آیا توسل به اهل بیت(علیهم السلام) نیز از مصادیق وسیله ای است که باید برای تقرب به خدا به دست آورد؟

تقرب به خدا

قطعا اهل بیت(علیهم السلام) مایه تقرب به خدای تعالی و وسیله ای برای ما هستند که این مطلب به وضوح در آیات و روایات آمده است:
پاسخ این سوال در قرآن با کنار هم قرار دادن دو آیه روشن می شود:
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی؛[شوری/۲۳] بگو: من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى ‏كنم جز دوست‏داشتن نزدیكانم [اهل بیتم‏].
قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ؛[سباء/۴۷] بگو: هر اجر و پاداشى از شما خواسته‌‏ام براى خود شماست.

در آیه اول، رسول خدا (ص) محبت اهل بیت را به عنوان اجر طلب می کند و در آیه دوم، فایده این دوستی (اجر) تنها برای دوستداران اهل بیت شمرده شده است. بنابراین با کنار هم قرار دادن این دو آیه، روشن می شود که دوستی اهل بیت، منفعتی برای دوست داران آنهاست. که باعث تقرب به خدای متعال می شود.
اما در روایات موارد متعددی از توسل به اهل بیت(علیهم السلام) دیده می شود:(احادیثی که در ذیل نقل می شود همه از کتاب بحار الأنوار ، ج‏۲۶، ص: ۲۲ است)
حضرت باقر از پدر از جدش نقل میكند كه پیامبر اكرم فرمود: «كسى كه میخواهد بمن توسل جوید و كارى كند كه من روز قیامت شفاعتش را بنمایم ارتباط با اهل بیت من داشته باشد و آنها را مسرور كند.»

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: «یادآورى ما خانواده موجب شفاى تب و بیماریها است و از شك و تردید جلوگیرى میكند دوستى ما سبب خشنودى خداى تبارك و تعالى است.»

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: «نگاه به آل محمّد عبادت است.»

حضرت باقر علیه السّلام فرمود:  «روز قیامت كه‏ مى‌‏شود خداوند اولین و آخرین را جمع میكند یك منادى فریاد میزند هر كس در نزد پیامبر اكرم یك خوبى دارد از جاى حركت كند گروهى حركت میكنند می‌فرماید چه خوبى در نزد پیامبر دارید میگویند ما خانواده او را پس از درگذشتش مزیت می‌بخشیدیم و برتر میدانستیم بآنها گفته مى‏‌شود بروید میان مردم بگردید هر كس بشما خوبى كرده دست او را بگیرید و داخل بهشتش كنید.»

حضرت صادق فرمود: «هر كه با ما ارتباط داشته باشد با پیامبر ارتباط دارد و هر كه با پیامبر ارتباط داشته باشد با خدا ارتباط دارد.»

پیامبر اكرم فرمود هر كس نسبت بیكى از اهل بیت من خوبى كند پاداش او را روز قیامت خواهم داد.

پیامبر اكرم فرموده است: «بهشت حرام شده بر كسى كه باهل بیت من ستم روا دارد و مرا در باره اهل بیتم بیازارد و هر كس یك خوبى بفرزندان عبد المطلب بكند و تلافى نشود خوبى او من در روز قیامت او را تلافى میكنم وقتى مرا دید.»

پیامبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:«خداوند ایمان بنده‌‏اى را نمى‌‏پذیرد مگر با ولایت علی و بیزارى از دشمنانش.[اتمام نقل از ج ۲۶ بحار الانوار]

همچنین در روایت جالبی بحث توسل انبیاء (علیهم السلام) این گونه نقل شده است:
از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم میفرمود: «مردى یهودى خدمت پیامبر اكرم رسید جلو ایشان ایستاد و با دقت بآن جناب نظر دوخته بود و باو فرمود چه درخواستى دارى گفت شما بهترى یا موسى بن عمران پیامبرى كه خدا با او سخن گفت و بر او تورات و عصا فرستاد و دریا را برایش شكافت و با ابر بر سرش سایه افكند.
پیامبر اكرم فرمود: براى شخص مكروه است كه خود را تعریف كند ولى من می‌گویم وقتى آدم دچار خطا شد توبه‏ اش باین شد كه گفت خدایا از تو درخواست میكنم بحق محمّد و آل محمّد مرا به بخشى خداوند او را بخشید.
نوح وقتى سوار كشتى شد و از غرق شدن ترسید گفت خدایا بحقّ محمّد و آل محمّد مرا از غرق نجات بخش خداوند او را نجات بخشید.
و اینكه ابراهیم هنگامى كه در آتش افكنده شد گفت: خدایا درخواست می‌كنم بحق محمّد و آل محمّد مرا نجات بخشى از این خداوند آتش را سرد و سلامت قرار داد.
موسى موقعى كه عصایش را انداخت و در دل ترسید گفت: خدایا بحق محمّد و آل محمّد مرا در امان قرار ده خداوند فرمود نترس تو برتر و پیروزى، اى یهودى! اگر موسى مرا درك میكرد و بمن و نبوّتم ایمان نمى‌‏آورد ایمانش براى او سودى نمى‌‏بخشید و نه نبوّت برایش فایده داشت اى یهودى از ذریه من مهدى است موقعى كه ظهور كند عیسى بن مریم براى نصرت او مى‌‏آید جلوى عیسى می‌ایستد عیسى نماز پشت سرش میخواند.»[۱]
حضرت رضا علیه السلام منبر رفتند و پس از حمد خدا و ثناء پروردگار فرمودند: بار خدایا تو ما اهل بیت را بزرگ داشتى و ما را مورد احترام عموم قرار دادى، آنان به ما توسل می‌جویند و از طریق ما فضل و رحمت تو را طلب میكنند، و منتظر نعمت و احسان تو هستند.[۲]

همچنین در روایت بسیار زیبایی که از پیامبر (ص) نقل شده است، این گونه آمده است:
هر كه بما ایمان آورد بخدا ایمان آورده و هر كه انكار ما را كند انكار خدا را كرده و كسى كه در باره ما شك كند بخدا شك كرده كسى كه عارف بما باشد عرفان بخدا دارد و هر كه بما پشت كند بخدا پشت كرده و مطیع ما مطیع خداست ما وسیله بسوى خدائیم و رساننده برضوان اوئیم عصمت و خلافت و هدایت متعلق بما است نبوت و امامت و ولایت در میان ما است ما معدن حكمت و درب رحمت و درخت عصمت و كلمه تقوى و مثل اعلى و حجت كبرى و عروة الوثقى هستیم كه هر كس بآن چنگ زند نجات مى‏یابد.[۳]
با توجه به مطالبی که نقل شد، قطعا یکی از وسایل تقرب به خدای متعال و بلکه بهترین آن ها، اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) هستند.

[۱]. بحار الأنوار ، ج‏۲۶، ص: ۳۱.
[۲]. مسند الإمام الرضا علیه السلام، المقدمة، ص: ۹۵.
[۳]. بحار الأنوار ، ج‏۲۵، ص: ۲۲.

نظرات