جهان شناسی

آیا حضرت آدم ناف داشت؟

اگر این مطالب جهت انکار دین مطرح می شود، نشانه عجز است که به سنگ اندازی در تاریکی روی آورده اند. و باید توجه کرد که آنچه در دوران جنینی وجود دارد، بند ناف است که هیچ انسانی بعد از تولد همراه خود ندارد.

ارتباط انسان با جن تا چه مقدار ممکن است اتفاق بیفتد؟

ارتباط با اجنه

جن تحت تسخیر آدمی در می‌آید و انسان می‌تواند از او کار بکشد حتى افراد سرکش آن ها را به زنجیر و بند بکشد. از این رو در قرآن آمده که جنیان تحت تسخیر حضرت سلیمان بوده و او از آن ها کار می‌کشید. برخی شیطان‌های جنی برای جناب سلیمان غواصی و کارهای سنگین انجام می‌دادند که در توان آدمی نبوده است.

حرز ابی دجانه چیست و آیا برای دفع اجنه و شياطين موثر است؟

حرز ابی دجانه

حرز به دعایی گفته می‌شود که به گردن می‌آویزند. برخی معتقدان به وجود جن بر این باورند که این دعا در دفع جن موثر است و این دعا را از پیامبر اسلام می‌دانند که پیامبر، آن را به شخصی به نام ابی دجانه داده است چون شب هنگام جن‌ها دعای حرز ابی دجانه را در منزلش اذیت می‌کردند.

آیا جن می تواند به ما آسیب و ضرر بزند؟

آیا جن می تواند به ما آسیب و ضرر بزند؟

هرچند چیزهای عجیب و غریبی که در این باره بین مردم شایع است غالبا صحیح نیست، اما یقینا وقتی موجودی به نام جن با ویژگی ها وتوانمندی های مختلف را پذیرفتیم، نمی توانیم به طور قطع ویقین بگوییم این موجودات نمی توانند به انسان ها ضرری بزنند، هرچند تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده باشد زیرا دنیا محل رخداد حوادث متفاوت و تاثیر و تاثر عوامل گوناگون بر یکدیگر است.

آیا دعا دخالت در کار خدا نیست؟ خدا می داند و اگر مصلحت بداند، خود باید اوضاع را عوض کند.

دعا بخشی از نظام علیت است چرا که نظام علت و معلول تنها در عالم مادی نیست. و استفاده از آن هیچ منافاتی با خواست خدا ندارد. بلکه دعا عبادتی پرارج است که خدا آن را بسیار مهم شمرده است.

آیا ارتباط و ازدواج با جن ممکن است؟

ارتباط و ازدواج با جن

ما برای این نوع ازدواج به نمونه‌ای دست نیافتیم‌ تا بگوییم این ازدواج در دنیا واقع می‌شود یا نه ؟ یا این که نشان دهد که اگر جنی با انسانی ازدواج کند فرزند او جن خواهد شد یا انسان.

دلیل وجود این همه شبهه دینی چیست؟ آیا دین غلط است که این همه شبهه دارد؟

نه شبهات به انتها می رسند و نه شبهه ای بدون پاسخ می ماند. فقط افراد متمایز می شوند و صف مومنان از صف کفار جدا می شود. که عده ای به دنبال طرح شبهات جدید یا بازآفرینی شبهات قبلی یا ترویج آن در قالب های متنوع هستند، و عده ای نیز به شبهات جواب می دهند و به تحکیم آیات الهی مشغول هستند. تا در این میان افراد تازه وارد نیز عیارشان سنجیده شود و به یکی از دو صف ملحق شوند.

آیا قدرت نفوذ و کشش شیطان بیش از قدرت خدا نیست؟

تفکر دو گانگی و حاکمیت شیطان از اساس باطل است. و باید توجه کرد که شیطان نیز تحت سلطه و اذن الهی به فعالیت می پردازد. و اگر چه در نظام تشریع علیه خداست، اما در نظام تکوین جزئی از نظام خلقت الهی است.

اگر باران رحمت خداوند است، پس چرا مسلمانان در نواحی خشک و کفار در مناطق پرباران هستند؟

رحمت خدای متعال در دنیا مخصوص مومنان نیست و البته رحمت اصلی نیز، امری است که سبب توجه بیشتر به حق شود. و الا نعمتی که سبب غفلت شود، در واقع نقمت است.

چرا خدا در دنیا این همه چیز قرار داده و بعد انسان را از نزدیک شدن به آنها نهی کرده است؟

در کنار اینکه حق انتخاب، مستلزم دو راهی است، گزینه های حلال بسیار و به اندازه کافی برای انسان قرار داده شده و هیچ نیازی از انسان بدون پاسخ مشروع و معقول رها نشده است.

صفحه‌ها