پیامبران الوالعزم از بین ۱۲۴۰۰۰ نفر چه کسانی بودند؟

پیامبران اولوالعزم

خداوند متعال در آیه ۷سوره احزاب می فرماید:

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا؛ به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند)»

همچنین در آیه ۱۳سوره شوری می فرمایید:
« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیكَ وَمَا وَصَّینَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیهِ اللَّهُ یجْتَبِی إِلَیهِ مَنْ یشَاءُ وَیهْدِی إِلَیهِ مَنْ ینِیبُ؛ آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمی‌گزیند، و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند».

علاوه بر این دو آیه که تاکید خاصی بر این ۵ پیامبر دارد، روایات فراوانى در منابع شیعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده است که پیامبران اولواالعزم همین پنج تن بودند، چنانکه در حدیثى از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام ) آمده است :« منهم خمسة : اولهم نوح، ثم ابراهیم، ثم موسى، ثم عیسى، ثم محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم )».[۱]

در حدیث دیگرى از امام على بن الحسین آمده است :« منهم خمسة اولواالعزم من المرسلین: نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد (صلى الله علیه و آله و سلّم)، و هنگامى که راوى سؤال مى کند: لم سموا اولوا العزم: (چرا آنها اولواالعزم نامیده شدند)؟ امام در پاسخ مى فرماید: لانهم بعثوا الى شرقها و غربها، و جنها و انسها: زیرا آنها مبعوث به شرق و غرب و جن و انس شدند».[۲]

و باز در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) آمده :
« سادة النبیین و المرسلین خمسة و هم اولواالعزم من الرسل و علیهم دارة الرحى نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد (صلى الله علیه و آله و سلّم ): بزرگ پیامبران و رسولان پنج نفرند، و آنها پیامبران اولوا العزم هستند و آسیاى نبوت و رسالت بر محور وجود آنها دور مى زند، آنها نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد (صلى الله علیه و آله و سلّم ) بودند».[۳]

در تفسیر (در المنثور) از ابن عباس نیز همین معنى نقل شده که پیامبران اولواالعزم همین پنج نفرند.[۴]


[۱]- مجمع البیان،ج۹ص۹۴؛ذیل آیات۳۳-۳۵سوره احقاف}.
[۲]- بحارالانوار،ج۱۱ص۵۸؛حدیث۶۱.
[۳]- کافی،ج۱،باب طبقات النبیا والرسل،حدیث۳.
[۴]- درالمنثور،ج۴ص۴۵.
منبع: تفسیرنمونه،ج۲۱،ص۳۷۹-۳۸۰.

نظرات