چرا به امام رضا (ع) انیس النفوس می گویند؟

در کتاب های معتبر چنین لقبی برای امام رضا (ع) ذکر نشده، گاهی از امام رضا (ع) به عنوان "انیس النفوس" یاد می شود. امام انسان کامل و مظهر اسمای خداست، شناخت مقام امام موجب ایجاد آرامش می گردد؛ امام رضا (ع) ولی خدا و انسان کامل است ، با خواندن زیارت نامه، آشنایی با معنویت و جایگاه حضرت ، آرامش ایجاد می گردد و انسان احساس می کند امام انیس انسان است.
توسل به امامان سبب برقراری ارتباط با خدا می شود، نتیجه آن ایجاد آرامش است :"الا بذکر الله تطمن القلوب " (۱). در روایات نیز به این امر اشاره شده است که زیارت حضرت موجب غفران و آرامش می شود. امام باقر(ع)، از جدّش، از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است که پیامبر(ص) فرمود: پاره اى از پیکر من در خراسان دفن خواهد شد. هر گرفتارى که او را زیارت کند، خدا ناراحتى او را برطرف سازد. هر گنهکارى که به زیارت او رود، خداوند گناه او را ببخشد. (۲)
ابوهاشم جعفرى می گوید: از امام جواد(ع) شنیدم : میان دو کوه طوس، پاره اى است که آن را از بهشت ستانده اند. هر که بدان جا درآید، روز رستاخیز از آتش ایمن خواهد ماند. (۳)

پی نوشت ها :
۱.رعد(۱۳) آیه ۲۸.
۲. صدوق، عیون اخبار الرضا(ع) ، نشر جهان ، ج۲ ، ص۲۵۸ .
۳. همان ،ص۲۵۷ .

کلمات کلیدی: 

نظرات