتون فیزیکدان بزرگ شروع میکنم..
نیوتون هیچوقت ازدواج نکرد(ننمیگم که کار درستی کرد) و حتی به زنی نزدیک هم نشد .وقتی از او چگونگی این کار را پرسیدند گفت:(راه تجرد فرار از تمایلات نفسانی نیست بلکه باید با مطالعه و تمرکز و تعمق در سایر امور راه تجرد را پیش گرفت.)
خیلیا درس میخونن...درسشونم خوبه.خیلیا دکترن،مهندسن،بازیگرن...ولی واقعا وقتی با افراد صحبت میکنی عملا هیچ هدف واحدی وجود نداره که این افراد رو به اون سمت ببره...هیچکسی نمیدونه هدفش از زندگیش چیه...همه میخوان یه شغل پیدا کنن خانواده تشکیل بدن یه مدت زندگی کنن و بعدشم بمیرن!این چه تعریف مسخره ایه از زندگی!خیلی از ما واقعا چرا و دلیل زندگیمونو نفهمیدیم!
دوست عزیز به این سوال من جواب بده...چرا تویه انسان به دنیا اومدی؟چرا یه شتر نشد؟چرا یه گل زنبق نشدی؟یا گوزن یا پلنگ؟؟فکر نمیکنی خدا هم واسه انسان افریدن تو واسه خودش یه دلیلی داشته؟فکر نمیکنی ارزش هر ادم به میزان کنترل و تسلط روی خودشه؟؟ بخدا قدرت به ریاست کردن به چند میلیون ادم نیست...قدرت به اینه که چقدر رییس خودتی!! بقول شاعر((چو من پادشاه تن خویش گشتم اگرچند لشکر ندارم امیرم))
بابا یه ذره چشامونو وا کنیم...یا میریم سمت اعتیاد یا میریم سمت نوشیدنیهای الکلی یا گرایشات مختلف جنسی پیدا میکنیم...
اره بدبخت بودن فقیر بودن و ذهن هرزه داشتن اصلا سخت نیست...روزی که پدر ما حضرت ادم اون گناه رو انجام داد به زمین تبعید شد واسه چی؟؟؟واسه اینکه مبارزه کنه و بعدش نتیجه تلاشهاشو با خودش ببره خونه ی اصلیش.
ولی زندگی هدیه ی خداست....مگه ماچقدر قراره زنده باشیم و زندگی کنیم!!...بیشتر از۶۰-۷۰سال!!!!بخدا مثل برق و باد میگذره.....فقطط بخواه تغییر کنی...ذهنتو بازی بده...اونو نرمش بده...ماکه واسه ذهنمون نیسیم...ذهنت باید برده تو باشه ای ادم...این جسمو یه روز قراره ترک کنیم...ما روحی هستیم که میخوایم یه روزی این جسم رو بسپاریم به خاک و بای بای!
چرا باید این روحی رو که خدا بهمون داده رو الکی خراب کنیم...با خود ارضایی و روابط نامشروع جسم ما فقط کمی اسیب میبینه ..ولی اون اصلیه روحمونه که داغون میشه...
دوستان....زندگی....یه فرصته که فقط یه بار به ادم داده میشه!معلوم نیست تو الان از در خونه بری بیرون و یه ماشین بهت نزنه و نمیری...برای کنترل خودتون بچه ها...همیشه مرگ رو بیاد داشته باشین...اصلا هرروز یه سوالو از خودتون بپرسید....اگه امروز همون روزی باشه که شما قراره بمیرید..ایا اون اصلاحاتی روکه باید در خودتون به وجود می اوردید رو اوردید؟؟؟؟اون کارایی روکه باید انجام میدادید دادید؟؟؟؟ایا لیاقت شما چیزی بیشتر از این نیست؟؟؟؟؟
شما میتونید همیشه تغییرو ایجاد کنید....شما منحصر بفرد و بی نظیرید....فقط کافیه باور کنید :)

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

نویسنده گرامی،
ممنون از حس و انرژی ای که در نوشتارتون برای خوانندگان شهر سوال خرج کردید.
واقعیت مسأله این است که همۀ زندگی ازدواج نیست، اما نمی بایست به بهانه های واهی از این اقدام پر برکت سرباز زد!

موفق باشید.

مبارزه با هوای نفس بهتر از انجام خواهشهای نفسانی است.

Age mikhay avaz beshi bayad khodet bashi

thank u for your offers there are very well

سلام
واقعا ممنون برای توصیه هاتون
خیلی برامون دعا کنید، من هم خیلی درگیر این نفس سرکش هستم، چند وقت آسوده ام و دقیقا به محض اینکه برنامه ی کاری ام باز میشه، تو ذهنم پر از چرت و پرت میشه... حقیقتا خسته ام؛ اما نکته ی جالبی که نوشته بودید این بود که با اینکه میدونیم کار اشتباهه و نمی تونیم خودمون رو کنترل کنیم گاهی، اما باز هم نباید خودمون رو سرزنش بیجا کنیم و چون می دونیم که کار اشتباهه و هر دفعه ناراحت می شیم، باید امیدوار باشیم و این دفعه محکم تر از قبل شروع کنیم. ان شاءالله که به حق این روزها و شب های عزیز و به حق دعاهای خیر شما این دفعه آخرین باری است که برای تحریک کردن خود، اقدام میکنم.
استغفرالله ربی و اتوب الیه.....................
الهی و ربی من لی غیرک ....................
خیلی دعام کنید

با سلام خدمت شما نویسنده محترم.من به حرفهای شما احترام میزارم ولی این بیاناتو باید به اولیائ محترم بکید که حتی یک بار در زندگیشون به بچه ها آموزش یا اختار یا راهنمایی در مورد مسایل جنسی نمیکنن فقط بلدن بچه به دنیا بیارن منی که الان ۲۳سال عمرمه و غرق در انواع گناه شدم نه حرفای شما ونه هیچ کس دیگه نمیتونه منو نجات بده حتی از روشهای زیادی هم استفاده کردم ولی شیشه ای که شکست رو نمیتونی با چسب نواری درستش کنی. با تشکر ازتون تقاضای دعای خیر دارم

تصویر شهر سوال

سلام
یکی از اشتباهات ما این است که سعی می کنیم، تقصیر را به گردن دیگران بیاندازیم و این گونه خود را تسلی داده و از اشتباه باز نمی گردیم.
اگر تصور می کنید که پدر و مادر در این زمینه مسئول هستند و هر گناهی به گردن آنهاست، فراموش نکنید که روزی خود شما پدر یا مادر خواهید شد! ایا آن وقت هم قبول می کنید که همه چیز به گردن والدین است؟

انسان هم زمان با بلوغ جنسی به حدی از بلوغ فکری نیز می رسد و همان شعور آنها مسئولیتشان در مقابل رفتارشان را شکل می دهد. و طبیعتا انسانی که ۲۳ سال عمر دارد، نمی تواند هیچ کس را در مقابل اعمال و رفتار خود مسئول معرفی کند! انسان های بسیاری بوده اند، که والدین آنها تعلیمی به آنها نداده اند، اما آنها خطا نکرده اند. و همین حجتی است که خودتان می توانستید از خطا دوری کنید.

ولی مهمترین مساله این است که تا زمانی که مرگ انسان نرسیده، مثال شیشه شکسته غلط است. قلب انسان تابلویی است که می توان سیاهی ها را از آن حذف کرد و نور به آن تاباند! و تاریخ پر است از انسان هایی که توبه کرده اند و صالح شده اند و راه برای شما نیز باز است و قدم اول اصلاح ترک ناامیدی و باور کردن عزم و اراده تان است. و باور کنید که دعا بدون عزم خود شما هیچ اثری ندارد. هر چند ما مسئول به دعا کردن هستیم و این کار را انجام میدهیم.

اینکه ما کجا به دنیا میایم یا فرزند کی میشیم
خب دست خودمون نیست
ولی اینکه به کجا میرسیم دست خودمونه
که باز جفت اینا مورد نقض دارن
که نقض دومی فقر هستش که مایی که الان اینجاییم مطمعنن از نود درصدش بیخبریم
از دخترایه پاکی که وسیله دست مردایه مادر...فلان میشن
فقط بخاطر فقر
کجاییم که الان سن فاحشگی اومدی زیر ۱۵و ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم
ولی بار خدارو شکر که این اتفاقا برای بیشترما پیش نییومده

میدونم اصن ربی نداش ولی همجوری اینجا نوشتم

خب من تعریف کنم براتون که جای خنده دارش اینه که میری چن گیگ دانلود میکنی ولی شبش همشو پاک میکنی .... درست فردا پس فرداش که دیگه نت نداری میمونی تو خماری

خدارو شکر که من این دوره رو گذروندم
و اصلی ترین دلیل تمایل نداشتنم اینه که در روز یه بار میرم نماز جماعت
و اینکه تموم سعیمو میکنم کلا به مونث جماعت نگاه نکنم (همون ذاق زدن)
خلاصه
قران هم خیلی زیاد تویه این مورد تاثیر داره
و اینکه توصیه میکنم اول از همه با اراده ی خودتون این نفس رو بشکونید
نرید جلی سراق سرکه و کافور
و یا دمون باشه هیچی مثل نماز بینیه شیطان رو به خاک نمیماله
با تشکر
از بندرعباس

من دیگه این کارو نمی کنم

از هر راهی وارد میشم نمیشه

تصویر soalcity

سلام
خواستن توانستن است!
اگر اراده انسان قوی باشد، کوهها را جا به جا می کند. و در مقابل چنین مسائلی، زانو نمی زند.

اگر انسان بودنتو قبول داری فقط سعی کن انسان باشی وعقلت افساربه گردن شهوتت داشته باشد نه شهوتت افساربه گردن عقلت

با عرض سلام شما که این نوشته ها را نوشتید خوشا به حال و بختی که دارید چه ثواب دارد به خدا قسم یه وقتا میاد ادم دست خودش نیست چطوری بگم اصلا به فکر عاقبت کارهای که انجام میده نیست نمیدونید با کلام منطقی شما چقدر امیدوار شدم به خود امام علی قسم
انسان بی شهوت سبک تره خیلی خوشحالم و برام و برای همه ی اونایی که شهوت نمیخوان دعا کنید صادقانه بگم اگر خواستید گناه کنید به فکر عاقبتش باشید چرا که در آینده ی نه چندان دور ضرر این گناه اول به خودتان میرسد برام دعا کنید خیلی راحت شدم منم دوست دارم همچین ادمی باشم هادی هدایت کننده یا تشکر ممنونم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
انشاالله در پناه لطف حق تعالی و حضرت امام مهدی (عج) به فضائل اخلاقی دست پیدا کنیم
زیارت عاشورا فراموش نشود و تا آنجا که می توانیم زیات عاشورا بخوانیم که بسیار در کنترل تصورات خیال انگیز و کنترل شهوت و غریزه موثر است
با تشکر از شما

ممنونم از شما

سلام من جوانی ۱۸ ساله هستم میل جنسی دارم هر کاری میکنم نمیتونم ترک کنم و ترکم برای دو الی سه روز است من حتی به حج هم رفتم ولی بازم هس شهوتم از بین نرفت. و هر چه به خانواده ام میگویم میخوام ازدواج کنم میگویند ۱۰سال دیگه باید ۲۸سالت بشه راستش تو فامیل ما رسم که پسر باید ۲۸ به بالا باشی که ازدواج کنه ولی من به این معتقدد نیستم من حالا باید چکار کنم آیا باید تا ده سال دیگه حس شهوت داشته باشم ولی خوشم از صیقه موقت نمیاد .

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر
یکی از نیرومندترین قوای درونی نیروی غریزه جنسی است غریزه جنسی برای مصالح فراوانی در سن خاصی فعال می شود البته سطح فعالیت بستگی به عوامل ارثی، بیولوژیکی و عوامل محیطی دارد. از خواص این غریزه این است که ممکن است در موقعیتی، فراوانی زیادی داشته باشد و فرد را دچار فشار و تنش های جنسی و تحریکاتی در سطح بالا کند البته با گذشت سن و تکنیک های مخصوص کنترل و مدیریت غریزه جنسی تا حد زیادی شما می توانید این غریزه را کنترل کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که نباید به دلیل این وضعیت پیش آمده خودتان را سرزنش کنید چون باعث کاهش اعتماد به نفس و در نهایت ضعف اراده شده و تصاعدی ممکن است شما دچار خودارضایی شوید در ضمن رفتن به حج ارتباطی با سطح فعالیت غریزه جنسی ندارد غریزه جنسی هم مانند گرسنگی و تشنگی نیاز به برآورده شدن دارد اگر چه فعالیت های مذهبی ، کار و تلاش و تمرکز هدفمند روی برنامه های دیگر زندگی، موجب کاهش تنش و تحریک آزار دهنده می شود از طرفی راهکارهای مدیریت غریزه جنسی، این پاسخ را هم مطالعه فرمایید:

در رابطه با مشکلی که برایتان پیش آمده ابتدا یک مقدمه ای خدمتتان ارائه می شود بعد راهکارهای برای حل مشکلتان ارائه خواهد شد. ابتدا باید بگوییم که نیاز جنسی مانند سایر نیازیک نعمت خدادادی است و هدف خاصی را دنبال می کند. و شما باید بدانید که این یک نیاز ساختیگی نیست و راه صحیح برآورده شدن این نیاز نیز توسط ایجاد کننده این نیاز مطرح شده است. اما ممکن است که این راه صحیح ارضاء به دلیل مشکلات و موانع به تأخیر بیافتد. و در مورد شما وضعیت استمنا یک راه انحرافی برای ارضاء نیا ز جنسی است . ازطرفی به دلیل آگاهی های مذهبی و درون مایه های مذهبی بعد از براورده شدن این نیاز از راه غیر معمول دچار احساس گناه می شوید و خودتان را سرزنش می کنید. و این خود سرزنشی اعتماد به نفستان را کاهش داده و اضطراب در شما ایجاد می کند و اضطراب در بعضی از موقعیت ها تحریک کننده است. اما شما باید به دقت راهکارهای کاهش تدریجی استمنا را که در پایین ارائه شده است، بخوانید:

۱- پرهیز از خود سرزنشی و احساس گناه (شما نباید به خاطر این مسئله که پیش آمده خودتان را سرزنش کنید و باید با خود بگویید همانطور که در بیماری های جسمی یا مسائل دیگر زندگی فرد شخصیت خودش را نمی کوبد و دنبال درمان و حل مسئله اش می گردد. شما هم راه حل مسئلتان را با خونسردی و عدم سرزنش باید فرابگیرید.
۲- احترام به خود و تحویل گرفتن خود ( تهیه لیستی از نقاط مثبت فراموش شده و مرور روزانه)
۳- پرهیز از بی ارزش کردن خود ، توانایی ها و مهارت های و ابعاد خوب شخصیت تان
۴- پرهیز از تنهایی افزایش تعاملات اجتماعی و مشغولیت های خانواده و دوستان
۵- حذف تصاویر و به طور کلی محرک های جنسی در بیرون مثلا در محیط آموزشی شما می توانید با توجه گردانی و تمرکز یابی روی گفتار معلم و پردازش محتوای درسی از نگاه کردن به محیط اطرافتان غافل شوید . همچنین در بیرون کلاس هم با توجه به وسایل و موضوعاتی که وسوسه برانگیز نیستند وقتتان را بگزرانید از دیدن فیلم ها و... که تحریک کننده جنسی هستند بپرهیزید.
۶- هنگام هجوم افکار جنسی که معمولا در تنهایی اتفاق می افتد عدم پرورش این افکار و قطع ناگهانی به محض ورود این افکار شناخته شده از طریق ترک موقیت فعلی و تغییر موقعیت فیزیکی ، مثلا رفتن به طرف یخچال و آب خوردن ، خارج شدن از محیط تنهایی و برقراری یک مکالمه با خویشاوندان ، روشن کردن تلویزیون و... باعث قطع افکار زنجیره ای جنسی خواهد شد.
۷- ورزش و تحرکات بدنی باعث تبدیل انرژی جنسی به سوخت و ساز می شود پس ترجیجا در جمع ورزش کنید.
۸- پرهیز از قضا های پرکالری مانند فلفل ، پیاز و ادویجات
۹- گرفتن دوش آب ولرم و یا خنک در طول روز
۱۰- سعی کنید تا وقتی که خسته نشدید وارد رختخواب نشوید یا هنگام خواب خواند کتاب یا گوش کردن و تمرکز بر روی موسیقی آرام خوب است.
۱۱- سعی کنید به خود امنیت برای عمل استمنا را ندهدید مثلا درها ی اتاق را کاملا نبندیید و همچنین محل خوابتان را زیاد گرم نگه ندارید.
۱۲- از پوشیدن لباس های تنگ خود داری کنید
۱۳- هیچ وقت به طور کامل عریان نشوید و سعی کنید حتی المقدور اندام های جنسی خود را نبینید .
۱۴- از دست ورزی به آلت تناسلی خود در هر شرایطی پرهیز کنید.
۱۵- با خود تصمیم بگیریید که تدریجی به تآخیر بیاندازید مثلا اگر هفته ای یک بار است با مدیریت و ترفند هایی به ۹ روز یک بار بکشانید و هروزی که پاک هستید به رخ خودتان بکشید و به خود افتخار کنید و این پاک بودن را بی ارزش نکنید.
۱۶- ورزشهایی مانند شنا ، کوه نوردی و... بسیار مفید است.
۱۷- از موضوعات اضطراب زا که باعث افزایش تنش در ارگانیسم می شود خودداری کنید زیرا بسیاری از روان شناسان علت اصلی خودارضایی را اضطراب و تنش بالا می دانند آنها می گویند افراد برای کاهش و تخلیه اضطراب ممکن است دست به خودارضایی بزنند و یک وضعیت شرطی شده را برای خود ایجاد کنند بنابراین شما باید با تکنیک های تن آرامی(ریلاکسیشن) اضطراب خود را کاهش دهید. و برای کاهش اضطراب یک جایگزین انتخاب کنید موفق باشید.

باور بفرمایید ما برای فرار از درس و مشکلات دست به این کار میزنیم استمنا نیاز حتمی و واقعی نیست ما ان را بزرگ کرده ایم و ان را در حد غذا و اب خوردن مهم حساب نموده ایم بروید از کسانی که در رشته های مهم علمی موفق شده اند بپرسید استمنا چیست؟ ممکن است به شما بخندند ما عادت کرده ایم از واقعیت فرار کرده و وداد ببزنیم جوانیمان رفت چشمانمان کور شده اند به استمنا معتاد هستیم و هزاران دلیل دیگر نزد عارفی محترم رفتم و از تنبلی خودم نزد او شکایت بردم گفت از خداوند خجالت بکش چرا ما از خداوند خجالت نمیکشیم که ما را در حال استمنا کردن میبیند؟

خیلی متاسفم طوری می گید که انگار کار راحتی! این مسئله داره من رو دیونه می کنه!ببخشید اما این ها اثر کامل ندارن.روی من که تاثیر نمی ذاره!

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر
از نگاه شما به مقالات و نوشته های مشاور خدمت شما عرض کنم آنچه در این مقاله و سایر مقالات مشاوره مطرح می شود حاصل مطالعات، گذراندن دوره ها و مشاهدات روان شناختی است. البته ما ضمن تأیید نظر شما نسبت به این راهکارها خدمت شما عرض می کنیم که آنچه در مطالعات روان شناختی آمده است این است که غریزه خدادادی جنسی مانند گرسنگی و تشنگی با استفاده از مکانیزم هایی قابلیت به تأخیر انداختن را دارند اما در نهایت بعد از مدتی در فرصت مناسب منطقی نه خیلی زود و نه خیلی دیر از روش مناسب باید در بالاترین سطوح برآورده شوند و آن روش مناسب ازدواج نامیده می شود موفق باشید.

سلام.. دقیقا..
وقتی این حس به آدم دست میده دیگه نمیشه فرار کرد اون قد قویه که آدمو به جنون میکشونه..
من همین دو روز دیوونگیو با چشمای خودم دیدم! نمیدونم چطوری این حرفارو میزنین واقعن.. سخته

الان نیاز جنسی من بر طرف شد؟ چرا ما رو خر میکنید به جای باز کردن راه؟ اگه میشه با دعا و توسل نیاز ها رو رفع کرد پس چرا دعا نمیکنید که مشکل جوانان از قبیل سن ازدواج و کار و ... حل بشه؟ چرا چرت میگید من که نمیتونم ازدواج کنم ولی نیاز جنسیم زیاده و شما به اسم دین با رابطه با جنس مخالف مخالفت میکنید در حالی که اسلام دین راحتی و آسانیه پس چرا نویسنده ی محترم خودش ازدواج کرده در حالی که میتونسته دعا کنه که نیازش بر طرف بشه؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام
ظاهرا مطلب را کامل یا دقیق مطالعه نفرموده اید. توسل به عنوان ابزار کمکی است نه اینکه جایگزین ازدواج شود. و روشن است که انسان با توسل عزمی راسخ تر در مقابل امیال شهوانی خود می یابد علاوه بر اینکه نیروهای غیبی نیز به او کمک می کنند.
و ازدواج نیز منحصر در ازدواج دائم نیست. و آسان بودن دین، با بی ضابطه بودن دین فرق می کند. دین آسان است به این معنا که راه حل های آن واقعی است نه اینکه هر کاری را مجاز بداند.

بدبختی ماجرا اینجاست که جنس مخالف نمیخواد به ما نزدیک بشه مشکل از دین و حکومت نیست.

سلام
باید یاد آوری کنم ازدواج فقط برای ارضای جنسی نیست
درصد بیشتر اونرو برطرف کردن نیاز عاطفی در بر میگیره
در رابطه با مهار کردن شهوت نادرست باید بگم ما خیلی سستیم اگه یه جو خودمونرو جدی بگیریم و از راهکارهای ذکر شده استفاده کنیم بدون شک جواب میگیریم

باید یه خودمون اعتماد کنیم به اراده خودمون اعتماو کنیم
باور کنید کاری میکنید کارستون
دم همتون گرم

سلام خدا لعنت کنه اون کسی رو که f-i-l-t-e-r-she-kan رو بوجود آورد.همش حذفشون می کنم دوباره مایوس میشم دانلود می کنم و خودم رو بد بخت میکنم.دیگه خسته شدم من تا حالا با یه دختر هم حرف نزدم چه برسه به این که باهاشون دوست بشم. ولی فضا ی مجازی داره داغونم میکنه.هر بار که میرم غسل کنم تو آینه خودم رو می بینم و تا می تونم به خودم ناسزا میگم دارم دیوونه میشم. یعنی اگه به اینترنت دسترسی نداشته باشم ۹۹% راحتم.یه اعتراف هم میکنم من از صبح که از خواب پا میشم پای لپ تاپ و اینترنتم تا شب دلیلش رو هم میگم والدینم خیلی حساسن. میگم صبح ها بعد از نماز برم پیاده روی.تو کوچیکی و محیط خرابه(دوم دبیرستانی کوچیکه؟!) و.... یه جورایی حبس خونگی ام. ای کاش در رابطه با اینترنت هم چنین حساسیتی داشتند.پدر و مادر من زیر دیپلمی اند.تقریبا چیزی در این مورد نمیدونن. من اکثر مواقع تو محیط مذهبی ام (ولی تو اتاقم خودم رو گم میکنم) .خواهش میکنم کمکم کنید منتظر جوابم

تصویر شهر سوال

با سلام وتشکر و عذرخواهی از بابت تأخیر
وضعیتی که شما در حال تجربه کردن آن هستید یک نوع وابستگی وسواس گونه و تا اندازای اجباری و غیر ارادیست. در مرحله اول شما باید بدون خودسرزنشی این مشکل را به مسأله ای تبدیل کنید یعنی بگویید من نقاط مثبت زیادی در زندگی دارم اما در این زمینه با مسأله ای به نام اعتیاد به اینترنت مواجه شده ام سعی کنید با دقت و توجه این دستورات را کاملا انجام دهید:

۱ - فهرست ۱۰ فعالیتی که به خاطر استفاده از اینترنت از دست می رود تعیین کنید: وقت همراه با خانواده، کارهای روزمره، خواب، تماشای تلویزیون، وقت با دوستان، ورزش، رویدادها و مراسم اجتماعی و مذهبی
۲- زمان صرف شده را ارزیابی کنید: یادداشت واقعی روزانه، برای یک هفته بهفرد کمک می کند میزان و جهت واقعی وقتی را که مصرف می شود بفهم. این تمرین افکار برای وارد شدن در شبکه را مشکل می کند ؛ اتاق گپ چند ساعت درهفته وقت صرف می شود و کدام اتاق ها؛ بازی های تعاملی چند ساعت و در کدام بازی ها؛ پست الکترونیک چند ساعت و چند نامه فرستاده یا دریافت؛ گروهای خبری چند ساعت و از چه گروهایی؛ وب گستره جهان و کاربرد های دیگر
۳ -تکنیک های مدیریت استفاده از وقت: ایجاد یک فعالیت جایگزین مانندسرگرمی یا فعالیتی که همیشه می خواستید به جای بعضی از ساعت های صرف شده، انجام بدهید. هرچه کار خوشایند دیگری در روز داشته باشید، احتمال کمتریوجود دارد که به اینترنت برگردید. الگوی کاربردی خود را شناسایی کنید: چه روزهایی معمولا وارد اینترنت می شوید؟ چقدر در هر جلسه؟ در کجا معمولاً از رایانه استفاده می کنید؟ برای شکست عادت های خود خلاف آنها را انجامدهید.
۴ - بازدارنده های بیرونی پیداکنید: چیزهایی واقعی را که دوست دارید انجام بدهید، مورد استفاده قرار دهید و آنرا به عنوان تشویق کننده، موقعی که در اینترنت نیستید ، قرار دهید و زمان بندی رفتن به اینترنت را درست قبلاز آن قرار دهید. اگر این کار اثر بخش نباشد ، چرا که معمولا از آن چشمپوشی می کنید، از یک ساعت زنگ دار برای موقعی که باید آن را تمام کنیداستفاده کنید. آنرا چند قدم دورتر از رایانه قرار دهید تا برای قطع کردن صدای آن مجبور شوید از جای خود بلند شوید.
۵- در زندگی واقعی حامی پیدا کنید: اکثر افرادی که به اینترنت معتاد هستند از خانواده، دوستان، فعالیت های اجتماعی، و سرگرمی هایی که از آ« لذت می برند بریده اند .سعی کنید عمدا دورباره به آنها بپیوندید.
۶- تسهیل کننده های رفتار اعتیادی خود را شناسایی کنید: احساس خودتان را در موقع رفتن به اینترنت در نظر بگیرید و ثبت کنید (پیش از اینکه به اینترنت بروم احساس............می کنم). (وقتی وارد برنامه مورد علاقه ام می شوم احساس... می کنم ) برخی پاسخ های احتمالی ممکن است در آرامش، هیجان زده، حمایت شده، خوشحال، اعتماد به نفس شایسته، قابل احترام و... باشد. این دو را مقایسه کنید و ببنید که چه چیزهایی را از دست می دهید و چه چیزهایی را بدست می آورید.
۷- برای خود کارت های خاطر نشان بسازید: فهرستی از پنج مشکل عمده ناشی از اینترنت، فهرستی جداگانه از فواید قطع رابطه با اینترنت، این فهرست ها را بر روی کارتی منتقل کنید و آن را در جیب یا کیف خود بگذارید هنگامی که بین کار مهم و ورود به اینترنت یک را می خواهید انتخاب کنید کارت را بیرون بیاورید که مشخص می کند که چکار باید بکنید .مثلا مشکلات اینترنت ممکن است بدست نیاوردن شغل از دست دادن خواب ، روبرو شدن با اضطراب سرد بودن با فرد مورد علاقه و مثال های منافع کاهش دادن ممکن است بهتر بودن استراحت کافی صرف وقت برای دوستان حقیقی
۸ - گامهای واقعی برای از بین بردن مشکل بردارید: برای بهبود از اعتیاد به اینترنت تدریحی ساعت استفاده را کم کنید و جدول زمان بندی خود را عوض کنید
۹ - به پیام انکار گوش کنید: مانند تمام معتادین، معتادین به اینترنت نیز به علت انکار مشکل، در مقابل کمک گرفتن مقاومت می کنند. افکار انکار عبارتند از: تنهایم بگذارید، به خودم مربوط است، چیز مهمی نیست، چند ساعت خوابم را از دست می دهم ، انکار اغلب مربوط به نیاز فرد برای فرار کردن از چیزی در زندگی روزمره است
۱۰ - برای کاهش اضطراب و افسردگی از روش هایی مانند ورزش، تمرین تنفس عمیق، افزایش تعاملات اجتماعی واقعی، رفتن به مکان های مذهبی و یا سرسبز استفاده کنید و هنگامی بی حوصله هستید به هیج وجه به طرف رایانه حرکت نکیند و با وسوسه های خود مبارزه کنید.

سلام
من ۲۰سالم و ۷ساله که این مسعله ولم نمیکنه و تاحالا باهیچ کسی رابطه نداشتم و همه این راه هارو رفتم ولی خیلی دوم نیاوردم
ولی فکرمیکنم که اگه یک بار رابطه داشته باشم همه چیز حل بشه
نظر شمارو میخواستم
لطفا سعی نکنیدسرمو گول بمالید ممنون

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر از اظهار نظرتان نسبت به مطالب مشاور
خدمت شما عرض کنم که عوامل مختلفی زمان و نحوه شروع این موضوع دخیل هستند از عوامل ژنتیکی ، اضطراب و استرس و حتی کیفیت عبور از مرحله روانی جنسی در سه سالگی گرفته تا محرک های محیطی و وضعیت تغذیه .
تمام راهکارهای غریزه جنسی موقتی است و این نیاز خانوادگی در یک فرصت مناسب و منطقی نه خیلی زود و نه خیلی دیر باید از روش مناسب برآورده شود. موضوع دیگر اینکه در زمینه مدیریت غریزه جنسی ما دلیلی بر گول مالیدن به قول شما و یا فریب دان نداریم و در این موضوع منفعتی برای ما نیست و تمام این مطالب بر اساس دورهای آکادمیک روان شناسی و مشاهدات مشاوره ای بنده تهیه و تنظیم شده است.
در زیر آسیب های ازدواج موقت در پسران مجرد خدمت شما ارایه می شود:
در چند نکته می توان آسیب های ازدواج موقت را برای پسرهای مجرد بیان کرد که عبارتند از
۱- عدم اطمینان کامل به طرف مقابل به دلیل وجود تجارب مختلف جنسی طرف مقابل و احتمال به وجود آمدن مشکلاتی چون بیماری های عفونی ، ایدز و...
۲- احتمال بارداری و مشکلات حقوقی که گریبان گیر جنس مذکر میشود.
۳- گسترده شدن سرمایه گذاری روانی به دلیل احتمال عدم رضایت طرفین و ترک همدیگر و وارد شدن به تجارب مختلف عاطفی و جنسی که فرد باید با شرایط جدید خود را منطبق و هماهنگ کند این امر باعث فشار روانی و استرس در جنس مذکر می شود و این سرمایه گذاری به هیچ وجه به نفع ایشان نیست و هر گونه خدمت به طرف مقابل به عنوان پشتوانه زندگی نخواهد بود زیرا موقتی است.
۴- کاهش انگیزه و تلاش و کوشش برای ازدواج دایم به دلیل کاهش تنش ها و احساس نیازو به تأخیر انداختن ازدواج دایم با بهانه تراشی های به ظاهر منطقی
۵- احتمال عدم پایبندی بعد از شروع به ازدواج دایم و وجود فشار و وسوسه غیر قابل مهار برای داشتن رابطه با جنس مخالف در خارج از خانواده که این وسوسه زمانی بیشتر می شود که مرد با رفتارهای انتقادی و به قول معروف غر زدن های همسر ش مواجه شود در این وضعیت فردی که تجارب گذشته داشته باشد سعی می کند به جای حل مسأله و جلب رضایت همسر به رابطه ای خارج از خانواده تن دهد که باعث ایجاد نیاز در همسر و مشکلات بعدی خواهد شد.
۶- احتمال مقایسه همسر خود با موارد گذشته و نوعی احساس حقارت نسبت به همسر خود که باعث نارضایتی و تعارض شدید زناشویی خواهد بود.

برای کنترل نیروی جنسی فقط باید ازدواج کرد و اگر کسی قرار بود بر این نیرو چیره شود حضرت علی (ع) بود که قوی ترین نفس را در کل آدمیان داشت در حالی که حضرت در سن ۱۸ سالگی ازدواج کردند.

تصویر soalcity

با عرض سلام
تنها غرض از ازدواج ، پاسخگویی به نیاز غریزی انسان نیست. تا بخواهیم نتیجه بگیریم که ازدواج کردن حضرت علی (ع) به این دلیل بوده است و در نتیجه تنها راه تعامل با غریزه در ازدواج است.
اگر می خواهیم بنگریم که آیا بدون ازدواج می توان غریزه جنسی را کنترل نمود یا خیر، نمونه های فراوانی برای این مساله وجود دارد. از بین پیامبران الهی، می توانیم به حضرت عیسی (ع) اشاره کنیم که ازدواج نکردند و در بین بشر معمولی نیز افراد بسیاری ازدواج نکرده باقی مانده اند.
البته غرض توصیه کردن به ترک ازدواج نیست. بلکه آنچه باید روشن شود، این است که می توان بدون همسر باقی ماند و غریزه را مهار نمود. کما اینکه این دستور صریح قرآن برای کسانی است که نمی توانند ازدواج کنند:
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً (۳۳ نور) و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى‏يابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند.
و حتی در میان مومنانی که ازدواج کرده اند، این مساله به وضوح دیده می شود که ازدواج آنها، مقارن بلوغ و پیدایش نیاز غریزی نبوده است. بلکه غالبا مدتها غریزه را داشته اند و توانسته اند پاکدامنی پیشه کنند. بدون آنکه غریزه را سیراب کنند.
شاید هیولا دیدن غریزه جنسی، به این دلیل است که انسان، شئون متعالی خود را فراموش کرده و آنچنان در مسائل سخیف فرو رفته که ناتوان شده است.

سلام من حدود ۶ ساله که دچار این میل خیلی بد شده ام و هر چه قدر سعی می کنم که ان را کنترلش کنم نمیتونم حتی من بخاطر این مسئله کربلا هم رفتم ولی نشد شما راهنماییم کنید با تشکر.

تصویر soalcity

با عرض سلام
مطالبی که در این صفحه بیان شده، همه راهنمایی هایی برای همین مساله هستند. همچنین شما می توانید به آدرس ذیل نیز مراجعه فرمایید:
http://www.soalcity.ir/node/1675

سلام من جوانی ۲۵ ساله هستم وشرایط اقتصادی از دواج ندارم چرا من باید عزاب بکشم اگر خدا دوست نداشت من گاه کنم چرا پس شرایط منو جامعه رو اینجوری کرده غریضه چیز خد ادایه من نمیتونم کترلش کنم من دوست ندارم گناه کنم ولی چاره دیگه ای ندارم باور کنید بارها به خدا اتماس کردم شرایط ازدواج برام محیا کن یه دختر کم توقع بزار جلو پام قول شرف مردونگی میدم گناه نکنم ولی بی فایده بود راستش من هر وقت احساس تشنگی میکنم ۱بارمیرم پیش یک خانم تا یک مدت ارومم

تصویر soalcity

با عرض سلام
خدای متعال بر هیچ کس، تکلیفی بیش از توان او نمی کند. و روشن است که ما می توانیم غریزه جنسی خود را کنترل کنیم که او دستور به صبر و عفت داده است.
و برای اینکه به توانایی های خود ایمان بیاوریم، باید مقایسه هایی انجام دهیم. چرا که در بسیاری از مواقع، ما توانایی های خود را دست کم می گیریم. به قول آقای قرائتی کسی که در وضعیت معمول احساس می کند توانایی دویدن بیش از ده دقیقه را ندارد، زمانی که گرگ به دنبالش باشد، به خوبی یک ساعت نیز می دود!
شاید اگر کسی از ما ده هزار تومان کمک مالی بخواهد، واقعا احساس کنیم نمی توانیم چنین پولی به او بدهیم! اما اگر در همان زمان، یکی از عزیزان ما نیاز داشته باشد، به راحتی چندین میلیون فراهم می کنیم.
پس نیروهای خود را حقیقی تر و صحیح تر ببینید و دقت کنید که خدای متعال ادعای ایمان ما را در سختی ها محک می زند و اگر تمام شرایط برای خوب بودن، هموار بود، خوب بودن چندان ارزشی نداشت:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا (۲۱۴ بقره) مى‏پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند.

میبخشید اما خدا به آدما غریزه تشنگی و گرسنگی هم داده ولی تو ماه رمضون گفته جلو شکمت رو بگیر پس اختیار آدم چی میشه.نفسم از جای گرم بلند نمیشه چون خودمم جوون مجردم و اینجور چیزا رو درک میکنم.خدا همسر گرفتن رو قرار داده برای اینکه در کنار هم به آرامش برسند.اگه اون خانم واقعا خودش دنبال آرامش بود و به شما هم فکر میکرد بجای اینکه تن به گناه بده با شما ازدواج میکرد.برادر گرامی درک میکنم وقتی امثال دوستای من با وضعیت پوشش نامناسب بیرون میان متاهلاش هم اذیت میشن ولی این دلیل برای عنان از کف دادن نیست.حجاب فقط برای زن نیست ما دخترا هم وقتی بعضی از پسرا رو با برخی پوشش ها میبینیم اذیت میشیم یا حتی بعضی از کارایی که حالا دوستای دختر-پسر یا حتی نامزدها توی سطح پارکها و... انجام میدن اما به وعده پیامبر که فرمودند: "نگاه گناه آلود به نامحرم تیری از جانب شیطان است هرکس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند خداوند ایمانی به او میدهد که شیرینی اش را در دل احساس کند" اعتقاد داریم.برخلاف چیزی که فکر میکنید در گناه هیچ آرامشی وجود نداره.
ما توی دانشگاه به چشم خودمون داریم میبینیم و البته تحقیقات هم اینو به اثبات رسونده:یه روزی ایران بیشتر جمعیت مبتلا به ایدزش رو معتادان گرفته بود اما متاسفانه الان غالب جمعیتی مبتلایان به ایدز،هپاتیت،تریکوموناواژینالیس،تبخال های تناسلی و خیلی دیگه از بیماریهای مقاربتی بدلیل داشتن شرکای جنسی متعدد هستش اما نمیدونم چرا مسئولین میترسن بیان اینا رو تلویزیون بگن.نمیفهمم وقتی وضیعیت جامعه مون اینقدر بد شده دیگه از چی واهمه دارن.اینا نتایج بی خبری مردمه.

واقعا احسنت داری خواهرم.من وقتی دختران با حجاب و با ایمانی مثل شما رو میبینم واقعا از ته دل خوشحال میشم.

دلم خنک شد از حرفاتون.داشتم با خوندن این نظرات به این نتیجه میرسیدم چقدر ما جوونا بدبختیم و گرگ نفس ما رو تیکه پاره کرده و توان مقابله نداریم ولی این حرفایی که زدید خیییییییییییلی به دلم نشست و احساس ناامیدی رو ازم دور کردوخداروشکر.

سلام برادر عزیز
خداوند شنواست شاید خداوند خواسته که از شما امتحانی بگیرد
خداوند شنواست

ان شا الله که خوب میشوی

ممنون، مخصوصا به خاطر حدیث اخر از امام علی ع، البته معنیش کمی با ترجمه تفاوت مفهومی داشت.

خواهش میکنم بخونید سلام من تیزهوشان درس میخونم و سن من هم ۱۵ هست پس ازدواج که نمیتونم و این قدر هم اونجا درس ها سنگین هستن که نتونم همش تفریح کنم واقا دارم دیوانه میشم این قدر خودم رو برای استمنا کردن سر زنش میکنم کلاس ما ۲۹ نفره هست و ۲۰ تا شون استمنا میکنند از هر کدومشون پرسیدم نتونستن تر ک کنند به خدا خیلی اعصابم خرابه بعضی وقت این قدر شهوتی میشم که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم میرم پیش مامان و بابام خوب میشه بر میگردم دوباره همین اش و همین کاسه هس من هوشم داره کم میشه اینو دارم حس میکنم اما نمیدونم چه کارش کم تو رو به خدا کمکم کنید خواهش میکنم دیگه از این همه گناه خسته شدم من تا ۳ هفت ترک هم رفتم اما دوبار برگشت به هفته ۳ بار به نظر شما خطرناه هفته ای ۳ بار قبل هروز بود الان با کلی تلاش هفته ای ۲ یا ۳ شده ممنونم خوندید جوبم رو بدید.

همش هم این جوری شروع میشه اول شهوتی میشم بعد میرم تو اینترنت و چند تا عکس نگاه میکنم بعد نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و خود ارضایی میکنم این روش های شما به درد جلو گیری از خود ارضایی میخوره ولی من روش هایی برای نیومدن حس شهوت میخوام ممون میشم اگه کمکم کنید

تصویر شهر سوال

باعرض سلام و تشکر
خدمت شماعرض کنم اضطراب و استرس و پذیرفته شدن مشروط از طرف محیط نقش عمده ای در پیدایش رفتار خودارضایی دارد اگر نگاهی روان شناسانه به این قضیه داشته باشیم می بینیم که افرادی که پشت کنکوری هستند ، جزء استعداد درخشان بوده یا تیز هوش هستند به دلیل به وجود آمدن انتظار از محیط و کمال گرایی درونی غالبا دچار اضطراب هستند و این اضطراب اگر همراه با تحریکات و وسوسه های جنسی دروان جوانی باشد فرد ممکن است دچار رفتار خودارضایی شود پس برای کنترل اضطراب و استرس و اصلاح افکاری که باعث کاهش عزت نفس و احترام به خود باشد مثلا انتظارات بالا از خود که از بیرون القا شده ، شما نیاز به درمان داردید که به صورت حضوری باید اقدام کنید موفق باشید.

جهت اطلاع جنابعالی عرض میشود ۹ نفر دیگه هم استمنا میکنند ولی به تو نمیگویند در حقیقت به استمنا اعتیاد دارند و معتاد شده اند

بنظرم بهترین راه ازدواج تو نوجونیه که اگه الان ازدواج کرده بود حالا حداقل این همه ضرر نکرده بودم

تصویر soalcity

با عرض سلام
البته همزمان بودن ازدواج با سن بلوغ بسیار خوب است. اما در تصمیم گیری باید تمام جوانب و ابعاد یک مساله را بررسی نمود. مثل اینکه آیا فرد توانایی پذیرفتن مسئولیت های زندگی مشترک را دارد یا خیر؟
طبیعتا همیشه، بهترین گزینه ها، برایمان فراهم نیست.

کاملا موافقم.

اقا همه این مشکل ها رو دارند یکی از دلایلش ازدوا ج نکردنه که من خودم ۲۵ سالمه ولی چون کاری ندارم نتونستم ازدواج کنم باید چه کار کنم من کسی رو میخوام از سن ازدواجم هم گذشته اما شرایط مالی بهم اجازه نمیده .حقیقت کناه هم زیاد انجم میدم ولی چه کار کنم این مشکل رو جامعه واسم درست کرده گناهش هم گردن اون ها پس میگید خیر زیاده کمک واسه ازدواج میکنند پس چرا کسی کمک کسی نمیکنه
با تشکر

تصویر soalcity

با عرض سلام
تا حدی طبیعی است که هر کسی در مقابل اشتباهات خود، به توجیه کردن روی بیاورد. چون همه ما زشتی گناه را می فهمیم و می خواهیم از خود در مقابل آن دفاع کنیم.
اما باید توجه کنیم که آیا این دفاع ها، برایمان نجات بخش هستند؟ آیا روز قیامت با این گونه توجیهات می توانیم از خود دفاع کنیم؟ یا آنکه هر چه بافته ایم در چشم برهم زدنی، مثل پشم زده شده، محو می شود.
زمانی که خدای متعال کسانی که شرایط مشابه ما داشته اند، یا شرایطی سخت تر داشته اند و پاکدامنی شان را از دست نداده اند، در مقابلمان نشان دهد، آن هنگام چه خواهیم گفت؟
آیا ترک گناه برای جایی است که هیچ کشش و انگیزه ای به سمت آن وجود ندارد؟

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا (۲۱۴ بقره) مى ‏پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند.

