برای تقویت اراده و اعتماد به نفس چه کنیم؟

اراده

ابتدا در این بحث یک مقدمه بسیار مهمی را مطرح می کنيم بعد راههای تقویت اراده را مطرح میکنيم مقدمه:
بعضی از رفتار هایی که در دین ما یا در سیستم ارزشی هر فردی گناه محسوب می شود به دلیل یک نیاز خدادادی و یک غریزه است که در صورتی که از مسیر طبیعی خودش خارج شود گناه محسوب می شود بنابرای در اینگونه موارد بحث اراده مطرح نیست بلکه باید نیاز در مسیر طبیعی خود برآورده شود مانند نیاز گرسنگی، تشنگی و جنسی و سایر نیازهای عالی انسانی مانند نیاز به درک شدن و تأیید دیگران.
بنابراین برآورده کردن نیازها در مسیر سفارش شده از طرف خدا ما را از مبتلا شدن به گناه و احساس گناه بی نیاز می کند و بطور خودکار هیج نیازی برای انجام معصیت نخواهیم داشت. نکته بعدی اينكه، بعضی از گناهان به دلیل جذابیت های خاص خود احتیاج به کنار گذاشتن تدریجی دارند و نیاز به خیلی از عواملی است که شاید از کنترل ما خارج است و باید با تمرین و ممارست و احترام به خود و پرهیز از سرزنش کردن و زیر سوال بردن خود که از بزرگترین گناهان به شمار می آید مشکل را به یک مسئله تبدیل کنیم و برای حل آن با کمک متخصصین برنامه ریزی بلند مدت داشته و کوچکترین موفقیت ها را نباید بی ارزش کنیم. به جای اینکه از هرگناهی توبه کنیم باید کارهای خوب و مثبت مان را زیاد کنیم و آنان را بی ارزش نکنیم زیرا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ؛ خوبی ها بدی ها را از بین می برد.(هود آیه : ۱۱۴) کارهای خوب و نیکو مانند شرکت در مراسم و امکان مذهبی (علی رغم شکست شدن توبه و صدقه و کمک به دیگران و صله رحم و تعاملات اجتماعی سازنده و پرهیز از تنهایی و مبارزه با افکار منفی مأیوسانه و امید به رحمت بی حد و حصر خداوندی انگیزه ما را برای تغییر رفتارهایمان بالا می برد و احساس رضایت از خودمان را بیشتر می کند.

راهکارها:

۱- قبل از شروع یک کار و یا کنار گذاشتن یک گناه حتماً از مشکلات و امتیازات آن کار و یا کنار گذاشتن آن گناه و چگونگی شروع با افراد آگاه مشورت کنید. زیرا ترک احساسی و بدون آگاهی باعث عود گناه شده و توبه دوباره را سخت تر می کند.
۲- جلوی وسوسه ها و هوس خود نسبت به انجام کاری یا ترک کاری را بگیرید و بدون مشورت و ارزیابی توانایی و ظرفیت خود نسبت به انجام کاری یا ترک کاری خود داری کنید حداقل یک هفته نسبت به کاری که انتخاب می کنید فکر کنید.
۳- کاری را که انتخاب کرده اید حتما به بخش های کوچک تقسیم کنید و فقط ذهنتان را به بخش اول متمرکز کرده و برای آن برنامه ریزی کنید(برای جابه جایی سنگ بزرگ باید آن را به قطعات کوچک تقسیم کرد).
۴- به دلیل اینکه همه شرایط را نمی توان کنترل کرد حتماً برای هر مرحله از کار انتخابی یک وقت جبرانی بگزارید.
۵- ممکن است در بعضی مواقع احساس دلسردی و یأس و یا افت انگیزه داشته باشید در این موقع اصلاً تصمیم گیری نکنید و به افکار خود که بیشتر منفی هستند گوش ندهید.
۶- هر شب یک ارزیابی از مقدار پیشرفت کار داشته باشید و سعی کنید بیشتر کارهای انجام شده را ببینید و میزان پیشرفت خود را هرچند که کم بود بی ارزش نکیند و یک صورت جلسه یا گزارشی را از میزان پیشرفت بنویسید.
۷- خود را به هیچ وجه سرزنش و تحقیر نکیند و احترام خود را حفظ کنید باخود خوب حرف بزنید (خود گویی مثبت) اگر در طول روز کار انتخابی کمی پیشرفت داشته باشد بدون تحقیر و سرزنش بگویید فردا سعی میکنم بهتر از امروز باشم .
۸- ورزش و تحرکات بدنی را در طول روز حتماً داشته باشید زیرا به شما انرژی بیشتری می دهد.
۹-برای نیازها خود مانند تفریحات سالم و... اهمیت قایل شوید و سرکوب نکنید. و نیازهایی که در صورت برآورده نشدن از راه صحیح باعث گناه می شوند را با برنامه ریزی و به تأخیر انداختن انجام معصیت و پادش دهی (به خاطر این به تأخیر انداختن) راه سالمی را برای برآورده شدن پیدا کنید.
۱۰- از خود انتظار بیش از حد توانایی تان نداشته باشید و به دلیل نسبی بودن تمام امور دنیا( منفی و مثبت) از تفکر همه یا هیچ به شدت خود داری کنید. بنابراین اگر یک گناه هر روزه انجام می شده است ولی به تدریج هفته ای یک بار شده باید پیشرفت در به تآخیر انداختن آن گناه را بی ارزش نکید و به خود افتخار کنید.

نظرات