مشاوره و خانواده

تربیت غیر مستقیم

شهر سوال ـ

حتما باید ازدواج کنیم؟

خداوند متعال به برخی کارها و رفتارهای انسان عنایت ویژه و قابل توجهی دارد. به عنوان مثال جوانمردی و امانت داری را دوست داشته و فحشا و هرزگی را ناپسند شمرده است. در قرآن کریم بعد از توصیه به ازدواج و تشکیل خانواده، روزی و رزق آنان را تضمین کرده و وعده رهایی از فقر به آنان داده است:«وَأَنکحُوا الْأَیامَی مِنکمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمْ وَإِمَائِکمْ إِن یکونُوا فُقَرَاء یغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»(۲)؛ مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود، آنان را بی‌نیاز می‌سازد بدرستی که خداوند گشایش دهنده و آگاه است.

ولخرجی همسر

شهر سوال ـ

ملاک قساوت قلب

شهر سوال ـ

تربیت فرزند در اسلام

امیرالمؤمنین(ع) به همین نکته تربیتی اشاره دارد که به امام حسن(ع) می فرماید: "دل کودک چون زمینی خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود، می پذیرد، پس من پیش از آن که قلبت سخت و فکرت به امور دیگر مشغول شود، به ادب و تربیت تو مبادرت ورزیدم".[۲]