چرا بدن مطهر پیامبر اسلام (ص) بعد از سه روز دفن شد؟

دفن بدن مطهر پیامبر اکرم(ص) سه روز بعد از وفات ایشان آنهم شبانه،توسط علی(ع) ازحوادث تلخی است که درکتب روایی وتاریخی حتی ازمنابع اهل سنت ذکرشده است(۱)
امیرالمومنین علی(ع) با این اقدام واقعیتی را در تاریخ به یادگار نهاد و آن افشای نیم‎رخی از چهره کسانی بود که بانقاب تزویر، خود را اول مسلمان، یار غار و صحابی طراز اول و برجسته پیامبر معرفی کردند، اما در این شرائط جنازه مطهر پیامبر(ص) را سه روز رها می کنند و بر خلاف دستور پیامبر(ص)، به دنبال تثبیت خلافت شومی می روند که سالها برای آن برنامه ریخته اند.درتکمله این بند لازم می دانم سخنی از ابن ابی الحدید یکی از نویسندگان اهل بزرگ اهل سنت در این خصوص ذکر نمایم:«...باید گفت امام(ع)بدین خاطر بدن پیامبر(ص) را تا سه روز دفن ننمود تا به مردم بفهماند که دنیا آن چنان آنها را به خود مشغول نموده بود که تا سه روز حتی سراغ بدن پیامبر(ص)را نگرفتند.چرا که علی(ع)پس از جریان سقیفه برای رسوا کردن هیات حاکمه از هر راهی که می توانست کوتاهی نکرد..(۲)

پی نوشتها:
۱. طبقات الکبری ابن سعد،ج/۲ ص۷۸ ؛مسند احمد،ج۶ /ص۲۷۴،۲۴۲؛سنن بیهقی،ج۳ /ص۴۰۹ ؛السیرة النبویةابن کثیر،ج۴ /ص۵۳۸.؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج۱۳/صص۳۷،۳۸.
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج ۱۳/ص۳۸.

کلمات کلیدی: 

نظرات