سلام. در حدیثی از امام باقر(ع) داریم که: «کل رأیة ترفع قبل قیام القائم، فصاحبها طاغوت». «هر پرچمی (اگر به این قصد باشد که مردم را به خود بخواند نه به امام معصوم) که پیش از قیام قائم (عجل الله فرجه) بر افراشته شود، صاحبش طاغوت است». اثباة الهداة/ ج۳/ ص۵۳۲

نظرات