آیا فرزند شیخ فضل الله نوری در زمان اعدام پدر کف میزد؟ چه کسانی حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را امضا کردند؟

جریان شادی و کف زدن فرزند شیخ فضل الله نوری در هنگام اعدام ایشان و مشهور است، اما برخی از تاریخ نگاران زمان واقعه، این جریان را رد می کنند.
بنابرنقلی«این شهرت به کلی خالی از حقیقت و راستی است. میرزا محمد نجات می گوید: که همان موقع اعدام شیخ، من به عمارت تخت مرمر رفتم و شیخ مهدی را دیدم زیر درخت چناری نشسته و گریه می‌کند»(۱) شیخ مهدی همان فرزندی است که متهم به کف زدن در هنگام اعدام پدر هست او پدر نور الدین کیانوری رهبر حزب توده است.
در مورد سوال دوم شما: از امضا کنندگان نمی توان اطلاع جامعی به دست اورد ولی اعضای دادگاهی که محاکمه شیخ را انجام داد، عبارت بودند از ۱۳ نفر:
منتصرالدوله پیشکار سپهدار، نظام السلطان، حمید الملک شیبانی، جعفرقلی خان استانبولی، سالار فاتح، یمین نظام، میرزاعلی محمدخان، میرزاعلی محمدخان عمید السلطان، میرزا محمد مدیر روزنامه نجات، اعتلاءالملک، سید محمد ملقب به امامزاده، جعفر قلی خان بختیاری، شیخ ابراهیم زنجانی، عضو لژ بیدار(۲)

منابع:
۱.ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۶-۷، تهران: علمی، ۱۳۷۳ش،ج ۶-۷، صص۱۲۷۱-۱۲۷۲.
۲. نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران،موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، تهران، ۱۳۸۷، ج۱، ص۵۷۸

 

کلمات کلیدی: 

نظرات