سلام من یه دختر۲۱سالم که ۵ ,۶سال پیش خودارضایی میکردم ولی بعدا که فهمیدم حرامه ازش زده شدم و توبه کردم خداروشکر تا الانم سر توبه م موندم مسئله ی من تا حدودی متفاوته اونم اینه که من بعد از اون مسئله به وسواس دچارشدم یعنی وقتی ۱۷سالم بود زندگیم جهنم شده بود رفتم دکتر روانپزشک با دارو درمانی خوب شدم حالم خیلی خوب بود تا چندماه پیش که دوباره نمیدونم چی شد که به همون نوع از وسواس مبتلا شدم وسواسمم اینطوریه که یه سری تصاویر منحرف به ذهنم حمله میکننن و برای کسری از ثانیه من به شهوت آلوده میشم ولی به سرعت به خودم میام و با نیشگون گرفتن خودم حواسمو پرت میکنم ولی دیگه خسته شدم من همیشه این مشکلو دارم حتی تو خوابم این تصاویر و درگیریای ذهنی دست از سرم برنمیدارن و من ناچارا یه روز درمیون میرم حموم تا غسل کنم و دوباره روز از نو روزی از نو غسل کردنمم خودش یه داستانه کمه کم یه ساعت طول میکشه چون به محض حجوم افکارم غسلمو از اول انجام میدم اونم با آب یخ یخ همه ی استخونای بدنم درد میکنه همش به خودم میگم اسراف حرامه این همه آبو هدر نده آسیب زدن به بدن حرامه خدا ناراحت میشه ولی انگار یه موجودی توی ذهنم هست که از آزاردادنم لذت میبره یدستشویی رفتنم بزرگترین مشکلمه بمباران فکری میشم وقتایی که میخوایم بریم مسافرت من همش استرس دارم که چیکارکنم حتی راه رفتنم نشستنمم طبیعی نیست موقع نماز نمیتونم درست سجده کنم نمازام اصلا به دلم نمیشینن همه چیز هر چیز بی ربط و باربطی ذهن منو به پرتگاه میبره با خودم مشکل دارم با جسمم مشکل دارم توی خوابام خود ۵,۶سال پیشمم توی خوابام خود ارضایی دارم و بعدش توی خواب همش دارم دنبال یه حموم میگردم برای غسل کردن دیگه از خوابیدنم وحشت دارم واسه همین ازمهمونی رفتن گریزونم یه دوره یه وقتایی خیلی خوبم و به خودم میکگم که چقدر مشکلم مسخره ست من اراده شو دارم یه بار تونستم دوباره هم میتونم اما تو اوج لحظه ای که به خدا توکل میکنم یه دفه همش فرو میریزه و حتی به خدا شک میکنم!!!!! نمیخوام دوباره برم دکتر چون دفه ی پیش که رفتم بعد از خوردن داروها واقعا حس میکردم خیلی گیجم و هوشم کم شده
نمیخوام الان که همه چیز خوب شده دوباره به خاطر یه غریزه ی مسخره آرامشمو از دست بدم قرآن میخونم دو سه روزه نمازمو اول وقت میخونم اما میگم همیشه در جنگم و درگیرم ذهنم پر از فکرای چرت و پرته فکرایی که خیلی سریعن روحم خسته ست جسمم دردمیکنه مونده تو دلم یه بار برم حموم و غسل نکنم درواقع شرطی شدم دلم یه معجزه میخواد برای خوب شدنم....توروخدا اگه دعای خاصی هست بگید تا منن خلاص شم ممنون

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر گرامی و تشکر از حسن اعتماد جنابعالی.
وضعیت شما را درک می کنم و از اینکه با چنین شرایط دشواری مواجه هستید متاسفم. برای غلبه بر چنین شرایطی لطفا به مطالب زیر توجه داشته باشید و نکات کاربردی آن را عملی نمایید؛
مستحضرید که وسواس علاوه بر زمینه ژنتیک، ریشه در اضطراب و استرس دارد و اینکه شما بعد از خودارضایی گرفتار وسواس شده اید بیانگر همین نکته است، لذا برای مهار وسواس علاوه بر اینکه لازم است از تکنیکهای مهار وسواس بهره گرفته شود، لازم است با تغییراتی در سبک زندگی میزان اضراب نیز کاهش داده شود. از اینرو مطالب مورد نظر را در دو بخش تقدیم می کنم.

الف) کاهش اضطراب

از آنجا که میان وسواس و اضطراب رابطه مستقم است لذا هر قدر که اضطراب افزایش بیابد وسواس نیز تشدید می شود و اگر اضطراب کاهش پیدا کند به موازات آن وسواس نسز کاهش پیدا می کند. لذا برای مدیریت و کاهش اضطراب ضرورت دارد تا؛
۱- کیفیت و کمیت خواب خود را مورد توجه قرار دهید. هرچند افراد وسواس و مضطرب معمولا خواب عمیق را کمتر تجربه می کنند و خواب آنها بسیار سبک است و همین امر سبب تشدید فشار عصبی می شود لذا برای ارتقاء کیفیت خواب پیشنهاد می شود، سر شب (قبل از نیمه شب شرعی) بخوابید و فضای اتاق را پیش از خواب با قدری گلاب معطر نمایید. بهتر است محل خواب تاریک باشد و از چراغ خواب استفاده نشود. سعی کنید صبحها زودتر از خواب بیدار شوید و بین الطلوعین را نخوابید. خواب بعداظهر را حذف کنید و بجای آن، خواب قیلوله (حدودا یکساعت قبل از اذان ظهر تا اذان ظهر) را جایگزین خواب بعداظهر و طول روز نمایید.
۲- تغذیه شما سالم و مناسب با طبع باشد. ضمن اینکه لازم است ساعات غذا خوردن شما از نظم خاصی بهره ببرد، از کم خوری و پرخوری اجتناب شود، از خوردن آب پیش از غذا و در بین غذا خوردن پرهیز شود، شام در ساعات ابتدایی شب میل شود، از خوردن غذاهای سودا زا مانند گوشت گوساله، مرغ و...کمتر استفاده شود و...
۳- ورزش منظم را دنبال کنید. اینکه چه ورزشی باشد، به علاقه و استعداد شما بستگی دارد. هر چند که ورزشهایی مثل شنا و کوهنوردی نشاط و آرامش بیشتری را به دنبال دارد. در کنار ورزش منظم از نرمش صبحگاهی به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه غفلت نکنید.
۴- هرچند که برای یک وسواسی مسافرت مشقت زیادی دارد، اما سعی کنید گردش و تفریح را در برنامه هفتگی و ...خود بگنجانید
۵- روزانه ۳۰ مرتبه نفس عمیق بکشید ( در محیطی آرام به صورت درازکش در حالیکه عضلات رها و بدون انقباض هستند و چشمها بسته، شروع به کشیدن نفس عمیق کنید، برای مدتی مثلا ۷ ثانیه نفس را نگه دارید و پس از آن طی ۵ ثانیه نفس را بیرون دهید)
و...

ب) مهار وسواس

با توضیحات ارائه شده از سوی حضرتعالی مبنی بر عبور صحنه های جنسی و... شما علاوه بر وسواس عملی (غسل کردن و..)، گرفتار وسواس فکری نیز هستید. وسواس فکری به گونه ای است که هر قدر بیشتر سعی در کنترل آن داشته باشید، بیشتر و بیشتر می شود درست مانند یک ماهی که هر قدر به زعم کنترل آن، بیشتر در دست فشارش دهیم لیزی و جهندگی آن بیشتر می شود. لذا راه کنترل وسواس فکری در کنترل نکردن آن است!!!

فقط پیشنهاد می شود زمان آن را کنترل کنید و نه خود فکر را. منظور ما این است که با خود قرار بگذارید که در طول شبانه روز وقت خاصی را به این افکار اختصاص دهید مثلا ساعت ۱۰ تا ۱۰/۳۰ و ساعت ۱۹/۳۰ تا ۲۰ . مقید باشید این ساعات را به این افکار بپردازید و در هیچ فرصت دیگری به این افکار نیندیشید و اگر به ذهن شما خطور کرد با خونسردی و آرامش بگویید الان زمان پرداختن به شما نیست.
اگر در ساعات مقرر نسبت به افکار وسواسی حساسیت نداشته باشید و سعی در بیرون کردن آنها نکنید، بلکه نسبت به ورود و خروج آن بی اعتنا باشید و خونسردی خود را حفظ کنید، به مرور زمان این افکار شرشان از سر شما کم می شود. به ما اطمینان کنید!!!
(در اینجا یاد آوری دو نکته لازم است؛ نخست اینکه چون افکار وسواسی، بدون اراده و اختیار به ذهن ورود پیدا می کنند، از لحاظ اخلاقی و همچنین شرعی، مستحق سرزنش و عقوبت نیستند. و دوم هم اینکه به اعتقاد بسیاری از فقهاء فکر گناه حتی اگر از روی وسواس هم نباشد بلکه ارادی باشد، باز هم گناه نیست، چه رسد به اینکه فکری وسواسی باشد!)

در مورد شک به خدای متعال هم بدانید چنین شکی اعتباری ندارد و ناشی از وسواس فکری شماست. لذا با توجه نکردن و اهمیت ندادن به اینگونه شکها، اجازه ندهید وسوسه های شیطانی توکل شما به خدای متعال را مختل نماید.

اما در بعد وسواس عملی مانند غسل، بدانید که عنصر حیاتی برای مهار این معضل بی اعتنایی است. طبعا بی اعتنایی کردن برای شما و دیگر افراد وسواسی سخت است به این خاطر ما انتظار نداریم شما یک شبه و یا چند روزه تغییری ۱۸۰ درجه ای را تجربه کنید. اما انتظار این است گام به گام بی اعتنایی را تمرین کنید. به این منظور تصمیم بگیرید تا جایی که امکان دارد مقاومت کنید و از رفتن به حمام و یا غسل کردن اجتناب کنید. مثلا در روزهای اول به اندازه نصف روز به فواصل بین دو غسل اضافه کنید، در دوره های بعد یک روز را، و به همین ترتیب هر از چند گاهی به فاصله ایجاد شده اضافه کنید.
اگر شما با محرک ( باور به لزوم غسل و..) مواجه شود، اما پاسخ ( به حمام رفتن و غسل کردن) را به تاخیر بیاندازید رفته رفته این محرک اثر خود را از دست می دهد و چنین رفتاری خاموش خواهد شد ان شاءالله.

در پایان تاکید و یادآوری نکات زیر را لازم میدانم:

_ خروج منی مستلزم تجربه اوج لذت جنسی است، لذا ترشحات دیگری نیز مانند وذی و مذی وجود دارند که نه تنها مستلزم غسل نیستند بلکه نجس نیز نیستند. وجوب غسل در صورتی است که یقین حاصل شود ترشح خارج شده منی است لذا در غیر اینصورت حتی اگر یک صدم درصد احتمال بدهیم که منی خارج نشده است، غسل بر ما واجب نیست. با توضیحات شما بسیار بعید است که ترشحات احتمالی، منی باشد.

_ از نگاه فقهاء عظام یقین وسواسی هم اعتبار ندارد. لذا وسواسی باید کاری را به نفع اوست انجام دهد و از کاری که به ضرر اوست خودداری کند.

_ راه علاج خود را در معجزه و دعا جستجو نکنید. دعا و معجزه درمان شما، بی اعتنایی است. هرچند که تقویت ارتباط معنوی با خدای متعال، توسل، مداومت بر سوره مبارکه ناس و فلق و...نقش تعیین کننده در بهبود شما دارد.

_ سعی کنید کتاب راههای عملی مبارزه با وسواس آیت الله مظاهری را تهیه و بخش احکام و استفتائات آن را مطالعه نمایید.

_ مشاوره اینترنتی محدودیتهای خود را دارد لذا در صورت ادامه چنین وضعیتی یا با شماره ۰۹۶۴۰۰ بخش مشاوره تماس بگیرید و یا به صورت حضوری به یک روان شناس بالینی مراجعه بفرمایید. طبعا مراجعه حضوری از نگاه ما در اولویت است.

از درگاه خدای متعال سلامت و توفیق روزافزون حضرتعالی را مسئلت دارم.

ممنونم از شما

سلام خسته نباشيد من دخترى هستم كه حقيقتا خيلى به جنس موافق گرايش ندارم ولى احساس ميكنم يك پيش زمينه اى دارم ... قبلش اصلا به اين نوع مسايل فكر نكرده بودم واقعا خارج ازگناهش من از اين نوع ميل متنفرم وحالم ازافراد هم جنس باز به هم ميخوره ى خواهش داشتم اگر ميشه راهنمايى كنيد از دست اين افكار خلاص شم ميوخاستم برم پيش روانشناس ولى اصلا دلم نميخواست خانوادم بفهمن و چون دختر محجبه اى هستم نميخاستم ديد جامعه نسبت به افراد محجبه بد شه درضمن من برعكس بسيارى از دوستانم كه حداقل يك نفرو تو زندگيشون دوس دارن (منظورم جنس مخالفه)من هيچ كس رو دوس ندارم اين غيرطبيعى نيس؟ خواهشا جواب بدين من امسال كنكور دارم و ب اندازه ى كافى استرس دارم من نميدونم اين چه امتحانيه مگ خواب دست خود آدمه؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر محترم، از حسن اعتماد شما سپاسگزارم.
در خصوص مطالب مطرح شده لازم است توجه داشته باشید؛
اینگونه خوابها طبیعی است و علاوه بر اینکه ارتباطی با همجنس گرایی ندارد، از لحاظ اخلاقی و شرعی نیز هیچگونه اشکالی ندارد، لذا جای نگرانی نیست.
در این مورد نیز که شما فردی را از جنس مخالف دوست ندارید، ناراحت نباشید چرا که این موضوع به معنای عدم تمایل شما به جنس مخالف نیست، بلکه به این دلیل است که شما تا به حال فردی را که واجد معیارهای مد نظرتان برای ازدواج باشد نیافته اید.
با مسئلت موفقیت حضرتعالی از درگاه خدای متعال

تشكر از اينكه شما جوانان را با خبر ميسازيد تا شهوت خود را نگه دارند واين كار شما باعث ميشود تا جوانان شهوت خود را نگه دارند وسبب كار خير ميشود من از شما تشكر مي كنم

تصویر soalcity

سلام و تشکر از نظر لطف تان

با سلام خدمت دوستان عزیز بهترین چیزی که شما را از این کار باز میدارد یاد مرگ است،شما همیشه به این فکر باشید که باید یک روز بمیریم و وقتی رفتیم پیش خدا جواب خدا را چگونه بابت این کارمان میخواهیم بدهیم.راهکار دیگر انس گرفتن با مسجد و نماز اول وقت است

سلام.. منه پسر ، منه جوون اگه قرار بود مثل حضرت یوسف باشم که پیامبر میشدم آقا توی فامیل توی خیابون و حتی توی همین نت لعنتی
همه چیز آمادست برای گناه کردن میدونم خواستن توانستن است اما باور کنید سخته !! همه ی نظرات قبل گفتن که ترک کردم و دوباره برگشتم
یه ادم معتاد وقتی ترک میکنه اروم اروم دوزشو میاره پایین و بعدش شروع میکنه قرص خوردن ولی ماها چی؟!
میری تو خیابون دخترا همه از دم ساپورت پوشیده که دیوونه میکنه ادمو اقا این شیطون تیر بارونمون کرد و کلام آخر اینکه:
از دست هیچکی کاری بر نمیاد و خدا خودش باید پا در میونی کنه..

تصویر soalcity

سلام
تنها هنر حضرت یوسف (ع) در رد درخواست زلیخا نبود. و دوری از گناه نیز تنها منحصر در پیامبران نیست. در چند روز اخیر، این لینک را برای بعضی از دوستان ثبت کرده ام تا افق نگاه آنها را به حقیقت نزدیک تر کنم. اکنون نیز به شما توصیه مطالعه لینک ذیل را می کنم:
http://www.irdc.ir/fa/content/9150/default.aspx
البته جا دارد به ذکر این نکته نیز بپردازیم که خانم های بد حجاب، بهتر است به نوشته شما و کسانی دیگری که مثل شما هستند، نگاه کنند و بدانند که در گناه شما شریک هستند. هر چند شریک بودن آنها، از گناهی که خدای ناکرده شما مرتکب می شوید، کم نمی کند. که آیه ۳۸ سوره اعراف این مطلب را به وضوح بیان کرده است.

ايا مني در روز خارج مي شود

تصویر soalcity

سلام
به طور غیر ارادی، غالبا در خواب خارج می شود.

با سلام .برادری ۱۷ساله دارم.همیشه نمازش را اول وقت می خواند و پسر مودبی است.در مدرسه تیزهوشان درس می خواند و بیشتر وقتش با درس خواندن و مدرسه رفتن می گذرد و هیچ گونه تفریح و سرگرمی ندارد حتی ورزش.فقط هرشب به همراه خانواده یک قسمت سریال می بیند.بعضی وقتها دوست دارد بازی کامپیوتری انجام دهد که خانواده اجازه نمی دهند.می شود گفت محیط خانه خیلی آرام نیست ،البته ارام نبودن محیط خانه به دلیل بحث های حاشیه ای است که مربوط به محیط بیرون است. برای ایجاد فضای ارام یکی از اتاقها را به درس خواندن برادرم اختصاص داده ایم که تمام مدت در اتاق تنهاست.احساس میکنم با توجه به موقعیت کنکوری بودن و سن نوجوانی و شرایط دیگر فشار زیادی تحمل میکند.و با توجه به اینکه او یک پسر است و من دختر نمی توانم درباره این مورد مسائل با او حرف بزنم و برایش توضیح دهم که چگونه با این مسئله کنترل غریزه شهوت به خوبی کنار بیاید.آیا ورزش ضروری است ؟آیا تنها بودن در یک اتاق اشکالی دارد؟ لطفا راه حلی پیش پایم بگذارید.با تشکر فراوان

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما خواهر محترم، از حسن اعتماد شما سپاسگزارم.
جای خوشحالی و شکرگزاری است که حضرتعالی و برادر محترمتان نسبت به انجام فرائض شرعی پایبند هستید و ایشان در درس و بحث همت بالایی دارند.
اما توجه به دوره سنی ایشان و توضیحات شما، سبک انتخابی ایشان برای زندگی قدری از اعتدال به دور استو دوره نوجوانی دوره تحرک و نشاط است لذا محصور شدن در محیط خانه و تعطیلی سایر برنامه ها مانند ورزش، تفریح، گردش و...در صورتی که طولانی شود آسیب زا خواهد بود. لذا شایسته است با کمک خانواده تدبیری اتخاذ شود که با برنامه ریزی سایر جنبه ها نیز در زندگی ایشان دیده شود. ورزش، حضور در اجتماع، دید و بازدید فامیلی، حضور در محاقفل مذهبی مانند نماز جماعت و... در صورتیکه با برنامه ریزی مدت کمی به آنها اختصاص داده شود، نه تنها به درس ایشان آسیب خاصی وارد نمی کند که برای سلامت و روحیه ایشان موثر نیز هست.
به هرحال با توجه به محدودیتهای ایشان اگر درخواست ایشان برای بازی کامپیوتری و...اجابت شود خالی از لطف نیست.
در مورد موضوعات جنسی هم اولا باید از سوءظن پرهیز کرد ثانیا بهتر است این امور را پدر با ایشان در میان بگذارند.
با مسئلت توفیق روزافزون

با سلام و تشكر از زحماتتون.من پسري ۲۱ ساله هستم كه هدف بزرگي دارم كه تنها با خدا به اون هدفم ميرسم.هميشه كنار فكر كردن به هدف و زحمت كشيدن به پاش نماز خوندم اما اين وسط هميشه غريزه جنسي باعث جدايي منو خدا شده.به خدا دلم مي خواد گريه كنم از دست خودم خسته شدم.همش غسل ميكنم و توبه اما بعد از چند روز متاسفانه دوباره دست به گناه و خود ارضايي ميزنم و اين داره منو از هدفم دور ميكنه.خيلي وقتا خواستم ترك كنم اما بازم نميشه تورو خدا كمكم كنيد

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت

مطالب پیش گفته را با دقت بیشتری مطالعه کنید و آنها را عملی نمایید.

منتظر معجزه نباشید، با توکل به خدای متعال، توسل و استعانت از نماز همراه با حضور قلب، راه را بر خود هموار نمایید.

قدرخود را بیشتر بدانید و اجازه ندهید گوهر وجودیتان، که با ایمان و تقید به انجام فرائض، نورانیتی مضاعف یافته، با افعال پست، مخدوش شود.

هیچگاه از رحمت الهی مایوس نشوید.

خود را دست کم نگیرید، شما اگر اراده کنید بر این موضوع فائق خواهید آمد..

انرژی سرگردان خود را با ورزش مدیریت کنید. تصمصم بگیرید بدون بهانه تراشی در اولین فرصت با مراجعه به یک باشگاه ورزشی، ورزش مورد علاقه را دنبال کنید.

از گوشه گیری، خجالت و سانسور احساسات پرهیز کنید. با دیگران ارتباط دوستانه برقرار کنید و از تفریح،گردش و مسافرت غفلت نکنید.

برای خود جریمه در نظر بگیرید. مثلا روزه گرفتن و....

در پناه خدای متعال موفق باشید.

سلام.ممنون از راهنمایی تون و از اینکه با حوصله و سریع راهنمایی کردید.خیلی خوشحالم که جایی به این خوبی برای سوال وجود داره چشم،سعی می کنم سوءظن نداشته باشم و حساسیت به خرج ندم و همین طور در رابطه با ورزش و پیشنهادات دیگر زمینه را فراهم کنم. مسلما این پدر است که باید این امور را در میان بگذارد اما با توجه به اینکه برادرم با پدرم حتی در عادی ترین مسائل راحت نیست و همیشه برای کارهای روزمره از من راهنمایی می خواهد وظیفه خودم دانستم در این باره تحقیق کنم که شرایط استرس زا را از او دور کنم.خداوند بخشنده و مهربان یار و یاورتان باشه.

هی خدا
مشکل ما اینه ک نمیتونیم اره نمیتونیم..چرا دروغ بگیم ب خودمون .ولی از قدیم گفتن خواستن توانستن است .آره داشا و ابجیا .راستیتش من خیلی فک کردم .حرمت اسممونو و شیعه بودنمون رو حفظ کنیم .آره .چطور موقعی ک رو ناموستون غیرتی میشین و حاضر میشین جونتونو بدین تا ب ناموستون نجاوز نشه ،روی شیعه بودنتون هم غیرت داشته باشین و ب قیمت جونتون هم ک شده نذارین ب شیعه بودنتون تجاوز بشه .اره همینه .ی یاعلی بگو و از همین الان شروع کنین داشیا و ابجیا .اره بگین یاااااعلی

با سلام
شما که برای این مشکلات وجوانان راهی پیشنهاد میکنید برای زنان مثل من که ازدواج کرده اند ولی همسرشان مشکل دارند هم راهی بگید من چند ساله ازدواج کردم ولی همسرم مشکل داره ومن جوانم ونیروی جنسی خیلی زیادی دارم نه میتونم صیغه بشم چون همسر دارم نه میتونم جدا بشم چون همسر روحا داغون میشه ومنم اگر جدا بشم جایی برای زندگی ندارم من چیکار کنم مگه چند روز چند ماه میشه با دعا و ورزش وغیره تحمل کرد وقتی خودمون سعی میکنیم تا خودمون رو خلاص کنیم میگن گناه کبیرس ومیریم جهنم فکر کنم کسانی مثل من زندگیشون دوسر باخته نه دنیارو داریم نه عقبارو

تصویر شهر سوال

بسمه تعالی
با عرض سلام و تحیت خدمت جنابعالی و تشکر از حسن اعتماد شما
در رابطه با موضوع مورد نظر به نکات زیر توجه داشته باشید؛
طبیعتا برای هر قفلی کلیدی خاص هست که باید از آن بهره جست. هرچند دستیابی به این کلید مشکل باشد راهی که یک متاهل در پیش رو دارد با راه و وظیفه ای که یک مجرد با آن مواجه است متفاوت است. بر این مبنا پیشنهاد می شود؛

_ موضوع و مشکل جنسی همسرتان را دقیقتر بررسی کنید و از مشورت متخصصین امر بهره بگیرید. (شما به مشکل همسرتان اشاره نکردید تا متناسب با آن راهکار ارائه شود).
_ تا برطرف شدن موضوع جنسی همسرتان، با استفاده از رژیم غذایی مناسب و مدیریت بیشتر بر افکارتان سطح تحریک پذیری خود را کاهش دهید.( در زمینه رژیم غذایی با اطباء سنتی و عطاریهای معتبر مشورت کنید)
_ در صورتیکه راهی برای درمان همسر وجود نداشته باشد، شما نباید سلامت و آخرت خود را به خاطر ناراحت شدن همسر فراموش کنید.
_ متاسفانه شما یک فرضیه غلط را مبنای قضاوت خویش قرار داده اید و آن اینکه بدون هیچ دلیل قابل قبولی به خود القاء می کنید که هم دنیا را از دست داده اید و هم آخرت را!!
این ادعای جنابعالی شاید تا حددودی نسبت به این دنیا صادق باشد، اما نسبت به دنیای باقی و سرای آخرت خیر. وجهی ندارد که اگر کسی در این دنیا سختی بکشد در آن دنیا نیز با همین وضعیت مواجه شود. تنها موضوعی که می تواند باعث از دست دادن آخرت شود، گناه و معصیت است که طبعا مادامیکه باب توبه باز است و مادامیکه خدای متعال با فضلش با بندگان تعامل می کند، نباید نا امید شد.
شما چون تصور غلطی از این موضوع دارید، در مواجه با مشکلات هم توان خود را از دست رفته می بینید. لذا اجازه ندهید با اینگونه وسوسه ها از رحمت الهی مایوس شوید چون مایوس شدن از رحمت الهی هم گناه بزرگی است و هم باعث دلسردی شما نسبت به انجام وظایف و همچنین کاهش رضایت از زندگی میشود.
لذا زندگی دوسر باخته را از قاموس وجودی خود حذف کنید چرا که اولا دلیلی برای آن وجود ندارد و ثانیا تحمل شما را در مقابل سختیها کاهش می دهد.
در پناه خدای بزرگ موفق باشید.

سلام....نمیدونم چطور احساسم رو بروز بدم!طوری که نتیجه داشته باشه...ولی اینو میدونم همیشه یعنی تا زمانی که دیر نشده و انسانیتی دروجودمون مونده میشه گناه رو ترک کرد! منظور از بکاربردن کلمه انسانیت این بود... شخصی هست به اسم .... . انقدر غرق در گناه شده گناهی که پله ی اولش عملی هست که من و شما انجامش میدادیم. و یا درحال انجام دادنشیم. این اقا الان بزرگترین و کثیف ترین ادم هست. و هیچ وجدانی در حرفها و گفته های خودش دیده نمیشه...بهرحال هدف از مثال زدنم این بود که هرچند دیر شده...اما امیدی است... تا زمانی که نوری ته دل ادم هست پس امید و رحمتی هم هست... بیاید امیدوار باشیم.
۱- من خودم هم مثل شما بودم. بارها توبه و بعد ...! سرزنش خودم و بهم ریختن برنامه روزانم و عصبی تر شدن و دراخر ناامیدی!
اما به یه نتیجه ای رسیدم. اول اینو بگم . در قران ایه هست که میگه کسانی که شرایط ازدواج ندارند "صبر " کنند...(((قرآن كريم مى‏فرمايد: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاو بايد آ ن كسانى كه ازدواج برايشان مقدور نيست "عفت" بورزند(نور، آيه ۳۳).))))..حالا بیایم این صبر رو با روزه زیادش کنیم.این عفت رو با حفظ "حجاب و نگاه نکردن با نامحرم و عکسها وفیلم ها و موسیقی هایی که تو ماهواره هست..."حفظش کنیم.

۱-صبح اول وقت اذان بیدار بشیم طوری که صدای اذان به گوشمون بخوره...چنان روح ادم رو با نسیم صبحگاهی نوازش میده که تصورش زیباست ...خیلی! حتما برای چند ثانیه هم پنجره اتاقتون رو هم باز بذارید وقت اذان و نفس عمیییییییق بکشید.
۲-(همونطور که قبل قرار ملاقات با کسی یا تو جشنی ساعتها برنامه ریزی میکنید و به خودتون میرسید سر نماز هم ۱۰۰درصد باید اینطور باشید...
لباس مناسب و جانماز زیبا . بعد نمازتون رو با دقت و توجه به کلمات معانیش بخونید . مخصوصا این کلمه(اهدنا اصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم "غیرالمغذوب علیهم و الضالین) خدایا مارو به راه راست هدایت فرما "راه کسانی که به انها نعمت دادی مورد لطف خود قرار دادی!"نه کسانی که مورد خشم و عصب خود قرار دادی!!!!)بهمین ترتیب و به زیبایی نمازتونو بخونید"خودم انجامش میدم"...
۳-بعد نماز چندبار استغفار کنید...ذکر یا "قوی" رو بگید.دستور استاد اخلاقمه . امیدوارم با شرایط روحی شماهم جور باشه.
خلاصه... ۴-دعای عهد هم فراموش نکنید... هر روز صبح با خدا عهد ببنیدد..

۵-واس خودتون "دفتر برنامه عبادی" درست کنید و کارهای عبادیتون رو توش با تاریخ بنویسید... "مثلا روز یکشنبه ۹۲/۷/۲۷ خواندن نماز اول وقت هر روز:::یه چیزیم بگم! از ایت الله بهجت پرسیدند که چطور واس نماز صبح بتونیم بیار بشیم؟اقا گفتند شما اگر سایر نمازهاتون سروقت و بموقع باشه خداخودش هواتونو خواهد داشت:::- صبح گوش دادن بدعای عهد - خواندن نماز قضا "هرچقدر که شد - ۵۰ تاصلوات فرستادن -۵۰تا استغفار- و....شبیه اینا ". ۶- بعد نماز صبح واس کارهاتون برنامه بریزید تویه دفتر جداگانه.
(من یه دفتر تقویم کوچیک برداشتم که کار هرروزمو توش مینویسم. مثلا روزای دوشنبه و ۵شنبه رو نوشتم "روزه" تو"دفتره برنامه عبادی هم"ذکرش کردم. ۷- بعد کارا میرسیم به نماز ظهر یک ربع یا نیم ساعت قبل نماز ظهر و اذان اماده بشید... ۸- کمی مناجات کنید ... احوالات خودتون رو مرور کنید و بااینکه خدا ازهمشون اگاه "الله یعلم بما تعملون"و میدونه چکارهایی کردید یا نکردید با خدا حرف بزنید...بعد با عشق و لذت نمازتونو بخونید و
۹- حتما بین دو نماز"ظهر و عصر" تسبیحات هم بگید....
بعد دوباره ذهنتون رو متمرکز کارهاتون بکنید تا نماز مغرب و عشا برسه...۱۰- یادتون نره که رفتن به مسجد حداقل هفته ای یکبار تو برنامه عبادیتون باشه... حالا نماز مغرب و عشارو هم بخونید با امادگی قبلی مثل نماز ظهر و ببینید چقدر به عهد هاتون پایبند بودید...

۱۱- اخر شب حتما حساب خودتونو چک کنید... من بیشتر وقتها نیم تا یک ساعت قبل خواب اینکار میکنم."دفتر عبادیمو میزارم جلوم. اونهایی ک انجام دادم رو تیک میزنم و شکر میکنم خدارو .اگه بتونم فرداش تو نماز صبح یا همون قبل خواب "دورکعت نماز شکر "میخونم.اون کارهایی که کوتاهی کردم رو هم واس خودم مرور میکنم و استغفار میکنم و از خدا و اهل بیت میخوام یاریم کنن...چون تا این عزیزان نخوان ما هیچی نمیشیم...باید جرات و عرضمون رو بهشون ثابت کنیم...
بهشون با ""عمل"" و حفظ حرمت اون ها و خدا و خودشون ثابت کنیم...ارادتمون رو نشون بدیم...

تموم شد! اینم بدونید تو یک هفته نتیجه نداره ها! باید تمرین و تکرار و "مراقبه بکنید...منم مجردم و ...... بارها ماه ها شکست خوردم.گریه کردم . عصبی شدم .اما امید دارم....
۱۲- بیاید عوامل تنش زا و ... رو ازخودمون دور کنیم. ۱۳- ((سوره الم نشرح رو والضحی)) رو حتما با معنی و فکر عمیق بخونیم...هرکی هرکی که نیست! "زحمت داره" لذتش هم بیشتره...

منم مثل خودتون . اگر خواستید حرف بزنیم همینجام. ادرس سایت save میکنم.مطمئنا بدردهممون میخوره

یا علی

به نام الله
سلام اولش میخواستم رد بشم ولی حوصله کردمو پیامت رو خوندم
چقدر قشنگ سیمای عبادت رو توصیف کردی مخصوصا نماز صبح رو
دقیقا مشکلی رو که داشتی منم داشتم اما خدا بخواهد ترک کردم
دوست عزیز
اویس قرنی که عاشق پیامبر بود حرفی عجیب درباره ی جماعت زد به این شکل که <اگر از جماعت فاصله بگری از دین فاصله گرفتی >
همچین چیزی بود البته دوستان باز خودشون تحقیق هم بکنند
این کلام اهمیت نماز جماعت رو میرسونه
در ادامه ی حرفهای شما دوست عزیز اضافه میکنم که هیچوقت ارتباطتون رو با مساجد قطع نکنید
چون خانه ی خداست چون شیطان از اونجا فراریه به
کلمه ی اهدنا الصراط.... دقت کنیم که میگه ما را به راه راست هدایت کن
شما از سیمای نماز صبح خوشت میاد اون پنجره و اون نسیم خنک منم دوست دارم
اما خودم عاشق صبحهای پنجشنبه ها و شبهای جمعه هستم که تو مسجدم دعای کمیل زیارت میشه شبهای جمعه حیفه بخوابیم
خدا این شبها رو ازمون نگیره
شبهای جمعه عاشق صلوات هستم

بعد از نماز صبحها هم یه زیارت عاشورا بخونیم برکت داره طولی نمیکشه
خدا حفظمون کنه
یا علی

این هم حدیثی دیگه از پيامبر گرامى(ص) ، آن حضرت پس از آن كه جوانان را به ازدواج ترغيب مى‏كنند مى‏فرمايند: «و من لم يستطع فليصم فان الصوم به وجاء؛ هر كس قدرت بر ازدواج ندارد و روزه بگيرد يقينا روزه نيروى غريزه او را تضعيف مى‏كند» (مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ۵۳۱)

سلام دوستان من ۱۷ سالمه از ۱۰ سالگی خودارضایی کردم ۲سال پیش بعد از امتحان های مختلف واسه ترک نا امید شدم اما به خدا پناه بردم ونماز اول وقت رو شروع کردم الان ۲ سال شده که خود ارضایی نمیکنم اصلا حتی یادمم نمیاد که چرا این کارو میکردم بعد از ترک زندگیم امده روی روال وتازه میفهمم زندگی چیه فقط نا امید نشید و به خدا توکل کنید

۱۷ سالته و از ۱۰ سالگی شروع کردی؟
از ۱۵ سالگی دوران بلوغ شروع میشه نه از ۱۰؟

اولا من دچار بلوغ زودرس بودم دوم اینکه اصلا به سن بلوغ ربطی نداره ممنون

سلام. مدتی است که من و مادرم رمز گوشی تلفن همراه برادرم را فهمیدیم و با دیدن اس ام اس هایش متوجه شدیم که با زنی رابطه جنسی داشته است. وقتی فهمیدیم حالمان خیلی بد شد. به رویش نیاوردیم ولی غیرمستقیم خیلی راهنماییش کردیم. البته بیشتر مادرم با او حرف زد. من فقط سخنان امام علی را که در این رابطه است یا از آیات قران برایش اس ام اس می زنم. به او گفتیم برایش زن بگیریم اما قبول نمی کند. یکبار شکست عشقی خورده است.ما یک خانواده معمولی هستیم. مادرم خیلی به ما محبت می کند و هیچ وقت ما را تنها نگذاشته است. پدرم هم مرد خوب و سر به راهی است. خلاصه اینکه از آن روز به بعد هر وقت فرصت می شود اس ام اس هایش را چک می کنیم. اما هنوز هم به آن زن اس ام اس می دهد. هر بار که موبایلش را می بینیم تا چند روز حالمان بد است. من نگران مادرم هستم و آرامش زندگی ما به هم خورده است. نمی دانم آیا درست است که اس ام اس هایش را بخوانیم؟ نظر خدا در این مورد چیست؟

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر جنابعالی و تشکر از حسن اعتماد شما
در قدم اول لازم است ارتباط حرام و غیر حرام (مثلا ازدواج موقت) از هم تفکیک شوند، و برخوردی یکسان با موضوع صورت نگیرد. در ادامه پیشنهاد می شود
_ ضمن شناسایی آسیبهای محیطی مانند اینترنت، ماهواره، دوستان و...نهایت تلاش صورت بگیرد تا این آسیبها برطرف و یا کاهش بیابد.
_ فرصت بیشتری به درکنار هم بودن در محیط خانه اختصاص داده شود
_ با مدیریت پدر میزان رفت و آمد و خروج از منزل ایشان کنترل شود
_ به گفتگوی غیر مستقیم با ایشان ادامه دهید.
_سعی شود میزان تقیدات مذهبی خانواده و فضای معنوی خانه افزایش بیابد.
_ ایشان را به انجام واجبات و ترک محرمات و حضور در محافل مذهبی توصیه و تشویق کنید.
_ از دعای خیر(بویژه دعای مادر)، صدقه، نذر و...برای اصلاح ایشان غفلت نشود
_ موضوع ازدواج ایشان به صورت جدی تر (و البته با لحاظ آمادگیهای اخلاقی و روانی وی) دنبال شود
_ در صورت ادامه چنین روندی قاطعیت بیشتر و همچنین مراجعه به مشاور پیشنهاد می شود.

و در آخر جهت اطلاع از حکم شرعی مسئله، لطفا مرجع تقلید خود را، جهت استفتاء ذکر فرمائید.

در پناه خدای متعال موفق باشید

بنده نظرات دوستان را خواندم میخواهم بگویم غریزه جنسی در انسان مثل شیرخام هست ! نمیدانم شما تابحال شیر خام را جوشانده اید یانه .انسان ابتدا حرارت اجاق را زیاد میکند تا بجوش آید حال وقتییکه بجوش آمد اگر بخواهی با همان میزان حرارت جلو سررفتن شیر را بگیری باید قدرت شیرجنگل را داشته باشی تا جلو آنرا بگیری پس برای کم کردن زحمت شعله را باید کم کرد حال خداوند هم شعله غریزه را شعله ور کرده تا انسان در این سن که توان بالایی دارد مجبور به ازدواج شود ! حال که شرایط اجتماعی اجازه چنین کاری را نمیدهد دستورالعملهای بالا که دوستان گفته بودند چند روزی بیشتر دوام نمیاورد همانطور که اگر ما حرارت زیر شیر را کم نکنیم و فقط با ملاقه سریع بهم بزنیم با لحظه ای غفلت دوباره شیر سرخواهد رفت پس علاج کم کردن حرارت است وقتی در دنیای امروز ما پیر و جوان چند برابر نیاز کالری دریافت میکنند نصفی بصورت چربی و اضافه وزن ظاهر میشود و مابقی صرف پر کردن کیسه منی میشود وقتی هم که این کیسه پر شد مهار تقوا هم کم میاورد که باید مثل میرداماد از شعله شمع کمک گرفت تا به این اسب سرکش مهار زد حال چکار باید کرد مساله کاملا باید روشن شده باشد کاری را که من بخاطر شرایط کاری انجام میدهم انجام دهید نه دیگر هوس میکنید در اینترنت سراغ صور قبیحه بروید نه در ماهواره دنبال کانالهای شیطانی بگردید من چون مدتها از خانه دورم این نیرو خیلی پرقدرت بود و اذیتم میکرد حال یاد گرفته ام تغذیه ام را اصلاح کنم بعد از نماز یک لیوان آبگرم میخورم سپس بعد از مدتی یم عدد سیب میخورم تا گرسنه شوم وقتی گرسنه شدم ساعتی گرسنگی را تحمل میکنم سپس یک لیوان شیر میخورم سپس چیزی نمیخورم تا اینکه گرسنه شوم مجددا ساعتی صبر میکنم بجای صبحانه ساعت ۱۵ بعد از ظهر! مقدار۲۰۰ گرم انگور میخورم تا ساعتی که گرسنه شوم چون کارم اداری و شیفتی است زیاد نیازمند کالری نیست لذا ساعت ۱۹ الی ۲۱ نهاری که فاقد گوشت و کالری بالاست با نصف نون لواش و سبزی میخورم در آخر هفته ۲ کیلو وزن کم کرده ام و غریزه جنسی هم کاملا خاموش شده است بطوریکه حتی میل فکر کردن به آن را ندارم البته چون متاهل هستم دو روز مانده به پایان شیفت اوضاع را عادی میکنم تا با رسیدن بخانه آتش غریزه شعله ور شود این رِِِِژیم مخصوص ایام دوری از خانه هست امیدوارم شما جوان عزیز نیز قید فست فودها که پر از ادویه محرک و کالری بالاست بزنید و همراه غذای کم ترشیجات مصرف کنید البته بشرطی که افسرده نباشید چون سردیجات :غذاهایی که خون را اسیدی میکنند و کالری بالایی ندارند ومعمولا ترش مزه هستند افسردگی را تشدید میکنند و غریزه جنسی را خاموش میکنند بطور مثال اگر شما شبها سالاد خیار و کاهو و گوجه با آب غوره بدون نعنا و سس سه روز مصرف کنید و موقع نهار نیز هکذا استفاده کنید و گرمیجات :غذاهایی که خون را قلیایی کرده و داری انزژی فراونند یا باعث ازاد شدن انرژی ذخیره بدن میشوند مانند گوشت شتر،حلوا ارده و شکری ،آجیلیات ، عسل ،گردو ،کره و مربا را کم مصرف کنید و یا بهمراه آنان ماست ،دوغ یا سبزیهایی که طبع آنان گرم نیست مصرف کنید بسته به هیکلتان خواهید دید که اگر ملکه زیبایی لندن هم نامه جان فدایت بنویسد حوصله جواب دادن نخواهید داشت بیاد داشته باشید اگر پوست روشن و طبع سرد دارید زیاد سردیجات مصرف نکنید که باعث رخوت و درد عضلات دست و بویژه پا خواهد شد اما اگر پوست تیره دارید و طبع گرم هم میباشد نگران نباشید علایم غلبه سردی وسودا جاری شدن آب یا احساس آن از گوشه لب بموقع خواب و درد های عضلانی میباشد که اگر چنین شد چای قهوه دارچین و زنجبیل یک لیوان در ۴ ساعت تا رفع مشکل نافع است
و اما آن خواهری که از خاموش بودن شعله همسرش ناراضی بود اگر هراس این را ندارد که شوهرش بعد از یک ماه سراغ متعه و صیغه و هوو نرود این نسخه را برای شوهرش اجرا کند صبحانه نیمرو عسلی با زنجفیل و دارچین و نان سبوسدار نهار حلیم گوشت بره که خودش باگوشت مطمئن تهیه کند اینکار هم خیلی سخت نیست کافی است گوشت بقدر کفایت البته اگر ۳۰۰ گرم گوشت میریزید ۳۰۰ گرم هم گندم نیم کوب بریزید و زیر آتش را روشن کنید و با جوش آمدن زیر انرا کم کنید تا ملایم طبخ شود هر از گاهی بهم بزنید تا ته نگیرد اگر اذان صبح آتش را روشن کنید تا نهار حلیم آماده است ده دقیقه قبل از خاموش کردن اجاق ادویه های گرم شامل زنجبیل دارچین و زرد چوبه اضافه کنید و نوش جان کنید البته خوتان کم میل کنید تا ترازتان باشوهر برابر شود برای شام هم اگه مشکل اقتصادی ندارید گوشت کبک یا تیهو یا سایر گوشتهای پنده که گرم هستند با کره سرخ کنید و بشوهرتان بخورانید اگر سردی گرفته باشد و افسرده که میل جنسی خوابیده باشد بیدار خواهد شد چندین هفته بایشان غذاهای سرد مثل گوشت بز ،مرغ ،سالاد های فصل ترشیجات ندهید در عوض کره گوسفندی و نه گاوی،حلوا های مختلف ،گردو ، عسل و غیره توجه داشته باشید استفاده افراطی منجر به خارش بدن و جوش و زود انزالی خواهد شد در صورت بروز جنین مشکلاتی ساعتی قبل از مقاربت از عرقیات دارای طبع سرد یا خیار یا کاهو استفاده شود اگر سوالی بود پیام بذارید در ضمن مجردین گرامی هر دو صنف از ازاله موهای عورتین خوداری کرده و بهیچ وجه از تیغ بدین منظور استفاده نکنید بلکه از نوره یا ست اصلاح موی کوچک (بینی) استفاده کنید برعکس متاهلین در رویات آمده که اصلاحشان نباید بیش از دو هفته بتاخیربیفتدزیرا کاهنده قوه باء(شهوت) هست

تصویر soalcity

با عرض سلام و تشکر از عنایت شما
آنچه شما مفصلا بیان نموده اید، کاستن یا افزایش نیروی جنسی، از طریق تغذیه مناسب است. اصل مطلب قابل تردید نیست و در نوشته اصلی نیز به این راهکار (هر چند اجمالی) اشاره شده است.
اما سزاوار است به نکته ای اشاره کنم:
به نظر می رسد، برای بیان قوی تر مطلب خود، درباره مطالب جامع مطرح شده، نوعی کم لطفی کرده اید.
به عنوان مثال، کسی که کالری زائد دریافت می کند، می تواند با ورزش کردن نیز به مداوای خود بپردازد!
یا آنان که دائما در محیط های ناسالم قرار می گیرند و پرهیزی از محرک های دیداری و شنیداری و ... ندارند، حتی با تغذیه مناسب نیز ممکن است، نتوانند نیروی غریزه خود را مهار کنند.
یا آنان که مشغولیت های ذهنی و عملی متعدد دارند، حتی محرک ها نیز زیاد آنها را به سمت مسائل غریزی جذب نمی کنند.
علاوه بر همه این ها، شما از طریق تاثیرات جسم بر روح وارد شده اید، در حالی که اگر روح قوی تر باشد (تقوا) جسم را به دنبال خود می کشاند.
و ...
پس بهترین مطلب استفاده جامع از راهکارهاست.
البته استفاده از جزئیات نظر شما، که نوعی اظهار نظرهای طبی است، به عهده کاربران می باشد. و ما نظر تخصصی راجع به آنها نداریم. تنها کاربران را به دقت بیشتر دعوت می کنیم. به عنوان مثال شاهد بودم که کسی برای کاستن از غریزه جنسی خود، به استفاده از تخم کاهو روی آورده بود، و استفاده غیر مناسب نزدیک بود، بینایی او را از بین ببرد.

