چه کسي بر بدن رسول اکرم نماز خواند ؟ چه کسي حضرت را تشييع و تدفين کرد ؟ اگر پاسخ امام علي است آيا کساني که در نماز و دفن رسول نبودند بعدها شکايت نکردند ؟ بدن رسول چند روز بر زمين ماند ؟

نخستين کسي که بر بدن مطهر حضرت نماز خواند ، امام علي (عليه السلام) بود و سپس ياران پيامبر دسته دسته بر جسد او نماز گذاردند (۱)
سليم بن قيس هلالى از سلمان فارسىّ گزارش مي کند: خدمت حضرت علىّ رسيدم، و حضرت سرگرم غسل دادن پيامبر بود. زيرا رسول خدا وصيّت فرموده بود كه او را جز علىّ بن ابى طالب كسى غسل ندهد. خود خبر داده بود كه هنگام غسل او، جسد مبارك به هر سمتى كه بخواهد خود بر مى‏گردد . علىّ پرسيده بود كه هنگام غسل چه كسى مرا كمك مى‏كند؟ رسول خدا فرموده بود: جبرئيل [تو را يارى خواهد كرد].
چون از كار غسل و تكفين فارغ شد، من و أبوذرّ و مقداد و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) وارد شديم، در آن جا حضرت امير جلو ايستاده و ما در پشت آن حضرت بر رسول خدا نماز خوانديم.... سپس هر بار ده نفر از مهاجران و ده نفر از انصار (بيست نفر بيست نفر) را داخل خانه مى‏نمود، آنان نيز نماز خوانده و خارج مى‏شدند، به همين ترتيب همه جماعت مهاجر و انصار بر جنازه مطهّر نماز خواندند. (۲) .
 
براساس روايات و گزارشات تاريخي پيامبر(صلي الله عليه و آله) در همان اتاقي که فوت شد دفن شدند و تشييع جنازه اي صورت نگرفته بود.دفن بدن مطهر پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) سه روز بعد از وفات ايشان  ازحوادث تلخي است که درکتب روايي و تاريخي حتي ازمنابع اهل سنت ذکرشده است(۳)
 
پي نوشت ها:
۱. فروغ ا بديت،جعفر سبحاني،ص۵۰۹، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم ،۱۳۷۰.
۲. ترجمه احتجاج طبرسي،ترجمه نظام الدين احمد غفارى مازندرانى ، ج۱ ص۱۸۸ ،مرتضوى‏، بي تا، بي نا.
۳. طبقات الکبريT ابن سعد،ج۲ ص۷۸ ؛مسند احمد،ج۶ ص۲۷۴،۲۴۲؛سنن بيهقي،ج۳ ص۴۰۹ ؛السيرة النبويةابن کثير،ج۴ ص۵۳۸ و...

نظرات