موانع ظهور حضرت مهدی(عج) کدامند؟

ظهور حضرت مهدی(عج)

برای شناخت موانع ظهور، یکی از راهکارها، شناخت دلایل غیبت است. که طبیعتا با از بین رفتن دلایل غیبت، موانع ظهور برطرف شده و ظهور محقق خواهد شد. اما غیبت امام زمان(ع) ازاسرار الهی است و جزء ائمۀ اطهار کسی از دلیل اصلی آن اطلاع ندارد، آنها هم مأذون به بازگوکردن آن نبودند.

امام صادق در جواب عبدالله بن فضل هاشمی وقتی در این مورد سؤال می كنند می فرماید ای پسر فضل همانا این مسأله سری از اسرار الهی است و غیبی از غیب های الهی است و وقتی ما خداوند را حكیم بدانیم همه افعال او را مطابق حكمت و مصلحت خواهیم دانست گرچه علت آنها برای ما روشن نباشد.[۱]

آنچه توسط ائمه بیان شده، تنها حکمت هایی از دوران غیبت بوده و علت اصلی بیان نشده است. بنابراین از این راه تنها می توانیم احتمالاتی درباره موانع ظهور بدهیم و نظر قطعی نمی توان از این راه ابراز کرد. این احتمالات شامل موارد زیر است:
بیعت نکردن با ستمکاران و نجات از کشته شدن: بنابراین هر زمان شرایط برای برپایی حکومت عدل و از بین بردن تمام ستمکاران وجود داشته باشد، حضرت ظهور خواهند کرد.

قدرشناسی و عدم پذیرش ائمه: انسان معمولا نهادش براین استوار است که تا هنگامی که به فراق چیزی مبتلا نشود، آن را ارج نمی نهد، غیبت امام زمان هم ازاین قبیل است که پس از آن همه قدر ناشناسی هایی که نسبت به ائمه قبلی روا داشتند، ازمیان آدمیان رخ برتافت. و طبیعتا زمانی که مردم نیاز به امام معصوم را درک کنند، امام ظهور خواهند نمود. این امر می تواند با شکست های پی در پی بشر از انواع راه ها حاصل شود.

امام صادق(ع) می فرمایند: نخواهد بود این امر[ظهور حضرت] تا آن كه نماند هیچ صنفی از مردم مگر این كه ولایت پیدا كنند تا این كه كسی نگوید كه اگر ما ولایت می یافتیم عدالت می ورزیدیم سپس حضرت قائم به حق و عدالت قیام كند.[۲]

در واقع گسترش فساد زمینه را براى ظهور حضرت مهدى(عج) و اصلاح جامعه انسانى فراهم مى سازد ; زیرا هنگامى كه ظلم وجور زمین را فـرا گرفت و بشریت گرفتار تبعیضات ناروا و مفاسد گوناگون گردید و مشكلات طاقت فرسا گریبان انسانها را گرفت و تجارب مختلف نشان داد كه انسان تنها به اتكاى نیروى خود و قوانینى كـه وضـع كـرده نـمى تواند مشكلات را ریشه كن سازد و عدالت اجتماعى را در سراسر كره زمین مستقر نماید؛ در این هنگام، آمادگى فكرى كامل براى پذیرش برنامه یك رهبر الهى پیدا مى كند كه بیماریهاى این بیمار خسته را با نسخه هاى آسمانى خود درمان نماید و مى فهمد كه نقش دیگر و انقلاب برترى لازم است كه به همه نابسامانیها خاتمه بخشد.

[۱]. رخسار آفتاب، سید مجتبی غیوری، ص ۵۴ نقل از الاحتجاج طبری، ج ۲، ص ۳۰۳.
[۲]. غیبت نعمانی، محمد ابن ابراهیم نعمانی، باب ۱۴، ش ۵۳.

نظرات