دین و فرقه شناسی

فرق سنی و شیعه چیست؟

شیعه و سنی

شهر سوال ـ شیعه و سنی، هر دو از یک سرچشمه نشات گرفتند. و دین اسلام، خدای واحد و رسالت حضرت محمد(ص) را پذیرفتند و در ابتدا فرقی دیده نمی شد. اما تاریخ مسیری بود که بنابر قابلیت اشخاص، گذرگاهها را تغییر داد. و فاصله ها به تناسب حادثه های تاریخ، بیشتر شد.

چرا بشر با این همه آئین مختلف و متضاد مواجه است؟

شهر سوال ـ به نظر می رسد، راه عملی برای یافتن آئین حق این است که گرایش هایی واضح البطلان را کنار بگذاریم. مثلا اگر تمایل ما به شرابخواری یا رابطه های غیر مشروع سبب می شود که به آئینی متمایل شویم، آن ها را کنار بگذاریم. در واقع هر تمالی که انسان را به حیوانیت می کشاند و ابعاد کمالی او را به انحطاط می کشاند باید رها کرد.(تمایل به شهرت و ثروتی که سبب دین سازی می شود نیز از همین دسته است، اما چنین کسانی توصیه پذیر نیستند که بخواهیم برای آنان مطلبی بیان کنیم.)

چرا تقیه فقط در مذهب شیعه کاربرد دارد و به آن توجه می شود؟

تقیه

شهر سوال ـ اینکه چرا شیعه عمدتا از تقیه استفاده کرده است مساله ای است که داغ ننگی بر پیشانی دشمنان شیعه می نشاند! کسانی که امروز با بغض و کینه و بدون توجه به آیات قرآن و احادیث، این گونه به اندیشه تقیه حمله می کنند، در گذشته که دستشان باز تر بود، به جای گشودن زبان به هتاکی، دست به جان و مال شیعیان دراز می کردند، و ظلم آن ها سبب شده بود که شیعه ناگزیر به تقیه باشد.