اينکه گفته می شود حضرت داوود عاشق زني شوهردار شده، درست است یا ياشايعه اي براي خراب کردن چهره ي انبيا می باشد؟


اين ماجرا قطعاً ساختگي و بي پايه و اساس است و از دلايل تحريفات جدي در تورات و انجيل مي باشد.چون با دلايل عقلي و نقلي ثابت شده است که انبياء و ائمه (عليهم السلام) داراي عصمت بوده و عقل سالم حکم ميکند که آنها بايد معصوم باشند.لذا وقتي هم بر اساس عقل و هم نقل عصمت آن بزرگواران قطعي و مسلم شد،هر مطلبي که بر خلاف مقام عصمت آن بزرگواران باشدفقطعاً و يقيناً دروغ و ساختگي مي باشد.

امام رضا(عليه السلام) بر خلاف آنچه در تورات نقل شده و تهمت زشت و بزرگ گناه و عاشق زن شوهردار شدن را به پيامبر خدا حضرت داود(عليه السلام) زده است،مي فرمايد:
 اصل ازدواج حضرت داود(عليه السلام) با زن اوريا درست بوده؛ ولي بعدها به عللي دچار تحريف، افسانه‌سرايي و داستان‌پردازي شده است. امام رضا(عليه السلام) در پاسخ ابن جهم که درباره اصل داستان همسر اوريا پرسيد، فرمود: در زمان داود(عليه السلام) اگر مردي مي‌مرد يا کشته مي‌شد، زن وي بايد براي هميشه بدون شوهر مي‌ماند؛ اما خداوند خواست که اين سنت غلط برچيده شود و داود(عليه السلام) نخستين کسي بود که موظف شد بر خلاف آن عمل کند.

بر اين اساس هنگامي که اوريا به صورت طبيعي در جنگ کشته شد، حضرت داود(عليه السلام) به فرمان الهي موظف شد با زن او ازدواج کند. از آنجا که پذيرش چنين کاري براي مردم دشوار بود، زمينه براي اين حرف و حديث‌ها فراهم شد.(۱)
 روايت نقل‌شده از امام صادق(عليه السلام) نيز مؤيد اين ادعاست. حضرت با بيان اينکه نمي‌توان خوشنودي همه مردم را به دست آورد و جلوي زبان آنان را گرفت، داستان همسر اوريا و ارتباط داود(عليه السلام)با وي را نمونه‌اي ياد مي‌کند که به وسيله مردم ساخته و پرداخته شده است.(۲)

 

پی نوشتها:

۱. شيخ صدوق، الامالي، ص۱۵۲.

۲. شيخ صدوق، همان، ص ۱۶۴.

facenama

نظرات