چرا باید نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند نماز ظهر را اهسته بخوانیم؟

نماز

اگر چه برخی توجیهات در این باره بیان شده، اما چون قطعی نیست، نمی توان به آنها اعتماد نمود؛ بنابراین فلسفة آهسته خواندن یا بلند خواندن حمد و سوره براى مردان در نماز هاى ظهر و عصر یا صبح و مغرب و عشا، بر كسى کاملا معلوم نیست. چون پیامبر(ص) و امامان این چنین نماز مى خوانده و به ما دستور داده اند، ما هم تبعیت مى كنیم. همان طور كه علّت این كه چرا نماز صبح دو ركعت است یا مغرب سه ركعت بر كسى معلوم نیست. پیامبر(ص) فرمود: «صلّوا كما رأیتمونى اصلّی؛[۱] هر جورى كه نماز مى خوانم شما نیز بخوانید».

آیت الله مکارم دلیلی  برای این مطلب ذکر کرده اند که این هم احتمالی است وقطعی نیست:

باتوجه به این که درصدر اسلام مساجد فاقد وسیله روشنایی بود، مسلمانان موظف بودند نمازهایی که درتاریکی خوانده می شد(نماز صبح ومغرب وعشا)را بلند بخوانند، تا دیگر مسلمانان متوجه آنان باشند، وبه صف جماعت ملحق شوند، ولی نسبت به نماز ظهر وعصر نیازی به این کار نبود. وپس از آن که مساجد به وسائل روشنایی مجهز شد سنت مذکور به حال خود باقی ماند.[۲]

[۱]. بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۷۹.
[۲]. آیت الله مکارم بخشی از مسائل کثیر الابتلا مسئله ۲۰.

دیدگاه‌ها

بنام خدا
با سلام وتحیاتت
اگر دلیل این بود اکنون که بلندگو آمده دیگر نیازی به بلند خواندن نبود در صورتی که خواندن جهر و خفا سنت است وربطی به نور و صدا ندارد

تصویر soalcity

سلام
در متن بیان شده که این نظر صرفا یک احتمال است.

بلند خواندن نماز های مغرب و اشا می تواند برای آگاه کردن دیگر مردم باشد و نماز صبح را نیز بلند می خوانیم تا کسانی که خواب مانده اند آکاه شده و به همراه با به نماز بایستند.

سلام من گمان میکنم در این زمان هستند کسانیکه ازروی علم وآگاهی فردی میتوانند به اتکای دانش فردی عمل کنند مگر در مواردی که موضوع غلمی نباشد مثل اینکه بگوئیم خداوند قبل از آفرینش هستی درکجا بوده

تصویر soalcity

سلام
اگر کسی در دانش خود نقص و محدودیتی نداشته باشد، می تواند بگوید من جز به علم خود به چیز دیگری نیاز ندارم. اما با توجه به اینکه انسان حتی درباره عالم مادی نیز نادانسته های بسیاری دارد، چگونه می توان چنین چیزی گفت؟

نظرات