چرا اکثر شيعيان به جاي تاسوعا و عاشورا، براي اربعين به زيارت امام حسين (ع) مي روند؟

پیاده روری اربعین

در پاسخ به سوال شما بايد به نكات زير اشاره نمود:
۱- وجود روايات در اين زمينه از اهل بيت عليهم السلام
۲- وجود مستندات تاريخي در مورد اربعين سيد الشهدا
۳- بازگرداندن سر مطهر حضرت به بدن ايشان در چنين روزي (لذا شيعيان اقدام به بزرگداشت چنين روزي مي كنند.)

مهمترين نكته درباره اربعين‌، روايت امام عسكري (ع‌) است‌. حضرت در روايتي كه در منابع ‌مختلف از ايشان نقل شده فرموده‌اند:[۱]
نشانه‌هاي مؤمن پنج چيز است‌: ۱ ـ خواندن پنجاه و يك ركعت نماز (۱۷ركعت نماز واجب + ۱۱ نماز شب + ۲۳نوافل‌) ۲ ـ زيارت اربعين ۳ـ انگشتري در دست راست ۴ ـ وجود آثار سجده ‌بر پيشاني ۵ ـ بلند خواندن بسم الله در نماز.

اين حديث و همچنين زيارت اربعين كه درمنابع دعايي آمده‌، به اربعين امام حسين (ع‌) و بزرگداشت آن روز تصريح كرده ‌است‌.

پی نوشت:
۱. مصباح المتهجّد

کلمات کلیدی: 

نظرات