جهان شناسی

آیا غیر از عالم طبیعت، عالم دیگری داریم؟

 عالم طبیعت

شهر سوال ـ از آیات و روایات فراوانی بر می آید که عالم طبیعت(ملک) دارای باطنی است؛ که عبارت است از عالم ملکوت؛ و هر چه در این عالم است از آن عالم باطن (ملکوت ) بر این عالم ظاهر (طبیعت ) نازل می شود؛ و هر چه در ملکوت است از عالم جبروت نازل شده و اصل آن در جبروت است؛ و هر چه در جبروت است از عرش خدا که علم الهی است نازل گشته است؛ لذا حضرت حق تعالی فرمود: «وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ؛ و هیچ چیزی نیست مگر آن که خزائن آن نزد ماست ؛ و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معیّن و معلوم »(الحجر / ۲۱)

چرا پیامبر اجنه حضرت محمد (ص) بود و از جنس خودشان نبود؟

 پیامبر  (ص)

شهر سوال ـ در جواب به این سوال باید دقت کنیم که رمز مساله نیاز به هم جنس بودن در پیامبر چیست؟ چون جنس ها را به شکل های متفاوتی می توانیم دسته بندی کنیم. آیا زن و مرد دو جنس متفاوت نیستند؟ آیا برای زنان باید پیامبری از زنان داشته باشیم؟ آیا سفید پوست و سیاه پوست از یکدیگر متفاوت نیستند؟ آیا هر کدام پیامبری خاص خویش می خواهند؟ و ...

ایا فرشتگان اختیار دارند، اگر دارند فرقشان با انسان چیست؟

شهر سوال ـ فرشتگان دارای اراده و اختیار هستند. چون اگر این گونه نبودند، معنا نداشت به آن ها امر شود. و امر به موجودی تعلق می گیرد که اختیار داشته باشد. همچنان که اگر اختیار نداشتند، سخن از معصیت درباره آن ها نیز بی معنا می شد.

آیا شیطان می تواند پیامبر الهی را فریب داده و وحی او را دستکاری کند؟

شهر سوال ـ اگر خدای متعال اجازه دهد که شیطان بتواند در وحی دستکاری کند، هدف خود را نقض کرده و کسی که خدای متعال را حکیم می داند، هرگز چنین احتمالی را نمی پذیرد. بنابراین روشن است که شیطان از جانب خدای متعال از دستکاری وحی منع می شود و این مطالب در قرآن نیز بیان شده است...

شیطان كه خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

شيطان

شهر سوال ـ اصل خلقت شیطان از آتش است؛ اما عناصر دیگری هم در وجود او دخالت دارد؛ مانند انسان كه اصل خلقت او از خاك است، ولی عناصر دیگری در وجودش به چشم می‌خورد...

در مورد جن توضیح دهید؟

جن

شهر سوال ـ ارتباط با جنیان: از روزگاران قدیم بین انسان و جن، شیوه‏های مختلفی از روابط بوده است. بعضی از گونه‏های این روابط را که در قرآن و روایات آمده است از جمله اینکه انسان ها به جن پناه می بردند. در قرآن مجید آمده «و همانا مردانی از انس به مردانی از جن پناه می­بردند، پس به سختی‏های ایشان می­افزودند».

صفحه‌ها