فرزندان حضرت آدم (ع) با چه کسی ازدواج کردن و نسل آنها چگونه ادامه یافت؟

ازدواج فرزندان حضرت آدم

در خصوص ازدواج فرزندان حضرت آدم و چگونگی افزایش نسل انسانها -به يك اعتبار- دوديدگاه وجود دارد. ما هر دو نظر را به طور اجمال نقل مي‏ كنيم:

۱- فرزندان آدم با هم ازدواج نموده اند، اين ازدواج اشكال ندارد، زيرا در آن زمان هنوز قانون تحريم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود. چون راهي براي بقاي نسل بشر غير از اين راه نبود، ازدواج آنان با يكديگر صورت گرفته است.
دستگاه قانون گذاري از آن خداست: «ان الحكم الا للّه‏؛ هر گونه حكم راجع به خداست».(۱)
بر اين اساس چه اشكال دارد كه به طور موقت و از راه ضرورت، براي عده ‏اي اين گونه ازدواج در آن زمان بلا مانع و مباح باشد و براي ديگران عموما تحريم ابدي شود؟
علامه طباطبايي در توجيه اين نظريه مي‏فرمايد: حكم ازدواج، يك حكم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است. حكم تكويني نيست كه قابل تغيير نباشد. از اين ‏رو ممكن است كه در ابتداي خلقت به خاطر ضرورت بقاي نسل در جامعه محدود آن روز كه فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حلال گردد. بعد كه ضرورت برطرف شد، حكم حرمت بيايد. به جهت اين كه ادامه جواز ازدواج با توجه به گسترش نسل و ازدياد برادران و خواهران موجب اشاعه فحشا و از بين رفتن غريزه عفت شود.(۲)
طرفداران اين نظريه از ظواهر قرآن براي خود دليل مي‏آورند كه خداوند در آيه ۱سوره نساء مي‏فرمايد:«و بث منهما رجالاً كثيرا و نساءا؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر ساخت». ظاهر اين آيه مي‏گويد كه نسل بشر فقط به وسيله اين دو تن به وجود آمده است، و اگر غير از اين دو در بقاي نسل او دخالت داشتند، بايد بفرمايد: «و بث منهما و من غيرهما؛ به وسيله اين دو و غير آنان... ».(۳)

۲- در اين جا احتمال ديگرى نيز هست كه گفته شود: فرزندان آدم با بازماندگان انسان‏هاى پيشين ازدواج كرده ‏اند ،زيرا طبق رواياتى آدم اولين انسان روى زمين نبوده، مطالعات علمى امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالا از چند مليون سال قبل در كره زمين زندگى مي كرده، در حالى كه از تاريخ پيدايش آدم تا كنون زمان زيادى نمي گذرد، بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان‏هاى ديگرى در زمين مي زيسته‏اند كه به هنگام پيدايش آدم در حال انقراض بوده‏اند، چه مانعى دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكى از نسل‏هاى پيشين ازدواج كرده باشد؟ اين احتمال با ظاهر آيه فوق چندان سازگار نيست.(۴)
بر اين اساس بعد از ازدواج فرزندان آدم، نسل آنان استمرار يافت وتكثير گرديد.

پي‌نوشت‌ها:
۱. يوسف (۱۲) آيه ۴۰.
۲. ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد باقر موسوى همدانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين ،۱۳۷۴ ش‏ . ج ۴، ص۲۱۷.
۳. ناصرمكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، دارالكتب الالسلاميه، تهران، ۱۳۵۳ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۷.
۴. همان، ص۲۴۷.

نظرات