تاریخ جهان

الهیات و فیزیک

شهر سوال ـ

آیا ملکه انگلیس از نسل امام حسن مجتبی (علیه السلام) است؟ آیا شجرنامه منسوب به وی صحیح است؟

اولین اشکالی که در این شجره نامه به چشم می خورد فاصله بین نفر اول و نفر آخر است. زیرا ۲۲ نفر بین نفر اول و نفر آخر دیده می شود. که این برای اقلا ۱۳۵۰ سال کم است و باید حداقل این تعداد افراد بالای ۳۰ نفر باشد

آیا دین داری بزرگترین عامل جنایت و شکل دهنده وحشتناک ترین آنها نیست؟

ین با تبیین زندگی پس از مرگ، از زیاده طلبی ها در این دنیا می کاهد، قدرت قدرتمندان را تحت نظارت دست برتری نشان می دهد و با رویکرد اصلاحی به مقابله با جهل توده ها می پردازد. و مهم تر از همه؛ همگان را به مقابله با زیاده طلبان ترغیب می کند

آیا در تاریخ قبل از اعراب رسم بر زنده بگور کردن وجود دارد ؟اگر آری چه کسانی بدعت گذار این رسم بوده اند ؟

شهر سوال ـ هر چند با شنیدن عنوان زنده بگور کردن،عمل زشت زنده بگور کرده دختران توسط برخی از اعراب در دوران جاهلیت به ذهن می آید ولی با مراجعه به متون تاریخی مشخص می شود که این رسم غیر انسانی قبل از آن در بین غیر عربها رواج داشته است.

علت اصلی بوجود امدن جنگ جهانی دوم چه بود؟

جنگ جهانی دوم

شهر سوال ـ جنگ جهانی دوم بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ در تاریخ جهان است. آلمان در ۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه، ۱۹۳۷، آغاز جنگ می‌دانند، و همچنین حمله ژاپن به منچوری که در ۱۹۳۱ انجام شده بود نیز به نوعی یکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود.

آیا هلوکاست یهودیان واقعیت دارد؟

هولوکاست

شهر سوال ـ در رابطه با این موضوع همیشه سوالات جدّی ای وجود داشته است كه هنوز جوابی برای آنها ذكر نشده است ؛و همین سوالات بی جواب واقعیت داشتن آن را بعید به نظر می رساند؛برخی از این سوالات عبارتند از:

آیا هولوكاست واقعیت دارد؟

هولوكاست

شهر سوال ـ «قُتِلَ أَصحْابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَیهْا قُعُودٌ * وَ هُمْ عَلىَ‏ مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شهُودٌ * وَ مَا نَقَمُواْ مِنهْمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحْمِیدِ؛[بروج، آیات ۴-۸] مرگ بر شكنجه‏ گران صاحب گودال (آتش)، * آتشى عظیم و شعله‏ ور! * هنگامى كه در كنار آن نشسته بودند، * و آنچه را با مؤمنان انجام مى‏ دادند (با خونسردى و قساوت) تماشا مى ‏كردند! * آنها هیچ ایرادى بر مؤمنان نداشتند جز اینكه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند»

شواهد تمدن چند میلیون ساله بشر، چگونه با تاریخ چند هزار سال قبل آدم سازگار می شود؟

تمدن بشري

شهر سوال ـ در اسلام حدیث یا آیه ای برای محاسبه تاریخ حضرت آدم(ع) تاکنون نداریم. اما در تورات مطالبی وجود دارد که می توان با توجه به آن زندگی حضرت آدم (ع) را مرتبط به ۸ هزار سال قبل دانست. که بعضی از علما، آن را پذیرفته اند.