عقد دائم و موقت را چگونه می شود باطل کرد؟

عقد دائم و موقت

۱. عقد دائم در میان زن و شوهر زنده، تنها به وسیله طلاق اثر خود را از دست می دهد. که طلاق دارای صیغه و شرایطی است.[۱]

۲. زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده ‏اند طلاق ندارد، و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود يا مرد مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: "مدت را به تو بخشيدم"[۲]


[۱]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، مسئله ۲۴۹۸ تا ۲۵۰۸.
[۲]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، مسئله ۲۵۰۹.

نظرات