احکام

حد اسراف

شهر سوال ـ

مقدس سازی

شهر سوال ـ

فلسفه قربانی كردن (۲)

همانند بسیاری دیگر از اعمال حج این عمل نیز یک وجهه نمادین دارد و به نوعی نماد مبارزه با تعلقات نفسانی و به حاجی این تنبه را می دهد که باید در هنگام انجام این عمل هواهای نفسانی خویش را نیز قربانی کند. قربانی كردن در واقع نوعی جهاد با نفس درجهت زدودن تعلقات و وابستگی های دنیایی و مادی و رهایی از زندان مال پرستی و دنیاطلبی است.

وسواس در نظافت وپاکیزگی

امام صادق(علیه‌السلام) در روایتی فرمود:
«کُلُّ شَیءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر» (۱)؛ «همه چیز پاک و طاهر است مگر این که بدانی و یقین کنی که نجس شده است.»