نظر اسلام درباره ختنه دختران

 ختنه دختران

در این زمینه از دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفتائی شده که ایشان در جواب فرمودند:

ما فتوا بر منع آن داده ايم.[۱]


[۱]. دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی: / بخش استفتائات.

facenama

نظرات