ازدواج با پسری که چهره دلنشینی ندارد درست است؟

شهر سوال ـ دختری ۲۴ ساله ام خواستگاری دارم که تمام معیارهایم را دارد، اخلاق و منشش مردانه و تحسین برانگیزی دارد؛ ولی تنها موردی که هست چهره اش دلنشین نیست. علتش را نمیدانم و نمیدانم آیا با گذشت زمان درست میشود یا نه؟

 

با سلام و عرض تشکر بابت اعتماد شما

پس از انتخاب دین و مذهب، شاید هیچ انتخاب دیگری به اندازه ازدواج در سرنوشت فرد تاثیرگذار نباشد، بنابراین چنین انتخابی از حساسیت بالا برخوردار است و لازم است کمال دقت ( و نه وسواس) در آن بکار گرفته شود. در عین حال توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد؛
_ ازدواج با فرد ایده آل امکان پذیر نیست و هر فردی، شخصیت، تفکر، تربیت،ظاهر و...خود را دارد که وی را با ما و خواسته هایمان متفاوت می کند. بنابراین این توقع که فرد مقابل در تمام موارد ظاهری و باطنی مطابق با خواسته ها و معیارهای ما باشد، توقع نابجا یی است که امکان وقوع ندارد!
_ با لحاظ تفاوتها لازم است ازدواج با فردی صورت بگیرد که از قرابت و همتایی کافی با ما برخوردار باشد. اگر فردی در مجموع فرد مورد قبولی باشد اما در مواردی ایراد وجود داشته باشد، جهات قوت باید بر نقاط ضعف، غلبه معنادار داشته باشد.
_ در معیارهای مورد نظر مردان با زنان تفاوتهایی وجود دارد از جمله اینکه می توان گفت ظاهر و چهره برای مردان مهمتر است در مقابل آنچه که برای بانوان از اهمیت بیشتری برخوردار است جایگاه و اعتبار اجتماعی مردان است

با توجه به چنین مقدماتی، اگر وسواسی نیستید، لازم است به اندازه کافی برای انتخاب و اندیشیدن پیرامون این موضوع به خود فرصت دهید و اگر چهره از اهمیت بالایی برای شما برخوردار است، این موضوع را قبل از ازدواج برای خود حل کنید و نه اینکه آن را به بعد از ازدواج موکول کنید!
در پناه خدای متعال موف باشید

نظرات