با تشکر از نظرات شما انچه را بنده ذکر کردم تجربه شخصی خودم است اما شما اگر به روایات مراجعه کنید میبینید معده و بطبع پرخوری معدن امراض است در نتیجه کما اینکه خودم در سن ۲۵ سالگی با انجام ورزش بیشتر تحریک جنسی میشدم حتی با نرمش !در ثانی وقتی میشود باکاستن از حرارات دیگ انرا از غلیان انداخت چه نیازی هست وقت وپول غذا بدهیم و باز دوباره وقت وپول بدهیم تا انرزی زاید را خارج کنیم کمااینکه روزه سفارش شده برای همین چون ماایرانیان عادت داریم ساده ترین راه را انتخاب کنیم من به شاه بیت کار اشاره کردم وگرنه بقول شما بهترین راه استفاده جامع از نظرات است .در ضمن در بحث استفاده از غذا ودارو همیشه افراط و تفریط باعث بدتر شدن اوضاع میشود ولی چون انسان تا کشف کند چه مقدار ادویه برایش کافیست ممکن است با مشکل مواجه شود که بنظرم من راه کار اصلاح را هم بیان کرده ام ختم کلام برای اثبات مهم بودن تغذیه شما فکر میکنید ماه رمضان امسال یک ساعت مانده به افطار چند جوان مجردبا دیدن دختران بزک کرده و ساپورت پوشیده بغلیان آمدن یا اگر کسی باشکم گرسنه بغلیان آمده باشد برای خاموش کردن آتش شهوت وی باید برای وی عینک جوشکاری و یک فندک گازی تجویز کرد !در ضمن مگر جوانان شیعه لبنان در زندان هستند و ماهواره و اینترنت و دختران بی حجاب نمیبینند که اوضاع و احوالشان از ما بهتر است ظاهرا! ختم کلام اگر جسم ضعیف باشد نیاز بپرورش روح قوی نداریم کما اینکه وقتی دزد پیر میشود نیرو و حال بالا رفتن از دیوار مردم را ندارد ! در ضمن تازه کاریم اشکلات جمله و اظهارات ما را ندید بگیریم انشائ مان ضعیف شده است دیگر !

تصویر soalcity

ضمن عرض سلام و تشکر
و تاکید بر مفید بودن راه کنترل تغذیه و تاکید بیشتر بر استفاده جامع تر از راهکارها
که مواردی مراجعه نموده اند و اظهار داشته اند، روزه نیز آن گونه که باید درمانشان نکرده است.
و درباره جوانان مومن لبنان، قطعا آنها از دیدن تصاویر مبتذل ماهواره، یا از حضور در مکان های گناه، اجتناب می کنند. همچنان که ذکر همین نکته توسط شما، نشان می دهد که عواملی مثل تقوا و انگیزه دوری از گناه نیز، چقدر کارآمد است.

نماز شب زیارت عاشورا بخونید وبرای ازدواج نماز جعفر طیار بخونید. انشالله مشکل تون برطرف میشه وهمه به خواسته تون میرسید. التماس دعا

تا وقتی آدم شغل و پول کافی نداشته باشه نباید ازدواج کنه

دوست عزیز ممنون که زحمت کشیدید و اینارو نوشتید.اما همه چیزایی که نوشتید بجز ازدواج کردن برای سرکوب شهوت بود یا اگه نخوایم پیاز داغشو زیاد کنیم برای کنترلش بود.اما چطور باید رفع شه!مطمینا پسری که تو تهران ۱۳ سالگی بالغ میشه و تو یه خونواده ی موافق با زود ازدواج کردن نیست!و نمیخواد گناه بکنه باید چی کار کنه؟؟لطفا نگید چطور کنترل کنه بگید چطور رفع کنه.

تصویر soalcity

با عرض سلام
اگر دقت بفرمایید موضوع این نوشته همان کنترل است! و مشخص است که ازدواج گزینه مقابل آن است و آنان که امکان ازدواج (دائم یا موقت) دارند، نیازی به این راهکارها ندارند. و گزینه ای خارج از این دو متصور نیست. (ازدواج، صبر کردن و کنترل) مگر آنکه کسی به حلال و حرام الهی بی اعتنا باشد که در اینجا، سخنی با افراد این گونه نداریم.

با سلام من از ۱۳ سالگی به بلوغ رسیدم تو سن انقد شدید بود غریزه جنسی که اصلا عقلما از دست میدادم با نوحه های ابوالفضل و عشقش دووم آوردم تا الان که ۱۹ سالمه انقد شدید شده که مشکل روانی - وسواس - درس نمی تونم بخونم قرص فلوکسامین با ریتالین مصرف می کنم با یک قرص فرانسوی که همشون ضد شهوت هستن که دکتر داده ولی بازم کنترلش نمی شه کرد پدرم در اومده... کل بدنما می گیره اصلا انگار عقلما از دست میدم اختیارم دست خودم نیست یعنی هر کاری کردم نمیشه دیگه نمی تونم کنترلش کنم داره به سمت جهنم میبرم فکر رابطه جنسی ناجور به سرم میزنه اصلا غیرت مردی همه چیزما از دست میدم وقتی فکرش وجودما می گیره دیگه نمی تونم جلوشو بگیرم چند وقتی هست دنبال راهی هستم که غریزه جنسی ما از بین ببرم اگه راهی دارید بگید ممنون.

تصویر soalcity

سلام
اگر راهکارهای بیان شده در متن برایتان مفید نیست و ... ازدواج نیز یک گزینه در پیش روی شماست. و با توجه به سن شما، شاید ازدواج موقت برایتان مفید باشد.

برای شما از دواج واجب است در ضمن نباید از رحمت الهی نا امید شد
به معصومین هم توسل کنید مخصوصا امام زمان عج

سوال اول : من پسری ۱۷ ساله ام به یک کانون زبان می رم که همه جور دختری داره خوب دوست ناباب هم اونجا هست ایا طبق حرف شما دیگه نرم میخوام زبان یاد بگیرم
سوال دوم : ایا استفاده از ازدواج موقت برای ارضای شهوت اشکالی داره ؟

تصویر soalcity

با عرض سلام
طبیعتا اگر رفتن به آن کلاس سبب به گناه افتادن شما می شود، رفتن به آنجا، نابجاست. و امروزه انواع و اقسام راهها برای یادگیری زبان وجود دارد. از کلاس هایی غیر مختلط تا استفاده از خودآموزها و ...
و صیغه شرعا (با توجه به احکامش) اشکالی ندارد. اما هر کس باید مصلحت خود را بسنجد. یعنی همان طور که ازدواج دائم جایز است، اما سن خاصی برای آن مناسب است، برای صیغه نیز بهتر است با توجه به شرایط، مصلحت خود را بسنجیم. مثلا اگر وارد شدن نوجوان در این وادی باعث می شود که بیشتر با مسائل شهوانی درگیر شود، بهتر است آن را تا زمانی تاخیر بیندازد.

سلام
قرار گرفتن در حالت سجده برای کاهش شهوت موثر است زیرا جریان سیستم خونرسانی بدن در اندام جنسی کم می شود و در مقابل در قسمت سر افزایش میابد ماحصل افزایش قوای عقلی و فکری است مضاف اینکه دانشمندی ایتالیایی ثابت کرده حالت سجده باعث تخلیه بارها و انرژیهای منفی بدن می شود

واقعا ممنونم ازتون

هی داد هی بیداد.چرافکرمیکنین مشکلتون با حج رفتن و کربلا رفتن حل میشه؟تنها تصمیم محکم خودتونه ک باعث حل مشکل میشه.

سلام . متاسفانه روستای ما چند ساله که دچار همین مشکلات شده.هم جنس بازی رواج پیدا کرده.و متاسفانه قربانی اصلی این ماجرا بچه های کوچک هستن. خواهش میکنم کمکمون کنید تا جلوی این فاجعه رو بگیریم. ممنون میشم اگه به ایمیلم جواب بدین

تصویر شهر سوال

با عرض سلام و تحیت محضر شما دوست گرامی
از شنیدن خبر چنین وضعیتی متاسفیم...
طبعا مادامی که اراده شخصی وجود نداشته باشد، اصلاح چنین افرادی ساده نیست...
آنچه که پیشنهاد می شود این است که اولا به والدین هشدارهای لازم داده شود و ثانیا افراد مذهبی در ارتقاء سطح فضای معنوی روستا (از طریق توسعه هیئتها، جلسات خانگی قرائت قرآن، دعا و..،) بکوشند و بچه ها را به اینگونه محافل جذب کنند.

در مسیر بندگی موفق باشید انشا ءالله

واقعا خوب بود...
اما در بعضی مواقع نمیشه تحمل کرد...
یا باید به رابطه نامشروع فکر کرد...یا به تخلیه غلط جنسی (خود ارضایی)
برای صیغه هم راه ساده ای وجود ندارد...
بعد از مشکل اقتصادی به نظرم بزرگترین مشکل همین است..

تصویر soalcity

با عرض سلام
به نظر می رسد که گاهی انسان ها، قدرت واقعی خود را فراموش می کنند و مسائل ساده و کوچکی آنها را زمین گیر میکند.
کافیست کمی افق دید را توسعه دهید که امثال ابن سیرین ها، با توجه به اینکه تمام شرایط آنها را مجبور به گناه می کرد، چگونه از گناه فرار کردند! شما که جبری بیرون از خود برای گناه ندارید. و هر انسانی باید بر درون خویش حاکم باشد.

نمیخوام بحث و جدل بی خود بکنم...
اما حس های هر انسان با انسان دیگه متفاوته...
در بعضی ها حس شهوت خیلی زیاده...مثل خودم...
توی حرف این کارایی که گفتین ساده است اما تو عمل از خیلی از کارهای بزرگ سخت تره...
پس واقع بین باشید و به نظرم خانه ی عفاف شرعی بهترین راه هست...البته جوری باشه که تقریبا قشر متوسط بتونن ازش استفاده کنن...
وگرنه با زنهای خیابانی هم میشود ازدواج موقت کرد و بقولی شرعی باشد...
البته من در حدی نیستم که نظری در این مورد داشته باشم اما بعنوان یک مسلمان و کسی که تو این کشور زندگی میکنه درخواست دارم که رسیدگی بشه....میدونم اگه تو همه سایت های ایران هم این مطلب درج بشه هیچ تاثیری نداره...اما ما گفتنی هارو گفتیم...یا علی

تصویر soalcity

با عرض سلام و تشکر از توجه شما
فرض کنید اکنون افکار شهوانی به شما هجوم آورده اند و شما به شدت تحت فشار هستید. اما در همین حین به شما خبر ناگواری از تصادف یکی از نزدیکترین دوستانتان می دهند. آیا افکار شهوانی همچنان باقی خواهند ماند؟
با دقت در چنین موقعیت هایی متوجه خواهید شد که هر چقدر هم گرم مزاج باشید، کنار زدن این فشار آسان است. خصوصا اگر از مراحل ابتدایی آن را کنترل کنید و اجازه ندهید تقویت شود.
درباره ازدواج موقت، ما نیز مانند شما معتقدیم این یک راه لازم برای جامعه است و آن مقداری که در توان داشته باشیم، اقدام می کنیم و برای آن در همین سایت مطالبی نوشته ایم.

با سلام جوانی۲۱ساله ام ۶سال گرفتار شهوتی ام که گاهی ۳یا۵یا۲۰روز یکبار این عمل را انجام میدهم زندگی ام را به سمت تباهی سوق داده ازضا دارم کارم پشیمون میشوم ولی باز به سمتش میروم حالا از هر کی که این نوشته را میبینه تقاضا دارم از این کاره شیطانی دست بکشه به امید روزی که همه خطاکارهای شهوانی از جمله منه بد از این کار زشت رهایی یابیم.بنده ی حقیر م.ک

تصویر soalcity

سلام به دوستان از روحانی عزیز آقای گرجی شنیدم که میگفت وقتی شهید بابای در آمریکا بود برای دریافت مدرک خود پیش ارشدش رفت ارشدش به اوگفت توی پروندت نوشته که بعضی شب ها تو محوطه میدوی دلیلش چیست ؟ شهید بابایی در پاسخ گفت بعضی شب ها افکاری شهوانی در فکر من جاری میشد من هم برای رهایی از آن ها آنقدر میدویدم که وقتی به رخت خواب رفتم از خستگی خوابم ببره .
مشکل ما اینه که عزم جدی نداریم این افکار سراغ همه میره ولی مهم ترین چیز داشتن عزم جدی و اندیشیدن به عواقب کار .

سلام و با عرض پوزش.
مطالب شما در این صفحه را خواندم.
چیزی که شما نوشته اید مثل کسی است که رطب روبه‌روی اوست و می‌گویند نخوررررر...
طرف سی ساله شده است و شرایط جامعه برای ازدواج مهیا نیست...
مثل این است که بگوییم برایت دعا می‌کنیم به گناه نیفتی؟!
البته حل این مشکل نه در دستان من است نه شما... آن‌ها که باید به این مسایل بپردازند مشغول امور خودشان هستند.

سلام تورو خدا حرفامو گوش کنید و یه راه حلی نشونم بدین:من پسر۱۸ ساله هستم نمیتونم جلو شهوت خودمو بگیرم پسرنمازخوان و روزه بگیرم هستم اما جلو شهوتم نمیتونم بگیرم بخاطر همین قصد ازدواج دارم تا بیشتر از این گناه نکردم اما بخاط سن وبخاطر این که هنوز دانشجو هستم وسربازی نرفتم هم خانواده خودم هم خانواده کسی که رفتم خواستگاری موافقت نمیکنن پس من چجوری گناه نکنک و جلو خودمو بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تصویر شهر سوال

با سلام
ما راهکارهای لازم رو در متن بالا عرض کردیم. ولی باید اراده کنید و عمل نمائید.

سلام
چرا قرآن تاٌکید بر نماز و زکات دارد و اگر اشتباه نکنم فقط یک بار از خمس سخن به میان آورد ؟؟؟

لطفاٌ جواب را به ایمیلم ارسال کنید و اگر برای عموم بزنید بهتره هم
با تشکر

تصویر soalcity

سلام علیکم
باید توجه کرد که لفظ زکات در قرآن با معنای مصطلح امروزی متفاوت است. زکاتی که قرآن بر روی آن تاکید دارد به معنای انفاق مالی است (لسان العرب، ج ۱۴، ص ۳۵۸) و این معنای عام تمام انفاق ها، از جمله خمس و زکات امروزی و انفاق مستحبی (صدقه) را شامل می شود. و مساله تطور لغات در ادبیات مساله ای طبیعی است که یک لفظ از یک معنا، به معنای دیگری مشهور شود. مثل صلات که در ابتدا به معنای دعا بوده و بعد به دعای خاص با اشکال خاص (نماز) گفته می شود.
اما اینکه چرا از خمس یک بار سخن گفته شده، اولا با توجه به توضیح بالا روشن می شود که یک بار نیست ثانیا دستورات الهی حتی اگر یک بار هم گفته شوند، تکلیف بودنشان معلوم است.

خشایار خان they were very well نهthere are

سلام
من تقریبا از ۱۳ یا ۱۴ سالگی خود ارضایی میکردم! اون اوایل بعد از خود ارضایی خیلی پشیمون میشدم حتی گریه هم میکردم ولی کم کم قبح گناه برام شکسته شد و تا همین یکی دو ماه پیش که ۲۱ سالمه حداقل هفته ای یه بار انجام میدادم! تا اینکه رفتم باشگاه بدنسازی! متوجه شدم بدنم خیلی ضعیفه! رفتم در مورد اثرات خود ارضایی تحقیق کردم متوجه شدم یکی از اثراتش ضعف شدید بدنیه!!! تصمیم گرفتم بزارمش کنار تا توو رشته ورزشی مورد علاقم موفق بشم! الان ۲ ماه که ترکش کردم... چون انگیزه دارم
انگیزه خیلی مهمه!!! خیلیییی
شاید باورتون نشه از اون وقتی که ترک کردم قدرت بدنیم عجیب زیاد شده و هرروز بدنم داره از نظر حجم تغییر میکنه
البته از اون وقتی هم که ترک کردم نمازامو اول وقت میخونم که این هم خیلی کمکم کرده

موفق باشید

والا چی بگم اگه تا یکی دوماه دیگه یا سه چهار ماه دیگه میتونستم ازدواج کنم. بنظرم بتونم با تمام وجودم بخوام خود ارضایو ترک کنم ولی با این همه وسواس فکریو ناراحتی هایی که دارم خیلی سخته بخوام ترکش کنم یادمه اولا میتونستم تا دوسه هفته هم ترکش کنم ولی الان اگه تا سه روزم بتونم ترکش کنم شاهکار کردم میدونم به خاطر وسواس فکریم باید برم دکتر ولی تاحالا نه روم شده نه نمیدونم چه چجوری به بابا بگم میخوام برم دکتر شاید تا حالا چند هزار بار خود ارضایی کرده باشم اخه مگه نیسته که خود ارضایی گناه کبیرست پس چرا ترک کردنش این همه سخته اگه خودارضایی بیماریو این همه شیوع پیدا کرده چرا ما دراین موردکم حدیث داریم

تصویر شهر سوال

با سلام
از اینکه با مدیریت و اقتدار توانسته اید تا حدی موفق شوید بسیار خوشحالیم اما سرکوب غریزه جنسی باعث فوران آن می شود. نکته دیگر اینکه موضوع رفتن به دکتر را باید با مادر درمیان بگذارید و می توانید عنوان را اضطراب و استرس مطرح کنید. موفق باشید.

با سلام من دختری هستم ۲۵ ساله که از ۴ سال پیش بصورت خیلی کم به این کار بد روی اوردم تا اینکه حدودا۲۲ روز پیش شروع کردم به خواندن نماز اول وقت- زیارت عاشورا و دعای عهد و واقعا نتیجشو دیدم خداراشکر
دوستان عزیز خداوند برای هر چیزی راه حلی گذاشته اینکه ما همیشه فضا و فکری که که مارا را از خدا دور میکنه را ازش دور بشیم.
عامل مهمی که به ترک من کمک کرده اینه ک همواره حس میکنم خدای مهربون پیشمه و منو میبینه. واقعا حس خوبیه و اگر فکر بد میاد سراغم میگم ببین خدای خوب من بخاطر تو ازش گذشتم پس بهترین راه رو برام نشون بده...
انشاالله همه ترک میکنید
به امید عاقبت بخیری برای همه.

احسنت بر شما خواهر گرامی الحق و والانصاف یک جوان تا جوان است ومجرد باید پاک بماند و بیشتر سعی در تقویت گرایشهای مذهبی خود داشته باشد
چون جوانی دوران بسیار ارزشمندی است
متاسفانه برخی از جوانان بدلیل اندکی تحریک جنسی بطور وصف ناشدنی افکارشان را درگیر مسائل جنسی میکند
و انچنان ار مسائل جنسی صحبت میکنند که گویی تا الان تجربه ی چند ازدواج داشتند
بنظرم که نظر خیلی از کارشناسان و افراد اهل فن هست یک جوان مجرد تا زمانی بهتر میتواند پاک بماند که از وادی مسائل جنسی دور باشد
بنده مجرد هستم و در یکی از همایشهایی که از طرف مدرسه برگذار شده بود مهمان سخنرانی یک روانشناس بودیم
یکی از دانش اموزان درباره ی این سوال کرد که از والدینش ارتباط جنسی رو سوال میکند اما والدینش جوابش را نمیدهند روانشناس
کار والدین رو تایید کرد و گفت الان ضرورتی ندارد که شما بفهمید
بهرحال احسنت بر شما و تمامی جوانان پاک

با سلام من يک جوان ۲۰ ساله هستم غريزه ي جنسيم خيلي زياد است متاسفانه چند باري از طريق حرام و با نگاه کردن به فيلم هاي حرام خودم را ارضاء کرده ام به خدا قسم الان که اين حرف ها را ميزنم شرمم مي آيد و ميدانم خداوند از من ناراحت ميشود اما من دوست ندارم که ناراحتي معبود يکتا را تماشا کنم چند وقتي است که به ازدواج فکر ميکنم اما متاسفانه نميدانم چگونه اين را به پدر يا مادر يا خواهرم بگويم رفتار پدر و مادرم بخصوص پدرم با من مثل بچه ها رفتار ميکند مثلا اين کارو بکن اين کارو نکن چرا اين جوري غذا ميخوري چرا چرا و...... اگر هم راجع به ازدواج صحبت کنم که مورد دشنام و نفرين مادر و پدرم قرار ميگيرم کساني در خانواده ي ما هستن که زود ازدواج کردن و صحبت هاي مادرم در رابطه ي با آن را ميشنوم چه برسد به اين که خودم اين را بگويم روزي نيست که پدرم به من دشنام ندهد حرف هاي من رو پشيزي ارزش نميدهند خود آن ها کارهايي را انجام ميدهند که به من ميگويند آن کارها را انجام ندهم خدا ميداند من چجور آدمي هستم اما به نظر خودم ؛ من کسي هستم که تا بحال با کسي رابطه نداشته به چشمان نامحرمان نگاه نکرده و سعي در پاک دامني کرده ام به پدر و مادرم ميگويم شما ناشکريد اما باز هم اعتنايي نميکنند زن و شوهر هاي جواني را در خيابان ميبينم که شاد هستند به آن ها حسرت ميخورم نميدانم چيکار کنم احتياج به محبت و عشق دارم ولي کسي نيست که با من چنين رفتاري کند نه پدرم و نه مادرم و نه خواهرم تو رو خدا پاسخم رو بدين که خيلي خسته شده ام

تصویر شهر سوال

باعرض سلام و تشکر
از اینکه با این بخش سوالتان را مطرح کرده اید بسیار خوشحالیم و از بابت اتفاقات پیش آمده بسیار متأسفیم . موضوع ازدواج در حال حاضر پدیده ساده و آسانی نیست زیرا جامعه ای بسیار در هم تنیده در روبروی شماست و انتظارات در پذیرش شما به عنوان داماد در این سن و در این حد امکانات بسیار بالا. به عقیده تمام روان شناسان سن ازدواج در پسرها حداقل باید ۲۳ سال باشد چون در سن پایین تر فقط حرارت و نیاز جنسی تنها دلیل ازدواج خواهد بود و فرد از الزامات و مسؤلیت مهم همسر داری و حمایت های عاطفی و در آینده فرزند داری کاملا غافل است و بعد از مدتی که نیاز و عطش جنسی کاهش پیدا کرده باشد دچار سردی ، پشیمانی و ای کاش ها خواهد شد و کمبودهای تحصیلی ، مالی و شغلی در کنار احساسی انتخاب کردن باعث دردسر هایی خواهد شد. پس شما با مدیریت غریزه جنسی به جای سرکوب کردن و پر کردن ساعات بیکاری و مشغول شدن به کارهای پر تحرک و حذف محرک های جنسی در بیرون ، پروش روحیه معنوی و شرکت در اجتماعات سالم و مسؤولیت پذیری ها و درگیر کردن جسم و ذهن به کارهای هدفمند و مولد می توانید تا حد بسیار بالایی این غریزه را در زندگیتان بی اثر کنید قطعا شما باید برای ازدواج آینده از شغل و تحصیلات معقول و جامعه پسند برخوردار باشید تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشید در مورد تحقیر ها و سرزنش های پدر و مادر می توانید با احترام کامل با آن ها صحبت کنید و خیلی ذهنتان را نسبت به حرف ها و صحبت های آنها درگیر نکنید موفق باشید.

تو زمین خوردی پاشو اگر چه غرق گناه باشی یا علی بگو و باز خدا رو صدا کن اگه احساس شهوت کردید شهوتتئ بسوزون صلوات بفرست حتما کارآیی داره برای من هم دعا کنید اگر از حرف من به نتیجه ای رسیدید.
( اللهم صل االه محمد و آل محمد )

خوشحالم از اینکه دوره ی بلوغم به سر رسید و الان که در سن ۱۹ سالگی هستم با توکل به خدا و ائمه بدون اینکه در این دوره خطایی از ما سر بزند گذرر کردیم ایمان +پشتکار راه دستیابی به خواسته ها و دوری از منکرات

ومن الله توفیق

یعنی جناب عالی استمنا نکردید؟ چشم چرانی نفرمودید؟ حال ۱۹ ساله شده اید باقی عمر را تضمین میکنید؟

سلام..خسته نباشید....
راهکار هایی که گفتین تا یه مدتی جواب میده ولی کم میاره...
به نظر شما با اینکه همه غذا ها و میوه ها اب دارند کدومشون برای مدت طولانی می تونن تشنگی شمارو برزرف کنن...مطالب شما بیشتر از اینکه راهکار باشه بیشتر فراره...ممنون میشم اگه اشتباه میگم راهنماییم کنین...

تصویر شهر سوال

باعرض سلام و تشکر
مشکل خودارضایی یک مشکل چند جانبه است و عوامل مختلف باعث بوجود آمدن این عادت و وابستگی رفتاری خاص می شود.
معمولا کسی تجربه لذت بخش جنسی از خودارضایی داشته باشد این تجربه باعث به وجود آمدن رفتارهای استمنایی بعدی می شود تنها فرد با تکنیک ها می تواند کنترل کند و این وضعیت را کم کند تمام این راهکارها بیشتر برای مدیریت و کنترل غریزه است و تأکید می کنیم که موقتی و مقطعی و افراد هم از نظر روان شناختی و ژنتیک در روبرو شدن با غریزه جنسی متفاوت عمل می کنند.
تنها راه خلاصی به وجود آوردن یک منبع ارضاء منطقی و مناسب جنسی در بیرون است البته اگر فرد در وضعیتی بتواند از خودارضایی به رابطه جنسی مشروع و منطقی که همان ازدواج است، منتقل شود که این هم خود یک سری مهارت های لازم همه جانبه می طلبد پس تأکید می کنیم این راهکارها موقتی است . موفق باشید.

سلام علیکم
اگه شخصی با دیدن فیلم و عکس زشت آبی شفاف از او بیرون بیاید که سه نشانه جنب شدن را نداشته باشد نیاز به غسل دارد؟

تصویر شهر سوال

با سلام
طبق نظر مراجع عظام تقلید، علائم و نشانه های منی و جنابت در مردان به این شرح است:

همه ی مراجع عظام (به جز آیات عظام بهجت، صافی و مکارم): خروج منی در مردی که سالم است و مریض نمی باشد، دارای سه نشانه است: ۱٫ همراه با شهوت باشد. ۲٫ با جستن بیرون آید. ۳٫ بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه های سه گانه و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[۱]

آیات عظام بهجت و مکارم: خروج منی در مرد دارای دو نشانه است: ۱٫ همراه با شهوت باشد. ۲٫ با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکی از آن دو را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[۲]

آیت الله العظمی صافی: اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آن که از راه دیگری اطمینان پیدا کند که منی است.[۳]

[۱] توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۲؛ نوری، توضیح المسائل، م ۳۴۷؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۸۰٫
[۲] بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۳۴۶ و مکارم، تعلیقات علی العروة، غسل الجنابة.
[۳] توضیح المسائل، م ۱۳۵۲٫

دختر ۲۱ ساله ای هستم که چند ماه پیش واقعا احساس نیاز به ازدواج کردم بعد از اون سعی کردم خودم رو مشغول کنم.به لطف خدا رو به سمت اهل بیت اوردم.با دوستانی که فیلم ها،رمانها و عکسای ناجور بهم میدادن ارتباط رو کم کردم در ضمن اینکه سعی کردم اونا رو هم با این مسیر آشنا کنم.خدا رو شکر جواب داد و الان دوستام هم تا حدودی سر به راه شدن.چند هفته پیش آقایی در دانشگاه ازم شماره خواست تا با مادرم صحبت کنه علیرغم اینکه خودم بدم نمیومد ولی پدر-مادرم مخالفت کردن صرف اینکه چرا اون پسر اول با تو موضوع رو در میون گذاشت و به ما نگفت....آخه چه جوری پسری که هیچ آدرس و شماره ای از من نداره موضوع رو با اونا درمیون بذاره از اون موقع به بعد افکارم خیلی بهم ریخته است.فیلمها و رمانهایی که قبلا خونده بودم تو ذهنم مرور میشن.تنها چیزی که آرومم میکنه نوحه های امام زمان و یاد ائمه است.آقا پسرا اینقدر نگن دخترا ال و بل اند.بخدا بعضی وقتا خانواده ها مخالفن.کاش این نسخه هایی که برا ما جوونا میپیچیدین یه کمش رو تو تلویزیون واسه مامان بابا ها میگفتین.مامانم میگه اگه میخوای ازدواج کنی باید پسر از آشنا ها یا بستگان باشه ولی من از پسرای دور و برم خوشم نمیاد.شما اگه با مراجع در تماسید ازشون بخواین یه چیزی بهشون بگن و یه دعایی هم در حق ما بکنن.

تصویر شهر سوال

خدمت شما خواهر محترم عرض سلام و تحیت دارم
از اینکه با اتکاء به خدای متعال و استعانت از ائمه اطهار سلام الله علیهم راه سعادت را برگزیده اید خوشحالیم و به شما تبریک عرض می کنیم...
برای رهایی از افکار گذشته بعد از توکل به خدا، نیاز به تمرین و اراده است. در صورت مواجهه با این افکار موقعیت ذهنی و فیزیکی خود را تغییر دهید و خود را با موضوع دیگری مشغول نمایید.
سعی کنید ازدواج را از شیوه سنتی دنبال نمایید چرا که احتمالاتی نظیر فریب و سوء استفاده، وابستگی، مخالفت خانواده ها و...می تواند به شما آسیب وارد نماید، اما برای متقاعد کردن خانواده بهتر است در کنار گفتگو به آنها پیشنهاد دهید با افرادی نظیر روحانی محل و یا مشاورین خانواده گفته کنند. به این منظور شما می توانید تماس با مرکز ملی پاسخگویی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم( ۰۹۶۴۰۰ )بخش مشاوره را پیشنهاد دهید.
واضح است که خانواده محترم لازم است اکیدا از تحمیل در ازدواج یا انتخاب فرد خاصی به عنوان همسر نسبت به شما اجتناب کنند.
در مسیر عبودیت حضرت حق همواره موفق باشید.

باسلام همه روشهای گفته شده درسته ولی راه ساده ترش شستن آلت تناسلی با سرکه انگورعسگری خانگی نه کارخونه ای هستش که باید بعد از شستن بیست دقیقه بمونه تا خشک بشه این کار آتش شهوت حرام روخاموش میکنه درضمن بدونید که خودارضایی عوارضی داره که مستقیما روحالت چهره اثر میذاره ودیگران ازروی این حالتها به راز شما پی میبرن آبروتون میره واسه اطلاعات بیشتر کتاب گناهان کبیره که فکر کنم مال آیت الله دستغیب هست رو بخونید

تصویر soalcity

سلام
ضمن تشکر سایت در مورد تجویزی که در این کامنت صورت گرفته، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

سلام تابستون پارسال همین موقعا بود که یه روز خجالت رو گذاشتم کنار و به دلیل غریزه ی فوق العاده بالایی که داشتم به مادرم گفتم من اگر عقد موقت نکنم نعوذ بالله به خودارضایی کشیده می شم.مامانم گفت خیلی خب اگه اینقدر وضعت خرابه یه کاری برات می کنم.ولی هیچ کاری نکرد!خودم دست به کار شدم،از طریق سایتای مشاوره ی آنلاین و احکام عقد موقت و کتب موجود در این زمینه و راه های خاموش کردن آتش شهوت کلی تحقیق کردم.مدرسه ها که شروع شد یکم بهتر شده بودم و سرمم شلوغ شده بود و دیگه مثل قدیم وضعم خراب نبود.ولی اون موقع (خدا منو ببخشه) از طریق فیلم خودمو ارضا می کردم و هفته ای یه بار باید غسل جنابت می کردم.یه شش ماهی گذشت،دیگه حالم از خودم به هم می خورد.معصیت های فراوانی کرده بودم،هرموقع پای فیلم می نشستم نمازم قضا می شد ظهر و عصر رو اگه تو مدرسه نمی خوندم دیگه باید فاتحه ش رو می خوندم سر نماز صحنه های فیلمایی که دیده بودم جلو چشمم می اومد و...
سربسته یه چیزایی به خواهرم گفتم.گفتم از بس صحنه های کثیف دیدم قبح همه چی برام ریخته،گفت چهل روز با خدا عهد ببند نری توی اینترنت. خیلی سخت بود،بدجور معتاد اینترنت بودم،ولی باورتون نمی شه توی همون چهل روز دوتاخواستگار برام اومد!!(باوجودیکه شونزده ساله بودم و توی تهران برای دخترای این سنی خیلی کم خواستگار می یاد) آتیش شهوتم فروکش کرد،خیلی بهتر شدم.بعد اون چهل روز هم فیلم رو ترک کردم. و بعد هم نماز اول وقت...این دیگه آب روی آتیش بود.الانم خیلی خوشحالم،وقتی یاد رمضان پارسال می افتم می بینم خدا چه لطف بزرگی بهم کرد.نمی گم الان دیگه با هیچی تحریک نمی شم،ولی از وقتی فهمیدم اینقدر وضعم خرابه دیگه نه توی سایتای بد می رم و نه فیلمای بد می بینم،چشمم هم به عکس بد بخوره فورا از اون صفحه می رم بیرون.خدایا بی نهایت شکرت که منو از منجلاب گناه بیرون کشیدی.
شایداگه اون موقع عقد موقت می کردم،بدتر هم می شدم.درسته شرعی بود،ولی غریزه ی انسان که شرعی و غیرشرعی نمی شناسه!شاید آتیشم تندتر می شد،نمی دونم.به هرحال خدارا بی اندازه شکر می کنم که حداقل دیگه گناه جنسی انجام نمی دم.خدایا شکرت...

با سلام ! و تشکر از مطالب خوبتان !
یک سوال است که مدت بسیار زیادی است ذهن مرا مشغول به خود کرده و با تحقیق و جستجو چیزی پیدا نکرده ام !
سوال اصلی من این اصت که البته هر چند شاید این سوال من بی ربط به این موضوع باشد ولی نمیدانستم کجا مطرحش کنم !
بهرحال این است که من بسیار بسیار گشتم و دنبال کتاب یا مطالبی هستم که تفاوتهای دنیای غرب و شرق را در بر داشته باشد و واقعا بدانم که چه بدیها و خوبیهایی در هر کدام موجود است ؟ آیا واقعا در غرب اینقدر که مردم میگویند بی عفتی جاری است ؟ یا آیا افرادی هستند که اعتراض کنند ؟ یا اینکه فرهنگ غرب چه فرقهایی با ما دارد ؟ و اگر خراب فرهنگ جهان خراب شده چه کسانی عامل خرابی آن بوده اند ؟ این موضوع را در چه کتاب یا متنی از همین سایت میتوان یافت ؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشوم ! سوال دیگری هم دارم و آن این است که من به عنوان یک جوان ۱۷وخرده ای ساله نگاه به اطراف که میکنم بسیار بسیار جوانان و هم خودم را میبینم که مدام بحثها و تحقیقات و درگیریهایمان مربوط به مسائل جن...ی است ! مدتهاست که دنبال راهی هستم تا از بالا به شرایط نگاه کنم ! عقیده دارم که انسانهای پاکی چون پیامبران (ع) همه چیز را از بالا می دیدند@ منظورم این است که همیشه اگر میتوانستند مشکلی را هحل کنند علتش این بود که از جوی بیرون می آمدند و با یک نگاه فراگیرانه تر به مسائل نگاه میکردند مثل حالتی که ما در باشگاه هستیم و بوی بد باشگاه را نمیفهمیم ولی اگر بیرون برویم و هوای تازه را استنشاق کنیم و دوباره برگردیم این بو را متوجه میشویم ! حال واقعا راه حل چیست و چه چیزی میتواند مغز را باشعور و بسیار متفکر کند که دیگر به این مسائل پست اینقدر اهمیت نداده و درگیر آنها نباشد ! البته میدانم راه اصلی اش ایمان و یافتن حقیقت وجودی خداست ! ولی این راه چگونه میتواند راحتتر طی شود ؟
ممنون از وقتی که میگذارید ..................

تصویر soalcity

سلام
اینکه برای سوال اول خود به راحتی جواب نیافته اید، تا حدی طبیعی است و نباید توقع داشته باشید جواب دقیقی برای آن با صرف زمان اندک به دست آورید. هر جامعه ای فاکتور های خاص خود را دارد که در طی زمان نیز تغییراتی می کنند و در هر نقطه جغرافیایی نیز می تواند این مسائل متفاوت باشد. پس آنچه می توان در زمان اندک گفت نکاتی کلی است. در غرب دین تحریف شده مسیحیت با فطرت بشر ناسازگار بود و کارهایی کردند که مردم از دین روی برگرداندند و فلسفه های جدید ایجاد کردند. در فلسفه های جدید آخرت و خدا از زندگی حذف شد و برای انسانی که خود را محدود به همین زندگی دنیایی کرده، هیچ چیزی جز لذت بیشتر مطرح نخواهد بود که همین مساله در ابعاد مختلف در همه چیز تاثیر می گذارد. و از جمله به بی عفتی دامن می زند و زن را ابزار جنسی می کند.

درباره بخش دوم مطلب شما نیز باید عرض کنم، وقتی انسان همت و اهداف بلندی داشته باشد، این ها اصلا برایش به چشم نمی آید. و این گونه افکار پست غالبا در زمان بیکاری به سراغ انسان هایی می آید که خود را کوچک تعریف کرده اند.
مثلا فکر می کنید رزمندگان جوان ایران در جبهه های جنگ تحمیلی، اصلا چنین دغدغه هایی داشتند که چگونه شهوت خود را کنترل کنند یا اصلا فکر ان هم برایشان بی ارزش بوده است؟

وبلاگ بسیا ارزنده وخوبی بود

با سلام دختری ۲۵ ساله هستم در خانواده تحصیل کرده ای زندگی می کنم خونیز در حال گذراندن تحصیلات عالیه (مقطع دکتری) هستم در حال حاضرموقعیت ازدواج ندارم زیرا خانواده ام هنوز هم مرا کوچک می پندارند وخودنیز دغدغه درس دارم تازمان ۲۲سالگی می توانم بگویم به طور کامل برنفسم غلبه داشتم اوایل به خاطرمذهبی بودن خانواده این غریزه درذهنم نجس به شمارمی امد وبعدنیز سرکوب میکردم اما در طی این دوسال بادیدن فیلم های... بیمارشده ام این فیلم ها در نظرپوچ است اماباز گرایش دارم خیلی پسرفت کرده ام تورا خدا خواننده ی محترم اول برای همه ومن دعا کن وسپس راهنماییم کن

تصویر شهر سوال

با سلام و تشکر از اینکه مشغول تحصیلات عالیه هستید بسیار خوشحال هستیم و از اینکه خانواده شما خواسته یا ناخواسته از دوران کودکی برای مستقل شدن شما ازخودشان برنامه ای نداشتند و به قول معروف برای شما شخصیتی به اندازه سن واقعی شما در دوره های مختلف زندگی در نظر نگرفته اند تا الان شما یک احساس اعتماد به نفس بالایی داشته باشید بسیار متأسف هستیم. وقتی که شما با یک موضوع به صورت منطقی رفتار نکرده اید ممکن است دچار افراط و تفریط هایی شده باشید آن چیزی که در حد نجس بودن شما می دیدید الان در حد مباح بودن و به تدریج وابستگی و لذت و در نهایت احساس گناه و عذاب وجدان و ناراحتی از این وضع به شما دست داده است . پس برای مدیریت این موضوع به جای خودسرزنشی و احساس گناه با احترام به وجود و شخصیت خودتان و دیدن نقاط مثبت خود به صورت دلسوزانه و خیرخواهانه و پرهیز از فاجعه سازی راه کارهای زیر را انجام دهید:
اضطراب نقش مؤثری در تشدید قوای جنسی دارد و در تولید نیاز جنسی کاذب سهم به سزایی دارد. ارضای جنسی تا حدودی برای کاهش اضطراب مفید است، ولی اگر ارضای جنسی از طریق حرام (مانند استمنا) صورت گیرد، با این که به صورت موقت از اضطراب می‌کاهد، ولی پس از مدت کوتاهی به خاطر تشدید احساس گناه سطح اضطراب را دوچندان می‌کند. با این وصف اضطراب هم علت و هم معلول استمنا محسوب می‌گردد.

۱ـ همان طور که اضطراب در گرایش به خودارضایی مؤثر است، کاهش اضطراب از طریق ورزش سنگین منظم، تنفس عمیق ۲۵ تا ۳۰ بار در روز، تن‌آرامی (ریلکسیشن) و داروهای گیاهی و شیمیایی سهم بسزایی در کاهش میل به خودارضایی دارد.

۲ـ به هیچ وجه خود را ناپاک ندانید، به هر دلیلی دچار یک رفتار ناپسند گشته‌اید. هیچ‌گاه خودتان مساوی با رفتار ناشایست خود ندانید. در پیشگاه خداوند عزیز و دوست داشتنی هستید و برای جبران گناهان ریز و درشت راه روی همه بندگان باز است.

