جانشينان حضرت عيسي (عليه السلام) تا زمان بعثت پيامبر چند نفر بودند و نام آنها را مرقوم فرمائيد.

 
دقيقا نمي توان گفت که اسامي همه جانشينان حضرت عيسي (عليه السلام) چيست، و تعداد آنان چقدر مي باشد، زيرا در تاريخ اين امر درست ثبت و ضبط نشده است ، آنچه که از متون تاريخي و ديني استفاده مي شود اين است که آن حضرت وصي داشتند.
در متون اسلامي و کتاب مقدس مسيحيان آمده است که :
رهبري مسيحيان پس از حضرت عيسي (عليه السلام) بر عهده وصي حضرت، شمعون بن حمون (معروف به پطرس) بود. او که در رأس حواريون قرار داشت، مسئوليت هاي حضرت عيسي را بعد از او بر عهده گرفت. به نوشته انجيل "متي" حضرت عيسي به او گفت: کليدهاي ملکوت آسمان را به تو مي‌سپارم. (۱)
البته در روايات اسلامي تاکيد شده : حضرت عيسي دوازده وصي داشت (۲) که اولين آنان شمعون بن حمون بود. در برخي از روايات ديگر آمده است: «ذريب بن ثملا» يکي ديگر از اوصياي حضرت عيسي بود. (۳)
حضرت صادق (عليه السلام) نيز فرمود: آخرين وصي حضرت عيسي مردي بود به نام بالط. (۴) احتمالا سلمان فارسي که نام اصلي اش روزبه بود، از اوصياي حضرت عيسي يا واسطه بين آخرين وصي حضرت مسيح با رسول خدا(صلي الله عليه و آله) به شمار مي‌آيد. (۵)
 
پي نوشت‏ها:
۱. انجيل متي، فصل ۱۶، نشر نور جهان ،تهران ۱۹۴۱ م .
۲. کافي، ج ۱، ص ۵۳۲ ، نشر دار الکتب اسلاميه ، تهران ۱۳۸۸ ق .
۳. کنز الفوائد،ابو الفتح كراجكى‏ ،ج ۱ ص ۱۴۲ .ناشر: دارالذخائر‏.
۴. بحار الانوار،علامه مجلسی ، ج ۱۷، ص ۱۴۱.
۵. روضه الواعظين، فتال نيشابوري ،ج ۲، ص ۲۷۸ ، نشر ني ، تهران ، ۱۳۶۶ ش .
کلمات کلیدی: 

نظرات