جهان شناسی

ماهیت جنیان چیست؟

ماهیت جنیان

شهر سوال ـ علامه طباطبایی در تفسیر این دو آیه می فرماید: راغب در باره كلمه" سموم" گفته: باد داغى است كه اثر سمى دارد. ... و اگر در آیه مورد بحث مبدأ خلقت جن از نار سموم دانسته شده، با آیه سوره الرحمن كه آن را" مارجى از نار" نامیده و فرموده:" وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ" منافات ندارد، زیرا مارج از آتش، شعله‏ایست كه همراه دود باشد، پس دو آیه در مجموع مبدأ خلقت جن را باد سمومى (سمی) معرفى مى‏كند كه مشتعل گشته و به صورت مارجى از آتش در آمده. و نوع جن را از بادى بسیار داغ خلق كردیم كه از شدت داغى مشتعل گشته و آتش شده بود.[۱]

آیا اجنه می توانند یک انسان را بکشند؟

شهر سوال ـ همانگونه که از اسم جن روشن است، موجودی پوشیده است که احوالش برای ما خیلی روشن نیست. و همین پوشیدگی باعث شده است که مطالب راست و دروغ و خرافات بسیار با یکدیگر، مخلوط شوند. در این موارد باید از اصول مسلم و روشن بهره گرفت. و در جزئیات همیشه این اصول را مد نظر داشت. مثل اینکه اصل جن وجود دارد و جنیان نیز مخلوقاتی مانند ما هستند که برای آزمایش الهی و عبودیت خلق شده اند.

شیطان چگونه انسان را گمراه می کند؟

شهر سوال ـ شیطان موجودی بسیار موثر در زندگی انسان است و در کنار نفس اماره، سخت ترین دشمن سعادت هر کس می باشد. شیطان اسم نوع است و شامل افراد متعددی می شود که سردسته تمام آنها، ابلیس بوده و فرزندانش و بعضی از جنیان و بعضی از انسان ها برایش کار می کنند.

آیا ممکن است انسانی علیرغم باطل بودنش کرامتی داشته باشد؟

کرامت

شهر سوال ـ نظام عالم، نظام اسباب و مسببات است و در جایی که علت تمام باشد، معلول نیز محقق خواهد شد. این نظام علت و معلولی تنها در عالم مادی نیست، بلکه در عالم معنوی نیز تحقق دارد.

آیا ممکن است زمانی نحس باشد؟

شهر سوال ـ " نحس" در اصل به معنى سرخى شدیدى است كه گاه در افق ظاهر مى‏ شود، و همچون، شعله آتش بى دودى است كه عرب آن را "نحاس" مى‏گوید، سپس این واژه به هر چیز" شوم" در مقابل" سعد" اطلاق شده است.[۱]

عزرائیل چگونه موجودی است؟

شهر سوال ـ پیامبر (ص) فرموده‏اند: خداوند از از فرشتگان، جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیل را برگزیده است.[۲]

سرنوشت ابلیس چیست؟ آیا به جهنم می رود؟

ابلیس

شهر سوال ـ حضرت صادق علیه السّلام درباره آیه «قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ* إِلى‏ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»[سوره ص، آیات ۸۰ و ۸۱]می فرمایند: (این وقت‏ معلوم) روز قیام قائم ماست. وقتى خداوند او را برانگیخته میكند (و آماده قیام است) در مسجد كوفه است. در آن وقت شیطان در حالى كه با زانوهاى خود راه میرود، بآنجا مى‌‏آید، و میگوید: اى واى از خطر امروز! قائم پیشانى او را گرفته و گردنش را میزند. آن موقع روز وقت معلوم است. كه مدت او بآخر میرسد.[۱]

آیا منظور از اجنه، همان میکروب هاست؟

 اجنه

شهر سوال ـ و شیطان نیز یکی از اجنه بوده که در قرآن مطالب بسیاری درباره آن بیان شده و آنچه بسیار روشن است، اینکه شیطان، موجودی گمراه کننده است که روح انسان را به تباهی می کشاند. در حالی که میکروب و نظیر آن، آفاتی برای جسم انسان هستند. پس روشن است که با توجه به نصوص دینی، به هیچ عنوان نمی توانیم، اجنه را همان میکروب ها بدانیم.

آیا اجنه از غذای ما می خورند و ما باید ته ظرف غذایمان را برای آن ها بگذاریم؟

شهر سوال ـ على بن اسباط گوید: كه ابو حمزه طعامى تهیّه كرد و ما را كه جماعتى بودیم دعوت كرد، هنگام خوردن غذا ابو حمزه شخصى را دید كه استخوانى را بكلّى پاك نمود، او را آواز داد كه این كار را نكن زیرا از على بن الحسین علیهما السّلام شنیدم كه مى‏فرمود: استخوان را از هر چه با او است برهنه نسازید زیرا جنّ را در آن سهم است و اگر چنین كنید چیزى را از خانه مى‏رباید كه براى شما بهتر است از اینكه به استخوان است.[۱]

آیا شیطان ما را گمراه می کند و خدا ما را به حال خودمان رها کرده است؟

شیطان

شهر سوال ـ اختیار انسان زمانی معنایش کامل می شود که واقعا بر سر دو راهی باشد. و اگر فقط شیطان به عنوان عامل گمراهی فعالیت می کرد و در مقابلش چیز دیگری نبود، ما انسان ها، حق انتخاب در درون خودمان را حس نمی کردیم. در حالی که واقعا می بینیم بین انتخاب خوبی و بدی توانا هستیم. و بعضی انسان ها نیز راه خوبی را انتخاب می کنند و و این مساله نشان دهنده اینست که تنها عامل فعال و در میدان، شیطان نیست.