۳ـ احساس گناه افراطی به هیچ وجه مطلوب خدا و دین نیست، بلکه احساس گناه فزاینده در راستای وساوس شیطانی است. احساس گناه یکی از بزرگ‌ترین منابع اضطراب‌زاست به نیکی می‌توان دریافت که همین احساس گناه بیش از حد زمینه‌ای برای خودراضایی بیش تر فراهم می‌آورد، پس با بالا بردن سطح عزت نفس و اعتماد به نفس و امید به لطف و بخشش بیکران الهی به تعدیل احساس گناه بپردازید. احساس گناه تا حدی خوب و مفید که فرد را به سمت جبران خطایا از طریق انجام اعمال نیک و خداپسندانه رهنمون سازد، نه آن که ناخواسته موجب اضطراب بیش تر شده و به گناه بیش تر سوق دهد.

۴ـ در اسرع وقت برای کاهش اضطراب و افکار وسواس‌گونه به یک روانپزشک مراجعه نمایید. در برخی موارد یک دارو درمانی سبک بسیار مؤثر است.

۵ـ مانند یک محقق دست به تحقیق در زمینه افکار، احساسات و رفتارهای انگیزاننده میل به خودارضایی در خود بزنید. در طی مدت یک ماه مراحل آغاز تا پایان یک وهله خودارضایی را در برگه‌ای یاد داشت نمایید. این کار را برای وهله‌های دیگری که اتفاق می‌افتد، تکرار کنید. زمان و مکان و شرایط جسمی و روحی در قبل و بعد از خودارضایی را ثبت نمایید، به تعبیری روشن‌تر در طی یک ماه ببینید یک وهله خودارضایی با چه فکری آغاز می‌گردد، سپس این فکر مزاحم چه احساس در شما برمی‌انگیزد و این احساس چگونه به رفتار خودارضایی در شما می‌انجامد، همچنین معمولاً در چه زمانی‌هایی و در چه مکان‌هایی و در چه شرایط جسمی ـ روحی میل به خودارضایی در شما تشدید می‌گردد. پس از پایش و رصد روانی یک ماهه به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. از نتایج این تحقیق می‌توانید راهکارهای کارآمد ترک یا لااقل تعدیل خودارضایی را استخراج نمایید، مثلاً وقتی که اعصابتان خرد است، وقتی که دوستان متأهل خود را می‌بینید، وقتی که با مادرتان جر و بحث می‌کنید، وقتی که اضطراب امتحان دارید، یا وقتی که به پسر خاصی می‌اندیشید. عیناً همین قضیه در زمینه مکان‌های تحریک‌زا تکرار می‌گردد .وقتی در اتاق خواب هستم، وقتی تنها در خانه هستم، وقتی دستشویی می‌روم و... از سوی دیگر نگاهی موشکافانه به پرونده گذشته خودارضایی خویش بیفکنید، ببینید در چه شرایطی توانسته‌اید بر خودارضایی فایق آیید و با چه تکنیک‌های فاصله بین وهله‌های خودارضایی را افزایش داده‌اید، چه زمانی برای ترک کوتاه مدت یا دراز مدت خودارضایی موفق بوده‌اید. در این مرحله از تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. این پایش روانی دست شما را برای اتخاذ یک راهکار مناسب باز می‌کند.

۶ـ منصف باشید و همان طور که به تنبیه ذهنی ـ عملی خودارضایی خویش می‌پردازید، به تشویق ذهنی ـ عملی موفقیت‌هایی هرچند اندک خود در ترک خودارضایی بپردازید. اگر حتى یک روز هم در ترک موفق بودید، با کمال سخاوت به تشویق خود بپردازید. خودتشویقی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزت‌نفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خودتشویقی می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد.

۷ـ با پرهیز از هر گونه خودسرزنشی وخود ملامتگری به یادداشت نکات مثبت خود بپردازید، شما هزاران نکته مثبت دارید که نباید با بزرگنمایی نکات منفی‌تان به بوته فراموشی سپرده شود.

۸ـ به خدا سوء ظن نداشته باشید. به جای ترس بیمارگونه از خدا،‌با انجام اعمال پسندیده،‌ سعی در تقرب بیش تر به او نمایید. خداوند همه گناهان را می‌بخشد و بزرگ ترین گناهان شما از این امر مستثنا نیست. به نظر می‌رسد تأخیر در ازدواج شما هرچند با خودارضایی بی‌ربط نیست، ولی تا حدودی از عوامل و شرایط اجتماعی نشأت می‌گیرد، چه بسیار دخترانی که خودارضایی نمی‌کنند، ولی به هر دلیلی از نعمت تشکیل زندگی محروم مانده‌اند.

۹ـ برای ۲۴ ساعت خود برنامه‌ریزی سبک و سهل الوصول انجام دهید. با اشتغال ذهنی به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکری به تفکرات تحریک‌زا پرهیز نمایید.

۱۰ـ سعی نمایید از تکنیک‌های انزجاردرمانی و شرطی‌زدایی استفاده کنید. لذت کاذب خودارضایی را با یک امر منزجر کننده ذهنی مانند تصور صحنه تهوع‌آور یا خوردن داروی تلخ پیوند بزنید و با آن تداعی نمایید یا آن که فرایند شرطی شده (اضطراب - خودارضایی) را به (اضطراب - ورزش یا تفریح سالم، تنفس عمیق، رفتن به سر یخچال و آب خوردن و...) تبدیل نمایید.

۱۱ـ از هرگونه تمرکز بر موضوع ازدواج به درآیید . به جای بغرنج‌سازی آن به ساده‌سازی و خنثى‌سازی آن بپردازید. تفکر افراطی بر موضوع ارضای مشروع به گرایش شما به ارضای نامشروع می‌انجامد.

۱۲ـ به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید. بدانید صدها هزار توانسته‌اند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نیستید.
موفق باشید.

ممنون

با سلم خدمت شما و باز دید کنندگان سایت شما.
من یک پسر ۱۶ ساله هستم که از ۱۵ سالگی که یعنی به مدت ۱ سال است که استمناء می کردم اما چند روز پیش یکی از دوستانم یه پیام در یک گروه در وایبر نوشت.
در مورد عوارض استمناء.
۴۰ عوارض! باور تان می شود...۴۰ عوارض!
از آن موقع من و تمامی گروه به هم ریخته انیم و تصمیم گرفتم تا از این کار حرام دور شوم.
اما امشب بعد غذا کمی به هوا هوس افتادم و می خواستم به سایت های بد نام بروم که دیدم اینتر نت قطع شد و بعد با خودم گفتم: حتمی خدا هم خواسته که این بار واقعا ترک کنم.
این بود که گفتم باشه پس بزار ببینم چطوری این حس رو از خودم دور کنم که یدفه دیدم اینترنت وصل شد! باور تون می شه! شاید فکر کنید که دارم دروغ می گم اما به خدا عین واقعیته.
همین شد که اومدم و سایت های مختلفی رو در این زمینه پیدا کردم و سایت شما رو پیدا کردم.
واقعا ازتون ممنونم که نجاتم دادید اما چند راه را هم برایتان می گذارم مانند دوش آب سرد گرفتن که هم بهتر است بعد از دوش آب گرم گرفته شود و هم می توانید برای از بین برد حس شهوت خود استفاده کنید.
بهتر است که مو های اطراف دستگاه تناسلی را هر ماه و یا هر ۴۰ روز یک بار بزنید.
یک کار دیگر هم که می توانید انجام دهید دلیت کردن فیلتر شکن و فیلم ها یسکسی است.
اینم هم ۴۱ عوارض استمناء

عوارض بيمارى استمناء (خود ارضايى)
۱. ضعف بينايى
۲. ضعف شنوايى
۳. ضعف حافظه
۴. جوش زدن صورت
۵. كمر درد
۶. گودى كمر
۷. سرگيجه
۸. روانى شدن
۹. ضعف مراكز عصبى
۱۰. عقيم شدن
۱۱. خم شدن قامت
۱۲. ريزش مو
۱۳. آب شدن بدن
۱۴. ﻻغرى
۱۵. كم خونى
۱۶. آسيب رسيدن به نخاع
۱۷. تنفر از خود
۱۸. از بين رفتن استعداد ها
۱۹. پايين آمدن ضريب هوشى
۲۰. فراموشى
۲۱. حواس پرتى
۲۲. استرس و اضطراب
۲۳. ترسو و بى غيرت شدن
۲۴. خستگى و كوفتگى
۲۵. نوسان خلق یا تغییرات سریع
۲۶. حساسیت بیش از حد و زودرنجى
۲۷. نازك شدن موها
۲۸. ناتوانى جنسى زودرس در جوانى
۲۹. بى ‏خوابى یا بدخوابى و مشكلات مشابه
۳۰.تارشدن دید چشم‏ها
۳۱. وز وز گوش
۳۲. انزال زودرس و غیرارادى یا خروج منى به صورت قطره قطره
۳۳. درد كشاله ران و ناحیه تناسلى
۳۴. دردهاى قولنجى در ناحیه لگن و استخوان دنبالچه
۳۵. ناسازگارى خانوادگى
۳۶‏. بى میل شدن به همسر و ازدواج
۳۷.ناتوانى در ارتباط با جنس مخالف و همسر
۳۸. احساس طرد شدن
۳۹. از بین رفتن عزّت، پاكى، شرافت و جایگاه اجتماعى
۴۰. دیر ازدواج كردن و لذت نبردن از زندگى
۴۱. احساس نااميدى و يأس در زندگی

پزشكان حساب كردنند انرژی ای كه فرد در يك بار استمناء مصرف مي كند ۳۰ برابر انرژی ای است كه در يك بار ارتباط با همسر مصرف می كند، برای درک بهتر می توان این مثال را مطرح کرد که اگر يك نفر ۳ بار در هفته استمناء کند، درست مانند اين است كه ۹۰ بار ارتباط داشته! یا به بیان دیگر اگر كسی يك بار استمناء كند معادل اين است كه نیم ساعت به طور مداوم از بينی اش خون بيايد
برای ساخته شدن هرقطره منی ۴۰قطره خون استفاده میشود
لطفا این پیام را پخش کنید تا ادمای زیادی متوجه پیامدهای وحشتناک این کار بشوند

موفق باشید و برای من هم دعا کنید که در این راه موفق بشوم...

من با شما موافق ترهستم وممنونم خیلی عالی بود

توی این دنیای ناسالم مگه جای سالمی هم وجوووود داره

اگر ترک کنیم کمر درد خوب میشود

... پاكدامني پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي نياز گرداند ...
سوره نور ، آيه ۳۳

....مطالبی که گذاشته بودید خیلی موثر هستند .اگر تجربه ی من برای ترک خود ارضایی به درد میخوره لطفا در سایتتون نمایش دهید
شاید باورتون نشه من از ۱۲ سالگی در راهنمایی....... اسلام شهر درس میخوندم .واقعا پسر های کلاس به دلیل خانواده و برادر های بی ادبیشون اونقدر چیز یاد گرفته بودن که هر وقت میدیدمشون شرمم میشد نگاشون کنم از ۳۲ تا کلاسمون فقط ۴یا۵ نفر درس میخوندن .من از قبلش هیچی از این کار ها نمیدونستم تا اینکه سال بعدش معتاد به خود ارضایی شدم .الان ۳ سال از اون اولین مصیبتم گذشته و واقعا اونقدر بد بخت شدم که حد نداره
فقط بشمارید:موهام خشک و کدر شدن-رنگم همیشه پریده ست و مدام سرم گیج میره-در عرض این سه سال قدم بلند شده ولی فقط وز نم پنج کیلو بیشتر شده ۴۵ بودم الان شدم ۵۰-دست هام همیشه سردن-چشمام بعضی موقع ها تار میبینن -گوشام واقعا سنگین شده-بدنم بیشتر اوقات الکی درد میگرن-یه جمله از کتابمو نمیتونم یاد بگیرم...
الان اول دبیرستان هستم و امروز که اول مهر بود بچه های هم سن وسالم رو دیدم که چه قدر سرحالندو شاد ولی من عین این سیگاری و معتاد ها رفتار میکنم .معلم تاریخ سوم راهنمایی ام همیشه بهمون میگفت(به یه کراکی و تریاکی فقط معتاد نمیگن به هر چیزی که به اون عادت کرده باشید و زندگیتون رو خراب کردین اعتیاد میگن حالا مواد باشه یا کامپیوتر و.....)
مراتب رو کم کردم و اگر خدا بخواهد میخوام ترکش کنم تا رشته تجربی برم....

سلام
من ی دختر ۱۳،۱۴ساله م
سنین چهارم وپنجم دبستان رو با یکی از دوستان ب همجنس بازی گذرونیدیم.
از اول دبستان چادرم ترک نمشد.تو ی خانواده با محبت وخوب ومذهبی بزرگ شدم.اما یهکی دوسالی هس ک رابطه عاطفی به کلی از بین رفته بینمون.نادروپدرم ب هم شک دارن.پدرم جانبازه و تو خونه بیکار. و کم بینا
مادرم مجبورن کارای خونه وخرید و ....رو انجام بدن اما کاربیرون نمیکنن.کمک برادرمممیکنن درمغازشون
خواهرام وبرادرم بزرگن. ومن اکثرا خونه تنهام.دوسالی هس ک خیییلی تنهاترم
و فقط پدرم خونس ک اون بنده خداهم حال من رو ندارن
ی سالی هس ک از طریق شبکه اجتماعی ینگریها با پسری اشنا شدم.اتفاقا پسری خیلی خوب ومذهبی هم هستن.و قصشون هم ازدواج هس.
هیچ یک درشرایط ازدواج نیستیم.اما درتحریک هستبیم شدید
هم ایشون از بی توجهیای خانواده رنج میبرن هم من.
ما برای ارضا جنسی دوران مجردی با هم ارتباط برقرار نکردیم.بلکه فقط بخاطر رابطه عاطفی وجبران کمبودها

من ی دخترم.با همه عواطف ونیاز ب توجهات.ی دخترچادریم ک همه سختیاشو تحمل میکنم.ن جلب توجه میکنم ون میخندم تو خیابون.حجابم رو هم سختتت رعایت میکنم.عاشق ایمه و شهدا و خدام. عاشق دین ومذهبمم.
وهمجوره پاش هستم

خانوادمم خیلی اطمینان دارم بهم.
خودم امر ب معروف مبکنم ب دوستا وهمسنام مشاوره میدم و همچییی.ب لطف خدا خیلی خدا بهم لطف دارن ک انقد مورد اعتماد خیلیا هستم
اونایی ک از رابطم خبردارن همیشه مبگن ک تو نسبت ب همسنات خیلی میفهمی فقط عیبت رابطتته
درکنار اینها شهدا و خداهم خیلی بهم ارادتت دارن ک من لیاقت این هنه ارادت رو ندارم. (ازطریق های مختلف و خواب و... متوجه ارادتشن شدم)
ک بعداز این رابطه ارادت هاشون کم وکمتر و تموم شد:'(
من ی دخترم و دوس دارم توجه جنس مخالف بهم رو(ببخشید خیلی رکم)
تو جامعه ک بخاطر چادری بودنم الحمدللههههه مورد توجه مردان هوسباز قرار نمیگیرم.تو خانواده و اقوام هم همینطور .اما پدرم وبرادرم هم .... مشکلی درمارن ک مورد توجهشون قرار نمیگیرم. و درکل ، کل خانواده.حتی خواهرا ومادرم
من فرزند آخر خانواده هستم

شهوت یه ماهی هس ک خیلیییی زیاددد روم غلبه میکنه
خواهرم ک همیشه باهم بودیم.همچیمونو بهم میگفتیم،حالا ک ازدواج کرده ، و با همسرش ک نگاهای عاشقانه.لبخندای عاشقانه میزنن، به غیراز اینکه هنوز باورندارم و غیرتی میشم، من هم تحریک میشم وفقط گریم میگیره و با این آقا درددل میکنم.اتفاقا ایشون هم خیلی خوب درک میکنن چون دقیقا سال پیش همین موقعها برادر ایشون هم با همین شرایط ازدواج کردن و ایشون هم خیلی تحریک وشهوتی میشدن ک بالاخره با کمک هم آروم شدن ایشون هم
من واقعا ایشون رو ب عنوان همسرخودم میدونم.

نمیدونم
کجای کارم اشتباهه؟؟؟
ینی واقعا باهاش تموم کنم؟؟؟همیشه عقلم میگف تموم کن.دلم میگف ن.حالا دلمم قانع شده.هنوز دوسش دارم.اما دلمم قانع شده.نمیدونم
راهنماییم کنید.ببخشید سرتونو دراوردم

میدونم میخواید بگید تموم کن وبندگی خدارو کن .نمیدونم:'(
خجالت مبکشم از خالقم

تصویر شهر سوال

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر محترم
شما را که در دوره نوجوانی قرار دارید درک می کنم ...
اما توجه شما را به این روایت نورانی جلب می کنم که می فرماید: " ای فرزند آدم قیمت تو کمتر از بهشت نیست، پس خود را به کمتر از بهشت نفروش!" پس به یادداشته باشید که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه!
از آنجا که بحمدالله فردی مذهبی و از خانواده ای مذهبی هستید، لازم است بیشتر قدر خود را بدانید و از رفتارهایی که می تواند به این جایگاه آسیب بزند خودداری کنید.
خصوصیت روابط بین پسر و دختر این است که پیشرونده هستند و به سطح خاص و معینی متوقف نمی شود و ممکن است پس از گذشت زمان، اتفاقاتی بیفتد که باورش نیز مشکل باشد.
همچنین ادامه این ارتباط می تواند سبب وابستگی شما به یکدیگر شود و این امر می تواند مانع بزرگی برای پیشرفت علمی و تحصیلی و نیز آرامش روانی شما گردد. ضمن اینکه شما به اندازه کافی یکدیگر را نمی شناسید پس مبتنی بر احساسات تصمیم نگیرید.
حتی اگر شما همتا و مناسب هم باشید اما از طرفی همانطور که گفتید شرایط ازدواج را ندارید و از طرف دیگر ممکن است با فراهم شدن شرایط، خانواده ها با این ازدواج موافق نباشند و ازدواج شما عملی نشود. بنابراین منطقی است از ادامه چنین ارتباطی که در واقع آبی شور است که نه تنها تشنگی شما را برطرف نمی کند که بر آن می افزاید، خودداری کنید.
سعی کنید ذهن و تمرکز خود را از موضوعات جنسی به سایر فعالیتهای علمی، ورزشی، هنری و...معطوف کنید. و از موقعیتها، صحنه ها و شنیدنیهایی که به موضوعات جنسی دامن می زند پرهیز نمایید. رابطه خود را بوسیله نماز اول وقت و...با خدای متعال تقویت کنید و در این مسیر توکل داشته باشید.

تصویر فاطمه19

سلام
ببخشيد ميشه خودارضاييو تعريف كنين؟
...
ممنون ميشم جواب بدين

تصویر شهر سوال

با سلام
خود ارضایی که از آن در متون دینی به استمنا تعبیر می آورند، عبارت است از:
این که انسان با خودش کاری کند که از او منی خارج شود (جنب شود) این کار ممکن است با لمس کردن بدن خود، نگاه کردن به منظره های شهوت آلود (عکس، فیلم و ...)، یا مطالعه ی کتاب ها و مطالب شهوت انگیز (داستان، رمان و ...)، یا گوش دادن به مطالب شهوت انگیز (نوار، تلفن و ...) و یا فکر و خیال در امور شهوانی به قصد بیرون آمدن منی، صورت گیرد که در هر صورت حرام است و از گناهان کبیره محسوب می شود.

سلام
آیا باید پسر را قبل از ازدواج امتحان کرد؟
من تاکنون با هیچ پسری رابطه نداشتم و نمیتونم با این موضوع کنار بیام که همسر آینده ام تو دروان مجردیش با کسی رابطه جنسی داشته، راه حل این مشکل چیه؟

تصویر شهر سوال

با تقدیم سلام و عرض تحیت

تقید به عفت و پاکدامنی تاج افتخاری است برای شما که از این بابت به شما تبریک می گوئیم.
لازمه موفقیت و رضایت از زندگی مشترک این است که همسری انتخاب کنیم که همتای ما باشد و این امر مستلزم آن است که درست انتخاب کنیم. پس رمز موفیت یک ازدواج در گرو انتخاب درست است!
اما آیا انتخاب درست از طریق امتحان کردن فرد است؟
اینکه فرد خواستگار را امتحان کنیم راه منطقی ای به نظر نمی رسد چرا که او بارها در گذشته امتحان پس داده و ما می توانیم با فهم گذشته فرد به پاسخ ابهامات خود ب رسیم، شمن اینکه امتحان کردن فرد ممکن است سبب ایجاد و تداوم بی اعتمادی و بدبینی برای طرفین شود.
بنابراین روش منطقی برای شناخت فرد مقابل این است که وی را از روشهای زیر بشناسیم؛
_ گفتگوی مستقیم با فرد خواستگار در طی جلسه یا جلسات خواستگاری حول موضوعاتی نظیر توقعات، علاقمندیها، حساسیتها، اولویتها، دوستان و...
_ لحاظ سبک زندگی فرد با توجه به نوع پوشش، تعامل با خانواده، شغل، تقیدات مذهبی و...
_ تحقیق و بررسی سابقه و گذشته فرد و خانواده وی از طریق همکاران، همسایه ها، بستگان و...
_ مشاوره حضوری پیش از ازدواج با مراجعه به یک روانشناس یا مشاوره خانواده به منظور بعمل آوردن آزمون شخصیت از پسر و دختر

درود بر شما
بنده تمام نظرات این صفحه و صفحه ها رو خونده ام چیزی که واضهه اینه که همگی از غریزه جنسی رنج میبرند.
به نظر شما بهتر نیست غریزه جنسی رو به طور کامل حذف کنیم؟؟
ببینید این غریزه منشا بسیاری از افعال منفیه، برای مثال از ابتدای خلقت تاریخ بشر حداقل نیمی از جنگ ها، جنایات و غیره به خاطر این غریزه بوده.
حتی اولین جنایت بشر هم ریشه در این غریزه داره......
در عصر حاضر هم خودتون میبینید که اصلی ترین ابزار شبکه منفی برای منحرف کردن بشر این غریزه است.
این غریزه منشا اکثر پلیدی هاست و تا اکنون به جز شر و لذتی کاذب و شیطانی چیزی برای انسان نداشته.
شهوت و غریزه جنسی نوع خاصی از جنونه و دیوانگیه، مثلن در نظرات بالا نوشته با این که مدتی هست گناه نکردم ولی هر کاری می کنم نمیتونم و دوباره سمتش میرم. این ینی مغز انسان به یک حالت دیوانگی رسیده که داره از طرف جایی که ما نمیدونیم کنترل میشه.
"در همین نظرات بالا به عبارت هایی مثل دارم دیوونه میشم توجه کنید" به طور غیر مستقیم همین مطلب رو میرسونه
حذف کردن و خشکاندن این غریزه هم کار ساده ایست هم نیست. انسان باید به درجه ایی از فهم برسه که این میل شیطانی و منفور ریشه در منفی داره. برای مثال بنده خودم شخصا هیچ میل جنسی به جنس مخالف، موافق، حیوان و غیره ندارم نه تنها هیچ میلی ندارم حس نفرت و دشمنی هم هست و همین حس نفرت باعث میشه تا از تسلط و کنترل این غریزه بیرون بیاین.
امیدوارم دوستانی که به مشکل خود ارضایی، جنس مخالف، موافق و غیره مبتلا هستند خودشون رو از اسارت شیطان رها کنند و تیرگی ها رو از خودشون دور کنن.
در مورد هدف این غریزه که تولید مثل هست به ما ارتباطی نداره چون فرمانروای عالم باید برای تولید مثل روش بهتری رو انتخاب می کرد. روشی که از طرف شیطان است راهی مناسب برای تولید مثل نیست.

تصویر soalcity

سلام
مشکل افراط با تفریط حل نمی شود. و نکته مهم این جاست که خدای متعال با قرار دادن این کشش درون انسان، علاوه بر آنکه ادامه یافتن نسل بشر را محقق کرده است، انسان را در بوته آزمایش قرار داده تا مشخص شود که آیا می تواند به لوازم ایمان پایبند بماند و عقل را در وجودش حاکم بسازد! یا آنکه ایمانش ادعایی بیش نبوده و با کوچکترین کششی عقل و ایمان را بر باد می دهد.
یکی از دلایل اینکه شما در اکثر کامنت ها احساس رنج را دیده اید، این است که کسانی که در این زمینه رنجی احساس می کرده اند، به چنین صفحاتی مراجعه می کنند و در آن کامنت می گذارند.
و البته این مساله نیز واضح است که در جامعه امروزی، به علت خروج از وضعیت تعادل، این مساله برای بشر بسیار پررنگ شده و دائما ایجاد معضل می کند. از سویی ازدواج ها از زمان مناسب به تاخیر می افتد و از سویی مدام بر عطش انسان در این زمینه، با نوشیدن آب شور (فیلم ها، جلوه گری های خیابانی، داستان های مستهجن و ....) افزوده می شود.

من همون دختر ۱۳ساله هستم
وقتی دلم رابطه جنسی میخواد ..... چیکار باید بکنم؟ خسته شدم از کنتراش
دلم رابطه جنسی میخواد اما حتی خودارضایی هم حرامه

من دلم میخواددددددددددددددددددددددددددد
حالا ک نمیتونم ازدواج کنم پس باید خودمو تخلیه کنم.... یا ن؟؟؟

مدام اینطورم ک تا ب ارامش جنسی نرسم نمیتونم تمرکز کنم و کارا ودرسامو انجام بدم
ارامش جنسیمم صحبت کردن و محبت های متقابل بین ما(من وهمسر ایندم) هست.
خسته شدم
اینا برا دخترا لذت بخش هس ک بی حجاب باشن جلو شوهرشون (شریعتر ازدواج کنن)
براش اواز بخونن
اون اقا از صداشون.از هیکلشون.از اخلاقشون و و و ... تعریف کنه
اینا لذت بخش هس برا هردختری
اما برا شده لذت بخش ترین قسمت زندگیم
شده تمام افکارم
ارامش جنسیم فقط فکرمو پر کرده

خسته م
از بی ملاحظی های بزرگترام
یکی از خانمان نزدیک داش برا خواهرم ک ازدواج میکرد نحوه ناز کردن موقع ... و .... در این رابطه رک توضیح میداد
شما بودی چ حالی میشدییی؟؟؟
هم دوس داری بشنوی و ازش لذت ببری هم ک اعصابت بهم میریزه و فکرت از هم میپاشه
من ک داغون بودم شدددییید اون روزا
اصولا منو خواهرم با هم شروع میگردیم تو خونه یهویی مداحی ای رو ب خوندن
حالا همش خواهرم جلو شوهرش میخونه و شوهرش لذت میبره ...... منم میخوااااامپممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
خداروشکر همه اینا رو از راه حرام نمیخوام
ب اقامونم گفتم ک از راه حلال وارد شو.ولی چون خیلی تنهام پیشتهاد تموم نکردنشو رد نکردم
من خیلی بدبختم ک محبت ک حق هر فرزندیه رو دارم التماس میکنم
نمیدونم
ادمی هم هستم ک دوروبرم پر ادمه
اما ب هیچ کدوم از دوستام اعتماد کامل ندارم و فقط این بنده خداس

ی روز دیگه یکی از دخترای فامیل ک تازه ازدواج کرده با خواهرم تازه عروسم ومن و خواهر دیگم ک مجرده نشسته بودیم
دختر فامیلمون گف :میبینی چقد لذت بخشه ادم بفل ی مرد میخوابه؟؟؟؟

فقط مونده بود گریه کنم

دارم میمیرم از دست همهههه

خسته م
یاعلی

تصویر شهر سوال

با سلام و تحیت خدمت شما خواهر محترم

بخاطر شرایطی که با آن مواجهید متاسفیم ...

هرچند موضوع مذکور دشواری خود را دارد اما لازم است خود را ناتوان تلقی نکیند و از خود اراده بیشتری به خرج دهید. از مجموع صحبتهای شما اینگونه برداشت می شود که چیزی که باعث می شود بیشتر اذیت شوید، تخیل و رویا پردازی نسبت به ازدواج و امور جنسی است. ممکن است که این افکار و تخیلات ناخواسته به ذهن شما خطور کند اما شما قدرت مدیریت و توقف این افکار را دارا هستید. پس در صورت مواجه شدن با این افکار از تکنیک "توجه گردانی" استفاده کنید و ذهن خود را به سایر موضوعات منصرف کنید. مثلا به اشیاء پیرامون خود به دیده دقت نگاه کنید و ابعاد و ویژگیهای انها را مورد بررسی قرار دهید.

البته روش فوق تنها برای انصراف ذهن شما است، راه اساسی این است که با برنامه ریزی، سلسله فعالیتهایی ورزشی، هنری و...را دنبال کنید، حضور بیشتری در جمع دوستان شایسته داشته باشید و در ادامه با گفتگوی با بزرگترها تلاش کنید تا زمینه ازدواجتان هرچه زودتر فراهم شود.

در پایان از خدای متعال خیر دنیا و آخرت را برایتان مسئلت می کنم و روایات نورانی زیر را به شما اهداء می نمایم

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوی و یولد الغفلة: بر شما باد خودداری از نگاههای بی جا، چرا که هوس و غفلت را به دنبال خواهد داشت

علی علیه السلام نیز می فرمایندد:

من اطلق طرفه کثر اسفه : کسی که چشمش را رها کند اندوه وی زیاد می شود

کم من شهوة ساعة اورثت حزنا طویلا : چه بسیار شهوتهایی که اندهی طولانی را به دنبال دارند

سلام خواهرخوبم من زنی سی و سه ساله هستم ومثل شما دوران نوجوانی راطی کرده ام والان حدودنه سال است ازدواج کرده ام من هم در دوران مجردی حرفهایی ازاین دست که باعث تحریک شما می شود رامی شنیدم واحساست رادرک می کنم ولی باورکن به قول یکی ازدوستانم دست شیطان بعد ازازدواج برای انسان رو می شود چراکه انسان تاوقتی چیزی رانداردهمه چیز را به صورت رویایی تصور می کند درصورتی که واقعیت چیز دیگری است چه بسا لحظاتی که یک زن متا هل دوست دارد تنها باشد مثل دورانی که الان توداری توصیه می کنم کتابهای زندگی بزرگان وشهدا رو بخوان حتماحتما روح پاکت را باگناه ارتباط بانامحرم الوده نکن

دخترم شما نباید بنشینی واین حرفها رو گوش بدهی اول اینکه شان وشخصیت شما بالاتر از این هست این گونه صحبتهارو بشنوی یعنی یک حجاب درونی .دوم با توجه به مورد قبل آنوقت دارای یک شخصیتی می شوی که دیگران به خود اجازه نمی دهند جلوی شما از روابط خصوصی خود حرفی بزنند.با همین سن کم می توانی بابرخورد تند آنهارا خجالت زده کرده و عرق شرم را در تمام وجودشان جاری کنی

بخدا ما که ۱۳سالم بود اصلا تو این حرفا نبودیم دنیا فقظ بچه های قدیم نه امروزی ها

با سلا و درود و برکات زیاد ... اگه کسی شهوت خود شو نگه داره در زمان معینی براش مضره و باعث اختلالات روانی میشه به نظر من ماهی یک بار استمنا گناهی نداره ... البته من نظر خودمو گفتم اگه گناهه راهنماییم کنید تا به صورت همیشگی با کمک خدا و شما ترک کنم .. من خیلی کوتاه گفتم نظرمو و میدونم شما نیت منو متوجه شدید چون به علم کتاب اگاهی دارید ممنونم از شما

تصویر پاسخگو

دوست گرامی
از تواضع شما تشکر می کنم .
درباره بحث کنترل غریزه شهوت باید عرض کنم اون چیزی که باعث مشکلات روانی و روحی میشه ارضای این غریزه از راه های غیر صحیح و غیر شرعی هست که علاوه بر وابستگی ، باعث عذاب وجدان و خودسرزنشی فر خواهد شد . ( نمونه این گونه مشکلات در افراد مبتلا به خودارضایی بسیار زیاد است )
نکته دیگر این که خداوند سیستمی را در بدن قرار داده که ترشحات زیادی قوای شهوانی در خواب از انسان دفع می شود . ( احتلام در خواب )
و نکته آخر این که طبق فتوای همه مراجع تقلید و علمای دین ، خودارضایی عملی حرام است و فرقی بین کم و زیاد آن هم نیست .

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دوست عزیز

ممنون از راهنمایی داشتم دیووانه میشدم باید دیگه نمازم رو کامل بخونم قبلا دست و پا شیکسته میخوندم

سلام خسته نباشید بنده یکبار پیام گذاشتم اما درج نشد خدا میداند چرا ؟اما دوباره میذارم که همه بخونن
من جوانی ۲۱ساله هستم و ۵ سال مبتلا ب کار کثیف خودارضایی بودم که خدا رو شکر ترک کردم

بنده پیامهای دوستان رو خوندم اما واقعا شاخ دراوردم که چرا اینقدر مساله رو میپیچونین؟
بنده با این ۲۱سالگی هیچ گونه میلی به جنس مخالفم ندارم و هنوز هم نمیفهمم که یک دختر از چی پسر یا برعکس خوششان میایند؟؟؟؟؟

بخدا قسم بخدا قسم بخدا قسم من وقتی ۱۱ساله بودم اصلا تو این بحثها نبودم چه برسه که دیگه میل هم داشته باشم!!!!!

بهرحال دخترها و پسرها میل به همدیگر دارند اما بسیار ناچیز است بطوری که احساس هم نمیشود
نمونه اش هم افرادی که در سن ۳۰سالگی ازدواج میکنند
شاید برایتان تعجب اور باشهد بنه اصلا از ارتباط جنسی چیزی نمیدونم
متاسفانه در این سایت ذکر نمیشود اما به جوانان بگویید که نشریات و مجلاتی هستند که به جوانها القا میکنند که با ورود به سن مثلا ۱۱سالگی ه بعد قوه ی شهوانی انها شدت میگیرد
بله شاید مسخره باشه اما این یه پروژه است که نامش القای بلوغ زود رس هست بنا به نظر بنده
بهرحال نماز اول وقت و زیارت عاشورا رو ترک نکنید
اینقدر هم دوستان به خودشان تلقین نکنند که میل شدید دارند
اگر اعصابشان ارام باشد خواهند دید که میلی ندارند چرا؟چون شهوت ریشه در اعصاب ادمی داره
بهترین کار بعد از پناه به درگاه خداوند کنترل نگاهتون هست
نگاه
نگاه
نگاه
شما جوانها که من هم شامل میشم منبعی از استعدادهای فراوان هستیم که باید این استعدادها رو کشف کنیم و بیخود عمر گرانمایه ی
خودمون رو صرف مسائلی که اصلا بدردمان نمیخوره نکنیم
یکی از سوالهایی که در قیامت از ما میشود این است که جوونی خودتون رو چطور گذراندید؟؟؟بگیم چی صرف مسائلی کردیم که به سن ما اصلا ربطی نداشت؟؟؟
بهرحال چیزی بنام میل به جنس مخالف در شما انقدر کم است که خودتان باور نمیکنید و سعی کنید بیشتر به کشف استعدادهای خود و استفاده ی مفید از نیروی جوانی باشید
بنده هنوز گرایش به جنس مخالف رو با این سن و سال درک نمیکنم چرا؟چون هنوز برایم زوده
عرض کردم به ماها تلقین شده که گرایش داریم در صورتی که این گرایش در اینده خودش رو نشون میده
موفق و پیروز و سربلند باشید هیچ وقت هم از رحمت خدا نا امید نشوید

یکی از راه حل ها دوست دختر اسلاميست. یعنی با اطلاع خانواده شما دختر مورد نظر خود را صیغه میکنی.بعد ۴ .۵ سال دیگر ازدواج

به نام خداوند یکتا
قبل از شروع صحبتم خواهش دارم پیامم درج شود
انچه که از پیامهای دوستان برداشت میشود یعنی من برداشت میکنم
افرادی که اسیر شهوت هستند ۲دسته اند
دسته ی اول که نیاز به همسر دارند
دسته ی دوم که خودارضایی یا یک عادت غلط جنسی دارند
بنابراین به تمامی پیامها نظمی دادم
اما چون خودم همانطور که عرض کردم به جنس مخالفم میلی ندارم و اصلا بحث من ترک خود ارضایی هستش و بیشتر تو این زمینه مطالعه دارم
باید این رو عرض کنم که برخی از دوستان این مساله رو قاطی کردند و معتقدند که فردی که خودارضایی دارد مشکلش با ازدواج حل میشود
جایی خوندم که نوشته بود افراد متاهل و معتاد به خودارضایی هنوز هم با وجود همسر دست به خودارضایی میزنند و تنها راه حلش ازدواج نیست
البته خدا میداند
برای خیلیها هم ازدواج جواب میده
ولی نظر من این هست که بحث ازدواج از خودارضایی جداست
بهرحال عادت خود ارضایی یه عادت مخرب است که باید ترک بشه چه با ازداوج چه بی ازدواج
دوستان ترک خودارضایی مثل ترک مواد مخدر هست زمانی که بهش نیاز داری باید مثل یک معتاد درد بکشی تا پاک بشی
باید اذیت بشی
البته اخرش که میل رفت خودت شیرینی مقاومتت رو احساس میکنی
من شخصا میگفتم خوشبحاله معتادها که راحت ترک میکنند !
معتادها هم میگن خوشبحال شما که فقط خودارضایی دارین طرف مواد نرفتین!
میخوام اینو بگم که درد هرکس برای خودش درد هست مشکل هست
امیدوارم نظمی رو که برای پیامها در نظر گرفتم کمک شایانی رو به مدیر محترم بکنه که بتواند بهتر مشکلها رو بررسی کنه

به نام خدا
با تشکر فراوان از اینکه پیامهایم را درج میکنید
همه بخوانند
اخیرا تحقیقی کردم درباره ی غدد درون ریز بدن و اینکه تمامی رفتار ما تحت ترشحات همین غده هست
به این ترتیب یک فرد تا زمانی رفتارش نرمال هست که ترشحات این غدد نرمال و طبیعی باشه من جمله غدد جنسی
بنابراین زمانی که فیلمهای غیر اخلاقی و مناظر شهوت انگیز مشاهده میشود سبب ترشح زیاد غدد جنسی میشود
و فرد با طغیان غرایز روبرو میشود بنابراین اگر احساس میلی کردین طرف مناظر و فیلمهای غیر اخلاقی و شهوت انگیز نرین
موفق و پیروز باشید

سلام
من ۶ساله که خودارضایی میکنم نمیتونم بهش فکر نکنم. فکر میکنم در آینده نمیتونم با جنس مخالف همبستر بشم و ارتباط بر قرار کنم
حسی درونم اجازه نمیده سمت خودارضایی میام
یه مدتیه که در زمان خود ارضایی افکار ذهنیم با جنس موافق ارتباط بر قرار میکنه
خیلی واسم دردسر درست کرده در صورتی که در نوجوانی هیچ گونه هم جنس بازی نداشتم
میخواستم راه حل بهم یشنهاد کنید
با تشکر

تصویر پاسخگو

باعرض سلام و تشکر
خدمت شما عرض کنم این وضعیتی که شما در حال تجربه کردن هستید یک وضعیت اضطرابی و نگرانی شدید بوده که شناخت شما را دچار خطاهایی کرده است و زمانی که شما در حال فکر کردن نسبت به آینده هستید ناگهان پیام خطای ذهنی که تو در آینده زندگی زناشویی خوبی ندارید به شما القا شده و چون سریع، خزنده و پنهانی است و هیچ قضاوتی نسبت به سالم بودن یا بیمار بودن این فکر ندارید سریعا تأثیر می پذیرید و نگران می شوید و ممکن است در بیرون به دلیل این نگرانی دسبت به رفتارهایی هم بزنید مثلا خودارضایی یکی از رفتارهای اضطرابی شماست . پس قدری نسبت به افکاری که زمینه منفی شدن هیجان و رفتار شما را فراهم می کند آگاه شوید و سعی کنید آنقدر با اطمینان و اعتقاد بالا این افکار را نپذیرید زیرا فکر های ما همیشه مساوی با حقیقت و واقعیت های بیرونی نیست. لذا با تمرین سعی کنید فکر قبل از نگرانی را بدون چون و چرا نپذیرید و در مورد آن به استدلال منطقی و جمع آوری شواهد و قراین منطقی بپردازید و سعی کنید تا می توانید اعتقادتان را نسبت به این افکار ضعیف کنید هرچه به این افکارتان معتقد نباشید و بگویید ممکن است این افکار پیام غلط به مغزم بفرستد پس باید خیلی حواستان باشد . مثلا آیا تمام این افراد کره زمین که در حال حاضر زندگی زناشویی داشته اند تجربه شما را در خودارضایی نداشته اند ؟ آیا تمام آنها الان مشکل دارند ؟ آیا تمام آنها درمانی موفق در صورت داشتن مشکل نداشته اند؟ تا می توانید شواهد علیه این افکار که الان شما را به خاطر آینده ای که هیچ انسانی از آن خبر ندارد ، خراب می کند ، بیاورید و افکار تان را نقد کنید قطعا هیجان و رفتار شما با توجه به تغییرات جدید فکری بهتر و بهتر می شوند. تا کنون در سایت های مختلف عوامل خودارضایی و روش های ترک خودارضایی آمده است با تحقیقی جامع سعی کنید اکثر این نوشته ها را ببینید و به آن عمل کنید.
نکته دیگر اینکه معمولا افکاری ما بدون دخالت و اراده ما وارد ذهن می شود و نگرانی شدیدی برایمان به وجود می آورد وسواس فکری نامیده می شود و شما با بی اهمیت شدن به این افکار و بی توجهی انتخابی نسبت به این افکار و وسوسه ها تا حدی می توانید درگیر آنها نشوید و اضطراب و نگرانیتان تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. ناگفته نماند این مطالب بالا تا حدی می تواند راهنمای شما برای شناخت این وضعیت باشد اما برای بهتر شدن و سرعت در بهبودی قطعا ارزیابی و تشخیص روان شناس و درمان حضوری لازم است .
موفق باشید.

