ملکه انگلیس

آیا ملکه انگلیس از نسل امام حسن مجتبی (علیه السلام) است؟ آیا شجرنامه منسوب به وی صحیح است؟

اولین اشکالی که در این شجره نامه به چشم می خورد فاصله بین نفر اول و نفر آخر است. زیرا ۲۲ نفر بین نفر اول و نفر آخر دیده می شود. که این برای اقلا ۱۳۵۰ سال کم است و باید حداقل این تعداد افراد بالای ۳۰ نفر باشد