در معرفی اسلام به دیگران چه بگوییم؟

اسلام

اسلام دین جامعی است که ابعاد مختلف انسان را در نظر گرفته و مناسب با حقیقت انسان، برای سعادت او برنامه ای ارائه داده است. اگر بخواهیم در کلامی کوتاه، کلیاتی از اسلام را معرفی کنیم، می توانیم بگوییم که اسلام برای جسم و روح انسان، بهترین برنامه ممکن را ارائه کرده است.

پرورش جسم‏

اسلام «تن‏ پرورى» به معنى «نفس‏ پرورى» و شهوت‏ پرستى را شدیداً محكوم كرده است، اما پرورش بدن به معنى مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملى را كه براى بدن زیانبخش باشد حرام شمرده است.

اسلام آنجا كه یك امر واجب (مانند روزه) احیاناً براى بدن مضر تشخیص داده شود تكلیف آن را ساقط مى‏كند، بلكه چنین روزه‏اى را حرام مى‏داند. هر اعتیادى كه براى بدن مضر باشد از نظر اسلام حرام است. آداب و سنن بسیارى در اسلام به خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است.

ممكن است افرادى میان «پرورش بدن» كه امرى بهداشتى است و «تن ‏پرورى» به معنى نفس‏ پرورى كه امرى اخلاقى است فرق نگذارند و خیال كنند مخالفت اسلام  با تن ‏پرورى، مخالفت با بهداشت بدن  است، و در نتیجه در حفظ سلامت بی مبالاتی به خرج دهند. و حتی كارهایى كه مضر به بهداشت و سلامت بدن است را انجام دهند. که به هر حال این یک اشتباه و خطا در فهم اسلام است.
نفس ‏پرورى و شهوت‏ پرستى در اسلام محكوم است، و روشن است که این نفس پروری بر ضد سلامت روح، و جسم انسان است. چون ریشه بسیاری از افراط های بسیار مضر در همین نفس پروری است.

 پرورش روح‏

پرورش عقل و اندیشه و كسب استقلال فكرى و مبارزه با امورى كه بر ضد استقلال عقل است؛ مورد عنایت شدید اسلام است. نهی از تقلیدهای خلاف منطق، مثل پذیرفتن مطلب بدون دلیل از نیاكان، انسان های معروف، اکثریت و ... از نمونه های این مساله است.

پرورش اراده و توان مند سازی برای تسلط بر هواهای نفسانی و آزادى معنوى مبناى بسیارى از عبادات اسلامى و سایر تعلیمات اسلامى است.
 پرورش حس حقیقت‏جویى و علم ‏طلبى، پرورش عواطف اخلاقى، پرورش حس جمال و زیبایى طلبی، پرورش حس پرستش، هركدام به نوبه خود مورد توجه عمیق اسلام است.
البته سخن در باب اسلام بسیار است که می توانید برای مطالعه بیشتر به جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری مراجعه بفرمایید.

نظرات