به نام خدا
سلام
با تشکر از احداث این سایت و مطالب آن سوالی جدیدا من را درگیر کرده و فکر به آن خیلی اوقات به ذهنم می آید ... طبیعتا خواهید دانست که این سوال دوباره سوالی در سبک جنسی است ولی خوب ۱۸ سال دارم و بالاخره فکر کنم اکثر سوالات این سن این سبکی باشد !
با اجازه تصمیم دارم که محاوره ای صحبت کنم ...
سوال خودم رو اینجوری مطرح میکنم ! ببینید در سال گذشته که کنکور داشتم و سال قبلش عمل خ.ا رو شروع کردم ... در سال کنکور خیلی خیلی خیلی خودم رو درگیر کرده بودم و هی تحقیق که ترک بشه نشه چجوری نرک بشه و یک عالمه موضوعات دیگه ! نهایتا خداروشکر اوضاعم در سال کنکور بخیر گذشت و بالاخره رتبه ی ۱۲۰۰ هم کسب کردم ! (البته خودنمایی نباشه ! :D) ولی خب این موضوع کماکان با من هست ... و اینکه خب تو دانشگاه هم اذیتم میکنه ! میدونید سوال من اینجا مطرح میشه که اولا من شاید خیلی اوقاتی که مبادرت ورزیدم به این عمل لجن شاید یکروز در میان بود و این مدام برام سوال بود که خیلی وضعم خرابه آیا واقعا همینطور هم هست ؟ احساس میکنم از شاید ۹۰% افراد وضعم فاجعه بارتر بوده ! بعضی وقتا هر روز و بعضی اوقات روزی دوسه دفعه مثلا در ۳۶۵ روز سال شاید متاسفانه نصف عددش ۱۸۰ دفعه ... نمیدونم واقعا شاید بهتون بگم گاهی اوقات فکر میکردم شاید دونفر از من بدتر باشن ! واقعا من وضعم خیلی داغونه ؟
دوم اینکه حالا یکی از جوابایی که به خودم دادم این بود که آدما بالاخره متفاوتن و میزان تمایلات جنسی متفاوته ! خلاصه اینکه مثلا شاید چون وارد شدم به خ.ا باید یه مقدار بیشتر مراقب باشم تا بازه های ترکم بیشتر باشه یعنی درواقع اینکه بعضیا راحت دو هفته ترک میکنن من ولی هفته ! شاید علتش تفاوت شدت تمایلات جنسی باشه درسته جوابم ؟ و هم اینکه اراده ام رو باید بیشتر کنم که شاید نکردم واقعا ! این از این درو اقع تو مورد اول میخواستم نظر شما اساتید رو درمورد صحبتام بگیرم ! در مورد دو ! تابستون بعد زا کنکور با دوستان بیرون میرفتیم و پس ازدیدن دوستام که مذهبی هم هستنا نه غیر مذهبی ولی مثلا هیچ فیلم سینمایی ای من نداشتم و دیدم که اونها دارن نه فیلم کثیف ولی خارجی خلاصه با چند تا فرض کنید صحنه که تو فیلمای خارجی هست و دیدم اونها همشون از من بازه ها ترکشون بیشتره و یه جوری این مسئله ی فیلم سنمایی دیدن رو بهش بی توجهن و عامل همهی تو تو تحریک ذهنیشون نیست باز دانشگاهم اومدم این چنین دوستانی پیدا کردم که خب الان مثلا خودمم فیلمهایی گرفتم از همون دوستام و اونهایی که از اینو اون گرفتمو خیلی مورد داشت رو پاک کردم اونهایی که چند صحنه یا بعضا صحنه های جزئی داشته باشه رو نگه داشتم و بعدش دیدم که با بی نوجهی به این مسائل باز خیلی در مسیر ترکم بازه های ترکم زیاد نشد و در واقع تو مورد سوالم اینه که من مدتی خیلی ذهنمو درگیر ترک کردم و کوچکترین چیزهایی رو حمل بر تحریک میذاشتم و به وسواس افتده بودم و میگفتم اگر فلان چیز حتی خلی جزئی تحریک آمیزو دیدم دوباره برم سراغ خ.ا تا از ذهنم اونو پاک کنم و دوباره شروع کنم و این شد که یک سال تمام با این تفکر خودمو وسواس گونه تو مسیر خ.ا نگه داشتم ! نمیدونم منظورمو خوب رسوندم یا نه ! یکی از دوستان مذهبی من به من گفت که خودش از وقتی که خیلی عادی زندگیشو میکنه و این مسئله رو خیلی گنده نمیکنه و خیلی فکرشو درگیرش نمیکنه که مثلا بعد هر دفعه انجامش بشینه خودشو یک عالم مواخذه کنه خیلی راحتتر زندگی میکنه و راحتتر با افکارش و برنامه هاش و زندگیش کنار میاد و انجامشون میده و زندنگیش عادیتر و راحتتر شده ! من با این مسئله و اینکه خیلی از دوستامو دیدم که به این شیوه با خ برخورد کردن و حتی مادر پدرمم هم چیزی شبیه این رو بهم گفتن و گفتن که فکرتو از این مسائل آزاد کن و بهشون فکر نکن در جهت رفعشون باش به خدا ت.کل کن و در صورت اتفاق افتادنش خودتو مواخذه نکن و وسواس فکری یجاد نکن (در مورد خ.ا) خلاصه اینکه من با شنیدن این حرفها ذهنم خیلی در رابطه با خ آرومتر شدو خودمم راحتتر بامسائل برخورد میکنم ولی بازم متاسفانه همون حدود یکی دوروز یا سه روز یا یه هفته در میان رو دارم ! میخواستم بدونم جوابتون در مورد این مشکل چیه ؟ راه درستترش چیه ؟ بیزحمت خیلی لطف میکنید اگه واقعا با جزئیات (مثل همون موضوع حرف دوستام و فیلمها و آزادی فکری و ...) جواب بدید! ممنون واقعا...
و در نهایت اینکه از حاج آقایی در برنامه ای تلویزیونی شنیدم که راههای ارائئه شده برای ترک راههایی بازه دار هستند نه دائمی یا یکی ازدوستام گفت از متخصین امر پرسیده که یک ماه یکبار این کارو میکنه گفتن خوبه در این حد بد نیست ! حالا اینرو هم که شنیده بودم وصحبت حاج آقا رو به این نتیجه رسیدم که پس اگه فکر ر. آزاد کنیم و واقعا بخوایم با واقعیت مسائل جنسی زندگی کنیمو در کنار این واقعیت به ترک خ و افکار جنسی بپردازیم بهتر از حالتیه که با اضطراب و وساوس فکری این کارو ترک کنیم و مدام بازحواست کنیم خودمونو ! ولی اومدم این راهرو در پیش بگیرم میگم یجوری شدم که دیگه موقع انجام اینکار خیلی راحتتر انجامش میدم و ترس گذشته رو از گناه ندارم ولی خیلی در برنامه هام هم موفق نشدم ! درحالی که بقیه ی دوستام که این راهرو درپیش گرفتن موفقتر از قبل شدن ! و با مسئله ی جنسیشون به نوعی کنار اومدن ! میخوام بدونم مشکلم کجاست که من نتیحه ی منفی (به نوعی) گرفتم تا نتیجه ی مثبت!
بسیار ممنون ببخشید اینقدر متن زیاد شده !
خدا خیرتون بده که اینقدر دلسوزانه جواب میدید !
فقط با عرض معذرت راههای مثل ورزش غذا دوری از محیطهای ناسالم و ... رو میدونم اگه واقعا کامل کامل انجام و تقوا ! مهمترینشونه واقعا موفقیت بخشه شاید مشکل اینه که ما هیجوقت کامل انجامشون نمیدیم ! ولی میخواستم واقعا بیزحمت اگه میشه در مورد خاص سوالام بحث بشه ! این راهها رو خییلی جاها خوندم دنبال به سبک فکری جدیدم خودتون مطمئئنم بهتر درک میکنید منظورمو !
خیلی متشکر ...........
در پناه بهترین پناه دهندگان ............
یا علی .................

تصویر شهر سوال

دوست عزیز، از اینکه باز هم به ما اعتماد کردید خداروشکر میکنیم و خوشحالیم.
اجازه بدید من هم مثل خود شما ناراحتی خود را از درگیر بودن شما با این مشکل مخفی نکنم و با شما همدردی کنم. مطمئناً با توجه به توضیحاتی که دادید، بسیاری از راه حل های اولیه و جلوگیری یا درمان معضل در مراحل اولیه را قبلا از متخصصان یا منابع دیگر به دست آورده اید و همانطور که خودتان هم توضیح دادید، سعی در اجرای آن هم داشته اید ولی متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسیده اید.
به نظر می رسد راه حل مشکل شما به شکل کتبی قابل پی گیری نباشد، ولی چند نکته را قبل از حرف آخر در مورد مطالب خودتان به عرض می رسانم. شکی نیست که در سن و سال شما با توجه به تغییرات ناگهانی جسمی، هورمونی و روانی و بسته به هر فرد، با شدت و ضعف مختلف، باعث ایجاد رفتارها، تمایلات و احساسات جدیدی می شود که میتواند در حد طبیعی یا غیر طبیعی بروز کند. البته یک بخش کار داشتن اطلاعات کافی شما از وضعیت و شرایط این سن و سال هست که میتوانید از همین طریق یا کتابها یا منابع اینترنتی مطمئن آن را به دست آورید، و یک بخش دیگر حتماً راه حل های عملی و احیانا درمان است.
نکته دیگر این که همانطور که خود شما هم اشاره داشتید، انسان ها علی رغم مشترکات زیاد و ویژگی های یکسان، تفاوتهای بسیاری دارند و تفاوتهای فردی حتما باید در تشخیص و درمان مشکلات (چه جسمی و چه روانی) در نظر گرفته بشود.
نکته بعدی که باز اشاره داشتید، مراقبت از افتادن به ورطه وسواس است. ما هم معتقدیم که نباید با هدف رهایی از یک مشکل، یک مشکل دیگر برای خودتان به وجود بیاورید. پس این هم لازمه اش این است که بی گدار به آب نزنید و به توصیه آخر این مطلب توجه کنید.
نکته دیگر این که جنبه شرعی اعمال ما چیزی نیست که به راحتی بتوانیم آن را نادیده بگیریم، خودارضایی بدون هیچ شک و شبهه ای عملی حرام و ناپسند است. لذا تا جایی که مقدور باشد باید آن را ترک کنیم، یعنی اگر میتوانیم، بهترین راه این است که از همین الان آن را کنار بگذاریم. اما اگر واقعا امکان ندارد و مسائل دیگری را باعث می شود، طبعا باید دفع افسد به فاسد کرد و مرحله به مرحله آن را کم کرده و در نهایت کنار گذاشت.
اما نکته آخر و حرف اصلی این است که مشکل شما در این محیط و به صورت مجازی و کتبی حل نمی شود. توصیه اکید ما این است که شما حتماً در اولین فرصت به یک مشاور روان شناس مطمئن و متعهد مراجعه کنید. با توجه به میزان درگیری ذهنی و عملی شما با این مسئله بایستی طی جلسات درمانی و مشاوره ای مرتب و زیر نظر متخصص انشالله به نقطه مطلوب برسید.
به یاد داشته باشید كه که سختی های این مسیر را در راه خدا و اطاعت از فرمان خداوند مهربان تحمل میکنید. پس کار ارزشمندی انجام میدهید و به گفته حضرت علی(ع) «با ارزش ترین كارها دشوارترین آنهاست»، پس مثل همیشه،از خدا کمک بگیرید.
در انتها مجددا از این که شما را به عنوان یک یار دائمی در کنار خود داریم، ابراز خرسندی کرده و برای شما، موفقیت و پیروزی از خداوند متعال خواستاریم.

بسیار بسیارعالی بود.واقعا ممنون

خداوند کریم درقرآن می فرمایند:
مابه حیوان شهوت دادیم اما عقل ندادیم ولی به انسان هم شهوت دادیم وهم عقل پس هرکس نتواند برشهوت خود غلبه کند ازحیوان پست تر وارزشش کمتراست!

تصویر soalcity

سلام
البته این مطلب محتوای حدیثی است و در قرآن نیامده

مسئله تغذیه بسیار مهم است مواد غذایی باید از نوعی باشد که غدد جنسی را کمتر تحریک کند یا اثر کم کننده داشته باشند حتی با تحقیقی که در طب سنتی داشتم برای این مورد دارو گیاهی وجود دارد که اثر سویی برای آینده ندارد اما حتما باید از فرد با اطلاعات کافی تهیه کرد یعنی یا مراجعه به پزشک طب سنتی یا عطاری قذیمی و وارد مورد تایید همه. مطمئن یاشید بهتر وراحتر می توانید کنترلش کنید البته با عمل کرد به توصیه های متخصص این بخش.با آرزوی موفقیت همه عزیزان

ای کاش پدر ها و مادر ها میدونستن که تو این جامعه که دختر ها زن ها با پوشش نا مناسب بیرون میان نمیشه جلوی شهوت گرفت ...

من ادمی هستم که به نامهرم نگاه نمیکنم اما بعضی وقتی تو خیابون اگه سرم پایین باشه میخورم زمین .
منم ادمم میل جنسی دارم خیلی سخته تا سن ۲۶ سالگی جولوی شهوتو گرفت .
یه کاری کنید جوانها زود ازواج کنند خیلی سخته .
گناهش گردن اونایی که گرونی درست کردن تو جامعه

با سلام خدمت شما
در هنگام وقوع شهوت انسان افکار نادرستی میکند که یکی از آن راه هارا انتخواب کند ولی ما در هنگام شهوت باید به خود بگوییم که عاقبتش آتش و عذاب سخت جهنم است و دوری اش باعث میشود که نه تنها ۹۰۰ درجه مقام انسان بالا تر رود و نتنها آرامس پیدا کند و نه تنها کارهایش درست شود و نه تنها پاداش بسیار بسیار عظیم الهی را سبب شود بلکه باعث میشود که عبادت بسیار خوشی نصیب انسان شود .زیرا یکی از چیز هایی که خداوند بسیار عجیب پاداشش را دهد گذشتن از شهوت به خاطر خداست و ما باید از چیز هایی که فکر میکنیم برای زیان دارد و خطر ناک است دوری کنیم یا آن چیز از بین ببریم مثال ساده چشممان به عکس سوء روی زمین افتاد فورا باید آن را پاره کرده و درون سطل آشغال بیندازیم و اجازه ی ورود افکار شهوتی و شیطانی را به قلبمان ندهیم.
خواهشمندم مرا دعا کنید .

سلام.
بنده همون دختر ۱۴ساله مذهبی هستم و ...

شما نمیدونید بعد از مدتی گناه کردن پای چشم ها که گود میفتن میشه چیکارسون کرد؟

بعد مسئله بعدی
من از پسر جماعت دست کشیدم و هیچ میلی هم دیگه بهشون ندارم.هیچ.حتی فکرشم نمیکنم ثانیه ای! اصلاااا! البته به حمدلله

حالا من اومدم سمت یکی از دوستام.که دختر هستش. قبلا هم تجربه ی همجنس بازی شدید رو داشتم.تا حد زیادیش. حالا همجنس بازیس نمیکنیم . اما رفتارمون و حرکاتمون مثل دوست دختر دوست پسرا میمونه.یا به قول بچه ها شما مثل زن و شوهرا میمونین.نمیدونم باید چیکار کنم
غیر از اینکه واقعا دوستش دارم، به این دلیل که هیکل خوب و زیبایی هم ندارم به هیکل دوستانم بعضا غبطه و حرص میخورم و خودمو سرزنش میکنم. اما اعتماد به نفسم پایین نیست.فقط ناراحتم شدید.به روی خودم نمیارم جلو جمع.اما خیلی ناراحتم.
به همین خاطر چشمام بد شدن. یه مدت میخواستم ببینم هیکل ایده ال جیه تا من هم همونوری بشم، به همین خاطر زیاد به هیکل افراد خیره میشدم.
بقیش بعدا
کمککک
یاعلی

تصویر پاسخگو

با سلام به شما خواهر گرامی
درباره علت گود افتادن پای چشم ها باید با پزشک متخصص مشورت کنید .
اما در باره بی میلی به پسرها و ایجاد علاقه به همجنس باید بدانید این افراط و تفریط های در اثر خودکم بینی ها و تصورات منفی ای است که شما از خودتان ساخته اید .
به شما توصیه می کنم حتما با یک مشاور امین و کاردان به صورت حضوری مشورت نمایید .
ان شاءالله این مساله شما حل خواهد شد .
موفق باشید

با سلام و عرض ادب من يك بار ديگه پيام ميذارم بنضرم اون قبليه سيو نشد خب من خودم اطلا خودارضايى نميكنم فقط ميخواستم بدونم اين كه در بعضى سايت ها خبر از عوارض ان مثل عقيم شدن و كم شدن قواى جنسى ميشه بدونم كه ايا درست هست ؟از نضر علمى ثابت شده؟؟و من در سايت دكتر شيخ رو پيدا كردم و ايشون در اون سايت نوشته بودند هيچ گونه عوارض جنسى نداره و باعث عقيمى نميشه و همه باورهاى غلط پزشكى بوده لطفا منو راهنمايى كنين با سپاس فراوان و سايت بسيار غنى تان.

تصویر پاسخگو

با سلام و تشکر از لطف شما
متاسفانه برخی از پزشکان به اصول مسلم اختلالات روانی کم توجهی می کنند .
ممکن است که خودارضایی باعث عقیم شدن نشود ، اما انجام و تکرار آن صدمات و آسیبهای جدی به سیستم جسمی و روحی بدن وارد می کند که در مطلب خودارضایی به بخشی از آنها پرداخته ایم .

من مدام این کار را میکردم ولی نمیدونستم اسمش خود ارضاییه.اصلا نمیدونستم چنین چیزی هست که یکبار با دوستم تو دانشگاه در ی سایت اینا نوشته بود و بعد پرسیدم چیه و دوستم کاملا برام توضیح داد و من توبه کردم و ازش کمک خواستم و دیگه هم نکردم.
اره خیلی لذت داره ولی فقفط به خاطر گناهش نکردم. ترسیدم از خدا. از خدا بخواه و دورش نرو. خدا خیلی خوبه. کمک میکنه. ذکر بسیار عالی برای کاهش ان"""""لا اله الا الله" لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم. ایاک نعبد وایاک نستعین. فوق العاده ذکر عالی هست. سریع اثر میکنه. موفق باش""""""

سلام به همه ی دوستان و مدیران و مشاوران این سایت
خواستم فقط یه جمله بگم:
تا امام زمان (عج)، مثل من چپ چپ نگاهتون نکرده، و از نگاهشون نیافتادین، یه کاری کنید.
برا همه ی انسانها دعا میکنم، برا همه انسان ها دعا کنید.
یا مهدی (عج)

آقا تو رو حضرت عباس یکی به ما بگه شرایط و مقدمات ازدواج چیه !!!!!!!!! ( به جز سن بلوغ جنسی و فکری )

تصویر soalcity

با سلام و عرض تحیت
خب قطع نظر از برخی شرایط عمومی مثل بلوغ جنسی، عقلی، اجتماعی و.... برای هر کسی شرایط اختصاصی منحصر به فردی نیز هست که شاخصهایی مانند بافت فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... پسر و دختر آن را تعیین می کند. بنابراین شرایط اختصاصصی هر فردی با فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
به طور کلی لازم است فرد از ویژگیهایی نظیر مسولیت پذیری، امیدواری، ثبات هیجانی، دارای برنامه بودن، استقلال عاطفی، تحمل پذیری و...برخوردار باشد

حتما حتما >........ بخونید

سلام خدمت همه دوستان
من ۲۵ سال دارم تقربیا از ۱۰ سالگی استمنا میکردم یعنی ۱۵ سال تمام !!! بدونید که تمام عوارض استمنا حقیقت داره در ضمن به شدت هم لاغر میشید الان بازده روزه با کمک خدا انجام ندادم و پاکم ولی همش داره رد اصابم ناخنک میزنه مخصوصا شبا شریک جنسی ام شده بالش لحاف
بخدا میشه ترکش کرد فقط هرچه فیام سکس تو لپ تاپ گوشی دارید پاک کنید
۲ بعد بیاید نماز بخونید و به مهر دماغ تون رو بمایید و بگید توبه خدا و از خودش پاک موندنو کمک بخاین
۳ - یه کار جالب که تا حالا به ذهن هیچکی نرسیده امتحان کنید صد در صد جواب میده
یه چسب نواری رو چند دور دور آلت تون بپیچید طوری که فقط بتونید ادار کنید وقتی آلت شق میشه دچار درد میشید و این خیلی موثره
و به یاد امام حسین باشید که بخاطر ما خون پاکش ریخته شد
۴ - دائما از هر چیزی که باعث تحریک میشه دوری کنید و زیاد قرآن بخونید من با خودم عهد کردم یه ختم معنی قران رو تا آخر بخونم و تا الان ۲۷۰ ص خوندم .
دوستان آتش جهنم ۷۰ بار از آتش این دنیا داغ تره تو جهنم اسیاب ادم خرد کن هست مارهای بطول سه روز پیاده روی وجود داره توبه کن تا همه گند کاری ها رو خدا ببخشه . به خدا این دنیا ارزش گناه کردن نداره فوقش ۷۰ سال عمر میکنیم یک سومش که گذشت. این ۴۵ سال دیگه مونده که نهایتش این مجردیم ۵ سال دیگه طول میکشه فقط ۵ سال تحمل کنید حداکثر .
لطفا هر کی اینو خوند یادش باشه چسبه نواری خیلی کمک میکنه واسه منم دعا کنید که بتونم سر قولی که با خدا دام بمونم ( توبه رو شکستن یعنی مسخره کردن خدا ....)

تصویر پاسخگو

با سلام
ضمن تشکر از یادداشت شما دوست عزیز
امیدوارم که در ترک این عادت نادرست همچنان موفق باشید .
اما دوست عزیز ، راه حلی که پیشنهاد دادید به نظر خیلی صحیح نمیاد . چون ادامه این کار حتما عوارض جسمی خواهد داشت و ممکنه به پست و خونرسانی آلت تناسلی صدمه ارد کنه .
اما نکات دیگری که اشاره کردید هم صحیح هست و هم مؤثر .
موفق باشید

داداش سلام
راهی که گفتی رو
هم از نظر پزشکی درست نیست
هم اینجا گفتنش اونم اینقدر واضح
اخه دااداش اینجا نامحرم هم پیام میذاره
اگه بخونه
خوبیت نداره
زشته بخدا نامحرم اینو بخونه
موفق باشی

با سلام و عرض ادب يك ميخواستم بگم ثواب و پاداشى كه خدا بدليل اين همه راهنمايى و كمك كه به ما نوجوون ها ميكنين حد و مرز نداره مطمعن باشيد با اين مارتون توشه اى با خودتون به قيامت ميبريد كه قابل تفسير نيست . خب من ميخواستم بگم كه من جوونى ١٥ساله هستم و تقريبا از يك سال پيش به كار زشت استمنا دچار شدم ولى الان به كمك خدا و نماز و روزه هاى سنگين تونستم تركش كنم ولى خيلى برام سخت شده هر روز بايد با اين وسوسه هاى شيطانى مبارزه كنم ديگه خسته شدم از بس بايد هرروز اينكارو بكنم ميخواستم بدونم منبع درست ارضاى جنسى در ما نوجوون ها چيه؟؟يعنى هيچ گونه راه و روشى كه از نضر شرعى و اسلامى مطابقت داشته باشه نيست؟؟ما بايد تا رسيدن به سن بلوغ هـژده سالگى همين طور عفت و تقوا پيشه كنيم ؟؟بايد تا ازدواج مثلا به طور تقريب هفت سال هيچ گونه راه و روشى براى ارضامون نداشته باشيم ؟؟بنضر من اين غير ممكنه حداقل واسه من يكى لطفا منو راهنمايى كنين كمكم كنين ديگه پيش خدا سرم رو پايين نگيرم .متشكر از زحمات بى پايانتان

تصویر شهر سوال

باعرض سلام
از تلاش و کوششی که در مدیریت غریزه جنسی دارید بسیار خوشحال هستیم و آرزو می کنیم که تلاش و کوشش خودتان را با کیفیت بهتری ادامه بدهید. خدمت شما عرض کنم انرژی و غریزه جنسی یک غریزه خدادادی است که با هدف و موقعیت خاص خداوند به ما داده است و نحوه برآورده کردن مناسب و منطقی هم خاص است. از طرفی قابلیت به تأخیر انداختن این نیاز از طریق مدیریت آن امکان پذیر است ولی متأسفانه بعضی از افراد با سرکوب و خشونت نسبت به این غریزه رفتار می کنند که باعث به وجود آمدن اختلال روانی می شود پس مدیریت غریزه بدین معنی است که از محرک های رایج و مشخص بیرونی و افکار خاص درونی فاصله گرفته و در هر روزی که پاک هستید افتخار کرده و در روزهایی که انجام شده به هیچ وجه خودسرزنشی و سرکوفت زدن نداشته و احساس به بن بست رسیدن نداشته باشید معمولا افرادی که در این زمینه برنامه ریزی حساب شده ای دارند سعی می کنند این موضوع را به هیچ وجه به مذهب و معنویات ربط ندهند و بیشتر یک عادت نامناسب تلقی کنند مانند عادت به ناخن جویدن و یا کندن موی سر از طرفی روزی که آن عمل را انجام ندادند بسیار خوشحال خود را تحویل گرفته و به خود پاداش می دهند و زمانی که انجام می دهند تمام پل های و کارهای انجام شده را خراب نمی کنند و با خودگویی مثبت می گویند در موقعیت بعدی حتما موفق خواهم بود با درگیری فکری و ذهنی به ورزش و کارهای اجتماعی و مشغول به رسیدن به اهداف مورد نظر سعی می کنند فرصت را به این وسوسه ها ندهند.پس شما هم سعی کنید بدین منوال با این موضوع رفتار کرده و چه مثبت چه منفی از این موضوع کنار گرفته و خیلی این موضوع را در ذهنتان روشن نکنید از طرفی هر چه سن شما بالاتر برود این رفتار کمتر و تسلط شما بیشتر خواهد بود . در ضمن فشار و سرکوب و یا به وجود آوردن احساس گناه و عذاب وجدان به خاطر این مسأله باعث کاهش اعتماد به نفس و ضعیف شدن اراده و انجام دوباره ای رفتار خواهد شد و از نظر شرعی هم هیچ کجا در مورد این موضوع وارد نشده است که شما با خودسرزنشی و .... کفاره این رفتار را بدهید موفق باشید.

همه ی این روش ها و راهکارها به درد لای جرز دیوار میخورن
خوابوندن غریزه هیچ راهی جز ازدواج نداره
این روشها همش حرفه. کسی هست که ادعا کنه با این روشها تونسته غریزه شو به طور کامل مهار کنه؟؟؟؟؟
اگه یکم آقا پسرا و دختر خانما هر دو, غرور و توقعاتشون رو پایین بیارن و یکم شرایط حکومتی برای اشتغال بالا بره, راه ازدواج آسون میشه...

تصویر پاسخگو

سلام دوست عزیز
اگر فقط همین نظرات دوستان رو مطالعه کنید می بینید اون هایی که واقعا به راهکارهای ارائه شده عمل کردن نتیجه گرفتن . بگذریم از این که موارد بسیار زیاد دیگری رو هم سراغ داریم که پیام تشکر برا ما فرستادن و تونستن بر مشکلات و رفتارهای ناناسب جنسی شون غلبه پیدا کنن .
البته ما هم تاکید مکرر کرده ایم که راهکار دائمی و قطعی برای ترک خودارضایی ازدواج هست اما این بدین معنا نیست که ازدواج تنها راهکار هست !
می توان تا زمانی که موقعیت ازدواج پیش نیامده با مدیریت صحیح غریزه جنسی ، خود رو از آسیب هایی مثل خودارضایی مصون نگه داشت .

با سلام من سر قضیه حج رفتنم خودارضایی ترک کردم الان ۱۷ سال دارم ۲ ماه است که خودارضایی ترک کردم یا بیشتر مشکل من اون نیست، من یه دوست دختر داشتم که عاشقش هستم می خواستم باهاش ازدواج کنم بعد از ترک خیلی وضعیت خرابی دارم... برای همین گفتم باید یه مدتی دور باشیم فعلا از اون جدا شدم ولی فرقی نکردم همش ذهنش پیش اون رابطه ایی که داشتم ... ذهنم هم میریزه نمی تونم درس بخوانم همه کارا کردم فایده ایی نداشت اصلا شهوتم عجیب غریب برای ازدواج به خانوادم گفتم سرکوبم کردن من می خوام درس بخوانم ولی نمی تونم ذهنم همش درگیر ... کاشکی هیچ وقت امتحان نکرده بودم الان دارم درد اون می کشم. ممنون می شم اگه کمکم کنی

تصویر شهر سوال

با سلام و تحیت خدمت شما
مطالبی که به انها اشاره نمودید، به خوبی گویای ان است که شما هم فردی مذهبی و متدین هستید و هم فردی دارای اراده ای قوی.
توبه و سفر معنوی حج و نیز ۲ ماه خویشتنداری گویای تدین شما است و اراده شما است. لازم است قدر خود را بیش از گذشته بدانید و با توکل به خدا تلاش نمائید خود را از الوده شدن مجدد حفظ کنید.
هرچند صبر و شکیبایی در این راه طاقت فرسا است، اما به این واقعیت بیندیشید که هر لحظه و ساعتی که از صبر و شکیبایی شما می گذرد یک گام به یگانه معبود و محبوب هستی نزدیک تر می شوید.
به این واقعیت بیندیشید که فرد محبوب شما مانند هر فرد دیگری چیزی از خود ندارد و هر چه هست از خالق هستی است.زیبایی همه از زیبایی خداست. پس سعی کنید عاشق کسی شوید که خالق زیبایی است و زیبایی او همیشگی است. زیبایی و جذابیت این دختر دائمی نیست و از بین می رود پس سزاوار نیست ارامش خود را به این موضوع گره بزنید چرا که؛
آنچه را که نپاید
دلبستگی را نشاید.

بنابراین سعی کنید بیش از گذشته حلاوت عبادت و بندگی را در ذائقه خود تثبیت کنید. در کنار این امر تلاش کنید؛
_ موضوعات و امور جدیدی را پیگیری نمائید تا کمتر وقت خالی داشته باشید. سعی کنید با کارهای هنری و ورزشی ذهن و انرژی خود را مدیریت کنید.
_ هر زمانی که فکر شما به این موضوع مشغول شد، از ادامه دادن آن خوددرای کنید و ذهن خود را به سایر امور منصرف کنید. مثلا به نقطه خاصی خیره شوید، اعداد را به صورت معکوس بشمارید و یا جملاتی را برعکس بخوانید، موقعیت خود را تغییر دهید و به کار دیگری مشغول شوید و ...
_ از تنهایی فاصله بگیرید و حضور خود را در محافل مذهبی و اماکن مقدس مانند مسجد و مرقد امامزدگان بیشتر کنید
_ به آینده بیندیشید و برای رسیدن به موفقیتهای بیشتر تلاش نمائید
_ همچنان از ملاقات با فرد مورد نظر خودداری کنید
_ از حضور در مکانهایی که خاطره وی را زنده می کند اجتناب نمائید و تمام اموری که باعث می شود خاطره او برای شما زنده شود را از بین ببرید.
_ با کمک گرفتن از واسطه به صورت تدریجی زمینه ازدواج را فراهم نمائید
_ همانطور که گفته شد خود را دست کم نگیرید و ارزش و اعتبار خود را بیشتر از آن بدانید که با کارهای ناشایست آن را از بین ببرید

با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان.
سوالی داشتم که ممنون میشم جوابمو بدید
گناه زنا بیشتره یا استمنا؟ می دونم هر جفتشون گناه کبیره هست ولی گناه کدومش بیشتره؟ بالاخره یکی گناهش بیشتره
حدیثی هست که میگه خدا تو اون دنیا با چند گروه صحبت نمی کنه و نظر لطف بهشون نمی کنه یه گروهش کسایی هستن که خودارضایی می کنن یه سریشون لواط کاران و یه سریشونم اگه اشتباه نکنم زنا کاراست درسته؟ و اینکه یه حدیث داریم میگه که گناه استمنا ده برابر زناست درسته؟ حالا چند برابرشو نمی دونم ولی بیشتر از زناست
اگه این احادیث درست باشه من یکی می رم زنا می کنم درسته جفتشون گناه داره ولی حداقل گناهی رو می کنم که گناهش کمتره(چون بعضی وقتا استمنا اجتناب ناپذیر میشه) و تو اون دنیا هم با خودارضا کننده تو یه جاییم. پس زنا بکنیم می صرفه. در توبه هم که برا هر جفتش بازه. نگید شرایط ازدواجو مهیا کنید که بیشتر به جوک شبیه تازه فهمیدم که نه تنها شرایط ازدواج دائمو نمی تونم حالا حالا ها بدست بیارم بلکه ازدواج موقتم نمی شه کرد چون اونم هزینش کم نیست اون کسی که واقعا صیغت بشه باید هم مهریه بدی هم پولی که بتونه عده نگه داره. تازه مسایل مربوط به آبروریزیش هم بماند. یعنی تو این جامعه راه فقط برا زنا و خودارضایی بازه.
وقتش که میشه هیچی سرت نمیشه.چقد توبه کنمو توبه بشکنم بسه دیگه. خستم میفهمی خسته نه که نمی فهمی آخه مگه این دردو کشیدی که بفهمی.اگه قرار بود جامعه با دوغ و ماست و غیره درست بشه که می شد تا حالا
اگه هم تا حالا زنا نکردم به خاطر اینه که خدا مستقیما تو قران نگفته کسی که استمنا می کنه رو جهنم میندازه ولی زنا رو گفته. یکی از سوالاتم هم اینه که چرا خدا مستقیم از خود ارضایی سخن نگفته؟ پس چرا مستقیم گفته زنا نکنید یا همجنس بازی نکنید ولی در مورد استمنا چیزی نگفته؟ یعنی نمی دونست که یه زمانی می رسه که نه تنها امت پیامبر که کل دنیارو می گیره؟
نمی گم استمنا بد نیست حرف من اینجاست که چرا خدا بایدمنه خود ارضا کننده رو که از سر ناچاری و شرمساری این کارو کرده با اون کسی که هر جور کامی گرفته رو تو اون دنیا یه جا قرار بده؟
هر جور حساب می کنم با هر دینی حساب می کنم می بینم جهنمی ام. خدا می گه آیا اونایی که می دونن با اونایی که نمی دونن یکسانند؟ نه والا یکی نیستن اونایی که نمی دونن دارن عشق دنیارو می برن و اون دنیا هم عضرشون اینه که خبر نداشتن و نمی دونستن پس تکلیفی نداشتن
ببخشید ولی واقعا دیگه بریدم
با تشکر

تصویر پاسخگو

سلام دوست گرامی
در دو بخش به سوال شما پاسخ می دهیم:

بخش اول:
اگرچه استمنا از گناهان بزرگ است، ولی از روایات استفاده می شود که گناه رابطه جنسی با نامحرم، یعنی گناه زنا، بیش تر از استمنا است. در روایتی از امام صادق علیه السلام ، راوی سؤال می کند که آیا گناه استمنا بزرگ تر است یا گناه زنا؟ حضرت می فرماید: «هو ذنب عظیم؛ (۱) زنا، گناه بزرگی است».
از این روایت و مضمون روایات دیگری که از معصومین - علیهم السلام - صادر شده است، استفاده می شود که گناه زنا بیش تر می باشد.
در عین حال، از بعضی روایات استفاده می شود که گناه استمنا، مثل گناه زنا است.
در روايتي از امام صادق - عليه السلام - نقل شده : استمنا، مثل زنا است؛ يعني گناه زنا را دارد. (۲)
در روايت ديگر، ابي بصير از امام صادق - عليه السلام - نقل مي کند: خداوند روز قيامت با سه کس سخن نمي گوید و نظر رحمت به آن ها نمي کند و گناه آن ها را نمي بخشد و عذاب دردناک براي آنان است. از جمله اين سه طائفه، کسي است که در دنيا استمنا کرده باشد. (۳)
هر گناه از آن جهت که معصیت خداوند است، گناه بزرگ حساب می شود . اگر کسی گناهی را کوچک بشمارد، همان گناه از بزرگ ترین گناهان به شمار می رود.در نظر فقیهان هر گناه(کم یا زیاد ، کوچک یا بزرگ) از آن جا که مخالفت با فرمان خداوند است، به خودی خود گناهی بزرگ است .در هر صورت با امر خداوند مخالفت نموده است .
پیامبر فرمود: لا تنظروا الی صِغِرَ الذنب و لکن انظروا اِلی مَنِ اجتَر أتم؛(۴)
به کوچکی گناه منگرید، بلکه به عظمت و بزرگی کسی بنگرید که نسبت به او گستاخی و نافرمانی کرده اید.
در بعضی از روایات است که اگر حتی از بین دو عمل ،یکی دارای گناه کم تری باشد ، همین که قصد دارد آن را انجام دهد ، در صورت تکرار حکم گناه بزرگ و زیاد را می یابد ، هر چند گناه کم تری دارد . زیرا اصرار بر صغیره در حکم گناه کبیره است. بنابراین مخالفت با خداوند ،چه کم و چه زیاد در هر صورت گناه است . سبب دوری از رحمت خداست . مومن همواره از آنچه سبب دوری او از خدایش شود ،پرهیز و دوری می نماید.
بخش دوم:
در اسلام هیچ راهی برای دفع شهوت به جز ازدواج شرعی نیست. البته خداوند ازدواج را بسیار ساده و راحت قرار داده و این ما هستیم که این امر را برای خود مشکل کرده و می کنیم.
در هر حال شما که جوان هستيد، باید برای خود چاره ای بیندیشند که آیا خویش را تسلیم گناه با همه عواقب و دور شدن از رحمت الهی کنید، یا این که زمینه و شرایط ازدواج را فراهم آورید و یا اگر در مدتی که این زمینه فراهم نیست، عفت و پاکدامنی را پیشه سازید، در عین حال که به فکر ایجاد زمینه و آمادگی هستید.
در عین حال قرآن مجید راه مقابله با طغیان غریزه جنسی را در صورت فراهم نبودن زمینة ازدواج، عفت پیشگی و یا خویشتن داری در امور جنسی می داند و می فرماید: «آن ها که وسیلة ازدواج ندارند، باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز کند».(۵) البته این امر، نیاز به مقاومت دارد که در روایات به عنوان جهاد اکبر مطرح شده است. اگر قدرت بر ازدواج ندارید، باید راه هایی را برای کنترل و کم شدت شهوت طی کنید . بدانید تسهیل کنترل غریزة جنسی در گرو اموری است:
۱- طرد افکار شیطانی
مشکل ترین مرحلة رویارویی با انحراف جنسی، سالم سازی اندیشه و پرهیز از افکار شهوانی است.
۲ـ پر کردن اوقات فراغت با مطالعه، تفریح، مسافرت و غیره.
۳ـ کنترل چشم:
نگاه راهبر دل و دام شیطان و بذر شهوت است. برای مهار غریزة جنسی باید از دیدن آن چه که میل جنسی را تحریک می کند، خودداری کرد.
خدا می فرماید: قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم‏ ؛اى رسول ما! مردان مؤمن را بگو تا چشم ها را(از نگاه ناروا) بپوشند.(۶)
۴ـ عدم آمیختگی زن و مرد:
همنشینی زن و مرد و همسخن شدن و خلوت کردن با یکدیگر زمینة لغزش را فراهم می کند.
۵ـ کم خوری:
یکی دیگر از راه های کنترل غریزة جنسی، دوری از پرخوری است.
۶ـ یکی از راه های آرام کردن طوفان غریزة جنسی در انسان، ورزش و فعالیت بدنی است، زیرا ورزش مقدار فراوانی از انرژی های بدنی و فکری انسان را به خود اختصاص می دهد و از مسایل دیگر کم می کند.
۷ـ آخرت گرایی:
توجه به پاداش اخروی در باره کسانی که دامن خود را از گناه پاک داشته اند و توجه به عذاب های اخروی ، یکی از باز دارنده ها از گناه است.
۸ـ یاد مرگ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَثِيراً مَا يُوصِي أَصْحَابَهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ فَيَقُولُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلٌ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الشَّهَوَات ؛
رسول خدا(ص) اصحاب خود را در بارة مرگ بسیار سفارش می کرد و می فرمود: «زیاد مرگ را یاد کنید؛ زیرا یاد مرگ شکنندة لذات نفسانی و مانع میان تو و شهوات است».(۷)
علاوه بر آنچه گفته شد ،باید این امور را رعایت کند:
۱ـ خود را از محیط ها و موقعیت های تحریک آمیز دور نگه دارد . از خلوت گزینی اجتناب ورزد؛
۲ـ از پوشیدن لباس های تنگ و چسبنده خودداری ورزیده و از تماس و لمس نمودن اعضای بدن خود یا دیگران شدیداً دوری گزیند؛
۳ـ از نگاه به نامحرم و چشم چرانی خودداری ورزد؛
۴ـ تخیلات و تفکرات خود را کنترل کند . بداند هر آن چه به ذهن و اندیشه اش می گذرد، خداوند به آن آگاه است . در این زمینه مسئولیت دارد . باید تنها به عقل و قوانین شرعی بیندیشد تا رستگار شود؛ زیرا تخیلات و تصوّر دربارة مسایل جنسی و شهوت آلود منجر به تحریک های مداوم گردیده و نیروی حیات را از بین برده و انسان را از مسائل حقیقی و واقعی زندگی باز می دارد؛
۵ـ با توجه به این که دوران جوانی، دوران پر شور و حساس عمر به حساب می آید، شایسته است که جوان با برنامه ریزی دقیق برای اوقات شبانه روزی به یاری کار و تلاش مداوم در زمینه های تحصیلی و علمی و مطالعاتی و کارهای ذوقی و تفریحی حداقل زمان لازم را به خوابیدن اختصاص دهد . زمانی به بستر رود که خواب بر او چیره شده و زود به خواب رود؛
۶ـ با اشتغال به مطالعه کتب سودمند و مراجعه به کتابخانه ها در اوقات فراغت، زمینه موفقیت تحصیلی آینده خود را فراهم سازد؛
۷ـ در تیم ها و گروه های ورزشی شرکت فعال داشته باشد . نیز در فعالیت های تربیتی، فرهنگی و مذهبی شرکت کند؛ زیرا این اشتغالات در افزایش ایمان و توفیق در ترک معاصی به وی کمک می کند.
فعالیت های سالم و جهت دار سودمند، مقدار فراوانی از انرژی های جوان را به خود اختصاص می دهد . از تحریک های جنسی و شهوت انگیز جلوگیری می نماید، چرا که مبتلایان به این عادت زشت، بیش تر میل به گوشه گیری دارند. شرکت در فعالیت های تربیتی و اجتماعی و گروه های قرآن در مساجد و کتابخانه ها و تماس با افراد مؤمن و پاک در تقویت روحیه و ایمان این گونه جوانان بسیار مؤثر است؛
۸ـ رفت و آمد با دوستان خوب و مؤمن، نماز اول وقت، نماز با جماعت، پرهیز از دوستان و رفقای بی بند وبار و منحرف؛
۹ـ قبل از خوابیدن وضو بگیرد و آیة الکرسی را بخواند؛
۱۰ـ اگر می تواند هفته ای یک یا دو روز را روزه بگیرد؛
۱۱ـ در برنامه غذایی خود دقت کند . از مداومت در مصرف بعضی از خوردنی های محرک و مقوّی و شهوت برانگیز خودداری کند؛
۱۲ـ تمایل ها و افکار خود را از توجه به خویشتن به سوی ازدواج و زندگی آینده معطوف سازد . بداند که دیر یا زود ازدواج می کند و باید آمادگی کامل داشته باشد؛
۱۳ـ همواره با ذکر و یاد خدا اُنس و الفت داشته باشد.
توجه: به کار گیری همه این امور با استقامت در رعایت این امور و توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام نتیجه بخش است . موفق باشید.
پی نوشت ها:
۱. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، ۱۴۰۹ هجرى قمرى، ج ۲۸ ،ص ۳۶۴.
۲.همان.
۳.همان، ج ۲۰ ،ص ۳۵۳.
۴. همان، ج ۱۵ ،ص ۳۱۳.
۵. نور (۲۴) آیة ۳۳.
۶.همان،آیه ۳۰.
۷. وسائل الشيعة، ج ۲ ،ص ۴۳۷.

با سلام مجدد و با تشکر از همتون. خیلی طول کشید جوابم.در هر صورت ممنون
یه خواهشی دارم ازتون یه دعا می خوام برای فرا رسیدن سریع مرگ. من دیگه بریدم دیگه نمی تونم نه اینکه از خدا نا امید باشم نه از خودم نا امیدم.قبل از ماه رمضون گفتم تصمیم راسخ گرفتم که این عادتو ترک کنم گفتم ۴۰ روز این کارو نمی کنم بلکه فرجی شد ولی به ۲ هفته نرسیده دوباره اتفاق افتاد با وجود اینکه روزه بودم بعد شما هی بیاید بگید روزه بگیرید میلتون کم میشه بازم میگم وقتش که بشه هیچ کاری نمی شه کرد من کسی نیستم که بیکار باشم سرم مشغوله ولی نمیشه.دیگه خسته خسته ام من حتی نمی تونم ۴۰ روز تازه اونم تو ماه رمضون که روزه ام و کم انرژی این عادتو ترک کنم.می خوام هرچه زودتر مرگم فرا برسه این طوری برا خودمم خوبه.من تا حالا چی کار کردم که از این به بعد بخوام بکنم هر چه زودتر بمیرم بهتره هم گناهام بیشتر نمی شه هم عذابم زودتر شروع میشه. همم دیگه لازم نیست امام زمان برا منه پست گریه کنه و از خدا طلب بخششمو بکنه.من امسال روزه هامو نذر علی اصغر کرده بودم حالا جوابشو چی می خوام بدم نمی دونم.من ازتون هیچی نمی خوام نه راهکار نه توصیه و نه نصیحت فقط یه چیز می خوام یه دعا برا زودتر فرا رسیدن مرگ همین.
با تشکر

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز!

