راههای تقویت اراده چيست؟

راههای تقویت اراده چيست؟

برای مسأله ای که مطرح کردید راهکار های زیر پیشنهاد می شود:

۱- قبل از شروع یک کار حتماً از مشکلات و امتیازات آن کار و چگونگی شروع آن کار با افراد آگاه مشورت کنید.
۲- جلوی وسوسه ها و هوس خود نسبت به انجام کاری را بگیرید و بدون مشورت و ارزیابی توانایی و ظرفیت خود نسبت به انجام کاری خود داری کنید حداقل یک هفته نسبت به کاری که انتخاب می کنید فکر کنید.
۳- کاری را که انتخاب کرده اید حتما به بخش های کوچک تقسیم کنید و فقط ذهنتان را به بخش اول متمرکز کرده و برای آن برنامه ریزی کنید(برای جابه جایی سنگ بزرگ باید آن را به قطعات کوچک تقسیم کرد).
۴- به دلیل اینکه همه شرایط را نمی توان کنترل کرد حتماً برای هر مرحله از کار انتخابی یک وقت جبرانی بگزارید.
۵- ممکن است در بعضی مواقع احساس دلسردی و یأس و یا افت انگیزه داشته باشید در این موقع اصلاً تصمیم گیری نکنید و به افکار خود که بیشتر منفی هستند گوش ندهید.
۶- هر شب یک ارزیابی از مقدار پیشرفت کار داشته باشید و سعی کنید بیشتر کارهای انجام شده را ببینید و میزان پیشرفت خود را هرچند که کم بود بی ارزش نکیند و یک صورت جلسه یا گزارشی را از میزان پیشرفت بنویسید.
۷- خود را به هیچ وجه سرزنش و تحقیر نکیند و احترام خود را حفظ کنید با باخود خوب حرف بزنید (خود گویی مثبت) اگر در طول روز کار انتخابی کمی پیشرفت داشته باشد بدون تحقیر و سرزنش بگویید فردا سعی میکنم بهتر از امروز باشم.
۸- ورزش و تحرکات بدنی را در طول روز حتماً داشته باشید زیرا به شما انرژی بیشتری می دهد.
۹-برای نیازها خود مانند تفریحات سالم و... اهمیت قایل شوید و سرکوب نکنید.
۱۰- از خود انتظار بیش از حد توانایی تان نداشته باشید و به دلیل نسبی بودن تمام امور دنیا( منفی و مثبت) از تفکر همه یا هیچ به شدت خود داری کنید.

نظرات