عرفان ناب

رابطه اسلام با عرفان چیست؟

عرفان

« انسان دنیاى بزرگ‏ترى را با خود دارد. در او هستى بزرگ‏تر پیچیده شده.... آنجا كه وسعت روح خویش را مى ‏شناسد و در آن لحظه كه با خویش آشنا مى ‏شود و گمشده‏ى خویش را مى‏ یابد،... عطش بزرگ و این نیاز عظیم هم، انسان را به خویش مى ‏خواند تا مگر در درون خود، چشمه‏ هایى را بكاود، تا مگر در خویش و با خویش سیراب شود.»

آیا دیدن حضرت زهرا(س) در خواب ممکن است؟

شهر سوال ـ در خصوص دیدن معصومین(ع) در خواب و سخن گفتن با ایشان، در مفاتیح الجنان دعاها و دستورهایی نقل گردیده است که در ادامه بیان خواهد شد. اما باید در نظر داشت که موثر بودن این امور به طهارت معنوی و صفای نفس بستگی دارد و بدون قابلیت‏های لازم چه بسا موفقیت حاصل نشود. طبیعی است چنین آرمانی تنها در پرتو تقوا، طهارت نفس و ارتباط وثیق قلبی با خدا و ائمه اطهار(ع) به دست می‏آید.

صفحه‌ها