گفته ايد: «تلاش هاي فراوان براي فرار از خود ارضايي داشته ام اما هيچ كدام تاثيري نداشته و ترك آن به مدت كوتاهي انجام مي گيرد. قادر به کنترل شهوت نيستید!»
اين سخن صحيح نيست. بر اساس تحقيقات به عمل آمده، بيش تر افراد مبتلا به استمنا اظهار كرده اند آن قدر اراده ندارند تا بتوانند دست از اين كار بردارند. اينان خود را غريقي مي بينند كه ميان امواج خروشان دريا گرفتار شده اند، در حالي كه حقيقيت اين نيست. در طول زندگي به موازات رشد بدني، اراده نيز گسترش مي يابد . انسان در هر شرايطي قادر به تسلط بيش تر بر خواسته هاي خود مي باشد.
عواملي در تقويت اراده مؤثر است مانند:
۱ـ تمركز بخشيدن به فعاليت هاي گوناگون.
۲ـ توجه به عبادات به ويژه نماز كه تمرين تمركز فكر است.
۳ـ پايان رسانيدن كارهاي نيمه تمام.
۴ـ تلقين مثبت: همواره به خود اين گونه تلقين كنيد كه اراده انجام اين كار را داريد و شكست مفهومي ندارد. تلقين در ترك عادات نامطلوب و غلبه بر خودارضايي مؤثر است.
پل ژاگو مي گويد: "وقتي بخواهيم با عادت زشتي ستيزه كنيم، ابتدا بايد نتايج نامطلوب آن را در نظر مجسّم سازيم، بعد منافعي را كه در نتيجه ترك آن عايد مي شود، در روح خود تصور كنيم، در نتيجه اين عمل، هر بار كه چنين نمايشي در روح خود مي دهيم، بر آن تحريك يا وسوسه چيرگي يافته و لذت ترك آن را در خود احساس مي كنيم. اگر تلقين به نفس را بلافاصه پيش از خواب اجرا كنيم، مؤثرتر از مواقع ديگر خواهد بود.
متمركز ساختن فكر در كاري كه مي خواهيم براي اجراي آن فردا صبح در فلان ساعت بيدار شويم كافي است". ( ۱)
بنابراين بايد خود را باور كنيد. ترس و شكست را به خود راه ندهيد. بدانيد كه اگر بخواهيد مي توانيد. اين جمله شعار نيست، بلكه در عمل نيز افراد زيادي توانسته اند بر عادات ناپسند غلبه كنند و به حال طبيعي برگردند.
روان شناسان مى‏ گويند: براى ترك يك عادت بد، حتماً بايد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشين عادت بد نمود. در مورد عادات بد جنسى بايد درست در همان ساعاتى كه انگيزه آن در مبتلايان توليد مى‏شود، به سراغ برنامه خاصى (مانند ورزش، تفريح، رفتن پيش دوستان و بيرون آمدن از خلوت و تنهايي ) كه براى چنين ساعاتى از قبل پيش بينى كرده‏اند بروند.( ۲)

بيش تر افرادي كه دچار خودارضايي شده اند، از دو جهت نگراني دارند:
از گذشته و از عوارض جسمي و رواني.از اين رو احساس نا اميدي مي كنند ، در حالي كه نبايد تصوّر كنند بعد از چند بار توبه و شكستن آن، ديگر اميدي وجود ندارد. در توبه هميشه به روي بندگان گناهكار باز است و امكان بازگشت فراهم مي باشد.
اين درگه ما درگه نوميدي نيست صد بار اگر توبه شكستي باز آي
احساس خجلت و شرمندگي در برابر خداوند نسبت به پيشينه‏هاي سوء خود از بهترين حالات روحي و معنوي و زمينه ساز توبه و جلب رحمت و عنايت پروردگار است. البته ضمن آن كه انسان همواره بايد از گذشته‏هاي سوء نگران و نسبت به آينده خود نيز بيمناك باشد. در عين حال خوف و اندوه هرگز نبايد به گونه‏اي باشد كه انسان را مايوس ونااميد از رحمت گسترده خداوند سازد. چه اين خود گناهي كبيره و دامي ابليسي است. هميشه به ياد داشته باشيد كه گناه تان هر چه بزرگ باشد، اما به بزرگي رحمت و عظمت الهي نمي رسد، پس جايي براي يأس و نا اميدي نيست.
غرق گنه نااميد مشو ز دربار ما كه عفو كردن بود در همه دم كار ما
توبه شكستي بيا ،هر آن چه هستي بيا اميدواري بجو ز نام غفار ما
امام باقر(ع) فرمود: «محبوب ترين افراد پيش خدا گناهكاراني هستند كه بيش تر در معرض گناه بوده و توبه كرده اند».
كافي است از صميم دل توبه كنيد . بر ترك گناه تصميم بگيريد. اگر اين اتفاق بيفتد، مانند كسي هستيد كه اصلاً گناهي مرتكب نشده است. البته ترك عادت نامطلوب به طور ناگهاني و دفعي امكان پذير نيست، بلكه هرگونه تغيير نيازمند فرصت بخشيدن و گذشت زمان خواهد بود، پس مرحله به مرحله پيش برويد و از ادامة كار خسته نشويد.
توبه از هر گناهي و از جمله استمنا دو رکن اساسي دارد:
۱- پشيماني بر گناه؛
۲- عزم بر ترک آن.
امام علي(ع) مي‌فرمايد: «توبه به دل پشيمان شدن و به زبان آمرزش خواستن و به اندام ترک نمودن است».( ۳)
اولين گام در ترک استمنا اميد به نجات از دام اين بيماري است. به گواهي پزشکان و بسياري از افرادي که آلوده بوده‌اند، ‌اگر از طريق صحيحي وارد شويد، نجات از آن مانند ديگر اعتياد‌ها مسلّم و حتمي است. البته اين عادت که سال‌ها به صورت طبيعت ثانوي در آمده، يک شبه از سر به در نمي‌رود، ولي به تدريج ترک خواهد شد. در مدت نسبتاً کوتاهي آثار شوم آن زائل خواهد گشت.
گام دوم: تصميم، اراده و صبر در برابر خواسته‌هاي نفساني است. اگر قبلاً تصميم گرفته‌ايد ،ولي باز آن را شکسته‌ايد، مأيوس نشويد. بياييد از نو تصميم بگيريد. با در نظر گرفتن سرانجام اين گناه و بررسي تمام جوانب مسئله و بسيج کردن تمام نيروهاي معنوي خود، به خصوص ايمان به خدا عزم خود را در ترک استمنا راسخ کنيد . با جديت وارد عمل شويد . با زبان جاري کردن استغفار و طلب مغفرت و عزم بر ترک گناه مطمئن باشيد گناه سابق شما بخشيده شده است. با ترک اين عادت ناپسند مشکلات رفتاري شما نيز برطرف خواهد شد.
سعي کنيد خاطرات تلخ گذشته را به بوته فراموشي بسپاريد . بر نقاط قوّت خود تأکيد و اصرار ورزيد تا از اين طريق اعتماد به نفس و خود باوري شما تقويت گردد.
براي تان آرزوي موفقيت داشته و دعاتان مي كنيم. ما را از نتيجه كارهاي خود با خبر كنيد.

پي نوشت ها:
۱. پل ژاگو، قدرت اراده، ترجمه كاظم عمادي، ص ۸۱ ـ ۸۰.
۲. ناصر مكارم شيرازى، مشكلات جنسى جوانان، ص ۱۶۹.

سلام.من ۱۶ سالمه و نزدیک به یه ساله که خودارضایی میکنم.هی میخوام جلوی خودم رو بگیرم اما نمیشه بعضی وقتا پشیمونم و بعضی وقتا بیخیالش هستم.اگه بگید که تو جهنم چطوری منو عذاب میدن شاید ترکش کنم.....

با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

حتماً شما هم اين جمله را بارها شنيده‌ايد: پيشگيري مقدم بر درمان است، جمله‌اي بسيار دقيق و سنجيده. راننده‌اي که هميشه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت و به نکات ايمني توجه مي‌کند، هيچ وقت گرفتار تصادف و خطرات ناشي از آن نمي‌شود و لازم نيست هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي بپردازد. شخصي که با رعايت توصيه‌هاي بهداشتي، جلوي بيماري را مي‌گيرد، نه مجبور است هزينه‌هاي سنگين درماني را بپردازد و نه لازم است سختي‌ها و دردهاي بيماري را تحمل نمايد.

همچنين جلوگيري از ابتلا به بيماري، هميشه امکان پذير است؛ ولي راه درمان برخي بيماري‌ها مثل ايدز و برخي از سرطان‌ها هنوز کشف نشده است وعاقبتي جز مرگ ندارد. پس عاقلانه و منطقي اين است که هميشه به دنبال پيشگيري باشيم تا به بيماري و سختي‌هاي آن دچارنشويم.
علاوه بر اين‌ها، يک اختلال و بيماري هرچند قابل درمان هم باشد؛ ولي بسياري از اوقات اثرات آن باقي مي‌ماند و فرد را عذاب مي‌دهد؛ دقيقاً مثل يک اتومبيل که اگر در يک تصادف چپ کند، صافکاري و نقاشي هر چند خيلي هم تميز باشد، باز هم نمي‌تواند آن ماشين را مثل روز اولش کند. دوستان عزيز، خود‌ارضايي هم، چنين داستاني دارد. در اين پاسخ به برخي از روش‌هاي پيشگيري از خود‌ارضايي اشاره مي‌کنيم. اميد است با به کار بردن آن‌ها از اين دام خطرناک به راحتي عبور کنيد و آينده تحصيلي، شغلي، خانوادگي و از همه مهم‌تر آيندة معنوي خود را تضمين نماييد:

۱- نیاز به آگاهی:
خود ارضایی یک انحراف عملی است و باید با عمل و رفتار با آن مقابله کرد و راه درمان آن جز با رعایت دقیق دستورالعمل محقق نمی شود, ولی چون هر عملی نیاز به دانش و اطلاعات خاص خود دارد, بنابراین راه کنترل و درمان این بیماری و عادت زشت نیز بدون کسب آگاهی میسر نیست . آگاهی, ازطریق مطالعه در آثار و اطلاعاتی كه در این زمینه وجود دارد، بدست می آید. زمینه های مطالعه عبارتند از:
* اینكه این عمل به لحاظ شرعی حرام و از نظر اخلاقی گناه محسوب می شود
* مطالعه در پی آمد ها و عواقب سوء آن.
* آشنایی با روش پیشگیری و درمان.
ترک گام به گام خود ارضایی
كسب آگاهی در موارد یاد شده باعث بیداری انسان می شود و زمینه "توبه, پشیمانی و کنترل آن" را در او فراهم می آورد.

۲- طبیب خود شوید:
مانند یک محقق دست به تحقیق در زمینه افکار، احساسات و رفتارهای انگیزاننده میل به خودارضایی در خود بزنید. زمان و مکان و شرایط جسمی و روحی در قبل و بعد از خودارضایی را ثبت نمایید، به تعبیری روشن‌تر ببینید خودارضایی با چه فکری آغاز می‌گردد، سپس این فکر مزاحم چه احساسی در شما برمی‌انگیزد و این احساس چگونه به رفتار خودارضایی در شما می‌انجامد، همچنین معمولاً در چه زمانی‌هایی و در چه مکان‌هایی و در چه شرایط جسمی ـ روحی میل به خودارضایی در شما تشدید می‌گردد.
پس از رصد روانی ، به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. از نتایج این تحقیق می‌توانید راهکارهای کارآمد ترک خودارضایی را استخراج نمایید، مثلاً وقتی که اعصاب تان خرد است، وقتی که دوستان متأهل خود را می‌بینید، وقتی که با مادرتان جر و بحث می‌کنید، وقتی که اضطراب امتحان دارید، یا وقتی که به پسر خاصی می‌اندیشید.
عیناً همین قضیه در زمینه مکان‌های تحریک‌زا تکرار می‌گردد .وقتی در اتاق خواب هستم، وقتی تنها در خانه هستم، وقتی دستشویی می‌روم و...

۳- خود را تشویق کنید:
از سوی دیگر نگاهی موشکافانه به پرونده گذشته خودارضایی خویش بیفکنید، ببینید در چه شرایطی توانسته‌اید بر خودارضایی فایق آیید و با چه تکنیک‌های فاصله بین وهله‌های خودارضایی را افزایش داده‌اید، چه زمانی برای ترک کوتاه مدت یا دراز مدت خودارضایی موفق بوده‌اید.
در این مرحله نیز تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. این پایش روانی دست شما را برای اتخاذ یک راهکار مناسب باز می‌کند.
منصف باشید . همان طور که به تنبیه ذهنی ـ عملی خودارضایی خویش می‌پردازید، به تشویق ذهنی ـ عملی موفقیت‌هایی هرچند اندک خود در ترک خودارضایی بپردازید.
اگر حتى یک روز هم در ترک موفق بودید، با کمال سخاوت به تشویق خود بپردازید. خودتشویقی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزت‌نفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خودتشویقی می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد.

۴- نکات مثبت خود را یادداشت کنید:
با پرهیز از هر گونه خودسرزنشی و خود ملامتگری به یاد داشت نکات مثبت خود بپردازید. هزاران نکته مثبت دارید که نباید با بزرگنمایی نکات منفی‌تان به بوته فراموشی سپرده شود.
به جای ترس بیمارگونه از خدا، ‌با انجام اعمال پسندیده، ‌سعی در تقرب بیش تر به او نمایید. خداوند همه گناهان را می‌بخشد . بزرگ ترین گناهان شما از این امر مستثنا نیست.
برای ۲۴ ساعت خود برنامه‌ریزی سبک و سهل الوصول انجام دهید. با اشتغال ذهنی به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکری به تفکرات تحریک‌زا پرهیز نمایید.
سعی نمایید از تکنیک‌های انزجاردرمانی و شرطی‌زدایی استفاده کنید. لذت کاذب خودارضایی را با یک امر منزجر کننده ذهنی مانند تصور صحنه تهوع‌آور یا خوردن داروی تلخ پیوند بزنید و با آن تداعی نمایید یا آن که فرایند شرطی شده (اضطراب - خودارضایی) را به (اضطراب - ورزش یا تفریح سالم، تنفس عمیق، رفتن به سر یخچال و آب خوردن و...) تبدیل نمایید.

** و در نهایت اینکه:
به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید. بدانید صدها هزار توانسته‌اند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نیستید.
در صورت امكان با كم كردن سطح توقعات و انتظارات ازدواج کنید که این بهترین راه حل است.
توجه داشته باشید كه تنها رعایت تمام این امور، بدون كم و كاستى و به صورت مستمر، نتیجه‏بخش خواهد بود. نباید توقع داشته باشید که این عادت ناگهان قطع و درمان شود, به هر میزان که بتوانید دفعات آن را به تدریج کم کنید، موفقیت محسوب می شود.

و در نهایت:
اولین و آخرین راه حل مشکل خود ارضایی فقط و فقط اراده خود شخص است برای ترک این مرض!

اقا من دارم منفجر میشم!!،
خ.ا که گناهه
ترکش که سخته
خودمم انجامش میدم کلی سرزنش
شهوت هم که بس شدید!!
کنکورم پر استرس
خودمم نا امید
بگین دیگه

تصویر مشاور شهر سوال

دوست عزیز، حق با شماست. این کار ساده ای نیست. مثل خیلی از کارهای دیگر. اما شمایی که میتوانید عزم خود را برای قبولی در کنکور جزم کنید و یک سال یا چندین ماه به خود سختی بدهید و شکل زندگی خود را تغییر دهید، خواب خود را تنظیم کنید، خوراک خود را تغییر دهید، تفریحات خود را کم کنید، تکالیف خود را زیاد کنید، و ... موارد دیگر به امید اینکه در کنکور قبول شوید، میتوانید با توکل بر خدای بزرگ و مهربان و اراده آهنین و مستحکم خود بسیاری از مشکلات دیگر را نیز از پیش رو بردارید. این نیرو درون همه ما قرار داده شده است فقط باید آن را فعال کنیم. این پست هم دقیقا برای پاسخ به شما ایجاد شده. انشالله با اجرای راهکارهای ارائه شده در بالای صفحه میتوانید موفق شوید. فقط این نکته را توجه داشته باشید که در حل مشکلات روانشناختی و مشاوره ای شاه کلید حل بیشتر مشکلات، خواستن و اراده است...
موفق باشید، هم در کنکور و هم در سایر امور زندگی.

سلام ممنون از این ایده ها.یه چیزی بگم من اونقدر سر این مسئله جنگیدم آخرش موفق شدم کنترل کنم حالا تازگی ها فکر می کنم. که. حدود یک و نیم ماهه دیگه جنابت نمیشم الان من چی کار کنم لطفا جوابشو زود بدین ممنون(ایمیل کنین بهتر)

تصویر پاسخگو

با سلام خدمت شما دوست گرامی
جنب نشدن در این موقعیت ، اشکالی نیست و بدن شما مشغول بازیابی قوای از دست رفته و تحلیل رفته در گذشته هست .
در آینده این مساله هم حل خواهد شد .

سلام
من سه ساله ازدواج كردم، از شوخي ها و حرفايي كه شوهرم با دوستان صميميش ميزنه ازار ميبينم، چرا بايد بعد از ازدواج هم همان شوخي هاي بعد از ازدواج رو ادامه بده؟ روانشناس و روانپزشك بهم گفتن كه اينكه با دوستاش چي ميگه به خودش مربوطه و من حقي ندارم كه دخالت كنم، اما چطور ميتونم عادي باشم وقتي فكر كنم با دوستاش چه حرفايي ميزنه؟!
اعتقاد نداره كه شوخي هاي جنسي بد است و غير اخلاقي، بارها با هم بحث كرديم ولي وقتي عقيدش اينه من نميتونم فكرش رو و عقيدش رو عوض كنم،! در واقع همش بايد با خودم در جنگ باشم و به خودم بگم كه مهم نيست اگر با دوستاش اين حرفا رو ميزنه. :(
اينا اخلاقيه؟ ازدواج حرمت نداره؟ من چيكار ميتونم بكنم براي تغيير ذهنيتش؟

تصویر پاسخگو

سلام خواهر گرامی
این که انسان باید در کلام و گفتار رعایت حد اخلاق و عفت را داشته باشد ، حرف درست و پسندیده ای است . دغدغه و ناراحتی شما هم از این جهت قابل تقدیر .
اما یک نکته را هم به یاد داشته باشید و این گونه شوخی ها رو یا به زندگی زناشویی و روابط خانوادگی شما لطمه می زند یا اثری در زندگی شخصی شما ندارد . اگر به زندگی شخصی شما آسیبی نمی رساند و این کار صرفا یک عیب اخلاقی در شوهرتان هست ، وظیفه شما امر به معروف بوده که انجام داده اید و بیش از این وظیفه ای ندارید . گفتن بیش از حد هم شاید اثر معکوس داشته باشد . پس بهتر است که نسبتبه این موضوع حساسیت نشان ندهید تا هم خودتان آرامش داشته باشید و هم روابط شما آسیبی نبیند .
اما اگر می بینید این گونه شوخی های خارج از دایره نزاکت در زندگی مشترک شما اثر کرده و مثلا همان حرفها در محیط خانه هم تکرار می شود یا موجب بددهنی و فحاشی ایشان شده است ، با استفاده از نظر مشاور ( حضوری یا تلفنی ) راهکارهای رفع این عیب در شوهرتان را بررسی کنید . با کمک مشاور می توانید ویژگی های شخصیتی همسرتان را پیدا کرده و از همان راه تاثیر گذاری بر ایشان را شروع کنید .

من جوانی بیست و سه سالم حدود سه سال پیش با تلفن با دختر همسایمون ارتباط داشتم البته به صورت خیلی کم ولی همین ارتباطم در دراز مدت باعث شد که هردوخیلی به هم وابسته بشیم و بعد هم تو یه مدتی خونواده اون فهمیدن البته بغیر پدرش که با من در ارتباطه خیلی بهش سخت گرفتن حتی به یه شهر دیگه خونه خواهرش واسه چند ماه فرستادنش ولی خوب باز ما نتونستیم از هم دل بکنیم و بازم دل بسته همیم من الان به نظر خودم میتونم و تا حدودی هم شرایط ازدواج رو دارم ولی با شرایط خونوادگیم و رفتار تند و نامنطقی پدرم نمیدونم چطور بهش بگم کلا پدرم تو اینجور مسال مخالفت میکنه بدون دلیل دو تا از داداشام ازدواج کردن و با این که خواست خودشم بوده ولی تو هردوتا ازدواج تو خونمون دعوا شده و کلا تو همه ی عروسیا و همینم منو خیلی میترسونه البته‌ با این وجود چیزی تو دلش نیست ولی واقعا اصلا منطقی نیست. راستی من تو این مورد به مامانمم گفتم ولی خب اون نمیتونه به بابام بگه چون اگه بگه احتمالا بدتر میشه خلاصه در کل فضای خونوادگیم خوب نیست با هیچ کسم خودم راحت نیستم علاوه بر اون نمیتونمم دل بکنم تازه اگرم دل بکنم میترسم اون دختر که خیلی وابستش کردم بلای سر خودش بیاره اگه اینجوری بشه خوب زندگی کردن واسه منم ممکن نیست و همچنی واسه خونواده هامون باههمه این احوالات به نظر شما ها من چیکار میتونم بکنم در ضمن خودمم میدونم خیلی خیلی اشتباه کردم و دارم ضربش رو میخورم چه روحی چه جسمی الان با اینکه هنوز اول جوانیم نصف موی سرم از استرس سفید شده. تازه بیشتر از همه از لحاظ معنوی ضربه خوردم چون همش فکر میکنم دارم گناه میکنم نمیتونم اصلا نمازم رو درست بخونم و... تو رو خدا اگه ممکنه زود جوابم رو بدید ممنون میشم ممنون از سایت بی نهایت خوبتون

تصویر پاسخگو

سلام
ممنون که حرف دلتون رو با ما در میان گذاشتید . ببین دوست عزیز ، اون چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده دیگه گذشته . با درست و غلطش هم کاری نداریم . اون ارتباط و ایجاد علاقه نباید برقرار می شده که شده .
با همه این احوال شما دو کار رو به ترتیب باید انجام بدید :
۱- با مراجعه حضوری به یک مشاور خانواده ، بررسی کنید که اصلا این خانم برای ازدواج با شما مناسب هست یا نه . بیینید که اصلا کسی که بهش علاقه مند شدید ، می تونه شما رو به یک زندگی آروم بی دغدغه برسونه یا خیر . اگر در این مرحله به این نتیجه رسیدید که این دختر به درد زندگی شما نمی خوره ، با گرفتن دستور العمل از همان مشاور کم کم فکر این دختر را از ذهنتون بیرون کنید . البته به دختر خانم هم اطلاع بدید که به این دلایل ما نمی تونیم با هم ازدواج کنیم و فکر ایشون رو از ازدواج با خودتون منصرف کنید .
اما اگر به این تیجه رسیدید که شما دو نفر و خانواده ها تناسب کافی رو برای شروع یک زندگی موفق دارید برید سراغ مرحله دوم .
۲- از یکی از آشنایان و فامیل یا یکی از دوستان خانوادگی یا دوستان پدرتون یا امام جماعت محل و ... که تاثیر لازم را در فکر و ذهن پدر داره ، بخواهید با پدرتون صحبت کنه و نظر مساعد ایشون رو نسبت به ازدواج شما جلب کنه . سپس به طور رسمی به خواستگاری این دختر خانم برید ...

سلام من یه دختر۱۷سالم از بچگی خود ارضایی میکردم الان حس میکنم دیگ اونجوری که یه زن باید شهوتی بشه نستم بالاخره واسه اینده نگرانم کمکم کنین لطفا

تصویر پاسخگو

سلام خواهر گرامی
کاملا هست که وقتی انسان از راه غیر طبیعی نیاز جنسی خودش رو برطرف کنه ، این گونه مشکلات هم پیش بیاید . ان شاءالله شما با بکارگیری راههایی که در بالا گفته شد ، خودارضایی رو ترک کنید ، قوای شهوانی و غریزی که هر کسی داره دوباره در شما بازیابی خواهد شد .

اینم نگفتم که من متاسفانه از بی عقلی با یپسری رابطه داشتم خیلی کم تصلا نزدیکی نبود فقط بغلو از این پیزا فکر ب اون دیونه ترم میکنه

سلام امیدوارم با این راهکارها بتونم به خدا نزدیکتر بشم و از فکرهای بیهوده بیرون بیام
اللهم اخرجنی من ظلمات اوهم

باعرض سلام من ۱۵سالمه پسرم من یه ده ماهیی میشه که گیره این سایت ها افتادم که واقا برام بد تموم شده و خیلی هم پشیمون هستم و چند باری توکل بر خدا کردم حتی تو این ماه عزیزهستم وامروز که این مطالب را خوندم واقا خیلی کمکم کرد ممنون از این مطلب خوبتون

بعد از خود ارضایی زیاد اب بنوشید حدود یک بطری نوشابه ای کامل نه بطور یکدفعه ای مثلا در طول یک ساعت . من امتحان کردم مثل آب روی آتیش میمونه بلکه بهتر دلایل علمی هم داره حتی برای کسانی که زود انزالی دارن پیشنهاد میشه که بعد از رابطه ی جنسی آب زیاد نخورند .خدا رو شکر الان حدود سه هفته است که اصلا حتی وقتی تنها هم هستم افکارشم حتی به ذهنم نمیاد چه برسه به این که خود ارضایی کنم . در ضمن روزه گرفتن و نماز خوندن رو در کنار این راه حل فراموش نکنید .

سلام من روزی ۴ بار خود ارضایی میکنم چیکار کنم مغزم دیگه کار نمیکنه نمیتونم اصلا راه برم زانو درد گرفتم از سوتی که توی سرم می پیچه نمیتونم به چیزی گوش بدم میخوام خود کشی کنم لطفا کمک کنید

تصویر پاسخگو

سلام دوست عزیز
متن اصلی که در بالا آمده برای دوستانی مثل شماست .
یقینا هر اندازه که به توصیه های بالا عمل کنید ، به همان اندازه رو به بهبودی و سلامت قدم برداشته اید .
به خدا توکل کنید و سعی کنید اراده را در وجودتون زنده کنید .
شما حتما می تونید .

با مدعی نگویید از اسرار عشق مستی تا بی خبر بمیرد از درد خود پرستی-فقط............عشق می تونه رها کنه نه از عشقی که مادی پرست باشه

سلام قشنگای من..خوبین که؟؟ببینین من خیلی راجب این قضایا کتاب خوندم.و با افراد زیادی در این رابطه صحبت کردم....تنها زندگی میکنم . بدون وجود جنس مخالف.عاشق خدا ام.......بهش فکر کنید خیلی زیاد...یکم اراده داشته باشین.نمیدونم شاید من خیلی خیلی سردم....ولی به هر حال من چند تا توصیه به همتون میکنم.لطفا فیلتر شکناتونو پاک کنید ودیگه دانلود نکنید..بخدا اگه فیلم مورد دار نگاه نکنید حرارت بدنتون بالا نمیزنه...سعی کنید اصلا تحت هیچ شرایطی با دوستاتون در مورد سکس حرف نزنید...از خوردن خیلی از غذا ها هم پرهیز کنید......در ضمن تحت هیچ شرایطی sms سکسی نخونید از دوستاتون هم مودبانه بخواهید براتون نفرستند..........و یه خواهش دیگه ام دارم هیچ عکس تحریک کننده ووووووموزیک های راک گوش ندید..
ارده داشته باشید....ضعیف نباشید.مخلص همگی....ببخشید پرحرفی کردم.......

سلام....واقعادستتون دردنکنه سایت خیییلیییی مفیدی داریدوبه جوونای پاکی که برای حفظ پاکیشون درتلاش اندکمک میکنید.همین کارتون خیلی ثواب داره....منم یه دختر۱۹ساله هستم.من ازلحاظ فکری همیشه چندسال ازهم سنای خودم کوچکترم...یعنی اگه همین الان کارم نداشته باشیددوست دارم مثل بچگیام عروسک بازی کنم....ازطرفی ازسال سوم دبیرستان توی مدرسه بچه هایه حرفایی میزدن که تاحالانشنیده بودم...الانم که دانشگاه به لطف خداقبول شدم مجبورشدم که۱ترم توی خوابگاه بمونم والان انتقالی به شهرمحل سکونتم گرفتم.توی خوابگاه دختراخیلی راحت دربارهی مسائل جنسی وپسراحرف میزدن...ومنوبه خاطراینکه چیزی ازاین مسائل نمیدونم مسخره میکردن.ولی برای من اهمیت نداشت اصلااگه کسی هم اینطوریه ناراحت نباشه افکارش راحت تره.استاددینی من درسال کنکورم میگفت که چشم وگوش راه های ورودی انسان هستندچیزهایی کهازاین طریقهاواردمیشوندفکرمارامشغول میکنن پس حواسمون به ورودی هاباشه....خلاصه اینکه من به خاطررشته ام که پزشکی هست تاحدودی ازاین مسائل آگاه شدم...ولی ۲باراختیاری توی اینترنت بیشتردرموردشون جست وجوکردم ولی خیلی ناراحت شدم...ازخدای خودم خجالت کشیدم وگریه کردم...بالفاصله راه های کنترل روسرچ کردم که باسایت شماآشناشدم ودیدم خیلیهااین دغدغه رودارن....حالاهم میخوام به همه ی توصیه هاگوش بدم وتوکل به خداکنم...وبگم که کشیدن نقاشی-دیدن سریالهای شبکه های کشورخودمون-دعاخوندن-اهداف درسی داشتن هم مفیده....پس بیاین برای همدیگه دعاکنیم که دعاواسه همدیگه زودترمستجاب میشه

راستی این هم مفیده که قبل ازخواب حمدوتوحیدوآیه الکرسی بخونیدبعد۱۴تاصلوات بفرستیدواینکه حواستان به دوستان نابابتان باشدکه میخواهندشمارابه گناه بکشنداین خیلی اهمیت داردمراقب باشید...التماس دعا.

به نظر من باید ازدواج در نوجوانی انجام بشه چون این دوران،دوران اوج هست و انسان میتونه غریزه خودشو بهتر ارضا کنه( یعنی با حس لذت جنسی قوی).متاسفانه در زمان امکان ازدواج برای جوانان به سختی فراهم میشود ویا اصلا فراهم نمیشود چه برسد به یک نوجوان بیچاره. با توجه به شرایط امروزی،بهترین راه (به نظر من) ازدواج موقت است ولی برای صیغه کردن به نظر من باید به سمت دختران باکره نروید.در صورت امکان میتوانید از خانمهایی که طلاق گرفته اند خواهش کنید و مشکلتون رو بهشون بگید بلکه قبول کردند.غریزه جنسی واقعا یکی از غرایز مهمی است که باید برطرف شود. در زمان پیامبر (ص) مسعله ازدواج یک امر خیلی طبیعی و ساده ای بود؛اصلا سخت گرفته نمیشد برای مثال خود امام علی(ع) اگر اشتباه نکنم در سن ۱۶سالگی ازدواج نمودند ولی در این زمان اکثرین مردم با شنیدن اسم ازدواج وحشت میکنند . ازدواج تبدیل به یک امر پیچیده و مشکل ،شده است.دین اسلام ازدواج را یک چیز کاملا آسان و ساده تبدیل کرده است ولی مردم باور های اشتباهی دارند مانند اینکه: ازدواج برای نوجوانان مناسب نیست.در صورتی که خیلی هم مناسب است و همین باعث پخته شدن و بزرگ شدن نوجوان میشود.غریزه جنسی یک غریزه است و فرقی نمیکند که نوجوان باشی یا جوان یا بزرگ سال.باید این غریزه برطرف شود. امیدوارم همه ی شما امکان ازدواج براتون فراهم بشه و از این نعمت خدا دادی که یکی از بهترین نعمت ها است بهرمند شوید. برای فراهم شدن شرایط و موفقیت در ازدواجتون یک صلوات ختم کنید.یا علی مدد.

سلام من دیشب عکساس سکسی نگاه کردم ولی خودارضایی نکردم.ولی مروز صب جنب شدم میترسم جنب شدنم ضرری واسم داشته باشه و گناه محسوب بشه.لطفا جواب بدید.

تصویر پاسخگو

سلام دوست عزیز
جنب شدن شما در خواب گناه نبوده و روزه شما را نیز باطل نمی کند .
اما نگاه به عکس های تحریک کننده جنسی حتما کار نادرست و گناه هست وشما باید از این عات ناصحیح کناه گیری کرده و ضمن توبه و طلب بخشش از خدا ، هم فکر و ذهن خود را از این افکار مسموم پاک کنید و هم زمینه مشکلات و انحرافات بعدی ای که ممکن است برای شما پیش بیاید را بگیرید .
خودارضایی ، افتادن در وادی ارتباطات نامشروع ، افسردگی ، عقب ماندن از درس و کار مفید از عواقب پیگیری و سر زدن به این گونه عکس ها و تصاویر است .

ممنون از اینکه جوابمو دادین باشه خواهشا دعام کنین.

تصویر شهر سوال

با سلام
انشاءالله که مشکلتان برطرف گردد.

سلام دوستان همه راههائی که گفتند خیلی خوبه مثل نماز اول وقت -ورزش-زیارت-قران خوندن-کارو.....ولی بهترین راه حل بسیاربسیار به یاد مرگ بودنه یاد مرگ اثربسیار عجیبی در ترک گناه و شهوات داره فقط کافیه امتحان کنید دوستان- عکس قبرستان و قبر رو در اتاقتون بزارید هروقت شیطون اومد سراغتون ربگید عاقبت من اینجاست اونوقت کم کم فکر گناه از ذهنتون پاک میشه باید مرتب به یاد مرگ باشید امیدوارم موفق باشید-یا علی....

با سلام خدمت همه دوستان در خصوص این نوع حرف هایی که زدید برای جلو گیری از شهوت من همه ای راه هارو طی کردم ولی هیچ کدوم اثر نداشته تنها راه جلو گیری ازدواج هست البته راه حل های وجود دارد ولی تنها نهایتا تا ۲ماه جلو گیری. کنید بعد اگر تنها یک دید چشم به ناموس زن یا مرد یا بچه یا.....بیفته دچار شهوت می شید که همین کار شهوت شمارو چندین چند برابر میکنه یه مطلب دیگه هم هست اینکه اگر شما داخل خواب ارظاع بشید بهتر از دنیای بیداریه و همین کار هم عمری طبیعیه مثل حیوانات انسان مجبور به انجام دادنش هست با ورزش هم نمیشه جلو ش گرفت همه موارد که من و دوستان گفتن موقت هستن امید وارم از حرف هام به دردتون خورده باشه

سلام دوستان من ۴ راه میگم این ۴ راه اب رو اتیش هستش اما در عرض ۱ ماه اب رو اتیش میشه.
۱) دوستان هرگز و هرگز تنها نباشید.
۲)هر وقت شیطون اومد سراغتون ذکر های مانند:لله الهی الی الله-الله اکبرو ...
۳)تنها حمام نروید این خیلی مهمه اگر دختر هستید با مادر و اگر پسر هستید با پدرتان حمام برویدتا زمانی که کامل ترک کنید.
۴)هر وقت خواستید خ.ا کنید فک کنید درسته که خداوند مرا میبیند و من این گناه را جلوی خدا انجام دهیم خخخ یعنی ما از بنده خدا میترسیم این کار را انجام نمیدهیم تا موقعی که بنده خدا نبود این کار را انجام دهیم.پس ما زبونم لال بنده خدا را بیش تر از خدا حساب میکنیم.

تصویر پاسخگو

با سلام
راه سوم رو مطمئن هستید که عملی هست ؟؟
یعنی هر کسی می خواد بره حمام از پدر یا مادرش خواهش کنه بخاطر ترک خ.ا باهاش بیاد حمام !!!

سلام خواهش می کنم برای من دعا کنید متاسفانه من کمتر از یک ساله که ندونسته و نا خواسته به خود ارضایی عادت کردم دختری نوزده ساله هستم و هم اهل نماز و روزه و هم حجاب.. خیلی ناراحتم و دیگه نا امید چون اراده درستی ندارم شب قدر توبه کردم و برای اولین بار بیست و چهار روز دوام آوردم اما باز هم بعد از ماه مبارک همه چیز از اول شروع شد و بهتر که نشد بدتر هم شد و دفعاتش تقریبا شده هر روز و واقعا دیگه هم از خودم هم از امام زمان و خدا خجالت می کشم.. چون نماز هام گاهی بخاطر نبود شرایط برای غسل قضا یا دیر میشه و خییییییلی از این بابت ناراحتم همش ازشون میخوام منو ببخشن ولی باز تکرار. موارد شما رو هم تا حدودی رعایت کردم خواستم ببینم آیا کسی بوده که تونسته ترک کنه؟؟؟ چجوری؟ خواهشششش می کنم برای من دعا کنید و جوابمو بدید اکثر سایت های پاسخگو جواب کامنت منو ندادند و چک نکردند شما دیگه اینجوری نباشید بزرگ ترین مشکل من کنجکاوی بیش از اندازه و دیدن فیلم های غیر اخلاقی در اوایل نوجوانی و رفته رفته عادت به اونها بود که با این که در اون زمان نه حسی بود نه هیچ چیز دیگه ای جز کنجکاوی ولی بعدا تاثیر منفی شونو گذاشتن و توی ذهنم مرور میشدند

تصویر پاسخگو

با سلام خدمت شما خواهر گرامی
همين كه متوجه گناه خود شده و قصد پاك شدن داريد، قابل ارزش و مايه تحسين است. به خاطر اين تصميم به شما تبريك مي گوييم.
تمام انسان‏ها در تمام دوره‏ هاي زندگي خويش مكلفند كه خود را اصلاح كرده، از ناپاكي پرهيز و دوري كنند. از گناهي كه مي‏كنند، در پيشگاه خدا بخشش بطلبند، ولي آن چه در اين بين مهم به نظر مي‏رسد و مي‏تواند در تمام دوران شاخص شود، پرهيز از گناه در دوره نوجواني و جواني است.
تأكيد مي كنيم كه شما با يك توبۀ واقعي به زندگي عادي و بدون تنش بر گرديد؛ توبه كننده، محبوب خداست، قرآن كريم فرموده: «ان الله يحب التّوابين؛(۱) يقيناً خداوند توبه كنندگان را دوست دارد.» و وقتي كه با توبه توانستيد رضايت الهي را بدست آوريد، قطعا رضايت امير المومنين(ع)، امام زمان(عج) و بقيۀ معصومين را بدست خواهيد آورد. به رحمت و محبت خداي متعال ايمان داشته باشيد؛ در روايتي از امام صادق(ع) آمده است:«اذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك و تعالى رحمته حتى يطمع ابليس فى رحمته؛(۲) وقتى روز قيامت فرا مى‌رسد خداوند رحمت خود را آنقدر وسعت و گسترش مى‌دهد كه حتى شيطان نيز به رحمتش طمع مى‌نمايد.»
از شکسته شدن توبه خود نیز ناامید نشوید .«صد بار اگر توبه شکستی باز آی » . ناامید کردن انسانها کار شیطان است . پس وسوسه های او را کنار گذاشته و با امید و پشتکار بر اصلاح نفس خود اصرار بورزید .

- مطالبي را در قالب نكات خدمتتان عرض مي نماييم:
۱) تصاوير و متن‌هاي مستهجن، قدرت تخيل انسان را به كار مي‌اندازند كه بار‌ها و بارها، دوباره و دوباره به آن سايت‌ها مراجعه كنند. فرد در ذهن خودش اين تصويرها و داستان و متن‌ها را بارها و بارها در ذهن خود تصور مي‌كند و تحريك مي‌شود. معتادان به اين سايت‌ها كم‌كم وقت بيشتر و بيشتر و تصاوير مستهجن‌تر و مستهجن‌تري را طلب مي‌كنند. اما اين فقط در فضاي مجازي اينترنت نيست. هر چه كه فرد بيشتر پيش مي‌رود و بيشتر در سايت‌هاي مستهجن غرق مي‌شود، تشخيص فضاي مجازي از فضاي واقعي و التزامات اخلاقي‌اش برايش مشكل‌تر مي‌شود. در درجه اول ديگر هيچ محتواي مستهجني براي او شوك‌برانگيز نيست. او ديگر ميخكوب نمي‌شود. هيچ چيزي برايش زشت نيست. در سايت‌هاي مستهجن فقط به تمايلات طبيعي جنسي پرداخته نمي‌شود. بخش عظيمي از اين تصاوير و متن‌ها مربوط به كساني است كه از انحرافات جنسي رنج مي‌برند. در آخرين مرحله و شديد‌ترين مرحله از اعتياد به سايت‌هاي مستهجن، خود فرد هم ممكن است اين رفتارهاي انحرافي را انجام دهد. پس با همۀ اين مشكلات بايد اقدامي كرد.

۲) درمان مشكل اعتياد مجازي (ديدن تصاوير مستهجن):
اگر هنوز هم به دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن عادت دارید نکات زیر را با دقت مطالعه کنید .
توجه: ممكن است اين موارد درنظر بعضي ساده جلوه كند، ولي هنگام عمل روشن مي شود كه اثر معجزه آسايي دارد.
* ازدواج در نخستين فرصت: ازدواج، تاثير قابل توجهي در مبارزه بااين انحراف جنسي دارد.
* اجتناب ازتحريكات مصنوعي: مانند رمان هاي عشقي، فيلم ها و عكس هاي شهوت انگيز.
* داشتن برنامه فشرده و تمام وقت: براي تمام شبانه روز خود، برنامه تنظيم كنند، به طوري كه وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند. تفريح و ورزش را هم حتما در برنامه داشته باشيد.
* بايد عادتي جانشين عادتي گردد: روانشناسان مي گويند: براي ترك يك "عادت بد" حتمابايد سراغ "عادت خوب" رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.
* پرهيز از مطلق تنهايي: هرگز تنها نباشيد. تنهايي، محيط كاملا مناسبي براي پرورش ميكروب اين اعتياد است.
* تلقين و تقويت اراده: "تلقين" نيز در مبارزه با اين عادت، رل مهمي را بازي مي كند. به گفته و اعتراف افرادي كه مبتلا به سايت هاي غيراخلاقي بوده اند: نخستين گام در اين راه "اراده وتصميم" است.
* پرهيز كامل از منحرفين: از معاشرت و همنشيني با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت، درهمه أوقات، بايد دوري جست.(۳)
- نكتۀ نهايي:
براي قطع كردن أعمال گناه سعي كنيد با مشغوليت پر نشاطي كه براي خود ايجاد مي كنيد، به يكباره از آن دست بشوييد و نگذاريد حتي دقايقي شيطان به سمت شما بيايد؛ روي پاي خود محكم بايستيد و نفس عميق بكشيد و بارها با خود تكرار كنيد كه "مي توانم". با ورزش و مشغوليت هاي صحيح در تن و فكر خود خستگي ايجاد كنيد تا فضاي خالي براي جولان شيطان وجود نداشته باشد.
ضمناً براي جلوگيري از مشكلات زندگي به مقولۀ ازدواج بيشتر فكر كنيد. صحبتي با والدين داشته باشيد تا مقدمات ازدواج برايتان ايجاد شود.
از دوست مذهبي خود هم كمك بگيريد و بگوييد شما را تنها نگذارد. دوستان در اين امر مي توانند نقش بسزايي داشته باشند.
براي اطلاعات بيشتر حتما با بخش تلفني اين مركز (۰۹۶۴۰۰) بدون پيش شماره تماس داشته باشيد.

پي نوشت ها:
۱. بقره (۲) آيه ۲۲۲.
۲. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج ۶۴۳، ص ۲۳۶، مؤسسه الوفاء، بيروت، ۱۴۰۴ ه.ق .
۳. مكارم شيرازي، مشكلات جنسي جوانان، ص۱۵۱، نسل جوان؛ چاپ۳۳، قم۱۳۷۶ش.

