اعتقاد يهوديان در مورد مسجد الاقصي چیست و چرا قصد تخریب مسجدالاقصی را دارند؟

صهیونیست ها معتقدند که مسجد الاقصی در گذشته بنای هیکل سلیمان بوده است.در سال ۷۰ میلادی بعد از بازسازی مجدد هیکل و بازگشت یهود به سرزمین فلسطین،طیطوس امپراطور روم بعد از به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح با وجود اینکه خود این فرد نیز مسیحی بود  و به اصول و مبانی مسیحیت آشنایی داشت برای بار دوم به هیکل حمله کرده  و تعدادی از یهودیان را قتل عام می کند و  مجددا هیکل را تخریب می کند و پس از آن یهودیان جرأت نمی کنند که باز گردند و در همان مناطق پراکنده می شوند.

در زمان فتوحات اسلامی شهر قدس به دست خلیفه دوم به صورت مسالمت آمیز فتح می شود و با توجه به اینکه مسیحیان شهر را مدیریت می کردند عهدنامه ای دوستانه فی ما بین  مسلمنان و مسیحیان تدوین و مورد توافق قرار گرفت که  بر اساس آن کشیش اعظم شهر قدس کلید را تقدیم خلیفه دوم کرد و از آن به بعد بناها توسعه پیدا کرد و تا به امروز تغییر  شکل داده است.

پس از تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ صهیونیست ها مدعی شدند که این مکان هیکل سلیمان است و خواستار این بودند  که مسجد باید تخریب شود  چرا که معتقد بودند  تا زمانی که این مسجد تخریب نگردد و هیکل بر دیوار سوم ساخته نشود مسیح موعود یهودیان «ماشیا» ظهور نمیکند.

ولی هدف اصلی آنها از تخریب مسجد الاقصی به بهانه ساخت هیکل سلیمان چیز دیگری است.در قرآن پیوند گسست ناپذیر بین مسجدالحرام و مسجد الاقصی ثبت شده و اگر به آیه اول سوره الاسرا توجه داشته باشیم، به این معنی است که این پل نور و معنوی و وحیانی هرگز گسست پذیر نیست؛ آنها می خواهند این پل نور معنوی و تاریخی را قطع کرده و هیکل سلیمان خودشان را احداث کنند این در حالی است که مسجد الاقصی برای  ما قداست اعتقادی و فقهی دارد بر همین اساس به لحاظ تاریخی و اعتقادی نبرد بین جهان اسلام و صهیونیست ها وجود دارد.

کلمات کلیدی: 

نظرات