تصویر

رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها

حضرت معصومه

زینبی دیگر

آیتی از خداست معصومه
لطف بی انتهاست, معصومه

جلوه ای از جمال قرآنی
چهره ای حق نماست, معصومه

عطر باغ محمدی دارد
زاده مصطفی است, معصومه

هفته وحدت گرامی باد

هفته وحدت

هفته وحدت گرامی باد

آیا برای گناهکاران در قافله پیاده روی اربعین جایی هست؟

پیاده روی اربعین

شهید آوینی: یاران! شتاب كنید، قافله در راه است. می گویند كه گناهكاران را نمی پذیرند؟
آری، گناهكاران را در این قافله راهی نیست اما پشیمانان را می پذیرند.
آدم (ع) نیز در این قافله ملازم ركاب حسین (ع) است...