سلام.ولی من میگم این کارا لازم نیس که چیکار کنیم تا غریزه جنسیمون زیاد نشه.من میگم آدم خودش اراده کنه میشه.من مطمئنم همه کسانی که میخوان ترک کنن بعد از خودارضایی این فکر به سرشون میزنه.خب بعد ازین کار آدم پشیمون میشه.نباید اینموقع تصمیم گرفت برای ترک چون الان بدش میاد .بعدا که میخواد این کارو بکنه میگه حالا این بارم بزنماا خدا دیگه اینکارو نمیکنم.بازم همینطور.این کارو میکنه باز هم قولشو میشکنه.یه تصمیم اساسی باید گرفت.باید یهو ولش کنیم.بشینیم منطقی فکر کنیم میبینیم خیلی کار ساده ای هست ترک این کار.خیلی راحته.فقط باید یه زره جلو خودتو بگیری.از محرک ها باید دوری کرد.اینو استاد رائفی پور میگن.میگن تو که میدونی بری توی اون سایت تحریک میشی چرا میری؟ تو که میدونی بری توی اون شبکه ماهواره ای تحریک میشی چرا میری؟باید ما از محرک ها دوری کنیم.یکی از راه های ترک خودارضایی.
خدانگهدار

با عرض سلام و ادب خدمت يكايك شما دوستان گل

درمورد ترك خود ارضايي در مرحله اول انسان بايد اراده وتصميم جدي ، جدي مرحله بعدش توبه كردن و گريه و زاري

سلام
من امروز میرم تو ۱۵ سال من خیلی دلم میخواد این کارو کنار بندازم اما سخته میخوام برام دعا کنید چون خسته شدم من امروز تمام فیلتر شکن ها وفیلم های غیر اخلاقیم رو حذف کرد ام بعضی وقتا از زور این خودارضایی وسوسه میشم وخودم رو گم میکنم راستش من تو کامپیوتر واین چیزا واردم وهروقت هوس کنم بااین که فیلتر شکن در اختیار ندارم از یه سایتی هرطور شده نیازم روبرطرف میکنم اما دیگه میخوام کنارش بزارم برام دعا کنید.

برای درمان زود ارضایی ناشی از استمنای زیاد چه باید کرد؟
لطفا راهنمایی کنید،،با تشکر

تصویر مشاور شهر سوال

سلام. به شهر سوال خوش امدید. اگر مقصود شما زود انزالی است، میتوانید به پست های مرتبط با این موضوع مثل (http://www.soalcity.ir/node/2813) را مطالعه کنید یا مطالب زیر را ببینید. اما این نکته را عرض کنیم که شما ابتدا باید اعتیاد به عمل خود ارضایی را در خود مهار کرده و این عمل را ترک کنید. با وجود ابتلا به این معضل، استفاده از راهکارهای کاهش زودانزالی خیلی مفید نخواهد بود.

روشهای درمان زودانزالی مردان :
-در بسیاری از موارد، زود انزالی خود به خود درمان می شود. انجام تمرینات ریلکسیشن و آرام سازی و استفاده از متدهای منحرف کردن حواس می‌تواند در به تاخیر انداختن انزال کمک کند.
-در بعضی مردها ترک مصرف دخانیات و مواد مخدر در درمان زود انزالی کمک کننده خواهد بود.
-مشاوره‌ها و رفتار درمانی خط اول درمان عارضه زود انزالی به شمار می‌رود و می‌تواند اضطراب ناشی از این مساله را کاهش دهد.
-مرحله بعدی، استفاده از کاندوم است.کاندوم سبب کاهش تحریک پذیری می‌شود. در صورتی که یک کاندوم قادر به این کار نباشد از دو کاندوم می‌توان استفاده کرد ضمن اینکه کاندوم سبب جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بارداری هم می‌شود.
-استفاده از دارو، گام بعدی است. این داروها به این دلیل استفاده می‌شوند که یکی از عوارض جانبی این گونه داروها، جلوگیری از ارگاسم است که باعث به تاخیر انداختن انزال می‌شود.
-استفاده از شیوه ماستر و جانسون: این شیوه، در چهارمین مرحله از درمان افراد مبتلا به زود انزالی انجام می‌گیرد که به همکاری خود فرد و همسرش نیاز مبرم دارد. برای آموزش و تمرین این روش باید به مشاوران و متخصصان سلامت جنسی در کلنیک‌های سلامت خانواده مراجعه شود تا با آموزش خصوصی در این باره، کار به نحو موثر صورت گیرد.
-درمان‌های موضعی زود انزالی در مردان : استفاده از کرم‌ها و اسپری‌های کاهش‌دهنده حس سطحی دستگاه تناسلی نیز سبب کاهش احتمال زود انزالی می‌شود. استفاده از بی‌حس‌کننده‌های موضعی، در آخرین مرحله از درمان افراد مبتلا به انزال زودرس قرار دارد و به هیچ‌وجه نباید در ابتدای کار از آن استفاده کرد. استفاده از روش‌های موضعی باید با تشخیص و صلاحدید پزشک و براساس سیر درمان و بهبودی باشد.

سلام من دختر ۱۳ ساله ای هستم که ازسن ۱۱ سالگی شروع به دیدن فیلم های غیراخلاقی کردم.بعد از چند مددت پدر و مادرم فهمیدند و من رو محدود کردند.بعد از گذشت ۲ سال دوباره شروع به دیدن سانسور های فیلم ها و خوندن رمان های عاشقانه کردم.تو اون مدت خیلی تحریک می شدم و آرامشم ازم گرفته شده بود و زودتر می خواستم ازدواج کنم اما خوب نمیی شد چند باری هم توبه کرده بودم اما دوباره برگشتم سر خونه ی اول حتی موقعیی که ۱۰ سالم بود با جنس مخالف رابطه داشتم ولی نه از نوع جنسی. تا اینکه بعد از چند مدت به برادرم که ۲۰ سال داشت همه چیز را گفتم حتی ارتباطم با جنس مخالف.نه اینکه عصبانی هم نشد بلکه منو راهنمایی هم کرد و من همه ی فیلم ها و رمان ها رو حذف کردم و الآن دو سه ماهی هست که دیگه ترک کردم.دیگه تمایلی برای ازدواج ندارم و دیگه تحریک نمی شم وحالا با آرامش کامل می خوابم.خدا رو شکر که تونستم دوباره برگردم.شما دوستان هم اگر اراده ی راسخ داشته باشید موفق می شوید. لطفا برام دعا کنین تا باز هم پاک بمانم.ممنون

من گذاشتم کنار توی ۲۳ سالگی به شما ایرانی های توانمند هم یاد میدم
۱ واسه خودتون ارزش قایل باشد (یعنی به خودتون بگید لیاقت من اینه؟؟ من این سرویس جنسی عاطفی رو فقط به همسر واقعی زندیگیم تحویل میدم ؟؟)
۲ از همین ثانیه که اینو مبخونید شروع کنید هر ثانیه که میگذره به خودتون بگید آفرین تو میتونی اونای دیگه اندر خم یه کوچه اند به خودتو ن بگید کار بزرگی کردی خواهید دید میشه
یادمه توی ۳۰ سالگی نا خود آگاه بیش چند تا جوون به شوخی این بحث سکس شد و من عنوان کردم هر گز سکس نداشتم تا این سن و اونا یه جوری نگام کردن که انگار غول چراغ جادو میبینن میدونید چرا ؟ چون واسه خودشون ارزش قایل نبودن چون به شخصیت اشتباه خودشون چسبیدن نه ذات درست خودشون و اما سخنی شاید حکیمانه شاید
ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی استخوان و ریشه ای گر بود اندیشه ات گل گلشنی ....

اگر از طرفداران محکم لذت هستید، و فکر می کنید که دین می خواهد جلوی لذت بردن شما در این دنیا را بگیرد، زود قضاوت نکنید. خداوند متعال حکیم تر از آن است که خواسته ای را در وجود انسان بگذارد، اما از انسان بخواهد که به آن خواسته بی توجهی کند. این جلسه را بشنوید، تا ببینید که دین هم طرفدار لذت بردن شما است.

فایل صوتی " اگر فقط لذت بخواهیم ؟ "
دانلود در لینک زیر:
http://bayanmanavi.ir/post/76
--------------------------------
سایر سخنرانی ها در این لینک:
http://bayanmanavi.ir/post/685
در مورد اینکه:
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
و...

لطفا در صورتیکه تاثیر مثبت در خود احساس کردید انتشار دهید
با تشکر

با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

ممنون از معرفی لینک.

من دختری ۱۸ساله هستم به این گناه دچار شده بودم نمیدونستم اسمش چیه و گناهه
از وقتی فهمیدم
ترکش کردم تقریبا الان ماهی یه بار گرفتارش میشم .واین ترک کردنو مدیون دوستی خوبم که خدارو به یادم آورد

سلام ممنون برا اینکه همه رو راهنمایی میکنین و به سوالا جواب میدین..
ببخشین که چنین سوالی می پرسم ..چون میخوام بدونم..
ایا ماساژ دادن سینه ها که ایجاد لذت کند ولی فقط به منظور بزرگ کردن سینه گناه هست؟
من مدتی این کارو انجام میدم ولی به منظور دیگه ..و هیچ ترشحی از من خارج نمیشه..یه جا خوندم این ماساژ دادن چون باعث لذت میشه گناه کبیره هستش و نوعی خود ارضایی هست.ممنون میشم زودتر جوابم رو بدین و از سر در گمی راحت شم..اخه مطلب دیگه ای مربوط به این موضوع پیدا نکردم که بتونم سوالم رو بپرسم..

تصویر سید پاسخگو

با سلام
ماساژ دادن بدن اشکال ندارد ولی اگر باعث جنابت(خروج منی) گردد خود ارضایی(استمناء) است که از گناهان کبیره و حرام می باشد.
موفق باشید.

سلام من یه نوجوان استم متاسفانه افرادی که با انها سر و کار دارم افرادی بد دهن هستند من جدیدا دچار مشکل شدم و با دیدن یک زن یا شندیدن حتی اسم یک خانم هر چند پاک منزه و حتی چیزهایی که نمیتونم بگم چیزای بدی به ذهنم میاد و هنوز لحظه ای نگذشته کلی پشیمون میشم و استغفر الله میگم لطفا پیشنهادی بهم بدید تا خلاص بشم از این وضعیت

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

بددهنی گر چه ممکن است در لحظه‎های اول آدم‎ها را آرام کند، اما عواقبی دارد که بالاخره دامنشان را می‎گیرد و از سوی دیگر، ناسزاگو ها پس از مدتی دیگر با به زبان آوردن حرف‎های ناخوشایند آرام نمی‎شوند و فحش دادن حالشان را بدتر می‎کند.
متأسفانه ناهنجاری بددهنی و فحاشی به طرز فجیعی در جامعه ما رواج دارد، مردم با صدای بلند سر هم فریاد می زنند و الفاظ رکیکی به زبان می آورند، در شوخی ها و جمع های دوستی هم برای شوخی و خنده بد دهنی و فحاشی بسیار رایج شده، به طرزی گاهی دشنام های ناموسی به همدیگر می دهند و می خندند، و این بسیار اسفناک است.
حالا می خواهیم ببینیم راه برخورد با افرادی که به این رذیله اخلاقی مبتلا هستند چیست؟

۱. نصیحت و خیرخواهی: متاسفانه برخی افراد در جامعه هستند که برای تخلیه عصبانیت و ناراحتی‌های خود کنترل زبان را از دست داده و هر حرف زشت و ناپسندی از زبانشان خارج می‌شود، در این زمان است که یک دوست دل سوز و انسان فهمیده و انسان فهمیده با بهترین زبان و از سر دلسوزی آن‌ها را از این عمل زشتشان آگاه می‌سازد و می‌گوید:
فحش دادن و ناسزا عمل بسیار زشتی است که اگر توبه نکنید از صف شیعیان حضرت علی خارج شده و مورد تنفر حضرت واقع می‌شوید؛ همان گونه که وقتی حضرت متوجه شد برخی از سربازانش در جنگ صفین به دشمنان دشنام می‌گویند فرمود:
«من دوست ندارم كه شما دشنام دهنده باشید؛ ولى اگر اعمال زشتشان را شرح دهید و احوال آن‌ها را بیان كنید به گفتار صحیح نزدیك‏تر و براى اتمام حجّت رساتر است. شما باید به جاى دشنام چنین مى‏‌گفتید: پروردگارا خون ما و آن‌ها را حفظ كن (و آتش جنگ را خاموش فرما) میان ما و آن‌ها را اصلاح كن و آنان را از گمراهی‌شان هدایت نما تا كسانى كه جاهلند حق را بشناسند و آنها كه گمراهند و بر دشمنى با حق اصرار مى‏‌ورزند از آن دست بردارند و (به راه راست) باز گردند.»[۱]
با زبان دوستانه‌ای که دارید به آن ها بگویید: فحش و ناسزا آن قدر زشت و ناپسند است که حتی اگر مخاطب‌شان انسان بت‌پرست باشد که گمراه‌ترین و بدترین انسان روی زمین است، نیز زشتی فحش را کم نمی‌کند، از این رو و خداوند این گونه حرف زدن و تخلیه هیجانات را کاری زشت دانسته و می‌فرماید:
«وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى‏ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا یَعْمَلُون [سوره انعام آیه ۱۰۸] معبود كسانی را كه غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید مبادا آنها (نیز) از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت آن‌ها به سوی پروردگارشان است و آن‌ها را از آن‌چه عمل می‌كردند آگاه میسازد (و پاداش و كیفر می‌دهد)»
۲: عوض کردن فضا: اگر در جمع دوستان هستند و فضای فحش دادن به استاد و یا مدیر مدرسه و دانشگاه و فلان مسئول فراهم شد شما با هوشیاری و دقت این فضای گناه آلود را به سمت یک مساله علمی یا معنوی سوق دهید و یا با بیان خوبی‌های استاد از ایشان دفاع کنید همان گونه که پیامبر خدا می‌فرماید:
«هنگامى كه عیب جویى و غیبت كسى را در میان جمع مى‌‏كنند و تو در آنجا حضور دارى، او را یارى كن و حاضران را نهى از منكر، و از آن مجلس (گناه) برخیز»[۲]
و در روایت دیگری می‌فرماید:
«كسى كه غیبت برادر مسلمانش نزد او شود، و توانایى بر یارى او داشته باشد و یاریش نكند، خداوند او را در دنیا و آخرت خوار مى‏‌كند» [۳]
هر چند گاهی دفاع کردن از ایشان کار سختی است و ممکن است دوستان به حرف انسان توجه نکنند یا ناراحت شوند ولی تحمل این سختی به پاداشی که در مقابل آن است می‌ارزد همان گونه که پیامبر خدا می‌فرماید:
كسى كه بر برادر مسلمانش منّت بگذارد و در برابر غیبتى كه از او در مجلسى شنیده دفاع كند، خداوند هزار در از شرّ و بدى را در دنیا و آخرت از او باز مى‏‌گرداند، و اگر دفاع نكند در حالى كه قادر بر دفاع است هفتاد برابر گناه غیبت كننده بر او خواهد بود»[۴]
۳: ترک مجلس گناه: واقعا گاهی اوقات چاره‌ای جز ترک کردن مجلس نیست چرا که افراد نه قابل نصیحت هستند و نه موقعیت دفاع از شخصی که مورد فحش قرار می‌گیرد وجود دارد؛ در این جا بهترین راه حل ترک این گونه مجالس است چرا که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:
«سزاوار نیست در مجلسی که گناه می‌شود و از شما کاری بر نمی‌آید حضور داشته باشید.»[۵]
بودن در مجلس گناه، هر چند انسان گناهى انجام ندهد، امضاء و تأیید آن گناه است و باعث می‌شود زشتی گناه هم در نظر شما و هم در نظر دوستانتان شكسته شود. و باعث کم شدن ایمان انسان می‌شود همان گونه که امام علی علیه السلام می‌فرماید:
«همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است.»[۶]
۴: برخورد شدید : برخی افراد هستند که نه با نصیحت به خود می آیند و نه ابراز ناراحتی به خود می آیند با این افراد بهتر است یک رفتار جدی داشت مثلا تذکر داده شود که اگر دست از این طرز صحبت کردن بر ندارد هرگز با او معاشرت نخواهیم کرد. و این هشدار در حد یک حرف باقی نماند و جدا عمل شود.
با توجه به مطالب فوق به این نتیجه می‌رسیم؛ در برخورد با چنین دوستانی اولین راه نصیحت و خیر خواهی است و در مرحله بعد عوض کردن فضای گفتگو است و اگر این دو راه اثر نداشت مجلس گناه را ترک کنید و خود را از آلودگی که در این گونه مجالس است حفظ کنید.

پی نوشت‌ها:
[۱]. إِنِّی أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِینَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِیَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِیَ عَنِ الْغَیِّ وَ الْعُدْوَان...»[نهج البلاغة، ص: ۳۲۴]
[۲].«اذا وُقِّعَ فى رَجُلٍ وَ انْتَ فى مَلأٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ ناصِراً وَ وَ لِلْقَومِ زاجِراً وَ قُمْ عَنْهُمْ»[. كنزالعمال، حدیث ۸۰۲۸.]
[۳].«مَنْ اغْتِیْبَ عِنْدَهُ اخُوُهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ یَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ؛» [ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏۷۴، ص: ۶۱]
[۴]. «الا وَمَنْ تَطَوَّلَ عَلى اخِیْهِ فى غَیْبَةٍ سَمِعَها فِیهِ فى مَجْلِسٍ فَرَدَّها عَنْهُ رَدَّ اللّهُ عَنْهُ الْفَ بابٍ مِنَ الشَّرِ فِى الدُّنیا وَ الْآخِرَةِ، فَانْ هُوَ لَمْ یَرُدَّها وَ هُوَ قادِرٌ عَلى رَدِّها كانَ عَلَیْهِ كَوِزْرِ مَنْ اغْتابَهُ سَبْعینَ مَرَّةً؛» [من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۸ و ۹.]
[۵]. «ا یَنْبَغِی‏ لِلْمُۆْمِنِ‏ أَنْ یَجْلِسَ مَجْلِساً یُعْصَى اللَّهُ فِیهِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى تَغْیِیرِهِ.» [كافی ج ‏۲ - ۳۷۴ - باب مجالسة أهل المعاصی ... ص: ۳۷]
[۶]. «مُجَالَسَةُ أهْلِ الْهَوَی مَنْسَاةٌ ‌لِلإِیمَانِ ومَحْضَرَةٌ لِلّشَیطان» [نهج البلاغه، خطبه ۸۶]

موفق باشید.

اقا من یه حرفی دارم تو دلم میخوام خالی کنم خودمو جواب درس درمونم میخوام .اقا غریزه جنسی یکی از قوی ترین غریزه های انسانه . اینئ همتون قبول دارین دیگه . حالا یه بدبختی که مثلا شونزده هیفده سالشه و تا شیش هفت ماه دیگ ازدواج میکنه گناه این بدبخت چیه ؟؟؟ به نظرتون منطقی هستش انسان برای چندین سال یکی از قوی ترین غریزه هاشو سرکوب کنه ؟؟؟؟ مثلا میشه ادم برا جندین سال هیچ غذایی نخوره ؟؟؟ بابا اینایی که بالا نوشتین همش برای خر کردنه . اصن بینم مگه خدا سن بلوغو چهارده سالگی حداکثر نزاشته ؟؟ خب پس چرا چیزیو که خودش تو وجود انسان ها میزاره خودشم براشون فراهم نمیکنه تا انسان ها رنج نبرن . بابا مردیم بس که خود ارضایی کردیم . خدا میخواد بدبختی بندشو با چشاش ببینه . اینایی که بالا نوشتین محاله حتی به احتمال ۱ درصد هم نمیتونه از غریزه جنسی جلوگیری کنه . پس راه حل چیه ها ؟؟؟ گناه جوونای مملکت چیه ؟؟ گناه من بدبخت چیه که غریزه جنسیم به حداکثر خودش میرسه و من باید صد ها روز صبر کنم تا این غریزه به طور طبیعی رفع بشه ؟؟ همه این مشکلات به نظرم فقط با ازدواج زود رس حل میشه ولاغیر . هر موقع خود ارضایی میکنم جلو خودمو خدام شرمنده میشم . خدایییااااا خودت داری میبینی . حالم از خودم بهم خورده :( بدبختیم اینه که نه به مادر روت مبشه بگی نه پدر . پس کی به دادمون برسه تنها راه خالی شدنمونم اینه که بیایم تو سایتا با اسم جعلی حرف دلمونو بزنیم توروخدا کمکم کنید .

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

*** چند راهکار کلی:
برای کنترل غریزه جنسی هم خود فرد و هم والدین و اطرافیان مسئولیت دارند. آن چه مربوط به خود فری می‌شود و سؤال شما از این زاویه است عبارتند از:
۱- برنامه‌ریزی برای کار مداوم
جوانان و نوجوانان از نیروی سرشار و فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این نیرو اگر در زمینه‌های دیگر مورد اساتفاده قرار نگیرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرایط سنی آن‌ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نیرو و توان خود رادر این زمینه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی در آنان پیشگیری می‌شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می‌شود. اگر نیک بنگریم افرادی که به کار مداوم مشغول هستند و نیرو و استعدادشان را در زمینه‌های مثبت و سالم به کار می‌اندازند، کم‌تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران‌های روحی می‌شوند. کار موجب می‌شود نیرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی‌های اضافی تبدیل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام‌های بدن ایجاد گردد، از طریق سوخت و ساز مفید و سالم به مصرف برسد.
۲- تنظیم خواب
تحقیقات نشان می‌دهد که بیش‌تر انحرافات به خصوص در زمینه مسایل جنسی از فکرهای ناسالم و خیال‌پردازی‌هایی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشی می‌شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و یک سری مسایل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشیده خواهد شد. بنابراین، یکی از روش‌های پیشگیری از انحرافات این است که برنامه خواب به صورت دقیق تنظیم شود و تا زمانی که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نروید. وقتی به رختخواب بروید که کاملاً خسته و آماده خواب هستید. لازمه این کا این است که در طول روز مشغول فعالیت‌های مهم بوده و به اندازه کافی کار کرده باشد.
طبیعی است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بیدار خواهد ماند تا به تدریج به خواب رود و چون افکار و اندیشه‌های شهوانی و تحریک‌آمیز معمولاً در این مواقع به سراغ جوان می‌آیند، تنظیم ساعات خواب برای جوان، ضرورت خاصی می‌یابد. یکی از روان شناسان در این باره می‌گوید: نیمه اول شب بیش از نیمه دوم آن به بدن نیرو می‌دهد بنابراین باید از آن به نحوی مفید استفاده شود. و صبحگاهان به محض اینکه از خواب بیدار شدید. بی‌درنگ از بستر برخیزید و توجه داشته باشید که بامدادان بیدار ماندن در بستر خواب، بسیار زیان‌بار است، جسم را سست و ناتوان می‌سازد و وسوسه‌های شوم در دل فرد ایجاد می‌شود.
۳- دوری از محیط‌های آلوده و ناسالم
یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محیط آلوده و محرک‌های شهوانی است. محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش‌های انحرافی، منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان می‌شود. مسایلی از قبیل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخی از سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های خارجی و هم چنین استفاده نادرست از اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است شاید برای برخی زا نوجوانان یادآوری و تذکر مسایل دینی و اخلاقی چیزی بیهوده و غیر ضروری تلقی شود، زیرا آن‌ها نه در فکر سلامت خویش هستند و نه مسایل اخلاقی و دینی را می‌پذیرند، اما برای شما که روحیه مذهبی قوی دارید و همین مسأله باعث شد تا نگران آینده‌تان باشید، گفتن این مسایل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می‌‌خواهید از جوانی‌تان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم گام بردارید، سعی کنید از محیط‌های آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جداً پرهیز نمایید.
۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت
یکی از زمینه‌های پیدایش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بی‌برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می‌کند. آن‌ها به تدریج سرخورده و مأیوس می‌شوند و در نتیجه به دنیای درون خویش پناه می‌برند و در کنج خلومت و انزوا راهی برای مشغولیت خود می‌جویند.
۵- پیشگیری از روابط ناسالم
جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بی‌بند و بار دوست و رفیق هستند، کم کم به انحرافات کشیده می‌شوند و تحت تأثیر امور شهوانی قرار می‌گیرند. نفوذپذیری جوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروه‌ها است. در سنین بلوغ صحبت‌های آهسته و در گوشی بین نوجوانان بیش‌تر می‌شود و محور این گفتگوها، غالباً مسایل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفیانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح می‌شود. برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی سعی کنید از دوستی‌های آلوده و مشکوک جداً پرهیز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نمایید.
۶- پرورش تقوا و معنویت در وجود خویش
همه آنچه بیان شد، به نحوی می‌توانند در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و طغیان شهوت و غریزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بیش از همه ضروری است و به صورت زیربنایی در شخصیت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنویت و تقویت ایمان و تقوای الهی است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که جهان به شدت در مادیات فرو رفته و یک سره غرق در جاذبه‌های نفسانی و امور شهوانی گردیده است. در شرایط کنونی، خلأ عظیم و هولناکی از اخلاق و معنویت پدید آمده و تمامی مشکلات انسان‌ها نیز از همین جا ناشی شده است.
اگر با تقویت ایمان و نیروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقویت گردند، بدون شک بخشی از مشلکات آنان به ویژه در زمینه مسایل اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی درمان می‌شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می‌بیند و بر اساس عملکرد افراد به آن‌ها پاداش می‌دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می‌باشد، در این صورت احتمال اینکه مرتکب گناه نشود بسیار زیاد است.‌
یقین داشته باشید، تا زمانی که نیروی ایمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقویت نگردد، هیچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعیت کنونی که عوامل تحریک کننده بسیار زیاد است. بنابراین قبل از هر چیزی سعی کنید نیروی ایمان و تقوا را در وجود خویش بارور کنید. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه نماز خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می‌کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر شهوت و غریزه جنسی قرار نگیرید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» به درستی که نماز انسان را از هر گونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‌دارد. نماز واقعی نه تنها والاترین عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقی می‌شود، بلکه عامل تهاجمی علیه انحرافات و شهوت‌ها نیز محسوب می‌گردد.
۷- تسهیل و تسریع ازدواج
علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غریزه جنسی می‌کند، باید برای ازدواج که یگانه راه درست ارضای غریزه جنسی می‌باشد، نیز اقدام کند به این معنا که پسرها از ۱۸ سالگی به بعد می‌توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرایط را مساعد می‌بینید، از همین سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن‌ها آمد به دلایل نوعاً غیر موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می‌خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبی ندارد و... از ازدواج خودداری نکنند و والدین هم سنگ اندازی‌های غیز منطقی نداشته باشند.
امید است با رعایت این نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانید غریزه جنسی و حس شهوت را در خویش کنترل و مهار نمایید و زمانی که فرصت مناسب برای ازدواج فراهم گردید، به ازدواج اقدام کنید.

توصیه های کاربردی:
۱. هر کاری که می خواهید انجام دهید با دقت آن را ارزیابی کنید و سپس برای انجام آن تصمیم بگیرید.
۲. از تقلید و پیروی کورکورانه از دیگران در هر کاری جداً اجتناب کنید.
۳. از بیان جمله «نمی توانم» خودداری و بجای آن به خود تلقین کنید که «من به خوبی از عهده این کار بر می آیم».
۴. برای شروع کار و تقویت اراده خود از کارهای کوچک شروع کنید مثلا تصمیم بگیرید صبح ها در یک ساعت معینی از خواب بیدار شوید.
۵. بعد از بیدار شدن از خواب و خواندن نماز صبح تصمیم بگیرید ۱۰ دقیقه قرآن بخوانید.
۶. اگر در انجام کارها موفق شدید حتما به خودتان جایزه بدهید و آن را در دفتر کارهای روزانه خود به عنوان یک موفقیت ثبت کنید.
۷. بعد از هر موفقیتی خدا را شکر کنید و با خود عهد ببندید که به شکرانه موفقیتی که نصیب شما شده آن کار را ادامه دهید.
۸. بعد از موفقیت در کارهای فوق تصمیم جدیدی اتخاذ کنید مثلا با خود شرط کنید که هر روز ۲۰ دقیقه باید ورزش کنم.
۹. در صورت موفقیت در تصمیم جدید یک علامت مثبت دیگر در کارنامه خود ثبت کنید.
۱۰. اگر در تصمیم جدید ناکام شدید علل آن را بررسی کنید در صورت تنبیلی و کاهلی خود را جریمه کنید مثلا یک روز روزه بگیرید.
۱۱. به همین ترتیب هر روز چند کار ارادی برای خود در نظر بگیرید و انجام دهید البته مراقب باشید انتخاب کارها از روی واقع بینی باشد و از تصمیم گیری های بلند پروازانه خودداری کنید و سعی نمائید درجه مشکلی کارها را بتدریج افزایش دهید تا با تحمل نفس شما همخوانی داشته باشد.
۱۲. بعد از این که خود را در انجام برخی از کارهای ایجابی مثل صبح زود بیدار شدن، نماز سر وقت، تلاوت قرآن و ورزش صبحگاهی، موفق شدید برای انجام کارهای سلبی تصمیم بگیرید یعنی تصمیم بگیرید کارهایی که نباید انجام دهید را بتدریج ترک کنید مثلا به عنوان نمونه می خواهید غرایز جنسی خود را مهار کنید. در اینجا باید رفتارهایی که باعث شعله ور شدن شهوات می شود را ترک کنید.
أ‌. ابتدا نگاه خود را کنترل کنید و تصمیم بگیرید در برخورد با جنس مخالف نگاه خود را فرو بیندازید.
ب‌. از گفتگو با جنس مخالف مگر در مواقع ضروری و در حد ضرورت اجتناب کنید.
ت‌. از پوشیدن لباس های تنگ که موجب تحریک شهوت جنسی می شود خودداری کنید.
ث‌. از دست ورزی با خود پرهیز کنید.
ج‌. از پرخوری بویژه غذاهای مهیج شهوت مثل سیر، پیاز، فلفل، تخم مرغ و ... اجتناب کنید.
ح‌. افکار خود را بتدریج کنترل کنید زیرا افکار منشاء رفتارند.
خ‌. هر شب، اعمال خود را محاسبه کنید. رفتارهای ارادی که باید انجام می دادید را در صورت انجام یادداشت کنید و رفتارهایی که باید ترک می کردید را نیز در صورت موفقیت یادداشت کنید.
د‌. در انجام همه مراحل تقویت اراده جهت کنترل شهوات از خداوند استعانت جویید زیرا همه نیروهای ما از خداست. پس باید در برابر موانع از خداوند کمک بگیرید. نیروی اراده ما نیز از خداست سعی کنید اراده خود را در جهت اراده الهی قرار دهید یعنی چیزی را اراده کنید که مورد رضایت حق تعالی است.
ذ‌. با کسانی همنشینی و معاشرت کنید که دارای اراده قوی و نظم در انجام مسئولیت ها و تکالیف خود هستند و از معاشرت با افراد سست اراده و ضعیف الایمان که اهل معصیت اند جدا خودداری کنید.
ر‌. روزه نقش عجیبی در کنترل شهوات و تقویت اراده دارد سعی کنید هر هفته حداقل یک روز روزه بگیرید.
ز‌. معرفت و ایمان به خدا و مبدأ و معاد، نقش مهمی در شکل گیری شخصیت، هویت یابی و تقویت اراده دارد. با تفکر در آثار و آیات الهی ایمان خود را تقویت کنید.
س‌. مواظب نگاه خود باشید و از تماشای مناظر شهوت برانگیز مثل فیلم های مبتذل و قرار گرفتن در محیط هایی که آلوده به گناه است اجتناب کنید. بسیاری از گناهان از یک نگاه ساده آغاز می شود.
ش‌. همواره برای خود کرامت قائل شوید و پیروی از غرایز شهوانی را در غیر موارد حلال اهانت به خود و سقوط از مقام و منزلت انسانی تلقی کنید.
ص‌. زشتی گناه را همواره مانند آبی آلوده و کثیف فرض کنید همانطور که حاضر نیستنید آب آلوده را بنوشید به خود تلقین کنید که من نفس و جان خود را با گناه آلوده نمی کنم.
ض‌. هرگاه در کنترل شهوات با شکست مواجه شدید اولا خود را جریمه کنید سپس بدون یأس و ناامیدی از درگاه خداوند توبه نمائید و آنگاه تصمیم بر جبران آن بگیرید.
ط‌. همواره با یک مشاوره اخلاقی در ارتباط باشید و در انجام مراحل فوق با او مشورت کنید.
ظ‌. مراقب باشید در تقویت اراده برای کنترل غرایز موازین شرعی را رعایت کنید و از هر گونه افراط و تفریط و انجام کارهایی که دین آن را تجویز نکرده است خودداری کنید.
راهکار تقویت معنویت در کنترل غرایز:
در منابع دینی، راه های نجات انسان از بند هوا پرستی و شهوت و رسیدن به معنویت و تحول درونی و روحی و معنوی به خوبی و روشنی برای ما ترسیم شده است. هر کدام از احکام دینی و دستورات شرعی و اخلاقیات و معارف اسلام، راهی برای نیل به معنویت و صفای روح است. اگر در آموزه های دینی برای نیل به معنویت هیچ سفارش و دستوری جز نماز وجود نداشت، همین کافی بود که انسان با قرار گرفتن بر سکوی پرش نماز که معراج مؤمن و نزدیک کننده هر فرد متقی به خداوند است به اوج قله کمال و معنویت برسد. نماز معجون عجیب و نیروبخشی است که بال پرواز به آسمان معنا و حقیقت را به انسان هدیه می کند و راه وصول به اوج کمال و معنویت را برای او هموار می سازد. وضو گرفتن، غسل کردن، لباس نظیف پوشیدن و عطر زدن در وقت نماز همگی زمینه ساز این پرواز و صعود معنوی می باشند. مشکل ما نبودن راهکار نیست، بلکه مشکل ما عدم استقامت و استواری در عمل به دستورات روح بخش اسلام و تداوم نبخشیدن به این اعمال است. هر عملی اگر شرعا مطلوب و مورد رضایت و خشنودی حق باشد و از آفات و امراض در امان باشد و به طور مستمر و مداوم بجا آورده شود دارای نورانیت و معنویتی است که گاهی به طور محسوس و گاهی به صورت غیرمحسوس در روح و جان انسان تأثیر می گذارد و حال و وضع انسان را دگرگون می سازند.
شرکت در مراسم مذهبی مانند دعا، نماز جماعت، مجالس سخنرانی و موعظه و یا ذکر زندگی، سیره، مدح و مصائب اهل بیت(ع)، زیارت اهل بیت(ع) و قرائت قرآن به صورت مداوم در هر روز و مانند آن نورانیتی را در انسان پدید می آورد، که باعث می شود آدمی از تاریکی گناه بگریزد و به آسانی به سمت آن نرود. همه دستورات و احکام الهی دارای این خاصیت و ویژگی می باشند و اخلاقیات و احکام و معارف و مجموعه معارف دین، همگی همین هدف یعنی رسیدن انسان به اوج بندگی و کمال و معنویت و صفا و تلطیف روح و جان را دنبال می کنند. ولی البته اراده قوی و همت عالی و استقامت در راه هدف و نهراسیدن از مشکلات و پافشاری و ادامه عمل خیر و عبادت و توجه به خداوند و احساس حضور او شرط بهره بردن از این دستورات نورانی و رسیدن به نتایج خوب و شیرین خود سازی و نجات از فشار غریزه و گمراهی است زیرا معنویت برخواسته از معارف دین نورانیتی را در دل انسان پدید می آورد که موجب می شود انسان زشتی گناه و پیروی از غرایز حیوانی را ببیند و دنبال گناه و ارضا غرایز از طریق غیر مشروع نرود.
چند توصیه دیگر
۱. هیچ گناهی را کوچک نشمارید.
۲. در ابتدای روز با خدای متعال شرط کنید که گناه نکنید.
۳. در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشید.
۴. در پایان روز از خویش حساب بکشید. اگر از عملکرد خویش راضی بودید، خدای را شکر گویید و در صورتی که راضی نبودید، بر خویش سخت بگیرید.
۵. خود را همواره در محضر خدای بزرگ ببینید، او بر شراشر وجود شما اشراف دارد و از ظاهر و باطن شما آگاه است.
۶. با دعا و نیایش از خداوند متعال استعانت و استمداد بجویید، زیرا که خود فرمود: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ کدام به فضیلت و تزکیه روی نمی آوردید.
۷. اعمال و عادات نیکو را جایگزین رفتار ناپسند نمایید; مانند شرکت دائمی در نماز جماعت، نماز شب، زیارت اهل قبور و دعا. قرآن کریم می فرماید: خوبی ها سرانجام میدان را بر بدی ها تنگ خواهد کرد و آنها را از بین خواهد برد.
۸. مطالعه پیرامون زندگی پارسایان و زاهدان و مطالعه کتب اخلاقی را فراموش نکنید.

موفق باشید.

مطلب فوق و نظرات دوستان عالی بود. ممنون برای فرج اقا امام زمان دعا کنید برای سلامتی ایشان صلوات . التماس دعا. دست علی یارتان

سلام ضمن تشکر از راهنمایی های مفیدتان من چون اعتقادم به نماز و خدا کمتر است و این را در ذهن دارم که اعتقادی بیهوده است از گذشته تا الان . پس من چگونه با چه روشی خود را اصلاح کنم یک زمانی که به ترک آن پرداختم مدت آن بیشتر از دو سه هفته نکشید مفصل میگم منی که هیچ اعتقادی ندارم به چه چیزی تکیه کنم

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

راهكار كنترل شهوت:
بي‌ترديد يكي از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزة جنسي است. اين نيرو كه از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي‌تحركي را پشت سر مي‌گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شكفتگي آن فرا مي‌رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را دربرمي‌گيرد و بر تمامي رفتار انسان اثر مي‌گذارد. به همين دليل غريزة جنسي و نيروي شهوت فرد را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد.
براي تعديل و كنترل غريزة جنسي راه‌هاي متعددي وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. اما قبل از آن بيان اين نكته لازم است كه كنترل غريزة جنسي به صورتي كه منطبق با فطرت انساني باشد، امري ممكن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن‌هايي كه از مباني اخلاقي و معنوي محكم و متيني برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگي خوب و مطلوبي از حيث ارزش‌هاي اخلاقي بهره‌مند هستند و ارادة قوي دارند، به خوبي مي‌توانند از پيامدهاي منفي آن مصون باشند.
براي كنترل غريزة جنسي هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خودشما مي‌شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:
۱- برنامه‌ريزي براي كار مداوم
جوانان و نوجوانان از نيروي سرشار و فوق‌العاده‌اي برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه‌هاي ديگر مورد اساتفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سني آن‌ها در قالب امور جنسي و شهواني ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به كار مداوم عادت كنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودي از انحرافات اخلاقي و شهوت و غريزة جنسي در آنان پيشگيري مي‌شود. كارهاي بدني موجب تعادل جسم و روان مي‌شود. اگر نيك بنگريم افرادي كه به كار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه‌هاي مثبت و سالم به كار مي‌اندازند، كم‌تر دچار انحرافات اخلاقي و بحران‌هاي روحي مي‌شوند. كار موجب مي‌شود نيرو و انرژي جوان قبل از آن كه به چربي‌هاي اضافي تبديل گردد و اختلالاتي در ساز و كار اندام‌هاي بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.
۲- تنظيم خواب
تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسي از فكرهاي ناسالم و خيال‌پردازي‌هايي كه جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي مي‌شود. اگر جوان قبل از آن كه به خواب برود، فكرش به خودش و يك سري مسايل و موضوعات مربوط به دورة جواني، معطوف گردد، كم كم به انحرافات كشيده خواهد شد. بنابراين، يكي از روش‌هاي پيشگيري از انحرافات اين است كه برنامة خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني كه خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد كه كاملاً خسته و آمادة خواب هستيد. لازمة اين كا اين است كه در طول روز مشغول فعاليت‌هاي مهم بوده و به اندازة كافي كار كرده باشد.
طبيعي است اگر جوان با خستگي به رختخواب نرود، به ناچار مدت زماني را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افكار و انديشه‌هاي شهواني و تحريك‌آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان مي‌آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي مي‌يابد. يكي از روان شناسان در اين باره مي‌گويد: نيمة اول شب بيش از نيمة دوم آن به بدن نيرو مي‌دهد بنابراين بايد از آن به نحوي مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينكه از خواب بيدار شديد. بي‌درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد كه بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان‌بار است، جسم را سست و ناتوان مي‌سازد و وسوسه‌هاي شوم در دل فرد ايجاد مي‌شود.
۳- دوري از محيط‌هاي آلوده و ناسالم
يكي از علل و عوامل انحرافات جنسي و به طور كل انحرافات اخلاقي، محيط آلوده و محرك‌هاي شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايش‌هاي انحرافي، منجر به طغيان غريزة جنسي در جوان مي‌شود. مسايلي از قبيل بدحجابي، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي خارجي و هم چنين استفادة نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزة جنسي جوان مؤثر است شايد براي برخي زا نوجوانان يادآوري و تذكر مسايل ديني و اخلاقي چيزي بيهوده و غير ضروري تلقي شود، زيرا آن‌ها نه در فكر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقي و ديني را مي‌پذيرند، اما براي شما كه روحية مذهبي قوي داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده‌تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروري است. اگر واقعاً مي‌‌خواهيد از جواني‌تان به خوبي استفاده كنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعي كنيد از محيط‌هاي آلوده و ديدن عوامل تحريك كننده، جداً پرهيز نماييد.
۴- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت
يكي از زمينه‌هاي پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفادة نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولاني و بي‌برنامه نوجوانان را عاصي و سرگردان مي‌كند. آن‌ها به تدريج سرخورده و مأيوس مي‌شوند و در نتيجه به دنياي درون خويش پناه مي‌برند و در كنج خلومت و انزوا راهي براي مشغوليت خود مي‌جويند.
۵- بر خورداري از روابط سالم انساني
جوانان و نوجواناني كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي‌بند و بار دوست و رفيق هستند، كم كم به انحرافات كشيده مي‌شوند و تحت تأثير امور شهواني قرار مي‌گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه‌ها است. در سنين بلوغ صحبت‌هاي آهسته و در گوشي بين نوجوانان بيش‌تر مي‌شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسي و امور شهواني است كه به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح مي‌شود. براي پيشگيري از انحرافات اخلاقي سعي كنيد از دوستي‌هاي آلوده و مشكوك جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبي ارتباط برقرار نماييد.

موفق باشید.

سلام
یه راهکار خوب اینکه یک تقویم تهیه کنید ومثلا تا ۱۰ روز رو علامت بزنید و هرروز یک روز رو علامت بزنید وبا نام ویادخدا وتوسل وتوکل به الله شروع کنید و اول به خدا وبعد به چهارده معصوم وبعدش بخودتون قول بدید( وبخصوص تو تقویمتون یاداشت کنید) تا این مدتی که تو تقویم معین کردید بهیچ عنوان طرف استمناء و فکرهای گناه وبد وهرچیزی که فکرتون رو خراب ومنحرف میکنه( حتی زره ای) نروید و هرروز که پیروز شدید اخر اون روز در تقویمتون علامت بزنید و اول تا مثلا ۱۰ روز شروع کنید وبعد که در ۱۰ روز پیروز شدید به ۴۰ روز ارتقاع بدید و مطمن باشید کم کم وبه گذشت زمان (حتی چند روز) افکارتون وتمایلات نفسانی وشیطانیتون کم وکمتر میشه .فقط مواظب باشد بازم بدام شیطان نیفتید و بخصوص وقتی چندین روز گذشت و تمایلات شیطانیتون کم شد دچارغرور و تمایلات شیطانی نشید وحتی لحظه ای بشیطان و بخصوص بخودتون اجازه ندید حتی یک لحظه هم اینکارا و افکار بهتون غلبه کنه. یاحق . التماس دعا

تشکر

سلام من خودم مشکل خود ارضایی داشتم با انجام دادان کار زیر مشکلم حل شد.بعد از خوابیدن پدر و مادرم از ظرق ترشی سرکه ی موجود در ترشی رادر۳ کاسه ریخم بعد هر ۲کاسه را به دستشویی بردم کاسه ی اول را روی دو پا ریختم به طور مساوی.بعد کاسه ی دوم و سوم را روی ناحیه ی تناسلی پایین ریختم به طوری که تمام مو های زاید را نیز فرا بگیرد.می توانید با این کار مشکلتان را تا ابد حل کنید.

