آیا همان گونه که ما حجاب را قانونی می کنیم، غرب نمی تواند حجاب را ممنوع کند؟

حجاب

در جواب به این سوال باید به چند مساله توجه نمود.
۱- پاره کردن شکم یک بیمار توسط جراح، عملی نیک است، آیا می توانیم به دلیل شباهت ظاهری کار یک قاتل، با عمل این جراح، آن را تائید کنیم؟ پس باید فارغ از شباهت ابتدایی به عمق مساله بنگریم و با معیارهای ثابت حق و حقیقت به آن نگاه بیفکنیم. رواج بی عفتی و بی حیایی در جامعه عملی زشت با مفاسد بزرگ است. اگر این مطلب را بپذیریم، همانگونه که در کشور ما بی حجابی عملی زشت است، در کشورهای غربی نیز بی حجابی عملی زشت است.

۲- ما در صدد این نیستیم که با توجه به حقیقت مساله، عمل غربی ها را محکوم کنیم. و بگوییم چون اصل بی حیایی بد است، نباید متعرض حجاب زنان مسلمان شوند. بلکه با توجه به ادعاها و شعارهای خودشان، عملشان را محکوم می کنیم. آنها که مدعی هستند مهد دموکراسی و آزادی را دارند، و سینه چاک حقوق بشر هستند، چرا حقوق اولیه یک مسلمان و آزادی مذهبی او را از بین می برند.

۳- قانون کشور ما با رای اکثریت مردم اعتبار یافته است و به دلیل دین همین مردم، بی حجابی در آن نفی شده است. و آنچه در غرب طبق نظر اکثریت تعیین شده است، آزادی است. و حجاب هیچ خط قرمزی را در نوردیده که آن را نفی کنند.

۴- بی حجابی می تواند سبب آسیب اجتماعی در جامعه شود، همان گونه که امروزه این مساله در غرب به خوبی آزمایش شده و ثمرات بی حیایی بر هیچ چشم بازی پنهان نیست. اما حجاب اسلامی، ضرری برای عموم مردم در غرب ندارد. بلکه تنها منافع مستکبران را به خطر انداخته و حقیقت استکباری آنها را از پس شعارهای آزادی خواهی شان، هویدا کرده است.

facenama

دیدگاه‌ها

سلام

سلام
اگر در دین اختیار وجود دارد چرا حجاب در کشور ما اختیاری یست؟
مردان کشور ماهم میتوانند مانند ترکیه ای ها و سایر کشورهایی که آزادی دارند چشمان خودرا ببندند و خود را کنترل کنند.
بعضی مردم دوست دارند آزاد باشند چرا جلوی آزادی آنهارا میگیرند؟ما نمیتوانیم مثل سایر کشور های مسلمان حجاب را اختیاری کنیم؟

تصویر soalcity

سلام

سلام
امور قلبی قابل اجبار نیست که ایمان از همین سنخ است و کسی در آن جبری بیان نمی کند. اما هیچ جامعه ای بدون قانون نیست و قانون نیز همیشه همراه جبر و الزام است. کما اینکه پوشش هم امر قلبی نیست و در اکثریت قاطع نقاط جهان، الزام هایی برای پوشش وجود دارد. حالا برخی جاها مردم بی حیاتر شده اند و عده ای با قانون الزام کننده لباس زیر مقابله می کنند. و برخی جاها به شکر خدا هنوز حیا تا حد خوبی حفظ شده و برخی با روسری و چادر مقابله می کنند.
به هر حال هیچ جا آزادی بی حد و مرز نیست و باید با توجه به دلایل معقول و منطقی ضوابط آزادی را ترسیم کنیم. نه آنکه به دلایل اغراض شهوانی و حیوانی عقل را کنار بگذاریم.

نظرات