ارتباط

سیره و روش پیامبر و امامان (ع) در برخورد با نامحرمان چگونه بوده؟

برخورد با نامحرم

شهر سوال ـ در سیره معصومین(علیهم السلام) این گونه نبود که بطور مطلق بین زن و مرد نامحرم هیچ گونه ارتباط کلامی برقرار نباشد.بلکه آنچه مورد توجه و حساسیت خاصی داشت تعیین حریم روابط و رعایت جدی در رعایت این حریم بوده است.