طلا وجواهرات بانوان

پرسش:
آیا طلا و جواهراتی که خانم ها برای خودشان می خرند، خمس دارد؟
 
پاسخ:
در صورتی که از قبیل زینت هایی باشد که مورد استفاده زن واقع می شود و در حدّ شأن او است خمس ندارد.[۱]
 
[۱]. استفتائات، آیت الله مکارم، بخش خمس، سوال۳۱.
 
کلمات کلیدی: 

نظرات