آیا می شود برای کفاره روزه به جای گندم، پول به فقیر داد؟

سلام. میخواستم ببینم آیا می شود برای کفاره روزه، به جای گندم، پول یا چیز دیگه ای به فقیر بدیم؟ مثلا می تونیم به جای گندم، برنج، سویا، ماکارونی و... به فقیر بدیم؟ و اگر با پول ممکنه، معادل پولی کفاره یک روز روزه، چقدر میشه؟

سلام بر شما
منظور از یک مد، وزنی معادل هفتصد و پنجاه گرم و منظور از طعام، غذای اصلی؛ آنچه مانند نان، آرد، گندم و برنج است می باشد.
آنچه واجب است این است که به عنوان کفاره، یک مد طعام به فقیر بدهید، که می توانید هزینه آن را به خود فقیر بپردازید، به این شرط که مطمئن باشید برای تهیه طعام استفاده می کند و یا می توانید هزینه آن را به افراد مطمئن بسپارید، تا از طرف شما، طعام تهیه کنند و در اختیار فقرا قرار بدهند.
برای دانستن قیمت کفاره (۷۵۰ گرم نان یا آرد یا گندم) باید از کسبه محل زندگی خودتان سوال کنید. و اگر پول را به فقیر دادید باید به او بگویید که با آن طعام بخرد یعنی همان را بخرد که شما پولش را به او داده اید.
اگر پول گندم محاسبه کردید نمی توانید با آن پول برنج یا ماکارانی بخرید و به فقیر بدهید.

نظرات