خجالتی بودن خواستگارها

خجالتی بودن خواستگارها

یكی از ملاك های من برای ازدواج، خجالتی و كمرو و كم حرف نبودن همسر آینده ام است. ولی هر خواستگاری كه می آید كمرو و خجالتی است. من دنبال قیافه و پول و... نیستم ولی میخواهم همسر آينده‌ام شلوغ، و خوش سر و زبان باشد.

نسبت به موضوعی که مطرح فرمودید، به هیچ وجه از رفتارهای محترمانه و در بعضی مواقع محتاطانه خواستگاران خودتان برداشت کمرویی و درون گرا بودن شخصیت آن و به قول خودتان شلوغ نبودن آنها نباید داشته باشید. خیلی از افراد در موقعیت های نا آشنا و جدید ممکن است با احتیاط و احترام بالایی صحبت کنند، در حالی كه با عادی شدن روابط اوضاع متفاوت خواهد بود و شما برای اینکه متوجه شوید که طرف مقابلتان از نظر ارتباطی در چه سطحی است، راه تحقیقات محلی و بررسی وضعیت ارتباطی خانوادگی که شامل ارتباط والدین و دیگر اعضای ازدواج کرده باشد، همچنین وضعیت دوستان انتخابی و نظر اساتید یا کارفرما راجع به تعامل و ارتباط طرف مقابل با همکاران و یا همکلاسی ها، بسیار مهم است و در آن موقعیت متوجه خواهید شد طرف مقابل کمرو و خجالتی است یا اینکه در زندگی خود موفق است.

نظرات