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

تشکر

من قبلا خود ارزایی میکردم ولیتونستم ترک کنم دلیل ترک کردناین بود که در درون یک چیزی بهم میگفت اگر حتی یک بار این کار را انجام بدهی دیگه بادختریکه دوست داری نمیتوانی ازدواج کنی خدا ترکت خواهد کرد و به طور کامل زندگیات رااز دست میدهی از اون روزبه بعد هر وقت میخواستم این کار رو انجام بدهم این صدا رو در ذهنم میشنیدم و دیگر ادامه نمیدادم واین باعث شد که ۱ ماه انجام ندهم وبه طور کامل حالم خوب بشه شما هم برای خودتان هدفوارزش هایی دارید و مطمعن باشید که با انجام خود ارزایی و کار های حرام دیگر امکان ندارد به ان ها برسید یاعلی موفق

سلام خسته نباشید من یه سوال داشتم لطفا جواب بدید . من غرزیزه جنسی خیلی بالایی دارم اصلا نمیتونم شهوتم رو کنترل کنم مجبور میشم خود ارضایی کنم یه دفه دو هفته ترک کردم ولی حالا باز دارم خود ارضایی میکنم اصلا دست خودم نیست نمیخام بکنم یعنی یه جورایی عادت شده واسم توروخدا یه راه حل بگید؟؟؟ ممنون

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما دوست گرامی، به شهر سوال خوش آمدید. پرسش و پاسخ شما در ابتدای همین پست مطرح شده است. همچنین میتوانید به پستهای زیر مراجعه نمایید:
http://www.soalcity.ir/node/1725
http://www.soalcity.ir/node/129

سلام .لطفا کمکم کنید
ببخشید من الان دو ماهه که این کار رو ترک کردم ولی الان بعد از دو ماه که گذشته از روش موقعی که داشت خدا بار دیگر منو در رابطه با ایمانم امتحان میکرد،من امتحان را رد شدم و دوباره دست به خود ارضایی ولی نه یک بار .۳بار در یک روز.
انگار که یه کوره شهوت در من روشن بود و من هر کاری کردم خاموش نشد.اما بالاخره تونستم در همان روز جلوش رو بگیرم .
میخواستم بدونم برای اینکه این بار یه توبه قوی داشته باشم و تبدیلش کنم به اخرین توبه در زندگیم در رابطه با این عمل باید چی کار کنم؟
..........................................................................راستی..............................................................
من در وجودم انگار که یه قطب منفی وجود داره که نمیزاره به سمت خدا گام بردارم و هر دفعه که به خدا نزدیک میشم ناخود اگاه منو میکشه به همون نقطه اول.میشه کمکم کنید که این قطب رو در وجودم بکشم.
و مطلب اخر اینکه من در یک مدرسه آلوده به گناه درس میخونم که همه درش فک میکنن که خودشون رو گناه کار جلوه دادن و صحبت درباره مسایل.......
براشون کلاس میاره و من نمیخوام دیگرعضوی از انها باشم میشه بگین من باید چی کار کنم ؟ با این که در کلاسمم افراد درستکار هم هست ولی من نمیتونم به خاطر قدم جایم را در کلاس عوض کنم.پس خواهشا خواهشا کمک کنید با اینکه در این محیط هستم خودمو یکی از اونا جلوه ندم و سعی کنم مثل اونا نباشم.
خواهشا اگه کسی جواب این چن تا سوال که من در یک کامنت نوشتم رو میدونه به من بگه چون دیگه دارم کم میارم

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

بی‌تردید یکی از نیرومندترین غرایز، نیروی شهوت و غریزه جنسی است. این نیرو که از ابتدای تولد به صورت نهفته در وجود آدمی به ودیعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بی‌تحرکی را پشت سر می‌گذارد، اما به محض شروع دوران نوجوانی آرام، آرام زمان بیداری و شکفتگی آن فرا می‌رسد و رفته رفته تمامی وجود نوجوان را دربرمی‌گیرد و بر تمامی رفتار انسان اثر می‌گذارد. به همین دلیل غریزه جنسی و نیروی شهوت فرد را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.

برای تعدیل و کنترل غریزه جنسی راه‌های متعددی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. اما قبل از آن بیان این نکته لازم است که کنترل غریزه جنسی به صورتی که منطبق با فطرت انسانی باشد، امری ممکن و در عین حال پیچیده و دشوار است. آن‌هایی که از مبانی اخلاقی و معنوی محکم و متینی برخوردارند و نیز از شرایط خانوادگی خوب و مطلوبی از حیث ارزش‌های اخلاقی بهره‌مند هستند و اراده قوی دارند، به خوبی می‌توانند از پیامدهای منفی آن مصون باشند.

برای کنترل غریزه جنسی هم خود فرد و هم والدین و اطرافیان مسئولیت دارند. آن چه مربوط به خود فرد می‌شود و سؤال شما از این زاویه است عبارتند از:

۱. مراقب نگاه‌تان باشید.

اساساً هر گناهی از جمله گناه چشم که آن را چشم چرانی می نامند، ابتدا با هدف تداوم و تکرار از آدمی سر نمی زند بلکه به عنوان اولین و آخرین بار تلقی می شود. اما با سماجت و حیله گری ابلیس، این گناه به شکل یک عادت زشت و ناپسند در می آید و صفحات طلایی و نورانی کتاب زندگی افراد را کدر می کند و او را از معنویت دور می نماید.

نگاه آلوده در بیان روایات و احادیث به طور بسیار جدی و صریح مورد نکوهش قرار گرفته است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

"النَّظَرُ سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نَظرَة اَورَثَت حسرة طویلة "

نگاه آلوده؛ تیری است آلوده و زهرآگین که از چله کمان ابلیس رها شده و چه بسا نگاه هایی که حسرت و پشیمانی طولانی در پی داشته باشد.

اگر جوانی در تلفن همراه خود تصاویری که مورد رضای خدا نیست را ذخیره کرده، صرفاً به خاطر اینکه به نیازهای کاذب و لذّت های زودگذر خود پاسخ مثبت دهد، باید شجاعانه آثار آن را محو کند و راه نفوذ شیطان را مسدود نماید.

اگر به ماهواره و صفحات نامناسب اینترنت دسترسی دارد، بی ملاحظه و بدون درنگ باید از آن فاصله بگیرد و خود را از لوث گناه دور نگه دارد.

اگر در ارتباطات فامیلی و دوستانه و یا در فضای جامعه و روابط با نامحرمان است ،برای اسیر شدن در دام نگاه های بیمار، باید با قوت و شهامت بر روابط خود مدیریت کند و زمینه ی تسلط شیطان را بر خود و روابط فی ما بین خود و دیگران غیر ممکن سازد.

پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:

"... فَمَن تَرکَهاًَ حوفاً من الله اعطاهُ الله ایماناً یَجِدُ حلاوَتََهُ فی قلبه"

هر کس از بیم خدا نگاه خود را از حرام نگه دارد، خدای متعال هم به او ایمانی خواهد داد که شیرینی آن را در قلب خود خواهد چشید.

۲. برنامه‌ریزی برای کار مداوم

جوانان و نوجوانان از نیروی سرشار و فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این نیرو اگر در زمینه‌های دیگر مورد اساتفاده قرار نگیرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرایط سنی آن‌ها در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به کار مداوم عادت کنند و نیرو و توان خود رادر این زمینه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی در آنان پیشگیری می‌شود. کارهای بدنی ( مثل ورزش ) موجب تعادل جسم و روان می‌شود. اگر نیک بنگریم افرادی که به کار مداوم مشغول هستند و نیرو و استعدادشان را در زمینه‌های مثبت و سالم به کار می‌اندازند، کم‌تر دچار انحرافات اخلاقی و بحران‌های روحی می‌شوند. کار موجب می‌شود نیرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی‌های اضافی تبدیل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام‌های بدن ایجاد گردد، از طریق سوخت و ساز مفید و سالم به مصرف برسد.

۳. تنظیم خواب

تحقیقات نشان می‌دهد که بیش‌تر انحرافات به خصوص در زمینه مسایل جنسی از فکرهای ناسالم و خیال‌پردازی‌هایی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشی می‌شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود، فکرش به خودش و یک سری مسایل و موضوعات مربوط به دوره جوانی، معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشیده خواهد شد. بنابراین، یکی از روش‌های پیشگیری از انحرافات این است که برنامه خواب به صورت دقیق تنظیم شود و تا زمانی که خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نروید. وقتی به رختخواب بروید که کاملاً خسته و آماده خواب هستید. لازمه این کا این است که در طول روز مشغول فعالیت‌های مهم بوده و به اندازه کافی کار کرده باشد.

طبیعی است اگر جوان با خستگی به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانی را در بستر بیدار خواهد ماند تا به تدریج به خواب رود و چون افکار و اندیشه‌های شهوانی و تحریک‌آمیز معمولاً در این مواقع به سراغ جوان می‌آیند، تنظیم ساعات خواب برای جوان، ضرورت خاصی می‌یابد. یکی از روان شناسان در این باره می‌گوید: نیمه اول شب بیش از نیمه دوم آن به بدن نیرو می‌دهد بنابراین باید از آن به نحوی مفید استفاده شود. و صبحگاهان به محض اینکه از خواب بیدار شدید. بی‌درنگ از بستر برخیزید و توجه داشته باشید که بامدادان بیدار ماندن در بستر خواب، بسیار زیان‌بار است، جسم را سست و ناتوان می‌سازد و وسوسه‌های شوم در دل فرد ایجاد می‌شود.

۴. دوری از محیط‌های آلوده و ناسالم

یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محیط آلوده و محرک‌های شهوانی است. محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش‌های انحرافی، منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان می‌شود. مسایلی از قبیل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخی از سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های خارجی و هم چنین استفاده نادرست از اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است شاید برای برخی زا نوجوانان یادآوری و تذکر مسایل دینی و اخلاقی چیزی بیهوده و غیر ضروری تلقی شود، زیرا آن‌ها نه در فکر سلامت خویش هستند و نه مسایل اخلاقی و دینی را می‌پذیرند، اما برای شما که روحیه مذهبی قوی دارید و همین مسأله باعث شد تا نگران آینده‌تان باشید، گفتن این مسایل مهم و ضروری است. اگر واقعاً می‌‌خواهید از جوانی‌تان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم گام بردارید، سعی کنید از محیط‌های آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جداً پرهیز نمایید.

۵.استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت

یکی از زمینه‌های پیدایش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بی‌برنامه نوجوانان را عاصی و سرگردان می‌کند. آن‌ها به تدریج سرخورده و مأیوس می‌شوند و در نتیجه به دنیای درون خویش پناه می‌برند و در کنج خلومت و انزوا راهی برای مشغولیت خود می‌جویند.

۵. پیشگیری از روابط ناسالم

جوانان و نوجوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بی‌بند و بار دوست و رفیق هستند، کم کم به انحرافات کشیده می‌شوند و تحت تأثیر امور شهوانی قرار می‌گیرند. نفوذپذیری جوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروه‌ها است. در سنین بلوغ صحبت‌های آهسته و در گوشی بین نوجوانان بیش‌تر می‌شود و محور این گفتگوها، غالباً مسایل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفیانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح می‌شود. برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی سعی کنید از دوستی‌های آلوده و مشکوک جداً پرهیز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نمایید.

۶. پرورش تقوا و معنویت در وجود خویش

همه آنچه بیان شد، به نحوی می‌توانند در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و طغیان شهوت و غریزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بیش از همه ضروری است و به صورت زیربنایی در شخصیت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنویت و تقویت ایمان و تقوای الهی است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که جهان به شدت در مادیات فرو رفته و یک سره غرق در جاذبه‌های نفسانی و امور شهوانی گردیده است. در شرایط کنونی، خلأ عظیم و هولناکی از اخلاق و معنویت پدید آمده و تمامی مشکلات انسان‌ها نیز از همین جا ناشی شده است.

اگر با تقویت ایمان و نیروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقویت گردند، بدون شک بخشی از مشلکات آنان به ویژه در زمینه مسایل اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی درمان می‌شود.

اگر نوجوان و جوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می‌بیند و بر اساس عملکرد افراد به آن‌ها پاداش می‌دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می‌باشد، در این صورت احتمال اینکه مرتکب گناه نشود بسیار زیاد است.‌

یقین داشته باشید، تا زمانی که نیروی ایمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقویت نگردد، هیچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعیت کنونی که عوامل تحریک کننده بسیار زیاد است. بنابراین قبل از هر چیزی سعی کنید نیروی ایمان و تقوا را در وجود خویش بارور کنید. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه نماز خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می‌کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر شهوت و غریزه جنسی قرار نگیرید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» به درستی که نماز انسان را از هر گونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‌دارد. نماز واقعی نه تنها والاترین عامل کنترک شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقی می‌شود، بلکه عامل تهاجمی علیه انحرافات و شهوت‌ها نیز محسوب می‌گردد.

۷.نظر به پاداش الهی

یکی دیگر از راههای کنترل غریزه جنسی و تعدیل آن، توجه به پاداش اخروی درباره کسانی است که با عفت پیشگی بر شهوات فائق آمده و دامن خود را از گناه پاک و منزه داشته‌اند. علی(ع) می‌فرماید: «فمن اشتاق الی الجنه سلاعن الشهوات. کسی که به بهشت علاقه داشت، خواهش‌های نفس و شهوات را فراموش کرد و از آنها چشم پوشید.»

(نهج البلاغه، حکمت ۳۰).

وقتی انسان مومن مشاهده می‌کند که توجه و عنایت به عفت به اندازه ای از منظر خدای متعال و پیشوایان دین حائز اهمیت است که آن را در زمره بهترین جهادها قرار داده اند. با انگیزه ای بالا درصدد دست یابی به این موقعیت ممتاز خواهد بود. امام باقر(ع) می‌فرماید: «برترین عبادت، عفت میل جنسی و شکمی است» (کافی، ج ۲، ص ۹۷).

در حدیثی در کتاب تحف العقول، ص ۲۸۲ عفت بعد از معرفت الهی، به عنوان مهم ترین ارزش به حساب آمده است. بنابراین کسی که در سر، سودای کسب رضایت الهی را دارد و در آرزوی وصل یار به سر می‌برد، باید به هوا و هوس‌های زودگذر پشت پا زده به وعده‌های الهی چشم دوزد.

۸. یاد مرگ
عامل دیگری که در غلبه بر شهوت و کنترل و تعدیل غریزه جنسی نقش مهمی دارد، یاد مرگ و قیامت است. امام علی(ع) می فرماید: «ای بندگان خدا! برحذر باشید از مرگ و از سختی های آن. وقتی نفستان خواست شما را درباره شهوات به تباهی بکشاند زیاد به یاد مرگ باشید، زیرا برای موعظه، یاد مرگ کافی است.»
رسول خدا(ص) اصحاب خود را درباره مرگ بسیار سفارش می کرد و می فرمود: «زیاد مرگ را یاد کنید، زیرا یاد مرگ، شکننده لذات نفسانی و حایل میان تو و شهوات است. (بحارالانوار، ج۲، ص۲۸۷)

۹. تسهیل و تسریع ازدواج

علاوه بر آن که جوان سعی در کنترل شهوت و غریزه جنسی می‌کند، باید برای ازدواج که یگانه راه درست ارضای غریزه جنسی می‌باشد، نیز اقدام کند به این معنا که پسرها از ۱۸ سالگی به بعد می‌توانند به فکر ازدواج باشند و اگر شرایط را مساعد می‌بینید، از همین سن مقدمات آن را فراهم کنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبی به خواستگاری آن‌ها آمد به دلایل نوعاً غیر موجه و پوچ مثل هنوز زود است، می‌خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادی خوبی ندارد و... از ازدواج خودداری نکنند و والدین هم سنگ اندازی‌های غیز منطقی نداشته باشند.

امید است با رعایت این نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانید غریزه جنسی و حس شهوت را در خویش کنترل و مهار نمایید و زمانی که فرصت مناسب برای ازدواج فراهم گردید، به ازدواج اقدام کنید.

علاوه بر راهکارهای ارائه شده که رعایت آن‌ها می‌تواند به شکل زیربنایی این مشکل را برطرف کند یک سری توصیه‌های کاربردی‌تر به اختصار ارائه می‌شود:

۱. از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخی کردن با آن‌ها جداً خودداری کنید.

۲. از فکر کردن، تصور و تخیل جنس مخالف و مسایل جنسی خودداری کنید.

۳. از نگاه کردن به تصاویر و فیلم‌های تحریک کننده و یا خواندن مطالب محرک یا شنیدن مطالب محرک و ... جداً خودداری کنید.

۴. از شوخی‌های جنسی و محرک پرهیز کنید.

۵. در صورت شدت شهوت، خوردن مواد غذایی محرک با طبع گرم و دارای کالری زیاد مانند خشکبار ،خرما، پیاز، فلفل و... را به حداقل برسانید.

۶. برای تعدیل نیروی جنسی خود حتماً ورزش و تحرک جسمانی و کار فیزیکی و بدنی را در زندگی روزمره خود لحاظ کنید.

۷. دعا و توسل برای نگهداری ایمان و رفع مشکلات می‌تواند مفید باشد.

۸.روزه گرفتن موجب کاهش نیروی جنسی می‌شود.

۹.قبل از سیر شدن کامل از غذا دست بکشید.

۱۰. سعی کنید در طول روز با وضو باشید و از نورانیت آن استفاده کنید.

نکته ی مهم :

تمام موارد ذکر شده در بالا راهکار های موقتی هستند و باید توجه داشت که شهوت یکی از نعمت های بزرگ خداوند است و نباید آن را به مدت طولانی سرکوب کرد بلکه باید از این نعمت بزرگ به درستی استفاده کرد و شکر آن را به جا آورد و تنها راه استفاده ی درست از آن ازدواج است یا ازواج دائم یا موقت. و این تنها راه صحیح کنترل شهوت می باشد.

موفق باشید.

سلام من یک دختر ۱۶ ساله هستم. از بچگی همون کار اسمشو نیار( اولش خ داره ) رو انجام میدادم و اصلا نمیدونستم چی هس دوم راهنمایی فهمیدم چیه الان دوسه ماهی هس که ترک کردم ولی خیلی میترسم از همه چی لطفا یکی کمکمممم کنه توروخدا پیش روانشناسم میرم اما خجالت میکشم این حرفارو بهش بزنم تورو به خدا قسم کمکم کنید و بگید من چمه
.
۱-همش فکرای بد به ذهنم میاد و ناگهانی فکرای بد حتی درباره ی پدر و مادر و ... میکنم. چیکارکنممم؟
۲-از وقتی خودارضاییو ترک کردم عکس ها و فیلم هایی را دیدم اما نمیدونم چرا در مغزم هیچ کششی ایجاد نمیشه ها ولی ترشحاتی از من خارج میشه یا اینکه وقتی مثلا عکس میبینم فقط چند ثانیه کشش دارم بعد در مقابلش مقاومت میکنم و یه مایعی ازم خارج میشه بعد که دوباره عکسرو میبینم هیچ حسی بهش ندارم.یعنی من جنب شدم و به زودانزالی مبتلا شدم ؟
۳- من که از بچگی اونکارو میکردم و اطلاعی نداشتم حالا باید نماز و روزه هامو به جا بیارم؟ مرجع تقلیدم آقای خامنه ای هستند.
۴- من دچار اضطراب وحشتانک وسواس فکری افسردگی و ... هستم.و همش فکر میکنم همجنس گرا هستم. آخه گناه من چی بوده که از بچگی اینطوری بودم.اصن علائم همجنس گرایی چیه من از هفت سالگی از اندام بالایی خانوم ها خوشم میومد اه لعنت به من ... همشون نه ها... نمیدونم شایدم تلقینه و نیستم اما وقتی میدیدم یک خانومی خوابیده تو تلویزیون بیشتر و تحریک میشدم همیشه نه بعضی وقتا... و در خودارضاییم خب از بدن خودم خوشم میومد دیگه یعنی این همجنس گراییه؟ از اون خوابای بدم تا حالا دیدم ولی اینطور نیس که از پسرا خوشم نیاد. البته از اندامشون اصن خوشم نمیاد که بعضی ااز دخترا خوششون میاد از اخلاقشون ژستای مردونشون و ... خوشم میاد
ناگفته نماند که یه دوست پسر مجازیم داشتم که خیانت کرد و رفت از وقتی رفته حال من خیلی بدتر شده و وسواس فکریم بیشتر. مشکل اصلی من این است که:
من در راهنمایی چند تا دخترو دوس داشتم اما اصن به فکر رابطه و اینجور چیزا نبودم استغفرالله
بعد توی اینترنت خوندم که این میلم همون همجنس گراییه از اون به بعد ماشالله وسواس فکریم که دارم گفتم بیا دیگه من همجنس گرام حالا هی به اندام خانوما نگا میکنم ببینم واقعا حسی دارم یا ندارم هیم به خودم تلقین میکنم نه تو حسایی داری نمیدونم دیگه بخدا دیوونه شدم به فکر خودکشیم افتادم
قبلا اصن تو این فازا نبودم ولی الان همجنس گرام نبودم شدم دیگه از کجا بفهمم خدا
و اینکه بعد ترک خودارضایی احساس میکنم میل جنسیم خیلی خیلی بالاتر رفته قبلا اگه خودارضایی میکردم بعد دیگه میلی نداشتم ولی الان همش احساس میکنم دچار این میلم.مغزمم هیش کششی نداره ها ولی احساس میکنم غده های بدنم بد کار میکنند و روزایی در ماه دچار این حالات میشم که مایعیم ازم خارج میشه هی بخصوص در مدرسه نمیدونم اینم از علائم همجنس گراییه یا نه
کلا گیج و منگم و همشم از این میترسم از خود بیخود شم برم تو مدرسه فلانیو بوس کنم یا یه کاری کنم یا تو خیابون با مرد و زن کلا همش در ترسم چه خنده داره نه؟
و اینکه از وقتی فهمیدم یا همون خوندم که همجنس گرام نگاهام خیلی بد شده و تو مدرسه نمیتونم به کسی نگاه کنم میترسمم از تو چشام بخونن که اینطوریم حالا چیرو بخونن من که به هیچ کدومشون توی مغزم کششی ندارم اما الله اعلم دیگه همش فکر میکنم بد نگاه میکنم و واقعانم شاید بد نگاه میکنم چون وقتی دارم به یکی نگاه میکنم طرف سر رشته کلام از دستش در میره و وقتی میبینم یکی بهم خیره شده یه ترس زیادی وجودمو فرا میگیره.کلا رو نگاه کردنم حساس شدم و احساس میکنم بقیم پی میبرن که من همجنس گرا شدم (البته نشدم...نمیدونم) یه فیلمی تو نت دیدم دوتا زن باهم بودن منم خوشم اومد این یعنی همجنس گرایی؟! اصن وقتی دخترا تحریک میشن از چی خوششون میاد بدن پسره یا خودشون
یکی به من بگه توروخدا الان من همجنس گرام یا نه استخرم رفتم بدن خانوما رو دیدم هیچ حسی بهشون ندارم مگر اینکه خودم بخوام فکر کنم ولی چون به خودم تلقین کردم که یه حسایی دارم دستوو پامو گم میکنم و بد نگا میکنم طرفم فک میکنه یه مشکلی دارم واقعا الانم بدن یکیو ببینم هیچ حسی بهش ندارم مگر در شرایط خاص
کلا بخاطره این موضوعات خل شدم و همش احساس گیجی میکنم
هرسالم یه وسواس فکری دارم مثلا یه سال فکر میکنم بد راه میرم یه سال همش تو فکر و خیالم یه سالم مثه امسال هی فکر میکنم بد نگاه میکنم
نخندین واقعا سخته تمام بیماریای روانی تو آدم باشه و همشم پیوسته بهم باشن
تازگیام هی میترسم برم به یکی آسیب برسونم یا بکشمش احساس میکنم یکی تو منه که ازش خیلی میترسم
چه افکار خنده داری ولی خب هست دیگه
لطفا خواهشا تورو به هرکی دوس دارین قسم این چرت و پرتای منو بخونید و جواب بدید مثه خوره این فکرا داره منو میخوره تا جایی که دست به خودکشیم زدم ولی نمردم...
دلم خیلی واس اون پسره تنگ شده خدا ایشالله جوابشو بده حال و روز منو اینطوری کرد از وقتی اون رفت این فکرای ماخولیایی افتاد به جونم و خل شدم درسم که نمیخونم صب تا صب تو فکر همین فکرای چرتم نه هدفی نه زندگیی افسردگیم دارم حاااد کلا فقط تو فکر معجزم تاحالام صدبار خوردم زمین دوباره پاشدم بازم خوردم زمین خسته شدم از خستگیام
با توجه به عوارض خودارضاییم فک کنم باید آرزوی ازدواجو به گور ببرم یعنی کلا بدبخت آفریده شدم چون توی حسام و میلام من که دستی نداشتم و تقصیری نداشتم!
پس کی خوب میشم کی از این فکرا راحت میشم کی دیگه تنها نیستم کی فکر نمیکنم بد نگاه میکنم کی دوست پیدا میکنم گناه من چی بوده که اینقدر باید بکشم
خواهش میکنم تورو به امام زمان یکی ج منو بده بگید چمه جدی جدی خل شدم و باید دارو مصرف کنم
ج سوالامو از اول تا آخر بدید تنها امیدم شمایید

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام به شما کاربر گرامی و عرض خوش آمدگویی به شهر سوال.
از اینکه سوالات خود را صادقانه درمیان گذاشتید متشکریم. خواهر عزیز، هرچند مطالب شما بسیار متنوع و طولانی بود ما سعی میکنیم به طور خلاصه و فهرست وار مهمترین موارد را پاسخ دهیم.
اول از همه این که شما چون از قبل اطلاعی از ماهیت کاری که انجام میدادید نداشتید، به لحاظ شرعی و اعتقادی گناهکار نیستید. اما بعد از این که فهمیدید باید مراقبت کنید تا مرتکب این کار نشوید.
اما در مورد این که با جستجو در اینترنت و دیدن فیلمها و ... به این نتیجه رسیده اید که همجنس گرا هستید کاملا در اشتباه هستید و به هیچ وجه اینطور نیست. اصلا این مسئله از نظر علمی و کارشناسی به این سادگی نیست که خودتان تشخیص بدهید. اما اگر خیلی شک دارید بهتر است به مشاور مراجعه کنید تا ایشان بررسی کنند.
نکته دیگر این که با توجه به توصیفات شما و البته اشاره خودتان، احتمال این که شما دچار وسواس فکری-عملی باشید بسیار بالاست. و تقریبا همه این مشکلات و افکار مختلف که سراغ شما می آید و آزارتان می دهد ناشی از همان مشکل است.
بنابراین توصیه اکید و جدی ما این است که حتما به مشاور روانشناس مراجعه کنید. اگر به تنهایی خجالت می کشید به کمک کسی مانند مادرتان و همراه ایشان مراجعه کنید. دقت کنید که روان شناسی که مراجعه میکنید فردی با تجربه به ویژه تجربه در زمینه اختلالات و وسواس داشته باشد.
نشانی مراکز مشاوره مجاز تهران: (http://pcoiran.org.ir/?run=Main&Title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%.‎.‎.‎)
نشانی مراکز مشاوره مجاز شهرستانها: (http://pcoiran.org.ir/?run=Main&Title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%.‎.‎.‎)
اگر مشخص بشود که شما دچار اختلال افسردگی هستید، نگران نباشید. چون این مشکل قابل رفع است. کمی صبر و حوصله لازم است تا مدت زمانی را زیر نظر روانشناس و جلسات مشاوره طی کنید.
قطعا شما خواهید توانست پس از رفع مشکل به یاری خداوند مهربان، یک زندگی خوب و مستقل را تشکیل دهید.
موفق باشید.

سلام من پسر ۱۶ ساله هستم تنها مشکل من اینکه نمی تونم جلوی شهوتم رو زمانی که خونه هیچ کس نیس شیطان به من نفوذ میکنه و خودارضایی میکنم یا زمانی که تنها تو اتاقم هستم باز هم... ولی انقدر معتادش نشدم که هر روز یا از هر چن روز این کار رو انجام بدم دنبال راهی هستم که باهاش مقابله کنم و در مقابل شهوتم بایستم و کاری را که نباید انجام بدم رو ندم، خواهشا راهی رو برام معرفی کنین؟ممنونم

تصویر پاسخگو

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال
دوست عزیز
تمامی مطالبی که در متن اصلی آمده برای کمک به عزیزانی مثل شماست . لطفا با دقت بخونید و سعی کنید به کار ببندید .
هر جای هم سوالی براتون پیش آمد ، مطرح کنید .
موفق باشید

باعرض سلام وخسته نباشی ب شما دوست عزیز واقعا اگر این اینترنت رو ساختن دستشون دردنکنه چون از این طریق مردم بیشتر ب حل مشکلات خودشان می پردازن و ب لطف شما ب جواب خود میرسن خدایا تمام خطاهای بندگانت رو ببخش الهی آمین

داشتم کامنتا رو میخوندم,چقدر سخت میگیرید!انگار مثلا چی هست?!بدون شهوتم میشه زنده موند خیلی دیگه سخت نگیرید,واقعا هم چیز بیخودیه...حالا ممکنه بگید که نه چیز مفیدیه و فلان اما من چیزی داخلش ندیدم.واقعا هم به نظرم عملش واقعا پوچ و بی معنیه,غیر اینه?لذتشم دروغه.اگه یکی از بزرگترین لذت های زندگیم قراره این باشه,خب بهتره نباشه.
من به خودم گفتم:به من چه!این مسال به تو ربطی نداره و کلا کشیدم بیرون.شهوت هیچ لذتی بم نمیده و فکر نکنم داشته باشه.لذت های بیست دقیقه ای بدرد نمیخورن.
ولی یه حس نفرت ذاتی ای به این مساله دارم که سر این همیشه با خدا مشکل داریم:)
بهش گفتم که:خدایا!ممکنه روم فشاری نزاری?واقعا فکر میکنی شهوت بدردم میخوره?واقعا باید اون کارو کنم?
امیدوارمم همینطور بمونم.سرد!
اگه بیشتر دقت کنین متوجه میشین خیل عظیمی از فشارا که روتونه,خیال پردازی و تصویر سازیه!که صد در هزار با واقعیت فرق داره!
اگه با دقت هم نگاه کنین خیلی چیز بیخودیه!بیشتر از اونی که بشه بوسیلش تحریک شد میشه بیشتر بهش خندید!یعنی چی واقعا من هیچوقت درک نکردم.
شاید من نمیتونم لذت ببرم,ولی در اینصورت گمان نکنم چیزی از دست داده باشم
و یک چیزی,اگه قشار روتونه میتونید از کاهنده های میل جنسی هم استفاده کنید,استفاده ی اگاهانه کم اما مداوم که خدایی نکرده عوارض جبران ناپذیری بهتون نده
متاسفانه یا خوشبختانه من یه مدتی دارو مصرف میکردم چون حوصله ی جنوب شدن رو نداشتم,نصبتا نیمه عقیم شدم,یعنی فاصله ی جنب من اگر ماهی یک بار باشه,چند ماهی یک دفعست
حتی یادم نمیاد کی جنب شدم!
اما از اون طرفش ی جنبه ی خوبم داره,هرچی غده ی جنسی شما کمتر تسترون ترشح کنه غدد رشد شما فعال ترن.
برا همینه که وقتی به بلوغ جنسی میرسید رشد شما کمتره
و برا همین دلیله که این نسل جدید تسبتا قد کوتاه تری دارن چون اکثرا دچار بلوغ زودرسند.
ببخشید سرتونو درد آوردم.

با سلام و تشکر از ارتباطتان با شهر سوال!

در اسلام در خصوص شهوت آمده، در جائی است که خواسته های انسانی لحاظ نشود وبدون محدودیت باشند وراه نیل به سعادت دنیوی واخروی را ببندند، وگاهی انسان غافل است نسبت به یک ضرر خاص، وسخن اسلام برای آگاهی دادن است.نگاه به این غریزه نباید نگاه استقلالی باشد بلکه ابزاری است برای کمال انسان ورسیدن به لذات ومحبت های ماندگار وحقیقی، پس این غریزه نه تنها مانع سعادت نیست بلکه ابزار آن است.زن وشوهر دائم یا موقت وقتی از یکدیگر ارضاء شدند آرامش جنسی ،فکری وروحی پیدا می کنند، از فضل ورحمت خدا برخوردار می شوند وحضور قلب بیشتر در نماز خواهند داشت، عدم چشم چرانی و نظر نداشتن به کسی، به فکر دیگری نبودن، فراغت قلب برای عبادت و......

أیها الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء ومن خالف وقع فی التیه [۱]

لذا در اسلام کوچکترین اشاره ای به پلیدی علاقه ی جنسی شرعی وازدواج نشده است بلکه باالعکس.

بعضی آیین ها علاقه ی جنسی را پلید می دانن ولو به همسر شرعی، هم اینست که مسیح علیه السلام تنها می زیسته لذا روحانیون مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن می دانند حتی برای کسانی که

گرچه این تفکر امروزه در غرب گردش ۱۸۰درجه ای داشته وبه شکل آزادی مطلق جنسی درآمده است(افراط وتفریط)

در حالی که وقتی برای پیامبر علیه السلام خبر آوردند که عثمان بن همسرش را رها کرده است وشب ها را تا صبح به عبادت وروزها را به روزه می دارد، با عصبانیت آمدن وفرمودند خدا مرا برای رهبانیت نفرستاد، شریعت من شریعت فطری آسان است، من نماز می خوانم روزه می گیرم وبا همسر آمیزش می کنم، ازدواج سنت من است.[۲]

درست است که این غریزه در انسان وحیوان وجود دارد اما چهار تفاوت میانشان وجود دارد: ۱)در حیوان ارضاء آ« ضابطه ی خاصی ندارد(الا جهات تکوینی) ولی در انسان باید خواسته های انسانی لحاظ شود ۲) ارضاء غریزه در حیوان هیچ حسن وقبحی ندارد ولی در انسان کیفیت ارضاء آن حسن وقبح دارد ۳)ارضاء این غریزه در حیوان فقط علت تکوینی دارد وآن بقاء نوع است ولی در انسان به غیر از بقاء نوع، وجود نسل سالم وپاک است ورسیدن به هدف خلقت انسان ها ۴)ارضاء این غریزه در انسان ها همراه اراده وتفکر است ولی در حیوان ها همراه اراده ای ضعیف وبدون تفکر است. ومهم ترینش همان تفاوت اولی می باشد.

[۱] نهج البلاغه خطبه ۱۹۲ ص۶۵۰
[۲] اخلاق جنسی ص۶۸

موفق باشید.

چه عجب . یه نفر این وسط یه حرف حساب زد

سلام و درود.
پیام قبلیم انقدر در هم برهم و تند تایپ شده بود که خودم هم چیزی ازش نفهمیدم
ممکنه مشورتی از شما بخوام?
مشکل من خودارضایی نیست
بلکه کلا با شهوت مشکل دارم
قبلا برام خیلی خیلی چیز مسخره و چندشی بود
الانم کموبیش همینطوره اما خیلی چیز بی معنی ای برام
معنا ی عمل امیزش واقعا یعنی چی?
عشق و بازی و بقیه مسال,ب نظرتان یکم مسخره نیس?
خیلی هم هست!و بنظرم این لذت هیچ منبعی جز ذهن شما نداره
ذهن افسارگسیخته و رویایی ما این تصوراتو برامون میسازن که این عمل واقعا جالبه و ی حسی توشه,یا به قولی فانتزی!
مشکل خیلی از دوستانم که میگن نمیدونیم چرا میریم سمتشو,ترکش سخته,بخاطر اینکه دچار توهم شدن که این کار لذتی کاذبتر از اون چیزی که هست داره!
بخاطر فیلم هایی که نگاه میکنید نوعی تفکر شکل گرفته,چون این فیلم ها دارن این کارو لذت بخش نشون میدن
کارشون همینه!همش فیلمه!برا همینم هم بازیگر داره هم کارگردان!
یک رشته ی دانشگاهیم هست!که شما توی دوران تحصیل یاد میگیرید چطور نقش بازی کنید و نشون بردید که خیلی عمل خوشی هست
اما اگه با دقت نگاه کنیم,تلاش های بشر برای دسترسی به یک توهم یا ساختنش از طریق فیلم عکس ها هرچیزی,بیشتر به یک بازی بچگانه شباهت داره!پوچ!واقعا فکر نکنم لذتی داشته باشه,تخلیه کردن غدد جنسیت و ترشح ماده ای منشجز کننده.شهوت حس منفی ای بهم میده
نمیدونم بدونه اینی که بخوام حساسیتی نشون بدم یا تلقینی کنم
هیچوقت تمایلی نداشتم.
اما جدیدا از خدا میترسم.ازش میخوام منو تو فشار نزاره ولی همش میترسم که نکنه یکهو کاری کنه میل جنسی من بره روی هزار و بعد حس تنفرم فوران کنه بعد فقط عذاب بکشم!
اخه واقعا لازمه انسان شهوت داشته باشه?من
من هم خود ارضایی انجام میدادم و.منکرش هم نیستم اما اصلا لذتی که بهم نمیداد که هیچ باعث میشد تفکر دیگه ای توم قدرت بگیره
کم کم ب این نتیجه رسیدم,واقعا هم پقت طلف کردنه!لذتی که نداره کاری بیهوده هم هست
پس به خودم گفتم به من چه و از این فازا زدم بیرون
چون انجامش نمیدم خوشحالترم,واقعاهم خوشحال ترن
ی دوره ای بود که شدیدا تحت فشار بودم!انواع بلای ممکنو.سر خودم آوردم!!
از خود اذاری بگو(خیلیم حال میداد)تا خوردن دارو های کاهنده ی میل جنسی که این اخری دوره ی جنب شدنمو خیلی به تعویق انداخته جوری که اخرین دفعشم یادم نمیاد!(چه بهتر!)
اما هرچی عذاب میدادم فایده که نداشت بدترم شد
پس روش تذکیمو عوض کردم
بار منفیمو کم کردم اما هنوزم دارمش
اما گاهی از عادت بازم وسوسه میشم
که بعضی اوقات برنده میشم
چون میدونم این چیزی که ما وسوسه میخونیمش,حالتی گذرا بیشتر نیست که از فعالیت غدد جنسی به وجود میاد!
این حالت زود رفع میشه ولی این ذهن رویا پردازمونه که گندش میکنه
صدایی هم که می‌شنوم مال خودمه داخل سرمه.یک پیام ذهنه از اینکه بدن شما آماده ی فعالیت جنسیه!که بصورت جملات مشتاق کننده به این کار داخل سرتون شنیده میشه!
ولی سخت نگیرید!
این شرایط به نظرم سخت که نیست ی جوراییم باحال هست!
مثلا وقتی که ب قولی وسوسه میشم,به خودم نمیگم اکهی باز این حس مزخرف شروع شد!وقتی یه چیزی بم دستور میده این کارو کن,با کمال پررویی شروع ب مسخره کردنش میکنم!,,به خودم میگم:باع!چه سخت گرفتی!این یه حس گذرا بیشتر نیست
یا مثلا وقتی که دستور میگیرم:هی فلانی!این کارو کن!
از تمام روش های تنبل بازی ای که هممون بلدیم استفاده میکنم مثلا میگم
-بیخیال!کی حالشو داره
-تو سراتاپا توهمی!
اما با این حال گاهی خودارضایی میکردم که حال بهم نمیداد.
اما چیزی که بعضی وقتا دیونم میکنه اینه که بقیه چطور با این قضیه کنار میان?ایا مشکلیه بیماری ای چیزیه?
نگاه مردم به یک مثلا ادم بی جنسیتی یا کسی که تمایل ب ازدواج بدون رابطه ی جنسی داشته باشه,نگاه مساعدی نیست!تو نظر اونا چنین افرادی حتما یک جای کارش میلنگه یا افسردگی شدید داره!که فورا میبرنشون پیش روانشناس
خب اینم راه درستی نیست!مثلا من که از شهوت خوشم نمیاد چرا باید بیاید منو دارو خور کنین که مثلا میلم بزنه بالا یا گولم بزنید و بگید:تفکراتت خیلی در این باره مسمومه!خب هرچقدر میل من بالاتر باشه,تنفر و حس عذاب از خودم هم بالاتر میره شاید در حدی که افسردگی بگیرم!
شاید ادم بدون این رفتار ها شاد تر باشه!
یک جوری برای همه قبول شده همه شهوت دارن,همه بهش نیاز دارن,درست استفاده نشه هلاک میشی و با پیچگوشتی مدام میکننش تو فکرت!
در حدی سخت برخورد میکنن که من کلا دیگه به این مسال فکر نمیکنم و حتی گاهی جرات صحبت کردن راحب بهشو ندارم.
تا وقتی که نخوام ازدواج کنم به مشکلی بر نمیخورم ولی مشکلم از اون وقتیه که بخوان همسرم بدن!چطوری بهشون بگم,من علاقه ای ندارم!?

تصویر مشاور شهر سوال

با سلام خدمت شما کاربر گرامی،
شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز شعر معروفی دارد که یک بیتش ضرب المثل وار بین مردم می چرخد:
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست.
دوست عزیز، در جهانی که خداوند بزرگ و دانا خلق کرده، آفرینش هیچ چیز بی حکمت نیست و هر جنبنده ای به حکم خدا وظیفه ای دارد که تکمیل کننده چرخه ای بزرگتر در این جهان است. جای این بحث اینجا نیست تنها خواستم یادآوری کنم که بدانید وجود حس شهوت و غریزه مانند تمام ویژگی های دیگر حیوانات و انسانها، دلیل و حکمتی داشته و برای تداوم وجود بشر لازم است. درست مانند غریزه گرسنگی و تشنگی، یا احساس درد و خیلی مسائل دیگر، اگر هرکدام از اینها نبود نسل بشر و البته نسل همه جنبندگان به چشم برهم زدنی از بین می رفت. مهمترین دلیل وجود حس شهوت در انسان و البته سایر حیوانات نیز تداوم نسل است. لذتی که از این کار به موجودات دست می دهد و البته زودگذر هم هست، عاملی است که آنان را تحریک به انجام این عمل می کند و در نهایت باعث ازدیاد نسل و بچه دار شدن و تداوم هر گونه جانداران شده است. اما رعایت تعادل در همه جنبه های زندگی لازم است. نه سرکوب غرائض به طور کلی توصیه شده است و نه پر و بال دادن و پرورش آنها تا جایی که نتوان آن را مهار کرد.
البته تلاش شما در مقطعی از عمرتان برای کنترل و مهار این اسب سرکش ، به خودی خود قابل تقدیر است، اما باید توجه میداشتید که به اصطلاح نباید از آن طرف بام به زمین افتاد.
به هر حال بنده توصیه اکید دارم که شما با این وضعیت در مورد ازدواج اقدام نکنید، ابتدا به یک مشاور روانشناس مراجعه کنید تا بتواند زمینه های این شرایط را در شما ایجاد کند. سعی کنید برای مراجعه به متخصص منتظر زمان ازدواج نشوید و زودتر به به این کار اقدام کنید.
برای شما و همه جوانان عزیزم آرزوی سلامتی و آرامش میکنم.

سلام، ۲۵ سالمه، ۱۵ ساله که زندگیم تباه شده‌بخاطر این غریزه. راهکارهای شما هم درست و جامع است ولی واقعیت اینه که درواقعیت جوابگو نیست، حداقلش برای من نبوده.لطف بفرمایید بشینید و یه فکر واقعگرایانه تر و تازه تر بکنید، ضمنا بخاطر اینکه بفساد گرفتار نشم تا حالا رابطه نداشتم اما دیگه نمیتونم. در اولین فرصت ترتیب یک کیس را خواهم داد. سپاسگزارم

نظرات